Nieuws

Afspraak maken?

Bel (0416) 33 70 10
of vul het formulier in

Nieuws

Stemming over Brexit-akkoord uitgesteld

12-11-2018
De Britse premier Theresa May heeft de stemming in het Lagerhuis over het Brexit-akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie uitgesteld. Alles wees erop dat een meerderheid van het Britse Lagerhuis tegen het conceptakkoord zou stemmen. Het is nog niet duidelijk wanneer de stemming die vandaag dinsdag 11 december zou zijn, dan nu plaatsvindt.

> Lees meer

Loonkostenvoordeel lage inkomens? Nieuwe tarieven 2019

12-11-2018
Heeft u werknemers in dienst met een laag loon? Dan heeft u misschien recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De grenzen voor het uurloon voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) zijn voor het jaar 2019 onlangs vastgesteld. De grenzen zijn aangepast vanwege de stijging van het minimumloon per 1 januari 2019.

> Lees meer

Nieuwe fiscale regels elektrisch rijden

12-10-2018
De overheid wil het gebruik van volledig elektrische auto's nog steeds stimuleren. Daarom geldt er een aantal fiscale voordelen. Per 1 januari 2019 gaan deels nieuwe regels gelden. Welke zijn dit en wat levert het u op?

> Lees meer

Minder belasting betalen door verrekenen verlies?

12-7-2018
Als u in een jaar met uw bedrijf verlies lijdt, mag u dit verrekenen met uw inkomens uit andere jaren. Dit hoeft echter niet altijd te betekenen dat u daardoor ook minder belasting betaalt.

> Lees meer

Belastingdienst start nieuw portaal voor ondernemers

12-6-2018
Op 3 januari 2019 start de Belastingdienst een nieuw portaal voor ondernemers waar zij zelf een aantal zaken kunnen regelen. Dit portaal, Mijn Belastingdienst Zakelijk, staat in de beginfase alleen open voor zzp'ers en eenmanszaken. In de loop van 2019 gaat het portaal open voor alle ondernemers.

> Lees meer

Belgische werknemer recht op heffingskorting?

12-6-2018
Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland nog recht op het belastingdeel van de heffingskortingen. 'Niet-inwoners' hebben daar geen recht meer op. Voor Belgische werknemers geldt echter een uitzondering.

> Lees meer

Hoeveel bedraagt in 2019 de bijtelling voor mijn auto?

12-5-2018
In 2019 gaat de bijtelling voor de duurdere elektrische auto veranderen. Maar ook voor alle auto's, elektrisch en niet-elektrisch, die in 2014 voor het eerst op kenteken zijn gezet. Wat betekent dit voor u?

> Lees meer

Pensioen in eigen beheer? Profiteer nog van 25% korting

12-5-2018
Sinds 1 juli 2017 kunt u als dga geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U kunt het opgebouwde pensioen in eigen beheer wel afkopen. Doet u dat nog in 2018, dan krijgt u 25% korting. In 2019 is dit nog maar 19,5%.

> Lees meer

Zonnepanelen niet mee in WOZ-waarde

12-4-2018
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt dat zonnepanelen meetellen bij het bepalen van de WOZ-waarde van een pand. De Tweede Kamer is het hier niet mee eens en wil hier een einde aan maken. Een motie met een dergelijke strekking is aangenomen en zal naar verwachting door het kabinet worden uitgevoerd.

> Lees meer

Fiscus in actie om foute aangifte starter

12-4-2018
Veel startende ondernemers maken fouten bij het indienen van hun belastingaangiftes. De fiscus focust zich de komende tijd op het voorkomen hiervan, in plaats van controles achteraf. Dit staat in het jaarplan van de Belastingdienst voor 2019.

> Lees meer

Europees tolnetwerk stap dichterbij

12-3-2018
De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopige overeenkomst bereikt over het EETS-dossier. Met dit European Electronic Toll Service-systeem kunnen weggebruikers in Europa automatische tolbetalingen doen met slechts één On Board Unit (OBU). Het dossier bevat een aantal belangrijke elementen.

> Lees meer

Premiepercentages werknemersverzekeringen 2019

30-11-2018
De nieuwe percentages voor de premies van de werknemersverzekeringen zijn vastgesteld voor het nieuwe jaar. De sectorpremies voor de Werkloosheidswet, de WW, worden in 2019 flink verlaagd. Was de gemiddelde premie in 2018 nog 1,28%, voor 2019 wordt 0,77 % gehanteerd.

> Lees meer

Top 7 Dutch Year End Tips 2018

30-11-2018
As an entrepreneur in The Netherlands, are there any financial measures that you can still take this year that are beneficial to your company? How can you already start to plan for changes that will apply in 2019? Here are our top 7 practical tips:

> Lees meer

Zakelijk schenken

29-11-2018
In privé kunt u aan algemeen nut beogende instellingen, ANBI’s, belastingvrij schenkingen doen. Het bedrag kunt u aftrekken als gift in de aangifte inkomstenbelasting. Maar u kunt ook als bedrijf schenken, bijvoorbeeld vanuit de bv. In sommige gevallen kan dat aantrekkelijker zijn.

> Lees meer

Premie lijfrente bij FOR wel aftrekbaar voor Zvw

28-11-2018
Premies die betaald worden voor een lijfrente, zijn niet van invloed op de berekening van de premie Zorgverzekeringswet (Zvw). Staakt u uw bedrijf en koopt u een lijfrente die wordt verrekend met de fiscale oudedagsreserve, dan mag de lijfrentepremie wel in aftrek worden gebracht, aldus de Hoge Raad.

> Lees meer

Uitstel opvolger zzp-wet

28-11-2018
Het kabinet wil de wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (wet DBA) vervangen. Maar dat gaat niet zonder problemen. De nieuwe wet zal pas vanaf 2021 in werking treden, zo schrijven de bewindslieden Koolmees en Snel.

> Lees meer

Tarief WBSO al omhoog in 2019

28-11-2018
Het percentage voor de tweede schijf van de WBSO wordt in 2019 verhoogd van 14% naar 16%. Deze verruiming zou eerst pas in 2020 plaatsvinden.

> Lees meer

Belangrijkste btw-wijzigingen per 2019

27-11-2018
Vanaf 1 januari 2019 gaat er nogal wat veranderen op btw-gebied. De belangrijkste zaken voor ondernemers op een rij.

> Lees meer

Overgangsmaatregel fiscale eenheid vervalt, actie nodig?

27-11-2018
In oktober 2017 werd de spoedreparatie van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangekondigd. Toen het wetsvoorstel openbaar werd in juni 2018, bleek er een overgangsmaatregel voor het mkb opgenomen.

> Lees meer

Wat betekent het Brexit-akkoord voor uw bedrijf?

26-11-2018
De 27 lidstaten die overblijven in de Europese Unie (EU) hebben ingestemd met het akkoord dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) regelt. Premier May moet dit akkoord in december nog wel door het Britse Lagerhuis loodsen en ook het Europese parlement moet nog instemmen.

> Lees meer

Jaaraangifte btw kleine ondernemer blijft

26-11-2018
Draagt u niet meer dan € 1.883 aan btw af per jaar? Dan blijft de mogelijkheid bestaan de btw-aangifte eens per jaar te doen. Het kabinet had voorgesteld deze mogelijkheid in de nieuwe kleine ondernemersregeling, de KOR, te schrappen. De Tweede Kamer heeft ervoor gezorgd dat de jaaraangifte voor de btw gehandhaafd blijft.

> Lees meer

Wijziging btw-regels digitale diensten aan EU-landen

23-11-2018
Per 1 januari 2019 verandert de fiscale regelgeving voor de btw over digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen. In verband met deze wijziging is er een nieuw formulier beschikbaar op de site van de Belastingdienst.

> Lees meer

Onbelaste vergoeding vrijwilligers omhoog

22-11-2018
De vergoeding die vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen, gaat per 1 januari 2019 omhoog van € 1500 naar € 1700 per jaar. Betaalt u een uurvergoeding, dan gaat deze omhoog van € 4,50 naar € 5 per uur, met ook een jaarlijks maximum van € 1700. Wanneer u een vrijwilliger per activiteit betaalt, dan moet u de vergoeding omrekenen naar een vergoeding per uur.

> Lees meer

Komt Sint voor de kids van uw personeel?

22-11-2018
Sinterklaas is weer in het land. Misschien een mooie gelegenheid om iets leuks te organiseren voor de kinderen van uw personeel. Wat zijn de fiscale regels als u dit kinderfeest organiseert?

> Lees meer

Kilometer fee replaces Euro vignette

21-11-2018
From 2023, EU member states that wish to charge trucks and delivery vans for use of their road and traffic infrastructure can only do so with a kilometer fee. This proposal was accepted by the European Parliament on 25th October 2018.

> Lees meer

Oude lening gebruiken voor nieuwe woning?

21-11-2018
Als u een eigen woning bezit, kunt u in beginsel de hypotheekrente aftrekken. Verkoopt u de woning en koopt u een andere woning terug, dan geldt het uitgangspunt dat u de 'oude' lening kunt toerekenen aan de nieuw gekochte woning. Dit kan ook als de oude woning op het moment van aankoop van de nieuwe, nog niet is verkocht. Dit heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden eerder beslist.

> Lees meer

Geen belasting over pleegvergoeding

20-11-2018
Pleegouders hoeven per 1 januari 2019 geen belasting te gaan betalen over de vergoeding die ze voor het verzorgen van pleegkinderen ontvangen. Dit voorstel heeft het kabinet onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd.

> Lees meer

AVG: recht werknemer op personeelsgegevens

19-11-2018
Werkgevers houden personeelsgegevens van in dienst zijnde werknemers bij. Deze werknemers hebben volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) recht op inzage in hun personeelsdossier en desgewenst op een kopie van de zich hierin bevindende stukken.

> Lees meer

Kilometerheffing voor vrachtwagens in 2023

19-11-2018
Het kabinet gaat een heffing voor vrachtwagens invoeren. De heffing moet per 2023 ingaan. De uitgangspunten voor de heffing zijn onlangs gepresenteerd.

> Lees meer

Akkoord over Belastingplan 2019

16-11-2018
De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het Belastingplan 2019. De wetsvoorstellen zijn door de Tweede Kamer op een paar punten aangepast. Het gaat in totaal om 8 wetten en meer dan 60 maatregelen voor burgers en het bedrijfsleven. De Eerste Kamer behandelt de plannen op 11 december en stemt op 18 december a.s.

> Lees meer

Onenigheid over Brexit-deal

16-11-2018
Groot-Brittannië en de EU hebben woensdag een deal bereikt over de Brexit. Hierin zou zijn opgenomen dat Groot-Brittannië in ieder geval tot 2021 een soort douane-unie aangaat met de EU. Dit betekent dat men formeel geen lid van de EU meer is, maar nog wel dezelfde regels hanteert. Daardoor blijft export zonder obstakels mogelijk.

> Lees meer

Voorlopig akkoord Brexit

14-11-2018
De onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) hebben een voorlopig akkoord bereikt over de Brexit. De deal betekent waarschijnlijk dat het VK de komende jaren onderdeel blijft van een douane-unie met de EU.

> Lees meer

Gemeente: wel of geen btw-ondernemer?

14-11-2018
Als u voor de btw als ondernemer wordt aangemerkt, heeft dit als voordeel dat aan u in rekening gebrachte btw in beginsel aftrekbaar is. Maar wanneer bent u voor de btw een ondernemer? De Hoge Raad heeft zich er onlangs weer eens over uitgelaten, ditmaal betrof het een gemeente.

> Lees meer

Heeft een OR-lid ontslagbescherming?

13-11-2018
Naast zieke- en zwangere werknemers geldt er ook een ontslagverbod voor werknemers die lid zijn van de ondernemingsraad (OR). Dit ontslagverbod houdt in dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer die lid is van de OR niet kan opzeggen. Maar er zijn uitzonderingen.

> Lees meer

Monumentenonderhoud nog in 2018?

13-11-2018
Onderhoud aan een monumentenpand dat nog in 2018 uitgevoerd én betaald wordt, is nog in 2018 aftrekbaar. Daarna is dit niet meer mogelijk en moet er een subsidie worden aangevraagd. Wie nog van de oude regeling gebruik wil maken, moet dus opschieten!

> Lees meer

Recht op huur- of zorgtoeslag of kindgebonden budget in 2019?

11-12-2018
De huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget kennen een vermogenstoets. Of er recht bestaat op een dergelijke toeslag, is daarmee niet alleen afhankelijk van het inkomen maar ook van het vermogen van de toeslaggerechtigde, de eventuele toeslagpartner en de eventuele minderjarige kinderen waarover gezag wordt uitgeoefend. Bij de huurtoeslag telt tevens het vermogen van een medebewoner mee.

> Lees meer

Wijziging aangiftetijdvak nu doorgeven!

11-12-2018
Als u voor de loonheffingen van aangiftetijdvak wilt veranderen, moet u dat nu doen. Wacht u tot na 14 december, dan bent u te laat en moet u minstens een jaar wachten.

> Lees meer

Nieuwe regels compensatie overuren

11-9-2018
Verdient uw werknemer het minimumloon? Dan mag u met deze werknemer vanaf 1 januari 2019 alleen nog afspraken over compensatie van overuren in tijd maken als dat in de cao is vastgelegd. Voor uitzendkrachten geldt dan de cao van de inlener.

> Lees meer

Brexit-voucher? Vraag hem aan!

11-8-2018
Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk en blijkt dat uw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van de Brexit? Dan is er de Brexit-voucher die u helpt zich hierop voor te bereiden. Vraag hem aan!

> Lees meer

Maximale transitievergoeding hoger in 2019

11-8-2018
Per 1 januari 2019 bedraagt de maximale transitievergoeding € 81.000, een stijging van € 2000 ten opzichte van dit jaar. Een werknemer kan alleen meer ontvangen als zijn jaarsalaris hoger is dan € 81.000.

> Lees meer

Waar is uw bedrijf voor de btw gevestigd?

11-7-2018
Voor de omzetbelasting is het van belang dat een ondernemer in Nederland gevestigd is of hier een vaste inrichting heeft. Maar wanneer is een onderneming hier gevestigd? Welke factoren spelen een rol?

> Lees meer

Forse herziening ontslagrecht

11-6-2018
Het kabinet is het eens over een forse herziening van het arbeidsrecht. Het ontslagrecht wordt versoepeld, maar er komt ook een mogelijkheid tot een langer tijdelijk contract en een langere proeftijd. Ook de regels inzake een transitievergoeding bij ontslag worden herzien.

> Lees meer

Aanvraag WBSO uiterlijk 30 november

11-6-2018
Als u in aanmerking wilt komen voor afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingskosten per 1 januari 2019, moet u dat uiterlijk 30 november aanvragen. Zelfstandig ondernemers moeten dit vóór 1 januari 2019 doen. De tarieven voor 2019 zijn ongewijzigd ten opzichte van 2018. In 2020 wordt het budget verhoogd.

> Lees meer

Top 10 Eindejaartips 2018

11-5-2018
Welke fiscale maatregelen kunt u als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor u kunnen uitpakken? Hoe kunt u nu al slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2019 gaan gelden? Tien praktische tips.

> Lees meer

Meer tijd voor verplicht formulier afkoop dga-pensioen

11-2-2018
Het opbouwen van een pensioen voor de dga in eigen beheer (PEB) is niet meer mogelijk. Reeds bij de eigen bv opgebouwd pensioen kan worden afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting.

> Lees meer

Minimumloon ietsje omhoog in 2019

11-2-2018
Het minimumloon stijgt per 1 januari 2019 met 1,34%. Daarmee komt het minimumloon per maand uit op € 1.615,80. Het minimumloon geldt voor werknemers van 22 jaar en ouder.

> Lees meer

Brexit: bereid u voor!

11-1-2018
Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dit heeft grote gevolgen voor ondernemers en niet alleen voor degenen die direct zakendoen in het VK. Wat gaat er veranderen en wat kunt u nu al doen?

> Lees meer

Kilometerheffing vervangt Eurovignet

31-10-2018
EU-landen die trucks en bestelauto’s willen laten betalen voor gebruik van de infrastructuur, kunnen dat vanaf 2023 alleen doen met een kilometerheffing. Dat voorstel is 25 oktober 2018 aangenomen door het Europees Parlement. Het Eurovignet, dat Nederland ook nog altijd heeft, gaat daardoor verdwijnen. Kilometerheffing mag namelijk alleen nog op afstand en niet langer op tijd gebaseerd zijn.

> Lees meer

Gemeente onduidelijk? Streep door naheffing

31-10-2018
Gemeenten hebben de mogelijkheid tot het heffen van parkeerbelasting. Voor de automobilist moet het dan wel duidelijk zijn dat hij parkeerbelasting verschuldigd is en in welke straten of gebieden. Zo niet, dan komt een eventuele naheffing van deze belasting te vervallen.

> Lees meer

Goochelen met leningen komt dga duur te staan

30-10-2018
Het kabinet wil het lenen bij de eigen bv sterk beperken en gaat daartoe in het voorjaar van 2019 een wetsvoorstel indienen. Dat betekent niet dat een dga nu nog onbeperkt zijn gang kan gaan. Het gegoochel met leningen kwam een dga onlangs flink duur te staan.

> Lees meer

Zzp'er toch ondernemer

30-10-2018
Als ondernemer geniet u tal van fiscale voordelen. Maar wanneer bent u als zzp’er fiscaal gezien ondernemer?

> Lees meer

Telt parkeerterrein mee voor WOZ-waarde?

29-10-2018
Huurt u een hotel of andere locatie en hoort bij het bedrijfspand een parkeerterrein dat ook door derden wordt gebruikt? Dan hoeft u onder bepaalde omstandigheden geen onroerendezaakbelasting (OZB) over dat parkeerterrein te betalen. Dit volgt uit een eerdere uitspraak van rechtbank Noord-Nederland.

> Lees meer

Geen aanpassing BPM in 2019

26-10-2018
De introductie van een nieuwe meetmethode ten aanzien van de CO2-uitstoot van auto's leidt nog niet tot een hogere BPM. Dit heeft staatssecretaris Snel in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

> Lees meer

Verbod privégebruik bestelauto? Op schrift!

25-10-2018
Voor een bestelauto kan uw personeel de bekende bijtelling voorkomen door privégebruik te verbieden. U moet dan wel voldoen aan de overige voorwaarden, denk bijvoorbeeld aan schriftelijke vastlegging, anders bent u alsnog de klos.

> Lees meer

Zijn uw liquiditeiten voldoende bedrijfsgebonden?

24-10-2018
Welk deel van de liquide middelen behoort toe aan de zaak en welk deel is privé? Dat is belangrijk voor de vraag of er meer liquiditeiten op de bankrekening staan dan voor de onderneming noodzakelijk is. Want dat deel – ‘duurzaam overtollige liquide middelen’ – dient u in box 3 aan te geven.

> Lees meer

Top 5 aftrekposten voor startende ondernemer

24-10-2018
Startende ondernemers hebben vaak geen idee welke aftrekposten er allemaal voor ze zijn, zo blijkt uit onderzoek van de Belastingdienst. Daardoor laten ze veel geld liggen. Daarom de vijf belangrijkste aftrekposten voor u op een rij.

> Lees meer

30%-regeling? Arbeidsovereenkomst bepalend

23-10-2018
Werkgevers die uit het buitenland afkomstige werknemers in dienst nemen met een specifieke deskundigheid, kunnen gebruikmaken van de zogenaamde 30%-regeling. Voor de toepassing van deze regeling gelden voorwaarden.

> Lees meer

Is er wel of geen dienstbetrekking?

22-10-2018
Voor de rechter lag de vraag of er wel of niet sprake was van een dienstbetrekking van een zorgverleenster. De inspecteur vond van wel, de zorgverleenster van niet. Het gerechtshof Amsterdam gaf eerder de zorgverleenster gelijk.

> Lees meer

Zijn uw kosten wel zakelijk?

22-10-2018
Als ondernemer zijn uw zakelijke kosten aftrekbaar van de winst. Maar wat nu als de inspecteur die zakelijkheid bestrijdt? Welke bewijslast heeft u dan?

> Lees meer

Spoedreparatiewet fiscale eenheid vanaf 2018

19-10-2018
De spoedreparatiewet inzake de fiscale eenheid gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2018 en niet zoals eerder was vermeld per 25 oktober 2017. Een deel van de middelen die vrijkomt door het handhaven van de dividendbelasting wordt hiervoor besteed. Deze plannen moeten nog wel worden goedgekeurd.

> Lees meer

Zeer luxe woning toch ondernemingsvermogen

18-10-2018
Als een woning zowel zakelijk als privé gebruikt wordt, bent u in beginsel vrij de woning tot het privévermogen te rekenen of tot het ondernemingsvermogen. Maar geldt dat ook als het een zeer luxe woning betreft, of overheersen dan privémotieven?

> Lees meer

Afschrijven bedrijfsgebouw, wat valt hieronder?

18-10-2018
Op bedrijfsgebouwen mag tegenwoordig nog maar beperkt worden afgeschreven. Daarom is van belang wat er allemaal tot een gebouw behoort. In recente rechtszaken ging het met name om agrarische bijgebouwen zoals mestsilo's, een strooiselhok, een kuilvoeropslag, een mestplaat en erfverharding.

> Lees meer

WKR: houd dit jaar geen vrije ruimte over!

17-10-2018
Iedere werkgever kan de werkkostenregeling toepassen op vergoedingen en verstrekkingen, zoals een kerstpakket, aan het personeel. U beschikt daartoe over een vrije ruimte van 1,2% van de loonsom. De meeste werkgevers maken die echter niet helemaal op.

> Lees meer

Optimaliseer uw investeringsaftrek

17-10-2018
Als u als ondernemer dit jaar niet meer dan € 314.673 investeert, heeft u in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Met name in de laatste maanden van het jaar is het van belang na te denken hoe u deze aftrek kunt optimaliseren.

> Lees meer

Dividendtaks blijft, bedrag wel naar ondernemers

16-10-2018
De afschaffing van de dividendbelasting gaat definitief niet door. In plaats hiervan worden er tal van andere maatregelen getroffen om het vestigingsklimaat voor ondernemers te verbeteren.

> Lees meer

Bouwterrein of niet?

15-10-2018
Bij de levering van onroerende zaken is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Die bedraagt 2% voor woningen en 6% voor niet-woningen. Maar in bepaalde gevallen kan er gebruik gemaakt worden van de zogenaamde samenloopvrijstelling.

> Lees meer

Check waardering onroerend goed bij gebruik taxatiewijzer

10-12-2018
Bij het vaststellen van de WOZ-waarde van onroerende zaken maken gemeenten voor bedrijfsmatig onroerend goed onder andere gebruik van taxatiewijzers. Het is verstandig de waardering bij het gebruik van deze taxatiewijzers kritisch te beoordelen.

> Lees meer

Major changes to Dutch income tax

10-12-2018
Major changes in Dutch income tax procedures are heading our way. Firstly, the box 1 income tax rates for incomes above €20,142 will be reduced as of 1st January 2019. In 2021 two tax brackets will disappear, meaning only two will remain.

> Lees meer

Op kenteken zetten bepalend voor BPM

10-11-2018
Als u een auto uit het buitenland invoert, moet u BPM betalen. Daarbij is van belang op welk moment wordt bepaald of een auto nieuw of gebruikt is. Voor gebruikte auto's hoeft namelijk maar een deel van de BPM te worden betaald.

> Lees meer

Pensioenverplichting in bv, hoeveel reserve is toegestaan?

10-10-2018
Onder bepaalde voorwaarden kan bij overlijden een aanmerkelijk belang in een bv geruisloos naar de erfgenamen worden doorgeschoven. Welke regels gelden er voor de waardering van een eventueel in de bv aanwezig pensioen?

> Lees meer

Scholingsaftrek voorlopig gehandhaafd

10-9-2018
Het plan om de aftrek voor scholingsuitgaven per 1 januari 2019 te schrappen, is voorlopig van de baan.

> Lees meer

Laag btw-tarief op elektronische boeken in aantocht

10-9-2018
Boeken zijn belast tegen het lage btw-tarief van 6%. Dat geldt niet voor digitale media, zoals elektronische boeken en digitale tijdschriften. Hiervoor geldt het normale tarief van 21%. De EU heeft besloten dat lidstaten ook op bijvoorbeeld elektronische boeken het lage btw-tarief mogen toepassen.

> Lees meer

Ook transitievergoeding bij vermindering arbeidsduur

10-8-2018
Als de arbeidsovereenkomst die ten minste twee jaar heeft geduurd, op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, dan is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd. De Hoge Raad heeft nu in een recent arrest geoordeeld dat in sommige gevallen ook een transitievergoeding is verschuldigd als de arbeidsovereenkomst niet helemaal, maar gedeeltelijk wordt beëindigd.

> Lees meer

Is verhuur van woningdeel belast?

10-8-2018
Particulieren verhuren in toenemende mate kamers of een deel van hun woning, bijvoorbeeld via Airbnb, aan toeristen. Zijn de verhuurinkomsten hiervan belast? De staatssecretaris vindt van wel, de rechter van niet.

> Lees meer

Vergoeding buitenlandse zakenreis omhoog

10-5-2018
De onbelaste vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen van werknemers zijn per 1 oktober 2018 verhoogd. De maximumbedragen verschillen per land, stad en regio en zijn te vinden in het Reisbesluit Buitenland. De vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen zijn ongewijzigd.

> Lees meer

Meer partnerverlof bij geboorte kind

10-5-2018
Partners krijgen vanaf volgend jaar, 2019, bij de geboorte van een kind meer verlof. Het verlof, dat voor werknemers nu nog twee dagen bedraagt, wordt in 2019 verlengd naar één week. De kosten voor dit extra verlof komen voor rekening van de werkgever. De Tweede Kamer heeft hierover een akkoord bereikt.

> Lees meer

Wanneer zijn verhuiskosten zakelijk?

10-4-2018
Als u als ondernemer verhuist, kunt u onder voorwaarden de kosten ervan ten laste van de winst brengen. Soortgelijke voorwaarden gelden ook als u uw personeel een belastingvrije vergoeding wilt geven vanwege een verhuizing. Wanneer zijn de verhuiskosten zakelijk?

> Lees meer

AVG: vraag toestemming voor gebruik foto's!

10-4-2018
Gebruikt u foto’s van uw werknemers of klanten voor uw bedrijfssite of voor nieuwsbrieven? Dat moet u expliciet toestemming krijgen volgens de AVG. Aan welke voorwaarden moet die toestemming voldoen?

> Lees meer

Bedrijfsmatig vastgoed kopen via WhatsApp?

10-3-2018
Steeds vaker worden zakelijke diensten en producten aangeboden via internet, sociale media en Whatsapp. Met enige regelmaat wordt de vraag gesteld of het ook mogelijk is om zakelijk onroerend goed, zoals winkelpanden en bedrijfsgebouwen, via dergelijke kanalen te kopen.

> Lees meer

Verruiming btw-vrijstelling voor sportorganisaties

10-2-2018
De zogenaamde sportvrijstelling in de btw ondergaat per 1 januari 2019 een tweetal wijzigingen, die beide voortvloeien uit Europese regelgeving of jurisprudentie. Het onderscheid tussen prestaties aan leden en niet-leden verdwijnt. Tevens verruimt de btw-vrijstelling voor diensten die nauw met de sport samenhangen.

> Lees meer

Looptijd 30-procentsregeling verkort met drie jaar

10-1-2018
Werkgevers die bepaalde, uit het buitenland afkomstige, werknemers in dienst nemen, mogen vanaf volgend jaar nog maar gedurende maximaal vijf jaar gebruik maken van de zogenaamde 30%-regeling. Dit is nu nog acht jaar.

> Lees meer

Large employers also covered for the burden of transition compensation

28-9-2018
Large and small employers can be considered for compensation procedures relating to transition compensation for lengthy employee absenteeism. This was confirmed by Minister of Koolmees of the Employment and Social Affairs department in a response to questions from the Green-Left division in the Dutch Senate. The rule will apply as of April 1st, 2020.

> Lees meer

Tarieven WBSO ongewijzigd in 2019

28-9-2018
De tarieven voor de WBSO blijven in 2019 ongewijzigd. Dit betekent 32 procent voor de eerste schijf, voor starters blijft het 40 procent. Het tarief van de tweede schijf bedraagt 14 procent. Dat heeft staatssecretaris Keijzer op Prinsjesdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

> Lees meer

Maximum aftrek hypotheekrente snel omlaag

27-9-2018
De hypotheekrente is volgend jaar, 2019, nog maximaal aftrekbaar tegen een tarief van 49%. Dit is een half procentpunt minder dan het thans geldende tarief van 49,5%. De afbouw gaat vanaf 2020 een stuk sneller.

> Lees meer

Hoger belastingtarief bij grotere vermogens

27-9-2018
In box 3 betaalt u belasting over uw vermogen. Daarbij gaat de fiscus uit van een verondersteld rendement. De wijzigingen voor volgend jaar zijn gering ten opzichte van dit jaar, maar pakken voor grotere vermogens negatief uit.

> Lees meer

Dga: in 2020 en 2021 stijgt tarief box 2

26-9-2018
Het Belastingplan 2019 bevat het voorstel het tarief van box 2, ook wel het aanmerkelijkbelangtarief genoemd, minder te verhogen dan in het regeerakkoord was aangekondigd.

> Lees meer

Verrekenmogelijkheid verlies bv naar 6 jaar

26-9-2018
Verliezen van bv's kunnen vanaf volgend jaar nog maar zes jaar voorwaarts worden verrekend. Hetzelfde geldt voor verliezen in box 2, de zogenaamde aanmerkelijkbelangverliezen. Dit is voorgesteld in het Belastingplan 2019 en dus nog niet definitief.

> Lees meer

Meer algemene heffings- en arbeidskorting

25-9-2018
Met ingang van 2019 wordt de algemene heffingskorting voor inkomens tot € 50.000 per jaar verhoogd. Ook gaat de arbeidskorting omhoog voor werkenden die tussen de € 20.000 en € 60.000 per jaar verdienen.

> Lees meer

Hogere vrijstelling vrijwilligers

24-9-2018
Vrijwilligers zijn voor de maatschappij van groot belang. Daarom gaat de vrijstelling voor vrijwilligers volgend jaar met € 200 per jaar omhoog. Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2019 en moet dus nog worden goedgekeurd door het parlement.

> Lees meer

Kleineondernemersregeling herzien

24-9-2018
De kleineondernemersregeling in de btw wordt in 2020 herzien. De huidige regeling gaat uit van een per saldo af te dragen bedrag aan btw, de nieuwe regeling hanteert een omzetgrens.

> Lees meer

Weet u wat de no-riskpolis inhoudt?

21-9-2018
Werkgevers blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van het bestaan van de no-riskpolis. En als dit al wel zo is, of een sollicitant onder deze regeling valt. Dat blijkt uit een onderzoek naar de effectiviteit van de no-riskpolis.

> Lees meer

Dga-taks 2022: max 500.000 onbelast lenen

21-9-2018
Na 1 januari 2022 mag een dga nog maar € 500.000 onbelast lenen van zijn bv. Alle schuldvorderingen boven dit half miljoen worden vanaf die datum belast in box 2, dus als inkomen uit aanmerkelijk belang. Voor bestaande eigenwoningschulden zal een overgangsmaatregel worden getroffen. Dit staat in de aanbiedingsbrief van minister Hoekstra bij het Belastingplan 2019.

> Lees meer

'Prince's Day' 2018: the most important plans that affect your business

21-9-2018
Yesterday, Dutch Minister of Finance Wopke Hoekstra presented the 2019 Budget Memorandum and the 2019 Tax Plan. The government is focusing on reducing the tax burden on employment, combating tax avoidance and evasion, improving the attractiveness of the Netherlands as a business location and making the tax system greener and more easily enforceable.

> Lees meer

Vennootschapsbelasting omlaag, box 2-tarief omhoog

20-9-2018
Zoals verwacht gaan de tarieven voor de vennootschapsbelasting (Vpb) vanaf volgend jaar omlaag. En dalen verder in 2020 en 2021. Het tarief in box 2 gaat juist omhoog, zij het minder dan aanvankelijk werd aangekondigd in het regeerakkoord.

> Lees meer

Grote wijzigingen in de inkomstenbelasting

20-9-2018
Er staan grote veranderingen op komst in de inkomstenbelasting. Allereerst worden de tarieven van de inkomstenbelasting in box 1 bij inkomens vanaf € 20.142 verlaagd per 1 januari 2019. Tevens verdwijnen er in 2021 twee belastingschijven, waardoor er nog slechts twee overblijven.

> Lees meer

Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels Ontslag?

20-9-2018
Per 1 augustus 2018 zijn de Uitvoeringsregels Ontslag aangepast. Het gaat om aanpassingen en aanvullingen in de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Als werkgever kunt u deze uitvoeringsregels gebruiken als u meer duidelijkheid wilt over de wijze waarop het UWV een ontslagaanvraag beoordeelt.

> Lees meer

Prinsjesdag 2018: de belangrijkste plannen voor uw bedrijf

19-9-2018
De Miljoenennota 2019 en het Belastingplan 2019 zijn gepresenteerd. De regering zet in op het verlagen van lasten op arbeid, het tegengaan van belastingontwijking en -ontduiking, het verbeteren van het Nederlandse vestigingsklimaat en een groener en beter uitvoerbaar belastingstelsel.

> Lees meer

Advance preparation for upcoming Dutch VAT increase

18-9-2018
As of the beginning of next year the lower VAT rate will be raised from 6% to 9% in The Netherlands. This has several consequences that should be anticipated by businesses in advance of the increase. Examples include the implementation of possible price increases or necessary adjustments to administrative procedures.

> Lees meer

Pas op met ombouwen bestelauto

18-9-2018
Als u als ondernemer een bestelauto koopt, hoeft u in beginsel geen BPM en minder MRB te betalen. Maar pas op met het aanbrengen van wijzigingen, want anders kunt u zomaar een fikse naheffing plus boete tegemoet zien.

> Lees meer

Prinsjesdag: 'Vpb-tarief minder omlaag'

17-9-2018
De vennootschapsbelasting voor winsten boven de € 200.000 gaat minder hard omlaag. Het tarief daalt over drie jaar tijd stapsgewijs van 25 naar 22,25%, in plaats van de eerder aangekondigde 21%.

> Lees meer

Vraag vóór 1 oktober btw uit EU terug

17-9-2018
Heeft u vorig jaar in de EU btw betaald op zakelijke uitgaven, vergeet deze dan niet tijdig terug te vragen. Dit kan in beginsel tot 1 oktober 2018. Bent u te laat, dan vist u waarschijnlijk achter het net.

> Lees meer

Checklist naheffingsaanslag btw

14-9-2018
De fiscus verstuurt regelmatig naheffingsaanslagen btw. Aangezien daarover vaak vragen worden gesteld, heeft de Belastingdienst op de site een checklist geplaatst.

> Lees meer

Top 10 plans for Prince's Day

14-9-2018
Next week is Prince's Day, when the government will announce its new tax plans for 2019. Some of these plans were already made public last year or earlier this year. Below we have therefore provided details of a number of important changes that will apply in 2019.

> Lees meer

Top 10 plannen Prinsjesdag

13-9-2018
Volgende week is het Prinsjesdag. Dan komen er nieuwe belastingplannen voor 2019 op tafel. Een aantal plannen is echter vorig jaar of in de loop van dit jaar al aangekondigd. Enkele belangrijke wijzigingen voor 2019 zetten we dan ook nu al voor u op een rij.

> Lees meer

Minder huurtoeslag door transitievergoeding

9-12-2018
Bij ontslag van een werknemer bestaat er in veel gevallen recht op een zogenaamde transitievergoeding. Die kan ervoor zorgen dat de betreffende werknemer minder toeslagen ontvangt. Per saldo blijkt het effect zelfs negatief te kunnen zijn.

> Lees meer

Bijtelling fiets van de zaak 7%

9-12-2018
Wie van zijn werkgever een fiets van de zaak ter beschikking heeft, moet vanaf 2020 rekening houden met een bijtelling van 7% bij het loon. RTL Nieuws bracht deze primeur naar buiten, die in het Belastingplan 2019 zou staan.

> Lees meer

Wkr-ruimte voor een bonus?

9-11-2018
Vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel, bijvoorbeeld een bonus, kunnen onbelast blijven als u gebruik maakt van de werkkostenregeling. Daarbij is het van belang de zogenaamde vrije ruimte van de werkkostenregeling zo veel mogelijk te benutten. Dit gebeurt nu nog lang niet altijd.

> Lees meer

Actuele kostennormen voor terreinbeheer

9-10-2018
Het Normenboek Natuur, Bos en Landschap 2018 is verkrijgbaar. In dit boek staan actuele tijd- en kostennormen voor het beheer van natuur, bos en landschapselementen. Hiermee kunnen terreinbeherende organisaties hun beheerskosten uitrekenen.

> Lees meer

Arbeidsbeperkte werknemer houdt recht op minimumloon

9-10-2018
Het plan om mensen met een arbeidsbeperking minder te kunnen betalen dan het minimumloon, is van de baan. Doel van de maatregel was om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap eerder aan de slag zouden kunnen. Er wordt nu bekeken of dit op andere wijze bereikt kan worden.

> Lees meer

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten rechtstreeks naar werknemer

9-7-2018
Dit jaar betaalt het UWV de tegemoetkoming arbeidsongeschikten rechtstreeks aan de werknemer. Uw salarisadministratie hoeft hierin dus niets meer te doen.

> Lees meer

Vaak in uw vakantiehuis? Hypotheek mogelijk aftrekbaar!

9-6-2018
De hypotheekrente van uw woning is fiscaal aftrekbaar. Heeft u meerdere woningen, dan komt alleen de rente op de financiering van uw hoofdverblijfplaats in aanmerking. Heeft u echter een vakantiehuis in uw bezit en heeft u daarnaast nog een huurwoning, dan komt de hypotheekrente van het vakantiehuis onder strikte voorwaarden wellicht toch in aanmerking voor aftrek.

> Lees meer

Compensatie transitievergoeding ook voor grote werkgevers

9-6-2018
Zowel kleine als grote werkgevers komen in aanmerking voor de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geantwoord als reactie op vragen van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer. De regeling gaat in per 1 april 2020.

> Lees meer

Deadline aanvraag subsidie praktijkleren!

9-5-2018
Heeft u het afgelopen jaar werknemers binnen uw bedrijf opgeleid, dan kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 2.700 per leerling. Deze subsidie moet u uiterlijk 17 september 2018 om 17.00 uur hebben aangevraagd.

> Lees meer

Auto van de zaak telt mee in ontslagvergoeding

9-4-2018
Als u een werknemer onvrijwillig ontslaat, moet u in de meeste gevallen een ontslagvergoeding betalen. Deze is normaal gesproken gebaseerd op het bruto loon. Onlangs bleek dat ook een auto van de zaak telt als loon in natura en moet worden meegenomen in de berekening van de ontslagvergoeding.

> Lees meer

Overheid moet toestemming vragen voor digitaal berichtenverkeer

9-4-2018
De overheid maakt in toenemende mate gebruik van digitaal berichtenverkeer. Maar daarvoor is wel eerst uw toestemming vereist. U kunt zelf aangeven van wie u uw post digitaal wenst te ontvangen. Doet u dit niet, dan krijgt u uw post gewoon in de brievenbus.

> Lees meer

Luchtfoto levert bewijs: geen cultuurgrondvrijstelling

31-8-2018
De wet WOZ kent een vrijstelling voor cultuurgrond. Wie zich daarop beroept, dient wel te zorgen voor voldoende bewijs. Ook moet u de Belastingdienst alle medewerking verlenen om vast te kunnen stellen dat er daadwerkelijk sprake is van recht op deze vrijstelling.

> Lees meer

Bereid u tijdig voor op de btw-verhoging

30-8-2018
Het lage btw-tarief wordt met ingang van volgend jaar verhoogd van 6% naar 9%. Dit heeft tal van gevolgen, waar u zich als ondernemer het beste tijdig op kunt voorbereiden. Denk aan het doorvoeren van eventuele prijsstijgingen en de aanpassing in uw administratie.

> Lees meer

Lidmaatschap vakbond aftrekbaar voor zzp’er?

29-8-2018
Ook als ondernemer kun je lid worden van een vakbond. Zijn deze kosten aftrekbaar van de winst? Als het lidmaatschap van zakelijk belang is, is dit mogelijk.

> Lees meer

Eerstejaars studenten betalen helft collegegeld

29-8-2018
Start uw zoon of dochter per 1 september 2018 met een opleiding aan een hogeschool of universiteit? Dan betaalt hij of zij, onder een aantal voorwaarden, over het studiejaar 2018-2019 de helft van het collegegeld.

> Lees meer

AVG: Wat legt u vast in een verwerkersovereenkomst?

28-8-2018
Maakt u voor de verwerking van persoonsgegevens binnen uw bedrijf – bijvoorbeeld gegevens van klanten of medewerkers - gebruik van diensten van leveranciers die ook toegang hebben tot deze gegevens?

> Lees meer

Wat valt onder agrarisch bedrijfsgebouw en wat niet?

24-8-2018
Op bedrijfsgebouwen mag tegenwoordig nog maar beperkt worden afgeschreven. Agrarisch ondernemers hebben vaak meerdere bedrijfsgebouwen, zoals mestsilo’s en een kuilvoeropslag. Daarom is het voor hen van belang goed te weten wat een gebouw is en wat niet.

> Lees meer

De studiekosten van uw kind op de zaak

23-8-2018
Studerende kinderen kosten een vermogen. Er is gelukkig in veel gevallen studiefinanciering mogelijk, al zorgt dat na afloop wel voor een studieschuld. Maar er is wellicht meer mogelijk voor u als ondernemer om uw kind tegemoet te komen in de studiekosten.

> Lees meer

Minder belasting op sparen en beleggen!?

23-8-2018
Particulieren hoeven volgend jaar minder belasting te betalen over hun spaargeld in box 3. Dit meldt dagblad De Telegraaf. Volgens de krant wordt deze maatregel met Prinsjesdag bekend gemaakt.

> Lees meer

Bedrijfsbezoek Belastingdienst over werkbaarheid modelovereenkomst

22-8-2018
De Belastingdienst gaat de komende maanden via bedrijfsbezoeken, het Toezichtsplan Arbeidsrelaties, na of en hoe de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in de praktijk werkt. Waar nodig wordt corrigerend opgetreden. De uitkomsten worden gebruikt voor verdere vormgeving van de huidige praktijk.

> Lees meer

Aansprakelijkheid bestuurder cv bij belastingschuld

22-8-2018
Als een bv belastingschulden heeft en deze niet meer kan betalen, is het van belang dat bestuurders tijdig deze betalingsonmacht melden. Ze kunnen daardoor hun aansprakelijkheid mogelijk beperken. Een dergelijke melding kan bestuurders van een commanditaire vennootschap (cv) echter niet baten.

> Lees meer

Overdrachtsbelasting bij verbouw kantoor tot studentenhuis

21-8-2018
Als een kantoor verbouwd wordt tot één of meer woningen, is het de vraag hoeveel overdrachtsbelasting er verschuldigd is. Is de kantoorfunctie bepalend, of de woonfunctie? Het antwoord maakt 4% verschil in te betalen overdrachtsbelasting.

> Lees meer

Kopie kassabon voldoende voor Belastingdienst?

20-8-2018
Ondernemers dienen hun administratie minstens zeven jaar te bewaren. Voor zaken zoals onroerend goed geldt zelfs een bewaartermijn van tien jaar. Maar wat nu als facturen of kassabonnetjes na verloop van tijd minder of niet meer leesbaar zijn? Is een kopie dan voldoende?

> Lees meer

Gift? Loop uw aftrek niet mis

17-8-2018
Giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van uw inkomen. En die aftrek wilt u niet mislopen. Als u een gift per bank overmaakt, is dit het beste bewijs dat u de gift ook daadwerkelijk heeft gedaan.

> Lees meer

Geen terugwerkende kracht ontheffing KOR

16-8-2018
Vanaf 10 juli 2018 heeft de regeling die kleine ondernemers een ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de btw verleent, geen terugwerkende kracht meer.

> Lees meer

Kabinet steunt boeren tegen gevolgen droogte

16-8-2018
Het kabinet heeft steun toegezegd inzake de gevolgen van de aanhoudende droogte voor de agrarische sector. Eén van de maatregelen betreft de verschaffing van overbruggingskredieten.

> Lees meer

Print van digitale factuur onvoldoende fiscaal bewijs

15-8-2018
Als ondernemer bent u verplicht een administratie te voeren en zodanig in te richten dat de fiscus uw fiscale verplichtingen hieruit eenvoudig kan afleiden. Onlangs heeft de Belastingdienst aan SRA-accountantskantoren meer duidelijkheid gegeven over deze bewaarplicht in relatie tot de toenemende digitalisering van het bedrijfsleven.

> Lees meer

UWV stapt over op eHerkenning

14-8-2018
Ook het UWV gaat gebruik maken van eHerkenning. Het gebruik hiervan bij het UWV is vanaf 1 november 2018 mogelijk. Vanaf 1 november 2019 wordt het gebruik van eHerkenning zelfs verplicht.

> Lees meer

5 tips voor pensioen dga

13-8-2018
Dga's kunnen sinds vorig jaar geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Welke alternatieven zijn er dan? We noemen de aantrekkelijkste mogelijkheden.

> Lees meer

Ondernemer krijgt eerder NHG

8-10-2018
Ondernemers die één jaar actief zijn als ondernemer, kunnen voortaan in aanmerking komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek garantie (NHG). Tot voor kort moest een ondernemer minstens drie jaar een bedrijf hebben.

> Lees meer

Beëindig vrijwillige ziektewetverzekering bij overstap naar bv

8-9-2018
Als u als ondernemer overstapt naar een bv, dient u een eventueel vrijwillige ziektewetverzekering bij het UWV zelf te beëindigen. Doet u dit niet, dan betaalt u uw premie voor niets, want bij ziekte heeft u geen recht op een uitkering.

> Lees meer

Reparatie dak zonnepaneel? Geen teruggave btw

8-8-2018
Particulieren die zonnepanelen plaatsen, kunnen de btw hierover terugkrijgen. Laat men bij de plaatsing tevens het dak repareren, dan kan die btw niet teruggevraagd worden. Dit besliste de rechter in Groningen.

> Lees meer

Is de btw op een catamaran aftrekbaar?

8-7-2018
Als zeilen uw hobby is, zou het mooi zijn als u de btw op een aangeschafte catamaran zou kunnen aftrekken. Maar is dat ook zo, als u de catamaran zakelijk gebruikt?

> Lees meer

Kosten airco aftrekbaar?

8-6-2018
Nederland heeft te maken met de ergste hittegolf sinds jaren. Gelukkig kan in veel gevallen een airco uitkomst bieden. Kunt u de kosten daarvan delen met de fiscus?

> Lees meer

Fiscaal voordeel schenken bedrijf

8-3-2018
Als de pensioendatum in zicht is, komt het moment om uw bedrijf over te dragen. Misschien hebt u voldoende voor uw oude dag opzij kunnen leggen en denkt u erover uw bedrijf aan een van uw kinderen te schenken. In dat geval heeft de verkrijger, bijvoorbeeld uw kind, recht op een belangrijk fiscaal voordeel.

> Lees meer

Overwaarde woning belast als afkoop alimentatie

8-2-2018
Als bij een echtscheiding de ene partij de overwaarde van de woning krijgt toebedeeld, kan dit gekoppeld zijn aan een vermindering van de alimentatieplicht. In dat geval is er sprake van afkoop van alimentatie die belast is bij de ontvangende partij.

> Lees meer

WOZ-waarde bedrijfsonroerendgoed aanvechten?

8-1-2018
Bedrijfsmatig onroerend goed gaat niet overal in Nederland regelmatig van de hand. Om de waarde hiervan te bepalen, maken gemeenten in taxatiewijzers dan ook gebruik van zogenaamde kengetallen. Maar die zijn niet zaligmakend en kunt u dus gewoon aanvechten.

> Lees meer

Dure kappersschaar, wie betaalt dat?

31-7-2018
Het MBO moet zorgen voor de basisuitrusting van een student. Denk daarbij aan een kappersschaar of koksmes. Zo moet de opleiding gegarandeerd toegankelijk blijven voor studenten, of hun ouders, met een kleine portemonnee.

> Lees meer

Strikte voorwaarden handelarenkenteken

30-7-2018
Als ondernemer in de autobranche kunt u, onder voorwaarden, gebruik maken van een zogenaamd handelarenkenteken. U mag dan met het voertuig gebruik maken van de weg, maar alleen in het kader van uw bedrijfsactiviteiten.

> Lees meer

Laag btw-tarief disposable bloedplasma sets

27-7-2018
Sets die eenmalig gebruikt worden voor opslag en transport van bloedplasma, én die voldoen aan de eisen van het Besluit medische hulpmiddelen, zijn belast met 6% btw in plaats van 21%.

> Lees meer

Niet genoten loon wel belast?

25-7-2018
Een bv in moeilijkheden besluit een deel van het salaris van de dga niet uit te betalen. Er wordt wel loonheffing ingehouden en afgedragen. Volgens de rechter is het loon genoten.

> Lees meer

Elektrische auto nog de moeite waard?

24-7-2018
De meeste ondernemers en dga's rijden in een auto van de zaak. Elektrisch rijden is duurzaam en al jaren een optie, maar is het anno 2018 nog de moeite waard?

> Lees meer

Vanaf 2020 compensatie transitievergoeding bij ziekte

24-7-2018
Werkgevers krijgen vanaf 2020 compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers.

> Lees meer

Auto van de zaak na bedrijfsoverdracht

23-7-2018
De meeste ondernemers beschikken over een auto van de zaak. Als u stopt met uw bedrijf, heeft dit ook gevolgen voor uw auto van de zaak.

> Lees meer

Verpachting beïnvloedt de waarde van grond

23-7-2018
Indien bij het aangaan van een agrarische maatschap grond wordt ingebracht, dient deze gewaardeerd te worden. Onder omstandigheden kan dit de waarde in verpachte staat zijn, ondanks het feit dat er van verpachting geen sprake is.

> Lees meer

Per 2 oktober SDE+-subsidie duurzame energie

20-7-2018
Er komt dit najaar opnieuw € 6 miljard aan subsidie beschikbaar voor projecten op het gebied van hernieuwbare, ofwel duurzame energie. U kunt deze SDE+-subsidie per 2 oktober aanvragen.

> Lees meer

Verhuur onderneming geen bedrijfsopvolging

19-7-2018
Bij vererving of schenking van een onderneming geldt een belangrijke faciliteit: de bedrijfsoverdrachtsregeling (BOR of BOF). Deze regeling levert een zeer behoorlijke belastingbesparing op, dus er gelden strikte eisen. Eén ervan is dat er actief een bedrijf moet worden uitgeoefend.

> Lees meer

Bedragen loonkostenvoordeel jeugd-LIV

18-7-2018
De bedragen inzake het gemiddelde uurloon waarbij de werkgever recht heeft op het jeugd-LIV (het lage inkomensvoordeel), zijn onlangs vastgesteld. De bedragen variëren, afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.

> Lees meer

AVG: wat is een persoonsgegeven en wat niet?

18-7-2018
Wat is een persoonsgegeven en wat niet? En welke categorieën van persoonsgegevens zijn te onderscheiden? Dit is belangrijk om te kunnen weten of de strengere privacywet AVG wel of niet van toepassing is.

> Lees meer

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans: de belangrijkste wijzigingen

17-7-2018
In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht gegaan. Deze wet beoogde onder meer het ontslag voor werkgevers makkelijker te maken en werknemers eerder aan een vast dienstverband te helpen. Inmiddels is gebleken dat deze wet aanpassingen behoeft. Deze aanpassingen zijn verwerkt in het concept Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De aanpassingen zullen waarschijnlijk in 2020 in werking treden. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen.

> Lees meer

Vraag buitenlandse btw terug vóór 1 oktober

17-7-2018
Heeft u vorig jaar btw betaald in een ander EU-land, dan kunt u deze tot 1 oktober dit jaar terugvragen. Daarna kunt u nog wel een verzoek indienen, maar wellicht krijgt u de btw dan niet meer terug.

> Lees meer

Jacquet van predikant toch werkkleding

16-7-2018
Als u in het kader van uw onderneming of werkzaamheid werkkleding draagt, zijn de kosten hiervan aftrekbaar van de winst. Maar welke outfits vallen hieronder? Een predikant had een jacquet nodig voor zijn werk. Is dat dan ook werkkleding?

> Lees meer

Crisisheffing moet betaald ondanks correctie

13-7-2018
Tijdens de economische crisis van 2012 en 2013, moest er over salarissen van meer dan € 150.000 extra belasting worden betaald. Deze kwam voor rekening van de werkgever. Of er netto- of brutoloonafspraken zijn gemaakt, is hiervoor niet van belang.

> Lees meer

Business seat WK-voetbal! Btw aftrekbaar?

7-12-2018
Alhoewel Oranje verstek laat gaan, kan het WK-voetbal rekenen op grote belangstelling bij de Nederlandse voetballiefhebber. Maar als u besluit met relaties het WK te bezoeken, is de btw dan aftrekbaar?

> Lees meer

S&O-verklaring alleen geeft nog geen recht op aftrek

7-12-2018
Als u als ondernemer innovatieve activiteiten verricht, kunt u recht hebben op de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Een verklaring van RVO.nl betekent niet automatisch dat u ook recht heeft op de aftrek. U moet aan meer eisen voldoen.

> Lees meer

Beroepsverbod medische zorg mogelijk via tuchtrecht

7-11-2018
De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat een beroepsverbod voor de medische zorg binnen het tuchtrecht regelt. Als er sprake is van ernstig gevaar voor patiënten kan de tuchtrechter de BIG-geregistreerde zorgverlener een beroepsverbod opleggen. Het wetsvoorstel treedt begin 2019 in werking.

> Lees meer

Nog maar één loket voor goede doelen

7-11-2018
Goede doelen hebben vanaf volgend jaar nog maar te maken met één loket voor het aanvragen van een Erkenning en van de ANBI-status. Hiertoe hebben organisaties van goede doelen met de Belastingdienst een convenant afgesloten.

> Lees meer

Besparen op sectorpremie ww aan banden

7-10-2018
De ww-premie die een werkgever moet betalen, is deels afhankelijk van de sector waarin hij is ingedeeld. Deze indeling kan niet meer met terugwerkende kracht gewijzigd worden, zo heeft het kabinet onlangs besloten. De maatregel gaat per direct in, evenals twee flankerende maatregelen.

> Lees meer

AVG: streep door BSN in btw-nummer zzp’er

7-10-2018
Zzp'ers krijgen op korte termijn een ander btw-nummer. Het btw-nummer is nu nog gekoppeld aan het BSN-nummer, maar uit onderzoek blijkt dat dit niet is toegestaan. Het is in strijd met de strengere privacywet AVG die eind mei is ingegaan.

> Lees meer

Compensatie transitievergoeding bij ziekte

7-9-2018
Werkgevers worden gecompenseerd als zij een transitievergoeding moeten betalen bij ontslag na een langdurige ziekte. Deze compensatie gaat in per 2020.

> Lees meer

Nieuwe fiscale regeling monumentenpand

7-9-2018
Er komt een nieuwe regeling voor het onderhoud van monumentenpanden. De huidige fiscale aftrek van 80% wordt vanaf 2019 vervangen door een subsidie.

> Lees meer

Europarlement schiet Mobiliteitspakket af

7-6-2018
Het 'Mobiliteitspakket' gaat terug naar de transportcommissie uit het Parlement. Dit betekent dat de plannen op het gebied van detachering, cabotage en rij- en rusttijden een aanzienlijke vertraging oplopen. Deze plannen waren bedoeld om gelijke beloning voor chauffeurs die in een lidstaat hetzelfde werk verrichten af te dwingen.

> Lees meer

Tellen uren loondienst mee voor zelfstandigenaftrek?

7-5-2018
De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost van € 7.280 en daarmee een belangrijke fiscale faciliteit voor zelfstandig ondernemers. Om voor deze aftrekpost in aanmerking te komen, moet u als ondernemer wel voldoen aan het urencriterium.

> Lees meer

Ernstig ziek? Wie behartigt uw zakelijke belangen?

7-4-2018
Bent u door een ongeval of door ziekte tijdelijk of langdurig niet in staat uw bedrijf te runnen? Wie regelt er dan uw financiële en zakelijke belangen? Dit kunt u, uiteraard het liefst in een eerder stadium, regelen met een levenstestament.

> Lees meer

Ook supermarkt moet gewoon op tijd betalen!

7-4-2018
Volgens berichten in de media betalen grote supermarkten hun leveranciers steeds later. In antwoord op Kamervragen wijst de staatssecretaris erop dat leveranciers met het te laat betalen van de factuur geen genoegen hoeven te nemen. Binnen maximaal 60 dagen moet de rekening zijn voldaan.

> Lees meer

Faillissement kan eenvoudiger afgewikkeld

7-3-2018
De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor faillissementen eenvoudiger kunnen worden afgewikkeld. Dit gebeurt onder meer door de inzet van digitale hulpmiddelen. Bijkomend voordeel is dat faillissementen voortaan met minder kosten kunnen worden uitgevoerd. Procedures kunnen sneller en efficiënter worden afgewerkt, volgens minister Dekker.

> Lees meer

Lager salaris dga wegens ziekte?

7-2-2018
Als u als dga minder kunt werken als gevolg van een ziekte, kan dit betekenen dat u zich een lager gebruikelijk loon kunt toedelen. Ook de aard van de werkzaamheden is hierbij van belang.

> Lees meer

Wanneer is een huisarts btw-plichtig?

29-6-2018
De activiteiten van een huisarts die de diagnose, behandeling en voor zover mogelijk, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen van de mens tot doel hebben, zijn vrijgesteld van btw. Hieraan verbonden diensten kunnen wel btw-belast zijn, zo bleek onlangs voor de rechter.

> Lees meer

Top five tips for Dutch employers as of July 1st

29-6-2018
The necessary changes will be effective as of July 1st. As an employer what do you need to consider? The minimum wage rates and deadlines for usage of vacation days are items that need to be looked at.

> Lees meer

Overname van bedrijf door vennoot of werknemer?

28-6-2018
Ondernemers kunnen hun onderneming beëindigen zonder met de fiscus af te hoeven rekenen. Dit kan door het bedrijf geruisloos door te schuiven aan een vennoot of medewerker. De voorwaarden waaronder zijn onlangs wat verruimd.

> Lees meer

Mogelijk toch loonkostenvoordeel stageplaats!

27-6-2018
Werkgevers komen mogelijk toch in aanmerking voor een loonkostenvoordeel voor een stagiar(e), ondanks het feit dat ze soms niet beschikken over een vereiste doelgroepenverklaring. Het betreft stageplaatsen voorafgaand aan een BBL-leerbaan (beroepsbegeleidende leerweg). Voor werkgevers die te laat waren met de aanvraag, wordt bekeken of zij hiertoe alsnog de mogelijkheid krijgen.

> Lees meer

Hoeveel mag een student bijverdienen?

26-6-2018
In de zomermaanden zijn studenten vaak op zoek naar een extra bijverdienste. Soms mogen ze echter maar een bepaald bedrag bijverdienen, anders heeft het vervelende gevolgen. Het verschil zit hem onder meer in de studiefinanciering oude stelsel en die onder het nieuwe stelsel.

> Lees meer

Loon doorbetalen bij ontslag op staande voet?

26-6-2018
Slechts in uitzonderlijke gevallen, zoals bij diefstal, kunt u een werknemer op staande voet ontslaan. In die gevallen loopt u het risico dat u het loon moet doorbetalen. Ook als u door de rechter in het gelijk wordt gesteld.

> Lees meer

Dga-pensioen bij echtscheiding belast of niet?

25-6-2018
Is het overdragen of omzetten van de oudedagsverplichting van de dga aan de ex-partner belast? Antwoord van de Belastingdienst: ‘Mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, is dit niet het geval.’

> Lees meer

Energiezuinig investeren? Lagere aftrek in 2019

22-6-2018
De energie-investeringsaftrek (EIA) wordt, als het aan het kabinet ligt, per 2019 verlaagd. De extra aftrek gaat 45% bedragen, tegen nu 54,5%.

> Lees meer

Vakantiewerk? Hoeveel mag uw kind verdienen?

21-6-2018
De komende vakantieperiode overspoelen scholieren weer tijdelijk de arbeidsmarkt, op zoek naar een vakantiebaantje. Ontvangt u nog kinderbijslag, dan zijn er wel maximumbedragen gesteld, wat uw kind mag bijverdienen. In de zomer gelden er echter wat andere regels.

> Lees meer

Verscherpte Arbowet! Regel het vóór 1 juli

21-6-2018
Vorig jaar is de Arbowet aangescherpt. Werkgevers kregen een jaar de tijd om aan de nieuwe wettelijke eisen te voldoen. Die overgangsperiode loopt op 1 juli aanstaande af.

> Lees meer

Kritische punten bij overname autobedrijf

21-6-2018
''Bij veel autobedrijven speelt een gebrek aan inzicht. Dan kun je niet beslissen of je wel of niet doorgaat met je bedrijf. Maar als ondernemer moet je wel verder, want stilstand is achteruitgang.''

> Lees meer

Misbruik social media reden voor ontslag

20-6-2018
Maken werknemers misbruik van social media, dan kan dit in sommige gevallen zelfs een legitieme reden zijn voor ontslag. Dit besliste de rechter onlangs toen een werknemer een foute voorstelling gaf van zijn functie.

> Lees meer

Reclame zichtbaar vanaf de openbare weg?

19-6-2018
Als een gemeente het wil, kan reclamebelasting geheven worden. Dit kan alleen bij openbare aankondigingen, zoals reclameborden of -zuilen, die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Is dit niet het geval, kan deze belasting niet worden opgelegd.

> Lees meer

Extra geld voor monumenten

19-6-2018
Dit jaar komt er 34 miljoen euro extra beschikbaar voor het restaureren van rijksmonumenten, restauratie en groot onderhoud van molens en van mobiele erfgoederen. De projecten die in aanmerking komen, zijn een mix van grote en kleine monumenten, verspreid over het hele land.

> Lees meer

Top vijf tips voor de werkgever per 1 juli

18-6-2018
Per 1 juli gaat er weer het nodige veranderen. Waar moet u als werkgever rekening mee houden? Denk aan de tarieven voor het minimumloon en de deadline voor het tijdig opnemen van vakantiedagen.

> Lees meer

Europese standaard voor tolheffing in transportsector

18-6-2018
De Europese transportministers willen dat er één Europese standaard voor tolheffing komt. Ook willen zij het makkelijker maken om huurvoertuigen in te zetten. Over rij- en rusttijden, cabotage en detachering zijn de ministers het nog niet eens. Dat meldt Transport en Logistiek Nederland (TLN).

> Lees meer

Nieuwe maatregelen tegen opstapeling van zorgkosten

15-6-2018
De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kost vanaf 2019 17,50 per vier weken voor huishoudens die gebruik maken van een Wmo-voorziening. Dit is ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Daarnaast wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verlaagd van 8 procent naar 4 procent.

> Lees meer

Subsidie Praktijkleren nu aanvragen!

15-6-2018
De subsidies voor het zogenaamde praktijkleren in een bedrijf voor het studiejaar 2017/2018 kunnen nu worden aangevraagd. Dit kan tot 17 september 2018 17.00 uur precies. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per student.

> Lees meer

Vakantiedagen 2017 in juni opnemen?

14-6-2018
Heeft uw personeel nog vakantiedagen staan van vorig jaar, dus van 2017? Dan moeten ze deze verlofdagen in juni nog opnemen. Gebeurt dit niet, dan vervallen de verlofdagen. In een enkel geval mag uw werknemer deze 5 jaar doorschuiven.

> Lees meer

Verreken niet op eigen houtje btw

13-6-2018
Als u wacht op een teruggave van btw en zelf nog btw of loonheffing moet afdragen, is de verleiding wellicht groot om een en ander met elkaar te verrekenen. Dat mag niet zomaar, slechts alleen als u voldoet aan bepaalde voorwaarden.

> Lees meer

Europarlement stopt concurrentie Oost-Europese trucker

6-12-2018
Na de spreekwoordelijke Poolse loodgieter, heeft ook de spotgoedkope Oost-Europese trucker zijn langste tijd gehad. Door nieuwe regels waarover het Europese Parlement begin juni een akkoord bereikte, komt ook zijn loon op een meer concurrerend niveau.

> Lees meer

AVG-regels als uw werknemer vertrekt

6-12-2018
Uw werknemer die beschikt over belangrijke persoons- en privacygevoelige gegevens, gaat het bedrijf verlaten. U wilt niet dat uw bedrijfsgegevens op straat komen te liggen. Neem daarom maatregelen en maak goede afspraken met uw (ex-)werknemer.

> Lees meer

Geen naheffingen na verhoging btw-tarief

6-11-2018
Eén van de voornemens uit het regeerakkoord is het verhogen van het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft in de Tweede kamer toegezegd dat er geen naheffingen komen op producten en diensten die in 2018 worden betaald en geheel of deels in 2019 geleverd.

> Lees meer

Ontslag op staande voet: toch transitievergoeding?

6-11-2018
Als u als werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer, die ten minste twee jaar in dienst is, opzegt, bent u een transitievergoeding verschuldigd. Daarop is een uitzondering, namelijk in het geval dat het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werknemer. Bij een ontslag op staande voet is daarvan vaak sprake, maar let op: niet in alle gevallen!

> Lees meer

Eerst vragen, dan cookies

6-8-2018
Twee van de drie websites overtreden de nieuwe privacywetgeving. Veel bedrijven plaatsen tracking cookies op hun site, vóórdat je toestemming hebt gegeven. Of de toestemming wordt niet op de juiste manier gevraagd. Dit zegt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek.

> Lees meer

Belastingdienst schendt privacy huurders

6-8-2018
De Belastingdienst heeft in het verleden ten onrechte inkomensgegevens verstrekt aan woningcorporaties. De rechter heeft beslist dat de daardoor geleden schade voor huurders vergoed moet worden.

> Lees meer

Zo gaat de fiscus om met uw cryptovaluta

6-7-2018
Sinds de spectaculaire waardestijging van de bitcoin, kunnen cryptovaluta rekenen op een toenemende belangstelling. Onlangs heeft ook de staatssecretaris van Financiën zich uitgelaten over de fiscale aspecten ervan.

> Lees meer

Publicatieplicht jaarcijfers anbi vóór 1 juli

6-7-2018
Een anbi is een Algemeen Nut Beogende Instelling die een aantal fiscale voordelen geniet. Daar zitten wel voorwaarden aan vast. Eén ervan is de publicatie van jaarcijfers.

> Lees meer

Salaris dga? Zorg voor een goede onderbouwing!

6-6-2018
Bent u directeurgrootaandeelhouder (dga) en hebt u dus een aanmerkelijk belang hebt in uw bedrijf? Dan geldt voor u de gebruikelijkloonregeling. Zorg daarbij voor een goede onderbouwing van het gebruikelijk loon, zodat u geen correcties van de Belastingdienst krijgt.

> Lees meer

Geen btw bij overdracht onderneming

6-5-2018
Bij de overdracht van een onderneming, waaronder bijvoorbeeld bedrijfsvoorraad en inventaris, hoeft er geen btw aan de overnemer te worden berekend. Deze regeling is er om bedrijfsoverdrachten vanwege onder meer liquiditeitsnadelen voor de overnemer van het bedrijf niet te belemmeren.

> Lees meer

Wetgeving franchising, wat en waarom?

6-5-2018
Het kabinet wil de positie van franchisenemers verbeteren. In het Regeerakkoord is daartoe wetgeving aangekondigd. Onlangs is duidelijk geworden hoe dit eruit komt te zien.

> Lees meer

Teveel belasting over uw vermogen? Maak nu bezwaar!

6-4-2018
Bent u het oneens met de berekening van de inkomstenbelasting over het rendement op vermogen (box 3-heffing) voor het belastingjaar 2017, dan moet u vanaf dit jaar altijd individueel en tijdig bezwaar maken tegen die aanslag.

> Lees meer

Proefrit is geen gratis rit voor vervoer spullen

6-4-2018
Als u een auto meegeeft voor een proefrit, kan gebruik worden gemaakt van een zogenaamd handelarenkenteken. Wanneer u dit doet, is het verboden om goederen te vervoeren.

> Lees meer

Ben je wel of niet aan het werk voor een ander?

6-1-2018
Als je wilt spreken van een ‘arbeidsrelatie’ is het voor de fiscus in het kort gezegd vereist dat er persoonlijk arbeid wordt verricht waarvoor betaald wordt. En er is sprake van een gezagsverhouding. In sommige gevallen kan er echter ook zonder gezagsverhouding sprake zijn van een dienstbetrekking.

> Lees meer

Water of ijs op kosten van de zaak?

31-5-2018
De mussen ‘vallen’ met deze hitte van het dak, maar als goed werkgever wilt u dat uw personeel zo weinig mogelijk last heeft van de hoge temperaturen. De airco staat natuurlijk aan, maar zijn er ook andere slimme tips of mogelijkheden binnen de werkkostenregeling?

> Lees meer

Belasting bij overdracht aandelen onroerendgoed-bv?

31-5-2018
Bij overdracht van onroerend goed dat tot een onderneming behoort, hoeft onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting te worden betaald. Geldt dat ook als het geen onroerend goed betreft, maar aandelen in een bv die onroerend goed exploiteert?

> Lees meer

Zonnepanelen verhogen WOZ-waarde

30-5-2018
Als u zonnepanelen op uw pand plaatst, verhoogt dit de WOZ-waarde. Dit blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof. Van belang was dat ze 'duurzaam', dus voor onbepaalde tijd, geïnstalleerd waren.

> Lees meer

Strong revenue growth for SME. Profit growth slows.

30-5-2018
The revenue growth in the Dutch SME sector increased again in 2017. On average revenue grew by 8%, compared to 7.4% in the previous year. Conversely, the increase in profit declined, from 20% to 15.5%.

> Lees meer

Lijfrente verlaagt belasting stakingswinst

29-5-2018
Staakt u uw onderneming, dan maakt u mogelijk stakingswinst. U kunt belastingheffing over die winst uitstellen door het kopen van een lijfrente. Houd er wel rekening mee dat u zich strikt houdt aan de voorwaarden.

> Lees meer

Dga krijgt geen overgangsregeling vennootschapsbelasting

28-5-2018
Er komt geen overgangsregeling voor het tarief in box 2. Dit heeft staatssecretaris Snel bekend gemaakt. Dga's betalen daardoor vanaf 2020 fors meer belasting over opgepotte winst.

> Lees meer

Bereken btw op voorraad dieren en agro-producten

28-5-2018
Op 1 januari 2018 is de zogenaamde landbouwregeling afgeschaft. Agrariërs die de regeling gebruikten, konden geen btw aftrekken. Er zijn afspraken gemaakt over de btw op de voorraad dieren en agrarische producten, om de berekening van de vooraftrek te vergemakkelijken.

> Lees meer

Toch een datalek! Wat nu?

25-5-2018
De AVG, die op 25 mei is ingegaan, schrijft voor dat uw organisatie bepaalde inbreuken in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zogenaamde datalekken, moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wat betekent dit voor uw bedrijf? Waaraan moet u precies voldoen?

> Lees meer

Sportraad doet fiscale aanbevelingen

25-5-2018
Sportclubs en sportevenementen in Nederland ondervinden veel hinder van tal van fiscale regelingen. De Nederlandse Sportraad heeft een advies uitgebracht waarin wordt aangedrongen op het wegnemen van deze obstakels.

> Lees meer

Hypotheek in 40 jaar aflossen?

24-5-2018
De meeste mensen lossen hun hypotheek in 30 jaar af. Maar er zijn nieuwe producten op de markt, waarbij deze termijn verlengd is naar 40 jaar. Wat zijn daarvan de voor- en nadelen?

> Lees meer

AVG: 'Kleine ondernemer of organisatie niet meteen beboet'

24-5-2018
Kleine ondernemers en organisaties hoeven niet bang te zijn dat ze direct beboet worden als ze nog niet volledig voldoen aan de AVG. Minister Dekker voor Rechtsbescherming zegt dat er in het begin coulant zal worden omgegaan met de handhaving van de nieuwe Europese privacywet.

> Lees meer

Sterke omzetontwikkeling voor het mkb, winstgroei neemt af

23-5-2018
De omzetgroei in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf is in 2017 opnieuw versneld. Gemiddeld steeg de omzet met 8%, versus 7,4% een jaar eerder. De winstgroei nam juist af, van ruim 20% naar 15,5%. Per saldo hebben meer bedrijven de winst zien stabiliseren of toenemen, maar de omvang van de winstgroei is vorig jaar opnieuw afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door de sterkere stijging van de personeelskosten. Van de totale omzet in het mkb ging 27% op aan personeel.

> Lees meer

Winst- en omzetgroei daalt voor specialistische zakelijke diensten

23-5-2018
In de specialistische zakelijke dienstverlening namen de omzet en de winst in 2017 toe, maar de groei was beduidend minder sterk dan een jaar eerder. De brutomarge nam af van 11% naar 6%. Daarmee bleef de branche achter bij het mkb-gemiddelde. Vooral adviseurs op het gebied van management en bedrijfsvoering hadden het moeilijk.

> Lees meer

Medische zorg zet opgaande lijn voort

23-5-2018
De medische zorg zag de omzetgroei in 2017 versnellen van 6% naar bijna 10%. Daarmee presteerde de branche beter dan het landelijk gemiddelde van 8%. Ondanks een bovengemiddelde stijging van de personeelskosten trok de winstgroei aan naar bijna 14%, versus 15,5% voor het totale mkb. De brutomarge liep eveneens op, met bijna 10%. In 2016 bedroeg dit nog 7%. Al met al heeft de medische zorg een goed jaar achter de rug.

> Lees meer

Logistiek: winstgroei trekt aan, brede maar beperkte omzetgroei

23-5-2018
De logistieke sector zag de omzet en winst in 2017 minder hard stijgen dan het mkb-gemiddelde. Er waren echter wel bovengemiddeld veel bedrijven, ruim 70%, die de omzet wisten te stabiliseren of zelfs zagen stijgen. De brutomarge stond onder druk. Binnen de branche liet vooral het vervoer over water een sterk herstel zien.

> Lees meer

De groei in de industrie trekt weer aan

23-5-2018
De Nederlandse industrie heeft de wind in de zeilen dankzij de gestegen export en het herstel van de binnenlandse vraag. Na de afvlakkende groei in 2016 heeft de branche in 2017 dan ook weer een sterke winst- en omzetontwikkeling neergezet. De omzet steeg met 10% en de winst met 21%. De brutomarge verdubbelde naar ruim 10%.

> Lees meer

Horeca laat sterke winstontwikkeling zien

23-5-2018
De horeca heeft ook in 2017 sterk geprofiteerd van de verbeterde koopkracht. De omzetgroei kwam uit op 8% en werd breed gedragen: het aandeel van horecaondernemers met een stabiele of hogere omzet steeg naar 71%. De winstontwikkeling was met 20% erg sterk (+18% in 2016) en ruim beter dan het mkb-gemiddelde (15,5%). De brutomarge steeg net als in het voorgaande jaar met 8%, versus 7% voor het mkb als geheel.

> Lees meer

De detailhandel kent een relatief matig jaar

23-5-2018
De detailhandel is in 2017 sterk achtergebleven bij het landelijk gemiddelde. De groei van de omzet stabiliseerde op bijna 6%, maar de winstontwikkeling bedroeg nog niet eens de helft van de stijging van een jaar eerder. De brutomarge nam toe met 5,6%, versus +6,4% in 2016. Al met al was het een relatief mager jaar voor de branche, waarbij de onderlinge verschillen nog verder opliepen.

> Lees meer

De bouwsector laat een bovengemiddelde groei zien

23-5-2018
De bouw heeft de netto-omzet in 2017 met bijna 13% zien stijgen. Daarmee presteerde de branche opnieuw beduidend beter dan het mkb-gemiddelde (8%) en ook beter dan in 2016. De winstgroei en de ontwikkeling van de brutomarge waren eveneens sterker dan gemiddeld, maar bleven achter bij de branchecijfers over 2016. Het percentage bouwbedrijven met een lagere winst was dan ook licht hoger dan in het voorgaande jaar: ruim 44% tegen ruim 39% in 2016.

> Lees meer

Automotive trekt zich op aan stijging autoverkopen

23-5-2018
De automotive heeft een zeer goed jaar achter de rug en deed het op veel vlakken beter dan het mkb als geheel. De omzetontwikkeling trok in 2017 opnieuw aan tot 10% (versus bijna 9% in 2016, 5,5% in 2015 en -1,1% in 2014). Maar liefst 70% van de autobedrijven zag de omzet toenemen of stabiliseren en dat was een forse verbetering ten opzichte van 2016 (53%). Ook de winst groeide met ruim 22%. Daarmee presteerde de automotive duidelijk beter dan in 2016 (13%) en stegen zij uit boven de gemiddelde winstgroei van het totale mkb (15,5%).

> Lees meer

Laatste btw-aangifte bij beëindiging onderneming

22-5-2018
Ondernemers die stoppen met hun bedrijf of dit overdragen, ontvangen een brief van de Belastingdienst dat zij voor de laatste keer btw-aangifte moeten doen.

> Lees meer

Zorg voor bewijs bij bezwaar per fax

22-5-2018
Bezwaar en beroep kunt u tegenwoordig meestal ook digitaal indienen, alsmede per fax. Aan het versturen per fax kleven wel de nodige risico's. Zorg daarom dat u voldoende bewijs heeft dat u daadwerkelijk een fax hebt verstuurd.

> Lees meer

Minder jubileumuitkeringen, minder fiscaal voordeel

18-5-2018
Volgens werkgeversorganisatie AWVN neemt het aantal cao-afspraken over jubileumuitkeringen af. Een dergelijke uitkering is fiscaal echter wel interessant.

> Lees meer

Loopfiets invaliden en mindervaliden tegen 6% btw

18-5-2018
De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat loopfietsen belast zijn met het lage btw-tarief van 6%. Voorwaarde is wel dat de loopfiets is bestemd voor invaliden en mindervaliden.

> Lees meer

AVG: hoe beveilig ik mijn persoonsgegevens?

16-5-2018
Volgens de strengere privacywet AVG moet u persoonsgegevens op een juiste en doeltreffende manier beveiligen. Op welke wijze geeft u daar invulling aan?

> Lees meer

Aantal vakantiedagen voor horecapersoneel

15-5-2018
Ook werknemers in de horeca hebben recht op vakantie. Hoeveel vakantie men heeft, hangt af van het aantal gewerkte dagen.

> Lees meer

Bereken vakantiegeld over het juiste uurloon!

15-5-2018
Als werkgever bent u vakantiegeld verschuldigd over het betaalde loon. Meestal wordt dit vakantiegeld uitbetaald in mei over de afgelopen twaalf maanden. Met ingang van 2018 betaalt u als werkgever, anders dan vroeger, ook vakantiegeld over toeslagen wegens bijvoorbeeld overwerk of werken tot de grondslag voor vakantiegeld.

> Lees meer

Zijn kosten dyslexie aftrekbaar?

14-5-2018
Wie dyslectisch is, heeft extra veel moeite met taal. Dyscalculie betekent dat moeilijkheden ervaren worden met rekenen. Zijn de kosten om de nadelen van deze ziektes te beperken aftrekbaar als zorgkosten?

> Lees meer

Let op voorwaarden aftrek zorgkosten

5-9-2018
Zorgkosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht op het inkomen. Die voorwaarden luisteren nauw en dus is het van belang deze voorafgaand aan een behandeling te checken.

> Lees meer

Recreatieondernemer: laag btw-tarief verhuur fiets?

5-8-2018
Als u toegang biedt tot een recreatiepark of speeltuin, is het lage btw-tarief van 6% van toepassing. Maar geldt dit ook voor extra diensten zoals de verhuur van fietsen en trapkarren?

> Lees meer

Toeslag kinderopvang toch via ouders

5-8-2018
De plannen om de toeslag voor kinderopvang niet langer direct uit te betalen aan de ouders, zijn van de baan. Het kabinet gaat op andere wijze voorkomen dat ouders grote bedragen aan teveel ontvangen toeslag terug moeten betalen.

> Lees meer

Ga zakelijk om met vermogen stamrecht-bv

5-7-2018
Belastingplichtigen met een stamrecht-bv gaan regelmatig de fout in omdat vroegtijdige opnames uit de bv worden gedaan zonder hierover belasting te betalen. Deze middelen worden bijvoorbeeld besteed aan een wereldreis of luxe goederen, zoals een boot. Op het moment dat de stamrecht-bv eigenlijk tot uitkeringen zou moeten overgaan, is hiervoor dan geen geld meer beschikbaar.

> Lees meer

Sancties Wet DBA in aantocht

5-7-2018
Over enkele weken start de Belastingdienst met controles en sancties inzake de Wet DBA. Voor kwaadwillenden worden de regels namelijk per 1 juli 2018 aangescherpt. De Belastingdienst heeft de handhaving van de overige maatregelen betreft de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties opgeschort tot 1 januari 2020.

> Lees meer

Wat te doen met VPB bij verlieslijdende vereniging of stichting?

5-4-2018
Bent u als vereniging of stichting vennootschapsbelastingplichtig? Dan bent u vrijgesteld van vennootschapsbelasting als u in een jaar niet meer dan € 15.000 winst heeft gemaakt, of als uw winst in het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaar in totaal niet meer dan € 75.000 bedraagt. Als in een jaar verlies wordt geleden, wordt de winst voor dat jaar op nihil gesteld bij deze berekening.

> Lees meer

Geef uw 'wereldinkomen' op

5-4-2018
De Belastingdienst start deze week met het verzenden van formulieren waarmee het 'wereldinkomen' kan worden opgegeven. Wat is dat en waarom moet dat worden opgegeven?

> Lees meer

Afschrijven op grondbewerking?

5-3-2018
Als u als agrariër grond koopt, kan het zijn dat deze nog niet geschikt is voor het gebruik dat u voor ogen heeft. De kosten van bewerking van de grond zou u het liefst ineens ten laste van de winst brengen. Maar mag dat ook, of moet u op deze kosten afschrijven?

> Lees meer

Uitkeringsgerechtigd en 1 jaar voor AOW? Geen sollicitatieplicht meer!

5-2-2018
Heeft u een uitkering en bereikt u over een jaar uw AOW-gerechtigde leeftijd? Dan bent u per 1 mei 2018 vrijgesteld van uw sollicitatieplicht.

> Lees meer

Extreme daling waarde aandelenpakket: wat telt voor box 3

5-1-2018
Als u vermogen bezit, is de waarde ervan belast in box 3. De peildatum hiervoor is 1 januari van het jaar. Dit kan in bepaalde gevallen een 'buitensporige last' opleveren, zo vindt de rechter.

> Lees meer

AVG: hoe maak ik een register van verwerkingen?

30-4-2018
De belangrijkste nieuwe eis in de strengere privacywet AVG, die per 25 mei ingaat, is de verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat u bepaalde zaken moet hebben ingericht om de naleving van de AVG aan te kunnen tonen.

> Lees meer

Kabinet pakt fouten en fraude in zorg aan

30-4-2018
Het kabinet komt met een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan. Zo gaan ‘waakhonden’ in de gezondheidszorg beter gegevens uitwisselen en komt er een waarschuwingsregister waarin bekende fraudeurs staan. Onrechtmatigheden in de zorg kosten de samenleving jaarlijks miljoenen euro's.

> Lees meer

Pilsje met lage btw bij obstacle run?

26-4-2018
Als u een pilsje serveert, zit er 21% btw op. Maar organiseert u een obstacle run of soortgelijk evenement, dan wordt een uitgedeeld pilsje gezien als 'bijkomende prestatie'. Het btw-tarief wordt dan afgeleid van de hoofdprestatie, dus is in dit geval 6%.

> Lees meer

Zakendoen binnen de EU? Pas het btw-nultarief zorgvuldig toe

25-4-2018
Doet u zaken met buitenlandse afnemers binnen de EU? Dan bent u in principe verplicht btw in rekening te brengen en deze af te dragen. Onder voorwaarden kunt u het nultarief toepassen. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan loopt u het risico van naheffing btw bij controle door de Belastingdienst.

> Lees meer

Assessments for tax payments on inheritance and gifts?

25-4-2018
The tax office is wrestling with problems implementing their assessments for tax payments on inheritance and gifts. This is the result of the implementation of a new automatic system. These problems deliver an advantage to those facing such tax obligations. Temporarily no interest is being applied.

> Lees meer

MKB nog even ontzien van spoedreparatiemaatregel fiscale eenheid

24-4-2018
Met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017, 11.00 uur, wordt de fiscale-eenheidsregeling in de vennootschapsbelasting gewijzigd. De wijzigingsvoorstellen zijn nog niet concreet, maar in ieder geval zullen bepaalde rente-aftrekbeperkingen van toepassing zijn. Met name het mkb kan onnodig hard worden getroffen door deze maatregel.

> Lees meer

Kabinet verkort looptijd 30%-regeling

24-4-2018
Het kabinet gaat de looptijd van de zogenoemde 30%-regeling in de loonbelasting verkorten van acht jaar naar vijf jaar. De maatregel moet ingaan per 1 januari 2019 en gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen.

> Lees meer

Een familiestatuut biedt in veel gevallen uitkomst

24-4-2018
Ze zeggen wel eens dat de Nederlandse economie draait op familiebedrijven. Familiebedrijven staan bekend om hun veerkracht en stabiliteit. Maar zo is het niet altijd. Het familiebelang en het bedrijfsbelang kunnen nog wel eens door elkaar heenlopen. Het opmaken van een familiestatuut biedt in veel gevallen uitkomst.

> Lees meer

Extra weken meerlingenverlof per 1 april 2018

23-4-2018
Werkneemsters die een tweeling of meerling verwachten, hebben sinds 1 april 2018 langer zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het totale verlof was minimaal 16 weken en bedraagt nu minimaal 20 weken.

> Lees meer

Aanmelden als werkgever bij Belastingdienst luistert nauw

23-4-2018
Nieuwe ondernemers melden zich vaak te vroeg aan als werkgever. Dat constateert de Belastingdienst. Deze te vroege aanmelding leidt vaak tot te laat of niet indienen van nihilaangiften loonheffingen met als resultaat onnodige naheffingsaanslagen met boete.

> Lees meer

Een administratief rondje voor de horecaondernemer?

20-4-2018
In de horeca is het normaal dat u af en toe eens een rondje weggeeft. Deze gratis drankjes zijn niet terug te vinden in uw dagomzet. Moet u deze consumpties daarom van de fiscus bijhouden in uw administratie?

> Lees meer

Stel lage-inkomensvoordeel 2017 nu veilig!

20-4-2018
Heeft u van het UWV een voorlopige berekening ontvangen van het lage-inkomensvoordeel (LIV)? Bent u het niet eens met deze berekening, maar heeft u nog geen stappen ondernomen, dan is het nu de hoogste tijd om in actie te komen. U heeft namelijk nog tot en met 1 mei aanstaande om uw aangifte loonheffingen te corrigeren.

> Lees meer

MRB-toeslag vervuilende diesels uitgesteld tot 2020

19-4-2018
Per 1 januari 2019 zou er een toeslag gaan gelden in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor oude vervuilende dieselauto's. De inwerkingtreding van deze maatregel is echter vertraagd. De toeslag gaat naar alle waarschijnlijkheid pas gelden vanaf 1 januari 2020.

> Lees meer

Nieuwe verdragsverklaring Belgische inwoner met Nederlands pensioen

19-4-2018
Bent u woonachtig in België en ontvangt u vanuit Nederland pensioen? De Belastingdienst heeft mogelijk aan het begin van dit jaar uw verdragsverklaring over de pensioenuitkering ingetrokken. Die intrekking wordt hersteld, mits het uit Nederland afkomstig pensioen in België progressief en voor meer dan 90% wordt belast.

> Lees meer

Bepaal waarde going concern agrarisch bedrijf met rekenhulp

18-4-2018
Met de rekenhulp van de Belastingdienst kunnen agrariërs voor de periode 2016 tot en met 2017 de waarde going concern van hun bedrijf bepalen. Deze waarde is nodig om de schenk- en erfbelasting te kunnen bepalen. Recent is de online tool aangevuld met het jaar 2017.

> Lees meer

Toch geen inhoudingsvrijstelling dividendbelasting voor vereniging of stichting

18-4-2018
Bent u als stichting, vereniging of andere rechtspersoon niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting, dan kunt u de ingehouden Nederlandse dividendbelasting terugvragen. Het kabinet ziet af van het voornemen tot invoering van een inhoudingsvrijstelling.

> Lees meer

Loonkostenvoordeel? Verzilvering uiterlijk 1 mei

17-4-2018
Maakte u in 2017 gebruik van de premiekorting oudere werknemer en/of de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer? Mogelijk heeft u dan dit jaar recht op een loonkostenvoordeel. Dan moet dit wel goed zijn aangegeven in de laatste aangifte loonheffingen over 2017.

> Lees meer

Teruggave btw op zonnepanelen particulieren verruimd

17-4-2018
Particulieren die zonnepanelen aanschaffen, kunnen de opgewekte energie terug leveren aan het energiebedrijf. Ze moeten zich bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer voor de btw en kunnen dan de btw op de zonnepanelen terugkrijgen. Deze regeling is onlangs verruimd.

> Lees meer

AVG: hoe lang mag u persoonsgegevens bewaren?

16-4-2018
Hoe lang mag u bij een vacature bijvoorbeeld de sollicitatiegegevens van kandidaten bewaren? Wat zijn de regels rond het bewaren van camerabeelden en de gegevens over het internetgebruik van uw medewerkers?

> Lees meer

Fiscaal slim bijspringen bij aankoop woning kind

16-4-2018
Ouders springen steeds vaker bij als de kinderen hun eerste huis kopen, zo blijkt uit onderzoek. Maar hoe doet u dat fiscaal zo gunstig mogelijk?

> Lees meer

MIT-regeling: wees er snel bij!

13-4-2018
De MIT-regeling is vanaf 17 april 2018 opengesteld voor mkb-ondernemers die plannen hebben voor een innovatief product, proces of dienst. Omdat de regeling in voorgaande jaren al binnen enkele dagen overtekend was, is het van belang voorstellen snel in te dienen.

> Lees meer

Kunt u de inburgeringscursus onbelast vergoeden?

13-4-2018
Een inburgeringscursus is verplicht om als buitenlander in Nederland te mogen verblijven en dus te werken. Heeft u werknemers die een dergelijke inburgeringscursus moeten volgen, dan overweegt u wellicht om de kosten die hiermee gepaard gaan te vergoeden. Kan en mag dit?

> Lees meer

Aanslag erf- en schenkbelasting? Tijdelijk geen belastingrente

4-12-2018
De Belastingdienst worstelt met problemen bij het opleggen van aanslagen erf- en schenkbelasting. Dit komt na invoering van een nieuw automatiseringssysteem. De problemen leveren een voordeel op voor de betreffende belastingplichtigen.

> Lees meer

Ex moet meewerken aan oplossing pensioen in eigen beheer

4-12-2018
Dga's mogen tegenwoordig geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen in hun bv. Voor de afwikkeling van het bestaande pensioen in eigen beheer is medewerking nodig van de (ex-)partner.

> Lees meer

Onkostenvergoeding zakelijke reis van uw werknemer

4-12-2018
Als ambtenaren op dienstreis gaan, gelden er vaste bedragen als onkostenvergoeding. Deze bedragen zijn vastgesteld volgens het Reisbesluit. Deze bedragen mag u ook toepassen voor zakelijke reiskosten van werknemers binnen uw bedrijf.

> Lees meer

Verhoging verblijfskosten voor transportondernemers

4-11-2018
Zelfstandige transportondernemers die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen gebruikmaken van de regeling voor aftrek van verblijfskosten. Deze ‘eigen rijders’ mogen vanaf 2018 in de aangifte inkomstenbelasting per gereden dag € 36,50 aan verblijfskosten aftrekken.

> Lees meer

Geen schenkbelasting bij trouwen

4-10-2018
Als u gaat trouwen, huwelijkse voorwaarden overeenkomt of wijzigt, wordt in een aantal situaties geen schenkbelasting geheven.

> Lees meer

Vijf btw-categorieën voor agrarische producten

4-9-2018
Agrarisch ondernemers die voorheen gebruik maakten van de landbouwregeling krijgen nu te maken met de verplichte aangifte omzetbelasting. Om het terugvragen van btw te vergemakkelijken, heeft de Werkgroep Landelijke Landbouwnormen van de Belastingdienst vijf categorieën in het leven geroepen waarop de herziening omzetbelasting van toepassing is.

> Lees meer

Betalingen aan vrijwilligers? Pas de voorwaarden goed toe!

4-9-2018
Veel verenigingen en stichtingen betalen hun vrijwilligers, zonder inhouding van loonheffingen. Blijkt achteraf dat de stichting of vereniging vennootschapsbelastingplichtig is, dan loopt de vereniging of stichting het risico op naheffingen omdat de vrijwilligersregeling in de loonbelasting ten onrechte is toegepast.

> Lees meer

Testing digital waybills in Benelux

4-6-2018
Haulage companies and their customers in The Netherlands, Belgium and Luxembourg are no longer required to use paper waybills for transport within the Benelux. In collaboration with colleagues in Belgium and Luxembourg Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructure and Water Management) has just launched a three-year trial of digital waybills in the region.

> Lees meer

Rijksbijdrage van invloed op aftrek btw?

4-5-2018
Voor het uitvoeren van bepaalde taken kunnen organisaties rijksbijdragen ontvangen. De vraag is of deze bijdragen van invloed zijn op de aftrek van btw, als de betreffende organisatie zowel vrijgestelde als belaste prestaties levert.

> Lees meer

Fiscus gaat belastingtelefoon verbeteren

4-5-2018
Uit diverse onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van de belastingtelefoon nog te wensen overlaat. Vandaar dat de Belastingdienst een aantal maatregelen neemt om deze kwaliteit te verbeteren.

> Lees meer

Sportclubs nog niet klaar voor nieuwe privacywet AVG

4-4-2018
Duizenden sportverenigingen zijn nog niet klaar voor de nieuwe privacywet AVG die per 25 mei van kracht wordt. Daarbij komt dat bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk zijn als binnen de club een en ander niet op orde is, zo meldde eerder het Algemeen Dagblad.

> Lees meer

Voorkom schade van werknemers. Wat zijn de risico's?

4-4-2018
Hebt u personeel in dienst? Check eens of er risico voor het oplopen van schade bestaat. U en uw werknemer hebben daar beiden baat bij.

> Lees meer

Geen begroting? Geen BIZ-heffing!

4-3-2018
Als de gemeente een winkelcentrum of bedrijvengebied wil verbeteren, kan hiervoor een BIZ-heffing worden ingevoerd. Dan moet echter wel vaststaan dat de heffing ook daadwerkelijk voor het beoogde doel wordt gebruikt, anders gaat de heffing niet door.

> Lees meer

Lijfrentepremie in aftrek op premie Zvw?

30-3-2018
De adviseur van de Hoge Raad vindt het onjuist dat betaalde lijfrentepremies niet in mindering komen op de verschuldigde premie voor de Zvw. Hierdoor worden zelfstandigen bij hun pensioenopbouw achtergesteld bij werknemers.

> Lees meer

Makkelijker exportkrediet voor afnemers

30-3-2018
Exporteurs kunnen voortaan hun afnemers makkelijker krediet verstrekken. Dit als gevolg van een overeenkomst die de overheid heeft gesloten met de BNG Bank en de NWB Bank.

> Lees meer

Reparatie WW en WGA voor werknemers agro- en groensector

29-3-2018
Ruim 150.000 werknemers uit de agrarische en groene sectoren hebben vanaf 1 september 2018 weer recht op de volledige uitkering van hun premies voor de werkeloosheidswet (WW) en de werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).

> Lees meer

Voldoe in 5 stappen aan AVG

28-3-2018
Het kan u niet ontgaan zijn. Op 25 mei 2018 wordt definitief de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De AVG brengt nieuwe verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee.

> Lees meer

Tegemoetkoming zwangere medische zzp'er met beroepspensioen

28-3-2018
De meeste medici zijn verplicht aangesloten bij één van de voor hen geldende beroepspensioenfondsen. Zij kunnen tijdens hun zwangerschap minder pensioen opbouwen. Deze situatie wordt op termijn gewijzigd, zo maakte de staatssecretaris onlangs bekend.

> Lees meer

Aftrek van de winst voor thuiswerker

27-3-2018
De afgelopen vijf jaar zijn meer mensen vanuit huis gaan werken. Doet u dit ook, hoe zit het dan met de aftrek van de kosten ten laste van de winst?

> Lees meer

WKR: vrije ruimte voldoende, maar teveel administratie

27-3-2018
Via de werkkostenregeling (WKR) zijn onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel mogelijk. De regeling is sinds 2015 verplicht en onlangs geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie heeft het Kabinet een aantal standpunten inzake de WKR bekend gemaakt.

> Lees meer

Aftrek btw bij aan- en verkoop aandelen

26-3-2018
De (ver)koop van bedrijven zit in de lift. Regelmatig wordt een bedrijf aan- en verkocht via een (ver)koop van aandelen in bijvoorbeeld een bv die de onderneming exploiteert. Daar zijn vaak allerlei kosten aan verbonden, denk aan de kosten van een adviseur, een advocaat, bemiddelaar of notaris.

> Lees meer

Berekening KIA bij investering buiten samenwerkingsverband

23-3-2018
Als u investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u in beginsel recht op investeringsaftrek. Een belangrijke tegemoetkoming voor het midden- en kleinbedrijf, is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Hoe wordt deze tegemoetkoming bepaald indien u buiten uw samenwerkingsverband om investeert?

> Lees meer

Populariteit rechtsvorm LLP neemt toe

22-3-2018
In Nederland wordt steeds vaker een LLP opgericht als alternatieve rechtsvorm. De trend is vooral waarneembaar bij advocaten, tandartsen, fiscalisten en accountants, die zich normaal verenigen in maatschappen.

> Lees meer

Toestemming gebruik foto werknemer

22-3-2018
Gebruikt u foto's van werknemers voor bijvoorbeeld uw website of een smoelenboek? Dat mag op grond van de privacywetgeving alleen wanneer uw werknemer hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft en de werknemer weet waarvoor hij deze toestemming precies geeft.

> Lees meer

Notarieel schuldig erkende bedrag verlaagt heffing Box 3

21-3-2018
Via notarieel schuldig erkende bedragen kunt u de heffing van erfbelasting voorkomen of verminderen. Wat zijn de effecten op box 3 en hoe zit dat bij de ontvanger van de bedragen?

> Lees meer

Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker

20-3-2018
Een fiets van de zaak is op dit moment niet echt een aantrekkelijke optie voor uw werknemers. Dat komt onder andere door de ingewikkelde berekening van de bijtelling voor het privégebruik van de fiets. Dat kan een stuk eenvoudiger, vindt het kabinet. De fiscale fietsregeling wordt daarom versimpeld.

> Lees meer

Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal?

20-3-2018
Als u als dga een lening aan uw bv verstrekt, zijn de fiscale gevolgen afhankelijk van de voorwaarden. Dat geldt ook omgekeerd, bij een lening van de bv aan de dga. Welke gevolgen kunnen er optreden en waar hangt dit vanaf?

> Lees meer

Bedrijfsoverdrachtsfaciliteit ook voor liquide middelen?

19-3-2018
In de Successiewet geldt een belangrijke vrijstelling voor ondernemingsvermogen, op voorwaarde dat de onderneming ten minste vijf jaar wordt voortgezet. Maar geldt deze bedrijfsoverdrachtsfaciliteit (BOR/BOF) ook voor liquide middelen?

> Lees meer

Corrigeer onjuiste btw-aangifte vóór 1 april

16-3-2018
Heeft u in 2017 te weinig btw aangegeven, corrigeer dit dan vóór 1 april 2018. U betaalt dan geen belastingrente en meestal ook geen boete. Een correctie van € 1.000 of minder kunt u ook in uw eerstvolgende btw-aangifte verwerken.

> Lees meer

Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief?

16-3-2018
Het kabinet gaat een aantal aftrekposten nog maar in aftrek toelaten tegen het basistarief van, op termijn, 36,93%. Om welke posten gaat het en hoe erg is dat voor u?

> Lees meer

Nulurencontract: geen arbeid, geen loon?

15-3-2018
Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst waarin geen afspraken zijn gemaakt over het aantal uren dat per week gewerkt wordt. De werkgever kan de werknemer dus oproepen wanneer het uitkomt. In principe geldt: geen arbeid, geen loon, maar per oproep moet u wel een minimum aantal uren uitbetalen. Hoe zit het nu precies?

> Lees meer

Check de voorlopige berekening LIV

15-3-2018
Tussen 1 maart en 14 maart 2018 hebben zo'n 94.000 werkgevers van het UWV een voorlopige berekening ontvangen van het lage-inkomensvoordeel (LIV) 2017. U heeft recht op deze tegemoetkoming als u werknemers met een laag loon in dienst heeft. Check de voorlopige berekening goed. Kloppen de gegevens niet, dan kunt u dit nog corrigeren of doorgeven tot en met 1 mei 2018.

> Lees meer

Nieuwe regels bij telefonisch bezwaar Belastingdienst

14-3-2018
Het telefonisch afhandelen van bezwaren bij de Belastingdienst is gebonden aan diverse voorwaarden. Deze zijn onlangs gewijzigd. Wat betekent dit als u in bezwaar gaat?

> Lees meer

Deadline WBSO: geef de gerealiseerde S&O-uren op tijd door!

14-3-2018
Heeft u in 2017 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruikgemaakt van de WBSO? Vergeet dan niet de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Bent u hier nog niet aan toegekomen, kom dan nu in actie. U heeft hiervoor namelijk nog maar tot eind maart de tijd.

> Lees meer

Automatische pensioenverdeling na scheiding in de maak

13-3-2018
In de toekomst wordt het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen bij echtscheiding automatisch verdeeld. Zo krijgen beide ex-partners meer regie over hun eigen financiële planning. Ook ontstaat zo een beter overzicht van hoeveel pensioen men uiteindelijk kan verwachten.

> Lees meer

Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract?

13-3-2018
Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en Zekerheid (WwZ) in januari 2015, is een concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet meer toegestaan. Hierop is één uitzondering gemaakt, namelijk in het geval de werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft waardoor een concurrentiebeding noodzakelijk is.

> Lees meer

Compensatieregeling vrouwelijke zzp'er met kind

3-12-2018
Werkte u tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 als zelfstandige en heeft u in die tijd een kind gekregen? Dan komt u in aanmerking voor een compensatie van € 5.600. Deze is vanaf 15 mei 2018 en vóór 1 oktober 2018 aan te vragen bij het UWV.

> Lees meer

Werk aan uw personeelstekort met een financieel voordeel

3-12-2018
Uit de SRA-BiZ database blijkt dat de bouw in 2016 de sterkste omzet-, winst- en solvabiliteitsgroei in jaren heeft laten zien. De vraag naar woningen, utiliteitsgebouwen en infraproductie neemt nog steeds toe. Toch neemt de omzetgroei in de bouw inmiddels af, gelijktijdig met een groter tekort aan personeel (bron: CBS). Hoe blijft u productief met voldoende goede vakmensen om de klus te klaren?

> Lees meer

Meerwaardeclausule bij eigendomsoverdracht familiebedrijf

3-9-2018
Heeft u een familiebedrijf en wilt u dit overdragen aan een van uw kinderen? Om uw kind op weg te helpen, wordt indien mogelijk, overgedragen tegen een lagere waarde dan de vrije verkoopwaarde van het bedrijf.

> Lees meer

Geen dubbele heffing Nederlands pensioen in België

3-8-2018
Gepensioneerden die in België wonen en pensioen uit Nederland ontvangen, zullen niet getroffen worden door een dubbele belastingheffing. Nederland zal geen belasting heffen als België aantoont dat het uit Nederland afkomstige pensioen feitelijk en tegen het reguliere tarief wordt belast.

> Lees meer

Proef digitale vrachtbrieven in Benelux

3-8-2018
Transportbedrijven en hun opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg hoeven voor hun transport tussen deze landen geen papieren vrachtbrieven meer te gebruiken. Samen met haar Belgische en Luxemburgse collega’s gaf Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) het startschot voor een proef van drie jaar met digitale vrachtbrieven in de Benelux.

> Lees meer

Rekenhulp revisierente bij afkoop lijfrente

3-7-2018
Als u een lijfrente voortijdig afkoopt, moet u revisierente betalen. Een lijfrente is namelijk bedoeld als aanvulling op de AOW en eventueel pensioen. Neemt u het geld eerder op, dan heeft u dus ten onrechte uitstel van betaling over de afgetrokken lijfrentepremies gehad. Op de site van de Belastingdienst treft u een tool aan, waarmee u de revisierente kunt berekenen.

> Lees meer

Hoe wordt alimentatie berekend bij de IB-ondernemer?

3-6-2018
Het berekenen van alimentatie bij ondernemers is maatwerk. Het vereist een goede samenwerking tussen de ondernemer, zijn accountant en advocaat. Bent u een IB-ondernemer, dan is dit van bijzonder belang. Een goede berekening is niet altijd eenvoudig omdat uw inkomen per jaar namelijk behoorlijk kan fluctueren.

> Lees meer

Waarderingsnormen verpachte grond voor box 3 bekend

3-5-2018
Wie verpachte grond in zijn bezit heeft, dient de waarde hiervan jaarlijks op te geven in box 3. De Belastingdienst heeft onlangs de waarderingsnormen voor de aangifte voor 2017 bekend gemaakt.

> Lees meer

Helpende hand bij vrieskou fiscaal aftrekbaar?

3-2-2018
De mussen vriezen momenteel van het dak. Afzien, met name voor degenen die wat minder bedeeld zijn. Wellicht overweegt u via de Voedselbank of op andere wijze de helpende hand te bieden. Hoe zit dat fiscaal?

> Lees meer

Wifi in vakantiewoning met 6% btw?

3-2-2018
Als u een vakantiebungalow huurt, kunt u hier vaak over wifi beschikken. Wat is daarvoor het btw-tarief als dit apart in rekening wordt gebracht?

> Lees meer

Voorkom discussie waardering 'familie'maatschap na overlijden

3-2-2018
Hoeveel een erfgenaam krijgt, hangt af de omvang van de nalatenschap. De nalatenschap bestaat uit de waarde van de goederen onmiddellijk na het overlijden. Het moment van overlijden is dus bepalend.

> Lees meer

Rapport LHV 'Huisarts en btw'

3-1-2018
De landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft een rapport uitgebracht met betrekking tot de btw bij huisartsen. Het rapport is een handig hulpmiddel voor de praktijk.

> Lees meer

Legal changes to marriage on entrepreneurship

28-2-2018
Are either you or your children planning to get married soon In the Netherlands? Ensure that you are well informed regarding the Matrimonial Property Act. From January 1st 2018 new legislation applies that details new 'limitations of the legal joint ownership of property' in marriage.

> Lees meer

Studietoelage kind van werknemer voor uw rekening?

27-2-2018
Stel dat de zoon of dochter van één van uw betere werknemers wil gaan studeren, maar uw werknemer de extra kosten nauwelijks kan ophoesten. Hoe kunt u als werkgever de helpende hand bieden?

> Lees meer

Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug

26-2-2018
Per 1 januari 2017 zijn de bepalingen inzake het terugvragen van btw van oninbare debiteuren gewijzigd. Voor oude debiteuren die reeds vóór 2017 open stonden en nu nog steeds niet hebben betaald, dient de btw in de eerste aangifte over 2018 worden teruggevraagd.

> Lees meer

Meer gefactureerde dan afgedragen loonheffing: zwart loon?

26-2-2018
Werkt u op basis van een tarief per uur? Wat nu als u meer uren declareert bij de klant dan er aan loonheffing wordt afgedragen? Is er dan automatisch sprake van zwart loon?

> Lees meer

Meer partnerverlof bij toekomstige baby

23-2-2018
Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder voortaan meer vrij. Het kabinet gaat dit via een wetsvoorstel realiseren.

> Lees meer

Fikse lastenverzwaring fiscale eenheid met buitenlandse vennoot

22-2-2018
De Nederlandse fiscale regels inzake de fiscale eenheid zijn volgens een uitspraak van het Europese Hof in strijd met het EU-recht. Nederland zal daarom via een spoedreparatie deze wetgeving veranderen.

> Lees meer

Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op?

22-2-2018
De tarieven van de vennootschapsbelasting gaan de komende jaren fors omlaag, met maar liefst 4%-punt! Wordt de bv daardoor echt aantrekkelijker of zit er een fiscaal addertje onder het gras?

> Lees meer

WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017!

21-2-2018
Heeft u in 2017 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruikgemaakt van de WBSO? Vergeet dan niet om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven tijdig door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U heeft hiervoor nog tot uiterlijk 31 maart aanstaande de tijd.

> Lees meer

Tijdige en correcte aangifte voorkomt 8% belastingrente

20-2-2018
Ondanks dat de rentestand al jaren extreem laag is, berekent de fiscus voor de bv 8% belastingrente en 4% voor de niet-bv. Hoe voorkomt u dat u deze rente verschuldigd wordt?

> Lees meer

Wel of geen reclamebelasting betalen?

19-2-2018
Gemeentes hebben de mogelijkheid reclamebelasting in te voeren. Dit mag ten aanzien van openbare aankondigingen die te zien zijn vanaf de openbare weg. Daarbij mag een gemeente niet positief discrimineren en bepaalde vormen van reclame, bijvoorbeeld culturele reclame-uitingen, willekeurig van belastingheffing uitsluiten.

> Lees meer

Recht op dubbele aftrek hypotheekrente?

19-2-2018
Als u tijdelijk beschikt over twee woningen omdat uw woning nog niet verkocht is, heeft u recht op aftrek van hypotheekrente voor beide woningen. Maar hoe lang en aan welke voorwaarden moet u dan voldoen?

> Lees meer

Uw WOZ-beschikking komt er weer aan!

19-2-2018
Nog even en de nieuwe WOZ-beschikking valt weer in de bus. Waar moet u op letten bij de beoordeling of de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand juist is?

> Lees meer

Kan ik mijn auto naar privé halen?

16-2-2018
Als uw auto in de bijtelling te duur wordt, wilt u deze wellicht overnemen in privé. Maar kan dat zomaar en maakt het nog wat uit of u een eenmanszaak heeft of een bv?

> Lees meer

Hoeveel btw voor de escape room?

15-2-2018
Een escape room is een nieuwe vorm van vermaak. De deelnemers worden een bepaalde tijd opgesloten in een ruimte en moeten zich door het oplossen van puzzels weer zien te bevrijden. Leuk, maar hoeveel btw moet u als exploitant berekenen?

> Lees meer

Geen afkoopvoordeel pensioen in eigen beheer voor Nederlandse dga in België

14-2-2018
Bent u dga met pensioen in eigen beheer en woonachtig in België? En bent u van plan om uw pensioen in eigen beheer af te kopen? In dat geval profiteert u helaas niet van de belastingkorting bij afkoop. Het bedrag van deze belastingkorting is namelijk alsnog belast in België.

> Lees meer

Vanaf 25 mei 2018 verplicht: de nieuwe privacyverklaring

14-2-2018
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet verplicht bedrijven onder meer om aan te geven hoe ze met persoonsgegevens omgaan. Dat moet in een op maat gesneden privacyverklaring.

> Lees meer

Tellen studie-uren mee voor het urencriterium?

13-2-2018
Als u minstens 1.225 uur in uw bedrijf werkt, heeft u recht op verschillende ondernemersfaciliteiten. Maar tellen studie-uren daarvoor ook mee en onder welke voorwaarden?

> Lees meer

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

2-12-2018
Voorlopig geen naheffingen, boetes of correctieverplichtingen voor de loonheffingen als achteraf wordt geconstateerd dat toch sprake is van een dienstbetrekking tussen zzp'er en opdrachtgever. Het kabinet schort namelijk de handhaving van de Wet DBA op tot 1 januari 2020.

> Lees meer

Maand uitstel voor aanlevering uitbetaalde bedragen aan derden

2-12-2018
Heeft u in 2017 bedragen uitbetaald aan derden voor werkzaamheden die niet in dienstbetrekking of als ondernemer zijn verricht? U moet dan gegevens hierover aanleveren bij de Belastingdienst. Deze IB47-melding had eigenlijk vóór 1 februari moeten plaatsvinden, maar de Belastingdienst heeft deze termijn nu verlengd tot 1 maart 2018.

> Lees meer

Uw werknemer is twee jaar ziek. Wat nu?

2-12-2018
Als een werknemer, ondanks uw re-integratie-inspanningen, na twee jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geweest en nog niet aan het werk kan, moet u beslissen wat u doet met de arbeidsovereenkomst.

> Lees meer

Kosten incontinentie fiscaal aftrekbaar

2-9-2018
Wie te maken krijgt met incontinentie ervaart niet alleen veel overlast, maar ook extra kosten. Er zal extra kleding en beddengoed aangeschaft moet worden en bovendien vaker moeten worden gereinigd. Zijn deze kosten aftrekbaar als zorgkosten?

> Lees meer

Fiscus start met afhandeling bezwaren crisisheffing

2-8-2018
Werkgevers die bezwaar hebben gemaakt tegen de crisisheffing en zich met een vaststellingsovereenkomst hebben aangesloten bij de proefprocedures over deze heffing, kunnen nog deze maand een brief verwachten van de Belastingdienst. Inmiddels hebben de Hoge Raad en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat de bezwaren ongegrond zijn.

> Lees meer

Bitcoin also taxed in Box 3

2-7-2018
Speculating with bitcoins is hugely popular. Despite the fact that the price varies enormously almost from day to day, many people are purchasing the virtual currency. This should be declared in your tax return in box 3.

> Lees meer

Let op: Deze maand afrekening WKR!

2-7-2018
Heeft u het afgelopen jaar de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) overschreden, dan bent u nog een eindheffing verschuldigd van 80% over deze overschrijding. Deze eindheffing moet u aangeven in de eerste aangifte loonheffingen over 2018, die u uiterlijk eind februari 2018 moet indienen en betalen.

> Lees meer

Vanaf 2019 een beter inzicht in uw pensioen

2-6-2018
Weet u wat u straks aan pensioen ontvangt? Pensioenuitvoerders communiceren nu nog één bedrag als het 'te bereiken pensioen', maar hoeveel u in de toekomst maandelijks daadwerkelijk aan pensioen ontvangt kan mee- of tegenvallen. Voor een realistischer beeld krijgt u daarom vanaf 2019 drie bedragen te zien.

> Lees meer

Vergoeding voor proefpersoon medicijnen belast

2-6-2018
De farmaceutische industrie test bepaalde medicijnen eerst op personen uit, voordat ze in de handel worden gebracht. Moet de proefpersoon hier belasting over betalen?

> Lees meer

Hogere btw-aftrek door zonnepanelen op woongedeelte boerderij

2-5-2018
Als u zonnepanelen op het dak van uw boerderij plaatst en deze tot het zakelijk vermogen rekent, krijgt u de btw op de zonnepanelen terug. Maar door het plaatsen van de panelen wordt in die situatie ook het deel van uw pand groter dat u zakelijk gebruikt. Met als gevolg dat u ook meer btw op uw pand terug krijgt.

> Lees meer

Meer hypotheekrenteaftrek ondanks eigenwoningverleden partner

2-5-2018
Partners die gezamenlijk een nieuwe woning kopen, mogen hun eigenwoningverleden bij helfte verdelen. De staatssecretaris van Financiën heeft dit onlangs goedgekeurd. Afhankelijk van de situatie kan hierdoor mogelijk een hoger bedrag aan eigenwoningschuld in box 1 worden meegenomen met als resultaat meer hypotheekrenteaftrek.

> Lees meer

TLN: doe altijd aangifte bij ladingdiefstal

2-2-2018
Het is belangrijk om bij ladingdiefstal altijd aangifte bij de politie te doen. Die oproep doet Transport en Logistiek Nederland (TLN) aan al haar leden. Opsporing en vervolging bij deze vorm van criminaliteit is van groot belang voor transportondernemers, chauffeurs en opdrachtgevers.

> Lees meer

Ook bitcoin is belast in Box 3

2-1-2018
Speculeren met bitcoins is razend populair. Ondanks het feit dat de koers bijna dagelijks enorm varieert, schaffen velen de virtuele munt aan. U dient deze bij de aangifte wel te vermelden in box 3.

> Lees meer

Correctie op hoge inbrengwaarde woning

30-1-2018
Als u als ondernemer een bedrijf start, hierin een deel van uw eigen woning gebruikt als werkruimte en de woning als ondernemingsvermogen aanmerkt, dient u bij de waardering van die woning rekening te houden met de duurzame zelfbewoning van dit pand. Maar wat is het gevolg als dit niet is gebeurd?

> Lees meer

Zijn fooien belast of onbelast?

29-1-2018
Zijn fooien voor de horecaondernemer in de inkomstenbelasting eigenlijk belast? En hoe zit het met de btw, moet u ook btw over fooien afdragen?

> Lees meer

Is postadres voldoende voor aftrek btw?

29-1-2018
Als u de btw op aangeschafte goederen en diensten wilt verrekenen, moet u over de juiste facturen beschikken. Is een factuur met alleen de vermelding van een postadres voldoende?

> Lees meer

Nieuwe wet geeft rechter meer mogelijkheden verplichte zorg

25-1-2018
De Wet forensische zorg van minister Dekker is door de Eerste Kamer goedgekeurd. Strafrechters kunnen hiermee makkelijker verplichte zorg opleggen aan bijvoorbeeld gedetineerden met een psychische stoornis, zowel tijdens als na hun gevangenisstraf. Ook krijgen rechters door de wet meer mogelijkheden om een tbs-maatregel op te leggen. De wet treedt op 1 januari 2019 in werking.

> Lees meer

Uw gebruikelijk loon als medisch specialist in 2018

25-1-2018
Als dga en medisch specialist hoort u een loon te ontvangen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. Voor 2018 heeft de Belastingdienst het gebruikelijk loon van medisch specialisten vastgesteld op € 130.950. Dit bedrag wordt eventueel nog verhoogd met de verplichte bijdrage aan het beroepspensioenfonds.

> Lees meer

Vof tussen chef-kok en gastvrouw fiscaal geen issue

25-1-2018
Bij samenwerkingsverbanden tussen echtgenoten of partners geldt fiscaal het gebruikelijkheidscriterium. Dit criterium staat de samenwerking in de horeca echter meestal niet in de weg.

> Lees meer

Geen bijtelling voor bestelauto zonder rittenadministratie, kan dat?

24-1-2018
Als u geen bijtelling voor uw auto van de zaak wilt, bent u in principe verplicht een rittenadministratie bij te houden. Dit betekent nogal eens administratieve rompslomp. Heeft u een bestelauto? Dan kunt u met een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ ook onder deze verplichting uit.

> Lees meer

Stel uw loonkostenvoordeel nog deze maand veilig

23-1-2018
Had u in 2017 recht op de premiekorting oudere werknemer en/of de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer, dan heeft u mogelijk vanaf 2018 recht op één of meer loonkostenvoordelen. Dat recht moet u dan nog wel veiligstellen in de laatste aangifte loonheffingen van 2017, die u deze maand indient.

> Lees meer

Jaaropgaaf 2017: check de gegevens

23-1-2018
Als werkgever moet u aan uw werknemers na afloop van het jaar een jaaropgaaf verstrekken. Die jaaropgaaf is vormvrij. Er moeten echter wel een aantal verplichte gegevens op staan.

> Lees meer

Bent u als zelfstandig arts ook automatisch zelfstandig ondernemer?

22-1-2018
Als medicus behandelt u uw patiënten op basis van uw eigen inzichten. Betekent deze zelfstandigheid ook dat u fiscaal automatisch als zelfstandig ondernemer kwalificeert?

> Lees meer

Minder gebruikelijk loon door afkoop pensioen in eigen beheer?

18-1-2018
Een recente uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch maakt duidelijk dat pensioen geen invloed heeft op het gebruikelijk loon. In deze uitspraak ging het om een dga die naast zijn salaris uit de bv ook nog pensioen kreeg.

> Lees meer

Hoe bereken je de WOZ-waarde van een veestal?

18-1-2018
Nog even en de nieuwe waardebeschikkingen inzake de WOZ vallen weer in de bus. Maar hoe wordt nu de waarde van agrarisch onroerend goed vastgesteld?

> Lees meer

Belastingdienst herstelt fout in Loonbelastingtabellen 2018

18-1-2018
De Belastingdienst heeft een fout hersteld in de loonbelastingtabellen voor 2018. Onder aan deze tabellen stond voor hogere tabellonen een percentage van 52%. Dit moet zijn 51,95%. Het percentage is inmiddels aangepast.

> Lees meer

Vrachtwagenchauffeur moet buiten voertuig rusten

17-1-2018
Vanaf dit jaar gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhaven om te voorkomen dat vrachtwagenchauffeurs de weekeinden doorbrengen in hun voertuigen. Dit is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat langdurige rust in de cabine op basis van de Europese regels verboden is.

> Lees meer

Verminder erfbelasting met ‘papieren’ schenking

16-1-2018
U kunt tijdens uw leven bedragen schenken aan uw nabestaanden en deze vervolgens schuldig blijven. Uw nabestaanden hebben dan een vordering op u, die vrijvalt bij uw overlijden. De erfenis vermindert dus met de schuldig erkende bedragen, waardoor ook de erfbelasting minder wordt.

> Lees meer

Toeristenbelasting: Wie is belastingplichtig?

16-1-2018
Exploiteert u een hotel, vakantiepark of camping, dan krijgt u te maken met toeristenbelasting. Dat geldt ook voor particulieren die hun woning of kamers tijdelijk verhuren. Maar wie is eigenlijk de belastingplichtige?

> Lees meer

Jeugd-LIV: nieuwe tegemoetkoming bij jonge minimumloners

15-1-2018
Het jeugd-LIV is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers in verband met de verhoging van het minimumjeugdloon. Dat betekent extra loonkosten voor werkgevers. Daarom krijgen werkgevers vanaf 1 januari 2018 het jeugd-LIV voor werknemers die aan de voorwaarden voldoen.

> Lees meer

Zonder redelijkheid geen gebruikelijkheid in de wkr

1-11-2018
De Belastingdienst ziet het als eindheffingsloon aanwijzen van vergoedingen en verstrekkingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar als gebruikelijk. Dan moet het aanwijzen wel redelijk zijn. Maar wat beschouwt de Belastingdienst als niet redelijk?

> Lees meer

Gebruikelijk loon dga en startups in 2018

1-11-2018
Bent u dga? Dan bedraagt dit jaar het vaste bedrag in de gebruikelijkloonregeling voor u en uw partner € 45.000. Dit is hetzelfde bedrag als in 2017.

> Lees meer

Vastgoed: beleggings- of ondernemingsvermogen?

1-10-2018
Veel familiebedrijven in Nederland bezitten vastgoed. Dan gaat het om vastgoed voor het eigen familiebedrijf, en vaak ook om vastgoed dat 'ter belegging' wordt aangehouden.

> Lees meer

Top 5 Wijzigingen voor de werkgever

1-10-2018
Vanaf 1 januari 2018 verandert er voor u als werkgever weer het nodige. Hier vindt u de vijf belangrijkste wijzigingen op een rij.

> Lees meer

Handige rekenhulp Loonbelastingtabellen 2018

1-9-2018
Verzorgt u zelf de loonadministratie en is deze niet geautomatiseerd? Met de online rekenhulp Loonbelastingtabellen 2018 van de Belastingdienst vindt u precies de juiste tabel om te bepalen hoeveel loonbelasting/premie volksverzekeringen u moet inhouden.

> Lees meer

Minder oudedagsreserve in 2018

1-8-2018
Maakt u als ondernemer gebruik van de oudedagsreserve, dan kunt u dit jaar iets minder van de door u behaalde winst toevoegen aan deze reserve. Zowel het percentage als het maximumbedrag zijn iets omlaag gegaan.

> Lees meer

Hogere lasten voor werkgevers

1-8-2018
De meeste bedrijven betalen in 2018 meer werkgeverslasten. Dat komt door een stijging van onder andere de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en gemiddeld hogere sectorpremies. Dat blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP.

> Lees meer

WBSO tijdelijk omlaag in 2018

1-5-2018
Het voordeelpercentage van de tweede schijf van de WBSO is omlaag gegaan van 16% naar 14%. Het betreft een tijdelijke aanpassing die alleen voor 2018 geldt.

> Lees meer

Strengere privacyregels per 25 mei 2018! Kom in actie

1-4-2018
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet bevat de regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Wat betekent de komst van de AVG voor u?

> Lees meer

Nieuwe huwelijksregels per 2018

1-4-2018
Vanaf 1 januari zijn er nieuwe regels als u gaat trouwen. Dan geldt namelijk de beperkte gemeenschap van goederen voor iedereen die gaat trouwen en geen huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld. Wat is er veranderd?

> Lees meer

Fiscale regels vof geen probleem in agrarische sector

1-3-2018
Bij samenwerkingsverbanden tussen echtgenoten of partners geldt fiscaal het gebruikelijkheidscriterium. Dit criterium staat bij agrariërs de samenwerking echter meestal niet in de weg.

> Lees meer

Belastingvrij schenken in 2018

1-3-2018
Schenken bij leven is vaak voordeliger dan erven bij overlijden. De bedragen die u belastingvrij kunt schenken zijn wederom verhoogd. Daarom een overzicht van de nieuwe vrijstellingsbedragen voor schenkingen in 2018.

> Lees meer

Bijtelling wisselend gebruik bestelauto

1-2-2018
Een bestelauto die doorlopend afwisselend wordt gebruikt door verschillende werknemers, levert deze werknemers geen bijtelling op vanwege het privégebruik. Dit geldt echter niet voor de ondernemer zelf.

> Lees meer

Verlaging administratiedruk zorg door standaardisering

29-12-2017
Minister De Jonge van VWS wil dat gemeenten en instellingen gebruik gaan maken van dezelfde standaarden voor het verwerken van facturen en het afsluiten van contracten. Dit moet de administratiedruk in de zorg verminderen.

> Lees meer

Voorkom boete: Meld buitenlands vermogen voor 1 januari!

28-12-2017
Heeft u vermogen in het buitenland dat in box 3 valt en waarover u belasting moet betalen? En heeft u dit nog steeds niet aangegeven? Dan heeft u nog 3 dagen de tijd om gebruik te maken van de 'inkeerregeling'. Dat wil zeggen dat u een en ander alsnog netjes aangeeft bij de Belastingdienst.

> Lees meer

Verkoop gebruikte auto's naar hoogste niveau ooit

28-12-2017
Tot en met november dit jaar zijn 1.822.163 gebruikte personenauto’s zijn verhandeld in Nederland. Dat is 2 procent meer dan in de eerste elf maanden van 2016. De verwachte eindstand voor 2017 ligt rond 1.980.000 occasions: het hoogste aantal ooit en bijna 200.000 stuks meer dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG en RDC.

> Lees meer

Nu btw terugvragen voor zonnepanelen uit 2012!

27-12-2017
Heeft u in 2012 zonnepanelen op uw woning laten plaatsen, dan kunt u alsnog de door u destijds betaalde btw over de aanschaf terugvragen. Dan moet u wel snel zijn! Het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' moet uiterlijk 31 december 2017 bij de Belastingdienst binnen zijn.

> Lees meer

Drie last minute-tips voor de dga

27-12-2017
Wat kunt u als dga deze laatste dagen in 2017 nog regelen om het jaar financieel slim af te sluiten? Een drietal tips die u op korte termijn nog kunt regelen.

> Lees meer

Betaalt u forensenbelasting voor uw vakantiewoning?

27-12-2017
Als u een vakantiewoning bezit, heeft u kans dat u forensenbelasting moet betalen. Of dat het geval is, hangt onder meer af van het aantal dagen dat u de vakantiewoning zelf kunt gebruiken.

> Lees meer

Richtlijn importwaarde van jonge exclusieve auto’s

22-12-2017
Als u een auto uit het buitenland importeert, moet u bpm betalen. De bepaling van de te betalen bpm kan ook voor jonge, exclusieve auto's aan de hand van een koerslijst, aldus de rechter.

> Lees meer

Definitief Belastingpakket 2018

21-12-2017
De Eerste Kamer is op dinsdag 19 december 2017 akkoord gegaan met het Belastingpakket 2018. Daarmee is de afschaffing van de btw-landbouwvrijstelling definitief, wordt de definitie van het begrip 'geneesmiddelen' in de btw aangescherpt en vervalt de inkeerregeling voor buitenlands vermogen per 1 januari 2018.

> Lees meer

Stel belastingheffing uit met herinvesteringsreserve

21-12-2017
Als u bij verkoop van een bedrijfsmiddel boekwinst maakt, kunt u belastingheffing uitstellen door een herinvesteringsreserve (HIR) te vormen. U moet dan wel een voornemen tot vervanging van het bedrijfsmiddel hebben.

> Lees meer

Zes weken kraamverlof in 2020?

20-12-2017
Van enkele dagen naar zes weken kraamverlof voor partners na de geboorte van hun kind. Dat is waar het kabinet naar toe wil per 1 juli 2020. In de eerste helft van 2018 wordt hiervoor alvast een wetsvoorstel ingediend.

> Lees meer

Wat betekenen de strengere privacyregels voor de zorg?

20-12-2017
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet bevat de regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Wat betekent de komst van de AVG voor u?

> Lees meer

Kilometerheffing voor vrachtwagens met vijf jaar uitgesteld

19-12-2017
Het duurt het nog zeker 5 jaar voordat de kilometerheffing voor vrachtwagens wordt ingevoerd. Dat zei minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat Van Nieuwenhuizen tijdens de behandeling van de begroting van haar ministerie.

> Lees meer

Betaal in december uw aangifte op tijd!

18-12-2017
Doet u loon-of btw-aangifte per maand, dan moeten betaling en aangifte aan het eind van de maand volgend op het aangiftetijdvak bij de Belastingdienst binnen zijn. Deze maand zit er een klein addertje onder het gras. Voor het aangiftetijdvak november 2017 valt de uiterste aangifte-en betaaldatum namelijk in het weekend.

> Lees meer

Afstorten oudedagsverplichting in lijfrente ook na uitkering mogelijk

18-12-2017
Heeft u er als dga voor gekozen om uw reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen om te zetten in een oudedagsverplichting, dan mag u deze oudedagsverplichting ook gebruiken voor een lijfrente bij een bancaire instelling of een verzekeringsmaatschappij. Die mogelijkheid is er ook als de uitkeringsfase al is gestart.

> Lees meer

Hoog of laag btw-recept voor uw kookworkshop?

15-12-2017
Biedt u als horeca-ondernemer kooktrainingen aan? Van eenmalig kookworkshop tot cursussen die zich over meerdere weken uitstrekken? Hoeveel btw u in rekening moet brengen hangt af van het doel van de kookcursus.

> Lees meer

De nieuwe Loonkostenvoordelen: Bent u er klaar voor?

14-12-2017
Met ingang van 1 januari 2018 worden de premiekortingen oudere werknemer en arbeidsgehandicapte werknemer vervangen door een loonkostenvoordeel (LKV). Dit levert u een aantrekkelijke tegemoetkoming op als u een uitkeringsgerechtigde oudere in dienst neemt of iemand met een arbeidsbeperking. Mogelijk moet u dit dan nog wel veiligstellen in 2017.

> Lees meer

Strengere privacyregels voor uw autobedrijf

13-12-2017
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet bevat de regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Wat betekent de komst van de AVG voor u?

> Lees meer

Prijs in loterij op werk is loon

12-12-2017
Als u een prijs wint in een loterij, zult u niet snel denken dat er sprake is van loon uit dienstbetrekking. Tenzij de werkgever de loterij organiseert, want dan kan dit wel het geval zijn.

> Lees meer

Vanaf 2018 vakantietoeslag over overwerk

12-11-2017
Vanaf 1 januari 2018 moet u ten minste het minimumloon betalen voor overwerk. Daarnaast moet u vakantiegeld berekenen over de uitbetaalde overuren.

> Lees meer

LEI-nummer verplicht voor beleggingsonderneming

12-11-2017
Per 3 januari 2018 gaan nieuwe regels gelden voor ondernemingen of rechtspersonen die beleggen bij een financiële instelling. Vanaf dan kunt u alleen transacties doen als u een LEI-nummer heeft. Wat is een LEI precies en hoe vraagt u dit nummer aan?

> Lees meer

Belastingdienst helpt startende ondernemers in de horeca

12-11-2017
Het aantal nieuwe horecagelegenheden is de afgelopen vijf jaar flink gegroeid. Om ondernemers met een bedrijf jonger dan drie jaar te helpen, voert de Belastingdienst de campagne ‘Een goede start is vooruitzien’. De Belastingdienst ziet dat vooral startende ondernemers moeite hebben met belastingzaken.

> Lees meer

Uw inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voor 2018

12-8-2017
Het maximumbijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat per 1 januari 2018 omhoog. Ook het percentage van de 'lage' inkomensafhankelijke bijdrage Zvw stijgt iets. Per saldo bent u als dga of als ondernemer in de inkomstenbelasting volgend jaar maximaal € 186 meer kwijt aan Zvw dan dit jaar.

> Lees meer

Té luxe woning geen ondernemingsvermogen

12-8-2017
Zaken die u zowel voor uw bedrijf als privé gebruikt, zijn keuzevermogen. Waar u voor kiest, ondernemings- of privévermogen, moet blijken uit uw administratie. Of u een bedrijfsmiddel al dan niet als ondernemingsvermogen aanmerkt, heeft de nodige fiscale gevolgen.

> Lees meer

Extraatje voor uw (klein)kind? Schenk fiscaal vrij!

12-7-2017
Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Bijvoorbeeld bij het kopen van een eigen huis of bij het starten van een eigen bedrijf. Of wilt u uw kleinkind graag ‘gewoon’ een keer een extraatje geven? Misschien wilt u uw vermogen slim verdelen om erfbelasting in de toekomst te beperken. En heeft u dat dit jaar nog niet gedaan? Maak dan nu nog gebruik van de fiscale mogelijkheden voor 2017.

> Lees meer

Ontslag op staande voet? Leg besprekingen goed vast!

12-7-2017
Als goed werkgever heeft u het beste voor met uw medewerkers. Maar soms gaat het toch mis. Ontslag op staande voet is voor beide partijen ingrijpend. U moet dus zorgvuldig handelen. Wat zijn de vereisten voor ontslag op staande voet?

> Lees meer

Waardebepaling van een recreatiepark voor OZB

12-7-2017
Als u de eigenaar bent van een recreatiepark, ontvangt u hiervoor ook een aanslag OZB. Hoe wordt de waarde daarvan bepaald?

> Lees meer

Geen belastingrente bij aanslag erfbelasting

12-6-2017
Er wordt geen belastingrente in rekening gebracht wanneer de Belastingdienst een aanslag oplegt naar aanleiding van een aangifte erfbelasting met betrekking tot een overlijden in 2017.

> Lees meer

Wat betekenen de strengere privacyregels voor uw horecabedrijf?

12-5-2017
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet bevat de regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Wat betekent de komst van de AVG voor u?

> Lees meer

Niet langer verplicht fiscaal partnerschap voor pleegkind

12-4-2017
Pleegkinderen en hun verzorgende ouders hoeven voortaan niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst hen ziet als fiscale partners voor de toeslagen en de inkomstenbelasting. Indien gewenst kan een pleegkind voor wie de pleegouder/verzorgende ouder een pleegvergoeding of kinderbijslag heeft ontvangen, worden uitgezonderd van partnerschap. Daarvoor moet wel een verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst.

> Lees meer

Kunt u als groep ondernemers ook een VOF oprichten?

12-1-2017
In een vennootschap onder firma (vof) zijn alle deelnemers zelfstandig ondernemer. Deze structuur wordt nogal eens gebruikt wanneer beide partners werkzaam zijn in hun bedrijf, zoals een agrarische onderneming. Dit kan fiscaal een aantal voordelen opleveren. Maar het kan ook interessant zijn voor grotere samenstellingen van zelfstandig ondernemers. Waar moet je dan rekening mee houden?

> Lees meer

Dit jaar hoogste belastingkorting bij afkoop pensioen in eigen beheer

12-1-2017
Weet u al wat u met uw pensioen in eigen beheer wenst te gaan doen? Gaat u voor afkoop en heeft u nog niets geregeld, dan kan het verstandig zijn er nu vaart achter te zetten. U kunt in 2017 namelijk nog profiteren van de hoogste belastingkorting.

> Lees meer

Waarom blijft er zo ‘weinig’ over van mijn eindejaarsbonus?

30-11-2017
Aan het einde van het jaar keert mijn werkgever aan mij een bonus uit van € 15.000. Op deze bonus wordt 55,6% belasting ingehouden. Hoe kan dat? Het hoogste belastingtarief is toch 52%?

> Lees meer

Wat betekent de Europese privacywet voor uw transportbedrijf?

29-11-2017
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet bevat de regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Wat betekent de komst van de AVG voor uw transportbedrijf?

> Lees meer

Jacquet voor dominee is geen fiscale werkkleding

28-11-2017
Als ondernemer mag u de kosten van werkkleding van de winst aftrekken. Ook mag u werkkleding onbelast ter beschikking stellen aan uw personeel. Maar wat is fiscaal gezien werkkleding precies?

> Lees meer

Schenkingsmaatregel geschrapt uit Belastingplannen 2018

28-11-2017
Het betreft schenkingsaspecten bij het aangaan van een huwelijk, het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden of een notarieel samenlevingscontract uit de Belastingplannen voor 2018. De Tweede Kamer heeft hier een stokje voor gestoken.

> Lees meer

Btw op oninbare vorderingen. Wees op tijd met uw terugvraag!

27-11-2017
Sinds dit jaar is het eenvoudiger om de btw op oninbare vorderingen terug te vragen. Maar wanneer kunt u nu precies deze btw terugvragen als het duidelijk is dat uw klant de factuur niet zal betalen? U leest het hieronder.

> Lees meer

Wat te doen met de btw op Belgische tolheffing?

27-11-2017
Voor vrachtauto's moet op de Belgische wegen sinds 1 april 2016 tol worden betaald. Moet u hier ook btw over betalen en zo ja, hoe en wanneer vraagt u deze btw terug?

> Lees meer

Extra wijzigingen Belastingplan 2018

24-11-2017
Het Belastingplan 2018 is door de Tweede Kamer akkoord bevonden. Naast de afschaffing van de zogenaamde Wet ‘Hillen’ en de overgangsregeling bij de afschaffing van de btw-landbouwregeling, is op nog een aantal punten wijzigingen aangebracht.

> Lees meer

Invoer schade-auto, minder BPM?

24-11-2017
Indien u een auto uit het buitenland haalt, moet u BPM betalen. Voor auto's met schade is bepaald dat de schade verdisconteerd wordt in de prijs. Zodoende betaalt u ook minder BPM. Onlangs is in een procedure bepaald dat de bewijslast inzake de omvang van de schade ligt bij degene die de auto invoert. Maar wanneer is sprake van schade?

> Lees meer

Overgangsregeling bij beëindiging btw-landbouwregeling

24-11-2017
Per 1 januari 2018 wordt de btw-landbouwregeling afgeschaft. Bent u agrarisch ondernemer (veehouder, tuinbouwer of bosbouwer) dan moet u vanaf dat moment btw berekenen over uw leveringen en diensten, voor zover u dat nu nog niet doet. Om u meer voorbereidingstijd te geven, versoepelt het kabinet de overgang.

> Lees meer

Hoeveel beroepspraktijkvorming is vereist voor fiscale afdrachtvermindering?

23-11-2017
De Wet Afdrachtvermindering Onderwijs bestaat niet meer, maar er worden nog wel talloze procedures over gevoerd. Daarbij staat vaak centraal hoeveel beroepspraktijkvorming (BPV) er moet zijn gevolgd.

> Lees meer

Kleine pensioenen mogen automatisch samengevoegd

23-11-2017
De Tweede Kamer is op dinsdag 21 november 2017 akkoord gegaan met het wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen. Als ook de Eerste Kamer straks instemt, kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioenen vanaf 2019 automatisch aan elkaar overdragen. Op die manier bouwt u, als u meerdere kortlopende dienstverbanden heeft gehad, meer pensioen op en houdt het geld ook zijn pensioenbestemming.

> Lees meer

Ook uitkering voor werkende partner in uw bedrijf?

22-11-2017
De rechter heeft vorig jaar beslist dat een werknemer recht kan hebben op een uitkering bij bijvoorbeeld ontslag of ziekte, als de werknemer in dienst is bij iemand waarmee deze ook een affectieve relatie heeft. Waar hangt dit dan vanaf?

> Lees meer

Wetswijziging WML voor de logistieke sector

22-11-2017
Vanaf 1 januari 2018 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vanaf dat moment is het verplicht om over gewerkte overuren ook minimaal het WML te betalen. Wat verandert er voor werkgevers in de logistiek sector?

> Lees meer

Waarschuwing! Valse telefoontjes over belastingschuld

21-11-2017
De Belastingdienst waarschuwt voor valse telefoontjes over het betalen van een belastingschuld. Daarbij doet iemand zich voor als medewerker van de Belastingdienst. In zo'n telefoongesprek wordt vaak gezegd dat u meteen geld moet overmaken. Ga niet in op een dergelijk verzoek!

> Lees meer

Verplicht eigen risico komende jaren niet omhoog

21-11-2017
Het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering zal de komende jaren niet verder stijgen. Eerder was al besloten het eigen risico te bevriezen in 2018. Het kabinet zet deze bevriezing voort tot en met 2021. De komende jaren gaan ook de eigen bijdragen voor langdurige zorg omlaag.

> Lees meer

Sint schenkt belastingvrije banketstaaf

20-11-2017
De Sint is weer in ons land. Wilt u ook dit jaar uw werknemers verrassen met een banketstaaf of een chocoladeletter, dan kan dat belastingvrij.

> Lees meer

'Winstwaarschuwing' voor mkb-ondernemers

17-11-2017
De huidige groei van het midden- en kleinbedrijf (mkb) dreigt stil te vallen door toenemende krapte op de arbeidsmarkt en achterblijvende productiviteit. Volgens het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering is een 'winstwaarschuwing' dan ook op zijn plaats.

> Lees meer

Nederland loopt voorop in Europa met digitalisering van de zorg

17-11-2017
Nederlandse zorgorganisaties lopen in Europa voorop met het gebruik van het elektronische patiëntendossier (EPD). Dat blijkt uit onderzoek naar zorg-ICT door HIMSS Europa, een ICT-organisatie voor not-for-profit zorg. Door de hoge digitalisatiegraad van patiëntgegevens zien Nederlandse zorgorganisaties de eigen regie van patiënten zowel als een uitdaging (20%) als een prioriteit.

> Lees meer

WBSO 2018: wees op tijd met uw aanvraag

17-11-2017
Wilt en kunt u vanaf 1 januari 2018 gebruikmaken van de WBSO, dien dan uw online-aanvraag uiterlijk 30 november aanstaande in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

> Lees meer

Onbelaste bonus voor de dga

16-11-2017
Als dga bent u voor de fiscus gewoon een werknemer. Met alle bijbehorende voordelen, zoals de werkkostenregeling. Hoe kunt u daar nu van profiteren?

> Lees meer

Logistiek Nederland verwacht zeer sterke groei in 2018

16-11-2017
Logistieke ondernemers zijn erg positief over het komende jaar, ondanks aanhoudende prijsdruk. Ze gaan voor 2018 uit van een bovengemiddelde groei van zowel de omzet met 14 procent als de winst met 14,6%. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

> Lees meer

Lagere WOZ-waarde bij investering huurder?

15-11-2017
Bij de bepaling van de WOZ-waarde van een pand moet rekening worden gehouden met eventueel door de huurder gepleegde investeringen in het pand. Dit kan onder meer betekenen dat voor de waardebepaling niet kan worden uitgegaan van de afgesproken huur.

> Lees meer

Mkb wil in 2018 meer investeren in groei

14-11-2017
Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf ziet 2018, economisch gezien, rooskleurig in. De verwachting is dat de omzet en de winst volgend jaar verder zullen aantrekken.

> Lees meer

Kleine spaarder profiteert van realistischere vermogensrendementsheffing

13-11-2017
Het nieuwe kabinet wil box 3 op twee punten aanpassen. Ten eerste wordt met ingang van 1 januari 2018 het heffingsvrije vermogen verhoogd van € 25.000 naar € 30.000. Ten tweede wil het kabinet sneller aansluiten bij het (gemiddelde) werkelijke rendement. De forfaitaire rendementspercentages gaan daarom per 2018 verder omlaag.

> Lees meer

Alimentatie omhoog per 1 januari 2018

11-10-2017
Betaalt u alimentatie? Dan moet u wellicht rekening houden met een verhoging. Jaarlijks worden de alimentatiebedragen namelijk aangepast. Per 1 januari 2018 gaan bestaande, vastgestelde of gewijzigde alimentaties met 1,5% omhoog.

> Lees meer

430.000 nieuwe personenauto’s in 2018

11-10-2017
De verkoop van nieuwe personenauto’s in Nederland zal volgens BOVAG en RAI Vereniging in 2018 licht stijgen naar 430.000 stuks.

> Lees meer

Brexit: fiscale gevolgen voor de transportsector

11-9-2017
De Britten hebben besloten de EU te verlaten. Dit gaat ook grote gevolgen hebben voor Europa, waaronder de transportsector. Fiscale gevolgen zijn hier onderdeel van.

> Lees meer

Lagere WOZ-waarde door asbest

11-8-2017
Er zijn nogal wat boerderijen en/of boerenbedrijven waarbij tijdens de bouw gebruik is gemaakt van asbest. Omdat asbest schadelijk is voor de gezondheid, betekent dit automatisch een lagere WOZ-waarde. Hoeveel scheelt dat nou en waar hangt dat vanaf?

> Lees meer

AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog

11-8-2017
De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. De levensverwachting is namelijk minder snel gestegen dan de afgelopen jaren. Hierdoor blijft de AOW-gerechtigde leeftijd, net als in 2022, in 2023 staan op 67 jaar en drie maanden.

> Lees meer

Nieuw kabinet pakt Hillen-aftrek eigen woning aan

11-8-2017
Het nieuwe kabinet wil af van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld, ook wel de Hillen-aftrek genoemd. De geleidelijke afschaffing van deze aftrekpost voor de eigen woning was al aangekondigd in het Regeerakkoord. Het nieuwe kabinet zet er de vaart achter, want op vrijdag 3 november 2017 is hiervoor een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Beoogde inwerkingtreding van de maatregel is 1 januari 2019.

> Lees meer

Eindejaarstips Top 10

11-7-2017
Vóór 1 januari 2018 kunt u wellicht nog een aantal stappen zetten om het jaar 2017 slim af te sluiten. Hieronder vindt u 10 praktische tips voor onder meer de (mkb)-ondernemer, dga en werkgever.

> Lees meer

Donkere wolk hangt boven fiscale eenheid

11-6-2017
Het kabinet heeft spoedreparatiemaatregelen aangekondigd voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting.

> Lees meer

Wanneer betaalt u forensenbelasting?

11-6-2017
Als u een vakantiewoning bezit, heeft u kans dat u forensenbelasting moet betalen. Of dat het geval is, hangt onder meer af van het aantal dagen dat u de vakantiewoning zelf kunt gebruiken.

> Lees meer

Werkt u met all-in arrangementen?

11-3-2017
Heeft u een hotel en bedient u ook de zakelijke markt met voorzieningen als congressen, vergaderzalen, personeelsfeesten, seminars en bijeenkomsten. Met arrangementen en speciale acties kunt u de aantrekkingskracht van uw locatie verder bevorderen.

> Lees meer

Cultuurgrondvrijstelling voor grasland?

11-1-2017
Als agrariër kunt u voor de WOZ-waardering voor grasvelden de cultuurgrondvrijstelling krijgen. Aan welke eisen moet u voldoen en hoe berekent u deze vrijstelling?

> Lees meer

Mag gemeente reclamebelasting baseren op WOZ-waarde?

29-9-2017
Als u reclame maakt via een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg, mag de gemeente reclamebelasting heffen. Maar mag men de aanslag ook baseren op de WOZ-waarde van uw bedrijfspand?

> Lees meer

Langere termijn ziekteaangifte eigenrisicodragers

28-9-2017
De termijnen voor het doen van ziekteaangifte en herstelmeldingen aan het UWV door werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet, worden verruimd.

> Lees meer

Ondernemer duurder uit dan werknemer bij opbouw lijfrente

27-9-2017
Zelfstandige ondernemers zorgen vaak voor een oudedagsvoorziening in de vorm van een lijfrente. De te betalen premie vermindert niet de verschuldigde premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ze zijn daardoor slechter af dan werknemers.

> Lees meer

Verzekerings- en schaderapporten vallen onder bewaarplicht

27-9-2017
Met name als er met veel cash gehandeld wordt, is de fiscus alert op fraude. Onlangs werd bij een autohandelaar annex reparateur geconstateerd dat verzekerings- en schaderapporten niet waren bewaard. Omdat hiernaar op facturen wel verwezen werd, schoot de administratie tekort. De opgelegde informatiebeschikking bleef dan ook in stand, met alle nadelige gevolgen van dien.

> Lees meer

Telt de ruimte onder afdak mee voor legeskosten?

26-9-2017
Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor de bouw van een pand, bent u leges verschuldigd. De hoogte hiervan is onder meer afhankelijk van de inhoud van het pand. Hoort hier de ruimte onder een afdak ook bij?

> Lees meer

Samenwerken: wel of niet recht op fiscale voordelen?

26-9-2017
Als echtgenoten samen in een vof of maatschap een bedrijf uitoefenen, kunnen ze in beginsel ook allebei recht hebben op ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Een dergelijke samenwerking moet dan wel 'gebruikelijk' zijn.

> Lees meer

Deadline voor terugvragen buitenlandse btw nadert!

25-9-2017
Heeft u als Nederlandse btw-ondernemer in 2016 in een ander EU-land btw betaald, dan kunt u deze btw in de regel terugvragen. U moet dan wel op tijd uw teruggaafverzoek hebben ingediend bij de Belastingdienst. De deadline hiervoor nadert snel. U heeft nog slechts enkele dagen de tijd voor uw teruggaafverzoek.

> Lees meer

Medische hulpmiddelen; 6% of 21% btw?

25-9-2017
Omdat de overheid onze gezondheid niet als luxe ziet, vallen geneesmiddelen en hulpmiddelen onder het lage 6%-tarief. Wettelijk is bepaald wat hier precies onder valt.

> Lees meer

WBSO mogelijk omlaag in 2018

22-9-2017
De voordeelpercentages voor de WBSO gaan waarschijnlijk omlaag per 1 januari 2018. In 2016 is het WBSO-budget namelijk overschreden en dat betekent een aanpassing voor volgend jaar.

> Lees meer

Cultuurgift nog een jaar extra aantrekkelijk

22-9-2017
Bedrijven en particulieren kunnen tot 2019 profiteren van een extra belastingvoordeel wanneer zij schenken aan culturele instellingen. De zogeheten multiplier voor de giftenaftrek zou met ingang van 2018 worden afgeschaft, maar het kabinet stelt in de Prinsjesdagplannen voor deze maatregel met één jaar te verlengen.

> Lees meer

Einde btw-landbouwregeling in zicht

21-9-2017
Als het aan het kabinet ligt komt er een einde aan de landbouwregeling in de btw. Op Prinsjesdag werd het plan gepresenteerd om deze regeling per 1 januari 2018 af te schaffen. Landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers moeten vanaf dat moment btw berekenen over hun leveringen en diensten, voor zover zij dat nu nog niet doen.

> Lees meer

Top 5 wijzigingen Prinsjesdag 2017

20-9-2017
De Troonrede is door onze Koning voorgelezen, de minister van Financiën heeft de Miljoenennota gepresenteerd en het Belastingplan 2018 is bekend. De conclusie is dat het demissionaire kabinet geen grote wijzigingen voorstelt. Wellicht dat een regeerakkoord meer spektakel gaat brengen. Wat zijn de voornaamste wijzigingen voor nu?

> Lees meer

Bijtellingsverschil auto van de zaak niet discriminerend

19-9-2017
Dat het 22%-bijtellingstarief alleen geldt voor nieuwe auto's en niet voor bestaande auto's van de zaak, is volgens rechtbank Den Haag niet discriminerend. Er is geen sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel of van het recht op ongestoord genot van eigendom.

> Lees meer

Bedrijvigheid in transportsector hoger dan in jaren

19-9-2017
Nederlandse transportondernemers hebben het drukker hebben dan ooit. Dat blijkt uit de laatste conjunctuurenquête van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Onder andere door de aantrekkende economie bereikt de bedrijvigheid in de transportsector het hoogste punt in zes jaar. Daar zit echter ook een keerzijde aan. Het tekort aan personeel wordt steeds groter. Bijna 40 procent van de transportondernemingen meldde voor het tweede kwartaal een tekort aan arbeidskrachten.

> Lees meer

Voorkom claims: registreer gewerkte uren

19-9-2017
Het komt nogal eens voor dat een werknemer na het einde van het dienstverband nog uitbetaling van overuren of meeruren claimt en dat die claim wordt toegewezen, soms zelfs voor meerdere jaren. Het probleem blijkt vaak te zitten in de registratie van de overuren dan wel meeruren.

> Lees meer

Kom in actie bij minimaal 1 jaar lang nihilaangiften btw

18-9-2017
Heeft u minimaal één jaar lang geen btw aan de Belastingdienst afgedragen of in aftrek gebracht, dan ontvangt u binnenkort een brief. De Belastingdienst gaat er dan namelijk vanuit dat u uw onderneming bent gestopt. Is dit niet het geval, trek dan vóór 10 oktober aanstaande aan de bel.

> Lees meer

Geen huurtoeslag voor recreatiewoning

15-9-2017
Doordat vorig jaar de wet inzake de huurtoeslag is gewijzigd, hebben bewoners van een recreatiewoning geen recht meer op huurtoeslag. Dit kan, afhankelijk van het inkomen, duizenden euro's per jaar verschil maken.

> Lees meer

BPM-aangiftezuilen-in-keuringsstations-van-RDW

15-9-2017
De laatste vijf frontoffices BPM bij de Dienst Wegverkeer (RDW) zijn op 1 maart 2017 gesloten. Daarom zijn in de wachtruimte van alle RDW-keuringsstations inmiddels speciale aangiftezuilen van de Belastingdienst geïnstalleerd.

> Lees meer

Werknemers met schulden: voorkomen is beter dan genezen

14-9-2017
Werknemers met schulden. 62% van de werkgevers krijgt te maken met medewerkers die schulden hebben. Veel werkgevers blijken bereid te zijn werknemers met financiële problemen te ondersteunen. Dit blijkt uit een rapport van het Nibud, dat onderzoek doet naar financiële problemen op de werkvloer.

> Lees meer

Aard van werkzaamheden bepaalt sectorindeling

14-9-2017
De sector waarin uw bedrijf is ingedeeld, is bepalend voor de door u af te dragen sectorpremie. Deze is per sector nogal verschillend, waardoor het kan lonen in een andere sector ingedeeld te worden.

> Lees meer

Privégebruik poolauto’s en bijtelling

14-9-2017
Heeft u één of meerdere auto’s geleast die door wisselende werknemers in principe uitsluitend voor zakelijke ritten worden gebruikt? Dan is het mogelijk om deze auto’s voor privégebruik aan uw werknemers te verhuren zonder dat u een bijtelling hoeft toe te passen.

> Lees meer

Meer zorgvraag zorgt voor hogere werkdruk huisartsenposten

13-9-2017
Huisartsenposten zien opnieuw een stijging van de zorgvraag tijdens avond-, nacht- en weekenduren. Het aantal telefoontjes en consulten op de huisartsenpost neemt aanzienlijk toe. Ook krijgen de zorgvragen op de huisartsenpost een meer dringend karakter.

> Lees meer

Top 10-maatregelen voor 2018

13-9-2017
Volgende week is het Prinsjesdag. Dan komen er nieuwe belastingplannen voor 2018 op tafel. Een aantal maatregelen is echter vorig jaar of in de loop van dit jaar al aangenomen. Enkele belangrijke wijzigingen voor 2018 zetten we dan ook nu al voor u op een rij.

> Lees meer

Premies WGA en ZW-flex 2018 bekend

9-12-2017
Bent u verzekerd voor de werkgeversverzekeringen WGA en ZW bij UWV? In 2018 nemen de gemiddelde premies voor deze arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen licht toe. Met een speciale rekenhulp kunt u berekenen hoeveel u aan premie kwijt bent in 2018.

> Lees meer

Belastingdienst maakt fout met te vergoeden belastingrente

9-11-2017
Is door de Belastingdienst uw definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2016 verminderd? Heeft u hierdoor recht op een bedrag aan te vergoeden belastingrente? Is het antwoord op beide vragen 'ja' dan heeft u mogelijk te weinig teruggekregen.

> Lees meer

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bij afkoop dga-pensioen

9-11-2017
Bent u wel of geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) verschuldigd over de afkoopsom van het pensioen in eigen beheer? Het antwoord op die vraag hangt af van de situatie.

> Lees meer

Partnerproblematiek met pleegkinderen opgelost

9-8-2017
Pleegkinderen voor wie een pleegzorgvergoeding is ontvangen, worden uitgezonderd voor partnerschap. Dat gebeurt met een wijziging van het partnerbegrip voor de toeslagen en de inkomstenbelasting. De wijziging wordt meegenomen in de Belastingplannen voor 2018.

> Lees meer

Doe de juiste aangifte loonheffingen bij afkoop dga-pensioen

9-8-2017
Het aangeven van de afkoop van het pensioen in eigen beheer gaat niet altijd goed. De Belastingdienst maakt hier melding van. Soms doet de verkeerde bv aangifte of doet een bv te vroeg aangifte. Hoe moet het wel?

> Lees meer

Pas op met afhaaltransacties bij export

9-8-2017
Als u goederen exporteert binnen de EU, hoeft u in beginsel geen btw in rekening te brengen. Dat geldt ook voor afhaaltransacties, waarbij de afnemer de goederen zelf ophaalt. Houd in dat geval wel rekening met aanvullende eisen.

> Lees meer

TLN wil in 2030 halvering CO2-uitstoot

9-7-2017
“Het klimaatakkoord van Parijs en het Energieakkoord in Nederland bevatten ambitieuze doelstellingen voor de uitstoot van CO2. Door als transportsector nu door te pakken met het realiseren van de doelstellingen uit beide akkoorden ontstaat er meer ruimte om in verduurzaming zelf het voortouw te nemen en koploper te zijn.” Dat vindt Transport en Logistiek Nederland (TLN). Daarvoor wil de ondernemersorganisatie de CO2-uitstoot halveren in Nederland en Zero emissie in de binnensteden in 2025 en low emissie in het buitengebied.

> Lees meer

Baatbelasting checken loont de moeite

9-6-2017
Als een gemeente kostbare voorzieningen treft waarvan u rechtstreeks profiteert, kan men u hiervoor een aanslag baatbelasting opleggen. Daaraan zijn de nodige voorwaarden verbonden, waardoor het loont uw aanslag te checken.

> Lees meer

Wat is fiscaal aftrekbaar bij lange termijn verhuur van zalen?

9-5-2017
Als uw zalenverhuur gepaard gaat met aanvullende diensten, kan dit gevolgen hebben voor de btw-aftrek. Welke zijn dat en onder welke voorwaarden?

> Lees meer

Einde aanvraagtermijn Subsidieregeling praktijkleren nadert!

9-4-2017
Heeft u het afgelopen schooljaar stagiairs begeleid binnen uw bedrijf, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren. U moet dan wel nu in actie komen. U heeft nog een ruime week voor het indienen van de subsidieaanvraag. De deadline staat op 15 september 2017 (17.00 uur).

> Lees meer

Heeft u veel kleine pensioenen opgebouwd?

9-4-2017
Vanaf 2018 gaan pensioenfondsen en verzekeraars kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Op die manier bouwt u, als u meerdere kortlopende dienstverbanden heeft gehad, meer pensioen op en houdt het geld ook zijn pensioenbestemming.

> Lees meer

Verplichte btw-verlegging voor telecommunicatiediensten

9-1-2017
Verricht u als ondernemer in Nederland telecommunicatiediensten aan andere ondernemers die zulke diensten leveren aan hun afnemers, dan wijzigen de btw-regels voor u. Vanaf 1 september 2017 geldt er een verplichte btw-verleggingsregeling.

> Lees meer

Staan neveninkomsten zelfstandigenaftrek in de weg?

9-1-2017
Voor de zelfstandigenaftrek geldt als eis dat u minstens 1.225 uur én dat u minstens de helft van alle werkzame uren in uw bedrijf werkt. Neveninkomsten kunnen hiertoe niet gerekend worden en kunnen ertoe leiden dat u de aftrek mist.

> Lees meer

Hoe beperkt u bestuursaansprakelijkheid van uw bv?

31-8-2017
Gaat het financieel slecht met uw bv, dan moet u als bestuurder oppassen. In sommige gevallen kan de fiscus u namelijk aansprakelijk stellen voor bepaalde belastingschulden. Hier kunt u zelf wel het een en ander aan doen.

> Lees meer

Extra overstapmogelijkheid eigenrisicodragerschap WGA

31-8-2017
Had u eigenrisicodrager voor de WGA willen blijven, maar is tegen uw wens en buiten uw toedoen om het eigenrisicodragerschap toch per 1 januari 2017 beëindigd? Het kabinet komt u tegemoet met een reparatieregeling. U krijgt de kans om op 1 juli 2018 weer over te stappen van de publieke verzekering naar het eigenrisicodragerschap voor de WGA.

> Lees meer

Meer banen in detailhandel door soepelere wetgeving

30-8-2017
Het aantal fulltimebanen in de detailhandel zou met ruim twaalf procent kunnen stijgen bij soepelere wetgeving. Dat zegt brancheorganisatie INretail op basis van een onderzoek onder vijfhonderd werkgevers in de mode-, schoenen-, sport- en woondetailhandel. In deze branches werken momenteel 140 duizend mensen.

> Lees meer

Ook aandelenrechten in Gouden Handdruk extra belast

29-8-2017
De 'Gouden Handdruk' is tegenwoordig extra belast en dat geldt volgens de rechter ook voor aandelenrechten, wat iets anders is dan aandelenoptierechten.

> Lees meer

Zeg een tijdelijke kracht op tijd op

28-8-2017
Heeft u het afgelopen half jaar tijdelijk personeel in dienst gehad? Sinds de komst van de Wet Werk en Zekerheid moet de werkgever het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk aanzeggen. Let op dat u dit op tijd doet, anders moet u een aanzegvergoeding betalen.

> Lees meer

Foute subsidieaanvraag praktijkleren: herstel is mogelijk!

28-8-2017
Ontdekt u een fout in uw aanvraag voor de Subsidieregeling praktijkleren dan is er geen man overboord. U kunt de fout nog doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), zelfs als u deze ontdekt na het verstrijken van de deadline van 15 september 2017.

> Lees meer

Is zeilen voor de btw altijd een sport?

25-8-2017
Om sporten te bevorderen, zijn de diensten van sportorganisaties aan de leden vrijgesteld van btw en is op het gelegenheid geven tot sporten en baden het lage tarief van toepassing. Maar is zeilen altijd aan te merken als sport en zijn daarmee alle diensten die ermee verband houden ook vrijgesteld dan wel onderworpen aan het lage tarief?

> Lees meer

Kan ik mijn woning als ondernemingsvermogen aanmerken?

24-8-2017
Als u een bedrijfsmiddel zowel zakelijk als privé gebruikt, kunt u als zelfstandig ondernemer kiezen of u het als privé- of als ondernemingsvermogen aanmerkt. Hoe zit dat bij de eigen woning?

> Lees meer

Veel administratie valt onder bewaarplicht

23-8-2017
Als ondernemer bent u verplicht een administratie te voeren. Wat we hieronder precies moeten verstaan, is niet nader omschreven in de wet. U doet er echter goed aan dit niet te beperkt op te vatten, zo leert recente rechtspraak.

> Lees meer

Doorbetaling Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is werkgeverstaak

22-8-2017
Het is weer bijna tijd voor de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. UWV betaalt deze tegemoetkoming uit in september. Ontvangt u als werkgever voor uw werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV, dan komt de tegemoetkoming binnen op uw rekening. Aan u vervolgens de taak om de tegemoetkoming over te maken op de rekening van de werknemer.

> Lees meer

Gratis toegang tot informatie uit Handelsregister

22-8-2017
Ondernemers kunnen voortaan per jaar dertig gratis inzages krijgen in ondernemingen die in het Handelsregister staan ingeschreven. Hiermee wil de Kamer van Koophandel (KvK) het raadplegen van het Handelsregister laagdrempeliger maken. Daarnaast stelt de KvK kosteloos twee geanonimiseerde sets beschikbaar met open data over bedrijven en jaarrekeningen.

> Lees meer

Gemeentelijke legestarieven moeten redelijk blijven

21-8-2017
Wilt u in Nederland bouwen, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Aan een dergelijke vergunning zijn kosten verbonden. Gemeentes hebben daarbij een grote vrijheid in het bepalen van de tarieven, maar deze vrijheid kent wel grenzen.

> Lees meer

Terugvragen buitenlandse btw? Wees op tijd!

21-8-2017
Heeft u als Nederlandse btw-ondernemer in 2016 in een ander EU-land btw betaald? In de regel kunt u deze btw terugvragen. Doe dit wel op tijd! Uw teruggaafverzoek moet vóór 1 oktober 2017 ingediend zijn bij de Belastingdienst. Een te laat binnengekomen verzoek, wordt mogelijk niet meer in behandeling genomen.

> Lees meer

Jaarlijkse informatieplicht voormalig ANBI

18-8-2017
Ook als uw instelling niet langer is aangewezen als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI), moet u mogelijk toch vóór 1 september 2017 bepaalde informatie over het boekjaar 2016 doorgeven aan de Belastingdienst. Een verlies van de ANBI-status betekent namelijk niet automatisch het einde van de informatieplicht.

> Lees meer

Subsidieregeling praktijkleren: wees er op tijd bij!

17-8-2017
Wilt en kunt u gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren, kom dan nu in actie. De regeling kan u een voordeel opleveren van maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Voor het studiejaar 2016-2017 kunt u nog een subsidieaanvraag indienen tot en met uiterlijk 15 september 2017 (17.00 uur).

> Lees meer

Huurt u als dienstverlener een kantoorpand?

16-8-2017
Zit u met uw kantoor in een gehuurd pand? Dan draait de eigenaar van een zakelijk pand voor de eigenarenheffing OZB op. U als gebruiker van een kantoor moet de gebruikersheffing voor de OZB betalen. Maar dan moet u wel over een zelfstandig kantoor beschikken in dit pand. Wanneer is daarvan sprake?

> Lees meer

Wanneer zijn scholingskosten aftrekbaar?

15-8-2017
Als u de scholingskosten van uw werknemers vergoedt, zijn deze meestal onbelast. Maar kan de werknemer deze kosten ook aftrekken als u ze niet wilt vergoeden?

> Lees meer

Specificeert u de maaltijdvergoeding van uw kok of ober?

15-8-2017
Geeft u als horecaondernemer uw personeel een kostenvergoeding, zoals een maaltijd, die onderdeel vormt van het brutoloon? Dan bent u verplicht om deze kostenvergoeding apart op de loonstrook te specificeren. Deze verplichting geldt al vanaf 1 januari 2016. Er is echter een aantal uitzonderingen.

> Lees meer

Betalingsuitstel bedrijven met besmette eieren

14-8-2017
De problemen door fipronil in eieren is ook de Belastingdienst niet ontgaan. Bedrijven die hierdoor tijdelijk betalingsproblemen hebben, kunnen voor hun belastingverplichtingen uitstel van betaling krijgen.

> Lees meer

Privégebruik auto binnen de autobranche

14-8-2017
Bijtelling van privégebruik auto vindt in beginsel plaats per auto. In de autobranche wordt vaak meer dan één auto gebruikt. De Belastingdienst heeft richtlijnen afgegeven hoe in de autobranche bij meerdere auto’s het privégebruik berekend kan worden.

> Lees meer

Checklist voor het werken met uitzendkrachten

14-8-2017
De Inspectie SZW heeft een checklist 'Werken met uitzendbureaus' gemaakt. Zo kunnen bedrijven zelf beoordelen of zij op een eerlijke, gezonde en veilige manier met uitzendkrachten werken.

> Lees meer

Wat rijdt fiscaal het meest interessant, een youngtimer of oldtimer?

8-11-2017
Voor de auto van de zaak geldt de bekende bijtelling, die gekoppeld is aan de catalogusprijs in het jaar van aankoop. Voor auto's ouder dan 15 jaar geldt een bijtelling op basis van de dagwaarde. Hierbij wordt verschil gemaakt in een youngtimer en oldtimer. Waar zitten de (fiscale) verschillen?

> Lees meer

Burenhulp of werkzaamheden in land- en tuinbouw?

8-10-2017
Bij agrariërs komt het nogal eens voor dat men bij elkaar onderling af en toe diensten verricht. Brancheorganisatie LTO-Nederland heeft hierover met de Belastingdienst een convenant gesloten, zodat duidelijk is hoe deze inkomsten fiscaal moeten worden aangemerkt.

> Lees meer

Nieuw aanvraagformulier G-rekening

8-10-2017
De Belastingdienst heeft het aanvraagformulier voor een G-rekening aangepast. Wilt u deze speciale rekening aanvragen dan dient u gebruik te maken van dit nieuwe formulier.

> Lees meer

Let op correct gebruik sociale media door personeel!

8-9-2017
De afgelopen jaren is het ontslag van werknemers vanwege uitingen op social media gestegen. Met name werknemers die zich op social media negatief uitlaten over bijvoorbeeld de klanten van het bedrijf lopen risico hun baan te verliezen. Voorkom dat uw werknemers social media verkeerd gebruiken!

> Lees meer
Ik wil:
Ik zoek informatie over:

Nieuwsbrief