Nieuws

Afspraak maken?

Bel (0416) 33 70 10
of vul het formulier in

Nieuws

Voorschot TEK gedaald naar 35%, start op 21 maart

21-3-2023
Ondernemers in het mkb van wie de energiekosten minstens 7% van de omzet uitmaken, kunnen van 21 maart tot 2 oktober 2023 de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) aanvragen. Het voorschot aan subsidie dat ondernemers na toekenning ontvangen, is verlaagd van 50 naar 35%.

> Lees meer

Ook dwangsom bij verzoek ambtshalve vermindering

21-3-2023
Als u te laat bent met bezwaar maken tegen uw belastingaanslag, kunt u een verzoek indienen om ambtshalve vermindering. De fiscus moet hier binnen acht weken op reageren. Blijft een reactie uit, dan kunt u een dwangsom eisen. Dit geldt ook als u een verzoek heeft ingediend tot ambtshalve vermindering van uw aanslag.

> Lees meer

Subsidie CO2-besparing meer gericht op mkb

20-3-2023
De subsidie op investeringen gericht op besparing van CO2, de Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI), is dit jaar meer gericht op het mkb. Ook is er drie keer zoveel subsidie beschikbaar dan vorig jaar, waardoor het budget dit jaar uitkomt op € 138 miljoen.

> Lees meer

Vakantieloon? Ook structurele overuren en toeslagen tellen mee

20-3-2023
Een werknemer eiste dat zijn werkgever ook overuren en toeslagen zou meetellen in de berekening van zijn vakantieloon. Bij een kantonrechter kreeg hij gelijk over de toeslagen, maar niet over de overuren. Het Gerechtshof in Den Haag, dat de zaak in hoger beroep behandelde, oordeelde anders.

> Lees meer

Forfaits spaartegoeden en schulden box 3 voor 2022 bekend

17-3-2023
De staatssecretaris heeft de forfaits in box 3 voor het jaar 2022 bekendgemaakt. Voor spaartegoeden bedraagt dit forfait in 2022 0%, voor schulden 2,28%. Het forfait voor overige bezittingen was al langer bekend en bedraagt 5,53%.

> Lees meer

Advieswijzer Beperkte gemeenschap van goederen 2023

16-3-2023
Voor de ondernemer die na 1 januari 2018 is getrouwd zonder huwelijksvoorwaarden, geldt de beperkte gemeenschap van goederen. Een ondernemer doet er verstandig om huwelijkse voorwaarden overeen te komen met zijn of haar aanstaande echtgenoot of geregistreerd partner.

> Lees meer

Dien uiterlijk 31 maart mededeling realisatie WBSO 2022 in

16-3-2023
Innovatieve ondernemers die de WBSO voor 2022 hebben aangevraagd en een S&O-verklaring hebben gekregen, moeten uiterlijk 31 maart 2023 de 'mededeling van de realisatie' indienen. U dient deze in via het aanvraagportaal op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

> Lees meer

Welke verplichtingen heeft u bij loonbeslag?

15-3-2023
Sinds de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is de administratie rond loonbeslag van uw werknemers minder omslachtig geworden. Een aantal zaken hoeft u als werkgever niet meer te doen. Maar welke verplichtingen heeft u als werkgever wel?

> Lees meer

Kijk berekening (jeugd-)LIV en LKV 2022 goed na

14-3-2023
Uiterlijk 14 maart 2023 stuurt het UWV de voorlopige berekening van tegemoetkomingen volgens de Wtl voor 2022. Dit betreft LIV, jeugd-LIV en LKV. Kijk deze berekeningen goed na. Verbeteringen zijn namelijk nog mogelijk tot en met 1 mei 2023.

> Lees meer

Opgelet bij testrit geschorste auto

14-3-2023
Als u met een auto rijdt waarvan u het kenteken heeft laten schorsen, riskeert u een naheffing met boete. U kunt echter aan de boete ontkomen als u niets te verwijten valt. Desondanks blijft de naheffing dan in stand.

> Lees meer

Op 17 maart gaat loket STAP-budget weer open

13-3-2023
Vanaf 17 maart 10.00 uur is het weer mogelijk een aanvraag in te dienen voor het STAP-budget (STimulering ArbeidsmarktPositie). Via het STAP-budget kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor het volgen van een opleiding.

> Lees meer

Voorkom belastingrente met btw-suppletie

13-3-2023
Ga nog deze maand na of u over 2022 nog btw moet afdragen aan de Belastingdienst. Als u deze btw namelijk vóór 1 april 2023 met een suppletie aangeeft bij de Belastingdienst, berekent de Belastingdienst geen rente.

> Lees meer

Verruiming huurtoeslag 2024: maximumhuur vervalt

3-10-2023
Het kabinet gaat de huurtoeslag per 2024 aanpassen. Het eerdere voorstel om de werkelijke huur te schrappen als uitgangspunt voor de toeslag, is van de baan. In het nieuwe aangepaste voorstel wordt de leeftijdsgrens verlaagd en het maximum aan te betalen huur losgelaten.

> Lees meer

Coronabelastingschulden: wat zijn uw mogelijkheden?

3-9-2023
Tijdens de coronacrisis konden bedrijven ervoor kiezen om de betaling van hun belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Ruim 266.000 ondernemers moesten vanaf 1 oktober 2022 met de aflossing van deze schulden starten. Inmiddels blijkt dat meer dan 103.000 ondernemers achterlopen met die aflossingen.

> Lees meer

Inkomstenbelasting bij opvang Oekraïense vluchtelingen

3-9-2023
Heeft u in 2022 vluchtelingen uit de Oekraïne in uw huis opgevangen? Let dan op bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting. Mogelijk wordt een vluchteling namelijk aangemerkt als uw fiscale partner. De Belastingdienst biedt een oplossing voor eventuele nadelige gevolgen daarvan.

> Lees meer

Diensten voor tuchtcollege met btw belast?

3-8-2023
Moet een stichting die diensten verricht met betrekking tot tuchtrechtspraak in de advocatuur btw in rekening brengen over de verrichte diensten? Hof Den Haag vindt van wel, onder meer omdat de diensten verricht worden in het economische verkeer.

> Lees meer

Forfait zonnepanelen verruimd: ook voor privéwoning ondernemer

3-7-2023
Wie energie opwekt met zonnepanelen en deze deels teruglevert aan zijn energiemaatschappij, moet hierover btw betalen. De af te dragen btw kan worden berekend via een forfait. De toepassing van dit forfait wordt per direct uitgebreid. Ook mogen ondernemers vanaf nu van het forfait gebruikmaken voor hun privéwoning.

> Lees meer

Kabinet stelt € 8 miljard beschikbaar voor beperken CO2-uitstoot

3-7-2023
Het kabinet stelt voor 2023 € 8 miljard beschikbaar om middels duurzame energie de uitstoot van CO2 te verminderen, af te vangen en op te slaan. Het geld komt beschikbaar via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), de belangrijkste subsidie voor duurzame energieprojecten.

> Lees meer

Kabinet selecteert 14 nieuwe Regio Deals

3-6-2023
Het kabinet gaat ruim € 284 miljoen investeren in zogenaamde Regio Deals. In Regio Deals werkt het Rijk met provincies samen om complexe opgaven aan te pakken. Het is voor de vierde keer dat voorstellen via Regio Deals worden gelanceerd.

> Lees meer

Kindgebonden budget verhoogd

3-6-2023
Het kindgebonden budget is voor 2023 extra omhoog gegaan. Deze verhoging geldt voor elk kind. Alleenstaande ouders krijgen hier bovenop een extra verhoging van maximaal € 356 per jaar. Ook is de vermogensgrens tot wanneer u recht heeft op deze tegemoetkoming naar boven bijgesteld.

> Lees meer

Check uw WOZ-waarde!

3-3-2023
Als het goed is, ontvangt u binnenkort de nieuwe WOZ-waarde van uw woning en/of bedrijfspand. Check deze goed, want de vastgestelde waardes kloppen niet altijd en kunnen daardoor tot extra te betalen belasting leiden. Daarbij is de WOZ-waarde ook bepalend voor uw eigenwoningforfait.

> Lees meer

Advieswijzer Hybride werken 2023

3-3-2023
Wat zijn de mogelijkheden voor werkgever en werknemer om flexibel en plaatsonafhankelijk te werken? En wat betekent dat voor de reiskostenvergoeding, de thuiswerkvergoeding en bijvoorbeeld de arbovoorzieningen? Hoe kunt u hybride werken fiscaal vriendelijk inkleden? Kortom, welke regels gelden er voor u als werkgever en voor uw personeel?

> Lees meer

Ondernemers krijgen alsnog schuldenoverzicht corona

3-2-2023
Ondernemers die een aanmaning hebben ontvangen over een achterstand in de aflossing van hun coronaschuld, ontvangen zo spoedig mogelijk een schuldenoverzicht. Bij de ontvangen aanmaning ontbrak een dergelijk overzicht, waardoor niet duidelijk was wat de achterstand nu daadwerkelijk was.

> Lees meer

Advieswijzer Fiscale eenheid 2023

3-2-2023
Onderneemt u vanuit meerdere bv’s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv’s een fiscale eenheid te laten vormen. Zowel in de vennootschapsbelasting als in de omzetbelasting is een fiscale eenheid mogelijk.

> Lees meer

Tegemoetkoming in energie aanvragen vanaf 21 maart

3-1-2023
Energie-intensieve mkb-ondernemers kunnen vanaf 21 maart 2023 de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen. De TEK kan worden verkregen voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

> Lees meer

Aanvragen SLIM-subsidie in de maand maart

3-1-2023
Werkgevers in het mkb kunnen vanaf 1 maart 2023 de zogenaamde SLIM-subsidie, Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen, weer aanvragen. Nieuw in de regeling is dat mkb-ondernemingen een voorschot van 50% kunnen krijgen.

> Lees meer

Terugbetaald starterskrediet niet aftrekbaar

28-2-2023
Als een ondernemer een starterskrediet van het UWV terug moet betalen, is dit fiscaal niet aftrekbaar. Het is namelijk niet aan te merken als persoonsgebonden aftrekpost, noch als negatief loon.

> Lees meer

Tegemoetkoming gemaakte kosten vanwege Brexit eenvoudiger

28-2-2023
Het wordt voor ondernemers die kosten hebben moeten maken vanwege de Brexit eenvoudiger om een tegemoetkoming, de BAR Bedrijfslevenregeling, aan te vragen. Er hoeven in veel gevallen minder administratieve bewijsmiddelen meegestuurd te worden bij het aanvragen van de tegemoetkoming.

> Lees meer

10,5% belastingrente Vpb voorlopig toch van de baan

27-2-2023
De voorgenomen verhoging van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting (Vpb) per 1 maart 2023 van 8 naar 10,5% is voorlopig van de baan. Pas later dit voorjaar beslist het kabinet wat het met het rentepercentage uiteindelijk gaat doen.

> Lees meer

Proceskostenvergoeding bij verlaging box 3

27-2-2023
Bij vermindering of vernietiging van een aanslag heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op vergoeding van uw proceskosten. Dat kan ook gelden als uw aanslag lager wordt door rechtsherstel box 3.

> Lees meer

Advieswijzer Estate planning 2023

24-2-2023
Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Bijvoorbeeld voor studiekosten, de aankoop van een woning of bij het verlies van een baan? Of misschien wil uw kind een langgekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het familiebedrijf overnemen? Uw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen maken! Laat u inspireren door deze advieswijzer.

> Lees meer

Kabinet wil UBO-register niet publiektoegankelijk maken

24-2-2023
Op basis van de uitspraak van het Europese Hof voor wat betreft de openbaarheid van het UBO-register, heeft het kabinet besloten dit register niet publiektoegankelijk te maken.

> Lees meer

Maak tijdig bezwaar bij navorderingsaanslag 2017 of eerder

23-2-2023
Zorg dat u tijdig bezwaar maakt als u het niet eens bent met een navorderingsaanslag over 2017 of een eerder jaar. Als u te laat bezwaar maakt, wordt dit bezwaar namelijk niet in behandeling genomen, ook niet als verzoek om ambtshalve vermindering.

> Lees meer

Basisregistratie Kadaster niet heilig voor WOZ

23-2-2023
Voor toepassing van de Wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ) wordt voor het eigendom van een onroerende zaak in beginsel aangesloten bij de Basisregistratie Kadaster. Zijn in deze Basisregistratie Kadaster belangrijke correcties achterwege gebleven, dan kan mogelijk aan de toepassing voor de WOZ voorbij worden gegaan.

> Lees meer

Tweede Kamer stemt in met afschaffen salderingsregeling zonne-energie

22-2-2023
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het op termijn afschaffen van de salderingsregeling op zonne-energie. Of de salderingsregeling ook daadwerkelijk wordt afgeschaft, hangt af van de Eerste Kamer die ook nog met het voorstel moet instemmen.

> Lees meer

Advieswijzer Fiets van de zaak 2023

22-2-2023
In 2020 is de nieuwe bijtellingsregeling voor de fiets van de zaak van kracht gegaan. Dit bijtellingspercentage bedraagt 7%. Wat zijn de fiscale randvoorwaarden voor deze regeling, welk type fiets valt hieronder en hoe zit het met privégebruik?

> Lees meer

Zo voorkomt u 10,5% belastingrente

21-2-2023
De belastingrente voor de vennootschapsbelasting stijgt per 1 maart 2023 van 8 naar 10,5%. Zorg er dus voor dat u die belastingrente voorkomt!

> Lees meer

Akkoord over Wet bescherming klokkenluiders

21-2-2023
De Eerste Kamer heeft op 23 januari 2023 ingestemd met het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders. Deze wet implementeert de Europese Klokkenluidersrichtlijn en vervangt de Wet Huis voor Klokkenluiders. De wet is op 18 februari jl. in werking getreden.

> Lees meer

Wetsvoorstel invoering wettelijk minimumuurloon aangenomen

20-2-2023
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel tot invoering van een wettelijk minimumuurloon. Dit betekent dat er naar verwachting vanaf 1 januari 2024 gerekend moet worden met een minimumuurloon op basis van 36 uren per week, in plaats van een minimumloon per maand.

> Lees meer

Fiscus stuurt brief aan niet-bezwaarmakers box 3

20-2-2023
De fiscus stuurt een brief aan degenen die eerder geen bezwaar hadden gemaakt over de heffing in box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020 in de massaalbezwaarprocedure en dit later alsnog gedaan hebben. In de brief staat onder meer het verdere verloop van de procedure.

> Lees meer

Belastingdienst biedt oplossing voor knelpunt overdrachtsbelasting

17-2-2023
De Belastingdienst biedt een oplossing voor een knelpunt in de overdrachtsbelasting. Dit knelpunt kan zich voordoen als kopers van een woning de economische eigendom ervan verkrijgen vóór de juridische eigendom.

> Lees meer

Advieswijzer Werkkostenregeling 2023

17-2-2023
Voor 1 april vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) over 2022 plaats. Weet u welke vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR vallen? Weet u tot welk bedrag u mag gaan? En wat gebeurt er als u het maximale bedrag overschrijdt? U vindt de antwoorden en meer in deze praktische advieswijzer.

> Lees meer

Minder administratie rond fiets van de zaak

16-2-2023
De administratieve lasten rond de fiets van de zaak worden verminderd. Met name als een fiets van de zaak ter beschikking wordt gesteld én er een vergoeding wordt gegeven voor de ritten waarop de fiets niet gebruikt wordt, is de administratieve last momenteel namelijk omvangrijk.

> Lees meer

Reserves VvE waarderen op rendement spaartegoed

15-2-2023
Het aandeel in de reserves van een Vereniging van Eigenaren (VvE) moet voor box 3 gewaardeerd worden tegen het rendement op spaar- en banktegoeden. Daarnaast moet voor de leegwaarderatio worden uitgegaan van de kale huur.

> Lees meer

Voorschot TEK-subsidie verlaagd naar 50%

15-2-2023
De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is aangepast. De aanpassing houdt in dat het percentage aan voorschot verlaagd is van 60 naar 50%. Ook zijn de prijzen bekend waarmee ondernemers kunnen berekenen of hun energiekosten voldoende zijn om voor de subsidie in aanmerking te komen.

> Lees meer

Schenking gehad in 2022? Doe voor 1 maart aangifte schenkbelasting

14-2-2023
Kreeg u in 2022 een of meerdere schenkingen? Vergeet dan niet voor 1 maart 2023 aangifte schenkbelasting 2022 te doen.

> Lees meer

Nog een week voor de definitieve berekening NOW

14-2-2023
Uiterlijk 22 februari 2023 moet u de definitieve berekening voor de NOW van de derde, vierde, vijfde en/of zesde aanvraagperiode hebben aangevraagd. De definitieve berekening moet u aanvragen bij het UWV. U heeft hier dus nu nog een week de tijd voor.

> Lees meer

Advieswijzer Voordelen loonkosten 2023

14-2-2023
Als werkgever heeft u voor bepaalde groepen werknemers die moeilijker aan het werk komen - onder voorwaarden - recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit is vastgelegd in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

> Lees meer

Andere berekening NOW door vrijwillig vertrek werknemer

13-2-2023
Bij het vaststellen van de definitieve NOW moet rekening worden gehouden met een lagere loonsom als gevolg van vrijwillig vertrek van een werknemer. Valt de NOW hierdoor lager uit, dan kan hiervoor mogelijk een correctie worden verkregen.

> Lees meer

Afrekening werkkostenregeling 2022 in maart 2023

13-2-2023
Bracht u in 2022 vergoedingen, verstrekkingen en/of terbeschikkingstellingen ten laste van uw vrije ruimte in de werkkostenregeling? Dan moet u uiterlijk in de tweede aangifte loonheffingen 2023 de eindheffing hierover aangeven en betalen.

> Lees meer

Pas vanaf 2024 uitbetalen 10% pensioen ineens

2-10-2023
Werknemers die met pensioen gaan, kunnen straks maximaal 10% van hun pensioen in één keer laten uitbetalen. Deze mogelijkheid zou oorspronkelijk per 1 januari 2023 ingaan, maar was al met een half jaar uitgesteld. Inmiddels is de beoogde ingangsdatum nog verder uitgesteld naar 1 januari 2024.

> Lees meer

Advieswijzer Personeel inlenen in 2023

2-10-2023
Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming, bijvoorbeeld bij tijdelijke drukte of seizoenswerk? Zorg dan dat u voldoet aan alle regelgeving. Anders loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw. Waar moet u op letten en wat moet u regelen?

> Lees meer

Aanvragen ISDE-subsidie gestart

2-9-2023
Ook dit jaar kunnen woningeigenaren en zakelijke gebruikers de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aanvragen. De aanvraagperiode is inmiddels gestart. Aanvragen moet digitaal, via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO); voor bedrijven is eHerkenning verplicht.

> Lees meer

Hernieuwde STAP-subsidie aanvragen vanaf 28 februari

2-9-2023
Na een pauze vanwege misbruik en oneigenlijk gebruik, kan de STAP-subsidie (STimulering Arbeidsmarkt Positie) vanaf 28 februari 2023 weer worden aangevraagd. De subsidie is op een aantal punten aangescherpt.

> Lees meer

Laag btw-tarief voor parkeren bij meerdaags festival

2-8-2023
Een organisator van een meerdaags muziekfestival bood de bezoekers de mogelijkheid op het festivalterrein te overnachten. Daarnaast kon er eventueel de auto geparkeerd worden. Op het parkeren in deze situatie is het lage btw-tarief van 9% van toepassing, aldus Hof Den Haag.

> Lees meer

Controleverklaring accountant bij financiële zorgen ook naar OR

2-8-2023
Accountants die zich financiële zorgen maken over een onderneming en betwijfelen of de onderneming kan worden voortgezet, moeten hun verklaring vanaf 2023 ook aan de ondernemingsraad sturen. Deze verplichting vloeit voort uit een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden.

> Lees meer

Is schadevergoeding bij een bedrijfsongeval belast?

2-7-2023
Als u als ondernemer zelf een bedrijfsongeval krijgt, dekt de verzekering vaak de schade. Maar is een dergelijke uitkering ook belast en zo ja, waar hangt dit vanaf?

> Lees meer

Rechter corrigeert gemeente inzake afvalstoffenheffing

2-6-2023
Voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen kan een gemeente een afvalstoffenheffing invoeren. Wordt voor die heffing uitgegaan van een meerpersoonshuishouden terwijl het grootste deel van het jaar sprake is van een eenpersoonshuishouden, dan kan de rechter de heffing corrigeren op basis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

> Lees meer

Na vier weken hersteld? Niet altijd nieuwe loonbetaling

2-6-2023
Als een werknemer na een periode van ziekte is hersteld en binnen een periode van vier weken wederom uitvalt waarbij de reden van de uitval niet van belang is, gaat de telling van de 104-weken periode waarin loon is verschuldigd door de werkgever gewoon door.

> Lees meer

Terugbetalen toeslagen voortaan zonder acceptgiro

2-3-2023
Heeft u een teveel aan toeslagen ontvangen van de Belastingdienst, dan moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. De Belastingdienst stopt echter stapsgewijs met het versturen van acceptgirokaarten, wat betekent dat u de betaling op een andere manier moet verrichten.

> Lees meer

Uitstel opgaaf UBD ook telefonisch mogelijk

2-2-2023
Eerder was al bekend dat het mogelijk is om uitstel te vragen voor de opgaaf Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD). De Belastingdienst meldt nu dat dit ook telefonisch kan.

> Lees meer

Aftrek vrije ruimte in de inkomstenbelasting

2-2-2023
Een inwoner van Nederland die werkt voor een werkgever die in Nederland niet inhoudingsplichtig is voor de loonbelasting, kan in zijn aangifte inkomstenbelasting een bedrag ter grootte van de vrije ruimte in aftrek brengen.

> Lees meer

Meldplicht buitenlandse zelfstandigen en detachering buitenlandse werknemers

2-1-2023
Buitenlandse werkgevers die tijdelijk werknemers in Nederland laten werken, moeten dit melden. Dit geldt ook voor buitenlandse zelfstandigen die tijdelijk in Nederland werken. Nederlandse opdrachtgevers zijn verplicht om te controleren of er gemeld is en of de melding juist is.

> Lees meer

Hoeveel lage-inkomensvoordeel, LIV, in 2023?

31-1-2023
Het plan om het lage-inkomensvoordeel (LIV) ook in 2023 te verhogen, gaat niet door. Wat worden nu de nieuwe bedragen voor 2023 en wat scheelt dat met 2022?

> Lees meer

Nieuwe milieu- en energielijst beschikbaar

30-1-2023
De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de nieuwe milieulijst en de nieuwe energielijst voor 2023 gepubliceerd. Ondernemers die investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen die op deze lijsten voorkomen, kunnen in aanmerking komen voor de milieu- of energie-investeringsaftrek.

> Lees meer

Overzicht steunmaatregelen energie

30-1-2023
De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) verstrekt op een aparte pagina op RVO.nl een overzicht van alle steunmaatregelen die de overheid getroffen heeft vanwege de gestegen energieprijzen.

> Lees meer

Meer subsidie emissieloze vrachtautos en bouwmachines

27-1-2023
Er is in 2023 extra subsidie beschikbaar voor emissieloze vrachtauto’s en bouwmachines. De subsidieregelingen AanZet, SSEB en SEBA zijn hiertoe aangepast.

> Lees meer

Korting bij betaling voorlopige aanslag inkomstenbelasting ineens

26-1-2023
De Belastingdienst is begonnen met het verzenden van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2023. Betaalt u deze aanslag op tijd in één keer, dan krijgt u een betalingskorting.

> Lees meer

Meer duidelijkheid over belastbaarheid laadpaal

25-1-2023
De Belastingdienst heeft meer duidelijkheid geboden over de eventuele belastbaarheid van een laadpaal ten behoeve van het opladen van een (semi)elektrische auto. Wat geldt er voor een elektrische auto van de zaak en wat geldt er voor een elektrische privéauto?

> Lees meer

Maak bezwaar tegen aanslag met box 3-heffing

25-1-2023
Ontvangt u een definitieve aanslag inkomstenbelasting met een box 3-heffing? Laat dan beoordelen of bezwaar maken zinvol is. Op dit moment geldt voor deze aanslagen geen zogenaamde massaalbezwaarprocedure. Dit betekent dat u individueel moet procederen en niet kunt aansluiten bij andere gerechtelijke procedures.

> Lees meer

Verzoek uitstel renseigneringsverplichting/opgaaf UBD mogelijk

24-1-2023
Betaalde u in 2022 bedragen aan natuurlijke personen? Dan moet u die bedragen uiterlijk 31 januari 2023 aan de Belastingdienst doorgeven, mits er geen uitzondering geldt. De Belastingdienst heeft toegezegd soepel om te gaan met verzoeken om uitstel voor het voldoen aan de renseigneringsverplichting.

> Lees meer

Rentevergoeding over te veel betaalde box 3-heffing

24-1-2023
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de Belastingdienst een passende rentevergoeding moet geven aan een belastingplichtige die te veel box 3-heffing betaalde over de jaren vanaf 2017.

> Lees meer

Let op bij de schenking voor eigen woning

23-1-2023
Schenkt u in 2023 voor een eigen woning of schonk u in het verleden voor een eigen woning? Let dan goed op, vanaf 2023 is schenking nog maar beperkt mogelijk. Met een aantal punten bij de schenking van ouders aan kinderen heeft de staatssecretaris onlangs wel toegezegd soepel om te gaan.

> Lees meer

Aanvragen definitieve berekening NOW uiterlijk 22 februari

23-1-2023
Heeft u in de derde, vierde, vijfde en/of zesde periode de tegemoetkoming NOW aangevraagd, dan moet u uiterlijk op 22 februari 2023 uw definitieve aanvraag indienen. De definitieve aanvragen moet u indienen bij het UWV.

> Lees meer

Advieswijzer Auto en fiscus 2023

23-1-2023
Fiscaal vriendelijk rijden wordt steeds lastiger, nu de autobelastingen de laatste jaren zijn aangescherpt. Het kan nog wel, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar. In deze advieswijzer een blik op de fiscale toekomst van de auto.

> Lees meer

Landbouwnormen 2022 gepubliceerd

20-1-2023
De Belastingdienst heeft de landbouwnormen voor het jaar 2022 bekendgemaakt. Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland.

> Lees meer

Belastingdienst: ook betalingen aan btw-vrijgestelde ondernemers opgeven

19-1-2023
Betaalde u in 2022 bedragen aan natuurlijke personen? Dan moet u die bedragen uiterlijk 31 januari 2023 aan de Belastingdienst doorgeven, mits er geen uitzondering geldt. Zo’n uitzondering geldt volgens de Belastingdienst in ieder geval niet voor betalingen aan btw-vrijgestelde ondernemers.

> Lees meer

Duidelijkheid over loonbelastingtabel voor vluchteling uit Oekraïne

19-1-2023
Als u een vluchteling uit de Oekraïne in dienst wilt nemen, moet u ook weten welke loonbelastingtabel u moet toepassen. Hiervoor moet u weten wat de fiscale woonplaats is. Wat te doen als hierover onzekerheid bestaat? De Belastingdienst heeft hier nu duidelijkheid over gegeven.

> Lees meer

Advieswijzer Bestelauto 2023

19-1-2023
Een bestelauto is voor veel ondernemers een onmisbaar bedrijfsmiddel. Voor een bestelauto geldt een flink aantal specifieke (fiscale) regelingen. Deze zijn er veelal op gericht het zakelijk gebruik van een bestelauto slechts beperkt te belasten. Daarbij geldt wel een aantal voorwaarden. Ook zijn er al tal van specifieke regelingen voor de elektrische bestelauto.

> Lees meer

Maximale transitievergoeding verhoogd naar € 89.000

18-1-2023
De maximale transitievergoeding is voor 2023 vastgesteld op € 89.000. Dit is een verhoging van € 3.000 ten opzichte van het maximum van vorig jaar.

> Lees meer

Advieswijzer Gebruikelijk loon dga 2023

18-1-2023
Als u werkt voor uw eigen bv, bent u wettelijk verplicht om loon te ontvangen uit uw bv. Voor de hoogte van uw loon gelden regels, het loon moet namelijk gebruikelijk zijn. Wanneer een loon gebruikelijk is, is afhankelijk van verschillende factoren. De regels die hiervoor gelden, zijn vanaf 2023 gewijzigd. Wij zetten de belangrijkste regels voor u op een rij.

> Lees meer

Grens startersvrijstelling naar € 510.000

17-1-2023
Kopers van 18 tot 35 jaar oud kunnen bij aankoop van een eigen woning onder voorwaarden een beroep doen op een vrijstelling van overdrachtsbelasting. In 2023 kan dit alleen als de waarde van de woning maximaal € 440.000 bedraagt. Vanaf 2024 bedraagt deze woningwaardegrens € 510.000.

> Lees meer

Deadline 28 januari 2023 voor btw-melding onroerende zaken

17-1-2023
Kocht u in 2021 een onroerende zaak of huurde u in 2022 een onroerende zaak? Controleer dan of u mogelijk uiterlijk 28 januari 2023 een melding moet doen aan uw verkoper of verhuurder en aan de Belastingdienst.

> Lees meer

Advieswijzer Per 2023 energielabel C voor kantoor verplicht

16-1-2023
Kantoorpanden moeten sinds 1 januari 2023 verplicht geregistreerd zijn met een energielabel van minimaal niveau C. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar.

> Lees meer

Belangrijke punten bij uw laatste btw-aangifte 2022

16-1-2023
Uiterlijk 31 januari 2023 moet u uw laatste btw-aangifte over 2022 indienen en de verschuldigde btw aan de Belastingdienst betalen.

> Lees meer

Invorderingsrente vanaf 1 januari 2023 2%

16-1-2023
De invorderingsrente op belastingschulden is vanaf 1 januari 2023 verhoogd van 1 naar 2%. Medio 2023 volgt nog een verdere stijging.

> Lees meer

Extra durfkapitaal techsector

13-1-2023
Er komt € 106 miljoen extra durfkapitaal beschikbaar voor startende techbedrijven. Het geld komt beschikbaar via negen zogenaamde Seed Capital-fondsen. Deze fondsen bieden naast kapitaal ook kennis.

> Lees meer

Top 10 changes for employers and directors/major shareholders in 2023

1-11-2023
On 1 January 2023 numerous changes were once again introduced that affect employers and direc-tors/major shareholders (DGAs). These include the additional increase applied to the work-related expenses scheme and the abolition of the efficiency margin for determining the customary salary of DGAs. Which ten changes stand out in particular?

> Lees meer

Top 10-wijzigingen 2023 voor werkgever en dga

1-11-2023
Per 1 januari 2023 zijn er weer tal van wijzigingen doorgevoerd voor de werkgever en de dga. Denk aan de extra verhoging van de WKR en de afschaffing van de doelmatigheidsmarge voor het gebruikelijk loon van de dga. Welke tien wijzigingen springen in het oog?

> Lees meer

Vast bedrag niet-aftrekbare gemengde kosten stijgt naar € 5.100

1-11-2023
Gemengde kosten zijn slechts beperkt aftrekbaar van de winst. Ondernemers kunnen kiezen om een percentage van de gemengde kosten of een vast bedrag niet in aftrek te brengen. Het vaste bedrag is gestegen van € 4.800 (2022) naar € 5.100 (2023).

> Lees meer

Eind januari digitaal procederen inzake rijksbelastingen

1-11-2023
Burgers, organisaties en juridische professionals kunnen vanaf 30 januari 2023 digitaal procederen in rijksbelastingzaken. Dit kan via het beveiligde webportaal ‘Mijn Rechtspraak’.

> Lees meer

Schenken: wat zijn in 2023 de mogelijkheden?

1-10-2023
Wat mag u in 2023 fiscaalvrij schenken? De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is dit jaar beperkt tot € 28.947. De mogelijkheden voor 2023 zetten wij voor u op een rij.

> Lees meer

Willekeurig afschrijven mogelijk in 2023

1-10-2023
Vorig jaar kondigde het kabinet een pakket aan ondersteunende maatregelen aan voor het mkb voor de jaren 2023 tot en met 2027. Een van de maatregelen betreft de mogelijkheid om in 2023 willekeurig af te schrijven op bepaalde bedrijfsmiddelen.

> Lees meer

Ook dit jaar subsidie aanschaf elektrische personenauto

1-9-2023
Particulieren die een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto aanschaffen, kunnen ook in 2023 weer subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt € 2.950 voor een nieuwe auto en € 2.000 voor een gebruikte.

> Lees meer

Extra verhoging uurprijs kinderopvangtoeslag

1-9-2023
De maximumuurprijzen in de kinderopvangtoeslag worden extra verhoogd. De verhoging is een gevolg van de gestegen inflatie. De nieuwe tarieven gaan gelden vanaf 2023. Wanneer deze actief worden doorgevoerd is nog niet bekend.

> Lees meer

Andere rechtsvorm niet van invloed op LIV

1-6-2023
Als u werknemers in dienst heeft met een laag loon, kunt u recht hebben op het lage-inkomensvoordeel (LIV). Een belangrijke voorwaarde voor het LIV is dat de werknemer minstens 1.248 uur per kalenderjaar werkt.

> Lees meer

Zorg voor tijdige en juiste administratieve verwerking werkkostenregeling

1-5-2023
Maakt u gebruik van de vrije ruimte in de werkkostenregeling, de WKR, dan moet u zorgen dat uw administratie hieromtrent op orde is. Anders loopt u het risico dat datgene wat u daarin onderbrengt, belast wordt bij uw werknemer.

> Lees meer

Dga: pas op pensioen bij forse lening bij uw bv

1-4-2023
Als u als dga bij uw bv een forse lening afsluit, kan dat verregaande fiscale gevolgen hebben. Die gevolgen kunnen ook betrekking hebben op uw pensioen.

> Lees meer

Diverse landbouwnormen 2022 bekend

1-4-2023
Personen die landbouwgrond verpachten, moeten de waarde van deze grond aangeven in box 3. De Belastingdienst publiceert jaarlijks de cijfers inzake de waardering ervan. Ook zijn de landbouwnormen 2022 voor de btw-aangifte bekend.

> Lees meer

Raadplegen UBO-register nog onzeker

1-3-2023
Het is nog onzeker of het UBO-register kan worden geraadpleegd, wanneer en door wie. Dit antwoordt minister Kaag op Kamervragen naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

> Lees meer
Ik wil:
Ik zoek informatie over:

Nieuwsbrief