Nieuws

Afspraak maken?

Bel (0416) 33 70 10
of vul het formulier in

Nieuws

Rechter akkoord met modelmatige bepaling WOZ-waarde

20-5-2022
De waarde van een pand mag met behulp van modellen worden vastgesteld. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant.

> Lees meer

Buitenlandse werkgever? Wanneer is een auto vrijgesteld van bpm?

19-5-2022
Buitenlandse werkgevers die aan een in Nederland wonend personeelslid een auto ter beschikking stellen, kunnen onder voorwaarden vrijstelling van de bpm krijgen. Onlangs heeft de rechter duidelijkheid geschapen rond een van de hiervoor geldende voorwaarden.

> Lees meer

Woonplaatsvoorwaarde in Nederland bij TOZO onrechtmatig

18-5-2022
Ondernemers die tijdens de coronacrisis onder het sociaal minimum terecht kwamen, konden een beroep doen op de TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Om voor de TOZO in aanmerking te komen, moest een ondernemer met een bedrijf in Nederland, ook in Nederland wonen. Volgens de rechter is deze voorwaarde onrechtmatig.

> Lees meer

Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop klein pensioen ingediend

17-5-2022
Het Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop klein pensioen is ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel heeft met name als doel de uitvoeringskosten van kleine pensioenen voor de uitvoerders te beperken.

> Lees meer

Let op voorwaarden 30%-regeling

17-5-2022
Buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid mag u 30% van het salaris onbelast uitbetalen als kostenvergoeding. Het is daarbij wel van belang dat voldaan wordt aan de gestelde fiscale voorwaarden.

> Lees meer

Vergunningsgrens eurovergunning voertuigen binnen EU omlaag

16-5-2022
De vergunningsgrens voor de eurovergunning voor internationaal beroepsgoederenvervoer binnen de EU gaat op 21 mei 2022 omlaag van 3.500 kilogram naar 2.500 kilogram maximummassa.

> Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 verhoogd

16-5-2022
Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2022 omhoog naar € 1756,20 bruto per maand, € 405,30 bruto per week en € 81,61 bruto per dag. Mogelijk gaat het minimumloon sneller omhoog naar € 14,00 per uur. Daarover wordt nog overleg gevoerd door het kabinet met de verschillende oppositiepartijen.

> Lees meer

Huidige reiskostenvergoedingen onder de loep

13-5-2022
Het ministerie van Financiën gaat dit jaar, 2022, nog onderzoek doen naar de reiskostenvergoedingen van werknemers. Dit blijkt uit antwoord op Kamervragen over de invloed van de gestegen brandstofprijzen op het woon-werkverkeer.

> Lees meer

Extra steun gemeentes voor herstructurering winkelgebieden

13-5-2022
Gemeentes kunnen extra steun krijgen voor renovatie of nieuwbouw van winkelgebieden. Hierdoor kunnen winkelgebieden aantrekkelijker en meer leefbaar worden gemaakt.

> Lees meer

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2022

5-12-2022
Er komt waarschijnlijk een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om actuele financiële redenen, uw leeftijd, vanwege gezondheidsredenen of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht is niet van de ene op de andere dag geregeld en vergt vaak jaren van voorbereiding. Begin dus op tijd.

> Lees meer

Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

5-12-2022
De nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof (WBO) gaat in 2022 van kracht. Daarin is geregeld dat vanaf 2 augustus 2022 uw werknemers recht hebben op een uitkering van UWV als zij ouderschapsverlof opnemen. Deze wet is een wijziging van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

> Lees meer

TVL Q4 2020 op basis van werkelijke activiteiten

5-11-2022
De TVL voor het vierde kwartaal van 2020 werd gebaseerd op de SBI-code van een bedrijf. De rechter heeft echter besloten dat voor dit kwartaal rekening gehouden moet worden met de werkelijke activiteiten van een bedrijf als deze afwijken van de SBI-code.

> Lees meer

Vanaf 2025 meer ruimte voor ‘schone’ taxi’s

5-11-2022
Gemeenten kunnen vanaf 2025 desgewenst alleen vrachtauto’s en bestelauto’s toelaten tot de binnensteden als deze geen schadelijke stoffen uitstoten. Gemeenten kunnen ervoor kiezen deze beperking uit te breiden met schone taxi’s.

> Lees meer

Langere betalingsregeling mogelijk bij de Belastingdienst?

5-10-2022
Vanaf 1 april 2022 verleent de Belastingdienst geen bijzonder uitstel van betaling meer in verband met de coronacrisis. Als u voor nieuwe schulden uitstel van betaling nodig heeft, moet u dus voldoen aan het reguliere uitstelbeleid van de Belastingdienst. Voor uitstelverzoeken die tot en met 30 september 2022 worden ingediend, geldt tijdelijk wel mogelijk een langere betalingstermijn.

> Lees meer

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2022

5-10-2022
Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven is continuïteit een van de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast spelen fiscaal-juridische aspecten een grote rol. De Belastingdienst kijkt bij de overdracht namelijk kritisch mee. Het bedrijf is er voor bestaanszekerheid van de huidige generatie, de volgende generatie en liefst nog vele generaties daarna.

> Lees meer

TVL onbelast, maar wel opgeven

5-9-2022
Als u tijdens de coronacrisis omzetverlies heeft geleden, heeft u onder voorwaarden recht op de Tegemoetkoming Vaste Lasten, de TVL. Deze TVL is onbelast. U moet de ontvangen TVL echter wel aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting.

> Lees meer

Subsidie COZO voor zorgbanen hervat

5-9-2022
De subsidieregeling voor banen in de zorg, Coronabanen in de Zorg (COZO), wordt weer hervat. De voorwaarden voor de subsidie worden wel aangescherpt. Naar verwachting worden deze voorwaarden eind juni 2022 gepubliceerd en kan er vanaf dan weer aanspraak op de subsidie worden gemaakt.

> Lees meer

AanZET: subsidie voor zero-emissieloze vrachtwagens

5-6-2022
In het verlengde van de invoering van zero-emissiezones in een aantal Nederlandse steden, is er een nieuwe subsidieregeling beschikbaar voor de aanschaf van nieuwe emissieloze vrachtwagens, de Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks, oftewel AanZET. U kunt deze subsidie vanaf 9 mei 2022 aanvragen.

> Lees meer

STAP-budget tweede periode alweer op

5-6-2022
Het UWV meldt dat het STAP-budget voor de tweede aanvraagperiode op 3 mei 2022 rond 20.30 uur alweer op was. De derde aanvraagperiode start op 1 juli 2022.

> Lees meer

Minder erf- en schenkbelasting voor samenwonende familieleden

5-5-2022
Voor samenwonende familieleden kan door de zogenoemde samentelregeling een nadelig effect optreden in erf- en schenkbelasting. Door een goedkeuring van de staatssecretaris blijft deze samentelregeling met terugwerkende kracht soms buiten toepassing voor deze familieleden. Voor wie geldt dit precies en wat is het voordeel?

> Lees meer

Mid 2022, new rights and prohibitions of termination for employment contracts will enter into force

5-5-2022
As of 1 August 2022, a number of new rights and prohibitions of termination for employment contracts will apply. By that date at the latest, Dutch legislation must comply with the European Directive on transparent and predictable employment conditions.

> Lees meer

Coronategemoetkoming amateursport en verhuur sportaccommodaties verlengd

5-4-2022
Amateursportorganisaties en verhuurders van sportaccommodaties kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen vanwege verliezen door corona voor de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022. Minister Helder heeft de tegemoetkomingsregelingen TASO en de TVS verlengd.

> Lees meer

Geen btw voor zonnepanelen op woningen?

5-4-2022
Het kabinet wil de levering en installatie van zonnepanelen op of bij woningen belasten met 0% btw. Op deze manier worden de administratieve lasten voor vooral particulieren rond het terugvragen van btw op zonnepanelen fors verminderd. Het is de bedoeling dat het nultarief op 1 januari 2023 ingaat.

> Lees meer

Oplaadplaats onnodig bezet houden is strafbaar

5-4-2022
Als u een elektrische auto bezit, kunt u deze op tal van openbare plaatsen opladen. Na het opladen dient u uw auto van de oplaadplaats te verwijderen. Doet u dit niet, dan riskeert u een boete.

> Lees meer

SSEB: subsidie voor vergroenen bouwsector

5-3-2022
Wilt u emissieloze bouwmachines kopen of bestaande bouwwerktuigen of zeegaande bouwvaartuigen ombouwen of verbeteren? Misschien heeft u een innovatief idee om de benodigde laadinfrastructuur te verbeteren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel, SSEB.

> Lees meer

Betere bescherming klanten webshop

5-2-2022
Vanaf 28 mei 2022 komen er regels om klanten van webshops en online platformen beter te beschermen. De nieuwe regels worden tegelijk voor de hele EU ingevoerd, zodat men ook bij online winkelen in andere landen van de EU beter beschermd is.

> Lees meer

Sancties dreigen voor niet registreren in UBO-register

5-2-2022
Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. Valt u hieronder en heeft u zich nog niet ingeschreven, dan kunt u te maken krijgen met sancties. Dit heeft minister Kaag bekendgemaakt.

> Lees meer

Advieswijzer Btw en buitenland 2022

5-2-2022
Levert u goederen over de grens of verricht u diensten aan afnemers buiten Nederland, dan zult u zich moeten verdiepen in de mogelijke btw-verplichtingen in andere landen. Moet ik btw in rekening brengen? Welk tarief moet ik toepassen? Wie moet de btw afdragen? In welk land moet de btw worden betaald? Hoe moet ik betaalde btw terugvragen?

> Lees meer

Rechtsherstel box 3 vóór 4 augustus via 'spaarvariant'

29-4-2022
De ongeveer 60.000 belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de belastingheffing in box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020, krijgen vóór 4 augustus van dit jaar rechtsherstel. Het herstel wordt geboden via de zogenaamde spaarvariant.

> Lees meer

Lever uiterlijk 15 mei uw Gecombineerde opgave in

29-4-2022
Als agrarisch ondernemer vult u ieder jaar de Gecombineerde opgave in. Heeft u dit nog niet gedaan? Houd dan de deadline in de gaten, in 2022 kan dit namelijk tot en met 15 mei.

> Lees meer

Teruggaaf AWf-premie over 2020 en 2021 bij meerdere arbeidsomvangen

28-4-2022
Een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen wordt niet langer als oproepcontract gezien. Hierdoor kunt u mogelijk AWf-premie terugvragen over 2020 en 2021. Dat kan als u door toepassing van het oude standpunt te veel premie betaalde.

> Lees meer

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? 2022

28-4-2022
Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Wat is fiscaal de beste optie? Wat zijn voor mij de belangrijkste voor- en nadelen van zakelijk rijden en wat weegt dan het zwaarst? Vragen waar veel ondernemers mee worstelen. In deze advieswijzer zetten we een aantal regels voor u op een rij, zodat u voor uzelf gemakkelijker de balans kunt opmaken.

> Lees meer

2 mei start aanvraag STAP-budget tweede periode

26-4-2022
Werkzoekenden en werkenden kunnen dit jaar voor het eerst het zogenaamde STAP-budget aanvragen. Geïnteresseerden kunnen vanaf maandag 2 mei 2022, 10.00 uur een aanvraag indienen voor de tweede periode.

> Lees meer

Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2022

26-4-2022
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een geldlening met de bv of het ter beschikking stellen van een bedrijfspand.

> Lees meer

Wijziging betalingsregeling voorlopige aanslagen IB en Vpb 2022

26-4-2022
Als ondernemer krijgt u als het goed is een voorlopige aanslag voor de te betalen inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting over 2022. Vanwege de coronacrisis leek het er in eerste instantie op dat alle voorlopige aanslagen IB en Vpb 2022 ook onder het bijzondere uitstel van belastingbetaling zouden vallen.

> Lees meer

TVL terugbetalen, hoe gaat dat?

25-4-2022
Heeft u de afgelopen jaren TVL ontvangen? Als u uw omzetverlies daarvoor te royaal heeft ingeschat, moet u mogelijk deze tegemoetkoming over één of meer periodes deels of helemaal terugbetalen. Wat zijn daarvoor de mogelijkheden?

> Lees meer

Vaststelling TVL derde kwartaal 2021 later van start

25-4-2022
De definitieve vaststelling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het derde kwartaal van 2021 gaat later van start. Zodra bedrijven de benodigde gegevens door kunnen geven, ontvangen ze van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) hierover bericht.

> Lees meer

Vraag nu subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw aan

22-4-2022
Land- en tuinbouwbedrijven die in het eerste kwartaal van 2022 te maken hebben met een omzetverlies van minstens 30%, kunnen uiterlijk tot en met 2 mei 2022 de subsidie OVK, ongedekte vaste kosten, aanvragen. De OVK is een aanvulling op de TVL.

> Lees meer

Belastingaanslag vervalt bij overschrijding definitieve termijn

22-4-2022
Als de Belastingdienst niet binnen drie jaar een definitieve aanslag inkomstenbelasting oplegt, dan vervalt het recht om dat alsnog te doen. Bij twijfel over de termijn moet de Belastingdienst bewijzen dat de definitieve aanslag inkomstenbelasting op tijd ter post bezorgd is.

> Lees meer

Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen 2022

22-4-2022
Voor mkb-bedrijven is het niet eenvoudig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank. Er is een nieuwe financieringsmarkt ontstaan, een markt die complementair kan zijn aan de zo vertrouwde bancaire financiering. Daarnaast biedt ook de overheid u vanwege corona soms nog extra financieringshulp. Welke alternatieve mogelijkheden zijn er?

> Lees meer

Nieuwe Pensioenwet ingediend bij Tweede Kamer

21-4-2022
In 2019 hebben sociale partners het Pensioenakkoord gesloten en daarin maatregelen afgesproken inzake de modernisering van pensioenen. Het kabinet heeft onlangs een wetsvoorstel ingediend om deze afspraken te realiseren.

> Lees meer

Kabinet presenteert herstelplan heffing box 3

21-4-2022
In een brief aan het parlement heeft het kabinet aangegeven hoe het om wil gaan met de belastingheffing over inkomen in box 3 in de periode 2017 tot en met 2022. Het kabinet geeft verder ook aan hoe het de komende jaren vermogensinkomsten in box 3 wil belasten.

> Lees meer

Ruimere winstvrijstelling verenigingen en stichtingen

20-4-2022
Verenigingen en stichtingen met een relatief geringe winst kunnen vrijgesteld worden van het betalen van vennootschapsbelasting. Onder meer deze vrijstelling is in een recent arrest van de Hoge Raad verruimd voor verenigingen en stichtingen die minder dan vijf jaar bestaan.

> Lees meer

Parkeerboete verlaagd vanwege te hoge kosten

20-4-2022
Wie zijn auto parkeert zonder de daarvoor de verschuldigde parkeerbelasting te betalen, riskeert een behoorlijke boete. Een boete die in geen verhouding stond tot het parkeertarief, werd eerder echter door de rechtbank Overijssel vernietigd.

> Lees meer

Is uw meewerkende partner verplicht verzekerd?

19-4-2022
Als uw partner in uw eenmanszaak of VOF werkt, komt de vraag aan de orde of uw partner verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Het antwoord is afhankelijk van de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking.

> Lees meer

Terugbetalen toeslagen na coronacrisis

19-4-2022
Vanwege de coronacrisis hoefden teveel ontvangen toeslagen tijdelijk niet te worden terugbetaald. Nu de crisis vooralsnog voorbij is, moet dit alsnog gebeuren. De Belastingdienst gaat betrokkenen hierover informeren.

> Lees meer

Geef uw mening over terugbetalen belastingschuld

15-4-2022
Het kabinet gaat het bedrijfsleven vragen mee te denken over oplossingen voor problemen met belastingschulden vanwege corona. Hiervoor is een zogenaamde internetconsultatie gestart, waar geïnteresseerden hun mening kunnen geven.

> Lees meer

Geen precariobelasting zonder tarief

15-4-2022
Als een gemeente precariobelasting wil heffen, moet dit worden vastgelegd in een verordening. Die verordening moet ook het tarief bevatten. Is dit niet het geval, dan kan geen precariobelasting worden geheven.

> Lees meer

Persoonlijke attentie aan werknemer kan belastingvrij

15-4-2022
Een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling aan een werknemer is in principe belast loon. Binnen de werkkostenregeling zijn er mogelijkheden om een persoonlijke attentie onbelast aan uw werknemer te geven. In sommige gevallen kan dit echter zelfs belastingvrij zonder gebruik van de WKR.

> Lees meer

Geen invorderingsmaatregelen vanwege box 3

14-4-2022
Er worden geen invorderingsmaatregelen getroffen als belastingplichtigen met inkomen in box 3 de laatste betaaltermijn van hun voorlopige aanslag voor 2022 overschrijden. Hierover ontvangen betrokkenen op korte termijn een brief.

> Lees meer

Verlenging terugbetaaltermijn corona-belastingschulden?

14-4-2022
De regering gaat onderzoeken of de terugbetaaltermijn van corona-belastingschulden verlengd kan worden. Nu is de termijn maximaal vijf jaar, gekeken wordt of dit voor bepaalde ondernemers langer mag duren.

> Lees meer

Advieswijzer Compensatieregeling bij transitievergoeding

14-4-2022
Het UWV komt werkgevers vanaf 1 april 2020 tegemoet in de betaling van de transitievergoeding aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Dit als gevolg van de Wet compensatie transitievergoeding. Wat zijn hierbij de voorwaarden? En wanneer en waar moet u deze regeling aanvragen?

> Lees meer

Toch nog btw-aangifte via oude ondernemersportaal

13-4-2022
Ondernemers die nog niet over eHerkenning beschikken, kunnen de btw-aangifte over het eerste kwartaal 2022 toch nog via het oude ondernemersportaal indienen. Eerder leek het er op dat dit niet meer mogelijk was.

> Lees meer

Giftenaftrek voor vrijwilligers, wanneer kan dit?

13-4-2022
Als vrijwilliger kunt u soms vanwege uw vrijwilligerswerk giften aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden. Welke zijn dit?

> Lees meer

Advieswijzer Aanzegvergoeding, gefixeerde schadevergoeding en billijke vergoeding

4-12-2022
Naast de transitievergoeding zijn er nog diverse andere vergoedingen in het arbeidsrecht waar u mee te maken kunt krijgen bij ontslag van een werknemer. In deze advieswijzer bespreken wij achtereenvolgens de aanzegvergoeding, de gefixeerde schadevergoeding en de billijke vergoeding. Wanneer is hiervan sprake? En wat zijn de regels?

> Lees meer

Medio 2022 nieuwe rechten en opzegverboden arbeidsovereenkomst

4-12-2022
Vanaf 1 augustus 2022 geldt een aantal nieuwe rechten en opzegverboden voor arbeidsovereenkomsten. De Nederlandse wetgeving moet uiterlijk op die datum voldoen aan een Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

> Lees meer

Subsidie voor alternatieve markten vanwege oorlog Oekraïne

4-11-2022
Vanwege de oorlog in Oekraïne gelden er tal van handelsbeperkingen. Bent u hierdoor getroffen in uw omzet, dan kunt u subsidie krijgen voor het zoeken naar alternatieve markten.

> Lees meer

Verhoging wettelijk minimumloon van 7,5% in 2024

4-11-2022
Per 1 januari 2024 wil het kabinet het wettelijk minimumloon verhogen met 7,5%. Het betreft hier een buitengewone verhoging. Een wetsvoorstel hiertoe wordt momenteel uitgewerkt.

> Lees meer

Reikwijdte terugwerkende kracht sectorindeling bekend

4-8-2022
Betaalde een werkgever te veel premies omdat hij in een verkeerde sector was ingedeeld? Dan was het volgens de Belastingdienst vanaf 29 juni 2018 niet meer mogelijk om met terugwerkende kracht ingedeeld te worden in de juiste sector. De Hoge Raad zette daar in september 2021 een streep doorheen.

> Lees meer

Informatieverplichting digitale platformen

4-8-2022
Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend waarmee digitale platformen, DAC7 genoemd, verplicht worden informatie te verstrekken aan de Belastingdienst. Het wetsvoorstel moet per 1 januari 2023 van kracht worden.

> Lees meer

Einde thuiswerken; inrichting werkkamer terug naar kantoor?

4-7-2022
Het advies om thuis te werken vanwege corona is voorbij. Betekent dit dat uw werknemers de inrichting van de werkkamer thuis weer terug naar kantoor moeten brengen?

> Lees meer

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen werken zonder vergunning

4-7-2022
Wilt u vluchtelingen uit Oekraïne als werknemer aannemen? Dan hoeft u geen werkvergunning aan te vragen.

> Lees meer

Grootbedrijf moet factuur mkb binnen 30 dagen betalen

4-6-2022
De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het verkorten van de betaaltermijn voor het grootbedrijf dat afnemer is van het mkb. Een wetsvoorstel dat deze termijn verkort naar 30 dagen, is aangenomen. Wanneer dit ingaat, is nog niet bekend.

> Lees meer

Advieswijzer Stimuleringsregelingen voor innovatie 2022

4-6-2022
Innovatie is het sleutelwoord voor de toekomst, want stilstand is achteruitgang. Niet voor niets stimuleert de overheid bedrijven die innoveren met allerlei stimulerings- en financieringsregelingen. Bent u benieuwd of innovatie ook voor uw onderneming loont?

> Lees meer

Tweede Kamer akkoord met vrachtwagenheffing in 2027

4-5-2022
De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met de invoering van een vrachtwagenheffing per 2027. Deze regeling houdt in dat er voor bedrijfsauto’s van meer dan 3.500 kilo een heffing per verreden kilometer betaald moet worden. De invoeringsdatum is later dan oorspronkelijk de bedoeling was.

> Lees meer

Advieswijzer Beperkte gemeenschap van goederen 2022

4-5-2022
Voor de ondernemer die na 1 januari 2018 is getrouwd zonder huwelijksvoorwaarden, geldt de beperkte gemeenschap van goederen. Een ondernemer doet er onder het nieuwe recht nog verstandiger aan dan voorheen om huwelijkse voorwaarden overeen te komen met zijn of haar aanstaande echtgenoot of geregistreerd partner.

> Lees meer

Regel uw vennootschapsbelasting, voorkom acht procent rente

4-4-2022
Als u een bv heeft, kunt u belastingrente voorkomen door op tijd aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) over het jaar 2021 te doen óf door alvast een voorlopige aanslag Vpb te vragen. Hoe zit dat precies?

> Lees meer

Laatste NOW-aanvraag uiterlijk 13 april indienen

4-4-2022
De voorlopig laatste tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW kunt u nog tot en met 13 april 2022 indienen bij het UWV. Deze aanvraag betreft de periode januari tot en met maart 2022.

> Lees meer

Controleer inkomende facturen op btw-verleggingsregeling

4-1-2022
Als een btw-verleggingsregeling van toepassing is, mag uw leverancier of opdrachtnemer geen btw op de factuur vermelden. Gebeurt dit wel, dan kunt u deze ten onrechte vermelde btw niet in aftrek brengen. Controleer daarom altijd goed of de btw op uw inkomende facturen terecht is.

> Lees meer

Teruggaaf dubbele premies voor Rijnvarenden

4-1-2022
Rijnvarenden die tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 premies volksverzekeringen betaalden in Nederland én in Luxemburg, België, Frankrijk, Duitsland of Zwitserland, kunnen dedubbel betaalde premies terugvragen. Zij moeten hiermee niet te lang wachten, want deze mogelijkheid staat alleen het eerste halfjaar van 2022 open.

> Lees meer

Ondernemers krijgen in april brief over belastingschuld

31-3-2022
Ondernemers die vanwege corona bijzonder uitstel van betaling van belasting hebben gekregen, ontvangen in de loop van april 2022 een eerste brief van de Belastingdienst over hun schuldpositie. Het betreft een overzicht van de totale belastingschuld op 31 januari 2022.

> Lees meer

Rentevergoeding btw-teruggaaf bij trage Belastingdienst

31-3-2022
Moet u lang wachten op uw btw-teruggaaf? Dan heeft u mogelijk recht op vergoeding van belastingrente.

> Lees meer

Vraag uiterlijk 13 april accijns op brandstofvoorraad terug

31-3-2022
Bedrijven die de brandstoffen benzine, diesel, LPG of LNG (vloeibaar aardgas) in voorraad hebben, kunnen nu een deel van de al betaalde accijns terugvragen. Dit vanwege de verlaging van de accijns op deze brandstoffen. U kunt tot uiterlijk 13 april 2022 de accijns terugvragen.

> Lees meer

Ook TVL Q4 2020 bij onjuiste SBI-code

30-3-2022
Het recht op TVL hangt samen met de bedrijfsactiviteiten zoals die blijken uit de SBI-code waarmee een bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wijken de bedrijfsactiviteiten af van deze SBI-code, maar sluiten deze wel aan bij een andere SBI-code? Dan is er toch recht op TVL voor het vierde kwartaal van 2020.

> Lees meer

Advieswijzer Transitievergoeding bij ontslag

30-3-2022
Wilt u een arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigen? Dan bent u waarschijnlijk verplicht een transitievergoeding te betalen. Wanneer is dit het geval? Wat zijn de regels hieromtrent? En hoeveel bedraagt deze vergoeding?

> Lees meer

Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent dagloon

29-3-2022
De uitkering voor betaald ouderschapsverlof wordt verhoogd naar 70 procent van het dagloon. Oorspronkelijk was in de Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022 een uitkering voor betaald ouderschapsverlof van 50 procent van het dagloon opgenomen. Het voorstel voor de verhoging naar 70 procent is door staatssecretaris Van Gennip naar de Tweede kamer gestuurd.

> Lees meer

Staatssecretaris negeert uitspraak rechter inzake eHerkenning

29-3-2022
De rechter heeft onlangs beslist dat er geen wettelijke basis bestaat ondernemers te verplichten via eHerkenning aangiftes in te dienen. In antwoord op Kamervragen geeft staatssecretaris Van Rij aan van mening te zijn dat er wél een wettelijke basis voor is. Hij meent dan ook dat hij ondernemers nog steeds kan dwingen via eHerkenning aangifte te doen.

> Lees meer

Advieswijzer Personeel inlenen in 2022

28-3-2022
Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming, bijvoorbeeld bij tijdelijke drukte of seizoenswerk? Zorg dan dat u voldoet aan alle regelgeving. Anders loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw. Waar moet u op letten en wat moet u regelen?

> Lees meer

Nieuw investeringsfonds voor kennisintensieve bedrijven

28-3-2022
Er komt een nieuw investeringsfonds dat specifiek gericht is op kennisintensieve bedrijven. Hierdoor moet de technologische kennis van Nederland een boost krijgen om zodoende de concurrentiepositie te verbeteren.

> Lees meer

Ook dit jaar weer belastingvrij schenken

25-3-2022
Ook dit jaar kunt u weer schenken en daarbij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstellingen. Hierbij geldt in een aantal gevallen een lagere vrijstelling dan vorig jaar. Vanwege corona waren sommige vrijstellingen toen tijdelijk verhoogd.

> Lees meer

Ook uitstel van betaling mogelijk voorlopige aanslag 2022

24-3-2022
Als ondernemer krijgt u een voorlopige aanslag voor de te betalen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2022. Ook voor die voorlopige aanslag kunt u uitstel van betaling krijgen en wel over het gehele bedrag. Dit ondanks het feit dat het uitstel van betaling voor belastingschulden als steunmaatregel vanaf 1 april 2022 wordt beëindigd.

> Lees meer

Is btw op huisvesting personeel aftrekbaar?

24-3-2022
De btw op personeelsuitgaven is voor een ondernemer in het algemeen niet aftrekbaar. Hierop bestaat een aantal uitzonderingen, waaronder die op huisvesting. Wanneer is die btw wel en wanneer niet aftrekbaar?

> Lees meer

Aangifte of verzoek voorlopige aanslag IB 2021 vóór 1 mei

23-3-2022
Vanaf 1 maart 2022 kunt u uw aangifte inkomstenbelasting 2021 indienen. Als u geen uitstel aanvraagt, moet deze aangifte vóór 1 mei 2022 bij de Belastingdienst binnen zijn.

> Lees meer

Advieswijzer Ontslagrecht 2022

23-3-2022
In deze advieswijzer geven we u de stand van zaken met betrekking tot het ontslagrecht per 1 maart 2022. Wanneer mag u iemand ontslaan, welke route moet u bewandelen en wat moet u vastleggen?

> Lees meer

UWV aansprakelijk voor slecht deskundigenoordeel

22-3-2022
Het UWV is verantwoordelijk voor het geven van deskundig advies over de voortgang van re-integratie. Dit betekent dat de uitkerende instantie onafhankelijk onderzoek moet doen, uitgevoerd door professionals. Gebeurt dit niet, dan kan een oordeel van het UWV worden weerlegd.

> Lees meer

Verhoging terugkeerpremie eigenrisicodrager Ziektewet

22-3-2022
Overweegt u om te stoppen als eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW)? Vanaf 1 januari 2024 betaalt u een hogere terugkeerpremie als u terugkeert naar de publieke ZW-verzekering bij het UWV. Als u uw eigenrisicodragerschap ZW uiterlijk per 1 juli 2022 beëindigt, betaalt u de eerste twee jaar nog de lagere terugkeerpremie.

> Lees meer

Verblijfkosten eigen rijders 2022 vastgesteld

21-3-2022
Transportondernemers die zelf meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag aan verblijfkosten van de winst aftrekken. Het bedrag is voor 2022 verhoogd en bedraagt € 41,50 bruto per dag.

> Lees meer

Vraag definitieve NOW tweede periode vóór 1 april aan

21-3-2022
Werkgevers die voor de maanden juni tot en met september 2020 NOW hebben aangevraagd, dienen vóór 1 april 2022 een definitieve berekening aan te vragen. Gebeurt dit niet, dan moet de volledige tegemoetkoming voor die periode worden terugbetaald.

> Lees meer

Dga, ook uw uitstel van belastingbetaling eindigt 1 april

18-3-2022
Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen tot 1 april 2022 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de meeste belastingschulden. Vanaf 1 april dit jaar moeten alle nieuwe betalingsverplichtingen weer voldaan worden.

> Lees meer

Flexkracht krijgt eerder medezeggenschapsrechten

18-3-2022
Het aantal flexwerkers, zoals uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk dienstverband, neemt in Nederland steeds verder toe. Om ervoor te zorgen dat ook werknemers met korte of tijdelijke dienstverbanden aanspraak kunnen maken op medezeggenschapsrechten is de WOR (Wet op de ondernemingsraden) per 1 januari 2022 op dit punt gewijzigd.

> Lees meer

Nog 1 week voor inschrijving UBO-register!

17-3-2022
Moet u zich inschrijven in het UBO-register, doe dit dan vóór 27 maart van dit jaar. Bent u te laat, dan riskeert u een boete. Inschrijven kan online via de site van de Kamer van Koophandel.

> Lees meer

Kabinet compenseert hoge energieprijzen

17-3-2022
Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen genomen om de stijgende energieprijzen te compenseren. De verwachte daling van de gemiddelde koopkracht met 2,7% wordt op deze manier deels teniet gedaan.

> Lees meer

Advieswijzer Voordelen loonkosten 2022

17-3-2022
Als werkgever heeft u voor bepaalde groepen werknemers die moeilijker aan het werk komen - onder voorwaarden - recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit is vastgelegd in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

> Lees meer

Advieswijzer Aandachtspunten verzuim 2022

17-3-2022
Bij verzuim als gevolg van ziekte komt een hoop kijken. U moet als werkgever weten aan welke wet- en regelgeving u gebonden bent. Wat moet u regelen, wanneer en door wie? Wat regelt u zelf en wat besteedt u uit? En hoe zit het met het salaris, uitkeringen en overige financiële zaken? Deze aspecten komen hier aan bod.

> Lees meer

Thuiswerkvergoeding ook onbelast voor dga?

16-3-2022
Sinds dit jaar geldt een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag. Of een dga ook van deze vrijstelling gebruik kan maken, hangt af van het feit of de dga al een werkplek thuis heeft die fiscaal als werkplek is aangemerkt.

> Lees meer

Vergeet uw eindheffing werkkostenregeling niet

15-3-2022
Als werkgever kunt u onbelast zaken aan uw personeel vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen via de werkkostenregeling. Bent u eindheffing verschuldigd, dan moet u die uiterlijk aangeven in het tweede aangiftetijdvak van het volgende jaar.

> Lees meer

Geef uiterlijk 31 maart WBSO-uren 2021 door

15-3-2022
Vroeg u in 2021 WBSO aan? Doe dan uiterlijk 31 maart 2022 uw WBSO-mededeling over 2021 bij de RVO. De mededeling bevat de door uw medewerkers in 2021 gerealiseerde S&O-uren en soms ook de werkelijk gemaakte kosten en uitgaven.

> Lees meer

Ook TVL voor bepaalde groep startende ondernemers

14-3-2022
De TVL, met betrekking tot het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022, komt ook beschikbaar voor een aantal starters. Het gaat om startende ondernemers die tussen 1 juli 2020 en 1 oktober 2021 hun bedrijf begonnen zijn.

> Lees meer

Eigenrisicodrager WGA of ZW? Uiterlijk 31 maart aanvragen of opzeggen!

14-3-2022
Wilt u per 1 juli 2022 eigenrisicodrager worden voor de WGA of ZW? Of bent u eigenrisicodrager en wilt u opzeggen? Dan moet u dat uiterlijk 31 maart aanvragen bij de Belastingdienst.

> Lees meer

Vanaf begin 2022 de bv in? Registreer intentie vóór 1 april

14-3-2022
Wilt u met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 uw IB-onderneming ruisend – dit is met fiscale afrekening - inbrengen in een bv? Dan moet u, indien u nog niets heeft vastgelegd, snel in actie komen.

> Lees meer
Ik wil:
Ik zoek informatie over:

Nieuwsbrief