Nieuws

Afspraak maken?

Bel (0416) 33 70 10
of vul het formulier in

Nieuws

Aanvraag steunmaatregel € 4.000 gestart

28-3-2020
Ondernemers in sectoren die specifiek zijn getroffen door het coronavirus, kunnen nu een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto.

> Lees meer

Inkomensnood? Nieuwe regels tijdelijke bijstand zzp'er

28-3-2020
Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, van 1 maart tot en met 31 mei 2020, via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

> Lees meer

Geen Nederlandse bijstand voor in buitenland wonende zzp'er

28-3-2020
Zzp’ers die in Nederland werken maar in het buitenland wonen, grijpen naast de inkomensondersteuning voor zzp’ers vanwege het coronavirus. Dit meldt dagblad De Gelderlander.

> Lees meer

Exportkredietverzekering verruimd vanwege coronacrisis

27-3-2020
In de strijd tegen de coronacrisis heeft de overheid een verruiming van de exportkredietverzekering bekend gemaakt. Dit om met name exporteurs tegemoet te komen bij de problemen die ze vanwege het coronavirus ondervinden.

> Lees meer

Belastinguitstel en NOW? Doe op tijd aangifte loonheffingen!

27-3-2020
De Belastingdienst roept werkgevers op om op tijd aangifte te doen voor de loonheffingen. U bent dit wettelijk verplicht, maar het is bovendien noodzakelijk voor de berekening van de tegemoetkoming via de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Deze NOW is een van de steunmaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd.

> Lees meer

Kosten en uren WBSO doorgeven vóór 1 april

26-3-2020
Heeft u in 2019 gebruik gemaakt van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)? Dan moet u de S&O-uren die uw medewerkers in 2019 hebben gerealiseerd, vóór 1 april 2020 doorgeven via rvo.nl.

> Lees meer

Mag u als werkgever het vakantiegeld uitstellen?

25-3-2020
Over een aantal maanden moet het vakantiegeld worden uitbetaald. Mag u dit opschorten om u zo wat financiële armslag te geven?

> Lees meer

Regeling Borgstellingskrediet Landbouw verruimd

25-3-2020
Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de regeling Borgstellingskrediet Landbouw (BL) verruimd. Gezonde land- en tuinbouwbedrijven die door deze crisis getroffen worden, kunnen hierdoor gefinancierd blijven. Dit heeft minister Carola Schouten (LNV) besloten.

> Lees meer

Corona: kan ik mijn werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen?

24-3-2020
Nee, dat kunt u als hoofdregel niet. Uw werknemer bepaalt wanneer hij vakantie wenst op te nemen. U als werkgever dient binnen 14 dagen op een schriftelijk verzoek van de werknemer om in een bepaalde periode vakantie op te nemen, te reageren. Laat u dit na, dan wordt de vakantie geacht te zijn toegekend conform de wens van de werknemer.

> Lees meer

Corona: recht op kortdurend zorgverlof?

24-3-2020
Stel, iemand uit de sociale omgeving van uw werknemer blijkt besmet te zijn met het coronavirus, waardoor uw werknemer thuis moet blijven. In die situatie kan de werknemer aanspraak maken op kortdurend zorgverlof.

> Lees meer

Corona: coulance betalen pensioenpremie en waterschappen

23-3-2020
Ook pensioenuitvoerders en de waterschappen proberen de financiële nood van ondernemers vanwege het coronavirus te verlichten. Maatregelen hiertoe zijn onlangs bekendgemaakt.

> Lees meer

Kan ik al tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) aanvragen?

23-3-2020
De regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) die het kabinet dinsdag 17 maart heeft bekendgemaakt vervangt de regeling voor werktijdverkorting (WTV) per direct. Kunt u de NOW-regeling die de ondernemer tegemoet komt in de loonkosten, al aanvragen? Wat zijn de gevolgen voor de WW-rechten van werknemers? Dit en andere vragen worden hier behandeld.

> Lees meer

Geen derdenverklaring bij uitstel belastingbetaling door corona

23-3-2020
Om mogelijke financiële problemen van ondernemers vanwege het coronavirus nog verder te beperken, zijn er extra mogelijkheden tot uitstel van belastingbetaling. De aanvullende verklaring van bijvoorbeeld de accountant of financieel adviseur, de derdenverklaring, is niet langer nodig.

> Lees meer

Versoepeling transportregels bevoorrading supermarkten en apotheken

20-3-2020
Het kabinet versoepelt de regels voor vrachtwagenchauffeurs om de aanvoer van levensmiddelen in supermarkten en de aanvoer van medicinale en farmaceutische producten bij apotheken te verzekeren.

> Lees meer

Versoepeling regels bij bevoorrading supermarkten

20-3-2020
Het kabinet versoepelt de regels voor vrachtwagenchauffeurs om de aanvoer van levensmiddelen in supermarkten te verzekeren. Enkele onderdelen van de rij- en rusttijdenregeling zijn hiervoor tijdelijk aangepast.

> Lees meer

Tijdelijke versoepeling rij- en rusttijden voor bevoorrading apotheken

20-3-2020
Het kabinet heeft de regels voor sommige vrachtwagenchauffeurs versoepelt om de aanvoer van medicinale en farmaceutische producten, waaronder medische hulpmiddelen zeker te stellen. Enkele onderdelen van de rij- en rusttijdenregeling zijn hiervoor tijdelijk aangepast.

> Lees meer

Wijzigingen premiedifferentiatie WW

20-3-2020
U krijgt tot 1 juli 2020 in plaats van 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Ook komt er geen herziening van de WW-premie voor werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt. Dat heeft het kabinet besloten naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom corona.

> Lees meer

Bedrijven krijgen extra ondersteuning vanwege coronavirus

19-3-2020
Het coronavirus berokkent bedrijven en ondernemers een behoorlijke economische schade. Daarom heeft het kabinet een tweede pakket aan ondersteunende maatregelen bekend gemaakt.

> Lees meer

Schuld dga bij bv aangemerkt als winstuitdeling

19-3-2020
Dat het aangaan van een schuld bij de bv ook nu al niet zonder gevaren is, bleek onlangs in een zaak voor de rechtbank in Den Haag. Een dga stond inmiddels voor bijna € 1,3 miljoen in het krijt bij zijn bv. De inspecteur merkte de toename van de schuld in het laatste jaar aan als dividend.

> Lees meer

Ontslagreden verplicht vermelden op loonaangifte

18-3-2020
Vanaf dit jaar, 2020, zijn werkgevers verplicht om bij het ontslag van een werknemer de reden ervan te vermelden op de loonaangifte. De maatregel is genomen om uitkeringsfraude tegen te gaan.

> Lees meer

Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling verhoogd

17-3-2020
De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB-regeling is vanwege het coronavirus verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen, lopen ze hierbij minder risico en hebben bedrijven dus de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.

> Lees meer

Btw-regels voorraad op afroep gewijzigd!

17-3-2020
Per 1 januari 2020 gelden er andere regels voor de btw als het gaat om grensoverschrijdende goederentransacties binnen de Europese Unie. Reden is om het btw-stelsel in de EU-landen te harmoniseren. Zo zijn er nieuwe regels rond de voorraad op afroep en de consignatievoorraad.

> Lees meer

Strikte voorwaarden bij lenen van eigen pensioen-bv

17-3-2020
Dga’s met een pensioen-bv moeten oppassen als zij bij deze pensioen-bv een lening afsluiten. Blijken deze namelijk onzakelijk te zijn, dan kan onder omstandigheden een fiscale afstraffing volgen die er niet om liegt. Dit bleek recent nog in een zaak voor de rechtbank in Breda.

> Lees meer

Compensatie transitievergoeding vanaf 1 april aanvragen

16-3-2020
Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV compensatie aanvragen voor transitievergoedingen voor langdurig zieke werknemers. De compensatie is alleen mogelijk als de transitievergoeding op of na 1 juli 2015 is betaald en als het einde van de periode van twee jaar ziekte op of na 1 juli 2015 lag.

> Lees meer

Huis gekocht? Wat mag je nou wel en niet fiscaal aftrekken?

13-3-2020
De Belastingdienst vraagt aandacht voor fouten in de belastingaangifte, die met name starters op de woningmarkt maken bij het kopen van een huis. Maar wat zijn nu de werkelijke voorwaarden voor die renteaftrek en de aftrek van kosten die gemoeid gaan bij het kopen van een huis?

> Lees meer

Extra coronamaatregelen: uitstel van belasting

3-12-2020
Het kabinet helpt ondernemers die kampen met financiële problemen door het coronavirus. Daartoe neemt het enkele maatregelen.

> Lees meer

Fout in belastingaanslagen percentages box 3

3-11-2020
Door een fout in de percentages voor de berekening van belasting in box 3, zijn al ingeleverde aangiftes 2019 en voorlopige aanslagen 2020 onjuist. Dit meldt de Belastingdienst.

> Lees meer

Extra geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

3-11-2020
Vanaf 1 juli 2020 heeft een partner bij de geboorte van een kind recht op maximaal vijf weken extra verlof. Dit verlof komt dus boven op het betaalde verlof van één week, dat al sinds 2019 bestaat.

> Lees meer

Wellicht krijgt u toch huurtoeslag

3-10-2020
Vanaf dit jaar geldt er geen absolute inkomensgrens meer voor de huurtoeslag. Hierdoor hebben meer mensen dit jaar recht op huurtoeslag. U kunt uitrekenen of u ook mogelijk in aanmerking komt.

> Lees meer

Check berekening LIV en LKV

3-9-2020
Als u als werkgever recht heeft op bepaalde tegemoetkomingen in de loonkosten, ontvangt u hierover uiterlijk 15 maart bericht van de Belastingdienst. Dit bericht bevat een berekening van de toegekende bedragen. Check deze goed, want u kunt ze indien nodig tot 1 mei 2020 rectificeren.

> Lees meer

Winstvrijstelling vereniging of stichting pas bij vijf jaar bestaan

3-9-2020
Voor organisaties bestaat er een vrijstelling in de winstbelasting als er de afgelopen vijf jaar niet meer dan € 75.000 winst is behaald. Hof Arnhem is van mening dat deze vrijstelling niet is weggelegd voor organisaties die nog geen vijf jaar bestaan.

> Lees meer

KOR voor school? Geen btw-aftrek zonnepanelen

3-6-2020
Scholen die flink investeren of al hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, zijn vaak slecht af met de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in de btw. Zij kunnen de btw op de aanschaf niet terugvragen of moeten soms zelfs de reeds ontvangen teruggave van deze btw terugbetalen.

> Lees meer

Werktijdverkorting vanwege coronavirus?

3-5-2020
Heeft het coronavirus invloed op uw bedrijf en heeft u daardoor tijdelijk minder werk? Werktijdverkorting, ofwel deeltijd-WW, kan dan een oplossing bieden.

> Lees meer

Beperk commerciële schade door coronavirus

3-4-2020
Het coronavirus heeft ook Nederland bereikt en kan dus gevolgen hebben voor uw onderneming. Ondernemersvereniging Evofenedex heeft een aantal aandachtspunten naar buiten gebracht waarmee ondernemers de commerciële schade kunnen beperken.

> Lees meer

Strenger toezicht Belastingdienst op zzp’ers bouw en zorg

3-3-2020
De Belastingdienst start in een deel van de bouw- en zorgsector met specifiek toezicht voor wat betreft de vraag of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking. Het komt namelijk regelmatig voor dat men er ten onrechte vanuit gaat dat dit niet het geval is. In die gevallen wordt er ook ten onrechte geen loonheffing en premie ingehouden.

> Lees meer

Een buitenlandse werknemer in dienst nemen? Drie voorbeelden

3-2-2020
Steeds meer bedrijven richten zich ook op buitenlandse werknemers bij hun speurtocht naar goed personeel. Wanneer is het toegestaan om een buitenlandse werknemer in dienst te nemen en hoe gaat u praktisch te werk?

> Lees meer

Akkoord over verplichte AOV voor zzp’er

28-2-2020
Organisaties van werkgevers en werknemers hebben een akkoord bereikt over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers. Het streven is de verzekering per 2024 in te laten gaan. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

> Lees meer

Invoering UBO-register laat nog langer op zich wachten

28-2-2020
De invoering van het zogenaamde UBO-register laat opnieuw nog enige tijd op zich wachten. Dit is het gevolg van de vertraging die is ontstaan bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer.

> Lees meer

Nieuwe mkb-scholingssubsidie SLIM vanaf 2 maart aanvragen

27-2-2020
Ondernemers in het mkb kunnen vanaf 2 maart hun aanvragen indienen voor de nieuwe scholingssubsidie SLIM, de subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb. Hiervoor is € 48 miljoen beschikbaar.

> Lees meer

Andere bewijsregels bij toepassing btw-nultarief internationale handel

27-2-2020
Per 1 januari 2020 gelden er andere regels voor de btw als het gaat om grensoverschrijdende transacties binnen de EU. Reden is om het btw-stelsel in de EU-landen te harmoniseren. Zo zijn de bewijsregels om het btw-nultarief toe te kunnen passen, veranderd.

> Lees meer

Fiscale voordelen elektrische auto tot 2025

26-2-2020
Het gebruik en de aankoop van de elektrische auto wordt ook de komende jaren nog gestimuleerd, zo blijkt uit een recent overzicht van de staatssecretaris van Financiën. De financiële voordelen worden de komende jaren wel langzaam afgebouwd.

> Lees meer

eHerkenning in 2020 nog niet verplicht voor btw-aangifte

25-2-2020
Voor het indienen van de btw-aangifte is dit jaar nog geen eHerkenning vereist. Dit blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen.

> Lees meer

Obligation to report on foreign carriers with effect from 1 March

24-2-2020
With effect from 1 March 2020, foreign carriers transporting goods in the Netherlands will be under the obligation to report these activities, unless they only transport the goods through the Netherlands, without loading or unloading.

> Lees meer

Coronavirus: moet u actie ondernemen?

21-2-2020
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft op zijn site (rvo.nl) antwoord gegeven op tal van vragen inzake het coronavirus die specifiek voor het bedrijfsleven van belang zijn. De vragen zijn met name bestemd voor ondernemers die handeldrijven met China.

> Lees meer

Check uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

21-2-2020
Heeft u een bv, dan heeft u als het goed is een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (VPB) ontvangen of u ontvangt deze binnenkort. Check of de voorlopige aanslag klopt en of de te betalen belasting ongeveer overeenkomt met wat u verwacht. Dit om mogelijke te betalen belastingrente te voorkomen.

> Lees meer

Nieuwe bestelauto? Zorg voor een nieuwe verklaring

20-2-2020
Als u een bestelauto met een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ in het jaar vervangt door een andere, moet u voor deze vervangende bestelauto een nieuwe verklaring aanvragen. Zo niet, dan kan het u duur komen te staan, zo bleek eerder voor de rechter.

> Lees meer

Huwelijkse voorwaarden, het verrekenbeding en uw onderneming

19-2-2020
Ondernemers krijgen regelmatig het advies om huwelijkse voorwaarden overeen te komen met hun (aanstaande) echtgenoot. In deze huwelijkse voorwaarden is vaak een verrekenbeding opgenomen. Hoe wordt uw onderneming hierin meegenomen?

> Lees meer

Adviseur Hoge Raad: KIA verdelen onder vennoten

18-2-2020
De adviseur van de Hoge Raad, de advocaat-generaal, vindt dat bij een investering door een samenwerkingsverband van ondernemers de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) onder de deelnemers in het samenwerkingsverband moet worden verdeeld. Dit blijkt uit een recent advies.

> Lees meer

Meedoen met de KOR? Aanmelding uiterlijk 3 maart!

17-2-2020
Blijft uw omzet dit jaar onder de € 20.000, dan kunt u deelnemen aan de vernieuwde kleineondernemersregeling (KOR) in de btw. Als u hiervoor nog niet bent aangemeld, moet u dit alsnog doen en ervoor zorgen dat uw aanmelding uiterlijk 3 maart 2020 bij de Belastingdienst binnen is. U doet dan mee per 1 april 2020.

> Lees meer

Vanaf 1 maart meldingsplicht buitenlandse transporteur

17-2-2020
Buitenlandse transporteurs die in Nederland goederen vervoeren, zijn vanaf 1 maart 2020 verplicht dit te melden. Een uitzondering geldt als de goederen alleen door Nederland vervoerd worden, zonder te laden of te lossen.

> Lees meer

Duizenden voorlopige teruggaven onterecht stopgezet

14-2-2020
De Belastingdienst heeft de voorlopige teruggave dit jaar voor vele duizenden personen ten onrechte stopgezet. Dit meldt RTL-Nieuws. Daardoor hebben sommigen in januari tot honderden euro’s minder ontvangen.

> Lees meer

Profiteert u ook van hersteloperatie kindgebonden budget?

14-2-2020
De fiscus heeft in het verleden in een flink aantal gevallen te weinig kindgebonden budget uitbetaald. Dit gebeurt nu alsnog met terugwerkende kracht en levert soms een onverwacht flinke meevaller op.

> Lees meer

Leg partneralimentatie altijd vast

14-2-2020
Als echtgenoten of partners uit elkaar gaan, is een afgesproken partneralimentatie in beginsel aftrekbaar bij degene die deze betaalt. Dit vereist wel dat er sprake is van een verplichting, aldus de rechtbank in Den Haag.

> Lees meer

Internationale handel? Verplicht btw-identificatienummer op factuur

13-2-2020
Per 1 januari 2020 gelden er andere regels voor de btw als het gaat om grensoverschrijdende transacties binnen de EU. Reden is om het btw-stelsel in de EU-landen te harmoniseren. Zo bent u nu verplicht bij intracommunautaire leveringen het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur te vermelden, wilt u het nultarief toepassen.

> Lees meer

Vrijstelling BOR tot aanslag vaststaat

13-2-2020
De vrijstelling voor bedrijfsvermogen in de erf- en schenkbelasting geldt totdat de aanslag definitief vaststaat. Dit heeft het gerechtshof in Amsterdam onlangs beslist.

> Lees meer

Ruim 500 miljoen voor stikstofaanpak landbouwsector

2-12-2020
Om de stikstofproblematiek in de landbouw aan te pakken stelt het kabinet honderden miljoenen euro’s beschikbaar. Het grootste gedeelte van het geld is straks beschikbaar voor veehouders die met hun bedrijf willen stoppen en voor boeren die helpen om de stikstofuitstoot terug te dringen.

> Lees meer

Is uw WOZ-beschikking wel juist?

2-11-2020
Binnenkort vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen weer op de mat. Onroerend goed is aanzienlijk in waarde gestegen, dus is het van belang te checken of uw beschikking wel klopt.

> Lees meer

Forse stijging waarde verpachte landbouwgrond

2-11-2020
Particulieren die landbouwgrond verpachten, moeten de waarde van deze grond aangeven in box 3. Deze waardering valt voor het jaar 2019 fors hoger uit, zo blijkt uit cijfers die door de Belastingdienst bekend zijn gemaakt.

> Lees meer

Aandachtspunten fiscale fietsregeling per 2020

2-10-2020
Heeft u personeel dat op de fiets naar het werk komt? Dan kunt u sinds 1 januari van dit jaar gebruik maken van de nieuwe fietsregeling. Deze regeling roept echter nog tal van vragen op. De belangrijkste worden hieronder beantwoord.

> Lees meer

Uitstel loonaangifte vanwege problemen e-Herkenning

2-5-2020
Moet u als rechtspersoon loonaangifte doen? Dan bent u verplicht dit vanaf dit jaar te doen met behulp van e-Herkenning. Deze verplichting heeft tot veel ophef geleid. De Belastingdienst heeft daarom besloten dat u, onder voorwaarden, uitstel voor de loonaangifte kunt krijgen tot 1 juli 2020.

> Lees meer

Vanaf 1 juli subsidie elektrische auto

2-5-2020
Vanaf 1 juli 2020 komt er een subsidie voor particulieren die een elektrische auto aanschaffen. Dit meldt RTL-Nieuws. De subsidie was al aangekondigd in het Klimaatakkoord. De subsidie is bedoeld om de particuliere markt met betrekking tot elektrische auto’s te stimuleren.

> Lees meer

Gratis leasefiets via werkkostenregeling?

2-5-2020
Per 1 januari 2020 bestaat een fiscaal vriendelijke regeling voor de leasefiets. Met behulp van de werkkostenregeling kunt u een dergelijke fiets desgewenst gratis aan uw personeel ter beschikking stellen.

> Lees meer

Regeling onwerkbaar weer aangepast

2-4-2020
Een werkgever hoeft geen loon te betalen als er sprake is van een buitengewone natuurlijke omstandigheid (bijvoorbeeld vorst of sneeuw) en er is voldaan aan de overige voorwaarden. We spreken dan van ‘onwerkbaar weer’. Per 1 januari 2020 zijn de WW-sectorfondsen vervallen. Dit heeft gevolgen voor WW-uitkeringen wegens onwerkbaar weer.

> Lees meer

Extra geld voor verduurzamen bedrijf jonge boeren

2-4-2020
Het kabinet stelt € 75 miljoen beschikbaar als borgstelling voor leningen aan jonge boeren. Op deze manier krijgen zij meer mogelijkheden hun bedrijf te verduurzamen.

> Lees meer

Hoe bereken je aftrekbare en niet-aftrekbare btw?

2-3-2020
Als ondernemer mag u de aan u in rekening gebrachte btw aftrekken. Dat geldt echter niet als een deel van uw prestaties niet belast is met btw of geen economische activiteit betreft. Maar hoe berekent u dan de niet-aftrekbare btw?

> Lees meer

De Brexit: done deal… voor nu

31-1-2020
Na lang steggelen is het dan eindelijk zo ver: vandaag, om middernacht Nederlandse tijd, vertrekt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

> Lees meer

Zakelijke dienstverleners verwachten sterke groei in 2020

31-1-2020
In het tijdperk van 'verdiensting' blijft de vraag naar specialistische zakelijke dienstverlening sterk. De financiële vooruitzichten voor het komende jaar zijn dan ook florissant, zo blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

> Lees meer

Industriële ondernemers gaan uit van sterke winstgroei in 2020

31-1-2020
Het vertrouwen van industriële ondernemers ligt voor 2020 hoger dan het langjarige gemiddelde. Dat zien we terug in de positieve omzet- en vooral winstverwachtingen voor 2020. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport '2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

> Lees meer

Geen onkostenvergoeding in plaats van gebruikelijk loon dga

30-1-2020
Als dga of partner van een dga bent u verplicht ten minste een ‘gebruikelijk loon’ op te nemen als u werkzaamheden voor de bv verricht. U mag dit gebruikelijk loon niet vervangen door een onkostenvergoeding.

> Lees meer

BOR bij schenken vastgoed-bv

29-1-2020
De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor vastgoed-bv’s blijft de gemoederen bezighouden. Onlangs heeft het hof Amsterdam in het kader van de BOR beslist dat de verhuur van vastgoed een ondernemingsactiviteit is.

> Lees meer

Wijzigingen 2020 Gemeenschappelijk landbouwbeleid

29-1-2020
Ook dit jaar kent het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) weer een aantal wijzigingen. Met dit beleid wil de Europese Unie zorgen voor duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel in Europa. Wat is er veranderd per 2020?

> Lees meer

Detailhandel rekent op sterkere groei van omzet en winst

29-1-2020
De detailhandel is positief gestemd voor het komende jaar, al zijn de verschillen binnen de branche aanzienlijk. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

> Lees meer

Medische zorg voorziet gematigde groei omzet en winst

29-1-2020
Zorgondernemingen zijn gematigd positief over de financiële vooruitzichten voor 2020. De omzet en winst zullen naar verwachting verder toenemen, maar niet zo sterk als een jaar geleden. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’. Het zal vooral draaien om een versnelling van de digitalisering.

> Lees meer

Aanvraag WBSO versoepeld

28-1-2020
Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers flexibeler gebruikmaken van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Om dit te realiseren, wordt de aanvraagprocedure op twee punten gewijzigd. De voorwaarden blijven gelijk aan 2019.

> Lees meer

De logistiek sorteert voor op een sterke omzetgroei in 2020

28-1-2020
Logistieke ondernemers zijn per saldo redelijk optimistisch over de financiële ontwikkelingen in 2020, al blijven de krappe marges een punt van zorg. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

> Lees meer

Stilte voor de storm in de automotive

28-1-2020
De automotive profiteert van de handel in gebruikte personenauto’s en er is optimisme over de omzetontwikkeling in de branche als geheel. De winstgroeiprognose blijft echter duidelijk achter, zo blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

> Lees meer

Niet te veel reserves ANBI

27-1-2020
In een zaak die onlangs voor het gerechtshof in Amsterdam speelde had de inspecteur de ANBI-status ingetrokken omdat de ANBI te veel reserves in kas had gehouden. Voor het hof bleek dat de stichting inderdaad over de nodige reserves beschikte, meer dan nodig was in verband met de continuïteit van de stichting. Dit is niet toegestaan.

> Lees meer

Horecaondernemers zijn positiever dan een jaar geleden

27-1-2020
De horeca kijkt met vertrouwen naar 2020, zo blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

> Lees meer

De bouw rekent op bovengemiddelde winstgroei

27-1-2020
Bouwondernemers gaan voor 2020 uit van een verdere groei van de omzet en de winst, zo blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

> Lees meer

Mkb moet in 2020 meer innoveren om groei op peil te houden

24-1-2020
Voor 2020 zijn mkb-ondernemers financieel gezien erg positief gestemd. Zowel de omzet als de winst zal naar verwachting in de dubbele cijfers groeien, zo blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

> Lees meer

Gebruik bestelauto onduidelijk? Geen bijtelling!

24-1-2020
Ook voor het privégebruik van een zakelijke bestelauto geldt in beginsel gewoon de bekende bijtelling. Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer door de aard van het werk verschillende werknemers de bestelauto doorlopend afwisselend gebruiken. Hoe moeten de begrippen ‘doorlopend’ en ‘afwisselend’ in praktijk worden uitgelegd?

> Lees meer

Advocaatkosten voor alimentatie aftrekbaar?

23-1-2020
Bij echtscheiding komt het nogal eens voor dat er bij de strijd om alimentatie een advocaat of mediator wordt ingeschakeld. Maar zijn deze kosten ook aftrekbaar?

> Lees meer

Drie maanden extra voor bewijs vaste contracten

22-1-2020
Per 1 januari 2020 is de WW-premie niet meer afhankelijk van de sector waarbinnen u werkzaam bent, maar van het soort arbeidscontract. Wat is er nieuw?

> Lees meer

Ondernemers boos over verplichte e-Herkenning

21-1-2020
Rechtspersonen moeten sinds dit jaar verplicht belastingaangifte doen met gebruik van e-Herkenning. Hieraan zijn kosten verbonden, wat tot boze reactie van ondernemers leidt. Dit meldt de NOS.

> Lees meer

Aftrekpost gemengde kosten: hoe bereken je die?

21-1-2020
Gemengde kosten zijn in 2020 tot een vast bedrag van € 4.700 niet aftrekbaar van de winst. Dit betekent een verhoging met € 100 ten opzichte van vorig jaar. Naast het vaste bedrag kunt u ook kiezen voor een wettelijk vastgesteld percentage. Welke is voor u het meest voordelig?

> Lees meer

Vergeet eindheffing werkkostenregeling niet!

20-1-2020
Als u in 2019 meer aan vergoedingen en verstrekking uitgaf dan de zogenaamde ‘vrije ruimte’ in de werkkostenregeling, moet u over dit meerdere eindheffing betalen. Vergeet deze niet uiterlijk in de eerste aangifte van 2020 aan te geven.

> Lees meer

Landelijke Landbouwnormen 2019 beschikbaar

17-1-2020
De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2019 gepubliceerd. Hierin staan de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.

> Lees meer

Personeelsuitgaven en relatiegeschenken in laatste btw-aangifte

16-1-2020
Eind januari moeten de meeste ondernemers de laatste btw-aangifte van het jaar 2019 indienen. Vergeet hierin niet de uitgaven ten aanzien van uw personeel en relatiegeschenken.

> Lees meer

Aanpassing btw-regels fiets van de zaak

16-1-2020
Sinds 1 januari van dit jaar is een nieuwe fiscale regeling van toepassing voor de fiets van de zaak. Vanwege deze nieuwe regeling is een besluit aangepast, waarin de aftrek van de btw op deze fietsen is geregeld.

> Lees meer

De Brexit: is de no deal van tafel?

15-1-2020
Het Britse Lagerhuis heeft ingestemd met de deal voor een gereguleerd vertrek uit de Europese Unie. Als ook het Hogerhuis vóór is - en die kans is groot - zal het Verenigd Koninkrijk met een deal de Europese Unie per 31 januari 2020 verlaten en is de Brexit een feit. Hoe dan verder? Wat merkt u daar als ondernemer van?

> Lees meer

Werken met vervuilde grond? Toch bijtelling auto

14-1-2020
Als een auto wordt gebruikt bij het werken met vervuilde grond, gaat de fiscus er niet automatisch vanuit dat de auto alleen zakelijk wordt gebruikt. Ook in die gevallen is dus gewoon de bekende bijtelling verschuldigd.

> Lees meer

Verruiming BMKB-krediet vanwege stikstof en PFAS

14-1-2020
De bestaande Borgstellingsregeling voor MKB-kredieten (BMKB) wordt gedurende 2020 verruimd. Dit wordt gedaan vanwege problemen als gevolg van de stikstof- en PFAS-problematiek.

> Lees meer

Uitzenden, payrolling of contracting? Voorkom verrassingen

13-1-2020
Voor uitzenden, payrolling en contracting bestaan verschillende regels. Door de juiste regels toe te passen voorkomt u onaangename verrassingen. De Handreiking ‘Contracting, uitzending of payrolling?’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt duidelijkheid.

> Lees meer

Drempel investeringsbedrag KIA omhoog

13-1-2020
Als u investeert, heeft u als ondernemer in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waaronder een minimuminvesteringsbedrag. Dit bedrag is voor 2020 bepaald op € 2.401.

> Lees meer

Invoering UBO-register vertraagd

1-10-2020
De invoering van het UBO-register is vertraagd. Het UBO-register zou oorspronkelijk in januari 2020 worden ingevoerd, maar dat is niet haalbaar, zo blijkt uit stukken van de Eerste Kamer.

> Lees meer

10 belangrijke wijzigingen voor de werkgever 2020

1-8-2020
Dit jaar verandert er weer het nodige voor de werkgever. Denk aan de verruiming van de WKR, de invoering van de WAB en de uitbreiding van het geboorteverlof voor partners. 10 belangrijke wijzigingen vindt u hier op een rij.

> Lees meer

Hoeveel mag u in 2020 belastingvrij schenken?

1-7-2020
Als u wilt, kunt u ook dit jaar weer belastingvrij schenken. De meest gebruikte vrijstelling, die voor schenkingen aan de kinderen, is verhoogd naar € 5.515 per kind. De algemene vrijstelling bedraagt in 2020 € 2.208.

> Lees meer

Transitievergoeding bij ontslag rond de jaarwisseling

1-7-2020
De regels rond de transitievergoeding zijn per 1 januari 2020 gewijzigd. Maar moet u de oude of de nieuwe regels toepassen als uw werknemer rond deze datum ontslag krijgt?

> Lees meer

Loonheffingskorting: waar woont uw werknemer?

1-6-2020
Waar uw werknemer woont, zal in de meeste gevallen duidelijk zijn. Met name voor buitenlandse werknemers is deze duidelijkheid er niet altijd, hoewel het wel van belang is voor het vaststellen van het recht op de loonheffingskorting.

> Lees meer

Gebruikelijk loon dga verhoogd naar € 46.000

1-3-2020
Als dga moet u jaarlijks verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon opnemen uit uw bv. Dit gebruikelijk loon is voor het jaar 2020 vastgesteld op € 46.000.

> Lees meer

Heffing box 3 ook voor 2015 in strijd met Europees recht

1-3-2020
De belasting op sparen en beleggen in box 3 is ook voor het jaar 2015 in strijd met het Europees recht. Dit blijkt uit een uitspraak van het Hof Den Haag. Het Hof verbindt hieraan echter nog geen gevolgen.

> Lees meer

Fiscale toost op het nieuwe jaar!

1-2-2020
Traditiegetrouw heffen we begin januari het glas op het nieuwe jaar. Ook veel bedrijven doen hier met hun relaties aan mee. Hoe verrekent u dit fiscaal?

> Lees meer

Btw terug op bouwkosten woning met zonnepanelen?

31-12-2019
Als u zonnepanelen op uw woning plaatst, kunt u de btw erop terugkrijgen. Of dit ook geldt voor de btw die drukt op de woning zelf, hangt af van de omstandigheden.

> Lees meer

Eind 2020 eindigt overgangsrecht zuivere saldolijfrente

30-12-2019
Personen die in het bezit zijn van een zuivere saldolijfrente, moeten er rekening mee houden dat het hierop van toepassing zijnde overgangsrecht vanaf 2021 eindigt. Dit betekent dat in 2020 over de lijfrente afgerekend moet worden met de fiscus.

> Lees meer

Nieuwe Energielijst 2020 bekend

24-12-2019
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst voor 2020 bekend gemaakt. De Energielijst bevat alle bedrijfsmiddelen waarop ondernemers de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen krijgen.

> Lees meer

Lage btw op verhuur zeilboten

23-12-2019
De verhuur van zeilboten is onder voorwaarden belast tegen het lage btw-tarief van 9%. De HISWA, een ondernemersorganisatie voor jachtbouw en watersport, die een procedure voerde, heeft dit onlangs bekend gemaakt.

> Lees meer

Uitspraak rechter KIA gunstig voor samenwerkingsverband

20-12-2019
Samenwerkingsverbanden van ondernemers kunnen profiteren van een uitspraak van de rechtbank Gelderland inzake de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek). De rechtbank besliste dat ieder lid van het samenwerkingsverband recht heeft op de volledige KIA. De Belastingdienst kan nog in hoger beroep.

> Lees meer

Toekomst agrarisch bedrijf van invloed op WOZ-waarde

19-12-2019
Bij de bepaling van de WOZ-waarde van een agrarisch bedrijf moet rekening gehouden worden met de toekomstige bedrijfsmogelijkheden. Dit bepaalde het gerechtshof in Den Bosch onlangs.

> Lees meer

Salariseisen kennismigranten hoger in 2020

18-12-2019
Het minimumsalaris dat een kennismigrant moet verdienen om in Nederland te mogen werken, wordt per 1 januari 2020 met 2,49% verhoogd. Deze minimumeis geldt voor werknemers van buiten de Europese Unie.

> Lees meer

Btw-tip! Hoeveel btw op optreden diskjockey?

18-12-2019
Het optreden van een DJ valt onder voorwaarden onder het lage btw-tarief, aldus de rechter. Maar waar hangt dit precies vanaf?

> Lees meer

Geen bedrijfsopvolgingsregeling bij verhuur tankstation

17-12-2019
In de inkomstenbelasting hebben we een faciliteit waarbij de belastingclaim (ab-claim) overgaat naar de opvolger. De faciliteit geldt alleen voor reële bedrijfsopvolgingen en als er sprake is van een materiële onderneming.

> Lees meer

Meer wegenbelasting voor oudere diesels

17-12-2019
De wegenbelasting voor oudere dieselauto’s gaat per 1 januari 2020 omhoog. Of voor een dieselauto meer belasting verschuldigd is, hangt af van de uitstoot aan fijnstof. Ligt deze boven de 5 mg/km of 10 mg/kWh, dan is men in beginsel de klos.

> Lees meer

Drie extra maanden voor administratie lage WW-premie

16-12-2019
Werkgevers krijgen drie maanden extra tijd om te voldoen aan de administratieve verplichtingen die gelden als vanaf 1 januari 2020 het lage percentage WW-premie wordt toegepast. Dit heeft minister Koolmees bekend gemaakt.

> Lees meer

Nabetaling kindgebonden budget vrij van erfbelasting

16-12-2019
Vanwege een zogenaamde ontwerpfout is de wet inzake het kindgebonden budget onlangs gerepareerd. Door deze reparatie is ook een vrijstelling in de Successiewet opgenomen.

> Lees meer

Een overbruggingslijfrente?

13-12-2019
Stel, uw pensioendatum nadert en u kunt tot die tijd wel wat extra geld gebruiken. Als u dan een of meerdere lijfrentepolissen bezit die inmiddels uitgekeerd mogen worden, kan dat goed van pas komen. Waar moet u dan op letten?

> Lees meer

Voorkom vermogensbelasting via spaar-bv

12-12-2019
In box 3 betaalt u belasting over spaar- en beleggingsopbrengsten naar een verondersteld rendement. Dit loopt op naarmate uw vermogen hoger is. U kunt dit voorkomen via een spaar-bv of open fonds voor gemene rekening (OFGR).

> Lees meer

Aanvraag subsidie jonge boeren gestart

12-12-2019
Jonge boeren tot 41 jaar die een bedrijf overnemen en willen investeren in duurzaamheid, kunnen hiervoor ook dit jaar subsidie aanvragen. De aanvraagprocedure hiervoor is 2 december jl. gestart.

> Lees meer

Nieuwe cao horeca: 3% loonsverhoging

12-11-2019
Koninklijk Horeca Nederland (KHN) en de vakbonden CNV en FNV hebben een nieuwe horeca-cao afgesloten. De nieuwe cao gaat per 1 januari 2020 in en heeft een looptijd van een jaar. Het akkoord wordt momenteel voorgelegd aan de achterban van de betrokken partijen.

> Lees meer

Zorg dat uw herinvesteringsreserve dit jaar niet vrijvalt

12-11-2019
Heeft u in het recente verleden een bedrijfsmiddel met boekwinst verkocht en hiervoor een herinvesteringsreserve gevormd, zorg dan dat deze dit jaar niet vrijvalt. Gebeurt dit wel, dan betaalt u over de boekwinst belasting.

> Lees meer

Hypotheekrente een half jaar vooruitbetalen?

12-10-2019
De aftrek van hypotheekrente wordt al jaren versoberd. Dit jaar is de hypotheekrente nog aftrekbaar tegen maximaal 49%, maar volgend jaar nog maar tegen maximaal 46%. Wellicht is het een idee uw hypotheekrente vooruit te betalen?

> Lees meer

Verhuizen rond de jaarwisseling? Let op!

12-10-2019
Het gaat weer goed met de economie en dus wordt er ook weer volop verhuisd. Is daarbij een koopwoning in het spel, plan de aan- en verkoop ervan dan goed, anders kunt u voor een onaangename fiscale verrassing komen te staan.

> Lees meer

Hoeveel betaalt de fiscus mee aan het kerstpakket?

12-9-2019
Traditiegetrouw ontvangen de meeste werknemers en relaties dit jaar weer een kerstpakket. Welk deel komt daarbij voor rekening van de fiscus?

> Lees meer

Probeer dit jaar uw winst laag te houden

12-9-2019
De komende jaren gaan de belastingtarieven omlaag, zowel voor de ondernemer in de inkomstenbelasting als voor zijn collega met een bv. Het kan dan ook lonen om te proberen dit jaar uw winst zo laag mogelijk te houden.

> Lees meer

Profiteer nog van extra aftrek milieuvriendelijke auto

12-6-2019
Als u als ondernemer nog in 2019 een milieuvriendelijke auto aanschaft, heeft u met zekerheid nog recht op de milieu-investeringsaftrek (MIA). Betreft de aankoop een personenauto op waterstof, dan heeft u ook recht op de Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Voor 2020 is dit nog niet bekend.

> Lees meer

Extra aftrekpost door aankoop lijfrente

12-6-2019
Met name als u een hoger inkomen heeft, is het aantrekkelijk om door aankoop van een lijfrente een extra aftrekpost te creëren. Dit levert echter alleen een aftrek op als er sprake is van een pensioentekort.

> Lees meer

Hoge Raad geeft ruime uitleg aftrek hypotheekrente bij verhuizing

12-5-2019
De Hoge Raad heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat een lening als eigenwoningschuld is aan te merken wanneer na fictieve vervreemding de lening op een woning wordt doorgeschoven naar een nieuw gekochte woning. Dit oordeel gaat in tegen de visie van de Belastingdienst, die zich hierbij zal moeten neerleggen.

> Lees meer

Ook nog scholingsaftrek in 2020 en 2021

12-5-2019
De fiscale scholingsaftrek gaat verdwijnen, maar niet vóór 2022. Dat betekent dat de aftrek in 2020 en 2021 nog overeind blijft. Dit blijkt uit een brief van minister Koolmees van SZW.

> Lees meer

Hoog btw-tarief voor alcoholische dranken bij diner

12-4-2019
Eten buiten de deur is belast met het lage btw-tarief van 9%. Dit geldt echter niet voor alcoholische dranken, waarvoor het hoge btw-tarief van 21% geldt. Ook als deze dranken onderdeel van een lunch of diner uitmaken.

> Lees meer

De transitievergoeding: dit wijzigt per 1 januari 2020

12-3-2019
Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Deze wet brengt wijzigingen in het ontslagrecht aan, waaronder de transitievergoeding. Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen van de transitievergoeding.

> Lees meer

Fiscale voordelen? Nog één maand de tijd

12-3-2019
De feestdagen komen eraan en 2019 is alweer bijna ten einde. Dit betekent dat u nog één maand de tijd heeft om de volgende fiscale voordelen te kunnen benutten:

> Lees meer

Correctie voorlopige aanslag VPB bij gebroken boekjaar

12-2-2019
Bedrijven die vennootschapsbelasting betalen en een gebroken boekjaar hebben, krijgen wellicht een correctie op hun voorlopige aanslag. Dit heeft de Belastingdienst bekend gemaakt.

> Lees meer

Primeur! Vergoeding zzp’er in cao architecten

29-11-2019
Voor het eerst is in een cao een vergoeding opgenomen voor zzp’ers. In de cao voor architecten is de vergoeding bepaald op 150% van het salaris van een vergelijkbare architect in loondienst.

> Lees meer

Is grootscheepse verbouwing ook nieuwbouw?

28-11-2019
Bij verkoop van onroerend goed is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Er geldt echter een vrijstelling als er btw over de verkoop moet worden berekend en de koper deze niet kan aftrekken. Daarvoor is weer van belang of er sprake is van ‘nieuwbouw’. Maar wanneer is er sprake van nieuwbouw?

> Lees meer

Een wildgroei aan bv’s? Tijd voor actie

28-11-2019
Veel ondernemingen brengen hun diverse activiteiten onder in verschillende bv’s. Het is dan wel zaak om periodiek deze structuur op te schonen. Aangekondigde nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat u deze opschoonactie het best binnenkort kunt uitvoeren.

> Lees meer

Nog belastingvrij schenken in 2019?

27-11-2019
Bij het naderen van de jaarwisseling vragen velen zich traditioneel af of het verstandig is ook dit jaar nog wat belastingvrij te schenken, bijvoorbeeld aan de kinderen. Wat zijn de mogelijkheden en waar moet u op letten?

> Lees meer

Laatste kans afkoop met korting pensioen in eigen beheer

26-11-2019
Het is tegenwoordig niet meer mogelijk om als dga pensioen in de eigen bv op te bouwen. Dit jaar heeft u voor het laatst de mogelijkheid een bestaand pensioen met korting af te kopen.

> Lees meer

AVG: praktijkovername, wat te doen met patiëntendossiers?

26-11-2019
Moet de patiënt uitdrukkelijk toestemmen in de overdracht van het patiëntendossier bij een praktijkovername? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op verzoek van beroepsverenigingen duidelijkheid gegeven over deze vraag.

> Lees meer

Leasekosten auto vervoerskosten bij ziekte

25-11-2019
Als in uw gezin een of meer personen ziek zijn, maakt u wellicht meer vervoerskosten dan een vergelijkbaar gezin. Die kosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Eerder heeft het Hof Den Bosch een uitspraak gedaan over de berekening van dergelijke vervoerskosten.

> Lees meer

Groen licht voor oprichting Invest NL

25-11-2019
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de oprichting van Invest NL. Invest NL zal zich met name richten op de financiering en ontwikkeling van risicovolle projecten. Daarbij kan gedacht worden aan vergroening, mobiliteit, voedsel en digitalisering. Ook projecten vanuit het mkb zullen worden ondersteund.

> Lees meer

Ongebruikelijke transacties: dga aansprakelijk voor bv

22-11-2019
Om witwassen en terrorisme te bestrijden, moeten onder andere ongebruikelijke transacties gemeld worden. Hierbij kan de dga van een bv aansprakelijk worden gesteld voor het handelen van de bv.

> Lees meer

Premiedifferentiatie WW en fietsregeling in 2020?

21-11-2019
De Belastingdienst heeft de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 gepubliceerd. U kunt de nieuwsbrief downloaden vanaf de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl, zoekterm 'nieuwsbrief loonheffingen 2020').

> Lees meer

Btw-tip! Spaaracties: let op de btw

20-11-2019
Ondernemers kunnen verschillende manieren bedenken om klanten aan zich te binden. Bijvoorbeeld door gratis zegels te verstrekken die later tegen geld ingewisseld kunnen worden. Ander voorbeeld is het gratis weggeven van een artikel aan de klant wanneer die zich voor een bepaalde periode aan de ondernemer bindt. Wat zijn de btw-gevolgen hiervan?

> Lees meer

Branchevereniging INretail luidt noodklok

19-11-2019
Branchevereniging INretail heeft afgelopen week een brandbrief naar de regering gestuurd. In de noodbrief van de retailbranchevereniging staan tien acties opgesomd die ervoor moeten zorgen dat de branche gezonder gaat worden. 'Het is een optelsom van regels en verplichtingen die ons nekt.'

> Lees meer

Haal het maximale uit de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

19-11-2019
Als ondernemers investeren, bestaat er vaak recht op de kleinschaligheidsaftrek (KIA). Door uw investeringen goed te plannen, kunt u de KIA maximaliseren en voorkomen dat u deze terug moet betalen.

> Lees meer

Hoe viert u een fiscaal vriendelijk sinterklaasfeest?

18-11-2019
Sinterklaas is afgelopen weekend in ons land aangekomen. Bezoekt hij ook dit jaar weer uw bedrijf om de kinderen van uw werknemers te trakteren? Of trakteert hij uw werknemers? Doe dit dan fiscaal vriendelijk.

> Lees meer

Nieuwe subsidieregeling voor scholing bij mkb

18-11-2019
Mkb-bedrijven kunnen vanaf maart 2020 subsidie krijgen voor bepaalde vormen van scholing, namelijk via de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Hiermee is structureel € 48 miljoen gemoeid.

> Lees meer

Pas vanaf 2020 op met concernregeling werkkostenregeling

15-11-2019
Als u meerdere bv’s heeft en de werkkostenregeling gebruikt, kunt u ook de concernregeling toepassen. Vanaf volgend jaar moet u hiermee wel oppassen, anders doet u zichzelf wellicht tekort.

> Lees meer

WAB: nieuwe regels oproepkrachten

14-11-2019
Per 1 januari 2020 treedt een groot deel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking, waaronder de regels voor oproepkrachten en oproepovereenkomsten. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

> Lees meer

Aangiftebrief Loonheffingen verstuurd

14-11-2019
De Belastingdienst heeft onlangs de aangiftebrief loonheffingen verstuurd naar alle werkgevers. De brief valt naar verwachting half november in de bus.

> Lees meer

Hof: beperkte afschrijving mestsilo en strooiselhok

13-11-2019
Als ondernemer mag u afschrijven op uw bedrijfsmiddelen. Voor gebouwen geldt hiervoor een beperking. Die geldt ook voor de bij het gebouw horende ‘aanhorigheden’. Maar wat verstaat het hof in Den Bosch hieronder?

> Lees meer

Ook afvalstoffenheffing bij leegstand bedrijfspand

13-11-2019
Voor het verwijderen van huishoudelijk afval, mag een gemeente afvalstoffenheffing in rekening brengen. Dit mag ook bij leegstand van een gebouw. Of er daadwerkelijk afval wordt aangeboden, blijkt namelijk niet van belang.

> Lees meer

Hoge Raad zet streep door slapend dienstverband

11-11-2019
De Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan het slapend dienstverband. Een slapend dienstverband is een dienstverband dat na langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer niet wordt beëindigd. Door de arbeidsovereenkomst in stand te houden, is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.

> Lees meer

Herstelkosten niet volledig in aftrek bij BPM schadeauto

11-11-2019
Bij de waarde van een schadeauto voor de BPM mag rekening worden gehouden met de herstelkosten. Maar niet iedere euro aan kosten komt op de waarde in mindering.

> Lees meer

Top 10 year-end tips for entrepreneurs

11-8-2019
Which financial moves can you - as an entrepreneur or DGA - still make before 1 January 2020 so that you end the year in the smartest possible way? Check out these ten different tips.

> Lees meer

Informatiebeschikking inspecteur, wat mag?

11-8-2019
Als u de inspecteur bepaalde informatie niet kunt of wilt verstrekken, kan hij een informatiebeschikking opleggen. Die moet wel voldoende concreet zijn, aldus het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een uitspraak.

> Lees meer

Top 10 Eindejaarstips voor de ondernemer

11-7-2019
Welke financiële zetten kunt u als ondernemer of dga vóór 1 januari 2020 nog doen om het jaar slim af te sluiten? Check deze tien uiteenlopende tips.

> Lees meer

Partneralimentatie herzien? Houd rekening met toeslagen!

11-6-2019
Als u vanwege de wijziging in de aftrek van partneralimentatie per 2020 het bedrag aan alimentatie gaat herzien, is het van belang ook rekening te houden met toeslagen.

> Lees meer

Dit jaar nog snel dividend uitkeren?

11-6-2019
Als u dit jaar dividend uitkeert, betaalt u 25% belasting in box 2. Volgend jaar stijgt dit tarief naar 26,25%. Dus dit jaar nog maar snel dividend uitkeren?

> Lees meer

Eten tijdens winkeluren, belast of onbelast?

11-5-2019
Tegenwoordig is het heel normaal dat winkelpersoneel ook wel eens 's avonds werkt. Kunt u uw werknemers dan belastingvrij een maaltijd vergoeden of verstrekken en waar hangt dat vanaf?

> Lees meer

Toch fors hogere bpm door andere meetmethode

11-4-2019
De nieuwe meetmethode die gebruikt wordt ter bepaling van de CO2-uitstoot door auto’s, leidt tot een fors hogere bpm. Dit stellen de organisaties RAI en BOVAG, op basis van een onderzoek door KPMG.

> Lees meer

Uw medewerker volgend jaar een fiets van de zaak?

11-4-2019
Met ingang van 1 januari 2020 is er een nieuwe fiscale regeling voor een fiets van de zaak. Hoe ziet de regeling er precies uit, wat zijn de kosten en met welke voorwaarden moet u zeker rekening houden?

> Lees meer

Update Handboek Loonheffingen

11-1-2019
Het Handboek Loonheffingen is door de Belastingdienst op een aantal punten aangepast. Deze betreffen de regeling kleine geschenken, RVU-uitkeringen (VUT), gegevens inzake de loonstrook en de jaaropgave en de loonkostenvoordelen.

> Lees meer

New Employment Laws and Temporary Contracts

31-10-2019
New rules concerning balance in the employment market in The Netherlands will become law on 1st January 2020. This means that the rules regarding successive temporary employment contracts will change. What are the changes?

> Lees meer

20 november: deadline kleineondernemersregeling

31-10-2019
De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw gaat volgend jaar veranderen. Wilt u gebruik maken van de nieuwe regeling, dan moet u zich tijdig aanmelden bij de Belastingdienst.

> Lees meer

WAB: checklist voor nieuwe arbeidsmarktregels

30-10-2019
Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) verandert er per 1 januari 2020 een aantal zaken als het gaat om het arbeidsrecht.

> Lees meer

1 april verbod rookruimte horeca

29-10-2019
Het verbod op de rookruimtes in de horeca wordt vanaf 1 april 2020 gehandhaafd. Door een uitspraak van de Hoge Raad van eind september zijn al deze rookruimtes per direct verboden. Een overtreding levert straks een boete op van 600 euro.

> Lees meer

Mag gemeente btw op onroerend goed herzien?

29-10-2019
Als u als ondernemer een goed aanschaft en dit in eerste instantie deels niet-economisch gebruikt, kan een wijziging hierin leiden tot btw-teruggave. Dit volgt uit een recent arrest van de Hoge Raad.

> Lees meer

Bedrag minimumloon per 2020 bekend

28-10-2019
Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2020 1,1% verhoogd. Het minimumloon komt daarmee op € 1.653,60 bruto per maand. Het minimumloon gaat per week € 381,60 bedragen en per dag € 76,32.

> Lees meer

Transportbedrijf moet alle gewerkte uren uitbetalen

28-10-2019
Een transportbedrijf moet alle gewerkte uren van de chauffeurs uitbetalen. De eerdere uitspraak die een rechter hierover heeft gedaan, is onlangs definitief geworden nu de transporteur de wettelijke beroepstermijn bij de Hoge Raad heeft laten verlopen. Hierdoor is de kans dat andere transportbedrijven met soortgelijke regelingen alsnog overuren moeten uitbetalen, aanzienlijk gestegen.

> Lees meer

Saneringsregeling varkenshouderij 25 november open

25-10-2019
Varkenshouders die willen stoppen, kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (SRV). Met de subsidieregeling ontvangen varkenshouderijen een marktconforme financiële vergoeding voor het varkensrecht, naast een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen.

> Lees meer

eHerkenning per 2020 verplicht voor loonaangifte

24-10-2019
Ondernemers, die de loonaangifte zelf verzorgen, kunnen vanaf 2020 de aangifte loonheffingen alleen nog maar doen via het nieuwe portaal van de Belastingdienst. Zij zijn verplicht hiervoor eHerkenning te gebruiken. Vraag eHerkenning op tijd aan!

> Lees meer

Voorkomen bijtelling auto? Zware bewijslast

23-10-2019
Als uw werknemers de bijtelling voor een ter beschikking staande auto van de zaak willen voorkomen, moeten ze rekening houden met een zware bewijslast. Alleen het beheren van de autosleutels door de werkgever is in ieder geval onvoldoende.

> Lees meer

Opleidingskosten in aftrek op transitievergoeding

23-10-2019
Moet u een transitievergoeding betalen bij het ontslag van een van uw werknemers? En heeft u deze werknemer in een eerder stadium opgeleid voor een andere functie binnen uw bedrijf? Dan mag u mogelijk per 1 januari 2020 de opleidingskosten die u daarbij heeft gemaakt, onder voorwaarden in aftrek brengen op de transitievergoeding.

> Lees meer

Vanaf 2020 meer WW-premie voor flexwerkers

22-10-2019
De hoogte van de WW-premie voor uw werknemers wordt vanaf 2020 afhankelijk van de vraag of er sprake is van een vast of flexibel arbeidscontract. Nu is de premie nog afhankelijk van de sector waarin de werknemer werkzaam is.

> Lees meer

Belastingvrije bonus aan personeel?

22-10-2019
Als werkgever kunt u ook dit jaar de werkkostenregeling, WKR, gebruiken om bijvoorbeeld een bonus aan uw personeel uit te keren. Die is belastingvrij als u zich aan de spelregels houdt.

> Lees meer

Fiscus betaalt mee aan kosten diefstal

21-10-2019
Diefstal is in de detailhandel aan de orde van de dag en kost jaarlijks vele miljoenen. Gelukkig betaalt de fiscus hier een deel aan mee.

> Lees meer

Gemiddelde premies WGA en ZW omhoog in 2020

21-10-2019
De gemiddelde premie voor de WGA gaat in 2020 omhoog van 0,75% naar 0,76%. De gemiddelde premie voor de ZW stijgt van 0,43% naar 0,52%. Dat staat in de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2020 van het UWV.

> Lees meer

Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels Ontslag?

18-10-2019
Per 1 oktober 2019 zijn de Uitvoeringsregels Ontslag aangepast. Het gaat om aanpassingen en aanvullingen in de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

> Lees meer

Mogen aandelen ook in de werkkostenregeling?

17-10-2019
Ondernemers mogen vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel onderbrengen in de werkkostenregeling. Volgens de Hoge Raad kan dit in beginsel ook gelden voor aandelenpakketten, aldus een arrest.

> Lees meer

Stijging kosten wegvervoer 2020

17-10-2019
De gerealiseerde kostenontwikkeling in 2019 ten opzichte van 2018 in binnenlands wegvervoer is tussen de 4,0% en 5,6%. In het grensoverschrijdend vervoer is dit tussen de 3,7% en 4,4%. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Panteia, waarin voor het eerst de kosten voor verladers zijn meegenomen. Voor 2020 wordt een stijging tussen de 0,7% en 1,9% verwacht.

> Lees meer

Btw-tip! Non-profit en btw: de valkuilen

16-10-2019
Bij non-profitorganisaties, zoals een vereniging of stichting, bestaat wel eens het misverstand dat zij geen btw verschuldigd zijn omdat ze geen winstoogmerk hebben. Maar het al dan niet hebben van een winstoogmerk is niet beslissend voor de vraag of er btw verschuldigd is over de verrichtte activiteiten van de organisatie.

> Lees meer

eHerkenning voor het UWV al geregeld?

15-10-2019
Bij de uitkeringsorganisatie UWV kunnen werkgevers vanaf 1 november 2019 alleen nog maar digitaal communiceren via eHerkenning. Werkgevers die dit medium nog niet gebruiken, dienen eHerkenning dan ook zo snel mogelijk te regelen.

> Lees meer

Dga: laatste kans afkoop pensioen met korting!

15-10-2019
U kunt als dga geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Wilt u uw opgebouwde pensioen in eigen beheer afkopen, doe dat dan dit jaar. 2019 is namelijk het laatste jaar dat u een belastingkorting krijgt. Houdt u daarbij wel aan de voorwaarden.

> Lees meer

Nieuw btw-nummer voor zzp’er

14-10-2019
Ondernemers met een eenmanszaak krijgen per 1 januari 2020 een nieuw btw-nummer. Ze ontvangen hierover deze maand een brief met het nieuwe nummer van de Belastingdienst.

> Lees meer

Advies aan Hoge Raad: einde slapend dienstverband?

14-10-2019
Een werkgever is in beginsel verplicht om een slapend dienstverband op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen onder toekenning van een transitievergoeding. Dit advies bracht advocaat-generaal De Bock eerder uit aan de Hoge Raad. Het komt vaak voor dat de Hoge Raad het advies van een advocaat-generaal overneemt.

> Lees meer

Eventjes langer werken. Meteen recht op extra loon?

10-11-2019
Hoe zit het als uw werknemer het werk niet altijd afkrijgt binnen de werktijden? Er wordt dan soms eventjes langer doorgewerkt. Moet u dat kwartiertje extra uitbetalen? Is dan ook de toeslag verplicht?

> Lees meer

Nationale Hypotheek Garantie wordt goedkoper

10-11-2019
Vanaf 1 januari 2020 stijgt de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie naar € 310.000. Momenteel ligt deze grens nog op € 290.000. De grens voor woningen waarbij wordt geïnvesteerd in energiebesparende voorzieningen is hoger: in 2020 is deze € 328.600.

> Lees meer

Computer ten laste van de winst?

10-10-2019
Als ondernemer kunt u de kosten van een zakelijk gebruikte computer ten laste van de winst brengen. Dat kan echter niet als u de computer in eerste instantie opvoert als scholingskosten.

> Lees meer

Is een plug-in hybride fiscaal nog interessant?

10-9-2019
Elektrische auto’s zijn fiscaal nog steeds erg interessant, al wordt dat de komende jaren fors minder. Maar hoe interessant zijn plug-in hybride auto’s nog?

> Lees meer

Ook bij gebruik privéterrein wegenbelasting betalen?

10-8-2019
Als u met uw auto gebruik maakt van de openbare weg, bent u wegenbelasting (MRB) verschuldigd. Maar onder omstandigheden bent u ook wegenbelasting verschuldigd als het een privéterrein betreft.

> Lees meer

Geen overdrachtsbelasting bij zakelijke splitsing bv

10-8-2019
Bij de verkrijging van onroerende zaken is door de verkrijger in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij de verkrijging van onroerend goed vanwege een (af)splitsing geldt er echter een vrijstelling, op voorwaarde dat er voldoende zakelijke redenen voor de (af)splitsing zijn. De Hoge Raad heeft deze voorwaarde recent nader ingevuld.

> Lees meer

Loonaangifte via nieuwe portaal Belastingdienst

10-7-2019
Werkgevers die zelf de loonaangifte invullen met behulp van het programma van de Belastingdienst, kunnen hiervoor voortaan ook terecht in het nieuwe portaal, Mijn Belastingdienst Zakelijk. Zo komen steeds meer functies in het nieuwe portaal beschikbaar.

> Lees meer

Maaltijd op het werk, wat zijn de regels?

10-7-2019
Als een werkgever zijn personeel voorziet van een maaltijd, behoort dit tot het loon. Voor de fiscus is de standaardwaarde voor een maaltijd € 3,35. Dit bedrag mag naar beneden worden bijgesteld als de totale kosten van een maaltijd aantoonbaar minder zijn dan dit bedrag.

> Lees meer

Brede weersverzekering vrij van assurantiebelasting

10-4-2019
Agrariërs die een zogenaamde brede weersverzekering afsluiten, of hun bestaande brede weersverzekering verlengen, zijn hierover vanaf 2020 geen assurantiebelasting meer verschuldigd. Dit staat in het Belastingplan 2020.

> Lees meer

Kosten implantaten en kronen aftrekbaar

10-3-2019
De kosten van kronen en implantaten zijn aftrekbaar als zorgkosten, aldus het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Volgens het hof zijn het namelijk kosten voor hulpmiddelen en komen daarom voor aftrek in aanmerking.

> Lees meer

Wijziging regels rentevergoeding vennootschapsbelasting 2020

10-2-2019
De regels inzake het vergoeden van rente aan de Belastingdienst voor wat betreft de vennootschapsbelasting (Vpb), gaan in 2020 veranderen. Ook het vergoeden van rente dóór de Belastingdienst gaat voor wat betreft de Vpb veranderen. Deze maatregelen zijn op Prinsjesdag aangekondigd.

> Lees meer

Wat is 'meer dan normaal vermogensbeheer'?

10-1-2019
De successiewetgeving kent een interessante vrijstelling van erf- of schenkbelasting wanneer een onderneming wordt verkregen. Een belangrijke voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een actieve onderneming en niet van een onderneming die zich voornamelijk met beleggen bezighoudt.

> Lees meer

Volgend jaar lagere premie Zorgverzekeringswet

10-1-2019
De inkomensafhankelijk premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) daalt in 2020 met 0,25%-punt. Hierdoor dalen de werkgeverslasten en hoeven zelfstandigen en dga's minder premie te betalen. Dit blijkt uit de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

> Lees meer

Bijtelling elektrische auto volgend jaar verdubbeld

30-9-2019
De bijtelling voor de berijder van een zakelijke elektrische auto wordt volgend jaar verdubbeld. De bijtelling gaat van 4% naar 8%.

> Lees meer

Openstelling SDE subsidie vanaf 29 oktober 2019

30-9-2019
De tweede ronde voor het aanvragen van de SDE+ subsidie start dit jaar op 29 oktober 2019. De SDE+ subsidie betreft projecten inzake hernieuwbare energie, bijvoorbeeld zakelijke zonnepanelen. Er zijn zes categorieën: biomassa, geothermie, water, wind en zon. Voor de categorie windenergie geldt een aparte aanvraagprocedure.

> Lees meer

Definitief verbod op roken in horeca: rookruimte moet dicht

30-9-2019
Alle rookruimtes in de Nederlandse horeca moeten per direct dicht. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. Het verbod geldt voor cafés, restaurants en andere horecagelegenheden.

> Lees meer

Subsidie voor versnelde aanleg laadpleinen

27-9-2019
Om de aanleg van elektrische laadpalen te versnellen stelt staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) € 5 miljoen subsidie beschikbaar. Met het geld worden in 21 gemeenten laadpleinen met slimme laadpunten aangelegd, waarvan de eerste in 2020 klaar voor gebruik moeten zijn.

> Lees meer

Flinke beknotting aftrekposten in 2020

26-9-2019
De Miljoenennota bevat volgend jaar voor de meeste burgers een forse lastenverlichting. Anderzijds leveren de meeste aftrekposten in 2020 nog maar een fiscaal voordeel op van maximaal 46%. Dit kan het koopkrachtplaatje flink verstoren.

> Lees meer

Nieuwe arbeidsmarktregels en tijdelijke contracten

26-9-2019
Vanwege de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 veranderen de regels voor opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Hoe zit dat?

> Lees meer

Zelfstandigenaftrek fors omlaag

25-9-2019
De zelfstandigenaftrek gaat op termijn met € 2.280 omlaag van € 7.280 naar € 5.000 in 2028. Op deze manier wil het kabinet het fiscale verschil tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen. Dit staat in het Belastingplan 2020.

> Lees meer

Besluit inzake Reisbureauregeling aangepast

24-9-2019
Binnen de omzetbelasting bestaat de zogenaamde Reisbureauregeling. Een besluit inzake deze regeling is onlangs geactualiseerd en omvat een aantal wijzigingen. Welke zijn dit?

> Lees meer

Hypotheek aflossen? Denk aan peildatum vermogensbelasting

24-9-2019
Nu de aftrek van hypotheekrente verder wordt beperkt en sparen nauwelijks meer iets oplevert, is het wellicht aantrekkelijk uw hypotheek geheel of deels af te lossen. Maar houd daarbij wel de peildatum van box 3 in de gaten.

> Lees meer

Verder uitstel lastenverlichting grootbedrijf

23-9-2019
De toegezegde lastenverlichting voor het grootbedrijf wordt verder uitgesteld. Het tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten vanaf € 200.000 gaat het komende jaar niet omlaag, in tegenstelling tot eerdere plannen. Dit staat in het Belastingplan 2020.

> Lees meer

Vanaf 2020 twee tarieven box 1

23-9-2019
Vanaf volgend jaar kent box 1 nog maar twee tarieven. De hoogte ervan is 37,35% en 49,5%. Dit staat in het Belastingplan 2020.

> Lees meer

Heffingskortingen volgend jaar extra omhoog

20-9-2019
Het maximum van de algemene heffingskorting en van de arbeidskorting gaan volgend jaar extra omhoog. Vorig jaar was al een verhoging van beide kortingen aangekondigd, maar de extra verhogingen komen hier bovenop. Dit staat in het Belastingplan 2020.

> Lees meer

Top 10 proposals and changes in the 2020 Tax Plan

20-9-2019
What proposals and changes in the area of taxation did Dutch Minister of Finance Wopke Hoekstra pull from his briefcase on the third Tuesday of September 2019? A brief explanation of the ten most important ones is provided below.

> Lees meer

WKR: meer ruimte belastingvrij extraatje

19-9-2019
Volgend jaar gaat de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het meerdere van uw loonsom blijft de vrije ruimte 1,2%. Dit staat in het Belastingplan 2020.

> Lees meer

Paid VAT abroad? Reclaim this VAT before October 1st

19-9-2019
Just like previous years, VAT paid by companies based in The Netherlands on business expenses abroad can be reclaimed. Has your company paid VAT abroad, make sure to timely reclaim the VAT and keep an eye on the terms and conditions.

> Lees meer

Hogere boete en lik op stuk bij ontbreken RI&E

18-9-2019
De Inspectie SZW controleert bedrijven strenger op de aanwezigheid van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Bij overtreding zal de inspectie direct een hogere boete opleggen.

> Lees meer

Top 10 voorstellen en wijzigingen Belastingplan 2020

18-9-2019
Welke fiscale voorstellen en wijzigingen zijn er op de derde dinsdag in september 2019 uit het koffertje van de minister van Financiën Hoekstra gekomen? Wij zetten kort de tien belangrijkste fiscale voorstellen en wijzigingen voor u op een rij.

> Lees meer

Wees alert op btw-fraude

17-9-2019
Als u als ondernemer de door u betaalde btw in aftrek wilt brengen, dient u over facturen te beschikken die aan de nodige voorwaarden voldoen. Zo niet, dan kan de aftrek van btw geweigerd worden. Dit kan ook als er duidelijk sprake is van fraude door uw leverancier.

> Lees meer

Scherpere regels rond giftenaftrek

16-9-2019
Giften aan goede doelen zijn in beginsel aftrekbaar in box 1. Om misbruik van de regeling tegen te gaan, zal het kabinet volgend jaar onder meer op een aantal punten een verscherping van de regelgeving voorstellen, zo blijkt uit een eerdere brief van staatssecretaris Snel.

> Lees meer

Wat houdt de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering in?

13-9-2019
Eind vorig jaar kwamen werkgevers, het kabinet en verzekeraars een convenant overeen inzake een 'MKB verzuim-ontzorgverzekering'. Is zo'n verzekering, die per 1 januari 2020 door verschillende verzekeraars wordt aangeboden, wellicht ook iets voor uw bedrijf?

> Lees meer

BOR: aandelen vijf jaar in bezit

9-12-2019
Bij schenken moet de onderneming minimaal vijf jaar bij de schenker in bezit zijn. Dat heet de bezitseis en is een van de voorwaarden voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Een rechter bepaalde dit eerder. De advocaat-generaal (A-G), die de Hoge Raad adviseert, is het daarmee eens.

> Lees meer

Prinsjesdag top 10: wat weten we al?

9-11-2019
Nog even en het is Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor het komend jaar bekend maakt. Een aantal plannen is echter vorig jaar of in de loop van dit jaar al aangekondigd. Enkele belangrijke wijzigingen voor 2020 zetten we nu alvast voor u op een rij.

> Lees meer

Eind derde kwartaal, nog iets reserveren?

9-11-2019
Eind september is alweer het einde van het derde kwartaal. Boekhoudkundig en cijfermatig belangrijk, want op weg naar het laatste kwartaal van 2019 zijn er absoluut nog punten om te checken. Lees verder welke punten!

> Lees meer

Makkelijker lenen voor jonge agrarisch ondernemers

9-10-2019
De Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) ondersteunt startende jonge boeren en tuinders bij het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf. Vanaf 1 januari 2020 wordt deze VVK-regeling opengesteld, waarmee het voor jonge boeren gemakkelijker moet worden om een lening te krijgen.

> Lees meer

Nieuw procesrecht in handelszaken per 1 oktober 2019

9-9-2019
Procederen in handelszaken - vorderingen boven de € 25.000 - zal voorlopig weer overal in Nederland op papier gebeuren. Het verplicht digitaal procederen bij de rechtbank Midden-Nederland en Gelderland, bekend geworden onder de naam KEI (Kwaliteit En Innovatie), wordt per 1 oktober 2019 afgeschaft.

> Lees meer

2022: geen spaartaks tot € 440.000

9-9-2019
Vanaf 2022 hoeven spaarders geen belasting te betalen over spaargeld tot een bedrag van € 440.000. Doel is spaarders te ontzien die op dit moment nauwelijks rendement maken, maar wel belasting betalen. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Snel.

> Lees meer

Eigenrisicodrager worden? Aanvragen vóór 1 oktober!

9-6-2019
Wanneer u per 1 januari 2020 eigenrisicodrager voor de ZW of WGA wilt zijn, dan moet u dat 13 weken voor de gewenste ingangsdatum aanvragen, dus vóór 1 oktober. Hetzelfde geldt voor beëindiging van het eigenrisicodragerschap. De aanvraag dient u in bij de Belastingdienst.

> Lees meer

Verwachte automaatregelen per 2020

9-5-2019
Op Prinsjesdag maakt het kabinet de plannen voor de komende jaren bekend, waaronder een aantal plannen met betrekking tot de auto. Dit overzicht laat zien wat ons, waarschijnlijk, te wachten staat.

> Lees meer

Deadline Brexit 31 oktober? Bereid u voor

9-5-2019
Heeft u als ondernemer de nodige stappen gezet om te anticiperen op een no-dealBrexit? Weet u welke gevolgen de Brexit voor uw bedrijf heeft? Wat kunt u doen?

> Lees meer

Ook verlaging winstbelasting 2021 onzeker

9-4-2019
Het is nog lang niet zeker dat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting ook voor 2021 zal dalen. Stijgen de lonen onvoldoende, dan gaat die verlaging voor een deel niet door. Dit meldde het Financieele Dagblad (FD) eerder.

> Lees meer

Online een bv oprichten? Vanaf 1 augustus 2021

9-3-2019
Als u nu een bv wil oprichten, moet u naar de notaris. Vanaf 1 augustus 2021 zijn de Europese lidstaten verplicht om het oprichten van een bv ook online mogelijk te maken.

> Lees meer

Geen aanpak import gebruikte elektrische auto

9-3-2019
Staatssecretaris Snel is niet van plan de import van jonge, gebruikte elektrische auto's aan te pakken. Dit antwoordde hij eerder op Kamervragen.

> Lees meer

WOZ-waarde van een recreatieterrein?

9-2-2019
Voor het vaststellen van de WOZ-waarde van een recreatieterrein bestaan aparte regels. Deze zijn ook bepalend voor de vraag of de op een recreatieterrein aanwezige bebouwing meegenomen moet worden bij het bepalen van de WOZ-waarde.

> Lees meer

Mogelijk minder overdrachtsbelasting starters

9-2-2019
Het kabinet overweegt om de overdrachtbelasting voor starters af te schaffen. Dit meldde RTL-nieuws eerder. De overdrachtsbelasting voor woningen bedraagt 2%. Op nieuwbouwwoningen drukt geen overdrachtsbelasting.

> Lees meer

Opletten bij wijziging auto van de zaak

30-8-2019
Als een auto van de zaak ter beschikking staat, krijgt een werknemer met de bekende bijtelling te maken. Alleen als hij met de auto per jaar niet meer dan 500 kilometer privé rijdt, is de bijtelling niet aan de orde. Dit kan bij het wisselen van auto gedurende het jaar onverwachte problemen opleveren, zo meldt de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR).

> Lees meer

Nieuwe arbeidsmarktregels: wat komt later?

29-8-2019
De Wet arbeidsmarkt in balans treedt voor het grootste deel op 1 januari 2020 in werking. Enkele onderdelen van deze wet worden echter later ingevoerd, zo heeft minister Koolmees eerder laten weten.

> Lees meer

Deadline Subsidie Praktijkleren 16 september!

28-8-2019
Heeft u in het studiejaar 2018/2019 werknemers in dienst die gebruikmaken van een praktijk- of werkleerplaats? Vergeet dan niet tijdig de Subsidie Praktijkleren aan te vragen.

> Lees meer

WOZ-waarde recreatiewoning in- of exclusief btw?

28-8-2019
Het normale btw-tarief bedraagt in Nederland 21%. Het is daarom nogal van belang te weten of de WOZ-waarde van een woning in- of exclusief btw moet worden bepaald. Volgens de rechter is dit afhankelijk van de positie van de koper en verkoper.

> Lees meer

‘Vpb minder omlaag, afbouw zelfstandigenaftrek’

27-8-2019
Het kabinet heeft een flinke lastenverlichting voor burgers voor ogen. De rekening daarvoor moet onder andere worden betaald door het bedrijfsleven, zo meldde eerder het FD op basis van Haagse bronnen. De verlaging van de Vpb wordt uitgesteld of verminderd. Ook wordt de zelfstandigenaftrek afgebouwd.

> Lees meer

Isoleren woning? Vraag vanaf 2 september subsidie aan

27-8-2019
Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH), kunt u vanaf 2 september 2019 aanvragen.

> Lees meer

AVG: hoe beveilig je persoonsgegevens tegen digitale bedreigingen?

26-8-2019
Cybercrime komt inmiddels vaker voor dan fietsendiefstal, zo blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Wat moet u doen om ervoor te zorgen dat verlies van persoonsgegevens in uw bedrijf wordt voorkomen?

> Lees meer

Parkeerbelasting betalen tijdens telefoneren!

23-8-2019
U zult onderweg wel eens een telefoontje krijgen. Vanwege de verkeersveiligheid kunt u dan het beste de auto aan de kant zetten voordat u aan het gesprek begint. Maar vergeet dan niet eerst de parkeerautomaat te vullen als u op een plek voor betaald parkeren staat, anders bent u de klos!

> Lees meer

Zonder begeleiding of toezicht geen aftrek scholingskosten

22-8-2019
Scholingskosten zijn in beginsel aftrekbaar. Het moet dan wel gaan om scholing waarbij sprake is van begeleiding of toezicht, anders zijn de scholingskosten niet aftrekbaar.

> Lees meer

Leg studiekostenbeding werknemer nauwkeurig vast

22-8-2019
Werkgevers nemen nogal eens de kosten van een studie van een werknemer voor hun rekening. Wilt u dat een werknemer bij ontslag deze kosten geheel of deels terugbetaalt, dan dient u dit goed vast te leggen.

> Lees meer

Wat bepaalt uw sectorindeling?

21-8-2019
Als werkgever bent u voor de werknemersverzekeringen ingedeeld bij een sector. De hoogte van de premies verschilt per sector. Bij welke sector u bent ingedeeld, is afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten. Het gerechtshof in Den Bosch heeft eerder duidelijk gemaakt wat bij verschillende activiteiten de doorslag biedt voor wat betreft deze indeling.

> Lees meer

Btw-tip! Betaalde btw buitenland? Vraag deze voor 1 oktober terug

21-8-2019
Ook dit jaar kan de btw worden teruggevraagd die in het buitenland over zakelijke uitgaven in 2018 is betaald. Heeft uw bedrijf vorig jaar ook btw in het buitenland betaald, kom dan tijdig in actie en houd de voorwaarden in de gaten.

> Lees meer

Agiostorting derdenrekening notaris valt in box 3

20-8-2019
Als u het kapitaal in uw bv wilt vergroten, kan dit via een agiostorting. Gebruikt u voor deze storting een derdenrekening bij een notaris, dan telt het vermogen bij u nog steeds mee in box 3, totdat u er de beschikkingsmacht over verliest.

> Lees meer

Kleineondernemersregeling? Aanmelden voor 20 november

19-8-2019
Wilt u in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling (KOR) in 2020? Dan kunt u zich hiervoor tot 20 november van dit jaar aanmelden bij de Belastingdienst.

> Lees meer

Let op juiste toepassing taxatiewijzer

16-8-2019
Voor het vaststellen van de WOZ-waarde van bedrijfspanden, maken gemeentes vaak gebruik van zogenaamde taxatiewijzers. Wees daarbij alert dat de gemeente deze wel goed toepast.

> Lees meer

Profiteer als transportsector van de milieu- en energie-investeringsaftrek

14-8-2019
Ook dit jaar kunnen ondernemers in de transportsector profiteren van de milieu- en energie-investeringsaftrek (MIA en EIA). Naast algemeen toepasbare bedrijfsmiddelen, zoals zonnepanelen, zijn beide aftrekken ook van toepassing op een aantal sectorspecifieke bedrijfsmiddelen. U kunt zelf eenvoudig nagaan of ook uw investering voor een van de aftrekken in aanmerking komt.

> Lees meer

Fiscale controle? Vergaande bevoegdheden Belastingdienst

13-8-2019
De Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden inzake het uitvoeren van een fiscale controle bij uw bedrijf. Wanneer hieraan niet de nodige medewerking wordt verleend, kan dit forse gevolgen hebben. Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch.

> Lees meer

Moet meerwerk altijd worden uitgevoerd?

8-12-2019
Bij de uitvoering van aangenomen opdrachten krijgt een aannemer vaak te maken met meerwerk. Wat staat daarover in het bestek of in de inkoopvoorwaarden? Hoe gaat u hier (juridisch) handig en verstandig mee om?

> Lees meer

Zware bewijslast voor fiscus bij werkkostenregeling

8-9-2019
Volgens de werkkostenregeling, WKR, kunnen vergoedingen en verstrekkingen van een werkgever aan zijn werknemers belastingvrij worden uitgekeerd. Voorwaarde is wel dat de vergoedingen en verstrekkingen 'gebruikelijk' moeten zijn. De inspecteur moet hard kunnen maken dat dit niet het geval is, als hij stelt dat de werkkostenregeling niet toegepast mag worden. Dit stelt de Hoge Raad in een recent arrest.

> Lees meer

Nieuwe arbeidsvoorwaarden voor alle uitzendkrachten

8-8-2019
Vanaf 30 december 2019 worden de ABU- en de NBBU-cao voor uitzendkrachten gelijkgetrokken. Als werkgever heeft u dan nog maar met één pakket aan arbeidsvoorwaarden te maken.

> Lees meer

Wat is kunst volgens de fiscus?

8-7-2019
Op kunstvoorwerpen is het lage btw-tarief van toepassing. Maar dat geldt niet voor alle kunstvoorwerpen. En bovendien, wat is eigenlijk kunst volgens de Belastingdienst?

> Lees meer

Minder griffierechten bij kleine vorderingen

8-6-2019
Het griffierecht voor civiele zaken in eerste aanleg wordt gewijzigd. Nu betalen ondernemers voor een vordering tussen de € 500 en € 5.000 nog € 486 aan griffierechten. Dat wordt straks € 204, respectievelijk € 306 als de ondernemer een rechtspersoon is, zoals een bv.

> Lees meer

Inkomsten uit verhuur deel woning onbelast

8-5-2019
Verhuurt u als particulier af en toe een deel van uw woning aan derden? Volgens het gerechtshof in Amsterdam zijn de inkomsten uit deze verhuur voor u onbelast.

> Lees meer

Massaal bezwaar heffing box 3 afgewezen

8-1-2019
De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of de vermogensrendementsheffing in box 3 tot 2017 in strijd was met het Europese recht. Hoewel de Hoge Raad tot de conclusie kwam dat het veronderstelde rendement van 4% in de periode tot 2017 zonder veel risico niet haalbaar was, werden de ingediende bezwaren toch afgewezen.

> Lees meer

Formele eisen zijn er niet voor niets!

31-7-2019
Onze belastingwetten kennen diverse formele eisen waaraan u zich dient te houden. Maar dat geldt ook voor de overheid zelf, zo ervoer de gemeente Meierijstad onlangs toen een bezwaar tegen de WOZ-waarde van een drietal panden per e-mail werd ingediend.

> Lees meer

Eenvoudige douaneaangifte voor zendingen tot 22 euro

30-7-2019
Vanaf 2021 komt er een eenvoudige douaneregeling voor zendingen met een waarde van niet meer dan € 22. De vereenvoudigde regeling heeft te maken met de nieuwe btw-regels rond e-commerce die de EU-lidstaten vanaf 2021 moeten toepassen.

> Lees meer

Beschikking tegemoetkomingen Wtl? Check deze!

29-7-2019
De Belastingdienst verstuurt deze maand de beschikkingen voor 2018 inzake de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (Wtl). U dient deze goed te controleren. Heeft u namelijk ten onrechte geheel of gedeeltelijk een tegemoetkoming ontvangen, dan kan dit bedrag worden teruggevorderd.

> Lees meer

500 km zijn bepalend of auto zakelijk is

25-7-2019
Als u minder dan 500 kilometer privé met een auto rijdt, behoort deze verplicht tot het ondernemingsvermogen. De rechtbank Noord-Nederland heeft onlangs beslist dat een auto keuzevermogen is in plaats van verplicht privévermogen, zodra de ondernemer meer dan 500 zakelijke kilometers heeft gereden.

> Lees meer

Nieuwe testmethode voor vaststellen BPM

23-7-2019
Per 1 juli 2020 komt er een nieuwe testmethode voor het bepalen van de hoogte van de BPM op nieuwe auto's. Deze methode is strenger en geeft een beter inzicht in de CO2-uitstoot.

> Lees meer

Kosten aanschaf airco aftrekbaar?

22-7-2019
Werkt u geheel of deels vanuit huis? Nu er weer een aantal zeer warme dagen voor de deur staan, overweegt u wellicht een airco aan te schaffen. Kunt u de kosten daarvan delen met de fiscus?

> Lees meer

Heeft uw kantoor al energielabel C?

19-7-2019
Kantoren moeten vanaf 2023 ten minste over het energielabel C beschikken. Zo niet, dan mag u uw kantoor vanaf die tijd niet meer als kantoor gebruiken. Daarom is het van belang te checken of uw kantoor aan de eisen voldoet.

> Lees meer

Payrollen gaat veranderen per 1 januari 2020

18-7-2019
De Wet arbeidsmarkt in balans, WAB, is inmiddels door het parlement aangenomen. Dit betekent dat er per 1 januari 2020 ook een aantal zaken verandert voor payrolling. De wetswijzigingen gaan op 1 januari 2020 in.

> Lees meer

Btw-tip! Maatschap voor verrekenen btw? Mag dat?

16-7-2019
Ondernemingen die vrijgestelde prestaties verrichten, kunnen de aan hun in rekening gebrachte btw niet in aftrek brengen. Om toch die btw te kunnen verrekenen, wordt wel een constructie met een maatschap opgetuigd waarmee een fiscale eenheid voor de btw wordt aangegaan.

> Lees meer

Brengt bijverdienste studiefinanciering in gevaar?

16-7-2019
Studenten aan het mbo en sommige studenten aan het hbo of de universiteit mogen jaarlijks maximaal een bepaald bedrag bijverdienen. Schieten ze over deze grens heen, dan komt hun studiefinanciering in gevaar.

> Lees meer

Wanneer is afkoopsom leaseauto aftrekbaar?

15-7-2019
Wanneer werknemers met een auto van de zaak van baan wisselen, moet het leasecontract van de auto veelal worden afgekocht. Deze afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de bijtelling op het inkomen die de werknemer krijgt vanwege het privégebruik.

> Lees meer

Parkeren bij attractiepark, hoeveel btw?

15-7-2019
Attractieparken kunnen zich tijdens vakanties verheugen op een grote belangstelling. Bezoekers komen in veel gevallen per auto en parkeren die dan ter plekke. Het gerechtshof in Den Bosch heeft onlangs beslist dat dan onder voorwaarden het lage btw-tarief toegepast mag worden.

> Lees meer

Hoge Raad: welke eisen voor fiscale eenheid btw?

7-12-2019
De Hoge Raad heeft in twee arresten duidelijk gemaakt welke eisen er gelden voor het bestaan van een fiscale eenheid in de omzetbelasting. Onder andere non-commerciële organisaties, zoals scholen, kunnen hierdoor btw besparen op hun uitgaven.

> Lees meer

Factuurtips voor de horecaondernemer

7-11-2019
Als horecaondernemer kunt u tegen complexe zaken aanlopen als het om uw facturen gaat. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende btw-tarieven die u soms in één factuur moet verwerken. We geven u drie actuele tips.

> Lees meer

Vakantiewoning in buitenland belast?

7-11-2019
Als u een vakantiewoning bezit, betaalt u hierover belasting in Nederland. Ook een vakantiewoning in het buitenland moet u als vermogen opgeven in uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. U bent daarover in beginsel Nederlandse inkomstenbelasting verschuldigd, maar meestal krijgt u een vermindering. Daarmee wordt voorkomen dat u dubbel belasting betaalt.

> Lees meer

Wat te doen met de leaseauto bij ontslag werknemer?

7-10-2019
Als een van uw werknemers uw bedrijf verlaat en in het bezit is van een leaseauto, betekent dit meestal dat het leasecontract voor de resterende periode moet worden afgekocht. Hoe kunt u hier het beste op inspelen?

> Lees meer

Recht op KIA bij investering buiten samenwerking?

7-9-2019
Een belangrijke fiscale faciliteit voor het mkb is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De Hoge Raad heeft onlangs bepaald hoe de KIA moet worden berekend als een maat of vennoot, naast de investeringen door de maatschap of vof, ook nog zelf investeert.

> Lees meer

Wilt u een laadpaal voor uw klanten?

7-8-2019
U bent van plan om een laadpaal te plaatsen, zodat uw klanten en relaties kunnen bijtanken. U wilt wel dat de klant of relatie betaalt voor de stroom die hij afneemt. U moet dus een laadpaalsysteem hebben dat alle tankbeurten goed bijhoudt.

> Lees meer

Vraag op tijd eHerkenning UWV aan!

7-8-2019
Werkgevers die gebruik maken van diensten van het UWV, moeten vóór 1 november van dit jaar eHerkenning voor het UWV aanvragen. Werkgevers kunnen nu nog inloggen met een UWV-account, maar die mogelijkheid gaat verdwijnen.

> Lees meer

Zelfstandigenaftrek niet naar keuze toepassen?

7-5-2019
Als u als ondernemer in de inkomstenbelasting voldoende uren in uw onderneming werkzaam bent, heeft u recht op de zelfstandigenaftrek. De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat u hier niet naar keuze van af kunt zien, indien dit u beter uitkomt.

> Lees meer

Biedt u uw kind vakantiewerk op uw bedrijf?

7-4-2019
Als uw zoon of dochter op zoek is naar leuk vakantiewerk, is het wellicht een idee dat ze bij u in het bedrijf gaan werken. Uw kind heeft dan een leuke bijverdienste en krijgt een kijkje in de keuken. Daarbij, u heeft de beschikking over een extra arbeidskracht en u kunt de kosten ten laste van de winst brengen.

> Lees meer

Gecombineerde opgave klaar? Er is nog meer te doen.

7-3-2019
Nadat u de Gecombineerde Opgave heeft ingediend, is het tijd voor de volgende actiepunten. U moet de perceeloppervlakte in uw bemestingsplan aanpassen, gewassen controleren, beoordelen of het natuurterrein en/of de dijken correct zijn opgenomen in het bemestingsplan en bepalen of er vervolgstappen nodig zijn voor mestaanvoer of -afvoer, mestverwerking of grondgebondenheid.

> Lees meer

Is toekomstige ontslagvergoeding al aftrekbaar?

7-3-2019
Een werknemer heeft meestal recht op een zogeheten transitievergoeding als hij tegen zijn zin wordt ontslagen. Mag u fiscaal al rekening houden met zo’n te voorziene kostenpost, terwijl het ontslag nog niet speelt?

> Lees meer

Op vakantie met auto van de zaak? Bijtelling loopt door

7-2-2019
Rijdt u een auto van de zaak? Dan kunt u de bijtelling niet ontlopen middels een verhuurconstructie voor de momenten dat u niet werkt, bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Dit blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

> Lees meer

New Quality Certificate for Migrant Worker Accommodation

7-1-2019
Farmers and fruit and vegetable producers who make use of temporary migrant labor can now acquire a new certificate for the accommodation they provide to their staff. From September 2020, all agriculture companies that hire migrant workers and offer accommodation to workers (paid for with deductions from workers salary) must be certified.

> Lees meer

Gebruikelijk loon dga € 45.000 of lager?

7-1-2019
Als dga bent u verplicht een gebruikelijk loon uit uw bv op te nemen. Er zijn hiervoor duidelijke richtlijnen, waar u onder bepaalde voorwaarden van af mag wijken. Zo gelden er marges waarbinnen het loon moet blijven. Hoe zit dit?

> Lees meer

Klimaatakkoord: bijtelling elektrische auto fors hoger

29-6-2019
De bijtelling voor het privégebruik auto van de zaak gaat vanaf 2020 voor nieuwe elektrische auto’s omhoog van 4% naar 8%. De verhoging is onderdeel van het Klimaatakkoord dat vrijdag 28 juni is gepresenteerd.

> Lees meer

Geen toeristenbelasting personeel champignonkwekerij

28-6-2019
Gemeentes baseren hun belastingaanslag op een gemeentelijke verordening die wordt ingesteld door B&W. Dat het erg kan lonen deze verordeningen goed te checken, bleek eerder voor de rechtbank Oost-Brabant. Het scheelde een champignonkwekerij een hoop geld.

> Lees meer

Minimumtarief van € 16 voor zzp’er

27-6-2019
Vanaf 2021 komt er een minimumtarief van € 16 voor zzp’ers. Met dit minimumtarief hoopt het kabinet te voorkomen dat zzp'ers onder de armoedegrens terecht komen, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer.

> Lees meer

Verlies op rekening-courant aftrekbaar?

27-6-2019
Als u als dga geld leent aan uw bv, kan een dergelijke lening aftrekbaar zijn op het moment dat duidelijk wordt dat uw bv deze niet meer terug kan betalen. Dit kan alleen als er sprake is van een zakelijke lening. Of dit zo is, hangt af van de feiten en omstandigheden.

> Lees meer

ANBI: publiceer uw jaarcijfers vóór 1 juli

25-6-2019
Als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI, geniet u een aantal fiscale voordelen, maar u moet dan wel openheid van zaken geven. Daarom bent u onder meer verplicht hun jaarcijfers over 2018 vóór 1 juli dit jaar te publiceren.

> Lees meer

Akkoord en subsidie schonere binnenvaart en zeevaart

24-6-2019
De binnenvaart moet in 2030 minimaal 40% minder CO2 uitstoten en in 2050 nagenoeg klimaatneutraal zijn. De uitstoot van de zeevaart moet in 2050 70% minder zijn. De scheepvaartsector en het Rijk hebben hiervoor een akkoord gesloten.

> Lees meer

Declare your Global Income

24-6-2019
The Dutch Tax Authorities have sent the forms on which you must declare your global income. Your global income is your income in the Netherlands and from all other countries combined. You are required to provide this information.

> Lees meer

Koe is bedrijfsmiddel, dus btw kan worden herzien

21-6-2019
Het opfokken van kalveren tot melkkoeien is te beschouwen als het ontwikkelen van bedrijfsmiddelen. Dit betekent dat de btw die met het opfokken gemoeid is, zo nodig kan worden herzien. Dit besliste de Hoge Raad in een recent arrest.

> Lees meer

Positie werknemers bij doorstart verbeterd

21-6-2019
De positie van werknemers wordt bij een doorstart van het bedrijf waar zij werken op termijn verbeterd. In een nieuw wetsvoorstel staat dat de arbeidsvoorwaarden van de werknemers na een doorstart in beginsel ongewijzigd blijven.

> Lees meer

Btw-tip! Wordt uw factuur niet meer betaald? De btw-gevolgen

19-6-2019
De btw op facturen die niet door uw klanten wordt voldaan, kan onder voorwaarden worden teruggevraagd.

> Lees meer

Straks minder lang betalen voor uw ex?

18-6-2019
Per 1 januari 2020 wordt de termijn voor partneralimentatie naar beneden bijgesteld. Het voorstel, dat inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd, gaat uit van de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van in beginsel 5 jaar.

> Lees meer

Wijziging bijstand zelfstandigen

18-6-2019
De bijstandsregeling voor zelfstandige ondernemers (Bbz) wordt vanaf 1 januari 2020 gewijzigd. Doel van de wijzigingen is het vereenvoudigen van de regeling voor de bijstandsontvanger en de gemeente.

> Lees meer

Extra geld voor start-ups en scale-ups

17-6-2019
Het kabinet gaat € 65 miljoen investeren in de verbetering van het vestigingsklimaat voor start-ups en scale-ups. Zij worden met name geholpen op het gebied van financiering en personeel.

> Lees meer

Hoge Raad: belasting op spaargeld niet reëel

17-6-2019
Een verondersteld rendement van 4% op vermogen voor de jaren 2013 en 2014 is niet reëel. Dit concludeert de Hoge Raad in een arrest van afgelopen vrijdag 14 juni.

> Lees meer

Geef uw wereldinkomen op

14-6-2019
De Belastingdienst heeft de formulieren waarmee het wereldinkomen kan worden opgegeven verzonden. Uw wereldinkomen is uw gezamenlijke inkomen in Nederland en het buitenland bij elkaar opgeteld. U bent verplicht deze gegevens door te geven.

> Lees meer

Bijbaantje? Gunstige regeling scholier!

13-6-2019
De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en studentenregeling kunt toepassen? Daardoor houden deze werknemers netto meer van hun verdiensten over.

> Lees meer

Aftrek scholingsuitgaven blijft in 2020

13-6-2019
De fiscale aftrek van scholingsuitgaven blijft ook volgend jaar nog bestaan. De regeling gaat naar verwachting pas per 2021 verdwijnen. De aftrek zal dan worden vervangen door een subsidie voor de kosten van opleiding of scholing.

> Lees meer

Verstrekte lening behoort meestal tot uw privévermogen

6-12-2019
Als u als ondernemer een lening verstrekt aan een ander, is in vrijwel alle situaties sprake van een lening in de privésfeer. Immers, als u het geld kunt missen in de onderneming, hoort het geld niet (meer) tot het zakelijk vermogen. Oninbare vorderingen zijn dan ook vrijwel nooit aftrekbaar van de ondernemingswinst.

> Lees meer

Auto zakelijk of privé? Niet zo maar switchen

6-12-2019
Als u als ondernemer een auto zowel zakelijk als privé gebruikt, behoort deze tot het keuzevermogen. U kunt kiezen of u de auto als ondernemingsvermogen of als privévermogen aanmerkt. Wijziging van deze keuze is maar zeer beperkt en onder voorwaarden mogelijk, zo blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

> Lees meer

Tijdelijk contract met een concurrentiebeding?

6-11-2019
Een concurrentiebeding mag niet in een tijdelijk arbeidscontract worden opgenomen, tenzij de werkgever in het beding zelf uitlegt waarom zo’n beding noodzakelijk is. Hoe beoordeelt de rechter de toepassing van zo’n beding?

> Lees meer

Nieuw keurmerk huisvesting agrarische arbeidsmigranten

6-11-2019
Land- en tuinbouwers die tijdelijk arbeidsmigranten inhuren, hebben vanaf nu een eigen keurmerk voor de huisvesting van hun personeel. Vanaf september 2020 moeten alle ondernemers in de agrarische sector die buitenlandse werknemers onderdak bieden en de huisvestingskosten op het loon willen inhouden, gecertificeerd zijn.

> Lees meer

Geen vrijstelling voor reserve VvE

6-7-2019
Wie in het bezit is van een appartement, is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Eventuele reserves van de VvE zijn belast in box 3. Hiervoor komt geen aparte vrijstelling, zo blijkt uit antwoorden op Kamervragen.

> Lees meer

Automotive worstelt met marges

6-7-2019
Ondanks de stijging van de verkoop van nieuwe personenauto’s heeft de automotive een matig jaar achter de rug. De omzetgroei kwam in 2018 met ruim 2% beduidend lager uit dan de ruim 10% in 2017 en het landelijk gemiddelde van bijna 10%.

> Lees meer

Subsidie praktijkleren aanvragen vanaf 2 juni

6-6-2019
Heeft u leerlingen of studenten in dienst waarvoor u in aanmerking komt voor een subsidie praktijkleren? Vraag dan tijdig deze subsidie aan.

> Lees meer

Wel of niet sparen in de bv?

6-6-2019
Uw inkomen uit sparen en beleggen wordt belast in box 3. In deze box betaalt u meer belasting naarmate uw vermogen groter is. Is sparen en beleggen in de bv dan een betere oplossing?

> Lees meer

Zeer sterke winstontwikkeling in 2018 voor industrie

6-6-2019
De Nederlandse industrie heeft in 2018 op vele fronten opnieuw een sterke, positieve ontwikkeling laten zien. De toename van de export, investeringen en consumptie gaven de branche een stevige impuls. De omzet groeide met bijna 9% en de winst met ruim 23%.

> Lees meer

Hoge personeelskosten drukken resultaten 2018 medische zorg

6-6-2019
De zorg wist in 2018 verder door te groeien, maar minder sterk dan in het voorgaande jaar. De omzetgroei kwam uit op 8,6%, tegenover 9,7% een jaar eerder. Daarmee bleef de branche achter bij het landelijk gemiddelde van 9,6%.

> Lees meer

Btw holding niet zonder meer aftrekbaar

6-5-2019
Bij holdingmaatschappijen is de aftrek van btw afhankelijk van de vraag of zo'n maatschappij als ondernemer is aan te merken dan wel deel kan uitmaken van een fiscale eenheid. Over het algemeen kan worden gezegd dat een holding die niets anders doet dan het enkel houden van aandelen, geen ondernemer is en daarom geen recht heeft op aftrek van voorbelasting.

> Lees meer

Grote onderlinge verschillen resultaten detailhandel 2018

6-5-2019
Het klimaat was in 2018, net als 2017, gunstig voor de detailhandel. De branche profiteerde onder meer van de groei van de economie en de consumentenbestedingen. De omzet liet dan ook een sterkere toename zien dan een jaar eerder.

> Lees meer

Sterke groei logistiek 2018 ondanks fors hogere kosten

6-5-2019
De logistieke sector heeft de omzet en winst in 2018 sterker zien stijgen dan in het voorgaande jaar, ondanks een forse toename van de bedrijfskosten. Ook de brutomarge liet een sterke verbetering zien. De binnenvaart had een belangrijk aandeel in deze positieve jaarresultaten.

> Lees meer

Ondernemersactiviteiten moeten aantoonbaar zijn

6-4-2019
Als ondernemer heeft u in beginsel recht op tal van ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Dat u ondernemer bent, moet u wel aannemelijk kunnen maken, met name bij een geringe omzet.

> Lees meer

Is een bv de komende jaren fiscaal voordelig?

6-4-2019
De bv wordt vanaf 2020 vaak extra interessant, want de tarieven vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting wijzigen, plus de aftrekposten in box 1 en 2. Kan dit voor een ondernemer reden zijn om de overstap naar een bv te maken?

> Lees meer

2018 opnieuw een topjaar voor de bouw

6-4-2019
Voor de bouw was 2018 opnieuw een uitstekend jaar. De netto-omzet steeg met 12%. Daarmee deed de branche het opnieuw veel beter dan het mkb-gemiddelde (+9,6%). In vergelijking met 2017 vlakte de omzetgroei licht af. De winstgroei trok echter stevig aan, naar 30%.

> Lees meer

2018 voor specialistische zakelijke diensten bovengemiddeld goed jaar

6-4-2019
De branche als geheel zag de netto-omzet in 2018 met 13,6% groeien. Dit was beduidend beter dan de 4,7% in 2017 en lag duidelijk boven het mkb-gemiddelde van 9,6%. Ook de winstgroei trok aan met 17,6%, tegenover ruim 14% in 2017 en was zelfs beter dan het mkb-cijfer voor 2018 (+16,3% ).

> Lees meer

Winstgroei 2018 horeca fors omlaag

6-3-2019
De horeca heeft in 2018 opnieuw groei van de winst laten zien, maar deze nam met 11% wel duidelijk af ten opzichte van de 20% in het voorgaande jaar. Ook de omzetgroei van 6% was lager dan in 2017.

> Lees meer

Mkb realiseert recordgroei omzet en winst in 2018

6-3-2019
Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf heeft met 2018 een goed jaar achter de rug. De omzetontwikkeling steeg gemiddeld met bijna 10% ten opzichte van 2017. Ook de winstgroei nam toe en kwam uit op ruim 16%, iets meer dan de 15,5% van een jaar eerder.

> Lees meer

Vrijstelling reclamebelasting makelaars

31-5-2019
Een gemeente kan reclamebelasting heffen voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Daarbij heeft de gemeente de vrijheid om bepaalde aankondigingen van makelaars vrij te stellen, zo besliste onlangs het gerechtshof in Den Bosch.

> Lees meer

Nieuwe Arbeidswet gaat 1 januari 2020 in

29-5-2019
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB). Dit betekent dat werkgevers per 1 januari 2020 te maken krijgen met nieuwe regels voor ontslag, flexwerk en WW-premies. Wat betekent dit voor u?

> Lees meer

Minder vakantiegeld dit jaar. Waarom?

28-5-2019
Werknemers houden in veel gevallen dit jaar minder van hun vakantiegeld over dan vorig jaar. De oorzaak hiervan is de arbeidskorting, die dit jaar weliswaar is verhoogd, maar ook sneller wordt afgebouwd. Met name de hogere inkomens voelen dit effect in hun portemonnee.

> Lees meer

Het cafetariamodel en de werkkostenregeling

28-5-2019
Het cafetariamodel maakt arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk. Werknemers kunnen kiezen wat er het beste bij hen past. Hoe kan de werkkostenregeling in dat model ingezet worden?

> Lees meer

Energiebesparing rapporteren voor 1 juli

27-5-2019
Bedrijven die meer dan 50.000 kWh aan elektra of meer dan 25.000 m3 aan aardgas gebruiken, moeten verplicht energiebesparende maatregelen treffen. Ook moeten ze deze maatregelen voor 1 juli van dit jaar melden. Bedrijven die dit niet doen, riskeren een boete.

> Lees meer

Advocaatkosten voor werknemer niet aftrekbaar

27-5-2019
Werknemers kunnen de kosten van een ingeschakelde advocaat bij een ontslagprocedure niet in aftrek op het inkomen brengen. Dit standpunt is onlangs nog bevestigd door het gerechtshof in Den Bosch.

> Lees meer

Forse stijging tarieven bzm per 1 juli

24-5-2019
Transporteurs moeten rekening houden met een forse stijging van de tarieven van de bzm (belasting zware motorrijtuigen). De hogere tarieven gaan per 1 juli van dit jaar in.

> Lees meer

Schenkvrijstelling eigen woning: spreiden?

23-5-2019
Dit jaar kan belastingvrij een bedrag van € 102.010 worden geschonken indien de verkrijger de schenking gebruikt voor een eigen woning. De schenking kan onder voorwaarden worden gespreid over drie jaren. Dit was in het jaar 2013 nog niet mogelijk, zo besliste onlangs de rechter in Groningen.

> Lees meer

Winst doorverkochte woningen belast bij dga

23-5-2019
Als u als particulier een woning met winst verkoopt, is deze winst niet belast. Dat is anders als er sprake is van het rendabel maken van vermogen en duidelijk is dat dit gebeurt op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te boven gaat. Dan is de winst wel belast.

> Lees meer

Btw-tip! Verkoopt u reisdiensten? Let op de reisbureauregeling

22-5-2019
Ondernemers die reizen verkopen en ondernemers die vakantieaccommodaties verhuren, moeten onder voorwaarden de reisbureauregeling toepassen. Door een eerdere rechtspraak van het Europese Hof is de toepassing van de reisbureauregeling verruimd.

> Lees meer

Fiscale vrijstelling letselschadevergoeding box 3?

21-5-2019
Er komt onderzoek naar een mogelijke fiscale vrijstelling voor letselschadevergoedingen in box 3. Dit schrijft staatssecretaris Snel (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.

> Lees meer

Nieuwe ketenregeling tijdelijke contracten

20-5-2019
Het wetsvoorstel 'Wet arbeidsmarkt in balans' (WAB) heeft ook gevolgen voor de ketenregeling bij tijdelijke arbeidscontracten. De huidige maximumtermijn van twee jaar wordt weer drie jaar. Hoe kunt u hier nu al op inspelen?

> Lees meer

Verhuren tuinbouwkas, waardestijging ondergrond belast?

20-5-2019
Vanaf het moment dat een tuinbouwkas niet meer in het bedrijf wordt gebruikt maar is verhuurd, is de waardestijging van de ondergrond niet langer onbelast. Hoe zit dat met de landbouwvrijstelling?

> Lees meer

Wanneer kunt u zich beroepen op legessanctie?

17-5-2019
Gemeentes stellen de bestemming van de gemeentelijke grond vast via een bestemmingsplan. Dit plan moet in beginsel iedere tien jaar worden vernieuwd. Is dit niet gebeurd, dan volgt er een legessanctie tot er een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld.

> Lees meer

Opletten met bezitseis BOR

16-5-2019
Bij het erven of schenken van een onderneming kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Bij het voldoen aan de bezitseis gaat het nog wel eens fout!

> Lees meer

Niet-aftrekbare btw zakenauto verlaagt winst

16-5-2019
Als u in een auto van de zaak rijdt, krijgt u met de bekende bijtelling te maken. Ook mag u vanwege het privégebruik niet alle btw aftrekken. Maar de niet-aftrekbare btw mag u wel weer ten laste van de winst brengen, zo besliste de rechtbank Zeeland-West-Brabant onlangs.

> Lees meer

Recht op hypotheekrenteaftrek? Akte goed bewaren!

15-5-2019
Voor de aftrek van hypotheekrente stelt de fiscus een aantal voorwaarden. Een daarvan is dat u moet kunnen bewijzen dat het geleende geld daadwerkelijk gebruikt is voor de aanschaf of bijvoorbeeld ook voor het verbouwen van de eigen woning. Dit bewijs moet u ieder jaar waarin u gebruik maakt van de aftrekmogelijkheid, kunnen aanleveren.

> Lees meer

Wanneer valt een wilsrecht in box 3?

15-5-2019
In box 3 zijn onze bezittingen belast, onder aftrek van onze schulden. Ook zogenaamde wilsrechten behoren daartoe. Wat is een wilsrecht en vanaf welk moment heeft een dergelijk recht waarde?

> Lees meer

Pand minder waard door mogelijke horizonvervuiling?

14-5-2019
Windmolens voorzien in toenemende mate in onze energiebehoefte. Aan windmolens zitten voor omwonenden echter ook verschillende nadelen vast, die zelfs kunnen leiden tot een lagere WOZ-waarde van hun huis of bedrijfspand. Een lagere WOZ-waarde is zelfs mogelijk als de plaatsing van de windmolens nog niet definitief vaststaat.

> Lees meer

Overgangsrecht voor onderhoud monument

13-5-2019
De fiscale aftrek van kosten voor monumentenpanden is dit jaar vervangen door een subsidie. Een gevolg hiervan is dat voor onderhoudskosten die geen betrekking hebben op het monument, niet langer een financiële bijdrage kan worden ontvangen. Er is wel overgangsrecht.

> Lees meer

Geen hogere KIA voor vof

13-5-2019
Als een vennootschap onder firma (vof) recht heeft op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA) krijgt iedere vennoot een evenredig deel. Als er bij de berekening van uit wordt gegaan dat iedere vennoot voor een evenredig deel heeft geïnvesteerd, kan dit leiden tot een hogere KIA. Hier heeft de rechter nu een stokje voor gestoken.

> Lees meer

Changes on-demand contracts in The Netherlands

5-10-2019
The bill "Law on balance in the labor market" has been adopted by the Dutch House of Representatives. Entrepreneurs who regularly work with on-demand workers need to be aware of future changes.

> Lees meer

Extra aftrek: is het bedrijfsmiddel nog duurzaam?

5-9-2019
Horecaondernemingen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, worden ook in 2019 fiscaal beloond. Dit blijkt uit de nieuwe Milieulijst en Energielijst, die eerder zijn gepubliceerd.

> Lees meer

Noodzaak AVG-procedure privacyrechten!

5-8-2019
Mkb-bedrijven moeten blijvend aandacht hebben voor de privacyrechten van medewerkers, klanten en andere mogelijke betrokkenen. Het is onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) verplicht hiervoor een procedure te hebben. Daarbij, u wilt het voor uw klanten en medewerkers goed geregeld hebben. Hoe kunt u dat borgen?

> Lees meer

Financieel ruggensteuntje voor de zzp’er

5-7-2019
Als zelfstandige moet u het tijdelijk wegvallen van inkomsten zelf opvangen. Bijvoorbeeld als u minder opdrachten krijgt of door ziekte niet kunt werken. Welke mogelijke oplossingen zijn er om u in die situatie financieel te ondersteunen?

> Lees meer

Wat is de afschrijvingstermijn van zonnepanelen?

5-6-2019
Ondernemers en particulieren schaffen massaal zonnepanelen aan, mede vanwege de fiscale voordelen. Volgens Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch geldt voor zonnepanelen een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

> Lees meer

Investeringsfonds EU voor jonge boeren

5-6-2019
Om startende boeren te ondersteunen bij investeringen in hun bedrijf stelt de Europese Unie één miljard euro beschikbaar. Met dit nieuwe fonds kunnen agrarisch ondernemers geld lenen tegen gunstige voorwaarden.

> Lees meer

Subsidie voor bedrijfsbeëindiging varkenshouders

5-3-2019
Er komt € 200 miljoen subsidie om varkenshouders die geuroverlast veroorzaken met hun bedrijf, te laten stoppen met hun onderneming. Hiervan is € 60 miljoen beschikbaar voor innoverende maatregelen om geuroverlast door deze bedrijven tegen te gaan. Dit heeft minister Schouten bekendgemaakt.

> Lees meer

Tussentijdse wijziging in deponering jaarrekening 2018

5-3-2019
In de software van de Kamer van Koophandel is een wetswijziging niet tijdig verwerkt, omdat het ministerie van Justitie en Veiligheid de betrokkenen niet tijdig heeft geïnformeerd hierover. Dit betreft zaken die in de balans opgenomen of gesplitst moeten worden. Hierdoor kan het voorkomen dat de stukken over 2018 die bij de KvK moeten worden ingediend, onvolledig zijn.

> Lees meer

Flexibele werknemer in EU krijgt minimumrechten

5-2-2019
Het Europees Parlement heeft definitief ingestemd met voorstellen om flexibele werknemers beter te beschermen. Lidstaten krijgen drie jaar de tijd om de nieuwe regels te implementeren.

> Lees meer

Bezwaren box 3-heffing opnieuw 'massaal bezwaar'

5-1-2019
De Belastingdienst wijst alle bezwaarschriften tegen de heffing in box 3, de vermogensrendementsheffing, in de aangifte 2018 opnieuw aan als 'massaal bezwaar'. Dit heeft staatssecretaris Snel bekendgemaakt.

> Lees meer

Eerste Kamer ook akkoord met spoedreparatie fiscale eenheid

30-4-2019
Het wetsvoorstel inzake de spoedreparatie van het regime van de fiscale eenheid is nu ook door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent dat het wetsvoorstel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 in werking treedt.

> Lees meer

Salderingsregeling zonnepanelen na 2023 geleidelijk afgebouwd

30-4-2019
Particulieren kunnen na 2023 een deel van de energiebelasting niet meer terugkrijgen van de overheid. Vanaf 2031 krijgt men de energiebelasting helemaal niet meer terug. De afbouw van deze zogenaamde salderingsregeling is door bewindslieden Wiebes en Snel voorgelegd aan de Tweede Kamer.

> Lees meer

Wettelijke vakantiedagen 2018 vervallen op 1 juli

29-4-2019
De wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2018 hebben opgebouwd, vervallen per 1 juli 2019. Wanneer u uw werknemers daar tijdig op wijst, kunnen zij deze vakantiedagen nog vóór die datum opnemen.

> Lees meer

Doorstart failliete winkelketens moeilijker

29-4-2019
De Hoge Raad heeft bepaald dat curatoren bij een faillissement niet zonder toestemming van vastgoedeigenaren een winkelpartij mogen doorgeven aan een derde partij. Deze uitspraak maakt de doorstart van een failliete winkelketen een stuk moeilijker.

> Lees meer

Brexit postponed until October 31st 2019

26-4-2019
Recently, European Leaders took the decision to offer the British government a delay of up to 31st October this year on leaving the European Union. It is still possible for the UK to leave the EU prior to this date.

> Lees meer

Nieuwe bedragen minimumloon per 1 juli 2019

25-4-2019
Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2019 verhoogd naar € 1635,60 bruto per maand. Verder krijgen 21-jarigen vanaf die datum het volledig minimumloon en wordt het minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar extra verhoogd.

> Lees meer

Uw vrijwilligersbeleid op orde? Doe de check!

25-4-2019
Als uw organisatie afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers, is een goed vrijwilligersbeleid cruciaal. Zeker nu de Belastingdienst het toezicht op stichtingen en verenigingen intensiveert. De ‘Zelfevaluatie’ van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) kan daarbij een handje helpen.

> Lees meer

Hogere kostenaftrek eigen rijders

25-4-2019
Transportondernemers (eigen rijders) mogen in 2019 een hoger bedrag aan verblijfskosten aftrekken. Dit heeft de Belastingdienst bekendgemaakt.

> Lees meer

Lening dga aan bv: zakelijk of privé?

24-4-2019
Bij bv's die in financiële moeilijkheden verkeren, schiet de dga nogal eens te hulp. Een van de mogelijkheden is dat de dga in privé een lening afsluit en de geldsom doorleent aan de bv. Zowel het ingeleende als het uitgeleende geld valt bij de dga onder de regeling van de terbeschikkingstelling.

> Lees meer

Alleen nog e-facturen naar overheid

23-4-2019
Als u een gemeente of onderwijsinstelling als klant of opdrachtgever hebt, moeten deze organisaties vanaf 18 april 2019, volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid, elektronische facturen kunnen ontvangen en behandelen.

> Lees meer

Check bijtelling aangifte 0%-emissie auto uit 2013

23-4-2019
Heeft u als ondernemer een volledig elektrische auto uit 2013? En heeft u voor 11 april van dit jaar de aangifte inkomstenbelasting 2018 met behulp van het aangifteprogramma van de Belastingdienst ingediend? Dan is er wellicht een verkeerde bijtelling voor de volledig elektrische auto toegepast. Dit meldt de Belastingdienst.

> Lees meer

Forensenbelasting voor uw vakantiewoning?

19-4-2019
Gemeenten kunnen forensenbelasting heffen aan eigenaren van (vakantie)woningen die zelf niet in de betreffende gemeente gevestigd zijn. Voorwaarde is dat zij in die betreffende gemeente een gemeubileerde (vakantie)woning beschikbaar houden voor zichzelf of hun gezin voor meer dan 90 dagen per jaar.

> Lees meer

Vrijgestelde vergoeding zakenreis verhoogd

18-4-2019
Wat kunt u aan uw werknemers onbelast vergoeden als zij een zakenreis in binnen- of buitenland maken? Daarvoor kunt u een richtlijn aanhouden, namelijk de Reisbesluiten binnen- en buitenland voor ambtenaren. De maximale vergoedingen voor buitenlandse zakenreizen zijn net per 1 april verhoogd. De bedragen voor binnenlandse reizen zijn eerder aangepast.

> Lees meer

Voorkom belastingrente met voorlopige aanslag

17-4-2019
De huidige lage rentestand heeft geen invloed op de hoogte van de belastingrente. Die bedraagt op dit moment 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor alle overige belastingen. Vraagt u vóór 1 mei een voorlopige aanslag aan, dan voorkomt u straks een forse afrekening.

> Lees meer

Fiscale paastraktatie voor klant en personeel

17-4-2019
Aankomend weekend is het Pasen. Wilt u dit als ondernemer niet ongemerkt voorbij laten gaan en doet u wat extra’s voor uw klanten of personeel? Dan is er fiscaal wellicht wat mogelijk.

> Lees meer

Btw-tip! Verhuur van vakantiewoning? Let op de btw

17-4-2019
De Belastingdienst beschouwt elke Nederlander die een vakantiewoning verhuurt met als doel om hier duurzaam opbrengsten uit te verkrijgen, als btw-ondernemer. Waar moet de verhuurder op letten?

> Lees meer

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

16-4-2019
De inkomensafhankelijke combinatiekorting, IACK, is een heffingskorting die is bedoeld te stimuleren dat ouders met jonge kinderen toch betaalde arbeid verrichten. In 2019 kan dit oplopen tot een netto voordeel van € 2.835. Het is hierbij van belang de voorwaarden goed na te leven.

> Lees meer

Ontmoedigen kortlopend pachten

15-4-2019
De minister van Landbouw wil het pachtbeleid herzien. De pachtprijzen bij kortlopende pacht blijken te hoog voor pachters. Daardoor levert langlopende pacht in verhouding te weinig op voor verpachters, waardoor de stimulans ontbreekt om langdurige contracten aan te gaan.

> Lees meer

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

4-12-2019
De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzien van ruim 14%, zo blijkt uit het rapport '2019 in Zicht' van SRA.

> Lees meer

Uitstel Brexit tot 31 oktober 2019

4-11-2019
De Europese regeringsleiders hebben gisteravond besloten de Britten uitstel voor de Brexit te verlenen tot uiterlijk 31 oktober van dit jaar. De Britten mogen de EU ook eerder verlaten.

> Lees meer

Vanaf 1 april belastingrente over btw-teruggaaf

4-10-2019
Als u als ondernemer in een bepaald jaar te veel btw op uw aangifte hebt afgedragen, kunt u dit bij Belastingdienst terugvragen. De fiscus moet binnen acht weken op een dergelijk verzoek beslissen. Als dit niet gebeurt, heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op belastingrente.

> Lees meer

Bijtelling gebruikte importauto in strijd met Europees recht?

4-10-2019
De bijtelling voor het privégebruik van een gebruikte geïmporteerde auto van de zaak is evenveel als de bijtelling voor een nieuwe auto. Is dit niet in strijd met het Europese recht? Nee, zegt het gerechtshof Den Bosch in een recente uitspraak.

> Lees meer

Betaalde belasting is geen gift

4-9-2019
Giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. Betaalde belasting kan echter niet worden aangemerkt als gift. Daarmee is betaalde belasting dus niet aftrekbaar.

> Lees meer

Extra btw terug op pand met zonnepanelen

4-9-2019
Als u zonnepanelen plaatst, kunt u als ondernemer maar ook als particulier de btw hierop terugkrijgen. Plaatst u zonnepanelen op uw privéwoning en levert u energie terug aan het energienet, dan wordt een deel van uw dakoppervlak als zakelijk gezien. Hierdoor komt u in aanmerking voor een eenmalige extra teruggave van btw.

> Lees meer

Ook fiscaal voordeel bij voortgezette onderneming

4-8-2019
Als iemand een bedrijf erft of geschonken krijgt, bestaat er onder voorwaarden recht op een fiscale faciliteit, de bedrijfsoverdrachtsregeling (BOR). Er is ook recht op deze faciliteit bij verhuur van een eerder, zelf uitgeoefend bedrijf, zo besliste eerder de rechter.

> Lees meer

Wel of geen btw berekenen bij medische diensten

4-5-2019
Medische diensten zijn in beginsel vrijgesteld van btw. Dat is ook het geval als deze diensten via een gezondheidscentrum worden verricht. Tenzij er sprake is van het uitlenen van personeel.

> Lees meer

Wat verandert er met oproepcontracten?

4-4-2019
Het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ is aangenomen door de Tweede Kamer. Ondernemers die regelmatig met oproepkrachten werken, moeten weten wat er gaat veranderen.

> Lees meer

Wederom uitstel Brexit? Lees over het overgangsrecht

4-3-2019
Het Verenigd Koninkrijk is het nog steeds niet eens over de Brexit en de vorm ervan. Nederland heeft, vooruitlopend op een harde Brexit, eerder overgangsrecht aangekondigd. Een toelichting hierop werd onlangs verschaft door staatssecretaris Snel van Financiën. De hoofdlijnen.

> Lees meer

Rechter beëindigt 'slapend' dienstverband: transitievergoeding!

4-3-2019
Nederland kent naar schatting duizenden werknemers met een zogenaamd 'slapend' dienstverband. Ze verrichten wegens ziekte al jaren geen werkzaamheden meer, maar staan nog steeds op de payroll. De rechter in Den Haag beëindigde onlangs zo’n dienstverband waardoor er een transitievergoeding verschuldigd was.

> Lees meer

Brexit: vraag in VK betaalde btw vóór 12 april terug

4-2-2019
De Brexit van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU staat vooralsnog gepland op 12 april. Deze deadline komt snel dichtbij. Bij een harde Brexit, dus een no deal, zal de procedure voor het terugvragen van in het VK betaalde btw per direct wijzigen. Vraag daarom alvast uw btw over 2018 vóór 12 april terug!

> Lees meer

WOZ-waarde bedrijfspand: wat kunt u afschrijven?

29-3-2019
Als het goed is, heeft u onlangs uw WOZ-beschikking voor 2019 ontvangen. De WOZ-waarde van uw bedrijfspand is bepalend voor tal van heffingen. Met ingang van dit jaar is de WOZ-waarde voor bv's echter nog belangrijker geworden vanwege een wijziging van de regels inzake afschrijving.

> Lees meer

Impasse Brexit: wat betekent dit fiscaal?

28-3-2019
De discussie rond de Brexit duurt voort. Het Britse parlement kon het over geen enkel alternatief voor het voorstel van premier May eens worden. Volgende week wordt er opnieuw over alternatieven gestemd. Een no-deal Brexit blijft een reëel scenario. Bereid u daarom voor!

> Lees meer

Nieuwe kleineondernemersregeling. Meld u vóór 20 november aan!

28-3-2019
U kunt zich aanmelden bij de Belastingdienst voor de nieuwe kleineondernemersregeling. Aanmelden is nodig, omdat de regeling per 2020 wordt gewijzigd. Wilt u de regeling vanaf 2020 gebruiken, zorg dan dat uw aanmelding vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen is.

> Lees meer

Aansprakelijkheid belastingschulden bij inlenen

27-3-2019
In de fiscale wetgeving kunt u voor belastingschulden aansprakelijk gesteld worden als u personeel inleent bij een ander. Verder kunt u ook als bestuurder van een bv voor belastingschulden aansprakelijk gesteld worden. Er is echter geen volgorde in deze aansprakelijkstelling, zo besliste de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

> Lees meer

All-in loon fysiotherapeut mag

27-3-2019
Het is in de fysiotherapiebranche geoorloofd om ook het loon tijdens vakantie door middel van een all-in loon te betalen, als dat voldoende duidelijk is voor de werknemer. Dit hoeft niet te blijken uit de loonstroken, zolang de arbeidsovereenkomst zelf genoeg duidelijkheid geeft. Dat heeft een kantonrechter recent geoordeeld.

> Lees meer

Verzekerd volgens EU-recht bij meerdere banen

26-3-2019
Als een werknemer meerdere dienstbetrekkingen in verschillende landen bekleedt, is het de vraag waar hij verzekerd is voor de volks- en werknemersverzekeringen. Onlangs besliste de rechter dat daarbij voor dienstbetrekkingen in de EU uitgegaan moet worden van het EU-recht.

> Lees meer

Geen btw bij voucher voor product tot € 15

25-3-2019
Als een ondernemer gratis producten verstrekt of waardebonnen waarvoor een product kan worden verkregen, is alleen btw verschuldigd als het goed een waarde heeft van meer dan € 15 ex btw. Dit heeft staatssecretaris Snel geantwoord op Kamervragen.

> Lees meer

Subsidie duurzame inzetbaarheid personeel

25-3-2019
De overheid wil de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Werkgevers kunnen voor projecten die zich hierop richten de subsidie Duurzame Inzetbaarheid van maximaal € 12.500 aanvragen. Let op! De aanvraag kan alleen van 8 tot en met 12 april 2019.

> Lees meer

Moet u grote donaties nu openbaar maken?

22-3-2019
Maatschappelijke organisaties moeten transparanter zijn over hun geldstromen. Dat staat in het wetsvoorstel 'Transparantie maatschappelijke organisaties'. Dit moet voorkomen dat het ontvangen van grote donaties leidt tot afhankelijkheid van geldschieters en onwenselijke beïnvloeding van het bestuur en beleid van de maatschappelijke organisaties.

> Lees meer

Zes bv's, dus zes keer gebruikelijk loon dga

21-3-2019
Als u een aanmerkelijk belang in meerdere bv's bezit, dient u er in beginsel vanuit te gaan dat u als dga uit iedere bv een gebruikelijk loon moet onttrekken. Dit heeft de rechtbank Noord-Holland onlangs beslist.

> Lees meer

Btw-tip! Welk btw-tarief hanteert u bij arrangementen?

20-3-2019
De horeca kent tal van arrangementen. Denk aan een activiteit met na afloop een borrel of diner. Een combinatie van diensten dus, met soms verschillende btw-tarieven. Welk btw-tarief dient u dan toe te passen?

> Lees meer

Veel winst ene jaar en weinig winst andere jaar?

19-3-2019
Belastingplichtigen met een wisselend inkomen, kunnen 'middeling' aanvragen bij de Belastingdienst. Door middeling bent u mogelijk minder inkomstenbelasting verschuldigd. Bij een dergelijk verzoek hoeft voortaan geen berekening meer meegeleverd te worden.

> Lees meer

Belangrijke aftrekposten voor uw belastingaangifte

19-3-2019
Nog even en u moet als ondernemer weer aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Dit moet uiterlijk op 30 april. Lukt dit niet, vraag dan tijdig om uitstel. En vergeet onderstaande punten niet mee te nemen of bespreek deze met uw accountant.

> Lees meer

Belastingdienst treedt op bij kruislings schenken

18-3-2019
De Belastingdienst gaat optreden tegen constructies waarbij kruislings wordt geschonken. Kruislings schenken wordt gebruikt om meerdere keren van de schenkvrijstelling ten behoeve van de eigen woning gebruik te kunnen maken. De vrijstelling bedraagt in 2019 eenmalig € 102.010.

> Lees meer

Mag u de leaseauto van uw medewerker innemen?

18-3-2019
Veel werknemers hebben via hun werkgever de beschikking over een auto van de zaak. Onlangs besliste de rechter in Noord-Holland dat een werkgever onder omstandigheden mag eisen dat die auto weer wordt ingeleverd.

> Lees meer

Brexit: toestemming uitstel

15-3-2019
Het Verenigd Koninkrijk (VK) gaat uitstel aanvragen voor de Brexit. Hiervoor blijkt een meerderheid in het Britse parlement, zo bleek donderdagvond.

> Lees meer

Bewaar uw administratie op de juiste wijze

15-3-2019
Als ondernemer bent u verplicht een administratie te voeren. In beginsel bent u vrij te bepalen hoe u dit doet, maar uw administratie moet wel binnen een redelijke termijn te controleren zijn. Bovendien bent u er zelf verantwoordelijk voor dat uw administratie controleerbaar blijft.

> Lees meer

Overgangsrecht bij Brexit, deal of no deal

14-3-2019
Het Britse parlement is niet akkoord gegaan met de deal die premier May met de EU gesloten heeft. Ook is er gestemd tegen een Brexit zonder deal. Donderdag 14 maart wordt er in het Lagerhuis gestemd over het uitstellen van de Brexit, dat een no deal moet voorkomen.

> Lees meer

Uw verpachte grond in box 1 of in box 3?

13-3-2019
Inkomsten uit verpachte grond kunnen op verschillende manieren in de belastingheffing betrokken worden. Afhankelijk van wie uw pachter is, is het box 1 of box 3. Graag geven wij u nadere uitleg.

> Lees meer

Is een arbeidsovereenkomst noodzaak voor loon dga?

3-12-2019
De dga die een aanmerkelijk belang in zijn bv heeft en hiervoor werkzaamheden verricht, moet zichzelf een gebruikelijk loon toekennen. Of de dga een arbeidsovereenkomst heeft met de bv, is fiscaal niet van belang. Dit besliste de rechtbank Noord-Holland onlangs.

> Lees meer

WOZ-waarde onjuist? Maak bezwaar!

3-12-2019
Als het goed is, heeft u onlangs de nieuwe WOZ-waarde voor uw woning of bedrijfspand ontvangen. Controleer deze waarde en maak, binnen 6 weken, bezwaar als de waarde volgens u niet klopt. En dan kan het over een te hoge, maar ook over een te lage WOZ-waarde gaan.

> Lees meer

Fiscale regelingen voor gezonder personeel

3-11-2019
Bij duurzaamheid denkt u waarschijnlijk niet in de eerste plaats aan uw personeel. Toch bent u er als werkgever behoorlijk bij gebaat als uw personeel goed in z'n vel zit. Daarom zijn er fiscale faciliteiten om dit te ondersteunen.

> Lees meer

Zzp'er inhuren? Let op regels Wet DBA!

3-11-2019
Meer dan de helft van de bedrijven die een zpp'er inhuren, leven de regels van de Wet DBA niet goed na. Dit blijkt uit onderzoek van de Belastingdienst. Let dus goed op als u een zzp'er inhuurt!

> Lees meer

Wijziging Wet WOZ in de maak

3-8-2019
De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) wordt gewijzigd. Voorgesteld wordt om de WOZ-beschikking niet meer per gebruiker vast te stellen, maar per onroerende zaak. De wijziging hangt samen met tegengestelde belangen die zich kunnen voordoen bij verschillende belanghebbenden.

> Lees meer

Recht op zelfstandigenaftrek bij weinig omzet?

3-7-2019
De Belastingdienst heeft ondernemers met een omzet van minder dan € 5.000 een brief gestuurd inzake de zelfstandigenaftrek. Via de brief worden zij eraan herinnerd dat je voor het recht op deze fiscale aftrekpost aan een aantal voorwaarden moet voldoen.

> Lees meer

Datalekken, wat leren we ervan?

3-6-2019
20.881 datalekken zijn er in 2018 aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Vooral vanuit de sectoren gezondheid en welzijn, financiële en zakelijke dienstverlening, IT-sector en openbaar bestuur. Wat kunnen we ervan leren?

> Lees meer

Pech onderweg, wat mag u vergoeden?

3-6-2019
In de winter hebben sommige auto's moeite om 's morgens te starten. Of ze scheiden er onderweg mee uit. Kunt u uw werknemer die met pech langs de kant van de weg staat een financiële helpende hand toesteken, en hoe zit dat fiscaal? Kan dat onbelast?

> Lees meer

Niet-afgedragen loonheffing dga is geen loon

3-4-2019
Als een bv de loonheffing inhoudt op het loon van de dga van de bv maar niet afdraagt aan de fiscus, heeft de dga het loon ook niet genoten, zo vindt de advocaat-generaal in een zaak die speelt voor de Hoge Raad. De niet-afgedragen loonheffing is daarom dan ook niet belast bij de dga.

> Lees meer

Akkoord EU: vanaf 2025 lagere uitstoot nieuwe trucks

3-4-2019
Vanaf 2025 moeten nieuwe vrachtwagens 15% minder CO2 uitstoten vergeleken met 2019. In 2030 moet dit percentage zelfs met 30% verlaagd zijn. Dat zijn de EU-landen overeengekomen.

> Lees meer

Controleer berekening LIV en LKV

3-1-2019
Werkgevers die voor hun werknemers over het jaar 2018 in aanmerking komen voor het lage inkomensvoordeel (LIV) en/of het loonkostenvoordeel (LKV), krijgen hiervan binnenkort een berekening in de bus. Controleer deze goed, zodat u het juiste bedrag aan tegemoetkoming ontvangt.

> Lees meer

Schenkvrijstelling, ook als kosten al betaald zijn

27-2-2019
De schenkbelasting kent een vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning. Deze bedraagt in 2019 € 102.010. De rechter heeft onlangs bepaald dat niet vereist is dat de schenking vooraf moet gaan aan de kosten.

> Lees meer

Aandelen aan toonder niet meer anoniem te verhandelen

27-2-2019
Aandelen aan toonder kunnen voortaan niet meer anoniem worden verhandeld. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat hiervoor zorgt. Doel is om malafide praktijken tegen te gaan.

> Lees meer

Fit blijven in de zorg, wat is fiscaal mogelijk?

26-2-2019
Als ondernemer of dga in de zorg doet u er natuurlijk alles aan om zelf zo fit en gezond mogelijk te blijven. De fiscus draagt hier soms ook een steentje aan bij.

> Lees meer

Subsidie aardgasvrije woningen voor bouwsector

26-2-2019
Heeft u een onderneming of een instelling in de bouwsector die werkt aan aardgasvrije woningen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's (MMIP). Een van de voorwaarden is dat u binnen een consortium van minimaal vier ondernemingen moet werken.

> Lees meer

Fiscale wijzigingen voor de dga 2019

25-2-2019
Een dga heeft, net als iedere andere werknemer, in 2019 te maken met lagere tarieven in de loon- en inkomstenbelasting. Maar wat verandert er voor de dga nog meer?

> Lees meer

New Legislation regarding 'International' Divorce

22-2-2019
New European legislation now applies to couples planning to divorce if the couple has lived abroad directly after their marriage, or if both (also) are foreign nationals. This judgment applies to matrimonial property law and determines whether the divorce should fall under Dutch law, or that of a foreign country.

> Lees meer

Voorlopige aanslag te hoog door dividenduitkering?

22-2-2019
Als het goed is, heeft u in januari uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting weer ontvangen. Is daarbij rekening gehouden met dividend afkomstig uit aanmerkelijk belang, dan dient u uw aanslag te controleren. De fiscus houdt namelijk niet altijd rekening met ingehouden dividendbelasting.

> Lees meer

Vanaf 2020 lage btw op digitale boeken?

21-2-2019
Het kabinet streeft ernaar om in 2020 voor digitale boeken, kranten en tijdschriften het lage btw-tarief van 9% te hanteren. Op dit moment is het tarief voor deze digitale producten nog 21%. Een wetsvoorstel is in voorbereiding.

> Lees meer

Btw-tip! Binnenkort op wintersport? Denk aan zakelijke facturen

20-2-2019
Gaat u dit jaar ook weer op wintersport? Vergeet dan niet alert te zijn op zakelijke facturen. U kunt de btw namelijk onder voorwaarden terugvragen. Tevens kunt u zakelijke kosten van de winst aftrekken.

> Lees meer

Vof vereist redelijke gelijkwaardigheid partners

20-2-2019
Een vof biedt een aantal interessante fiscale voordelen. Maar dan moet de vof wel fiscaal worden geaccepteerd en mag er geen sprake zijn van een schijnconstructie.

> Lees meer

Vier jaar oude auto is 'nieuw' voor BPM

19-2-2019
Bij invoer van een personenauto is BPM verschuldigd. Daarbij is het van belang of de auto nieuw is of gebruikt. Of een auto nieuw is, hangt niet altijd af van het eerste moment van toelating. Soms kan zelfs een vier jaar oude auto als nieuw worden bestempeld, zo besliste het gerechtshof Amsterdam eerder.

> Lees meer

Te veel MRB door gemeentelijke herindeling?

18-2-2019
Een gemeentelijke herindeling kan ertoe leiden dat uw woonplaats voortaan tot een andere provincie behoort. In die gevallen kan er per abuis te veel MRB in rekening zijn gebracht, zo meldt de Belastingdienst.

> Lees meer

Reële rente bij hypothecaire lening aan uw kind

18-2-2019
Als u uw kind geld leent voor de aanschaf van een woning, is de hypotheekrente voor uw kind in beginsel gewoon aftrekbaar. Bij u is het forfaitaire rendement van box 3 belast, dat veel lager kan liggen. Wel is vereist dat de rente die u bij uw kind in rekening brengt reëel is, anders kan de inspecteur navorderen.

> Lees meer

Meer rechten voor flexwerknemers

15-2-2019
Flexwerknemers in de Europese Unie die meer dan 12 uur per maand werken, krijgen meer rechten. Het gaat vooral om afspraken over de beschikbaarheid en informatie over de werkzaamheden. Hierover is een akkoord bereikt in het Europees Parlement.

> Lees meer

Akkoord spoedreparatie fiscale eenheid

14-2-2019
De spoedreparatiewet inzake de fiscale eenheid is door de Tweede Kamer aangenomen. Deze spoedreparatie was nodig omdat de Europese rechter de bestaande wetgeving inzake de fiscale eenheid op sommige punten discriminerend vond voor ondernemingen in Nederland met dochtervennootschappen in andere landen van de EU. Deze rechtsongelijkheid wordt door de spoedreparatiewet opgeheven.

> Lees meer

Nieuwe regelgeving 'internationale' scheiding

13-2-2019
Gaat u scheiden en heeft u direct na uw huwelijk in het buitenland gewoond of heeft u beiden (ook) een buitenlandse nationaliteit, dan is er een nieuwe Europese verordening geldig.

> Lees meer

Wat betekent de Brexit voor uw btw?

2-12-2019
De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft btw-gevolgen als u zakendoet met Britse afnemers of leveranciers. Deze gevolgen zijn het grootst als het VK op 29 maart uittreedt zonder verdere afspraken met de EU ('no deal'). Wat zijn dan de belangrijkste veranderingen en hoe kunt u zich daarop voorbereiden?

> Lees meer

Geen MIA-aftrek meer voor hybride auto

2-11-2019
In 2019 krijgt u voor plugin-hybride auto's geen milieu-investeringsaftrek (MIA) meer. Voor volledig elektrische auto's wordt de MIA verminderd. Deze auto's worden daardoor bij aanschaf per saldo duurder.

> Lees meer

Tax transition laws concerning a hard Brexit

2-11-2019
Menno Snel, Dutch Minister of Finance believes that in the case of a hard Brexit on March 29th, 2019, a transitional tax law, apart from customs legislation, is desirable . A hard Brexit means an immediate change in tax procedures for companies and citizens.

> Lees meer

Straks minder lang betalen voor uw ex?

2-8-2019
Per 1 januari 2020 wordt de termijn voor het betalen van partneralimentatie naar beneden bijgesteld. Het voorstel, dat inmiddels door de Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat uit van de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van in beginsel 5 jaar. Deze wijziging geldt alleen voor nieuwe echtscheidingsprocedures vanaf 2020.

> Lees meer

Arbeidsmarktwet: wat gaat er wel en niet door?

2-7-2019
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB). De eerder voorgestelde proeftijdregels gaan echter niet door.

> Lees meer

Een check op de AVG!

2-6-2019
Wat zijn de minimaal noodzakelijke zaken die een mkb-organisatie geregeld moet hebben? Het 10-stappenplan van de AVG-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), helpt u daarbij.

> Lees meer

Fiscaal overgangsrecht bij harde Brexit

2-5-2019
Staatssecretaris Snel van Financiën vindt het wenselijk om met fiscaal overgangsrecht, anders dan de douanewetgeving, te komen als er op 29 maart sprake zal zijn van een harde Brexit. Een harde Brexit leidt namelijk direct tot een andere fiscale behandeling van bedrijven en burgers.

> Lees meer

Werkkostenregeling per 2020 verruimd

2-5-2019
Werkgevers mogen per 2020 meer uitgeven aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun personeel. De verruiming heeft de vorm van een verhoogd percentage van 1,7% tot een loonsom van € 400.000. Daarboven blijft het bestaande percentage van 1,2% gelden. Dit heeft staatssecretaris Snel bekend gemaakt.

> Lees meer

Wijziging kantineforfait sportclubs

2-5-2019
Vanwege de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019, is ook het kantineforfait voor sportclubs per dezelfde datum gewijzigd. Het forfait wordt verhoogd van 11,5% naar 13%.

> Lees meer

Nog geen 18 jaar en al ondernemer

2-1-2019
Ben je nog geen 18 jaar en heb je al een eigen bedrijf of wil je een bedrijf beginnen? Waar moet je dan als minderjarige op letten en rekening mee houden? We hebben de vijf belangrijkste zaken op een rij gezet.

> Lees meer

Let op: denk aan afrekening WKR

31-1-2019
Uiterlijk in februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2018 plaats. Moet u eindheffing betalen in verband met de werkkostenregeling over dat jaar? Dan moet u dat uiterlijk aangeven in het eerste aangiftetijdvak van 2019.

> Lees meer

Rapportageplicht energiebesparing ook voor uw bedrijf?

30-1-2019
Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektra of meer dan 25.000 m3 aardgas verbruiken, zijn verplicht energiebesparende maatregelen te treffen. Daarnaast moeten ze vanaf dit jaar deze maatregelen ook rapporteren bij de RVO. De rapportage moet uiterlijk 1 juli binnen zijn.

> Lees meer

Loonheffingennummer aanvragen nieuwe bv

30-1-2019
Vanaf 1 januari 2019 moeten nieuwe bv's weer zelf een loonheffingennummer aanvragen. Vanaf 1 april 2018 ging het toekennen van dit nummer automatisch, maar de Belastingdienst heeft zijn werkwijze aangepast.

> Lees meer

De juiste rechtsvorm voor een medicus?

29-1-2019
Als medicus kunt u uw beroep in diverse rechtsvormen uitoefenen. Welke kiest u en waar hangt dat van af?

> Lees meer

Bonus of loon, wat is wijsheid?

28-1-2019
Goed personeel is schaars, ook in de transportbranche. Voor een goede werknemer wilt u dus best wat extra betalen. Dus extra loon erbij, of misschien een bonus? Wat zijn de voor- en nadelen?

> Lees meer

Hogere vrijstelling bij schenking bedrijf

28-1-2019
Dit jaar zijn de meeste belastingbedragen weer gecorrigeerd voor de inflatie. Dit betekent dat ook de vrijstelling voor het erven en schenken van een onderneming is verhoogd.

> Lees meer

Inkomensvoordeel LIV? Uiterlijk 31 januari!

25-1-2019
Uiterlijk 31 januari moet u de laatste loonaangifte over 2018 indienen. Op basis van deze aangifte wordt beoordeeld of u recht heeft op tegemoetkomingen voor bepaalde medewerkers met een laag loon.

> Lees meer

Medische zorg voorziet stevige groei omzet en winst

24-1-2019
Zorgondernemingen zijn erg positief over de financiële vooruitzichten voor 2019. Zowel de omzet als de winst zal, volgens de sector naar verwachting bovengemiddeld sterk toenemen. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

> Lees meer

Uitbetaling heffingskortingen verder afgebouwd

24-1-2019
Op de te betalen belasting over uw inkomen, mag u de heffingskortingen in aftrek brengen. Als u zelf te weinig belasting betaalt om deze heffingskortingen te kunnen verrekenen, krijgt u de niet-gebruikte heffingskortingen uitbetaald door de Belastingdienst. Deze mogelijkheid wordt de komende jaren afgebouwd.

> Lees meer

Grote donaties moeten openbaar worden

24-1-2019
De overheid wil dat donaties vanaf € 15.000 aan goede doelen voortaan openbaar worden. Een wetsvoorstel daartoe is ingediend, waarop via een zogenaamde internetconsultatie gereageerd kan worden.

> Lees meer

Horecaondernemers verwachten voorzichtige groei in 2019

23-1-2019
De horeca groeit dankzij een 'gouden mix' van economische expansie en een grotere toestroom van toeristen, plus het goede weer in een groot deel van 2018. De omzet in de branche neemt al ruim vijf jaar elk kwartaal toe. De verwachting is dat in 2019 het oplopende personeelstekort echter een rem op de groei gaat zetten. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

> Lees meer

Mijn Belastingdienst vernieuwd

23-1-2019
De site Mijn Belastingdienst is vanaf 22 januari 2019 vernieuwd. De belangrijkste wijziging is dat de site voortaan ook toegankelijk is voor mobiele apparaten.

> Lees meer

Btw-tip! Vraag btw op zonnepanelen snel terug

23-1-2019
Particulieren die zonnepanelen aanschaffen, kunnen de btw op de aanschafkosten terugkrijgen. Vanaf dit jaar is dit gebonden aan een termijn, zo maakte de staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, eerder bekend.

> Lees meer

Forse omzetgroei verwacht in de bouw, winststijging blijft achter

22-1-2019
Bouwondernemers zijn positief over de ontwikkeling van de omzet en de winst in 2019. Maar er is ook een keerzijde, want de bouw loopt op een aantal punten tegen grenzen aan. Zo is er een nijpend tekort aan vaklieden en materieel en dat belemmert de bedrijfsvoering. Bouwers zetten voor 2019 daarom vooral in op meer efficiency en een groter strategisch aanpassingsvermogen. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

> Lees meer

Brexit: 'Digitaal verkeer onder druk'

22-1-2019
De Brexit gaat niet alleen gevolgen hebben voor fysiek verkeer, ook het digitaal verkeer komt onder druk te staan. Als er geen Brexit-akkoord komt, vervallen per 29 maart de huidige afspraken voor de uitwisseling van data tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

> Lees meer

Verdeel vermogen in box 3 slim

22-1-2019
Het kan voor u lucratief zijn om uw vermogen met uw partner te verdelen. Sinds 2017 zijn er namelijk verschillende schijven in box 3. Beide partners kunnen de lagere schijven apart gebruiken en dus is een slimme verdeling wel van belang.

> Lees meer

Detailhandel gaat in 2019 uit van gematigde groei omzet en winst

21-1-2019
Ondanks de gunstige economische ontwikkelingen zijn Nederlandse detaillisten relatief voorzichtig in hun verwachtingen voor 2019. Ze gaan nog wel uit van groei, maar die zal naar verwachting gematigd zijn in vergelijking met 2018. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

> Lees meer

Openstelling SDE+ subsidie 12 maart 2019

21-1-2019
De aanvraag voor een SDE+ subsidie start dit jaar op 12 maart. De SDE+ subsidie is bedoeld voor projecten inzake hernieuwbare energie. Hiermee is dit jaar € 10 miljard gemoeid. Dit blijkt uit een brief van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

> Lees meer

Autobedrijven rekenen op sterke groei van winst en omzet

20-1-2019
De registratie van nieuwe personenauto's neemt toe en de meeste ondernemers in de branche trekken deze positieve lijn door naar 2019. Ze rekenen ten opzichte van andere branches in het mkb op een bovengemiddelde groei van de omzet en de winst. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

> Lees meer

Innovatie en verduurzaming maken voor mkb in 2019 het verschil

18-1-2019
Ondernemers in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf gaan ervan uit dat de omzet en de winst in 2019 verder zullen toenemen. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

> Lees meer

Zakelijke dienstverleners rekenen op sterke winstgroei in 2019

18-1-2019
Specialistische zakelijke dienstverleners zijn erg positief voor 2019. Ze gaan uit van een relatief sterke ontwikkeling van zowel de omzet als de winst. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

> Lees meer

Start het nieuwe jaar met administratieve schoonmaak

17-1-2019
Het nieuwe jaar is weer begonnen, wat betekent dat u een deel van uw administratie weer kunt vernietigen. Hoe lang u uw administratie moet bewaren, hangt af van een aantal zaken. Wat zijn de regels?

> Lees meer

Wanneer bent u als medicus zelfstandig ondernemer?

17-1-2019
Medici werken in veel gevallen met collega's samen, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende structuren. Maar wat bepaalt nu of u voldoende zelfstandig bent om fiscaal als zelfstandig ondernemer aangemerkt te kunnen worden? Hierover heeft de Hoge Raad eerder uitspraak gedaan.

> Lees meer

Brexit en btw? Vraag vóór februari vergunning aan

16-1-2019
Voorkom dat u telkens bij invoer uit het Verenigd Koninkrijk (VK) aangifte moet doen en btw moet betalen over deze goederen. Dat is namelijk het geval als het VK uit de EU stapt bij een no deal. Hoe voorkomt u dat?

> Lees meer

Werkgever verplichten tot ontslag?

15-1-2019
Een langdurig arbeidsongeschikte werknemer heeft bij de rechter afgedwongen dat zijn werkgever verplicht is de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Tevens moest de werkgever, omdat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd, een transitievergoeding betalen van € 144.659 bruto.

> Lees meer

Fonds van € 75 miljoen voor jonge boeren

15-1-2019
Het kabinet trekt € 75 miljoen uit om jonge boeren te helpen die een agrarisch bedrijf willen beginnen of overnemen. Hiermee wil het kabinet ervoor zorgen dat de voedselproductie ook voor de toekomst gegarandeerd blijft.

> Lees meer

Geen WMO, dan aftrek zorgkosten

14-1-2019
Gemeenten hebben een budget om bijvoorbeeld financiële ondersteuning te verlenen bij dure medische uitgaven. Wie die ondersteuning niet krijgt, kan in beginsel de kosten aftrekken als zorgkosten, zo besliste het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs.

> Lees meer

Auto van de zaak? Verdeel de bijtelling

14-1-2019
Ondernemers in het mkb drijven hun zaak vaak samen met hun echtgenoot of partner. Als in die gevallen een auto van de zaak ter beschikking staat, is het vaak voordelig de bijtelling te verdelen.

> Lees meer

Wanneer is een lening zakelijk?

1-11-2019
Als u een lening afsluit in het kader van uw onderneming, behoort deze als ondernemingsvermogen in box 1. Een privélening behoort daarentegen in box 3. Maar wat bepaalt wanneer een lening zakelijk of privé is?

> Lees meer

Belastingvrij schenken in 2019

1-10-2019
Wilt u in 2019 uw kind of kleinkind een extraatje geven? Ook in het nieuwe jaar kunt u weer profiteren van de jaarlijkse vrijstellingen in de schenkbelasting. De belastingvrije bedragen zijn voor 2019 verhoogd met 1,2%.

> Lees meer

Btw-vrij personeel uitlenen? Nieuwe voorwaarden!

1-9-2019
Het uitlenen van personeel, ofwel het ter beschikking stellen van personeel aan een derde, is in beginsel gewoon belast met btw. Er zijn echter uitzonderingen. Het Besluit dat betrekking heeft op die uitzonderingen op de btw-belastbaarheid, is onlangs herzien.

> Lees meer

Top 5 wijzigingen 2019 voor de werkgever

1-8-2019
Per 1 januari 2019 zijn weer tal van loongerelateerde cijfers en wet- en regelgevingen gewijzigd. Vijf belangrijke veranderingen staan hier voor u op een rij.

> Lees meer

Milieulijst: VAMIL en MIA 2019

1-7-2019
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2019 vastgesteld. In deze Milieulijst zijn categorieën bedrijfsmiddelen aangewezen die in aanmerking komen voor Willekeurige afschrijving (VAMIL) en voor milieu-investeringsaftrek (MIA).

> Lees meer

Landbouwnormen gepubliceerd

1-4-2019
De Belastingdienst heeft de landbouwnormen inzake privégebruik van landbouwproducten, energie, water en hobbydieren voor 2018 gepubliceerd. De overige landbouwnormen verschijnen in januari. Vanwege het verdwijnen van de landbouwvrijstelling zijn alle normen exclusief btw.

> Lees meer

Klopt uw voorlopige aanslag 2018 nog?

1-3-2019
Aan het begin van het nieuwe jaar zult u al meer zicht hebben op uw winstcijfers over 2018. Misschien is het zelfs tijd om uw voorlopige aanslag aan te passen.

> Lees meer

Meer koopkracht in 2019

1-2-2019
De Nederlander krijgt in 2019 gemiddeld meer te besteden. Dit blijkt uit berekeningen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die minister Koolmees naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Van alle huishoudens gaat zo'n 96% er in 2019 op vooruit.

> Lees meer

Fiscale wijzigingen 2019 voor de ondernemer

1-2-2019
Ook de Eerste Kamer heeft het Belastingplan voor volgend jaar goedgekeurd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor u als ondernemer?

> Lees meer

Nieuwe afspraken loondoorbetaling bij ziekte

28-12-2018
Na maanden van overleg met werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars is overeenstemming bereikt over maatregelen rond de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Maatregelen die u als werkgever moeten ontlasten en waarbij de ontslagbescherming voor uw werknemers ongewijzigd blijft.

> Lees meer

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

28-12-2018
Alle eenmanszaken in Nederland krijgen uiterlijk per 2020 een nieuw btw-nummer. Het huidige btw-nummer van eenmanszaken bevat namelijk onder meer het BSN-nummer. Dit is in strijd met de privacyregels en werkt identiteitsfraude in de hand. Het betreft zo'n 1,3 miljoen belastingplichtigen.

> Lees meer

Brussel: aangescherpte reductie CO2-uitstoot auto's

27-12-2018
Nieuwe personenauto's in de Europese Unie moeten in 2030 37,5% minder CO2 uitstoten dan in 2021. Dat zijn onderhandelaars van de EU-lidstaten en van het Europees Parlement in Brussel na vele overlegrondes overeengekomen. Ongeveer een kwart van alle broeikasgassen in de EU is namelijk afkomstig van het verkeer, met name van personenauto's en vrachtwagens.

> Lees meer

Winstvrijstelling vereniging, hoe te berekenen?

21-12-2018
Verenigingen en stichtingen zijn volgens de wet onder voorwaarden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Hoe werkt dat in de praktijk uit? Onlangs zette de rechter een streep door de recente uitleg van staatssecretaris Snel van het ministerie van Financiën.

> Lees meer

Brexit: 6 knelpunten bedrijf bij een 'no deal'

20-12-2018
Het Verenigd Koninkrijk (VK) zal de Europese Unie verlaten per 29 maart 2019. Als er dan geen akkoord ligt tussen de twee partijen (no deal), zullen ze vanaf dat moment gaan handelen volgens de basisregels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De gevolgen daarvan kunnen groot zijn.

> Lees meer

Altijd prijs voor fiscus in Oudejaarsloterij

20-12-2018
Ook dit jaar vindt de Oudejaarsloterij plaats, met een hoofdprijs van € 30 miljoen. Eén prijswinnaar is nu echter al bekend, de fiscus. Want die pakt van de hoofdprijs de nodige euro's mee.

> Lees meer

Uurvergoeding vrijwilligers omhoog

19-12-2018
De uurvergoeding die vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen, gaat per 1 januari 2019 omhoog van € 4,50 naar € 5 per uur. Eerder werd al bekend dat in 2019 de maximale onbelaste vergoeding per maand wordt verhoogd van € 150 naar € 170 en per kalenderjaar van € 1500 naar € 1700. De Eerste Kamer heeft definitief ingestemd met deze wijzigingen.

> Lees meer

Btw bij voorbereiding deal aftrekbaar?

19-12-2018
Als ondernemer kunt u uw activiteiten verder uitbreiden door bijvoorbeeld een overname van een bedrijf of een andere tak van sport. Soms komen die plannen uiteindelijk niet van de grond, ondanks het feit dat u al kosten heeft gemaakt. Mag u de btw voor de advieskosten die zijn gemaakt, dan toch aftrekken?

> Lees meer

Ook Eerste Kamer stemt in met Belastingplan 2019

19-12-2018
Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het Belastingplan 2019 goedgekeurd. Alleen PVV, SP, PvdA, GL, 50+ en PvdD stemden tegen. Dit betekent dat onder andere de verhoging van het lage btw-tarief definitief doorgaat.

> Lees meer

Hoe snel moet de Belastingdienst reageren op uw bezwaar?

18-12-2018
Ondernemers die het niet eens zijn met een beslissing van de inspecteur, kunnen in bezwaar. De inspecteur moet hierop in beginsel binnen twaalf weken reageren, te rekenen vanaf de dag van de aanslag waartegen bezwaar wordt gemaakt. In de praktijk wordt deze termijn in ongeveer 20% van de gevallen niet gehaald, zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.

> Lees meer

In december nog ruimte voor kerstpakket?

17-12-2018
Maakt u uw personeel dit jaar blij met een kerstpakket? Dan mag u de kosten onderbrengen in de werkkostenregeling. Tenzij u deze al maximaal heeft benut door alle extraatjes van het afgelopen jaar. Ondernemers in de inkomstenbelasting mogen deze kosten dan aftrekken van de winst.

> Lees meer

Nieuw: smartengeld voor naasten slachtoffer

14-12-2018
Vanaf 1 januari 2019 kunnen naasten van slachtoffers een vergoeding vragen voor geleden schade, ook wel bekend als affectieschade. Op 1 januari 2019 treedt namelijk de Wet vergoeding affectieschade en het Besluit vergoeding affectieschade in werking.

> Lees meer

Zo blijft de kerstborrel betaalbaar

13-12-2018
Gaat u dit jaar rond de feestdagen weer borrelen of uit eten met uw personeel, zorg dan dat dat voor u fiscaal gezien aantrekkelijk uitpakt. Wat zijn de mogelijkheden?

> Lees meer

5 tips voor uw douanezaken

13-12-2018
Theresa May mag aanblijven als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarmee is de onzekerheid rond de Brexit allerminst weg. De kans op een ‘No Deal’ lijkt zelfs gegroeid. Alle reden om u goed voor te bereiden, ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen.

> Lees meer

Btw-aftrek op bouwkosten door zonnepanelen?

12-12-2018
Een directeur-grootaandeelhouder bouwt een nieuwe woning, voor zakelijk en privégebruik. In de woning komt een werkkamer die wordt verhuurd aan de bv en er komen zonnepanelen op het dak. De woning dient als ondergrond voor de zonnepanelen dus wil de dga de btw op de hele woning aftrekken. Wat vindt de rechter daarvan?

> Lees meer

Overdracht aandelen onroerendgoed-bv? Geen overdrachtsbelasting

12-12-2018
Bij schenking van onroerend goed dat tot een onderneming behoort, hoeft onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting te worden betaald. De Hoge Raad heeft in een eerder arrest bepaald dat dit ook geldt in de situatie waarin het gaat om aandelen in een bv die onroerend goed exploiteert.

> Lees meer

Stemming over Brexit-akkoord uitgesteld

12-11-2018
De Britse premier Theresa May heeft de stemming in het Lagerhuis over het Brexit-akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie uitgesteld. Alles wees erop dat een meerderheid van het Britse Lagerhuis tegen het conceptakkoord zou stemmen. Het is nog niet duidelijk wanneer de stemming die vandaag dinsdag 11 december zou zijn, dan nu plaatsvindt.

> Lees meer

Loonkostenvoordeel lage inkomens? Nieuwe tarieven 2019

12-11-2018
Heeft u werknemers in dienst met een laag loon? Dan heeft u misschien recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De grenzen voor het uurloon voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) zijn voor het jaar 2019 onlangs vastgesteld. De grenzen zijn aangepast vanwege de stijging van het minimumloon per 1 januari 2019.

> Lees meer

Nieuwe fiscale regels elektrisch rijden

12-10-2018
De overheid wil het gebruik van volledig elektrische auto's nog steeds stimuleren. Daarom geldt er een aantal fiscale voordelen. Per 1 januari 2019 gaan deels nieuwe regels gelden. Welke zijn dit en wat levert het u op?

> Lees meer

Minder belasting betalen door verrekenen verlies?

12-7-2018
Als u in een jaar met uw bedrijf verlies lijdt, mag u dit verrekenen met uw inkomens uit andere jaren. Dit hoeft echter niet altijd te betekenen dat u daardoor ook minder belasting betaalt.

> Lees meer

Belastingdienst start nieuw portaal voor ondernemers

12-6-2018
Op 3 januari 2019 start de Belastingdienst een nieuw portaal voor ondernemers waar zij zelf een aantal zaken kunnen regelen. Dit portaal, Mijn Belastingdienst Zakelijk, staat in de beginfase alleen open voor zzp'ers en eenmanszaken. In de loop van 2019 gaat het portaal open voor alle ondernemers.

> Lees meer

Belgische werknemer recht op heffingskorting?

12-6-2018
Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland nog recht op het belastingdeel van de heffingskortingen. 'Niet-inwoners' hebben daar geen recht meer op. Voor Belgische werknemers geldt echter een uitzondering.

> Lees meer

Hoeveel bedraagt in 2019 de bijtelling voor mijn auto?

12-5-2018
In 2019 gaat de bijtelling voor de duurdere elektrische auto veranderen. Maar ook voor alle auto's, elektrisch en niet-elektrisch, die in 2014 voor het eerst op kenteken zijn gezet. Wat betekent dit voor u?

> Lees meer

Pensioen in eigen beheer? Profiteer nog van 25% korting

12-5-2018
Sinds 1 juli 2017 kunt u als dga geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U kunt het opgebouwde pensioen in eigen beheer wel afkopen. Doet u dat nog in 2018, dan krijgt u 25% korting. In 2019 is dit nog maar 19,5%.

> Lees meer

Zonnepanelen niet mee in WOZ-waarde

12-4-2018
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt dat zonnepanelen meetellen bij het bepalen van de WOZ-waarde van een pand. De Tweede Kamer is het hier niet mee eens en wil hier een einde aan maken. Een motie met een dergelijke strekking is aangenomen en zal naar verwachting door het kabinet worden uitgevoerd.

> Lees meer

Fiscus in actie om foute aangifte starter

12-4-2018
Veel startende ondernemers maken fouten bij het indienen van hun belastingaangiftes. De fiscus focust zich de komende tijd op het voorkomen hiervan, in plaats van controles achteraf. Dit staat in het jaarplan van de Belastingdienst voor 2019.

> Lees meer

Europees tolnetwerk stap dichterbij

12-3-2018
De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopige overeenkomst bereikt over het EETS-dossier. Met dit European Electronic Toll Service-systeem kunnen weggebruikers in Europa automatische tolbetalingen doen met slechts één On Board Unit (OBU). Het dossier bevat een aantal belangrijke elementen.

> Lees meer

Premiepercentages werknemersverzekeringen 2019

30-11-2018
De nieuwe percentages voor de premies van de werknemersverzekeringen zijn vastgesteld voor het nieuwe jaar. De sectorpremies voor de Werkloosheidswet, de WW, worden in 2019 flink verlaagd. Was de gemiddelde premie in 2018 nog 1,28%, voor 2019 wordt 0,77 % gehanteerd.

> Lees meer
Ik wil:
Ik zoek informatie over:

Nieuwsbrief