Nieuws

Afspraak maken?

Bel (0416) 33 70 10
of vul het formulier in

Nieuws

Fikse lastenverzwaring fiscale eenheid met buitenlandse vennoot

22-2-2018
De Nederlandse fiscale regels inzake de fiscale eenheid zijn volgens een uitspraak van het Europese Hof in strijd met het EU-recht. Nederland zal daarom via een spoedreparatie deze wetgeving veranderen.

> Lees meer

Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op?

22-2-2018
De tarieven van de vennootschapsbelasting gaan de komende jaren fors omlaag, met maar liefst 4%-punt! Wordt de bv daardoor echt aantrekkelijker of zit er een fiscaal addertje onder het gras?

> Lees meer

WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017!

21-2-2018
Heeft u in 2017 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruikgemaakt van de WBSO? Vergeet dan niet om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven tijdig door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U heeft hiervoor nog tot uiterlijk 31 maart aanstaande de tijd.

> Lees meer

Tijdige en correcte aangifte voorkomt 8% belastingrente

20-2-2018
Ondanks dat de rentestand al jaren extreem laag is, berekent de fiscus voor de bv 8% belastingrente en 4% voor de niet-bv. Hoe voorkomt u dat u deze rente verschuldigd wordt?

> Lees meer

Wel of geen reclamebelasting betalen?

19-2-2018
Gemeentes hebben de mogelijkheid reclamebelasting in te voeren. Dit mag ten aanzien van openbare aankondigingen die te zien zijn vanaf de openbare weg. Daarbij mag een gemeente niet positief discrimineren en bepaalde vormen van reclame, bijvoorbeeld culturele reclame-uitingen, willekeurig van belastingheffing uitsluiten.

> Lees meer

Recht op dubbele aftrek hypotheekrente?

19-2-2018
Als u tijdelijk beschikt over twee woningen omdat uw woning nog niet verkocht is, heeft u recht op aftrek van hypotheekrente voor beide woningen. Maar hoe lang en aan welke voorwaarden moet u dan voldoen?

> Lees meer

Uw WOZ-beschikking komt er weer aan!

19-2-2018
Nog even en de nieuwe WOZ-beschikking valt weer in de bus. Waar moet u op letten bij de beoordeling of de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand juist is?

> Lees meer

Kan ik mijn auto naar privé halen?

16-2-2018
Als uw auto in de bijtelling te duur wordt, wilt u deze wellicht overnemen in privé. Maar kan dat zomaar en maakt het nog wat uit of u een eenmanszaak heeft of een bv?

> Lees meer

Hoeveel btw voor de escape room?

15-2-2018
Een escape room is een nieuwe vorm van vermaak. De deelnemers worden een bepaalde tijd opgesloten in een ruimte en moeten zich door het oplossen van puzzels weer zien te bevrijden. Leuk, maar hoeveel btw moet u als exploitant berekenen?

> Lees meer

Geen afkoopvoordeel pensioen in eigen beheer voor Nederlandse dga in België

14-2-2018
Bent u dga met pensioen in eigen beheer en woonachtig in België? En bent u van plan om uw pensioen in eigen beheer af te kopen? In dat geval profiteert u helaas niet van de belastingkorting bij afkoop. Het bedrag van deze belastingkorting is namelijk alsnog belast in België.

> Lees meer

Vanaf 25 mei 2018 verplicht: de nieuwe privacyverklaring

14-2-2018
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet verplicht bedrijven onder meer om aan te geven hoe ze met persoonsgegevens omgaan. Dat moet in een op maat gesneden privacyverklaring.

> Lees meer

Tellen studie-uren mee voor het urencriterium?

13-2-2018
Als u minstens 1.225 uur in uw bedrijf werkt, heeft u recht op verschillende ondernemersfaciliteiten. Maar tellen studie-uren daarvoor ook mee en onder welke voorwaarden?

> Lees meer

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

2-12-2018
Voorlopig geen naheffingen, boetes of correctieverplichtingen voor de loonheffingen als achteraf wordt geconstateerd dat toch sprake is van een dienstbetrekking tussen zzp'er en opdrachtgever. Het kabinet schort namelijk de handhaving van de Wet DBA op tot 1 januari 2020.

> Lees meer

Maand uitstel voor aanlevering uitbetaalde bedragen aan derden

2-12-2018
Heeft u in 2017 bedragen uitbetaald aan derden voor werkzaamheden die niet in dienstbetrekking of als ondernemer zijn verricht? U moet dan gegevens hierover aanleveren bij de Belastingdienst. Deze IB47-melding had eigenlijk vóór 1 februari moeten plaatsvinden, maar de Belastingdienst heeft deze termijn nu verlengd tot 1 maart 2018.

> Lees meer

Uw werknemer is twee jaar ziek. Wat nu?

2-12-2018
Als een werknemer, ondanks uw re-integratie-inspanningen, na twee jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geweest en nog niet aan het werk kan, moet u beslissen wat u doet met de arbeidsovereenkomst.

> Lees meer

Kosten incontinentie fiscaal aftrekbaar

2-9-2018
Wie te maken krijgt met incontinentie ervaart niet alleen veel overlast, maar ook extra kosten. Er zal extra kleding en beddengoed aangeschaft moet worden en bovendien vaker moeten worden gereinigd. Zijn deze kosten aftrekbaar als zorgkosten?

> Lees meer

Fiscus start met afhandeling bezwaren crisisheffing

2-8-2018
Werkgevers die bezwaar hebben gemaakt tegen de crisisheffing en zich met een vaststellingsovereenkomst hebben aangesloten bij de proefprocedures over deze heffing, kunnen nog deze maand een brief verwachten van de Belastingdienst. Inmiddels hebben de Hoge Raad en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat de bezwaren ongegrond zijn.

> Lees meer

Bitcoin also taxed in Box 3

2-7-2018
Speculating with bitcoins is hugely popular. Despite the fact that the price varies enormously almost from day to day, many people are purchasing the virtual currency. This should be declared in your tax return in box 3.

> Lees meer

Let op: Deze maand afrekening WKR!

2-7-2018
Heeft u het afgelopen jaar de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) overschreden, dan bent u nog een eindheffing verschuldigd van 80% over deze overschrijding. Deze eindheffing moet u aangeven in de eerste aangifte loonheffingen over 2018, die u uiterlijk eind februari 2018 moet indienen en betalen.

> Lees meer

Vanaf 2019 een beter inzicht in uw pensioen

2-6-2018
Weet u wat u straks aan pensioen ontvangt? Pensioenuitvoerders communiceren nu nog één bedrag als het 'te bereiken pensioen', maar hoeveel u in de toekomst maandelijks daadwerkelijk aan pensioen ontvangt kan mee- of tegenvallen. Voor een realistischer beeld krijgt u daarom vanaf 2019 drie bedragen te zien.

> Lees meer

Vergoeding voor proefpersoon medicijnen belast

2-6-2018
De farmaceutische industrie test bepaalde medicijnen eerst op personen uit, voordat ze in de handel worden gebracht. Moet de proefpersoon hier belasting over betalen?

> Lees meer

Hogere btw-aftrek door zonnepanelen op woongedeelte boerderij

2-5-2018
Als u zonnepanelen op het dak van uw boerderij plaatst en deze tot het zakelijk vermogen rekent, krijgt u de btw op de zonnepanelen terug. Maar door het plaatsen van de panelen wordt in die situatie ook het deel van uw pand groter dat u zakelijk gebruikt. Met als gevolg dat u ook meer btw op uw pand terug krijgt.

> Lees meer

Meer hypotheekrenteaftrek ondanks eigenwoningverleden partner

2-5-2018
Partners die gezamenlijk een nieuwe woning kopen, mogen hun eigenwoningverleden bij helfte verdelen. De staatssecretaris van Financiën heeft dit onlangs goedgekeurd. Afhankelijk van de situatie kan hierdoor mogelijk een hoger bedrag aan eigenwoningschuld in box 1 worden meegenomen met als resultaat meer hypotheekrenteaftrek.

> Lees meer

TLN: doe altijd aangifte bij ladingdiefstal

2-2-2018
Het is belangrijk om bij ladingdiefstal altijd aangifte bij de politie te doen. Die oproep doet Transport en Logistiek Nederland (TLN) aan al haar leden. Opsporing en vervolging bij deze vorm van criminaliteit is van groot belang voor transportondernemers, chauffeurs en opdrachtgevers.

> Lees meer

Ook bitcoin is belast in Box 3

2-1-2018
Speculeren met bitcoins is razend populair. Ondanks het feit dat de koers bijna dagelijks enorm varieert, schaffen velen de virtuele munt aan. U dient deze bij de aangifte wel te vermelden in box 3.

> Lees meer

Correctie op hoge inbrengwaarde woning

30-1-2018
Als u als ondernemer een bedrijf start, hierin een deel van uw eigen woning gebruikt als werkruimte en de woning als ondernemingsvermogen aanmerkt, dient u bij de waardering van die woning rekening te houden met de duurzame zelfbewoning van dit pand. Maar wat is het gevolg als dit niet is gebeurd?

> Lees meer

Zijn fooien belast of onbelast?

29-1-2018
Zijn fooien voor de horecaondernemer in de inkomstenbelasting eigenlijk belast? En hoe zit het met de btw, moet u ook btw over fooien afdragen?

> Lees meer

Is postadres voldoende voor aftrek btw?

29-1-2018
Als u de btw op aangeschafte goederen en diensten wilt verrekenen, moet u over de juiste facturen beschikken. Is een factuur met alleen de vermelding van een postadres voldoende?

> Lees meer

Nieuwe wet geeft rechter meer mogelijkheden verplichte zorg

25-1-2018
De Wet forensische zorg van minister Dekker is door de Eerste Kamer goedgekeurd. Strafrechters kunnen hiermee makkelijker verplichte zorg opleggen aan bijvoorbeeld gedetineerden met een psychische stoornis, zowel tijdens als na hun gevangenisstraf. Ook krijgen rechters door de wet meer mogelijkheden om een tbs-maatregel op te leggen. De wet treedt op 1 januari 2019 in werking.

> Lees meer

Uw gebruikelijk loon als medisch specialist in 2018

25-1-2018
Als dga en medisch specialist hoort u een loon te ontvangen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. Voor 2018 heeft de Belastingdienst het gebruikelijk loon van medisch specialisten vastgesteld op € 130.950. Dit bedrag wordt eventueel nog verhoogd met de verplichte bijdrage aan het beroepspensioenfonds.

> Lees meer

Vof tussen chef-kok en gastvrouw fiscaal geen issue

25-1-2018
Bij samenwerkingsverbanden tussen echtgenoten of partners geldt fiscaal het gebruikelijkheidscriterium. Dit criterium staat de samenwerking in de horeca echter meestal niet in de weg.

> Lees meer

Geen bijtelling voor bestelauto zonder rittenadministratie, kan dat?

24-1-2018
Als u geen bijtelling voor uw auto van de zaak wilt, bent u in principe verplicht een rittenadministratie bij te houden. Dit betekent nogal eens administratieve rompslomp. Heeft u een bestelauto? Dan kunt u met een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ ook onder deze verplichting uit.

> Lees meer

Stel uw loonkostenvoordeel nog deze maand veilig

23-1-2018
Had u in 2017 recht op de premiekorting oudere werknemer en/of de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer, dan heeft u mogelijk vanaf 2018 recht op één of meer loonkostenvoordelen. Dat recht moet u dan nog wel veiligstellen in de laatste aangifte loonheffingen van 2017, die u deze maand indient.

> Lees meer

Jaaropgaaf 2017: check de gegevens

23-1-2018
Als werkgever moet u aan uw werknemers na afloop van het jaar een jaaropgaaf verstrekken. Die jaaropgaaf is vormvrij. Er moeten echter wel een aantal verplichte gegevens op staan.

> Lees meer

Bent u als zelfstandig arts ook automatisch zelfstandig ondernemer?

22-1-2018
Als medicus behandelt u uw patiënten op basis van uw eigen inzichten. Betekent deze zelfstandigheid ook dat u fiscaal automatisch als zelfstandig ondernemer kwalificeert?

> Lees meer

Minder gebruikelijk loon door afkoop pensioen in eigen beheer?

18-1-2018
Een recente uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch maakt duidelijk dat pensioen geen invloed heeft op het gebruikelijk loon. In deze uitspraak ging het om een dga die naast zijn salaris uit de bv ook nog pensioen kreeg.

> Lees meer

Hoe bereken je de WOZ-waarde van een veestal?

18-1-2018
Nog even en de nieuwe waardebeschikkingen inzake de WOZ vallen weer in de bus. Maar hoe wordt nu de waarde van agrarisch onroerend goed vastgesteld?

> Lees meer

Belastingdienst herstelt fout in Loonbelastingtabellen 2018

18-1-2018
De Belastingdienst heeft een fout hersteld in de loonbelastingtabellen voor 2018. Onder aan deze tabellen stond voor hogere tabellonen een percentage van 52%. Dit moet zijn 51,95%. Het percentage is inmiddels aangepast.

> Lees meer

Vrachtwagenchauffeur moet buiten voertuig rusten

17-1-2018
Vanaf dit jaar gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhaven om te voorkomen dat vrachtwagenchauffeurs de weekeinden doorbrengen in hun voertuigen. Dit is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat langdurige rust in de cabine op basis van de Europese regels verboden is.

> Lees meer

Verminder erfbelasting met ‘papieren’ schenking

16-1-2018
U kunt tijdens uw leven bedragen schenken aan uw nabestaanden en deze vervolgens schuldig blijven. Uw nabestaanden hebben dan een vordering op u, die vrijvalt bij uw overlijden. De erfenis vermindert dus met de schuldig erkende bedragen, waardoor ook de erfbelasting minder wordt.

> Lees meer

Toeristenbelasting: Wie is belastingplichtig?

16-1-2018
Exploiteert u een hotel, vakantiepark of camping, dan krijgt u te maken met toeristenbelasting. Dat geldt ook voor particulieren die hun woning of kamers tijdelijk verhuren. Maar wie is eigenlijk de belastingplichtige?

> Lees meer

Jeugd-LIV: nieuwe tegemoetkoming bij jonge minimumloners

15-1-2018
Het jeugd-LIV is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers in verband met de verhoging van het minimumjeugdloon. Dat betekent extra loonkosten voor werkgevers. Daarom krijgen werkgevers vanaf 1 januari 2018 het jeugd-LIV voor werknemers die aan de voorwaarden voldoen.

> Lees meer

Zonder redelijkheid geen gebruikelijkheid in de wkr

1-11-2018
De Belastingdienst ziet het als eindheffingsloon aanwijzen van vergoedingen en verstrekkingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar als gebruikelijk. Dan moet het aanwijzen wel redelijk zijn. Maar wat beschouwt de Belastingdienst als niet redelijk?

> Lees meer

Gebruikelijk loon dga en startups in 2018

1-11-2018
Bent u dga? Dan bedraagt dit jaar het vaste bedrag in de gebruikelijkloonregeling voor u en uw partner € 45.000. Dit is hetzelfde bedrag als in 2017.

> Lees meer

Vastgoed: beleggings- of ondernemingsvermogen?

1-10-2018
Veel familiebedrijven in Nederland bezitten vastgoed. Dan gaat het om vastgoed voor het eigen familiebedrijf, en vaak ook om vastgoed dat 'ter belegging' wordt aangehouden.

> Lees meer

Top 5 Wijzigingen voor de werkgever

1-10-2018
Vanaf 1 januari 2018 verandert er voor u als werkgever weer het nodige. Hier vindt u de vijf belangrijkste wijzigingen op een rij.

> Lees meer

Handige rekenhulp Loonbelastingtabellen 2018

1-9-2018
Verzorgt u zelf de loonadministratie en is deze niet geautomatiseerd? Met de online rekenhulp Loonbelastingtabellen 2018 van de Belastingdienst vindt u precies de juiste tabel om te bepalen hoeveel loonbelasting/premie volksverzekeringen u moet inhouden.

> Lees meer

Minder oudedagsreserve in 2018

1-8-2018
Maakt u als ondernemer gebruik van de oudedagsreserve, dan kunt u dit jaar iets minder van de door u behaalde winst toevoegen aan deze reserve. Zowel het percentage als het maximumbedrag zijn iets omlaag gegaan.

> Lees meer

Hogere lasten voor werkgevers

1-8-2018
De meeste bedrijven betalen in 2018 meer werkgeverslasten. Dat komt door een stijging van onder andere de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en gemiddeld hogere sectorpremies. Dat blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP.

> Lees meer

WBSO tijdelijk omlaag in 2018

1-5-2018
Het voordeelpercentage van de tweede schijf van de WBSO is omlaag gegaan van 16% naar 14%. Het betreft een tijdelijke aanpassing die alleen voor 2018 geldt.

> Lees meer

Strengere privacyregels per 25 mei 2018! Kom in actie

1-4-2018
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet bevat de regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Wat betekent de komst van de AVG voor u?

> Lees meer

Nieuwe huwelijksregels per 2018

1-4-2018
Vanaf 1 januari zijn er nieuwe regels als u gaat trouwen. Dan geldt namelijk de beperkte gemeenschap van goederen voor iedereen die gaat trouwen en geen huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld. Wat is er veranderd?

> Lees meer

Fiscale regels vof geen probleem in agrarische sector

1-3-2018
Bij samenwerkingsverbanden tussen echtgenoten of partners geldt fiscaal het gebruikelijkheidscriterium. Dit criterium staat bij agrariërs de samenwerking echter meestal niet in de weg.

> Lees meer

Belastingvrij schenken in 2018

1-3-2018
Schenken bij leven is vaak voordeliger dan erven bij overlijden. De bedragen die u belastingvrij kunt schenken zijn wederom verhoogd. Daarom een overzicht van de nieuwe vrijstellingsbedragen voor schenkingen in 2018.

> Lees meer

Bijtelling wisselend gebruik bestelauto

1-2-2018
Een bestelauto die doorlopend afwisselend wordt gebruikt door verschillende werknemers, levert deze werknemers geen bijtelling op vanwege het privégebruik. Dit geldt echter niet voor de ondernemer zelf.

> Lees meer

Verlaging administratiedruk zorg door standaardisering

29-12-2017
Minister De Jonge van VWS wil dat gemeenten en instellingen gebruik gaan maken van dezelfde standaarden voor het verwerken van facturen en het afsluiten van contracten. Dit moet de administratiedruk in de zorg verminderen.

> Lees meer

Voorkom boete: Meld buitenlands vermogen voor 1 januari!

28-12-2017
Heeft u vermogen in het buitenland dat in box 3 valt en waarover u belasting moet betalen? En heeft u dit nog steeds niet aangegeven? Dan heeft u nog 3 dagen de tijd om gebruik te maken van de 'inkeerregeling'. Dat wil zeggen dat u een en ander alsnog netjes aangeeft bij de Belastingdienst.

> Lees meer

Verkoop gebruikte auto's naar hoogste niveau ooit

28-12-2017
Tot en met november dit jaar zijn 1.822.163 gebruikte personenauto’s zijn verhandeld in Nederland. Dat is 2 procent meer dan in de eerste elf maanden van 2016. De verwachte eindstand voor 2017 ligt rond 1.980.000 occasions: het hoogste aantal ooit en bijna 200.000 stuks meer dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG en RDC.

> Lees meer

Nu btw terugvragen voor zonnepanelen uit 2012!

27-12-2017
Heeft u in 2012 zonnepanelen op uw woning laten plaatsen, dan kunt u alsnog de door u destijds betaalde btw over de aanschaf terugvragen. Dan moet u wel snel zijn! Het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' moet uiterlijk 31 december 2017 bij de Belastingdienst binnen zijn.

> Lees meer

Drie last minute-tips voor de dga

27-12-2017
Wat kunt u als dga deze laatste dagen in 2017 nog regelen om het jaar financieel slim af te sluiten? Een drietal tips die u op korte termijn nog kunt regelen.

> Lees meer

Betaalt u forensenbelasting voor uw vakantiewoning?

27-12-2017
Als u een vakantiewoning bezit, heeft u kans dat u forensenbelasting moet betalen. Of dat het geval is, hangt onder meer af van het aantal dagen dat u de vakantiewoning zelf kunt gebruiken.

> Lees meer

Richtlijn importwaarde van jonge exclusieve auto’s

22-12-2017
Als u een auto uit het buitenland importeert, moet u bpm betalen. De bepaling van de te betalen bpm kan ook voor jonge, exclusieve auto's aan de hand van een koerslijst, aldus de rechter.

> Lees meer

Definitief Belastingpakket 2018

21-12-2017
De Eerste Kamer is op dinsdag 19 december 2017 akkoord gegaan met het Belastingpakket 2018. Daarmee is de afschaffing van de btw-landbouwvrijstelling definitief, wordt de definitie van het begrip 'geneesmiddelen' in de btw aangescherpt en vervalt de inkeerregeling voor buitenlands vermogen per 1 januari 2018.

> Lees meer

Stel belastingheffing uit met herinvesteringsreserve

21-12-2017
Als u bij verkoop van een bedrijfsmiddel boekwinst maakt, kunt u belastingheffing uitstellen door een herinvesteringsreserve (HIR) te vormen. U moet dan wel een voornemen tot vervanging van het bedrijfsmiddel hebben.

> Lees meer

Zes weken kraamverlof in 2020?

20-12-2017
Van enkele dagen naar zes weken kraamverlof voor partners na de geboorte van hun kind. Dat is waar het kabinet naar toe wil per 1 juli 2020. In de eerste helft van 2018 wordt hiervoor alvast een wetsvoorstel ingediend.

> Lees meer

Wat betekenen de strengere privacyregels voor de zorg?

20-12-2017
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet bevat de regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Wat betekent de komst van de AVG voor u?

> Lees meer

Kilometerheffing voor vrachtwagens met vijf jaar uitgesteld

19-12-2017
Het duurt het nog zeker 5 jaar voordat de kilometerheffing voor vrachtwagens wordt ingevoerd. Dat zei minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat Van Nieuwenhuizen tijdens de behandeling van de begroting van haar ministerie.

> Lees meer

Betaal in december uw aangifte op tijd!

18-12-2017
Doet u loon-of btw-aangifte per maand, dan moeten betaling en aangifte aan het eind van de maand volgend op het aangiftetijdvak bij de Belastingdienst binnen zijn. Deze maand zit er een klein addertje onder het gras. Voor het aangiftetijdvak november 2017 valt de uiterste aangifte-en betaaldatum namelijk in het weekend.

> Lees meer

Afstorten oudedagsverplichting in lijfrente ook na uitkering mogelijk

18-12-2017
Heeft u er als dga voor gekozen om uw reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen om te zetten in een oudedagsverplichting, dan mag u deze oudedagsverplichting ook gebruiken voor een lijfrente bij een bancaire instelling of een verzekeringsmaatschappij. Die mogelijkheid is er ook als de uitkeringsfase al is gestart.

> Lees meer

Hoog of laag btw-recept voor uw kookworkshop?

15-12-2017
Biedt u als horeca-ondernemer kooktrainingen aan? Van eenmalig kookworkshop tot cursussen die zich over meerdere weken uitstrekken? Hoeveel btw u in rekening moet brengen hangt af van het doel van de kookcursus.

> Lees meer

De nieuwe Loonkostenvoordelen: Bent u er klaar voor?

14-12-2017
Met ingang van 1 januari 2018 worden de premiekortingen oudere werknemer en arbeidsgehandicapte werknemer vervangen door een loonkostenvoordeel (LKV). Dit levert u een aantrekkelijke tegemoetkoming op als u een uitkeringsgerechtigde oudere in dienst neemt of iemand met een arbeidsbeperking. Mogelijk moet u dit dan nog wel veiligstellen in 2017.

> Lees meer

Strengere privacyregels voor uw autobedrijf

13-12-2017
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet bevat de regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Wat betekent de komst van de AVG voor u?

> Lees meer

Prijs in loterij op werk is loon

12-12-2017
Als u een prijs wint in een loterij, zult u niet snel denken dat er sprake is van loon uit dienstbetrekking. Tenzij de werkgever de loterij organiseert, want dan kan dit wel het geval zijn.

> Lees meer

Vanaf 2018 vakantietoeslag over overwerk

12-11-2017
Vanaf 1 januari 2018 moet u ten minste het minimumloon betalen voor overwerk. Daarnaast moet u vakantiegeld berekenen over de uitbetaalde overuren.

> Lees meer

LEI-nummer verplicht voor beleggingsonderneming

12-11-2017
Per 3 januari 2018 gaan nieuwe regels gelden voor ondernemingen of rechtspersonen die beleggen bij een financiële instelling. Vanaf dan kunt u alleen transacties doen als u een LEI-nummer heeft. Wat is een LEI precies en hoe vraagt u dit nummer aan?

> Lees meer

Belastingdienst helpt startende ondernemers in de horeca

12-11-2017
Het aantal nieuwe horecagelegenheden is de afgelopen vijf jaar flink gegroeid. Om ondernemers met een bedrijf jonger dan drie jaar te helpen, voert de Belastingdienst de campagne ‘Een goede start is vooruitzien’. De Belastingdienst ziet dat vooral startende ondernemers moeite hebben met belastingzaken.

> Lees meer

Uw inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voor 2018

12-8-2017
Het maximumbijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat per 1 januari 2018 omhoog. Ook het percentage van de 'lage' inkomensafhankelijke bijdrage Zvw stijgt iets. Per saldo bent u als dga of als ondernemer in de inkomstenbelasting volgend jaar maximaal € 186 meer kwijt aan Zvw dan dit jaar.

> Lees meer

Té luxe woning geen ondernemingsvermogen

12-8-2017
Zaken die u zowel voor uw bedrijf als privé gebruikt, zijn keuzevermogen. Waar u voor kiest, ondernemings- of privévermogen, moet blijken uit uw administratie. Of u een bedrijfsmiddel al dan niet als ondernemingsvermogen aanmerkt, heeft de nodige fiscale gevolgen.

> Lees meer

Extraatje voor uw (klein)kind? Schenk fiscaal vrij!

12-7-2017
Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Bijvoorbeeld bij het kopen van een eigen huis of bij het starten van een eigen bedrijf. Of wilt u uw kleinkind graag ‘gewoon’ een keer een extraatje geven? Misschien wilt u uw vermogen slim verdelen om erfbelasting in de toekomst te beperken. En heeft u dat dit jaar nog niet gedaan? Maak dan nu nog gebruik van de fiscale mogelijkheden voor 2017.

> Lees meer

Ontslag op staande voet? Leg besprekingen goed vast!

12-7-2017
Als goed werkgever heeft u het beste voor met uw medewerkers. Maar soms gaat het toch mis. Ontslag op staande voet is voor beide partijen ingrijpend. U moet dus zorgvuldig handelen. Wat zijn de vereisten voor ontslag op staande voet?

> Lees meer

Waardebepaling van een recreatiepark voor OZB

12-7-2017
Als u de eigenaar bent van een recreatiepark, ontvangt u hiervoor ook een aanslag OZB. Hoe wordt de waarde daarvan bepaald?

> Lees meer

Geen belastingrente bij aanslag erfbelasting

12-6-2017
Er wordt geen belastingrente in rekening gebracht wanneer de Belastingdienst een aanslag oplegt naar aanleiding van een aangifte erfbelasting met betrekking tot een overlijden in 2017.

> Lees meer

Wat betekenen de strengere privacyregels voor uw horecabedrijf?

12-5-2017
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet bevat de regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Wat betekent de komst van de AVG voor u?

> Lees meer

Niet langer verplicht fiscaal partnerschap voor pleegkind

12-4-2017
Pleegkinderen en hun verzorgende ouders hoeven voortaan niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst hen ziet als fiscale partners voor de toeslagen en de inkomstenbelasting. Indien gewenst kan een pleegkind voor wie de pleegouder/verzorgende ouder een pleegvergoeding of kinderbijslag heeft ontvangen, worden uitgezonderd van partnerschap. Daarvoor moet wel een verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst.

> Lees meer

Kunt u als groep ondernemers ook een VOF oprichten?

12-1-2017
In een vennootschap onder firma (vof) zijn alle deelnemers zelfstandig ondernemer. Deze structuur wordt nogal eens gebruikt wanneer beide partners werkzaam zijn in hun bedrijf, zoals een agrarische onderneming. Dit kan fiscaal een aantal voordelen opleveren. Maar het kan ook interessant zijn voor grotere samenstellingen van zelfstandig ondernemers. Waar moet je dan rekening mee houden?

> Lees meer

Dit jaar hoogste belastingkorting bij afkoop pensioen in eigen beheer

12-1-2017
Weet u al wat u met uw pensioen in eigen beheer wenst te gaan doen? Gaat u voor afkoop en heeft u nog niets geregeld, dan kan het verstandig zijn er nu vaart achter te zetten. U kunt in 2017 namelijk nog profiteren van de hoogste belastingkorting.

> Lees meer

Waarom blijft er zo ‘weinig’ over van mijn eindejaarsbonus?

30-11-2017
Aan het einde van het jaar keert mijn werkgever aan mij een bonus uit van € 15.000. Op deze bonus wordt 55,6% belasting ingehouden. Hoe kan dat? Het hoogste belastingtarief is toch 52%?

> Lees meer

Wat betekent de Europese privacywet voor uw transportbedrijf?

29-11-2017
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet bevat de regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Wat betekent de komst van de AVG voor uw transportbedrijf?

> Lees meer

Jacquet voor dominee is geen fiscale werkkleding

28-11-2017
Als ondernemer mag u de kosten van werkkleding van de winst aftrekken. Ook mag u werkkleding onbelast ter beschikking stellen aan uw personeel. Maar wat is fiscaal gezien werkkleding precies?

> Lees meer

Schenkingsmaatregel geschrapt uit Belastingplannen 2018

28-11-2017
Het betreft schenkingsaspecten bij het aangaan van een huwelijk, het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden of een notarieel samenlevingscontract uit de Belastingplannen voor 2018. De Tweede Kamer heeft hier een stokje voor gestoken.

> Lees meer

Btw op oninbare vorderingen. Wees op tijd met uw terugvraag!

27-11-2017
Sinds dit jaar is het eenvoudiger om de btw op oninbare vorderingen terug te vragen. Maar wanneer kunt u nu precies deze btw terugvragen als het duidelijk is dat uw klant de factuur niet zal betalen? U leest het hieronder.

> Lees meer

Wat te doen met de btw op Belgische tolheffing?

27-11-2017
Voor vrachtauto's moet op de Belgische wegen sinds 1 april 2016 tol worden betaald. Moet u hier ook btw over betalen en zo ja, hoe en wanneer vraagt u deze btw terug?

> Lees meer

Extra wijzigingen Belastingplan 2018

24-11-2017
Het Belastingplan 2018 is door de Tweede Kamer akkoord bevonden. Naast de afschaffing van de zogenaamde Wet ‘Hillen’ en de overgangsregeling bij de afschaffing van de btw-landbouwregeling, is op nog een aantal punten wijzigingen aangebracht.

> Lees meer

Invoer schade-auto, minder BPM?

24-11-2017
Indien u een auto uit het buitenland haalt, moet u BPM betalen. Voor auto's met schade is bepaald dat de schade verdisconteerd wordt in de prijs. Zodoende betaalt u ook minder BPM. Onlangs is in een procedure bepaald dat de bewijslast inzake de omvang van de schade ligt bij degene die de auto invoert. Maar wanneer is sprake van schade?

> Lees meer

Overgangsregeling bij beëindiging btw-landbouwregeling

24-11-2017
Per 1 januari 2018 wordt de btw-landbouwregeling afgeschaft. Bent u agrarisch ondernemer (veehouder, tuinbouwer of bosbouwer) dan moet u vanaf dat moment btw berekenen over uw leveringen en diensten, voor zover u dat nu nog niet doet. Om u meer voorbereidingstijd te geven, versoepelt het kabinet de overgang.

> Lees meer

Hoeveel beroepspraktijkvorming is vereist voor fiscale afdrachtvermindering?

23-11-2017
De Wet Afdrachtvermindering Onderwijs bestaat niet meer, maar er worden nog wel talloze procedures over gevoerd. Daarbij staat vaak centraal hoeveel beroepspraktijkvorming (BPV) er moet zijn gevolgd.

> Lees meer

Kleine pensioenen mogen automatisch samengevoegd

23-11-2017
De Tweede Kamer is op dinsdag 21 november 2017 akkoord gegaan met het wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen. Als ook de Eerste Kamer straks instemt, kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioenen vanaf 2019 automatisch aan elkaar overdragen. Op die manier bouwt u, als u meerdere kortlopende dienstverbanden heeft gehad, meer pensioen op en houdt het geld ook zijn pensioenbestemming.

> Lees meer

Ook uitkering voor werkende partner in uw bedrijf?

22-11-2017
De rechter heeft vorig jaar beslist dat een werknemer recht kan hebben op een uitkering bij bijvoorbeeld ontslag of ziekte, als de werknemer in dienst is bij iemand waarmee deze ook een affectieve relatie heeft. Waar hangt dit dan vanaf?

> Lees meer

Wetswijziging WML voor de logistieke sector

22-11-2017
Vanaf 1 januari 2018 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vanaf dat moment is het verplicht om over gewerkte overuren ook minimaal het WML te betalen. Wat verandert er voor werkgevers in de logistiek sector?

> Lees meer

Waarschuwing! Valse telefoontjes over belastingschuld

21-11-2017
De Belastingdienst waarschuwt voor valse telefoontjes over het betalen van een belastingschuld. Daarbij doet iemand zich voor als medewerker van de Belastingdienst. In zo'n telefoongesprek wordt vaak gezegd dat u meteen geld moet overmaken. Ga niet in op een dergelijk verzoek!

> Lees meer

Verplicht eigen risico komende jaren niet omhoog

21-11-2017
Het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering zal de komende jaren niet verder stijgen. Eerder was al besloten het eigen risico te bevriezen in 2018. Het kabinet zet deze bevriezing voort tot en met 2021. De komende jaren gaan ook de eigen bijdragen voor langdurige zorg omlaag.

> Lees meer

Sint schenkt belastingvrije banketstaaf

20-11-2017
De Sint is weer in ons land. Wilt u ook dit jaar uw werknemers verrassen met een banketstaaf of een chocoladeletter, dan kan dat belastingvrij.

> Lees meer

'Winstwaarschuwing' voor mkb-ondernemers

17-11-2017
De huidige groei van het midden- en kleinbedrijf (mkb) dreigt stil te vallen door toenemende krapte op de arbeidsmarkt en achterblijvende productiviteit. Volgens het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering is een 'winstwaarschuwing' dan ook op zijn plaats.

> Lees meer

Nederland loopt voorop in Europa met digitalisering van de zorg

17-11-2017
Nederlandse zorgorganisaties lopen in Europa voorop met het gebruik van het elektronische patiëntendossier (EPD). Dat blijkt uit onderzoek naar zorg-ICT door HIMSS Europa, een ICT-organisatie voor not-for-profit zorg. Door de hoge digitalisatiegraad van patiëntgegevens zien Nederlandse zorgorganisaties de eigen regie van patiënten zowel als een uitdaging (20%) als een prioriteit.

> Lees meer

WBSO 2018: wees op tijd met uw aanvraag

17-11-2017
Wilt en kunt u vanaf 1 januari 2018 gebruikmaken van de WBSO, dien dan uw online-aanvraag uiterlijk 30 november aanstaande in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

> Lees meer

Onbelaste bonus voor de dga

16-11-2017
Als dga bent u voor de fiscus gewoon een werknemer. Met alle bijbehorende voordelen, zoals de werkkostenregeling. Hoe kunt u daar nu van profiteren?

> Lees meer

Logistiek Nederland verwacht zeer sterke groei in 2018

16-11-2017
Logistieke ondernemers zijn erg positief over het komende jaar, ondanks aanhoudende prijsdruk. Ze gaan voor 2018 uit van een bovengemiddelde groei van zowel de omzet met 14 procent als de winst met 14,6%. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

> Lees meer

Lagere WOZ-waarde bij investering huurder?

15-11-2017
Bij de bepaling van de WOZ-waarde van een pand moet rekening worden gehouden met eventueel door de huurder gepleegde investeringen in het pand. Dit kan onder meer betekenen dat voor de waardebepaling niet kan worden uitgegaan van de afgesproken huur.

> Lees meer

Mkb wil in 2018 meer investeren in groei

14-11-2017
Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf ziet 2018, economisch gezien, rooskleurig in. De verwachting is dat de omzet en de winst volgend jaar verder zullen aantrekken.

> Lees meer

Kleine spaarder profiteert van realistischere vermogensrendementsheffing

13-11-2017
Het nieuwe kabinet wil box 3 op twee punten aanpassen. Ten eerste wordt met ingang van 1 januari 2018 het heffingsvrije vermogen verhoogd van € 25.000 naar € 30.000. Ten tweede wil het kabinet sneller aansluiten bij het (gemiddelde) werkelijke rendement. De forfaitaire rendementspercentages gaan daarom per 2018 verder omlaag.

> Lees meer

Alimentatie omhoog per 1 januari 2018

11-10-2017
Betaalt u alimentatie? Dan moet u wellicht rekening houden met een verhoging. Jaarlijks worden de alimentatiebedragen namelijk aangepast. Per 1 januari 2018 gaan bestaande, vastgestelde of gewijzigde alimentaties met 1,5% omhoog.

> Lees meer

430.000 nieuwe personenauto’s in 2018

11-10-2017
De verkoop van nieuwe personenauto’s in Nederland zal volgens BOVAG en RAI Vereniging in 2018 licht stijgen naar 430.000 stuks.

> Lees meer

Brexit: fiscale gevolgen voor de transportsector

11-9-2017
De Britten hebben besloten de EU te verlaten. Dit gaat ook grote gevolgen hebben voor Europa, waaronder de transportsector. Fiscale gevolgen zijn hier onderdeel van.

> Lees meer

Lagere WOZ-waarde door asbest

11-8-2017
Er zijn nogal wat boerderijen en/of boerenbedrijven waarbij tijdens de bouw gebruik is gemaakt van asbest. Omdat asbest schadelijk is voor de gezondheid, betekent dit automatisch een lagere WOZ-waarde. Hoeveel scheelt dat nou en waar hangt dat vanaf?

> Lees meer

AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog

11-8-2017
De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. De levensverwachting is namelijk minder snel gestegen dan de afgelopen jaren. Hierdoor blijft de AOW-gerechtigde leeftijd, net als in 2022, in 2023 staan op 67 jaar en drie maanden.

> Lees meer

Nieuw kabinet pakt Hillen-aftrek eigen woning aan

11-8-2017
Het nieuwe kabinet wil af van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld, ook wel de Hillen-aftrek genoemd. De geleidelijke afschaffing van deze aftrekpost voor de eigen woning was al aangekondigd in het Regeerakkoord. Het nieuwe kabinet zet er de vaart achter, want op vrijdag 3 november 2017 is hiervoor een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Beoogde inwerkingtreding van de maatregel is 1 januari 2019.

> Lees meer

Eindejaarstips Top 10

11-7-2017
Vóór 1 januari 2018 kunt u wellicht nog een aantal stappen zetten om het jaar 2017 slim af te sluiten. Hieronder vindt u 10 praktische tips voor onder meer de (mkb)-ondernemer, dga en werkgever.

> Lees meer

Donkere wolk hangt boven fiscale eenheid

11-6-2017
Het kabinet heeft spoedreparatiemaatregelen aangekondigd voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting.

> Lees meer

Wanneer betaalt u forensenbelasting?

11-6-2017
Als u een vakantiewoning bezit, heeft u kans dat u forensenbelasting moet betalen. Of dat het geval is, hangt onder meer af van het aantal dagen dat u de vakantiewoning zelf kunt gebruiken.

> Lees meer

Werkt u met all-in arrangementen?

11-3-2017
Heeft u een hotel en bedient u ook de zakelijke markt met voorzieningen als congressen, vergaderzalen, personeelsfeesten, seminars en bijeenkomsten. Met arrangementen en speciale acties kunt u de aantrekkingskracht van uw locatie verder bevorderen.

> Lees meer

Cultuurgrondvrijstelling voor grasland?

11-1-2017
Als agrariër kunt u voor de WOZ-waardering voor grasvelden de cultuurgrondvrijstelling krijgen. Aan welke eisen moet u voldoen en hoe berekent u deze vrijstelling?

> Lees meer

Top zeven nieuwe plannen arbeidsmarkt

31-10-2017
Het nieuwe kabinet wil veranderingen op de arbeidsmarkt. Welke zijn deze? Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

> Lees meer

'Nieuwe 'aftapwet' beperkt het medisch beroepsgeheim'

31-10-2017
Afgelopen zomer heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Deze wet regelt bredere bevoegdheden voor de Nederlandse inlichtingendiensten. De wet heeft ook betrekking op de vertrouwelijke communicatie tussen artsen en patiënten, bijvoorbeeld via telefoon, internet en e-mail. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) maakt zich daar ernstige zorgen over.

> Lees meer

Afkoop pensioen in eigen beheer zonder uitbetaling

30-10-2017
Heeft u ervoor gekozen om uw pensioen in eigen beheer af te kopen, dan is deze afkoop belast. Wel profiteert u van een belastingkorting. Hoe hoog die is, hangt af van het afkoopmoment.

> Lees meer

Extra verplichting opdrachtgever door uitbreiding minimumloon

30-10-2017
Het wettelijk minimumloon dat voor werknemers geldt, gaat vanaf 1 januari 2018 ook gelden voor elke overeenkomst tegen beloning. Wat dit voor u als opdrachtgever betekent, leest u hieronder

> Lees meer

CBS: Forse groei autokilometers

27-10-2017
Nederlandse personenauto’s reden 118,5 miljard kilometer in 2016. Dat is 2,2 procent meer dan in 2015. Het is de grootste groei in deze eeuw. Vooral auto’s van bedrijven legden meer kilometers af, maar ook particulieren reden meer dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de verkeersprestaties.

> Lees meer

Afkoop pensioen in eigen beheer met uitgestelde betaling

27-10-2017
Heeft u ervoor gekozen om uw pensioen in eigen beheer af te kopen, dan is deze afkoop belast. Wel profiteert u van een belastingkorting. Met de bv kunt u afspreken dat u de afkoopsom niet direct bij afkoop ontvangt, maar op een later moment. Deze uitgestelde betaling betekent echter niet dat uw bv ook pas later de loonheffing over de afkoop moet inhouden en afdragen. Bepalend is namelijk het afkoopmoment en niet het uitbetalingsmoment.

> Lees meer

Wat is de afschrijvingsduur van zonnepanelen?

26-10-2017
Zonnepanelen bestaan pas relatief kort. Voor u als ondernemer is bij een investering in zonnepanelen van belang wat eigenlijk de afschrijvingstermijn is. En wat betekent dit voor uw herinvesteringsreserve?

> Lees meer

Detacheringsrichtlijn: speciale regeling voor transportsector

25-10-2017
Onlangs hebben de Europese ministers van Sociale Zaken een akkoord bereikt over de herziening van de Detacheringsrichtlijn. Deze richtlijn regelt dat 'gedetacheerde' werknemers uit een ander EU-land dezelfde beloning krijgen voor hetzelfde werk als hun collega’s in het gastland.

> Lees meer

Wat mag gemeente met uw reclamebelasting?

24-10-2017
De gemeente mag op openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg reclamebelasting heffen. Maar moet de opbrengst van reclamebelasting ook toekomen aan de ondernemers die deze hebben opgehoest?

> Lees meer

Btw-correctie vanaf 2018 alleen nog digitaal

24-10-2017
Verzorgt u zelf de btw-aangifte en heeft u een correctie hierop, oftewel een suppletie? Vanaf 1 januari 2018 kunt u een suppletie alleen nog maar digitaal doorgeven aan de Belastingdienst.

> Lees meer

Meer hypotheekruimte voor tweeverdieners

23-10-2017
Tweeverdieners kunnen vanaf 2018 meer geld lenen voor de aankoop van een huis. Dan telt het tweede salaris niet voor 60%, maar voor 70% mee.

> Lees meer

Nieuw kabinet: verhoging tarief box 2

23-10-2017
Het nieuwe kabinet wil het tarief in box 2 verhogen. Keert de bv een dividend aan u uit, dan betaalt u daar vanaf 2020 meer belasting over. Aan de andere kant is uw bv straks minder belasting verschuldigd over de winst. Het kabinet heeft namelijk ook een stapsgewijze tariefsverlaging van de vennootschapsbelasting aangekondigd.

> Lees meer

Houd geldigheid Eurovergunning in de gaten!

20-10-2017
Transportbedrijven die zich in Nederland bezig houden met goederenvervoer over de weg, moeten over een Eurovergunning beschikken. De vergunning is vijf jaar geldig en moet dan worden verlengd.

> Lees meer

Wat betaalt u aan leges bij zelfbouw?

19-10-2017
Voor een omgevingsvergunning betaalt u legeskosten. Die worden gebaseerd op de kosten van het te bouwen pand. Standaard wordt daarvoor aangesloten bij de aanneemsom, maar wat nu als er sprake is van gehele of gedeeltelijke zelfbouw?

> Lees meer

Minimumloon iets omhoog per 1 januari 2018

18-10-2017
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari 2018 zijn bekend. Deze bedragen worden halfjaarlijks aangepast. Er is een lichte stijging ten opzichte van 1 juli 2017.

> Lees meer

Alsnog compensatie voor vrouwelijke zelfstandige met kind

18-10-2017
Bent u zelfstandige en tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 bevallen, dan heeft u recht op een compensatie van ongeveer € 5.600. Naar schatting komen 20.000 vrouwelijke zelfstandigen in aanmerking voor de compensatieregeling.

> Lees meer

Extra aftrek voor milieuvriendelijke tractor

17-10-2017
Als u investeert in een milieuvriendelijke tractor, kunt u in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en / of de Vamil. Wat is dat en wat levert het op?

> Lees meer

Nieuw kabinet verhoogt vrijwilligersvergoeding

17-10-2017
Het nieuwe kabinet wil de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding verhogen van € 1.500 naar € 1.700. Dat staat in het regeerakkoord. Het is de bedoeling dat deze verhoging ingaat per 1 januari 2019.

> Lees meer

Nieuw kabinet draait schijfverlenging VPB terug

16-10-2017
Het nieuwe kabinet zet in het regeerakkoord alvast een streep door de al definitieve schijfverlenging van de komende jaren in de vennootschapsbelasting. Daarvoor in de plaats komt een tariefsverlaging. Pikant detail is dat deze stapsgewijze verlaging pas in 2019 start, terwijl de schijfverlenging zou ingaan per 2018.

> Lees meer

Bijna helft geloste containers Rotterdam van containerreus

16-10-2017
Ruim 900 containerschepen van de grootste twee soorten deden in 2016 de Rotterdamse haven aan om containers te lossen. Dat zijn er 2,5 keer zoveel als in 2011.

> Lees meer

Bouwend Nederland Regeerakkoord Rutte III goede basis voor de toekomst bouw en infrasector

13-10-2017


> Lees meer

Transitievergoeding bij ontslag per 2018 omhoog

13-10-2017
Het maximale bedrag dat u verschuldigd bent wanneer u een werknemer na twee jaar ontslaat, gaat per 1 januari 2018 omhoog van € 77.000 naar € 79.000. Ook heeft het nieuwe kabinet aangekondigd deze transitievergoeding op verschillende punten te willen veranderen.

> Lees meer

Wet DBA gaat op de schop!

10-12-2017
Het nieuwe kabinet wil af van de Wet DBA. Deze in 2016 ingevoerde wet ter vervanging van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) zorgt voor teveel onzekerheid en onrust onder zzp'ers en hun opdrachtgevers. In plaats daarvan komt er een nieuwe wet die opdrachtgevers en echte zzp'ers de zekerheid geeft dat geen sprake is van een dienstbetrekking. In de tussentijd blijft de handhaving van de Wet DBA opgeschort.

> Lees meer

Vof of maatschap fiscaal interessant tussen medici en hun partner?

10-12-2017
Als echtgenoten of partners met elkaar een maatschap of vof aangaan, zijn zij beiden fiscaal ondernemer. Bij medici heeft één van beiden meestal geen recht op ondernemersfaciliteiten omdat een van de twee veelal niet-medische activiteiten verricht.

> Lees meer

Top 5 belangrijkste wijzigingen regeerakkoord

10-11-2017
De partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben gisteren hun plannen gepresenteerd voor de komende kabinetsperiode.

> Lees meer

Extra administratie bij verlenging WW-uitkering

10-10-2017
Sinds kort kunnen partijen bij het afsluiten van hun cao kiezen voor een verlenging van de uitkering bij werkloosheid. Deze keuze betekent wel extra administratieve werkzaamheden voor de werkgever.

> Lees meer

Heeft u de administratie van uw horecazaak op orde?

10-10-2017
Als horecaondernemer bent u verplicht een administratie te voeren. Aan de hand hiervan moet de fiscus duidelijkheid krijgen over uw financiële verplichtingen. Bij een aantal van u schiet dat er nog wel eens bij in, bijvoorbeeld vanwege drukke werkzaamheden. Bij tekortkomingen in uw administratie kan de inspecteur u echter een informatiebeschikking opleggen.

> Lees meer

Oprenting oudedagsverplichting dga. Hoe werkt dat?

10-9-2017
Heeft u ervoor gekozen om uw pensioen in eigen beheer om te zetten in een oudedagsverplichting, dan moet deze verplichting jaarlijks met een marktrente worden opgerent. Hoe die oprenting nu precies werkt, heeft de Belastingdienst onlangs verduidelijkt.

> Lees meer

Meld onjuistheden in Handelsregister!

10-9-2017
De Kamer van Koophandel (KvK) roept gebruikers van het Handelsregister op om eventuele onjuistheden in het register door te geven. Ook gaat de KvK met data-analyses op risico-adressen de kwaliteit van het Handelsregister verbeteren.

> Lees meer

Nieuwe plannen aankomend kabinet: een update

10-6-2017
Op donderdag 5 oktober zijn er opnieuw maatregelen uitgelekt, zoals een verlaging van het vennootschapsbelastingtarief en een lastenverlichting voor de 'kleine' werkgever.

> Lees meer

Accepteert de fiscus de taxatie van uw auto niet?

10-6-2017
Als een auto ter bepaling van de verschuldigde BPM getaxeerd moet worden, kan de fiscus eisen dat u deze voor hertaxatie aanbiedt. Kunt u deze hertaxatie weigeren als u bijvoorbeeld van mening bent dat de waarde die u heeft vastgesteld de juiste is?

> Lees meer

Ook vooringevulde aangifte blijft eigen verantwoordelijkheid

10-5-2017
De fiscus maakt het ons makkelijk aangifte te doen door het digitale aangiftebiljet al gedeeltelijk in te vullen met bij hen bekende gegevens. U bent en blijft echter zelf verantwoordelijk voor de juistheid ervan.

> Lees meer

Rit naar voetbalstadion zakelijk?

10-5-2017
Heeft u als ondernemer een of meerdere business seats in een voetbalstadion? En neemt u daar (potentiële) klanten mee naar toe met uw auto van de zaak? Dan mag u deze kilometers als zakelijk registreren in uw rittenadministratie.

> Lees meer

Vier fiscale wensen van het nieuwe kabinet?!

10-4-2017
Nog voor het einde van oktober wordt er zéér waarschijnlijk een nieuwe kabinet aangesteld. De onderhandelingen tussen de beoogde regeringspartijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) zijn nagenoeg afgerond. Enkele wensen van het nieuwe kabinet liggen al op straat. Daarom hebben we alvast een overzicht voor u gemaakt, uiteraard met een klein voorbehoud, aangezien het aankomend regeerakkoord nog niet openbaar is.

> Lees meer

WBSO-vereenvoudiging voor werkgevers op komst

10-4-2017
In de Belastingplannen voor 2018 is een vereenvoudiging opgenomen voor de WBSO. Als innovatieve werkgever kunt u in 2019 eenvoudiger de gerealiseerde S&O-uren en gemaakte kosten en uitgaven doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

> Lees meer

In 2018 ook kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaal

10-3-2017
Vanaf 1 januari 2018 worden alle peuterspeelzalen kinderdagverblijven. Dat betekent dat u als werkende ouder mogelijk ook kinderopvangtoeslag kunt aanvragen als uw kind naar de peuterspeelzaal gaat.

> Lees meer

Cybercriminaliteit grootste gevaar transportsector

10-3-2017
Cybercriminaliteit is de grootste bedreiging ooit voor de logistieke sector, waarschuwt vervoerdersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN). Er komen steeds meer meldingen dat hackers het hebben voorzien op vrachtwagens, schepen, distributiesoftware, digitale vrachtbrieven en andere systemen.

> Lees meer

Zonnebrand en tandpasta weer terug naar 21% btw

10-2-2017
Met ingang van 1 januari 2018 wordt de definitie van het begrip ‘geneesmiddelen’ aangescherpt. Sommige zelfzorgproducten die sinds november 2016 onder het verlaagde tarief van 6% vallen, zoals bepaalde zonnebrandmiddelen en tandpasta’s, vallen per 1 januari 2018 weer onder het algemene btw-tarief van 21%.

> Lees meer

Mag gemeente reclamebelasting baseren op WOZ-waarde?

29-9-2017
Als u reclame maakt via een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg, mag de gemeente reclamebelasting heffen. Maar mag men de aanslag ook baseren op de WOZ-waarde van uw bedrijfspand?

> Lees meer

Langere termijn ziekteaangifte eigenrisicodragers

28-9-2017
De termijnen voor het doen van ziekteaangifte en herstelmeldingen aan het UWV door werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet, worden verruimd.

> Lees meer

Ondernemer duurder uit dan werknemer bij opbouw lijfrente

27-9-2017
Zelfstandige ondernemers zorgen vaak voor een oudedagsvoorziening in de vorm van een lijfrente. De te betalen premie vermindert niet de verschuldigde premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ze zijn daardoor slechter af dan werknemers.

> Lees meer

Verzekerings- en schaderapporten vallen onder bewaarplicht

27-9-2017
Met name als er met veel cash gehandeld wordt, is de fiscus alert op fraude. Onlangs werd bij een autohandelaar annex reparateur geconstateerd dat verzekerings- en schaderapporten niet waren bewaard. Omdat hiernaar op facturen wel verwezen werd, schoot de administratie tekort. De opgelegde informatiebeschikking bleef dan ook in stand, met alle nadelige gevolgen van dien.

> Lees meer

Telt de ruimte onder afdak mee voor legeskosten?

26-9-2017
Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor de bouw van een pand, bent u leges verschuldigd. De hoogte hiervan is onder meer afhankelijk van de inhoud van het pand. Hoort hier de ruimte onder een afdak ook bij?

> Lees meer

Samenwerken: wel of niet recht op fiscale voordelen?

26-9-2017
Als echtgenoten samen in een vof of maatschap een bedrijf uitoefenen, kunnen ze in beginsel ook allebei recht hebben op ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Een dergelijke samenwerking moet dan wel 'gebruikelijk' zijn.

> Lees meer

Deadline voor terugvragen buitenlandse btw nadert!

25-9-2017
Heeft u als Nederlandse btw-ondernemer in 2016 in een ander EU-land btw betaald, dan kunt u deze btw in de regel terugvragen. U moet dan wel op tijd uw teruggaafverzoek hebben ingediend bij de Belastingdienst. De deadline hiervoor nadert snel. U heeft nog slechts enkele dagen de tijd voor uw teruggaafverzoek.

> Lees meer

Medische hulpmiddelen; 6% of 21% btw?

25-9-2017
Omdat de overheid onze gezondheid niet als luxe ziet, vallen geneesmiddelen en hulpmiddelen onder het lage 6%-tarief. Wettelijk is bepaald wat hier precies onder valt.

> Lees meer

WBSO mogelijk omlaag in 2018

22-9-2017
De voordeelpercentages voor de WBSO gaan waarschijnlijk omlaag per 1 januari 2018. In 2016 is het WBSO-budget namelijk overschreden en dat betekent een aanpassing voor volgend jaar.

> Lees meer

Cultuurgift nog een jaar extra aantrekkelijk

22-9-2017
Bedrijven en particulieren kunnen tot 2019 profiteren van een extra belastingvoordeel wanneer zij schenken aan culturele instellingen. De zogeheten multiplier voor de giftenaftrek zou met ingang van 2018 worden afgeschaft, maar het kabinet stelt in de Prinsjesdagplannen voor deze maatregel met één jaar te verlengen.

> Lees meer

Einde btw-landbouwregeling in zicht

21-9-2017
Als het aan het kabinet ligt komt er een einde aan de landbouwregeling in de btw. Op Prinsjesdag werd het plan gepresenteerd om deze regeling per 1 januari 2018 af te schaffen. Landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers moeten vanaf dat moment btw berekenen over hun leveringen en diensten, voor zover zij dat nu nog niet doen.

> Lees meer

Top 5 wijzigingen Prinsjesdag 2017

20-9-2017
De Troonrede is door onze Koning voorgelezen, de minister van Financiën heeft de Miljoenennota gepresenteerd en het Belastingplan 2018 is bekend. De conclusie is dat het demissionaire kabinet geen grote wijzigingen voorstelt. Wellicht dat een regeerakkoord meer spektakel gaat brengen. Wat zijn de voornaamste wijzigingen voor nu?

> Lees meer

Bijtellingsverschil auto van de zaak niet discriminerend

19-9-2017
Dat het 22%-bijtellingstarief alleen geldt voor nieuwe auto's en niet voor bestaande auto's van de zaak, is volgens rechtbank Den Haag niet discriminerend. Er is geen sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel of van het recht op ongestoord genot van eigendom.

> Lees meer

Bedrijvigheid in transportsector hoger dan in jaren

19-9-2017
Nederlandse transportondernemers hebben het drukker hebben dan ooit. Dat blijkt uit de laatste conjunctuurenquête van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Onder andere door de aantrekkende economie bereikt de bedrijvigheid in de transportsector het hoogste punt in zes jaar. Daar zit echter ook een keerzijde aan. Het tekort aan personeel wordt steeds groter. Bijna 40 procent van de transportondernemingen meldde voor het tweede kwartaal een tekort aan arbeidskrachten.

> Lees meer

Voorkom claims: registreer gewerkte uren

19-9-2017
Het komt nogal eens voor dat een werknemer na het einde van het dienstverband nog uitbetaling van overuren of meeruren claimt en dat die claim wordt toegewezen, soms zelfs voor meerdere jaren. Het probleem blijkt vaak te zitten in de registratie van de overuren dan wel meeruren.

> Lees meer

Kom in actie bij minimaal 1 jaar lang nihilaangiften btw

18-9-2017
Heeft u minimaal één jaar lang geen btw aan de Belastingdienst afgedragen of in aftrek gebracht, dan ontvangt u binnenkort een brief. De Belastingdienst gaat er dan namelijk vanuit dat u uw onderneming bent gestopt. Is dit niet het geval, trek dan vóór 10 oktober aanstaande aan de bel.

> Lees meer

Geen huurtoeslag voor recreatiewoning

15-9-2017
Doordat vorig jaar de wet inzake de huurtoeslag is gewijzigd, hebben bewoners van een recreatiewoning geen recht meer op huurtoeslag. Dit kan, afhankelijk van het inkomen, duizenden euro's per jaar verschil maken.

> Lees meer

BPM-aangiftezuilen-in-keuringsstations-van-RDW

15-9-2017
De laatste vijf frontoffices BPM bij de Dienst Wegverkeer (RDW) zijn op 1 maart 2017 gesloten. Daarom zijn in de wachtruimte van alle RDW-keuringsstations inmiddels speciale aangiftezuilen van de Belastingdienst geïnstalleerd.

> Lees meer

Werknemers met schulden: voorkomen is beter dan genezen

14-9-2017
Werknemers met schulden. 62% van de werkgevers krijgt te maken met medewerkers die schulden hebben. Veel werkgevers blijken bereid te zijn werknemers met financiële problemen te ondersteunen. Dit blijkt uit een rapport van het Nibud, dat onderzoek doet naar financiële problemen op de werkvloer.

> Lees meer

Aard van werkzaamheden bepaalt sectorindeling

14-9-2017
De sector waarin uw bedrijf is ingedeeld, is bepalend voor de door u af te dragen sectorpremie. Deze is per sector nogal verschillend, waardoor het kan lonen in een andere sector ingedeeld te worden.

> Lees meer

Privégebruik poolauto’s en bijtelling

14-9-2017
Heeft u één of meerdere auto’s geleast die door wisselende werknemers in principe uitsluitend voor zakelijke ritten worden gebruikt? Dan is het mogelijk om deze auto’s voor privégebruik aan uw werknemers te verhuren zonder dat u een bijtelling hoeft toe te passen.

> Lees meer

Meer zorgvraag zorgt voor hogere werkdruk huisartsenposten

13-9-2017
Huisartsenposten zien opnieuw een stijging van de zorgvraag tijdens avond-, nacht- en weekenduren. Het aantal telefoontjes en consulten op de huisartsenpost neemt aanzienlijk toe. Ook krijgen de zorgvragen op de huisartsenpost een meer dringend karakter.

> Lees meer

Top 10-maatregelen voor 2018

13-9-2017
Volgende week is het Prinsjesdag. Dan komen er nieuwe belastingplannen voor 2018 op tafel. Een aantal maatregelen is echter vorig jaar of in de loop van dit jaar al aangenomen. Enkele belangrijke wijzigingen voor 2018 zetten we dan ook nu al voor u op een rij.

> Lees meer

Premies WGA en ZW-flex 2018 bekend

9-12-2017
Bent u verzekerd voor de werkgeversverzekeringen WGA en ZW bij UWV? In 2018 nemen de gemiddelde premies voor deze arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen licht toe. Met een speciale rekenhulp kunt u berekenen hoeveel u aan premie kwijt bent in 2018.

> Lees meer

Belastingdienst maakt fout met te vergoeden belastingrente

9-11-2017
Is door de Belastingdienst uw definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2016 verminderd? Heeft u hierdoor recht op een bedrag aan te vergoeden belastingrente? Is het antwoord op beide vragen 'ja' dan heeft u mogelijk te weinig teruggekregen.

> Lees meer

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bij afkoop dga-pensioen

9-11-2017
Bent u wel of geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) verschuldigd over de afkoopsom van het pensioen in eigen beheer? Het antwoord op die vraag hangt af van de situatie.

> Lees meer

Partnerproblematiek met pleegkinderen opgelost

9-8-2017
Pleegkinderen voor wie een pleegzorgvergoeding is ontvangen, worden uitgezonderd voor partnerschap. Dat gebeurt met een wijziging van het partnerbegrip voor de toeslagen en de inkomstenbelasting. De wijziging wordt meegenomen in de Belastingplannen voor 2018.

> Lees meer

Doe de juiste aangifte loonheffingen bij afkoop dga-pensioen

9-8-2017
Het aangeven van de afkoop van het pensioen in eigen beheer gaat niet altijd goed. De Belastingdienst maakt hier melding van. Soms doet de verkeerde bv aangifte of doet een bv te vroeg aangifte. Hoe moet het wel?

> Lees meer

Pas op met afhaaltransacties bij export

9-8-2017
Als u goederen exporteert binnen de EU, hoeft u in beginsel geen btw in rekening te brengen. Dat geldt ook voor afhaaltransacties, waarbij de afnemer de goederen zelf ophaalt. Houd in dat geval wel rekening met aanvullende eisen.

> Lees meer

TLN wil in 2030 halvering CO2-uitstoot

9-7-2017
“Het klimaatakkoord van Parijs en het Energieakkoord in Nederland bevatten ambitieuze doelstellingen voor de uitstoot van CO2. Door als transportsector nu door te pakken met het realiseren van de doelstellingen uit beide akkoorden ontstaat er meer ruimte om in verduurzaming zelf het voortouw te nemen en koploper te zijn.” Dat vindt Transport en Logistiek Nederland (TLN). Daarvoor wil de ondernemersorganisatie de CO2-uitstoot halveren in Nederland en Zero emissie in de binnensteden in 2025 en low emissie in het buitengebied.

> Lees meer

Baatbelasting checken loont de moeite

9-6-2017
Als een gemeente kostbare voorzieningen treft waarvan u rechtstreeks profiteert, kan men u hiervoor een aanslag baatbelasting opleggen. Daaraan zijn de nodige voorwaarden verbonden, waardoor het loont uw aanslag te checken.

> Lees meer

Wat is fiscaal aftrekbaar bij lange termijn verhuur van zalen?

9-5-2017
Als uw zalenverhuur gepaard gaat met aanvullende diensten, kan dit gevolgen hebben voor de btw-aftrek. Welke zijn dat en onder welke voorwaarden?

> Lees meer

Einde aanvraagtermijn Subsidieregeling praktijkleren nadert!

9-4-2017
Heeft u het afgelopen schooljaar stagiairs begeleid binnen uw bedrijf, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren. U moet dan wel nu in actie komen. U heeft nog een ruime week voor het indienen van de subsidieaanvraag. De deadline staat op 15 september 2017 (17.00 uur).

> Lees meer

Heeft u veel kleine pensioenen opgebouwd?

9-4-2017
Vanaf 2018 gaan pensioenfondsen en verzekeraars kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Op die manier bouwt u, als u meerdere kortlopende dienstverbanden heeft gehad, meer pensioen op en houdt het geld ook zijn pensioenbestemming.

> Lees meer

Verplichte btw-verlegging voor telecommunicatiediensten

9-1-2017
Verricht u als ondernemer in Nederland telecommunicatiediensten aan andere ondernemers die zulke diensten leveren aan hun afnemers, dan wijzigen de btw-regels voor u. Vanaf 1 september 2017 geldt er een verplichte btw-verleggingsregeling.

> Lees meer

Staan neveninkomsten zelfstandigenaftrek in de weg?

9-1-2017
Voor de zelfstandigenaftrek geldt als eis dat u minstens 1.225 uur én dat u minstens de helft van alle werkzame uren in uw bedrijf werkt. Neveninkomsten kunnen hiertoe niet gerekend worden en kunnen ertoe leiden dat u de aftrek mist.

> Lees meer

Hoe beperkt u bestuursaansprakelijkheid van uw bv?

31-8-2017
Gaat het financieel slecht met uw bv, dan moet u als bestuurder oppassen. In sommige gevallen kan de fiscus u namelijk aansprakelijk stellen voor bepaalde belastingschulden. Hier kunt u zelf wel het een en ander aan doen.

> Lees meer

Extra overstapmogelijkheid eigenrisicodragerschap WGA

31-8-2017
Had u eigenrisicodrager voor de WGA willen blijven, maar is tegen uw wens en buiten uw toedoen om het eigenrisicodragerschap toch per 1 januari 2017 beëindigd? Het kabinet komt u tegemoet met een reparatieregeling. U krijgt de kans om op 1 juli 2018 weer over te stappen van de publieke verzekering naar het eigenrisicodragerschap voor de WGA.

> Lees meer

Meer banen in detailhandel door soepelere wetgeving

30-8-2017
Het aantal fulltimebanen in de detailhandel zou met ruim twaalf procent kunnen stijgen bij soepelere wetgeving. Dat zegt brancheorganisatie INretail op basis van een onderzoek onder vijfhonderd werkgevers in de mode-, schoenen-, sport- en woondetailhandel. In deze branches werken momenteel 140 duizend mensen.

> Lees meer

Ook aandelenrechten in Gouden Handdruk extra belast

29-8-2017
De 'Gouden Handdruk' is tegenwoordig extra belast en dat geldt volgens de rechter ook voor aandelenrechten, wat iets anders is dan aandelenoptierechten.

> Lees meer

Zeg een tijdelijke kracht op tijd op

28-8-2017
Heeft u het afgelopen half jaar tijdelijk personeel in dienst gehad? Sinds de komst van de Wet Werk en Zekerheid moet de werkgever het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk aanzeggen. Let op dat u dit op tijd doet, anders moet u een aanzegvergoeding betalen.

> Lees meer

Foute subsidieaanvraag praktijkleren: herstel is mogelijk!

28-8-2017
Ontdekt u een fout in uw aanvraag voor de Subsidieregeling praktijkleren dan is er geen man overboord. U kunt de fout nog doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), zelfs als u deze ontdekt na het verstrijken van de deadline van 15 september 2017.

> Lees meer

Is zeilen voor de btw altijd een sport?

25-8-2017
Om sporten te bevorderen, zijn de diensten van sportorganisaties aan de leden vrijgesteld van btw en is op het gelegenheid geven tot sporten en baden het lage tarief van toepassing. Maar is zeilen altijd aan te merken als sport en zijn daarmee alle diensten die ermee verband houden ook vrijgesteld dan wel onderworpen aan het lage tarief?

> Lees meer

Kan ik mijn woning als ondernemingsvermogen aanmerken?

24-8-2017
Als u een bedrijfsmiddel zowel zakelijk als privé gebruikt, kunt u als zelfstandig ondernemer kiezen of u het als privé- of als ondernemingsvermogen aanmerkt. Hoe zit dat bij de eigen woning?

> Lees meer

Veel administratie valt onder bewaarplicht

23-8-2017
Als ondernemer bent u verplicht een administratie te voeren. Wat we hieronder precies moeten verstaan, is niet nader omschreven in de wet. U doet er echter goed aan dit niet te beperkt op te vatten, zo leert recente rechtspraak.

> Lees meer

Doorbetaling Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is werkgeverstaak

22-8-2017
Het is weer bijna tijd voor de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. UWV betaalt deze tegemoetkoming uit in september. Ontvangt u als werkgever voor uw werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV, dan komt de tegemoetkoming binnen op uw rekening. Aan u vervolgens de taak om de tegemoetkoming over te maken op de rekening van de werknemer.

> Lees meer

Gratis toegang tot informatie uit Handelsregister

22-8-2017
Ondernemers kunnen voortaan per jaar dertig gratis inzages krijgen in ondernemingen die in het Handelsregister staan ingeschreven. Hiermee wil de Kamer van Koophandel (KvK) het raadplegen van het Handelsregister laagdrempeliger maken. Daarnaast stelt de KvK kosteloos twee geanonimiseerde sets beschikbaar met open data over bedrijven en jaarrekeningen.

> Lees meer

Gemeentelijke legestarieven moeten redelijk blijven

21-8-2017
Wilt u in Nederland bouwen, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Aan een dergelijke vergunning zijn kosten verbonden. Gemeentes hebben daarbij een grote vrijheid in het bepalen van de tarieven, maar deze vrijheid kent wel grenzen.

> Lees meer

Terugvragen buitenlandse btw? Wees op tijd!

21-8-2017
Heeft u als Nederlandse btw-ondernemer in 2016 in een ander EU-land btw betaald? In de regel kunt u deze btw terugvragen. Doe dit wel op tijd! Uw teruggaafverzoek moet vóór 1 oktober 2017 ingediend zijn bij de Belastingdienst. Een te laat binnengekomen verzoek, wordt mogelijk niet meer in behandeling genomen.

> Lees meer

Jaarlijkse informatieplicht voormalig ANBI

18-8-2017
Ook als uw instelling niet langer is aangewezen als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI), moet u mogelijk toch vóór 1 september 2017 bepaalde informatie over het boekjaar 2016 doorgeven aan de Belastingdienst. Een verlies van de ANBI-status betekent namelijk niet automatisch het einde van de informatieplicht.

> Lees meer

Subsidieregeling praktijkleren: wees er op tijd bij!

17-8-2017
Wilt en kunt u gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren, kom dan nu in actie. De regeling kan u een voordeel opleveren van maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Voor het studiejaar 2016-2017 kunt u nog een subsidieaanvraag indienen tot en met uiterlijk 15 september 2017 (17.00 uur).

> Lees meer

Huurt u als dienstverlener een kantoorpand?

16-8-2017
Zit u met uw kantoor in een gehuurd pand? Dan draait de eigenaar van een zakelijk pand voor de eigenarenheffing OZB op. U als gebruiker van een kantoor moet de gebruikersheffing voor de OZB betalen. Maar dan moet u wel over een zelfstandig kantoor beschikken in dit pand. Wanneer is daarvan sprake?

> Lees meer

Wanneer zijn scholingskosten aftrekbaar?

15-8-2017
Als u de scholingskosten van uw werknemers vergoedt, zijn deze meestal onbelast. Maar kan de werknemer deze kosten ook aftrekken als u ze niet wilt vergoeden?

> Lees meer

Specificeert u de maaltijdvergoeding van uw kok of ober?

15-8-2017
Geeft u als horecaondernemer uw personeel een kostenvergoeding, zoals een maaltijd, die onderdeel vormt van het brutoloon? Dan bent u verplicht om deze kostenvergoeding apart op de loonstrook te specificeren. Deze verplichting geldt al vanaf 1 januari 2016. Er is echter een aantal uitzonderingen.

> Lees meer

Betalingsuitstel bedrijven met besmette eieren

14-8-2017
De problemen door fipronil in eieren is ook de Belastingdienst niet ontgaan. Bedrijven die hierdoor tijdelijk betalingsproblemen hebben, kunnen voor hun belastingverplichtingen uitstel van betaling krijgen.

> Lees meer

Privégebruik auto binnen de autobranche

14-8-2017
Bijtelling van privégebruik auto vindt in beginsel plaats per auto. In de autobranche wordt vaak meer dan één auto gebruikt. De Belastingdienst heeft richtlijnen afgegeven hoe in de autobranche bij meerdere auto’s het privégebruik berekend kan worden.

> Lees meer

Checklist voor het werken met uitzendkrachten

14-8-2017
De Inspectie SZW heeft een checklist 'Werken met uitzendbureaus' gemaakt. Zo kunnen bedrijven zelf beoordelen of zij op een eerlijke, gezonde en veilige manier met uitzendkrachten werken.

> Lees meer

Wat rijdt fiscaal het meest interessant, een youngtimer of oldtimer?

8-11-2017
Voor de auto van de zaak geldt de bekende bijtelling, die gekoppeld is aan de catalogusprijs in het jaar van aankoop. Voor auto's ouder dan 15 jaar geldt een bijtelling op basis van de dagwaarde. Hierbij wordt verschil gemaakt in een youngtimer en oldtimer. Waar zitten de (fiscale) verschillen?

> Lees meer

Burenhulp of werkzaamheden in land- en tuinbouw?

8-10-2017
Bij agrariërs komt het nogal eens voor dat men bij elkaar onderling af en toe diensten verricht. Brancheorganisatie LTO-Nederland heeft hierover met de Belastingdienst een convenant gesloten, zodat duidelijk is hoe deze inkomsten fiscaal moeten worden aangemerkt.

> Lees meer

Nieuw aanvraagformulier G-rekening

8-10-2017
De Belastingdienst heeft het aanvraagformulier voor een G-rekening aangepast. Wilt u deze speciale rekening aanvragen dan dient u gebruik te maken van dit nieuwe formulier.

> Lees meer

Let op correct gebruik sociale media door personeel!

8-9-2017
De afgelopen jaren is het ontslag van werknemers vanwege uitingen op social media gestegen. Met name werknemers die zich op social media negatief uitlaten over bijvoorbeeld de klanten van het bedrijf lopen risico hun baan te verliezen. Voorkom dat uw werknemers social media verkeerd gebruiken!

> Lees meer

The Netherlands proposes changes to dividend withholding tax

8-8-2017
On May 16, 2017 the Deputy Minister of Finance announced the draft bill on the ‘Withholding obligation for holding cooperatives and expansion of the withholding exemption Act’ was opened for public consultation. The document proposes to align the Dutch dividend withholding tax treatment of Dutch holding cooperatives with that of private limited liability companies (BVs)/ public limited companies (NVs) and to expand the scope of the exemption from Dutch dividend withholding tax to apply to active business structures.

> Lees meer

Second opinion: nieuw recht voor werknemers

8-7-2017
Sinds 1 juli 2017 geldt de nieuwe Arbowet. Een van de wijzigingen betreft de second opinion voor de werknemer die twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies. Maar wat houdt die second opinion nu precies in?

> Lees meer

Proef bouwsector met alternatief Wet DBA

8-7-2017
Werkgevers en werknemers in de bouwsector starten binnenkort met een proef om een eigen, alomvattende spaarregeling voor zelfstandigen (zzp'ers) op te tuigen. Bij dit alternatief voor de Wet DBA wordt ook de Zelfstandigenrekening meegenomen, een rekening waarmee zzp’ers belastingvriendelijk geld opzij kunnen zetten voor onder meer arbeidsongeschiktheid, pensioen en slechte tijden.

> Lees meer

Tweewielerbranche: werkzaamheden nieuwe fiets tegen laag btw-tarief

8-3-2017
De werkzaamheden die te maken hebben met een nieuw verkochte fiets kunnen tegen een laag btw-tarief op de factuur worden gezet. Dit is goedgekeurd door de btw-specialisten van de belastingdienst en daarmee formeel geregeld vanaf 1 januari 2017. Het verbetert de concurrentiepositie van tweewielerondernemers tegenover online aanbieders.

> Lees meer

Btw op parkeren bij attractiepark hoger dan bij dierentuin?

8-2-2017
Als mensen een dagje uit gaan, kan men vaak in de buurt tegen betaling de auto parkeren. Maar hoeveel btw moet u dan berekenen? Twee rechtbanken hebben hierover onlangs een uitspraak gedaan, maar met een verschillende uitkomst.

> Lees meer

Inspecteur kan verplichten auto te tonen voor taxatie BPM

31-7-2017
Indien u een auto uit het buitenland haalt, moet u BPM betalen. Voor de vraag hoeveel BPM verschuldigd is, kan geëist worden dat u de auto toont, aldus de rechter.

> Lees meer

Corrigeer foutief berekende btw en voorkom te hoge afdracht

26-7-2017
Heeft u de btw aan uw afnemer(s) foutief berekend door bijvoorbeeld een verkeerd btw-bedrag, geen btw of ten onrechte juist wel btw in rekening te brengen? Corrigeer dit dan met een credit- of aanvullende factuur. Doet u dat niet, dan betaalt u de btw-lasten.

> Lees meer

Staatssecretaris schuift problemen leenbijstand zelfstandigen op lange baan

25-7-2017
Als u als zelfstandige recht heeft op bijstand, krijgt u in eerste instantie een lening. Als deze wordt omgezet in een gift, behoorde dit tot 2017 tot uw belastbare inkomen met alle nadelige gevolgen van dien. Dit probleem is met ingang van 1 januari 2017 opgelost. Dit geldt echter niet voor oude gevallen, dus die van vóór 2017. Het kabinet schuift de oplossing hiervoor op de lange baan.

> Lees meer

Modelovereenkomst ook voor artiesten

24-7-2017
Sinds het verdwijnen van de VAR (verklaring arbeidsrelatie) kunt u gebruik maken van zogenaamde Modelovereenkomsten. Hiermee sluit u het bestaan van een dienstverband uit, bijvoorbeeld als u een artiest inhuurt.

> Lees meer

Hoogste kwartaalomzet ooit export Nederlandse bloemen en planten

24-7-2017
De Nederlandse export van bloemen en planten is in de eerste helft van dit jaar met 6,5% gestegen tot € 3,4 miljard. In juni was de exportwaarde vergelijkbaar met vorig jaar, maar richting Engeland en Frankrijk viel de omzet terug. De groeiende afzet in Polen zorgt ervoor dat dit land nu op de vijfde plaats staat van afzetbestemmingen.

> Lees meer

Tandpasta en zonnecrème weer naar het hoge btw-tarief?

21-7-2017
Het kabinet gaat de definitie voor geneesmiddelen aanscherpen. Directe aanleiding is het arrest van de Hoge Raad van 11 november 2016, waarin werd beslist dat sommige tandpasta's en zonnecrèmes als geneesmiddel zijn aan te merken en dus onder het lage btw tarief vallen.

> Lees meer

Nieuwe campagne bouwsector moet jong personeel aantrekken

21-7-2017
De bouw staat te springen om jonge vakmensen. “De komende vijf jaar willen we graag dat 40.000 jongeren kiezen voor de bouw”, zegt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. “De vooruitzichten zijn uitstekend: de economie draait op volle toeren. Er is een groeiende vraag naar woonruimte, terwijl er veel gebouwd en gerenoveerd wordt aan schoolgebouwen, zorgvastgoed en infrastructuur, in alle soorten en maten.”

> Lees meer

Controleer de factuur van uw leverancier

21-7-2017
Een factuur moet volgens de wet aan verschillende eisen voldoen. Voldoet een inkoopfactuur niet aan deze eisen, dan loopt u het risico dat de Belastingdienst uw aftrek weigert. Controleer daarom of de factuur aan de eisen voldoet.

> Lees meer

Stel uw btw-afdracht uit door slim te factureren

20-7-2017
Door slim uw facturering te plannen, kunt u de afdracht van btw drie maanden uitstellen. De btw op een factuur van 30 juni bestemd voor een ondernemer, moet u namelijk uiterlijk 31 juli al afdragen. Doet u één keer per kwartaal btw-aangifte en factureert u op 1 juli, dan hoeft u de btw pas uiterlijk 31 oktober af te dragen. Een dag later factureren, levert dus drie maanden uitstel van betaling op. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, houd dan wel rekening met een aantal zaken.

> Lees meer

Wanneer bent u als verpleegkundige ondernemer?

20-7-2017
Als u als verpleegkundige werkzaam bent en aan particulieren zorg verleent, kunt u als ondernemer aangemerkt worden. Van belang is dan dat u voldoende ondernemersrisico loopt. Welke feiten spelen dan een rol?

> Lees meer

Glaslookpanelen aan zijkant bestelauto toegestaan

19-7-2017
De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat aan de buitenkant van de laadruimte van een bestelauto glaslookpanelen, ook wel blinderingspanelen genoemd, mogen worden gemonteerd die van echt glas zijn gemaakt. De blinderingspanelen moeten wel zijn voorzien van een zogenoemd E-keurmerk.

> Lees meer

Tijdelijke contracten voor extra zomerpersoneel

19-7-2017
Tijdens topdrukte in sectoren als de agrarische en horecasector maken werkgevers veel gebruik van tijdelijk personeel. Voor dit personeel gelden andere voorwaarden.

> Lees meer

Wat mag u zonder problemen en btw-vrij meenemen op vakantie?

18-7-2017
De vakantie komt eraan en dus is het van belang te weten wat u zonder problemen en btw-vrij mag meenemen. Daarbij maakt het nogal wat verschil of u binnen of buiten de EU reist.

> Lees meer

Hoe staat het met de productiviteit in de bouw?

18-7-2017
De crisis in de bouw was langer en dieper dan in andere sectoren. De omzet in 2016 steeg met 6,3%, maar lag nog steeds 8% onder het niveau van 2008. De totale economie is al sinds begin 2015 terug op het niveau van voor de crisis.

> Lees meer

Bedrag onder de € 100,-? Schrijf een eenvoudige factuur uit

18-7-2017
Alle facturen die u uitreikt, moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Voldoet uw factuur niet, dan riskeert u een boete van maximaal € 5.278 (per gebrek per factuur!). Reikt u facturen uit met een vergoeding niet hoger dan € 100 (inclusief btw), dan gelden minder eisen en kunt u een eenvoudige factuur uitreiken.

> Lees meer

Ook investeringsaftrek op zonnepanelen boerderij

17-7-2017
Als u zonnepanelen op het dak van uw boerderij laat aanbrengen, was het tot voor kort nog maar de vraag of u hiervoor investeringsaftrek kon claimen. De staatssecretaris heeft inmiddels bepaald dat dit voortaan in de meeste gevallen mogelijk is.

> Lees meer

Btw-wetgeving op vouchers verandert 1 januari 2019

17-7-2017
De btw-wetgeving inzake vouchers, zoals cadeaubonnen, wordt per 2019 aangepast. Dit vanwege een Europese richtlijn, die erop gericht is dubbele heffing van btw of het achterwege blijven van btw-heffing, te voorkomen.

> Lees meer

Inkeerregeling afgeschaft per 1 januari 2018

14-7-2017
Het kabinet is van plan de zogenaamde inkeerregeling per 1 januari 2018 af te schaffen. Dit betekent dat vanaf die datum er altijd een boete volgt bij het opzettelijk te weinig afdragen van belasting.

> Lees meer

Prijzen exclusief btw aan particulier verboden

14-7-2017
Levert u goederen aan of verricht u diensten voor particulieren? Dan is het verboden om dit aan te bieden voor een prijs waarbij de btw niet is inbegrepen. Het moet voor uw particuliere afnemer daarom altijd duidelijk zijn wat de prijs inclusief btw is. Is dat niet het geval, dan kunt u een boete krijgen.

> Lees meer

Luidt u met een bedrijfsborrel de vakantie in?

13-7-2017
De vakantie komt eraan en dat is voor veel bedrijven een reden eens wat extra te doen voor het personeel. Bijvoorbeeld in de vorm van een bedrijfsborrel. Wat is er fiscaal mogelijk?

> Lees meer

Terechte afdrachtvermindering tot 2014 voor schoolgaand personeel?

13-7-2017
De afdrachtvermindering onderwijs was tot 2014 een fiscale tegemoetkoming om werkend leren te bevorderen. Had u destijds als bouwondernemer schoolgaand personeel in dienst en maakte u gebruik van deze fiscale regeling? De fiscus legt nog steeds talloze naheffingsaanslagen op, in gevallen waarin deze tegemoetkoming naar hun mening onterecht geclaimd is.

> Lees meer

Digitale handtekening cliënt niet voldoende

7-12-2017
Wettelijk is bepaald dat bepaalde stukken, zoals een bezwaar- of beroepschrift, pas rechtskracht hebben als ze zijn ondertekend. Adviseurs maken nogal eens gebruik van een machtiging, zodat hun cliënten niet alle stukken zelf hoeven te ondertekenen. In dat geval is ook een fysieke handtekening vereist en geen digitale kopie, aldus een recente uitspraak.

> Lees meer

Betaalt eigenaar of huurder precariobelasting?

7-12-2017
Als u voorwerpen boven, onder of op de gemeentegrond heeft, kunt u een aanslag precariobelasting verwachten. Maar wie draait hiervoor op, de eigenaar of de huurder van een pand?

> Lees meer

Geen geld voor btw tweede kwartaal? Meld dit uiterlijk 14 augustus!

7-11-2017
Kan uw bv de btw-afdracht over het tweede kwartaal niet betalen? Meld dit dan uiterlijk 14 augustus bij de Belastingdienst. Doet u dit niet, dan staat u één nul achter op het moment dat de Belastingdienst u aansprakelijk stelt voor de niet-betaalde btw.

> Lees meer

Supermarktplan voor vierjarige contracten wekt verbazing

7-11-2017
Supermarkten die werknemers tijdelijke contracten van vier jaar willen geven, mogen dat allang doen. Dat zeggen arbeidsrechthoogleraren in een reactie op het plan van supermarkten om een gulden middenweg te vinden tussen vast en flex, met het aanbieden van zogenaamde tussenbanen voor een periode van vier jaar.

> Lees meer

Voorkom dubbele bijtelling met speciale ‘Vakantieauto’

7-10-2017
Sommige leasemaatschappijen bieden als optie om te kiezen voor een vakantieauto. Hoe gaat dat in zijn werk en wat betekent dat voor de bijtelling? Voorkom dubbele bijtelling!

> Lees meer

Supermarkten introduceren tussenbaan

7-6-2017
Naast de bijbaan en een vaste baan kunnen werknemers straks ook kiezen voor een tussenbaan. Met deze nieuwe variant kan een werknemer straks een tijdelijk contract in de supermarkt krijgen. Dit geldt voor vier jaar, waarbij bovendien budget beschikbaar is voor scholing. De verwachting is dat hij daarna makkelijker werk kan vinden in andere sectoren als de zorg of dienstverlening of binnen de levensmiddelensector.

> Lees meer

Hebben uw kinderen een vakantiebaantje op uw bedrijf?

7-6-2017
Uw schoolgaande of studerende kinderen hebben vakantie. Misschien is het een idee om ze in uw bedrijf te laten meewerken en zo een leuk zakcentje te laten verdienen. Met welke fiscale en andere regels hebben zij en u dan te maken?

> Lees meer

Storing met online aangifte IB 2015

7-6-2017
Dient u als ondernemer zelf uw aangifte inkomstenbelasting in? Een aantal ondernemers dat de online aangifte inkomstenbelasting 2015 probeerde in te vullen, kreeg te maken met een technisch probleem. Zij bleven steken bij de pagina 'Privé-stortingen en onttrekkingen'. Daardoor kon de aangifte niet worden verstuurd.

> Lees meer

Monumentenaftrek blijft in stand tot 2019

7-5-2017
Wederom goed nieuws voor particuliere eigenaren van monumentenpanden. De fiscale aftrek voor het onderhoud van monumentenpanden blijft ook in 2018 bestaan. Het plan om deze aftrekpost in de inkomstenbelasting te schrappen en te vervangen voor een subsidieregeling, is wederom uitgesteld. Ditmaal tot 1 januari 2019.

> Lees meer

Einde aftrek scholingsuitgaven niet vóór 2019

7-5-2017
De voorgenomen afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven is wederom uitgesteld. Deze aftrekpost zou mogelijk per 1 januari 2018 worden afgeschaft, maar dit wordt op z'n vroegst 1 januari 2019.

> Lees meer

Einde restschuldregeling eigen woning in zicht

7-4-2017
De restschuldregeling eigen woning, die vanaf 29 oktober 2012 geldt, loopt definitief af op 31 december 2017. Een verlenging zit er niet in.

> Lees meer

Meer opdrachtnemers onder wettelijk minimumloon

7-4-2017
Het wettelijk minimumloon dat voor werknemers geldt, geldt vanaf 2018 ook voor opdrachtnemers die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht. Daar blijft het niet bij. De regeling wordt verder uitgebreid.

> Lees meer

Percentage energie-investeringsaftrek verder omlaag

7-3-2017
Het percentage van de energie-investeringsaftrek is met ingang van dit jaar omlaag gegaan van 58% naar 55,5%. Dit percentage gaat nu met 0,5 procentpunt verder omlaag naar 55% en wel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.

> Lees meer

Gebruik kentekenfoto's in toekomst weer mogelijk

7-3-2017
Na een uitspraak van de Hoge Raad mag de Belastingdienst geen gebruik meer maken van kentekenfoto's gemaakt met Automatic Number Plate Recognition (ANPR) om het privégebruik van de auto van de zaak te controleren. De bestanden zijn inmiddels vernietigd. Maar dat zegt niets over het toekomstig gebruik van ANPR-camerabeelden.

> Lees meer

Streep door lange betaaltermijnen

30-6-2017
Per 1 juli is het over en uit met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen van grote ondernemingen aan kleine leveranciers. Standaard geldt een betaaltermijn van 30 dagen.

> Lees meer

Splits factuur bij een all-in prijs van buffet of barbecue

30-6-2017
Biedt u in uw horeca-gelegenheid of als cateraar een all-in prijs bij bijvoorbeeld een buffet of barbecue? Voor de gerechten en dranken betaalt men dan één vaste prijs. Maar hoe zit het met de btw en welk tarief moet u dan toepassen?

> Lees meer

Btw-teruggave bij aankoop vakantiewoning

29-6-2017
Ziet u op uw vakantiebestemming een leuke vakantiewoning te koop? Overweegt u serieus de stap te zetten of is de deal al gesloten? Let dan op eventuele fiscale voordelen. Als u bij aankoop van een vakantiewoning btw betaalt en u de vakantiewoning ook gaat verhuren, kunt u in sommige gevallen namelijk deze btw (deels) van de Belastingdienst terugkrijgen.

> Lees meer

Afkopen pensioen gevolgen voor BOR

29-6-2017
Het opbouwen van pensioen in eigen beheer is niet meer mogelijk. Stel dat er pensioen in eigen beheer in de bv zit, dan kan afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer direct gevolgen hebben voor de bedrijfsopvolgingsregeling.

> Lees meer

Heffing bedrijfsinvesteringszone terecht

28-6-2017
Ondernemers op bedrijventerreinen en in winkelgebieden willen vaak gezamenlijk investeren om de omgeving veiliger of aantrekkelijker te maken. Dat kan via een Bedrijven Investeringszone (BIZ), waaraan ook een heffing verbonden is. De gemeente voert deze uit. Wanneer krijgt u met zo'n heffing te maken?

> Lees meer

Betaal vóór 1 juli uw stakingslijfrente

27-6-2017
Bent u in 2016 (gedeeltelijk) gestopt met uw onderneming, dan kunt u binnen de wettelijke maxima uw winst bij staking geheel of gedeeltelijk onbelast omzetten in een lijfrente (stakingslijfrente). Dat levert u een extra lijfrentepremieaftrek op, mits u deze premie vóór 1 juli 2017 heeft betaald.

> Lees meer

Leeftijdsgrens looncompensatie bij ziekte omlaag

27-6-2017
Neemt u een oudere werkloze in dienst, dan komt u niet voor hoge kosten te staan als deze werknemer onverhoopt langdurig ziek wordt. Voor deze werknemer geldt namelijk een no-riskpolis. Het kabinet gaat de leeftijdsgrens hiervoor verlagen naar 56 jaar of ouder.

> Lees meer

Zeven belangrijke wijzigingen en tips vóór en pér 1 juli 2017

26-6-2017
Het jaar 2017 is al weer bijna halverwege. Traditiegetrouw zijn er op de helft van het jaar altijd de nodige belangrijke zaken te melden. Wat staat er zoal op stapel per 1 juli 2017 en waar moet u nu nog rekening mee houden? U leest het hieronder.

> Lees meer

Voortaan standaard sectorindeling voor uitzendbedrijf

26-6-2017
Uitzendbedrijven vallen voortaan standaard onder sectorcode 52. Een andere sectorindeling is voor nieuwe gevallen sinds 25 mei 2017 niet meer mogelijk. Voor bestaande uitzendbedrijven verandert er niets.

> Lees meer

Country-by-Country Reporting: Increase of penalty amount in The Netherlands

23-6-2017
The Dutch Parliament took an important measure against tax avoidance. On April 18, 2017 the majority of the members voted in favor of a bill that raises the penalty for not filing the Country-by-Country Report.

> Lees meer

‘MijnOverheid’ is niet vrijblijvend

22-6-2017
Als u gebruik maakt van de digitale berichtenbox van MijnOverheid, heeft dit rechtskracht, zo oordeelt de rechter. Vergeet dus niet berichten in uw box tijdig te lezen, anders kunt u onverwacht in de problemen komen.

> Lees meer

Geen laag btw-tarief voor parkeren bij pretpark

21-6-2017
Ook deze vakantie zullen pretparken weer volop bezoekers trekken. Op het parkeren bij deze parken moet het hoge btw-tarief van 21% toegepast worden, aldus de rechter.

> Lees meer

Huwelijk en echtscheiding

21-6-2017
Een leven lang trouw. Vroeger bijna vanzelfsprekend, maar vandaag de dag ligt dat toch net iets anders. Nog steeds strandt een op de drie huwelijken. Een echtscheiding heeft niet alleen een grote emotionele impact, ook de financiële gevolgen kunnen fors zijn. Al helemaal voor u als dga met een eigen bv. Hoe groot de impact is, hangt mede af van de wijze waarop u getrouwd bent.

> Lees meer

Pensioen

21-6-2017
Als dga valt u niet onder de Pensioenwet. Daarom wijkt uw pensioen iets af van de ‘gewone’ werknemer. Wel gelden de fiscale begrenzingen in de loonbelasting.

> Lees meer

Wanneer heeft u geen bijtelling op bestelauto of busje?

20-6-2017
Voor bestelauto's en bestelbusjes geldt in beginsel ook gewoon de bijtelling vanwege het privégebruik. Die geldt echter niet als privégebruik niet mogelijk is. Wat zijn de voorwaarden?

> Lees meer

Nieuwe Arbowetregels per 1 juli 2017

20-6-2017
Per 1 juli aanstaande wijzigt de Arbowet. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de arbodienstverlening, de preventie in de onderneming en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rij gezet.

> Lees meer

Wettelijke vakantiedagen 2016 vervallen per 1 juli

19-6-2017
Heeft uw personeel nog wettelijke vakantiedagen staan van 2016? Dan moeten zij deze vóór 1 juli 2017 opnemen. Gebeurt dit niet, dan komen ze te vervallen. Afkoop van deze dagen is niet mogelijk, tenzij het dienstverband wordt beëindigd.

> Lees meer

Medische zorg maakt in 2016 financiële verbeterslag

19-6-2017
De medische zorg zag in 2016 zowel de omzet- als de winstgroei versnellen. De omzetgroei was met ruim 6 procent verdubbeld ten opzichte van 2015. Absoluut gezien bleef de branche daarmee wat achter bij het landelijk gemiddelde van 7,4 procent, maar de versnelling van de groei was duidelijk sterker. Ondanks een bovengemiddelde stijging van de personeelskosten trok de winstgroei in de medische zorg aan tot bijna 9 procent, in 2015 was dit nog bijna 3 procent. In het mkb nam de winstgroei per saldo juist af. Al met al heeft de medische zorg dus een bovengemiddeld jaar gedraaid. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2017, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

> Lees meer

ANBI? Publiceer vóór 1 juli de jaarcijfers!

16-6-2017
Is uw instelling aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)? Publiceer dan vóór 1 juli 2017 de jaarcijfers over 2016. Doet u dit niet of bent u te laat, dan riskeert u het verlies van de ANBI-status.

> Lees meer

Uitschieters in winst 2016 in industrie

16-6-2017
In 2016 liet de Nederlandse industrie opnieuw hogere winst- en omzetcijfers zien. Wel vlakte deze groei duidelijk af. De omzet steeg met bijna 4 procent terwijl dit in 2015 nog zo’n 8 was en 13,4 procent in 2014. Daarmee bleef de industrie achter bij het mkb als geheel, dat een omzetgroei van 7,4 procent neerzette. Ook de winstgroei lag met 16 procent onder het mkb-gemiddelde van 20,4 procent.

> Lees meer

Nog 14 dagen voor stopzetten pensioenopbouw in eigen beheer

15-6-2017
Heeft u pensioen in eigen beheer dan heeft u nog twee weken, namelijk tot 1 juli 2017, de tijd om uw pensioenopbouw stop te zetten. Daarom een reminder van twee belangrijke stappen die u vóór die tijd moet nemen.

> Lees meer

2016 topjaar voor specialistische zakelijke diensten

15-6-2017
In de specialistische zakelijke dienstverlening trok de groei van de omzet en de winst in 2016 verder aan. De omzet steeg met ruim 14 procent, bijna een verdrievoudiging van de groei in 2015. In 2014 was nog sprake van een lichte krimp. De branche stak daarmee duidelijk uit boven het landelijk gemiddelde van 7,4 procent. Ook de winstontwikkeling was positief. De winstgroei steeg met 29,5 procent, ten opzichte van 20,4% voor het mkb als geheel. Dit komt naar voren uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2017, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

> Lees meer

Partner moet instemmen bij afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer

14-6-2017
Wie is de instemmingsgerechtigde partner als u besluit uw pensioen in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting? De Belastingdienst heeft hier recent meer duidelijkheid over gegeven.

> Lees meer

Goed jaar wegvervoer, daling winstgroei totale logistieke sector

13-6-2017
De logistieke sector zag de omzetgroei in 2016 versnellen naar 5,6 procent. Een duidelijke stijgende lijn, in 2015 bedroeg deze namelijk slechts 0,5 procent. Ondanks de versnelling bleef de branche achter bij het totale mkb-gemiddelde van 7,4%. Ook de winstontwikkeling was beneden gemiddeld. De winstgroei kwam uit op 6,3 procent, in 2015 bedroeg dit nog ruim 32 procent. Ook ten opzichte van het mkb-gemiddelde scoort de sector bijna 15 procent lager. De winstgroei is voor een groot deel geremd door een fikse stijging van de personeelskosten. De loonkosten stegen 6 procent, de pensioenpremies zelfs ruim 8 procent. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2017, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

> Lees meer

Aftrek hypotheekrente geen keuze, maar verplichting

6-12-2017
Heeft u een eigenwoningschuld dan moet u de door u betaalde hypotheekrente in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting. Deze aftrek van hypotheekrente is geen keuze, maar een verplichting.

> Lees meer

Horeca stevig in het zadel dankzij aantrekkende economie

6-12-2017
De horeca heeft in 2016 volop weten te profiteren van de aantrekkende economie en koopkracht. De omzetgroei kwam uit op 8,2 procent, ruim beter dan het mkb-gemiddelde van 7,4 procent. Dit betekende wel een lichte vertraging ten opzichte van 2015, toen de groei ruim 10 procent bedroeg, maar een verdubbeling ten opzichte van 2014. De winstgroei steeg in de horeca gemiddeld met ruim 18 procent.

> Lees meer

Einde Pensioen in eigen beheer. Kiest u voor afkoop?

6-9-2017
Nu het doek is gevallen voor het opbouwen van pensioen in eigen beheer, moet u gaan kiezen wat u met uw reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen wilt gaan doen. Een mogelijkheid is dat u het pensioen in eigen beheer afkoopt met een belastingkorting.

> Lees meer

Kosten in mindering op transitievergoeding

6-9-2017
Op de transitievergoeding kunnen twee soorten kosten in mindering worden gebracht. De zogeheten transitiekosten, bijvoorbeeld outplacementkosten, en inzetbaarheidskosten, zoals opleidingskosten.

> Lees meer

Goede winstcijfers detailhandel 2016, verdubbeling omzetgroei

6-9-2017
De detailhandel heeft een goed jaar achter de rug. Vooral de winstgroei was in 2016 relatief gezien sterk met 25,2 procent versus 20,4 procent voor het totale mkb.

> Lees meer

Omzetgroei automotive dankzij verkoop gebruikte auto’s

6-8-2017
De automotive heeft een positief jaar achter de rug. De omzetgroei trok in 2016 verder aan tot bijna 9 procent. In 2015 was de groei nog 5,5 en in 2014 -1,1 procent. Daarmee deed de autobranche het beter dan het mkb als geheel dat een omzetgroei van 7,4 procent telde. De winst nam eveneens toe met 12,9 procent, maar de groei was wel aanzienlijk lager dan in de voorgaande twee jaren.

> Lees meer

Einde pensioen in eigen beheer. Kiest u voor omzetting?

6-7-2017
Nu het doek is gevallen voor het opbouwen van pensioen in eigen beheer, moet u gaan kiezen wat u met uw reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen wilt gaan doen. Een van de mogelijkheden die u heeft, is het pensioen in eigen beheer omzetten in een oudedagsverplichting.

> Lees meer

Wijzigingen minimumjeugdloon per 1 juli 2017

6-7-2017
Per 1 juli aanstaande stijgt het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen. Die stijging is meer dan de gebruikelijke halfjaarlijkse verhoging. Werkgevers krijgen hierdoor te maken met hogere loonkosten. Zij kunnen rekenen op een compensatie.

> Lees meer

Streep door massaal bezwaar btw privégebruik auto

6-7-2017
De Belastingdienst heeft collectief uitspraak gedaan op de bezwaarschriften tegen de btw-heffing over het privégebruik van de auto van de zaak, die als massaal bezwaar zijn aangewezen. Nagenoeg alle bezwaren zijn ongegrond verklaard, tenzij u in uw bezwaar heeft aangegeven dat toepassing van het forfait tot een te hoge btw-heffing leidt. U krijgt dan nog tot 15 juli 2017 de gelegenheid om aannemelijk te maken dat u recht heeft op een btw-teruggaaf.

> Lees meer

De bouw behaalt in 2016 sterkste winstgroei in jaren

6-7-2017
Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf liet in 2016 over de hele breedte groei zien, maar de bouw stak er met kop en schouders bovenuit. Mede dankzij de florerende huizenmarkt nam de groei in de branche bovengemiddeld sterk toe. De omzet steeg met bijna 11 procent, ten opzichte van 7,4 procent voor het totale mkb.

> Lees meer

Mkb ziet omzetgroei versnellen, winstontwikkeling blijft achter

6-6-2017
De omzetgroei in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf is in 2016 opnieuw versneld. Gemiddeld steeg de omzet met 7,4 procent, versus 5,1 een jaar eerder. Vooral de bouw en specialistische zakelijke dienstverleners deden het op alle fronten goed, terwijl de industrie enigszins achterbleef. De winst groeide echter niet in dezelfde tred mee.

> Lees meer

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018

6-2-2017
Zzp'ers en opdrachtgevers krijgen nog langer de tijd om zich aan de passen aan de Wet DBA. De handhaving is namelijk verder opgeschort tot in ieder geval 1 juli 2018.

> Lees meer

Geplande AOW-verlaging van de baan

6-2-2017
Alleenstaande AOW'ers die (gaan) samenwonen met hun zoon of dochter zullen niet worden gekort op hun AOW-uitkering. Het kabinet heeft namelijk besloten de zogenoemde kostendelersnorm niet in te voeren.

> Lees meer

Sterke tweedeling in detailhandel

6-1-2017
De detailhandel als geheel trekt zich op aan de positieve economische omstandigheden, maar binnen de branche nemen de verschillen tussen winnaars en verliezers steeds verder toe. Dit blijkt uit de SRA-brancherapportage voor de Detailhandel, die binnenkort verschijnt.

> Lees meer

Krijgt u een (deel van een) onderneming geschonken?

6-1-2017
Als een onderneming of een aanmerkelijk belang in een onderneming wordt geschonken, bestaat onder voorwaarden recht op een vrijstelling van schenkbelasting. Ook mag u rekening houden met het feit dat over de reserves in de onderneming nog inkomstenbelasting betaald moet worden. Hoe werkt dit per saldo uit?

> Lees meer

Uw personeel werkt regelmatig thuis. Wat mag u onbelast vergoeden?

31-5-2017
In veel bedrijven werken werknemers regelmatig vanuit huis. Om thuis te kunnen werken zijn vaak bepaalde faciliteiten nodig als een mobiele telefoon en laptop. Kunt u als werkgever hiervoor een onbelaste vergoeding geven of niet?

> Lees meer

Drukte bij werkplaatsen autobedrijven

31-5-2017
Niet eerder brachten zoveel Nederlanders hun auto voor een onderhoudsbeurt naar de garage. In 2016 nam het aantal beurten met 1,5 miljoen toe ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat is een stijging van 11 procent.

> Lees meer

Imagoverbetering oplossing personeelstekort horeca?

30-5-2017
De horeca mag weer meer klanten begroeten, maar de branche heeft moeite om daar voldoende goed geschoold personeel tegenover te stellen. Dat ligt deels aan het imago, zo blijkt uit de SRA-brancherapportage voor de Horeca, die binnenkort verschijnt.

> Lees meer

Taxatieverslag verplicht voor waardebepaling WOZ

30-5-2017
Bij de waardebepaling inzake de WOZ, is de gemeente verplicht een taxatieverslag mee te sturen. U heeft namelijk recht op een gemotiveerde waardevaststelling. Heeft u geen taxatieverslag ontvangen, dan kunt u mogelijk met succes in bezwaar.

> Lees meer

Altijd de gemeenteheffing betalen?

30-5-2017
Als uw gemeente een belasting willen invoeren, is hiervoor een verordening nodig. Die moet aan diverse eisen voldoen, waaronder een publicatieplicht. Voldoet uw gemeente hier niet aan, dan kunt u met succes onder de heffing uit.

> Lees meer

Volwassenminimumloon per 1 juli vanaf 22 jaar

29-5-2017
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan omhoog per 1 juli 2017. Halfjaarlijks worden deze bedragen aangepast. Nieuw is een verlaging van de leeftijdsgrens. Vanaf 1 juli krijgt ook een 22-jarige het volwassenminimumloon.

> Lees meer

(G)een boete bij slordige rittenadministratie

24-5-2017
Wilt u geen bijtelling voor uw auto van de zaak, dan moet u aantonen dat u de auto niet meer dan 500 km privé per jaar rijdt. Heeft u een slordige rittenadministratie met fouten, dan kunt u wel een naheffing verwachten maar niet automatisch een boete. U krijgt pas een boete als er opzet of grove schuld aanwezig is.

> Lees meer

Praktische gids voor veiligheid en gezondheid op het werk

23-5-2017
Goede gezondheids-en veiligheidsmaatregelen op de werkplek zijn logisch, maar hoe kunt u dit waarborgen? De Europese Commissie heeft een praktische gids uitgebracht voor werkgevers met concrete tips voor een geslaagde aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk.

> Lees meer

Waardeer de vordering op uw bv tijdig af

23-5-2017
Heeft u als dga een lening aan uw bv verstrekt en is het nog maar de vraag is of u uw euro's ooit terugziet? Waardeer de lening dan tijdig af. Wanneer doet u dit en wat levert het op?

> Lees meer

Geen verlenging stopzetten pensioen in eigen beheer

22-5-2017
De coulanceperiode van drie maanden (van 1 april tot 1 juli 2017) voor het stopzetten van de pensioenopbouw in eigen beheer, zal niet worden verlengd. Een verlenging is volgens staatssecretaris Wiebes van Financiën niet nodig.

> Lees meer

Fiscaal voordeel voor uw bedrijfsmiddel?

22-5-2017
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) roept het bedrijfsleven op om een voorstel in te dienen voor het aanvullen of wijzigen van de Energie- en Milieulijst voor 2018. Een voorstel indienen kan tot uiterlijk 1 september 2017.

> Lees meer

Bouw kan profiteren van sterke opmars domotica

19-5-2017
Het aantal slimme woningen zal de komende jaren sterk stijgen. Dit biedt kansen voor de bouw, mits de branche slim onderneemt. Dit is een van de belangrijkste conclusies uit de SRA-brancherapportage voor de Bouw, die binnenkort verschijnt.

> Lees meer

Stapt u als ondernemer na 1 januari 2018 in het huwelijksbootje?

18-5-2017
Let op de veranderingen in het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Je trouwt straks niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Op 1 januari 2018 treedt een wetswijziging in werking betreffende de beperking gemeenschap en geldt alleen voor huwelijken die gesloten worden na die datum. Wat gaat er veranderen en wat betekent dit voor u als ondernemer?

> Lees meer

Logistiek moet op zoek naar nieuwe wegen

18-5-2017
Nieuwe toetreders zetten de logistieke sector onder druk. Om concurrerend te blijven, zal de branche moeten samenwerken en meer oog moeten hebben voor innovatie. Dit is een van de conclusies uit de SRA-brancherapportage voor de Logistiek, die binnenkort verschijnt.

> Lees meer

Ruilen overuren in tuinbouw nog onbeperkt tot 2018

17-5-2017
In de tuinbouw is het niet ongebruikelijk om overuren van werknemers te ruilen voor onbelaste kostenvergoedingen. Hierbij worden de overuren niet uitbetaald maar wordt in plaats daarvan een onbelaste kostenvergoeding gegeven bijvoorbeeld voor de extraterritoriale kosten van buitenlandse werknemers. Door invoering van nieuwe minimumloonregels leek deze ruil vanaf 1 juli 2017 niet altijd meer onbeperkt mogelijk. Nu de invoering van deze regels is uitgesteld tot 1 januari 2018, bent u in ieder geval tot die tijd nog niet aan banden gebonden.

> Lees meer

Bereken uw premiekortingen voortaan digitaal

16-5-2017
Voor bepaalde werknemers heeft u mogelijk recht op een premiekorting, het lage-inkomensvoordeel of een loonkostensubsidie. Maar hoe hoog is deze financiële tegemoetkoming voor u? U kunt dat vanaf nu zelf berekenen met een speciale digitale calculator.

> Lees meer

Klein pensioen? Van afkoop naar samenvoeging

15-5-2017
De regeling voor de afkoop van een klein pensioen wordt aangepast. U bent straks niet meer verplicht om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen. In plaats daarvan gaan pensioenfondsen en verzekeraars kleine pensioenen samenvoegen.

> Lees meer

Maak fiscaal slimme afspraken ontbinding leasecontract met werknemer

15-5-2017
Bij een vertrekkende werknemer zult u veelal het leasecontract van zijn auto van de zaak willen ontbinden. Hoe zorgt u ervoor dat dit u niets kost en het de werknemer een aftrekpost oplevert?

> Lees meer

Kan ik een onbelaste kostenvergoeding doorbetalen bij ziekte?

5-12-2017
Ook onder de werkkostenregeling kunt u gebruik maken van vaste kostenvergoedingen. Maar kunt u die ook doorbetalen als de werknemer tijdelijk geen kosten maakt, zoals bij ziekte? En onder welke voorwaarden?

> Lees meer

Derde WW-jaar voor rekening van werknemers

5-11-2017
Werkgevers zijn alsnog akkoord gegaan met de uitvoering van een derde WW-jaar. Hiermee komen zij de afspraak na om de versobering van de WW terug te draaien bij economisch herstel. Niet de werkgevers, maar werknemers gaan hiervoor de premie betalen.

> Lees meer

Mag gemeente reclamebelasting baseren op de WOZ-waarde?

5-11-2017
Als u reclame maakt via een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg, mag de gemeente reclamebelasting heffen. Maar mag men de aanslag ook baseren op de WOZ-waarde van uw bedrijfspand?

> Lees meer

Wisselt uw inkomen sterk? Bespaar door te middelen

5-10-2017
Als uw inkomen over jaren sterk wisselt, omdat u bijvoorbeeld ondernemer bent of een ontslagvergoeding hebt ontvangen, is het lucratief om gebruik te maken van de middelingsregeling. Hoe gaat dat, wat levert het op en wat zijn de gevolgen voor de toeslagen?

> Lees meer

Staakt u uw bedrijf? Let op ‘oude’ zelfstandigenaftrek

5-9-2017
Als u te weinig winst maakt om de zelfstandigenaftrek volledig te verrekenen, kunt u het overschot reserveren. Maar wat gebeurt hiermee als u uw bedrijf staakt?

> Lees meer

Geen standaardbijtelling door inrichting bestelauto

5-9-2017
Een bestelauto die (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer, valt niet onder het autokostenforfait voor privégebruik auto. Kijkend naar aard of inrichting vallen vier categorieën van bestelauto's onder deze noemer.

> Lees meer

Liquiditeitsprobleem vanwege uitbetaling vakantiegeld?

5-8-2017
In mei of juni wordt traditioneel het vakantiegeld aan werknemers uitbetaald. Dit betekent een extra beslag op de liquiditeit van uw onderneming. Kunt u hierdoor uw belastingen tijdelijk niet betalen? Vraag dan kort telefonisch uitstel van betaling aan.

> Lees meer

Woning omgebouwd naar praktijkruimte: 2% of 6% bij overdracht?

5-5-2017
Moet bij de overdracht van uw huisartsen- of tandartsenpraktijk 2% of 6% overdrachtsbelasting worden betaald? De Hoge Raad heeft recent een ruimere uitleg gegeven aan het begrip woning. Hierdoor kan in sommige gevallen ook bijvoorbeeld een praktijk met maar 2% overdrachtsbelasting worden overgedragen.

> Lees meer

Woning omgebouwd naar praktijkruimte 2 of 6 procent bij overdracht

5-5-2017


> Lees meer

Informatieformulier afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer aangepast

5-4-2017
De Belastingdienst heeft een nieuwe versie uitgebracht van het informatieformulier waarmee u als dga kenbaar kunt maken dat u heeft gekozen voor afkoop van uw pensioen in eigen beheer of voor omzetting in een oudedagsverplichting.

> Lees meer

Langer kraamverlof partners voorlopig van de baan

5-4-2017
Eind 2016 is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat de uitbreiding van kraamverlof voor partners uitbreid van 2 naar 5 dagen. Nu de nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd, lijkt dit langere kraamverlof echter voorlopig van de baan.

> Lees meer

Wat moet en mág u als dga verdienen?

5-3-2017
Als dga van een bv moet u zichzelf een gebruikelijk loon toekennen van minstens € 45.000 in 2017. Stelt de inspecteur dit hoger vast, let er dan op dat hij wel de doelmatigheidsmarge toepast, anders doet u zichzelf tekort.

> Lees meer

Uitjes personeelsvereniging onbelast?

5-2-2017
Binnen uw onderneming is een personeelsvereniging actief die regelmatig uitjes organiseert. Uw werknemers dragen maandelijks een bedrag bij, maar ook u als werkgever doet regelmatig een duit in de kas van de personeelsvereniging. Het antwoord op de vraag of dit alles onbelast kan, is afhankelijk van een aantal factoren.

> Lees meer

Stamrecht bemoeilijkt afkoop pensioen in eigen beheer

5-1-2017
Heeft u pensioen in eigen beheer en kiest u voor afkoop hiervan in 2017, 2018 of 2019, maar heeft u ook nog een stamrecht in de bv? Die stamrechtverplichting kan zorgen voor een kink in de kabel. Afkoop is dan namelijk niet altijd mogelijk.

> Lees meer

‘Mijn buurman betaalt veel minder belasting voor zijn terras’

5-1-2017
Als uw terras op gemeentegrond staat, kan de gemeente hiervoor precariobelasting heffen. Maar wat nu als uw buurman veel minder betaalt dan u?

> Lees meer

Wel of geen btw bij aankoop vakantiewoning?

28-4-2017
Ziet u ook het vakantiehuisje van u dromen en overweegt u deze aan te schaffen? Let dan op de btw. Soms betaalt u namelijk wel en soms geen btw. Hoe zit dat eigenlijk?

> Lees meer

Toch toeslagen bij gezamenlijke huur?

26-4-2017
Als u met meerdere personen in één woning woont, bestaat de kans dat u geen recht heeft op toeslagen. Het inkomen van een willekeurige derde kan dan roet in het eten gooien. De rechter heeft deze situatie onlangs teruggedraaid.

> Lees meer

Voor zomerreces meer duidelijkheid over handhaving Wet DBA

25-4-2017
Vanwege de grote onrust en onzekerheid over de Wet DBA krijgen zzp'ers en opdrachtgevers langer de tijd om zich aan te passen aan deze wet. De handhaving is namelijk opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018. Of deze opschorting nog wordt verlengd, daarover volgt nog vóór 7 juli 2017 meer duidelijkheid.

> Lees meer

Einde in zicht massaal bezwaar btw privégebruik auto

25-4-2017
De Hoge Raad heeft op vrijdag 21 april 2017 uitspraak gedaan in vier proefprocedures over de btw-heffing voor het privégebruik van de auto van de zaak. De Belastingdienst bestudeert op dit moment de uitkomst.

> Lees meer

Voorkom extra belasting bij vergoeding voor uw personeel

24-4-2017
Weet u dat de vergoedingen die u verstrekt voor uw werknemers loon vormt dat individueel belast wordt? Dit geldt ook voor zaken die u verstrekt dan wel ter beschikking stelt. U kunt dit voorkomen door het aan te wijzen als eindheffingsloon. Uw werknemer betaalt dan geen belasting. Heeft u voldoende vrije ruimte, dan betaalt ook u geen belasting. Wijst u echter niet tijdig aan, dan betaalt uw werknemer belasting, ook als u nog voldoende vrije ruimte heeft.

> Lees meer

Btw op huisvestingskosten werknemers niet aftrekbaar

21-4-2017
Met name in de bouw wordt nogal eens gebruik gemaakt van buitenlandse werknemers uit bijvoorbeeld Polen of Hongarije. Als u als werkgever deze werknemers huisvesting verleent, is de btw hierop niet aftrekbaar.

> Lees meer

Maximum aftrekpost kleding en beddengoed ter discussie

20-4-2017
Als u vanwege ziekte meer kosten maakt voor kleding en beddengoed, kunt u een bedrag op uw inkomen in aftrek brengen als zorgkosten. Aan dit bedrag zit een maximum. Hierover loopt momenteel een zaak bij de Hoge Raad.

> Lees meer

Leegstand winkelpanden daalt verder in 2016

20-4-2017
In 2015 was er voor het eerst een lichte daling van het aantal leegstaande winkelpanden. Deze daling zette zich in 2016 voort. Aan het begin van 2016 stond 7,4% van de panden leeg. Aan het eind van het jaar waren dat er 500 minder (7,2%).

> Lees meer

Digitalisering moet bovenaan lijstje

20-4-2017
Juridische dienstverleners worstelen met digitalisering. Ze plukken er mondjesmaat de vruchten van, maar er is nog een flinke omslag in denken en doen binnen de branche nodig. Dit is een belangrijke conclusie uit de SRA-brancherapportage voor de Juridische Dienstverlening, die binnenkort verschijnt.

> Lees meer

Fiscaal interessant zakelijk etentje voor eenmanszaak en vof

19-4-2017
Menige zakelijke deal wordt afgesloten bij een goed diner. De kosten hiervan zijn aftrekbaar van de winst, dit jaar in sommige gevallen iets meer.

> Lees meer

Gebruiken uw hikers de auto privé?

19-4-2017
Een hiker is een werknemer van een autoverhuurbedrijf die zorgt voor het onder meer het ophalen en wegbrengen van personenauto’s voor verhuur. Ook een hiker kan tegen een bijtelling privé gebruik auto aanlopen. Gelukkig is er een praktische oplossing om dit op relatief eenvoudige wijze te voorkomen.

> Lees meer

Welke vergoedingen moet u specificeren op de loonstrook?

19-4-2017
Vergoedt u als agrarisch ondernemer de kosten van huisvesting van uw personeel die onderdeel vormen van het brutoloon? Dan bent u verplicht om deze kostenvergoeding apart op de loonstrook te specificeren. Deze verplichting geldt al vanaf 1 januari 2016. Er is echter een aantal uitzonderingen.

> Lees meer

Stand van zaken over het UBO-register

19-4-2017
Sinds eind maart 2017 is het concept wetsvoorstel voor een UBO-register openbaar. Het is een aanscherping van de huidige registratie bij de Kamer van Koophandel. Uiterlijk 26 juni 2017 moet de Richtlijn in de nationale wetgeving zijn opgenomen.

> Lees meer

Werknemersverzekeringen

18-4-2017
Ondanks het feit dat u in dienst bent bij uw eigen bv, bent u meestal niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW) en heeft u dus ook geen premieplicht. Dat komt omdat er vaak geen sprake zal zijn van ondergeschiktheid, een gezagsverhouding ontbreekt en u niet tegen uw wil ontslagen kunt worden.

> Lees meer

Aanmerkelijkbelanghouder

18-4-2017
Als dga bezit u meer dan 5% van de aandelen in uw bv. Voor de belastingheffing wordt u gezien als aanmerkelijkbelanghouder. De voordelen die u geniet uit dit aanmerkelijk belang zijn belast in box 2 van de inkomstenbelasting tegen een tarief van 25%.

> Lees meer

Bv-recht

18-4-2017
Sinds 1 oktober 2012 is het bv-recht aanzienlijk vereenvoudigd en geflexibiliseerd. De term ‘flex-bv’ zegt u vast wel iets. Het is nu makkelijker om een bv op te richten en er zijn meer vrijheden om de bv naar eigen wensen in te richten. Het vernieuwde bv-recht kent ook valkuilen en schuldeisers worden beter beschermd.

> Lees meer

Dga en btw

18-4-2017
Normaal gesproken bent u niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de bv. De bv is namelijk als rechtspersoon zelf­standig drager van rechten en plichten. Wanneer u echter als bestuurder van de bv uw taken niet naar behoren uitvoert, kunt u toch aansprakelijk gesteld worden.

> Lees meer

Dga en btw

18-4-2017
Bent u ondernemer voor de btw? Enkele jaren geleden kon die vraag in veel gevallen met ja worden beantwoord. Een dga die meer dan de helft van de aandelen bezat en in dienstbetrekking stond bij zijn bv, kwalificeerde als ondernemer voor de btw. Tegenwoordig kwalificeren de meeste dga’s echter niet meer als btw-ondernemer.

> Lees meer

Beleggen

18-4-2017
Is uw bv voldoende winstgevend en zijn er overtollige liquide middelen aanwezig, dan kunt u besluiten om een deel hiervan te gaan beleggen. Als dga verkeert u in een luxe positie als het gaat om beleggen. U kunt namelijk beleggen in privé of beleggen in de bv. Een derde optie is geld lenen van de bv om hier vervolgens in privé mee te beleggen. Bedenk wel dat iedere keuze andere fiscale gevolgen kent.

> Lees meer

Gebruikelijk loon

18-4-2017
Als dga bent u in dienst bij uw eigen bv. Dat betekent dat u aan uzelf een salaris moet uitbetalen. Alhoewel u veel touwtjes in eigen handen heeft, geldt dat maar zeer beperkt voor uw salaris. U zit namelijk vast aan de gebruikelijkloonregeling.

> Lees meer

Tbs-regeling

18-4-2017
Stelt u vermogensbestanddelen, zoals een pand of geld ter beschikking aan uw bv, dan komt de terbeschikkingstellingsregeling (tbs-regeling) om de hoek kijken. De huur en de rente, verminderd met de kosten en eventuele afschrijving, zijn bij u belast in box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden.

> Lees meer

Holdingstructuur en fiscale eenheid

18-4-2017
U heeft vast weleens gehoord van de stelling ‘één bv is geen bv’. Daarmee wordt gedoeld op de holdingstructuur. Dit is een structuur van twee of meerdere vennootschappen (bv’s), waarbij een van de belangrijkste doelstellingen is het spreiden van risico’s.

> Lees meer

Lenen aan en van de bv

18-4-2017
U kunt geld lenen aan de bv, maar ook van de bv. Zolang dat onder zakelijke condities gebeurt – die ook zouden gelden wanneer de lening is aangegaan met een onafhankelijke derde in een vergelijk­bare positie – is daar niets mis mee.

> Lees meer

Zakelijk omgaan met de bv

18-4-2017
Iedere transactie tussen u en de bv moet zakelijk verlopen. Zo niet, dan kan sprake zijn van ‘bevoordeling’, met alle gevolgen van dien. Of het nu gaat om het uitlenen van geld, het verrichten van arbeid, het verhuren van een pand of het opbouwen van pensioen. Zakelijkheid is steeds geboden!

> Lees meer

Schenken en nalaten

18-4-2017
Er komt een moment dat u er niet meer zult zijn. Alhoewel dit nooit een geliefd onderwerp is om over na te denken, is het toch goed om hier nu al bij stil te staan. Bij estate planning (vermogens­planning) gaat het om de vraag hoe u op een zo voordelig ­moge­lijke manier het door u opgebouwde vermogen kunt overdragen aan volgende generaties. Dat kan door de overgang nu al juridisch en fiscaal goed te regelen.

> Lees meer

Lijfrente

18-4-2017
Wilt u op een fiscaal vriendelijke manier wat extra sparen voor een inkomen naast uw pensioen, dan kan dat met een lijfrente.

> Lees meer

Bedrijfsoverdracht

18-4-2017
De overdracht van uw bedrijf vergt een grondige voorbereiding. Een zo optimaal mogelijke bedrijfsoverdracht neemt algauw tussen de drie en zes jaar in beslag. Uw bedrijf moet namelijk juridisch, organisatorisch, administratief en fiscaal op orde zijn. En dat kost tijd!

> Lees meer

Beloningen en andere voordelen

18-4-2017
Als dga staat u in dienstbetrekking bij uw eigen bv. Net als een ‘gewone’ werknemer kunt u dus gebruikmaken van bepaalde ‘employee benefits’, oftewel fiscaal vriendelijke belonings­mogelijkheden. Zo wordt het werken voor uw bv extra lonend.

> Lees meer

Van oudedagsverplichting naar lijfrente

18-4-2017
Nu het opbouwen van pensioen in eigen beheer ten einde komt, moet u gaan kiezen wat u met uw reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen wenst te gaan doen. Kiest u voor omzetting in een oudedagsverplichting? Dan heeft u daarna nog wat keuzemogelijkheden. U mag de oudedagsverplichting namelijk ook afkopen of gebruiken voor een lijfrente bij een bancaire instelling of een verzekeringsmaatschappij.

> Lees meer

Geruisloos overstappen naar bv, wat te doen met oudedagsreserve?

18-4-2017
Als u geruisloos de bv ingaat, kan de opgebouwde oudedagsreserve belemmerend werken. Hoe voorkomt u dit?

> Lees meer

Gemeente mag teveel aan rioolheffing niet vrij besteden

14-4-2017
Uw gemeente dient de kosten en opbrengsten van de zorg voor de riolering te begroten. Maar wat nu als deze begroting afwijkt van de realiteit en er geld overblijft? Kan dit gereserveerd worden en welke vrijheid heeft de gemeente daar volgens de rechter bij?

> Lees meer

In vier etappes koerst u door de nieuwe dga-pensioenregels

13-4-2017
Nu er een definitieve streep is gezet door pensioen opbouwen in eigen beheer, zult u de komende tijd de nodige beslissingen en acties moeten ondernemen. In vier etappes koerst u door de belangrijkste aandachts- en actiepunten.

> Lees meer

Half jaar uitstel voor nieuwe regels stukloon en meerwerk

4-12-2017
De regels voor het betalen van stukloon en voor meerwerk worden aangepast. De nieuwe regels gaan gelden per 1 januari 2018 en niet, zoals eerder gepland, per 1 juli 2017.

> Lees meer

Plan gebruik vrije ruimte WKR goed!

4-12-2017
Tot 1,2% van uw totale fiscale loonsom kunt u onbelast vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen geven aan uw werknemers. Plan het gebruik van deze vrije (onbelaste) ruimte goed. Heeft u aan het eind van het jaar ruimte over? Dan kunt u niet met terugwerkende kracht alsnog een belaste vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling onbelast maken.

> Lees meer

Extra fiscaal voordeel mogelijk in 2017 voor oudere sollicitant

4-11-2017
Om meerdere redenen kan het voor uw bedrijf interessant zijn om oudere werknemers in dienst te nemen. Naast levens- en werkervaring die zij meebrengen, krijgt u in sommige situaties een flinke tegemoetkoming in de loonkosten.

> Lees meer

Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2017 vastgesteld

4-10-2017
Bent u een transportondernemer en maakt u meerdaagse of op meer dagen internationale ritten? Voor de verblijfskosten die u maakt mag u een vast bedrag per gereden dag in aftrek van uw winst brengen. Dit bedrag is voor 2017 vastgesteld op € 35,50.

> Lees meer

Valt de inrichting van uw werkkamer onder investeringsaftrek?

4-10-2017
De aftrek van de kosten van een werkkamer thuis is voor ondernemers sinds 2017 verder beperkt. Wat betekent dit voor het verkrijgen van investeringsaftrek op de inrichting ervan?

> Lees meer

Extern verzekerd pensioendeel dga terughalen? Tot 1 juli 2017

4-7-2017
Heeft u naast een pensioen in eigen beheer ook nog een deel van uw pensioen extern verzekerd, dan mag u dit deel, indien gewenst, terughalen naar eigen beheer. De deadline voor het terughaalverzoek ligt op 30 juni 2017. Het moet dan wel gaan om een verzoek zonder verdere sturing.

> Lees meer

Wanneer haalt u een pand van bv naar privé?

4-6-2017
Als afschrijven op een pand niet meer mogelijk is, kunt u het soms beter naar privé halen. Wanneer is dat en wat levert het op?

> Lees meer

Wetsvoorstel om werkgever te compenseren voor transitievergoeding

4-6-2017
De transitievergoeding zal op een aantal punten worden gewijzigd. Hiervoor is onlangs een wetsvoorstel ingediend. De wijzigingen hebben betrekking op twee zaken. Ten eerste op de transitievergoeding die werkgevers verschuldigd zijn bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en ten tweede bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

> Lees meer

UWV waarschuwt voor verouderde ontslagformulieren

4-5-2017
Wilt u bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen, dan kan dit uitsluitend met digitale formulieren. Let op dat u altijd de nieuwste versie van deze formulieren gebruikt. Aanvragen met verouderde formulieren worden namelijk niet in behandeling genomen.

> Lees meer

Stel identiteit nieuwe werknemer vast voor juiste vaak lagere loonbelasting

4-4-2017
Voordat een werknemer bij u aan de slag gaat moet u de identiteit van de werknemer vaststellen en de gegevens voor de aangifte loonheffing verzamelen. Heeft u niet aan deze verplichtingen voldaan, dan moet u het zogenaamde anoniementarief toepassen.

> Lees meer

Formulier voor afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer beschikbaar

4-3-2017
De Belastingdienst heeft het informatieformulier beschikbaar gesteld, waarmee u als dga kenbaar kunt maken dat u heeft gekozen voor afkoop van uw pensioen in eigen beheer of voor omzetting in een oudedagsverplichting.

> Lees meer

Wettelijk minimumloon ook voor opdrachtnemers

31-3-2017
Het wettelijk minimumloon gaat ook gelden voor opdrachtnemers, oftewel personen die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht. De Eerste Kamer heeft hiermee ingestemd op dinsdag 28 maart 2017.

> Lees meer

Fiscus laat zzp'er voorlopig met rust

30-3-2017
De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat zzp'ers en hun opdrachtgevers tot 1 januari 2018 niet gecontroleerd en bestraft zullen worden als blijkt dat er onbedoeld toch een dienstbetrekking blijkt te zijn. Wat betekent dit in praktijk?

> Lees meer

Btw afdragen over plastic tasje

29-3-2017
Verstrekt u nog plastic tassen aan uw klanten, dan bent u verplicht daarvoor een vergoeding te vragen. Over deze vergoeding bent u vervolgens verplicht 21% btw af te dragen. Vergeet deze post niet op te nemen in uw btw-aangifte.

> Lees meer

Definitief einde pensioen in eigen beheer per 1 april 2017!

28-3-2017
Afgelopen maandag 27 maart 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer gepubliceerd in het Staatsblad. Met die publicatie is de afschaffing van het pensioen in eigen beheer per 1 april aanstaande een voldongen feit.

> Lees meer

Vakkennis uitbreiden of op peil houden? Aftrekbaarheid studiekosten verschilt

28-3-2017
Als u als IB-ondernemer kosten maakt in verband met studie en scholing, zijn deze fiscaal aftrekbaar. De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat er een verschil is in het op peil houden van uw vakkennis en het uitbreiden ervan.

> Lees meer

Opdrachtgever aansprakelijk voor loon werknemer

27-3-2017
Wist u dat u als opdrachtgever aansprakelijk gesteld kan worden als uw opdrachtnemer zijn werknemers niet (volledig) betaalt? En wist u dat dit niet alleen geldt voor overeenkomsten van opdracht maar ook bij aanneming van werk, het inlenen van personeel en overeenkomst van vervoer van goederen over de weg? Met de juiste maatregelen kunt u de risico’s op aansprakelijkheid beperken.

> Lees meer

Innovatieregeling MKB open vanaf 11 april 2017

27-3-2017
Bent u een innovatieve mkb-er dan komt u mogelijk in aanmerking voor de MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Deze regeling gaat op 11 april 2017 open.

> Lees meer

Eigenrisicodragerschap Deadline voor wijziging 31 maart

24-3-2017
Wilt u per 1 juli aanstaande eigenrisicodrager worden voor de WGA of de ZW, of wilt u per die datum niet langer eigenrisicodrager zijn, houd dan rekening met een belangrijke deadline. Eventuele wijzigingen moeten uiterlijk op 31 maart 2017 aan de Belastingdienst zijn doorgegeven.

> Lees meer

Btw drempel bij verkoop aan buitenlandse particulier

24-3-2017
Bij verkoop aan een buitenlandse particulier berekent u waarschijnlijk Nederlandse btw. Dit is in principe correct, tenzij u de btw-drempel overschrijdt. U kunt ook vrijwillig kiezen om al vanaf de eerste euro buitenlandse btw te berekenen.

> Lees meer

Lunch tijdens vergadering. Belast of onbelast?

23-3-2017
Elke donderdagmiddag houden uw werknemers een lunchvergadering op kantoor. U verzorgt de broodjes, wat te drinken en een stuk fruit. Is deze lunch belast of onbelast?

> Lees meer

Familiebedrijven presteren beter

22-3-2017
Familiebedrijven presteren beter dan 'gewone' bedrijven, dat blijkt uit meerdere onderzoeken door de jaren heen. Vooral als het gaat om financiële prestaties springt het familiebedrijf er bovenuit. De rentabiliteit is structureel hoger dan bij andere bedrijven. Hoe komt dat?

> Lees meer

Boetes voor te weinig loon stagiaires en starters

21-3-2017
De inspectie SZW heeft een onderzoek uitgevoerd naar de beloning van stagiaires en starters in Limburg. Twee bedrijven bleken niet te voldoen aan de eisen van de Wet op het Minimumloon. Dat betekende voor de bedrijven nabetaling van het wettelijk minimumloon en ook nog eens kans op een boete. Een boete kan oplopen tot € 10.000.

> Lees meer

Max € 2.000 premiekorting per jaar voor arbeidsbeperkte

20-3-2017
Als u een arbeidsbeperkte werknemer in dienst neemt, heeft u mogelijk drie jaar lang recht op een korting van € 2.000 per jaar op te betalen premies.

> Lees meer

Per 1 april vervroegd aflossen hypotheek zonder belastingheffing

20-3-2017
De tijdklemmen op een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW), komen definitief te vervallen per 1 april aanstaande. Wilt u een dergelijk product graag eerder beëindigen dan de geldende looptijd om uw eigenwoningschuld vroegtijdig af te lossen, dan kan dit vanaf die datum zonder belastingheffing.

> Lees meer

Auto van de zaak delen kan duur uitpakken voor dga

17-3-2017
Als u als dga uw auto van de zaak deelt met uw bv, andere dga's of werknemers, zitten daar nogal wat haken en ogen aan. Wat besliste de rechter hier onlangs over en hoe voorkomt u dat u per saldo zelfs duurder uit bent?

> Lees meer

Geen btw-vrijstelling meer voor ligplaatsen motorboten bij watersportverenigingen

17-3-2017
De btw-vrijstelling voor niet-winstbeogende watersportverenigingen is per 1 januari 2017 gewijzigd. Deze btw-vrijstelling mag vanaf die datum alleen worden toegepast op verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen die geschikt zijn voor de beoefening van watersport. Dit betreft in principe zeilboten, roeiboten, kano’s en zogeheten zeer snelle powerboats.

> Lees meer

Contante betaling van gehele loon verboden

16-3-2017
Vanaf 1 januari 2016 is het verboden om loon van uw werknemers volledig contant te betalen. U bent namelijk verplicht om tenminste het netto wettelijk minimumloon giraal over te maken aan uw werknemers.

> Lees meer

Btw bij zakendoen in het buitenland

15-3-2017
Levert u goederen in het buitenland, zorg dan dat u op de hoogte bent van de btw-regels. Moet de btw in Nederland of in het buitenland worden afgedragen? En wie moet de btw afdragen: u of uw afnemer? De regels zijn niet altijd eenvoudig en in ieder geval altijd afhankelijk van uw individuele situatie. Laat u daarom vooraf goed informeren en zorg dat u de regels juist toepast.

> Lees meer

Alleen bijtelling vervangende auto

15-3-2017
Als u aan uw werknemer tijdelijk een andere auto van de zaak ter beschikking stelt heeft dit consequenties voor de bijtelling. De Belastingdienst heeft onlangs duidelijkheid verschaft hoe voorkomen kan worden dat tegelijkertijd over zowel de reguliere als de vervangende auto een bijtelling moet plaatsvinden.

> Lees meer

Pensioen in eigen beheer? Stel de Belastingdienst op de hoogte

14-3-2017
Weet u al wat u gaat doen met uw in eigen beheer opgebouwde pensioen nu verdere opbouw vanaf 1 april aanstaande niet meer mogelijk is? Afhankelijk van uw keuze, zult u de Belastingdienst hiervan op de hoogte moeten stellen. Dat kan met een speciaal informatieformulier, dat vanaf 30 maart beschikbaar is.

> Lees meer

Te lage voorlopige aanslag VPB? Actie vóór 24 maart

13-3-2017
Heeft u over het jaar 2016 al een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting gehad, maar verwacht u dat deze te laag is? Kom dan snel in actie en voorkom dat u 8% rente moet betalen aan de Belastingdienst. Dit geldt ook voor de inkomstenbelasting. Gelukkig geldt daar een lagere rente van 4%.

> Lees meer

Te weinig btw betaald in 2016? Corrigeer vóór 1 april!

13-3-2017
Heeft u over 2016 te weinig btw aangegeven, doe dit dan alsnog met een suppletieformulier omzetbelasting. Doet u dat vóór 1 april 2017, dan betaalt u geen belastingrente. Een correctie van € 1.000 of minder kunt u ook in uw eerstvolgende aangifte verwerken.

> Lees meer

Lijfrente afkopen bij arbeidsongeschiktheid

3-10-2017
Bent u arbeidsongeschikt of bent dit geworden en beschikt u over een lijfrente? Dan kunt deze onder voorwaarden afkopen zonder dat u extra belasting hoeft te betalen. Wat zijn in deze situatie de regels en voorwaarden?

> Lees meer

Persoonlijk aansprakelijk bij betalingsproblemen

3-8-2017
Bent u bestuurder van een bv of nv? Kan deze bv of nv haar belastingen en/of premies niet betalen? Meld dan op tijd de betalingsproblemen bij de Belastingdienst. Een te late melding is nauwelijks te herstellen en maakt dat u als bestuurder bijna altijd zonder meer aansprakelijk bent voor de niet-betaalde belastingen en/of premies.

> Lees meer

WBSO: meld vóór 31 maart gerealiseerde uren!

3-8-2017
Heeft u in 2016 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruikgemaakt van de WBSO? Vergeet dan niet om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven tijdig door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U heeft hiervoor nog tot uiterlijk 31 maart aanstaande de tijd.

> Lees meer

Einde pensioen in eigen beheer!

3-7-2017
Vanaf 1 april 2017 is er geen pensioenopbouw in eigen beheer meer mogelijk voor de dga. De Eerste Kamer is vandaag, dinsdag 7 maart 2017, akkoord gegaan met het afschaffen van het pensioen in eigen beheer.

> Lees meer

Verhuur deelauto kan zonder bijtelling

3-6-2017
Wist u dat u zakelijke deelauto's ook kunt verhuren aan uw werknemers voor privégebruik? Dat kan zonder bijtelling als de werknemer hiervoor een marktconform huurtarief aan u betaalt.

> Lees meer

Vergeet de aangifte dividendbelasting niet!

3-6-2017
De economie draait weer op volle toeren en veel bv’s krijgen weer voldoende vermogen en liquide middelen om dividend uit te kunnen keren. Vergeet bij dividenduitkering niet om ook de dividendbelasting tijdig aan te geven én af te dragen bij de Belastingdienst. Dit moet binnen één maand. Bent u te laat dan kunt u een boete krijgen.

> Lees meer

Investeringsaftrek wordt eenvoudiger

3-3-2017
Als u investeringsaftrek wilt claimen, moet u in sommige gevallen eerst een verzoek of verklaring indienen. Dat is niet meer nodig bij de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen en voor milieu- en energievriendelijke investeringen. Het invullen van een ja/nee-vraag bij de aangifte volstaat voortaan.

> Lees meer

Btw op uw vakantiewoning

3-2-2017
Bent u de trotse eigenaar van de vakantiewoning in Nederland of overweegt u om hier een vakantiewoning aan te schaffen? Weet dan dat u de btw niet zonder meer kunt terugvragen maar dat dit afhankelijk is van de manier waarop u de vakantiewoning inzet.

> Lees meer

Kantoorpand: 2% of 6% bij overdracht?

28-2-2017
Moet bij de overdracht van een kantoorpand 2% of 6% overdrachtsbelasting worden betaald? De Hoge Raad heeft recent een ruimere uitleg gegeven aan het begrip woning. Hierdoor kan in sommige gevallen ook bijvoorbeeld een kantoorpand met maar 2% overdrachtsbelasting worden overgedragen.

> Lees meer

Voorlopige IB-aanslag 2017 te hoog? Dit moet u doen.

28-2-2017
Bent u IB-ondernemer, dan heeft u als het goed is onlangs uw voorlopige aanslag voor 2017 ontvangen. Is deze aanslag hoger dan u had verwacht of wellicht kunt u nu al inschatten dat u minder moet betalen het komende jaar. Waar is de aanslag op gebaseerd en is deze aan te passen?

> Lees meer

Specificeert u kostenvergoeding op de loonstrook?

27-2-2017
Heeft u werknemer een kostenvergoeding die onderdeel vormt van het brutoloon? Dan bent u verplicht om deze kostenvergoeding apart op de loonstrook te specificeren. Deze verplichting geldt al vanaf 1 januari 2016. Er is echter een aantal uitzonderingen.

> Lees meer

Belastingdienst mag kentekenfoto niet gebruiken

27-2-2017
De Belastingdienst mag bij controle van een rittenregistratie geen gebruik maken van kentekenfoto's gemaakt met ANPR-camera's. De Hoge Raad heeft dit bepaald op vrijdag 24 februari 2017.

> Lees meer

Let op voorwaarden inhouden huisvestingskosten en zorgverzekering

24-2-2017
Op het vanaf 1 januari 2017 geldende verbod op inhouding en verrekening onder het netto wettelijk minimumloon is voor huisvestingskosten en de zorgverzekering een uitzondering gemaakt. Onder voorwaarden mag u deze bedragen nog steeds inhouden, ook als u daardoor minder uitbetaalt dan het netto wettelijk minimumloon.

> Lees meer

Btw op consumptiemunten tijdens carnaval

23-2-2017
Het carnaval staat weer voor deur. Een evenement waarbij ook met consumptiemunten wordt gewerkt. Wees u bewust van de behandeling van de btw op deze consumptiemunten. Zo blijft het carnaval ook voor u een feest!

> Lees meer

Scholingsvouchers: ook voor werkenden en zelfstandigen

22-2-2017
Voor het volgen van een opleiding in een kansberoep kan subsidie worden aangevraagd in de vorm van een scholingsvoucher van € 2.500. Deze voucher geldt niet alleen voor mensen met een WW- of IOW-uitkering. Ook werkenden en zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor deze opleidingsstimulans.

> Lees meer

Wel subsidie zonnepanelen bij grootverbruik

21-2-2017
Bedrijven en (non-profit)instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren kunnen in aanmerking komen voor de exploitatiesubsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Wist u dat deze subsidie er ook is voor zonnepanelen? Er moet dan wel sprake zijn van grootverbruik. Binnenkort gaat de openstellingsronde voor de SDE+ weer van start.

> Lees meer

Verhuur garagebox met of zonder btw

20-2-2017
Is de verhuur van een garagebox met of zonder btw? En hoe zit het met de verhuur van een ruimte die in principe geen garage is, maar die wel uitsluitend als parkeerruimte wordt gebruikt? Berekent u daar btw over of is dat vrijgesteld?

> Lees meer

Buitenlandse zorgkosten aftrekbaar

20-2-2017
De voorjaarsvakantie staat voor de deur. Wat als u op uw skivakantie uw been breekt? Als u in Nederland ziektekosten maakt, kunt u deze in aftrek brengen als zorgkosten. Maar hoe zit het als u deze kosten in het buitenland maakt?

> Lees meer

Wanneer mag u wel inhouden onder minimumloon?

17-2-2017
Vanaf 1 januari 2017 mag u geen bedragen inhouden of verrekenen met het loon van u werknemers als u hierdoor minder dan het netto wettelijk minimumloon uitbetaalt. Dit verbod geldt niet voor wettelijk verplichte inhoudingen en voorschotten op het loon. Deze mag u nog steeds inhouden, ook als u daardoor minder uitbetaalt dan het netto wettelijk minimumloon.

> Lees meer

Maak gebruik van proefplaatsing via UWV

15-2-2017
Wilt u iemand in dienst nemen vanuit een uitkering maar twijfelt u? Vraag het UWV dan om een proefplaatsing. De werknemer behoudt dan in de eerste 2 maanden zijn uitkering en hoeft u nog geen salaris te betalen.

> Lees meer

Zonder adres geen aftrek btw?

15-2-2017
Een factuur moet voldoen aan bepaalde eisen. Voldoet een inkoopfactuur niet, dan kan de Belastingdienst de aftrek btw weigeren. Voldoet een verkoopfactuur niet, dan kan een boete volgen. Dit geldt bijvoorbeeld als het adres op de factuur ontbreekt.

> Lees meer

Versoepeling vervroegd afkopen hypotheek

14-2-2017
Wilt u uw kapitaalverzekering eigen woning graag eerder beëindigen dan de geldende looptijd om uw eigenwoningschuld vroegtijdig af te lossen? Of wilt u daarvoor uw spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning gebruiken? Vervroegd afkopen kan mogelijk vanaf 1 april aanstaande zonder belastingheffing. Dit is echter niet altijd financieel aantrekkelijk.

> Lees meer

Belastingtelefoon in de fout, wat nu?

14-2-2017
Als u de Belastingtelefoon belt, mag u ervan uitgaan dat de verkregen informatie klopt. Maar als dat toevallig een keer niet zo is, heeft u pech. De fiscus zit er dan niet aan vast, of toch wel?

> Lees meer

De Wet DBA: wanneer loop je risico op naheffingen voor premies en belastingen?

13-2-2017
Alhoewel de handhaving van de Wet DBA tot 1 januari 2018 is opgeschort, lijdt de invoering tot veel onzekerheid. De wet geeft vooraf immers geen zekerheid over de aard van de arbeidsrelatie, namelijk of er sprake is van zzp of dienstverband. Om de arbeidsrelatie vast te leggen kunt u als opdrachtgever gebruik maken van bestaande overeenkomsten of een eigen overeenkomst voorleggen.

> Lees meer

Schenking eigen woning? De voorwaarden

2-10-2017
De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is met ingang van dit jaar verhoogd naar € 100.000. Wilt u hiervan gebruikmaken, neem dan de regels in acht. Voor deze schenkingsvrijstelling gelden namelijk de nodige voorwaarden.

> Lees meer

Tweede Kamer zet stoplicht op groen voor afschaffing pensioen in eigen beheer

2-9-2017
De Tweede Kamer is zojuist, donderdag 9 februari 2017, akkoord gegaan met wijzigingen in het wetsvoorstel voor afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Alle lichten staan nu op groen voor een verdere behandeling in de Eerste Kamer. Als alles parlementair meezit, is er met ingang van 1 april aanstaande voor u als dga geen pensioenopbouw meer mogelijk in eigen beheer.

> Lees meer

Wat kost het u om maaltijden te vergoeden?

2-9-2017
Wat kost het u om uw werknemers maaltijden en consumpties te vergoeden? In de aangifte loonheffingen januari 2017 vindt de afrekening over deze maaltijden en consumpties van 2016 plaats. Reden om er nog eens goed naar te kijken.

> Lees meer

Hoe zwaar is de bewijslast voor het urencriterium?

2-8-2017
Voor een aantal belangrijke fiscale faciliteiten moet u voldoende uren in uw bedrijf werken. Maar hoe hard moet u dat kunnen maken als de fiscus daarom vraagt? Wat vond de rechter hiervan?

> Lees meer

No-riskpolis UVW biedt mogelijkheden voor werkgever

2-7-2017
Een no-riskpolis geldt voor bepaalde uitkeringsgerechtigden of arbeidsgehandicapten. Door de no-riskpolis loopt u geen risico op doorbetaling bij ziekte van uw werknemer, omdat deze in zo’n geval een beroep kan doen op een ziektewetuitkering van het UWV. U bent daardoor misschien eerder geneigd die uitkeringsgerechtigde of arbeidsgehandicapte in dienst te nemen.

> Lees meer

Controleer of u mag inhouden bij lage lonen

2-7-2017
Bij werknemers met lage lonen moet u vanaf 1 januari 2017 alert zijn. U mag bij hen namelijk vanaf die datum niet zonder meer bedragen inhouden op of verrekenen met hun loon.

> Lees meer

Voorkom corruptie in het buitenland

2-6-2017
Doet u wel eens zaken in het buitenland waarbij u bijvoorbeeld een potentieel risico loopt op omkoping? De overheid heeft samen met het bedrijfsleven een brochure opgesteld met tips om u en uw medewerkers voor te bereiden op dergelijke situaties. Dit vanuit de gedachte dat corruptie niet alleen strafbaar is, maar ook schadelijk voor het bedrijfsleven.

> Lees meer

Valkuilen bedrijfsoverdracht familie

2-6-2017
De overdracht van het bedrijf in de familiesfeer is een complexe gebeurtenis. Het blijkt nogal eens mis te gaan bij de generatiewissel. Hier gaan we in op veel voorkomende valkuilen.

> Lees meer

Hoeveel korting kan ik mijn personeel geven?

2-3-2017
Kreeg uw personeel in 2016 kortingen op producten uit uw eigen bedrijf? Houd hiermee dan rekening in uw aangifte loonheffingen januari 2017. In deze aangifte vindt namelijk de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) 2016 plaats. Wij zetten de fiscale regels omtrent personeelskortingen in de WKR nog eens voor u op een rij.

> Lees meer

Zonnepanelen? Extra zakelijk voordeel met investeringsaftrek

2-2-2017
Overweegt u zonnepanelen voor uw bedrijfspand, laat dan geen extra voordeel liggen. U heeft namelijk recht op investeringsaftrek, tenzij u investeert in zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen.

> Lees meer

Belastingvrij schenken in 2017

31-1-2017
De bedragen die u in 2017 belastingvrij kunt schenken, zijn verhoogd. Daarom een overzicht van de nieuwe vrijstellingsbedragen voor de schenkbelasting.

> Lees meer

Geen bijtelling bestelauto achter het hek

31-1-2017
Heeft uw werknemer geen kilometerregistratie voor zijn bestelauto? Beschikt hij ook niet over een verklaring geen privégebruik auto of een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto? Dan kan de bijtelling toch achterwege blijven als de auto buiten werktijd niet gebruikt kan worden. De Hoge Raad heeft dit onlangs nog eens bevestigd.

> Lees meer

Nieuwe minimumloonregels per 1 juli 2017!

30-1-2017
Er zijn de nodige aanpassingen op komst in het minimumloon. Per 1 juli 2017 gaat de leeftijd voor het volwassenminimumloon stapsgewijs omlaag en het minimumloon voor jongeren stapsgewijs omhoog. Verder worden de regels voor het betalen van stukloon en voor meerwerk aangepast.

> Lees meer

Wat wijzigt in Arbowet?

30-1-2017
De Arbowet wijzigt. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de arbodienstverlening, de preventie binnen de onderneming en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De verwachting is dat de wijzigingen per 1 juli 2017 van kracht worden.

> Lees meer

Welke werkkleding is onbelast voor de WKR?

27-1-2017
Heeft u personeel werkkleding? Dan moet u zich afvragen of u hiermee rekening moet houden bij de afrekening van de WKR 2016. Deze vindt plaats bij de aangifte loonheffingen januari 2017. Wij zetten de regels nogmaals voor u op een rij.

> Lees meer

Reken uiterlijk eind februari de WKR 2016 af

25-1-2017
Het jaar 2016 is voorbij en 2017 is al weer vol aan de gang. Bij de aangifte loonheffingen januari 2017 moet u echter nog even terugkijken naar 2016 en voor de WKR de balans opmaken. Heeft u uw vrije ruimte overschreden, dan moet u afrekenen met de Belastingdienst.

> Lees meer

Wanneer wordt pensioen in eigen beheer nu afgeschaft?

25-1-2017
Nadat eind december de afschaffing van het pensioen in eigen beheer werd uitgesteld, staat deze nu weer op de rails. De indexatiekwestie die aanleiding was voor dit uitstel, is opgelost. Als alles parlementair meezit is, per 1 april aanstaande de afschaffing alsnog een feit. U heeft vanaf die datum dan nog drie maanden de tijd, dus tot 1 juli, om met uw pensioenopbouw te stoppen.

> Lees meer

Mobieltje, tablet en computer in afrekening WKR?

24-1-2017
U vergoedt uw werknemers de telefoonkosten en verstrekt aan hen een tablet of laptop. Kan dit onbelast of moeten deze vergoedingen en verstrekkingen mee in de afrekening WKR 2016?

> Lees meer

Brexit, transport en btw

24-1-2017
Heeft u een internationaal transportbedrijf of doet u hier zaken mee? Met de Brexit in aantocht is de verwachting dat regels en procedures ingewikkelder worden. Zo ook voor de btw.

> Lees meer

Meerdere bv’s? Mogelijk geen of minder eindheffing WKR

23-1-2017
Voor eind februari 2017 moet u de eindheffing van de WKR hebben berekend en betaald. Heeft u meerdere bv’s, dan kan het zo zijn dat u in de ene bv vrije ruimte te kort heeft, terwijl u in de andere bv ruimte over heeft. Met de concernregeling kunt u dan onder voorwaarden een collectieve vrije ruimte creëren en zo belasting besparen. Uiterlijk bij het indienen van de aangifte loonheffingen januari 2017 moet u kiezen of u de concernregeling toepast of niet.

> Lees meer

Vergeet btw over privégebruik auto niet

23-1-2017
Denk deze maand bij uw laatste btw-aangifte over 2016 aan de btw voor auto’s van de zaak die ook privé gebruikt worden. Deze bijzondere post komt namelijk maar eenmaal per jaar voor.

> Lees meer

Gebruiksverklaring nodig bij verkoop btw-belast pand 2015

20-1-2017
Heeft u in 2015 een pand geleverd en daarbij met de koper gekozen voor btw-belaste levering? Controleer dan deze maand of uw koper in 2015 en 2016 aan de voorwaarden heeft voldaan. Vraag uw koper dit uiterlijk op 28 januari 2017 schriftelijk te bevestigen bij u én de Belastingdienst.

> Lees meer

Wanneer is een auto 'gebruikt' voor bpm en btw?

19-1-2017
Bij de aanschaf van een auto is het van belang of een auto fiscaal 'nieuw' is. Dit is namelijk van invloed op de hoogte van een tweetal autobelastingen: de bpm en btw.

> Lees meer

Aangifte loonheffingen 2017: Wees er op tijd bij!

18-1-2017
Verzorgt u zelf de loonadministratie, houdt u dan in de gaten houden wanneer u de aangifte loonheffingen moet doen. Om te voorkomen dat u het overzicht kwijt bent, heeft de Belastingdienst hiervoor een handig document gepubliceerd.

> Lees meer

Vraag huurder deze maand om gebruiksverklaring

17-1-2017
Bezit u onroerend goed dat u btw-belast verhuurt? Controleer dan deze maand of uw huurder afgelopen jaar aan de voorwaarden heeft voldaan. Vraag uw huurder dit ook schriftelijk te bevestigen.

> Lees meer

Weinig btw afgedragen in 2016? Tip!

17-1-2017
Heeft u over 2016 in het totaal weinig btw af te dragen? Controleer dan of u in aanmerking komt voor de kleineondernemersregeling (KOR) en pas deze nog toe in de btw-aangifte die u deze maand indient.

> Lees meer

Wanneer ben je voor de fiscus elkaars partner?

16-1-2017
Als je fiscaal gezien als elkaars partner wordt aangemerkt, heeft dit diverse gevolgen. Die kunnen positief, maar ook negatief uitpakken. Dus is het van belang te weten wanneer u elkaars partner bent en of u hierin zelf kunt sturen.

> Lees meer

Gaat uw WOZ-waarde uit van de juiste huurprijs?

13-1-2017
Nog even en de nieuwe WOZ-beschikkingen vallen weer in de bus. De waarde van uw bedrijfspand kan de gemeente baseren op de huurprijs. Als dit het geval is, moet worden uitgegaan van de juiste huur. Deze 'juiste' huur kan sterk afwijken van de huur die u nu betaalt.

> Lees meer

Ontslagaanvraag via UWV nu volledig digitaal

1-12-2017
Wilt u voor uw werknemers ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen? Dan verloopt de ontslagaanvraag, die via UWV gaat, voortaan volledig digitaal.

> Lees meer

Inhoudingsverbod op minimumloon

1-11-2017
Met ingang van 1 januari 2017 bent u verplicht het wettelijk minimumloon volledig uit te betalen. Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn voortaan verboden. Er zijn twee uitzonderingen: het inhoudingsverbod geldt onder voorwaarden niet voor huisvestingskosten en de kosten voor een zorgverzekering.

> Lees meer

Onder welke cao valt uw personeel?

1-9-2017
Volgens FNV betaalde een werkgever niet de door de cao voorgeschreven lonen en afdrachten aan de sociale fondsen. Hij kreeg daarom van FNV in een procedure een dwangsom gevorderd van € 10.000 per dag.

> Lees meer

Einde kinderalimentatie in box 3

1-6-2017
Vanaf 2017 kunt u geen kinderalimentatie meer opgeven als schuld in box 3. In de aangifte inkomstenbelasting voor 2016 is dit nog wel mogelijk.

> Lees meer

Gunstige regeling overuren tijdelijk agrarisch buitenlands personeel

1-5-2017
Heeft u een onderneming in de agrarische sector en heeft u tijdelijke buitenlandse werknemers in dienst? Dan kunt u gebruik maken van de ‘cafetariaregeling’: een gunstige financiële regeling betreft overuren voor zowel uw personeel als uzelf. Het financiële voordeel van deze regeling kan oplopen tot 10% van de totale loonkosten.

> Lees meer

Maximumbedrag oudedagsreserve 2017 omhoog

1-4-2017
Maakt u als ondernemer gebruik van de oudedagsreserve, dan kunt u in 2017 iets minder van de door u behaalde winst toevoegen aan deze reserve. Het percentage van 9,8% is omlaag gegaan naar 9,44%. Daarentegen is het maximumbedrag iets omhoog gegaan van € 8.774 naar € 8.946.

> Lees meer

Handige rekentool voor Loonbelastingtabellen 2017

1-4-2017
Verzorgt u zelf de loonadministratie en is deze niet geautomatiseerd? Maak dan vanaf 1 januari 2017 gebruik van de nieuwe ‘rekenhulp Loonbelastingtabellen’. Deze vervangt de jaarlijks door de Belastingdienst gepubliceerde loonbelastingtabellen.

> Lees meer

Top 10 belangrijkste wijzigingen 2017

1-3-2017
Het nieuwe jaar is gestart en dat gaat traditiegetrouw gepaard met de nodige veranderingen. Bestaande regels wijzigen en nieuwe regels treden in werking. Daarom voor u de top 10 van veranderingen per 1 januari 2017 voor de ondernemer, de dga, werkgever en particulieren.

> Lees meer

Stop belastingvrij met roken

1-2-2017
Een nieuw jaar gaat meestal gepaard met goede voornemens. Heeft uw werknemer het goede voornemen om zijn sigaretten aan de kant te gooien? Dan kunt u een cursus stoppen met roken onbelast aanbieden als deze cursus deel uitmaakt van uw arboplan.

> Lees meer

Uw inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voor 2017

30-12-2016
Als dga of de ondernemer in de inkomstenbelasting bent u volgend jaar nagenoeg evenveel kwijt aan de Zorgverzekeringswet (Zvw) als dit jaar. Het maximumbijdrage-inkomen voor de Zvw gaat omhoog per 1 januari 2017. Daarentegen gaat het percentage van de 'lage' inkomensafhankelijke bijdrage Zvw iets omlaag.

> Lees meer

Verplicht salaris dga naar 45.000 euro

29-12-2016
Er staat u als directeur-grootaandeelhouder (dga) een verplichte salarisverhoging te wachten. Het gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang bedraagt al enkele jaren € 44.000. Dit bedrag gaat nu toch echt omhoog. Voor 2017 is het gebruikelijk loon vastgesteld op € 45.000.

> Lees meer

Extra geld voor financiering mkb-ondernemer

28-12-2016
In twee jaar tijd is door de overheid en de markt voor circa € 2,7 miljard aan extra financiering beschikbaar gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf. Daar blijft het niet bij. Het kabinet stelt voor 2017 extra budget beschikbaar.

> Lees meer

Wel of niet onderneming voor vastgoed-bv?

27-12-2016
Drijft een vastgoed-bv wel of niet een onderneming? Dat is een vraag die in de praktijk regelmatig tot discussie leidt. De Belastingdienst heeft nu een handleiding voor deze problematiek openbaar gemaakt.

> Lees meer

Energiebesparing? Een handig overzicht

23-12-2016
Wist u dat u als eigenaar, (ver)huurder of gebruiker van een bestaand bedrijfsgebouw wettelijk verplicht bent om energie te besparen? Sinds kort biedt een interactieve tool genaamd 'Kompas energiewetgeving' u een handig overzicht.

> Lees meer

Ook over 2016 bezwaar btw privégebruik auto?

22-12-2016
Heeft u in de afgelopen jaren bezwaar gemaakt tegen de aangegeven btw over het privégebruik van uw zakelijke auto? Dan neemt de Belastingdienst uw bezwaar voor 2016 automatisch in behandeling. U hoeft dus niets te doen.

> Lees meer

Afschaffen pensioen in eigen beheer uitgesteld

21-12-2016
De afschaffing van het pensioen in eigen beheer gaat voorlopig in de ijskast. Dat heeft de Eerste Kamer gisterenavond – dinsdag 20 december – besloten.

> Lees meer

Belasting op uw reclamebord?

21-12-2016
Voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, mag de gemeente reclamebelasting heffen. Daarbij moet de gemeente zich wel aan de spelregels houden. Welke zijn dat?

> Lees meer

Vooraf overleg over verlaagd btw-tarief zonnebrand

20-12-2016
Nu de Hoge Raad zonnebrandmiddelen met UVA/UVB-filter en fluoridehoudende tandpasta heeft aangemerkt als geneesmiddel, worden deze belast met 6% btw. Mogelijk geldt dit ook voor andere vergelijkbare producten. De Belastingdienst geeft de mogelijkheid om vooraf overleg hierover te voeren.

> Lees meer

Vuistregels voor compensatie dga-partner

20-12-2016
Er is de nodige onduidelijkheid over een eventuele compensatie aan de partner van de dga rondom de geplande afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Alhoewel een compensatie sterk afhankelijk is van de omstandigheden, heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën hier onlangs toch wat vuistregels voor gegeven.

> Lees meer

Catalogusprijs blijft de maatstaf voor bijtelling

19-12-2016
Als u met een bijtelling te maken heeft omdat u rijdt in een auto van de zaak, dan wordt deze bijtelling al jaren berekend over de catalogusprijs van deze auto. Een beroep op het toepassen van de bijtelling over een lagere waarde is onlangs door de Hoge Raad afgewezen.

> Lees meer

Aansprakelijk voor onderbetaling chauffeurs goederenvervoer

16-12-2016
Opdrachtgevers voor het vervoeren van goederen over de weg kunnen aansprakelijk gesteld worden voor onderbetaling van de werknemer. De ketenaansprakelijkheid voor loonvorderingen wordt per 1 januari 2017 uitgebreid met de overeenkomst tot het vervoeren van goederen over de weg en het doen vervoeren van goederen over de weg (expeditie-overeenkomst). De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel.

> Lees meer

Herkansing telefonisch ingetrokken bezwaar Belastingdienst

15-12-2016
Heeft u tussen 11 november 2009 en 1 november 2016 een bezwaar bij de Belastingdienst telefonisch ingetrokken en voelt u zich door deze telefonische afhandeling achteraf benadeeld? Een herkansing dient zich aan. U krijgt nu de mogelijkheid om de behandeling van uw bezwaar alsnog voort te zetten.

> Lees meer

Benut de vrije ruimte in de wkr!

15-12-2016
Een extra feestje dit jaar of een fiets van de zaak voor uw werknemer? Heeft u dit jaar nog voldoende ruimte in de werkkostenregeling over, maak daar dan gebruik van. Bovenstaande vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers kunnen onbelast als u deze onderbrengt in uw vrije ruimte. Houd hierbij wel rekening met de beperking die de gebruikelijkheidstoets aan u oplegt.

> Lees meer

Hoorplicht bij bezwaar: wat heb ik eraan?

14-12-2016
Als u het niet eens bent met een belastingaanslag, kunt u in bezwaar. In dat geval zal de fiscus u eerst horen. Hoe gaat dat en is dat nuttig?

> Lees meer

Kerstpakket voor uw vrijwilligers? Let op!

14-12-2016
Zijn er binnen uw organisatie ook vrijwilligers werkzaam en krijgen deze ook dit jaar weer een kerstpakket? Laat de fiscale gevolgen u dan niet verrassen.

> Lees meer

Tegemoetkoming kinderopvang in 2017 omhoog

13-12-2016
De kinderopvangtoeslag gaat in 2017 omhoog. Nagenoeg alle ouders die gebruik maken van kinderopvang gaan er op vooruit. Omdat de minimale bijdrage van de overheid stijgt van 23,8% naar 33,3%, profiteren zeker de hogere inkomens.

> Lees meer

Einde aan goedkoop rijden in nieuwe dure nul-emissie auto

13-12-2016
Volgend jaar wijzigen de bijtellingspercentages en blijven er voor nieuwe auto’s nog maar twee percentages over: 4% voor nul-emissie auto’s en 22% voor alle andere auto’s. Voor 2018 blijft dit gehandhaafd maar vanaf 2019 geldt voor nul-emissie auto’s op batterij een beperking.

> Lees meer

Medische zorg financieel sterk maar blijft voorzichtig voor 2017

13-12-2016
De financiële gezondheid van de medische zorg is verbeterd, maar in de nasleep van bezuinigingen en hervormingen zijn zorgondernemers relatief voorzichtig voor het komende jaar. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'. Voor 2017 verwachten zorgondernemers een omzetgroei van 3,3% en een winststijging van 1,9%.

> Lees meer

Horeca verwacht sterke stijging omzet en winst voor 2017

13-12-2016
De financiële gezondheid van de horeca is duidelijk verbeterd en de meeste bedrijven in de sector gaan uit van een sterke groei in 2017. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'. Voor 2017 verwacht de branche een omzetgroei van 7,2% en een winststijging van 7,5%.

> Lees meer

Logistiek Nederland voorziet voor 2017 bescheiden groei

13-12-2016
De financiële gezondheid van de logistieke branche was al beter dan het mkb-gemiddelde, maar is niettemin licht versterkt. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'. Voor 2017 verwacht de sector een omzettoename van 1,5% en een winststijging van 3,6%.

> Lees meer

Detailhandel verwacht komend jaar omzetstijging van 9,5%

13-12-2016
De financiële gezondheid van de detailhandel is licht verbeterd en de meeste bedrijven in de sector gaan uit van een stevige groei in 2017. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'. Detaillisten rekenen voor volgend jaar op een omzetgroei van 9,5% en een winststijging van 7,8%.

> Lees meer

Automotive rekent in 2017 op flinke winststijging

13-12-2016
De financiële gezondheid van de autobranche is flink verbeterd en de meeste bedrijven in de sector gaan voor 2017 uit van groei. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'. Autobedrijven rekenen volgend jaar op een omzetgroei van 4,8% en een winststijging van 5,4%.

> Lees meer

Verwachte winsttoename 2017 van 7% in bouwsector

13-12-2016
De bouw trekt over de volle breedte aan en gaat voor 2017 uit van verdere groei. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ rapport '2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'. Bedrijven in de bouw gaan uit van een omzetstijging van 5,4% en een winsttoename van 7%.

> Lees meer

Kerstpakket of nieuwjaarsgeschenk?

12-12-2016
Krijgt uw personeel elk jaar een kerstpakket, maar is uw vrije ruimte dit jaar al vol? Voorkom dan 80% belastingheffing en vervang het kerstpakket door een nieuwjaarsgeschenk.

> Lees meer

5 tips bij schenken bedrijf

12-12-2016
Het kan interessant zijn om het bedrijf aan uw kinderen te schenken. U neemt een financieringsprobleem weg bij het kind. Daarnaast zijn er veel fiscale faciliteiten speciaal voor familiebedrijven. Hier volgen vijf tips.

> Lees meer

Extern verzekerd pensioen terughalen? Actie vóór april 2017

12-9-2016
Heeft u als directeur-grootaandeelhouder (dga) naast een pensioen in eigen beheer, ook een deel van uw pensioen extern verzekerd? U mag, indien gewenst, dit extern verzekerd pensioendeel nog terughalen naar eigen beheer. De deadline stond op 31 december 2016, maar is nu verschoven naar 31 maart 2017.

> Lees meer

Tijdelijk of vast dienstverband na contractverlenging?

12-9-2016
Veel tijdelijke arbeidscontracten lopen af op 31 december. Dan doet zich voor werkgevers altijd de vraag voor of het dienstverband met de werknemer voortgezet moet worden of niet. Soms speelt daarbij ook een rol of de werknemer bij verlenging van het contract in vaste dienst treedt.

> Lees meer

Modelovereenkomsten in de wacht

12-9-2016
De staatssecretaris heeft aangekondigd dat de handhaving rondom de Wet DBA in ieder geval is uitgesteld tot 1 januari 2018. Dit betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen naheffingen en boetes krijgen, tenzij sprake is van kwaadwillende opdrachtgevers. De Belastingdienst heeft op haar website aangegeven hoe u voorlopig om kunt gaan met de modelovereenkomsten.

> Lees meer

De kerstborrel thuis of uit?

12-8-2016
Doe dit jaar eens wat anders met de kerstborrel. Door de juiste keuzes te maken kunt u wellicht belasting besparen.

> Lees meer

Bezit u als zorg- of onderwijsinstelling een schoonmaakbedrijf?

12-8-2016
Bent u een zorg- of onderwijsinstelling en bezit u aandelen van uw schoonmaakbedrijf? Dan kan het voordelig zijn een fiscale eenheid btw te vormen. Het gevolg is dat het schoonmaakbedrijf geen btw aan u als zorginstelling of schoolinstelling in rekening hoeft te brengen. Dit is voordelig, omdat u geen recht op vooraftrek heeft. Door een recente uitspraak van de Rechtbank is het eenvoudiger om een dergelijke fiscale eenheid aan te vragen. Echter, het Hof gaat er zich ook over buigen.

> Lees meer

Compensatie bij ontslag langdurig zieke werknemer pas in 2019

12-7-2016
Wanneer u een zieke werknemer na twee jaar ziekte ontslaat, bent u een transitievergoeding verschuldigd. Pas vanaf 2019 is het mogelijk om hiervoor een compensatie te ontvangen.

> Lees meer

Kunt u dit jaar nog zorgkosten aftrekken?

12-7-2016
Als u in een jaar zorgkosten maakt die niet door de verzekering worden gedekt, kunt u deze in bepaalde gevallen en onder voorwaarden aftrekken van de belasting. Maar lang niet alle zorgkosten vallen binnen deze regeling en tevens geldt er een drempelbedrag.

> Lees meer

Pensioenknip verlengd tot 1 juli 2017

12-7-2016
De pensioenknip wordt verlengd met een half jaar, tot 1 juli 2017. Hierdoor kunnen mensen die begin 2017 met pensioen gaan, nog een tijdelijke uitkering voor maximaal twee jaar aankopen.

> Lees meer

Mag de werkgever een werknemer verplichten vakantiedagen op te nemen?

12-6-2016
Zo tegen de Kerst wordt het bij sommige bedrijven wat rustiger. Mag een werkgever een werknemer dan verpIichten vakantiedagen op te nemen? Over het algemeen kunnen we stellen dat de werknemer zelf bepaalt of en wanneer vakantie wordt genomen. Alleen bij schriftelijke overeenkomst of in de cao kan de werkgever verplichte vakantiedagen vaststellen.

> Lees meer

Wanneer kan de fiscus bewijslast omkeren?

12-6-2016
Het komt voor dat de fiscus de bewijslast omkeert. Dan moet u maar zien te bewijzen dat de opgelegde aanslag niet correct is. Een zware sanctie, waaraan de nodige voorwaarden verbonden zijn. Onder welke omstandigheden kan deze worden opgelegd?

> Lees meer

Geef belastingvrij een chocoladeletter

12-5-2016
Geeft u ook dit jaar weer een chocoladeletter aan uw personeel met Sinterklaas? Weet dan dat het mogelijk is om dit belastingvrij te doen.

> Lees meer

Controleer beschikking Werkhervattingskas 2017!

12-5-2016
Binnenkort valt bij werkgevers de beschikking 'Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas' voor 2017 op de deurmat. Controleer deze Whk-beschikking goed. Wanneer deze is gebaseerd op onjuiste gegevens, dan kan dat nadelig voor u uitpakken.

> Lees meer

Einde gewichtscorrectie hybride personenauto

12-2-2016
Per 1 januari 2017 vervalt de vastgestelde gewichtscorrectie van 125 kg voor hybride personenauto's in de motorrijtuigenbelasting. De gewichtscorrectie geldt dan alleen nog voor hybride bestelauto's.

> Lees meer

Nieuwe formulieren voor de G-rekening

12-1-2016
De Belastingdienst heeft nieuwe formulieren voor de G-rekening. Wilt u een G-rekening aanvragen of bent u al G-rekeninghouder en wilt u een wijziging doorgeven, dan dient u gebruik te maken van deze nieuwe formulieren.

> Lees meer

Bereid u voor op de nieuwe bijtellingspercentages

12-1-2016
Net als in het afgelopen jaar wijzigen ook in 2017 de bijtellingspercentages. Weet u nog hoe het zit? Wij zetten de wijzigingen nog even kort voor u op een rij.

> Lees meer

Energie-investeringsaftrek volgend jaar omlaag

30-11-2016
Het percentage van de energie-investeringsaftrek gaat omlaag vanaf volgend jaar. Dat blijkt uit het gewijzigde Belastingpakket voor 2017. Het kan daarom verstandig zijn om uw plannen voor een energiezuinige investering naar voren te halen.

> Lees meer
Ik wil:
Ik zoek informatie over:

Nieuwsbrief