Nieuws

Afspraak maken?

Bel (0416) 33 70 10
of vul het formulier in

Nieuws

Urencompensatie als feestdag op parttime dag valt?

28-11-2022
Hoe zit het met een parttimer die tijdens de reguliere feestdagen al vrij had omdat het zijn parttime dag was? Heeft de parttimer dan gewoon pech of zit het wellicht toch iets anders in elkaar?

> Lees meer

Aftrek btw alleen bij afgescheiden ruimtes?

25-11-2022
Als u een pand zowel voor belaste als vrijgestelde prestaties gebruikt, kunt u de aftrek van btw alleen baseren op het werkelijke gebruik als de ruimtes in het pand zijn afgescheiden. Hoe zit dit?

> Lees meer

Moet ik als ondernemer de CBS-enquêtes verplicht invullen?

24-11-2022
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stuurt bedrijven met regelmaat enquêtes toe. Bent u eigenlijk verplicht om dergelijke enquêtes in te vullen?

> Lees meer

Onbelaste vergoeding thuiswerken 2023 iets hoger

24-11-2022
De onbelaste vergoeding voor thuiswerken gaat in 2023 omhoog van € 2,00 naar € 2,15 per dag. Dit is een verhoging van 7,5%. Eerder was in het Belastingplan een verhoging naar € 2,13 aangekondigd.

> Lees meer

Oppassen met vergoeden studiekosten kind dga

23-11-2022
Als u als werkgever de studiekosten van een kind van een van uw werknemers rechtsreeks aan het kind vergoedt of verstrekt, zal het kind zelf de belasting moeten betalen. Dit is vaak voordeliger dan wanneer u de studiekosten als loon aan de ouder van het kind, uw werknemer, uitkeert. De Belastingdienst maakte onlangs een voorbehoud bekend voor zover het studiekosten van een kind van de dga betreft.

> Lees meer

Subsidie coronabanen weer aan te vragen

23-11-2022
Zorginstellingen kunnen uiterlijk 6 december 2022 subsidie aanvragen voor de zogenaamde coronabanen. Dit zijn banen in de zorg met een ondersteunende functie. De subsidie heeft betrekking op gerealiseerde coronabanen voor de periode van januari 2022 tot en met juni 2022.

> Lees meer

Ook transitievergoeding over overuren?

22-11-2022
Bij ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer moet u als werkgever een transitievergoeding betalen. Soms bestaat er onduidelijkheid over de wijze van totstandkoming van de hoogte van de transitievergoeding, bijvoorbeeld als een werknemer veel overuren maakte.

> Lees meer

Aandachtspunten WW-premie 2023

22-11-2022
Voor wat betreft de hoogte van de WW-premie zijn er diverse aandachtspunten voor het komende jaar. Zo moet u als werkgever opletten als u te maken heeft met BBL-leerlingen met een uitzendbeding. Dit geldt ook bij tijdelijke urenuitbreiding en bij meerdere arbeidsomvangen.

> Lees meer

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023 bekend

21-11-2022
Het eigenwoningforfait en de omvang van de arbeidskorting voor volgend jaar zijn onlangs bekendgemaakt. Het vaststellen van deze cijfers en percentages gebeurt aan de hand van wettelijk voorgeschreven regels.

> Lees meer

Relaxation of Dutch Energy Cost Contribution Scheme (TEK)

21-11-2022
The conditions that apply to the Energy Cost Contribution Scheme (TEK) are being relaxed. A company’s energy costs will have to amount to at least 7% of its turnover, instead of the previous level of 12.5%. The consumption threshold has also been removed. As a result, more SMEs will qualify for the TEK.

> Lees meer

Welke rechter is bevoegd bij echtscheiding of ouderlijk gezag?

18-11-2022
Welke rechter is bevoegd in geval van een scheidingsprocedure of een zaak over ouderlijk gezag? Hiervoor gelden per 1 augustus 2022 nieuwe Europese regels, geregeld in de zogenaamde verordening Brussel IIter.

> Lees meer

Subsidie Waardevermeerdering verlengd tot 1 juni 2023

18-11-2022
Inwoners die te maken hebben met de afhandeling van aardbevingsschade als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag Norg, kunnen tot 1 juni 2023 de subsidie Waardevermeerdering aanvragen.

> Lees meer

Aantal gewerkte uren niet meer bepalend voor toeslag kinderopvang

17-11-2022
Het aantal uren dat een ouder werkt, is vanaf 2023 niet meer bepalend voor de kinderopvangtoeslag. Nu is het recht op kinderopvangtoeslag nog gekoppeld aan het aantal uren van de partner die het minst werkt (140 procent). Het besluit waarin dit geregeld is, wordt per 1 januari 2023 gewijzigd.

> Lees meer

Termijn vaststellingsverzoek TVL Q4 2021 verlengd

16-11-2022
De termijn om een vaststellingsverzoek in te dienen voor de TVL over het vierde kwartaal van 2021 is verlengd. Oorspronkelijk moest het verzoek uiterlijk op 1 november van dit jaar worden ingeleverd, maar u heeft nu tot 30 november 2022 23.59 uur de tijd.

> Lees meer

Praktijkondersteuner huisarts niet langer zelfstandige

16-11-2022
Praktijkondersteuners van huisartsen worden door de Belastingdienst in beginsel niet langer aangemerkt als zelfstandige ondernemers. De Modelovereenkomst waarin dit is geregeld, wordt niet verlengd. Bestaande overeenkomsten kunnen nog wel blijven bestaan.

> Lees meer

Financiële situatie werknemers ook voor werkgevers van belang

15-11-2022
Veel werknemers hebben momenteel financiële problemen als gevolg van de stijgende energieprijzen en de inflatie. Dit heeft ook zijn effect op de werkvloer.

> Lees meer

Aandeel in VvE, verpachte landbouwgronden en geen tegenbewijsregeling in box 3

15-11-2022
De fiscale behandeling van een aandeel in een VvE, verpachte landbouwgronden en de mogelijkheid van een tegenbewijsregeling; deze onderwerpen zijn in de Tweede Kamer besproken tijdens de behandeling van het rechtsherstel box 3 en de box 3-heffing vanaf 2023. Wat is hier uit voortgevloeid?

> Lees meer

Akkoord Tweede Kamer belastingplannen 2023: ondernemers en werkgevers

14-11-2022
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de belastingplannen 2023. Tegelijkertijd werd nog een aantal wijzigingen op deze plannen aangenomen en werd het kabinet verzocht een aantal zaken te onderzoeken. Wat staat u op hoofdlijnen als ondernemer en/of werkgever vanaf 2023 te wachten?

> Lees meer

Belastingplannen 2023 particulieren en box 3: akkoord Tweede Kamer

14-11-2022
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de belastingplannen voor 2023. Op een aantal onderdelen uit deze plannen zijn wijzigingen aangebracht en een aantal zaken moet nog door het kabinet nader worden onderzocht. Wat staat u als particulier te wachten en wat zijn de plannen voor box 3? De hoofdlijnen.

> Lees meer

Btw-aangifte betalen via iDEAL

14-11-2022
Ondernemers kunnen via ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’ voortaan hun af te dragen omzetbelasting betalen via iDEAL. De Belastingdienst wil op deze manier betalingen makkelijker maken en fouten zoveel mogelijk voorkomen.

> Lees meer

Lage WW-premie herzien bij kort dienstverband

11-11-2022
Onder bepaalde voorwaarden betaalt u als werkgever de lage WW-premie voor werknemers met een vast contract. Soms komt het voor dat u de premie moet herzien en uiteindelijk toch een hoge WW-premie moet betalen.

> Lees meer

BMKB-Groen nieuwe garantstelling verduurzaming mkb

11-11-2022
Sinds maandag 7 november 2022 is de Borgstelling MKB-krediet uitgebreid met het onderdeel ‘Groen’. Deze BMKB-Groen heeft als doel om het mkb makkelijker in staat te stellen financiering te krijgen voor duurzame investeringen. Denk aan het verduurzamen van het kantoorpand ten behoeve van een beter energielabel.

> Lees meer

Versoepeling TEK: energiekosten verlaagd naar 7% van omzet

11-10-2022
De voorwaarden voor de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) worden versoepeld. De energiekosten van een bedrijf moeten tenminste 7% van de omzet uitmaken in plaats van de eerder vastgestelde 12,5%. Hierdoor komen meer mkb-bedrijven in aanmerking voor de TEK.

> Lees meer

Meer duidelijkheid over waardering verhuurde woning vanaf 2023

11-10-2022
Eerder berichtten wij al dat u bij het bezit van een verhuurde woning of het erven of schenken van een verhuurde woning vanaf volgend jaar meer belasting betaalt. Dit komt door de verhoging van de zogenaamde leegwaarderatio voor verhuurde woningen en het stellen van meer voorwaarden. Wat betekent dit in praktijk en is er een mogelijkheid van tegenbewijs?

> Lees meer

Subsidie elektrische bestelauto voor 2022 op

11-9-2022
Ondernemers die dit jaar nog een nieuwe elektrische bestelauto aanschaffen of leasen, komen zeer waarschijnlijk niet meer in aanmerking voor subsidie. De beschikbare € 22 miljoen voor 2022 is inmiddels verdeeld. De subsidie kan vanaf 10 januari 2023 weer worden aangevraagd.

> Lees meer

Betaald ouderschapsverlof in aangifte loonheffingen

11-9-2022
Tijdens het aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof ontvangt uw werknemer een uitkering van het UWV. In een handreiking van de Belastingdienst op Forum Salaris staat hoe u deze uitkering moet verwerken in de aangifte loonheffingen wanneer u die uitkering betaalt aan uw werknemer.

> Lees meer

Verlaagde accijnzen brandstoffen ook in 2023

11-8-2022
De verlaagde accijnzen op brandstoffen blijven tot 1 juli 2023 van kracht. Daarna wordt de verlaging gehalveerd tot 1 januari 2024. Daarnaast wordt de jaarlijkse indexatie van de accijnstarieven uitgesteld tot 1 juli 2023, net als de al aangekondigde verhoging van het accijnstarief met 4,38 cent/liter voor diesel.

> Lees meer

Extra lastenverlichting voor mkb

11-7-2022
Het kabinet trekt voor de jaren 2023 tot en met 2027 per jaar € 500 miljoen extra uit voor lastenverlichting voor het mkb. Denk aan verhoging van het budget voor de MIA en EIA, een indexering van de WBSO en een verruiming van het LIV. Hiernaast gaat de voorgenomen verhoging per 2025 van de wegenbelasting voor bestelauto’s van ondernemers niet door.

> Lees meer

Massaalbezwaarplusprocedure voor niet-bezwaarmakers box 3

11-7-2022
Belastingplichtigen die voor de jaren 2017 tot en met 2020 geen bezwaar hadden gemaakt tegen box 3, hoeven geen actie meer te ondernemen. Het kabinet heeft besloten de vraag of zij recht hebben op rechtsherstel opnieuw voor te leggen aan de Hoge Raad en de uitspraak in die zaak voor iedere belastingplichtige toe te passen.

> Lees meer

Advieswijzer Kantoor aan huis 2022

11-4-2022
Het lijkt aantrekkelijk: wonen en werken in één pand. Maar een kantoor aan huis is lang niet altijd ook fiscaal aantrekkelijk. Wanneer is uw werkplek ook voor de fiscus een werkruimte? Waar moeten u, uw bedrijf en uw werkruimte dan aan voldoen?

> Lees meer

Update fiscale handleiding fiets van de zaak

11-3-2022
De Belastingdienst heeft de handleiding betreffende de fiets van de zaak geüpdatet. Voor deze fiets geldt een speciale fiscale regeling. De update bevat ook een aantal nieuwe punten.

> Lees meer

Aanzeggen tijdelijk arbeidscontract moet verplicht schriftelijk

11-2-2022
Er geldt een aanzegplicht voor contracten voor bepaalde tijd met een looptijd van zes maanden of langer. Het doel hiervan is de werknemer tijdig duidelijkheid te bieden over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst.

> Lees meer

Wie komen er in aanmerking voor de TEK?

11-2-2022
Minister Adriaansens heeft de Tweede Kamer geïnformeerd omtrent het verwachte gebruik van de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). De geleverde informatie is gebaseerd op een steekproef van het CBS en geeft onder meer aan hoeveel procent van de mkb-bedrijven binnen een bepaalde sector waarschijnlijk aan de energie-intensiteitsdrempel van 12,5% voldoet.

> Lees meer

Bestelauto voor ondernemer vanaf 2025 fors duurder

11-1-2022
Bestelauto’s worden voor ondernemers vanaf 2025 fors duurder, zowel bij aankoop als in gebruik. Dit wordt veroorzaakt door een hogere bpm bij aanschaf en een hogere motorrijtuigenbelasting. Deze voorstellen staan in het Belastingplan 2023.

> Lees meer

Subsidie voor omzetverlies door hoogwater

11-1-2022
Ondernemers uit Noord-Brabant en Limburg kunnen vanaf 24 oktober subsidie aanvragen voor het omzetverlies dat zij leden door hoogwater in de zomer van 2021. Het betreft omzetverlies in het derde en vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022.

> Lees meer

Compensatie voor schade Brexit vanaf 1 november aanvragen

11-1-2022
Bent u benadeeld door de Brexit, dan kunt u vanaf 1 november 2022 compensatie aanvragen voor bepaalde kosten. De Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling komt u in deze kosten tegemoet, mits u voldoet aan de gestelde voorwaarden.

> Lees meer

Versoepeling betalingsregeling coronaschuld digitaal aan te vragen

31-10-2022
Ondernemers die problemen hebben met het terugbetalen van hun belastingschulden die tijdens de coronacrisis zijn opgebouwd, kunnen verzoeken om een versoepeling van de afbetalingsregeling. Deze verzoeken kunnen in november van dit jaar digitaal worden ingediend.

> Lees meer

Gratis VOG voor vrijwilligersorganisaties

28-10-2022
Bent u een non-profitorganisatie? En heeft u vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen? Dan kunt u onder voorwaarden gratis een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen voor deze vrijwilligers. Voor de aanvraag heeft u wel eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

> Lees meer

Speciale regeling gebruikelijk loon start-up verdwijnt

27-10-2022
Op dit moment geldt een speciale regeling voor start-ups waardoor zij zichzelf als voor de bv werkende aandeelhouder een lager gebruikelijk loon mogen uitkeren. Vanaf 2023 verdwijnt deze regeling.

> Lees meer

Vragen en antwoorden over 0% btw op zonnepanelen

27-10-2022
Het kabinet heeft voorgesteld om vanaf 2023 0% btw te laten gelden voor de levering en installatie van zonnepanelen op en in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Over de toepassing van dit nultarief beantwoordde de staatssecretaris onlangs een aantal vragen.

> Lees meer

Extra subsidie voor energiebesparende maatregelen

26-10-2022
Vanwege het grote aantal aanvragen, trekt het kabinet € 62 miljoen extra uit voor energiebesparende maatregelen via de ISDE-regeling. Daardoor is er in 2022 in totaal € 290 miljoen voor deze regeling beschikbaar.

> Lees meer

3750 euro subsidie omscholing kansrijke beroepen ICT en techniek

25-10-2022
Wanneer u als werkgever een werknemer wilt laten omscholen naar een beroep in de ICT of techniek, dan kunt u hiervoor onder voorwaarden subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het subsidiebedrag is € 3.750 per omscholingstraject.

> Lees meer

Sticker of O-document 1 november verplicht voor werkende Oekraïner

25-10-2022
De overgangsperiode waarin vluchtelingen uit de Oekraïne zonder werkvergunning konden werken zonder sticker of O-document in hun paspoort eindigt op 31 oktober 2022 definitief. Vanaf 1 november 2022 kunnen vluchtelingen uit de Oekraïne daarom niet meer werken zonder werkvergunning als ze geen sticker of O-document in hun paspoort hebben.

> Lees meer

Onderbouw uw vaste kostenvergoeding

24-10-2022
Geeft u uw werknemers een vaste kostenvergoeding? Dan kunt u misschien belasting besparen als u zorgt voor een goede vastlegging.

> Lees meer

Datum vaststelling TVL starters verlengd

24-10-2022
Starters krijgen meer tijd om de definitieve vaststelling van hun TVL, de zogenaamde Startersregeling, aan te vragen. Dit betreft de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. De deadline is verlengd van 1 december 2022 naar 1 februari 2023.

> Lees meer

Meer geld voor energie- en milieuvriendelijk ondernemen

21-10-2022
Voor ondernemers die energie- of milieuvriendelijk investeren, komt vanaf 2023 jaarlijks € 150 miljoen extra beschikbaar. Daartoe worden de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de regeling inzake vervroegd afschrijven op milieu-investeringen (Vamil) verhoogd. Dit is op Prinsjesdag bekendgemaakt.

> Lees meer

Grens aan aftrek periodieke giften

20-10-2022
De aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) wordt vanaf 2023 begrensd tot € 250.000 per kalenderjaar. Deze maatregel geldt voor alle periodieke giften die zijn aangegaan na 4 oktober 2022, 16.00 uur.

> Lees meer

Subsidie afgelaste evenementen begin 2022 nu aanvragen

20-10-2022
De subsidieregeling voor afgelaste evenementen vanwege corona is van start gegaan. Deze subsidie betreft evenementen die vanwege een verbod door de Rijksoverheid zijn afgelast in de periode 1 januari 2022 tot en met 8 maart 2022.

> Lees meer

Straks geen BOR/BOF meer voor verhuurd vastgoed

19-10-2022
Met de bedrijfsopvolgingsregeling kunt u uw onderneming fiscaal vriendelijk schenken of laten vererven bij uw overlijden. Het kabinet heeft aangekondigd dat deze mogelijkheid voor verhuurd vastgoed komt te vervallen.

> Lees meer

Lagere Aof-premie voor kleine werkgever vanaf 2023

18-10-2022
Het tarief van de gedifferentieerde premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds, de Aof-premie, gaat vanaf 2023 voor kleine werkgevers omlaag. Wat de nieuwe premie exact wordt, is nog niet bekend.

> Lees meer

Saldering terug geleverde elektriciteit zonnepanelen op jaarbasis

18-10-2022
Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft bevestigd dat saldering van de teruggeleverde elektriciteit opgewekt door zonnepanelen plaats moet vinden op jaarbasis. Hier was onduidelijkheid over, omdat sommige energieleveranciers de saldering over een andere tijdsperiode (wilden) verwerken.

> Lees meer

Vrije ruimte in 2023 naar 3% over fiscale loonsom van € 400.000

17-10-2022
Op Prinsjesdag werd al bekend dat de vrije ruimte in de werkkostenregeling volgend jaar zou stijgen naar 1,92% over een fiscale loonsom van € 400.000. Deze wordt voor 2023 nog verder verhoogd naar 3%.

> Lees meer

Voorwaarden tegemoetkoming energiekosten (TEK) bekend

17-10-2022
Het kabinet heeft de voorwaarden rond de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) bekendgemaakt. Via de TEK worden energie-intensieve mkb-bedrijven financieel ondersteund vanwege de huidige hoge energieprijzen. De TEK gaat gelden vanaf 1 november 2022, maar kan waarschijnlijk pas in het tweede kwartaal van 2023 worden opengesteld.

> Lees meer

Vanaf 2024 twee tarieven in box 2

14-10-2022
Houders van een aanmerkelijk belang, waaronder dga’s, krijgen vanaf 2024 te maken met twee tarieven in box 2. In box 2 worden de inkomsten uit een aanmerkelijk belang belast. Daarbij gaat het met name om dividenduitkeringen en om de winst behaald bij verkoop van een aanmerkelijk belang. Dit voorstel staat in het Belastingplan 2023.

> Lees meer

Top 10 Eindejaartips

13-10-2022
Welke fiscale maatregelen kunt u als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor u kunnen uitpakken? Hoe kunt u nu al slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2023 gaan gelden? Tien praktische tips.

> Lees meer

Top-10 Year-End Tips

13-10-2022
Which tax-related measures can you still benefit from this year as an entrepreneur? How can you respond smartly now to changes that will apply from 2023? Here are ten practical tips.

> Lees meer

STAP-subsidie focust meer op mbo 4

10-12-2022
De STAP-subsidie, ofwel het STAP-budget, zal zich meer focussen op scholingsaanvragen van mensen tot en met mbo 4. Dit heeft het kabinet op Prinsjesdag bekendgemaakt.

> Lees meer

Groene beleggingen? Mogelijk (meer) recht op rechtsherstel box 3

10-11-2022
De Belastingdienst heeft in het geautomatiseerde rechtsherstel box 3 groene spaartegoeden in de categorie overige bezittingen geplaatst. Heeft u groene spaartegoeden, dan kunt u deze in de categorie banktegoeden laten vallen. Dit pakt mogelijk financieel gunstig voor u uit.

> Lees meer

Verdere versoepeling aflossen belastingschuld corona

10-11-2022
Vanaf 1 oktober 2022 moeten bedrijven starten met het aflossen van hun opgebouwde belastingschuld in verband met corona. Besloten was dat, onder voorwaarden, een betaalpauze van drie maanden kan worden ingelast. Deze betaalpauze is onlangs verlengd naar zes maanden.

> Lees meer

Laatste tijdvak voor middeling is 2022-2024

10-10-2022
Bij een sterk wisselend inkomen kan het zijn dat u per saldo meer belasting betaalt dan wanneer dit inkomen gelijkmatig over de jaren verdeeld zou worden. In dat geval kunt u de middelingsregeling toepassen. Helaas is deze regeling in het tijdvak 2022-2024 waarschijnlijk voor het laatst toepasbaar.

> Lees meer

0% btw voor zonnepanelen op woningen vanaf 2023

10-10-2022
Het kabinet heeft voorgesteld om vanaf 2023 0% btw te laten gelden voor de levering en installatie van zonnepanelen op en in de onmiddellijke nabijheid van woningen. De beoogde administratieve lastenvermindering geldt niet voor iedereen.

> Lees meer

RDW in actie tegen onverzekerde landbouw- en bouwvoertuigen

10-7-2022
De RDW komt in actie om het aantal onverzekerde langbouw- en bouwvoertuigen te verminderen. De voertuigen moeten volgens de wet namelijk minstens WA verzekerd zijn.

> Lees meer

Soepeler regulier uitstelbeleid Belastingdienst

10-6-2022
Om ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen meer te ondersteunen, versoepelt de Belastingdienst het beleid voor uitstel van betaling vanaf 1 oktober 2022.

> Lees meer

Minder jubelton in 2023, afgeschaft in 2024

10-6-2022
De eenmalige belastingvrije schenking voor onder andere de aankoop van een woning, ook bekend als de ‘jubelton’, wordt afgeschaft. Dit voornemen van het kabinet was al in het coalitieakkoord bekendgemaakt en is op Prinsjesdag opgenomen in het Belastingplan 2023.

> Lees meer

Lagere energierekening vanaf november 2022

10-5-2022
Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor huishoudens en andere kleinverbruikers, zoals winkeliers en verenigingen. Zij ontvangen in november en december 2022 bovendien al een vaste korting op de energierekening.

> Lees meer

Let op de peildatumarbitragebepaling box 3-stelsel 2023

10-5-2022
Op Prinsjesdag 2022 is een nieuwe wijze van berekening van de box 3-heffing voorgesteld. Deze berekening lijkt op de wijze waarop momenteel rechtsherstel wordt geboden voor box 3. Nieuw ten opzichte van dit rechtsherstel is echter de bepaling over de peildatumarbitrage.

> Lees meer

TEK: financiële steun voor energie-intensief mkb

10-5-2022
Het kabinet gaat energie-intensieve mkb-bedrijven financieel ondersteunen. Daartoe wordt de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) in het leven geroepen. Dit heeft minister Adriaansens bekendgemaakt. Voor consumenten en kleinere mkb-bedrijven die geen grootverbruiker zijn van energie wordt een andere regeling getroffen.

> Lees meer

Laatste mogelijkheid voor opbouw FOR

10-4-2022
In de belastingplannen voor 2023 is het afschaffen van de FOR, de fiscale oudedagsreserve, opgenomen. Als deze plannen door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen, kan de ondernemer in de inkomstenbelasting alleen nog in 2022 een dotatie doen aan de FOR.

> Lees meer

Forse stijging tarief box 3

10-4-2022
Het kabinet stelt voor om opbrengsten uit sparen en beleggen voortaan zwaarder te belasten. Daarom wordt het belastingtarief van box 3 van 31% volgend jaar verhoogd naar 32%. In 2024 en 2025 stijgt het tarief verder naar 33% respectievelijk 34%. Hierdoor betaalt u in 2025 per saldo bijna 10% meer belasting over uw vermogen vergeleken met nu.

> Lees meer

Kosten naheffing parkeren volgend jaar bijna 10% hoger

10-3-2022
Als u uw auto parkeert zonder voldoende parkeerbelasting te betalen, loopt u kans op de naheffing parkeerbelasting. Deze naheffing bestaat uit een bedrag aan te betalen parkeergeld, plus een bedrag ter dekking van de kosten. Dit laatste bedrag stijgt volgend jaar met bijna 10%.

> Lees meer

Inkomensafhankelijke combinatiekorting vervalt per 2025

10-3-2022
De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een korting op te betalen belasting waar ouders met jonge kinderen recht op hebben als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. In het Belastingplan 2023 is voorgesteld om de IACK vanaf 2025 af te schaffen.

> Lees meer

Deurwaarder bij niet terugbetalen TVL

30-9-2022
Ondernemers die te veel TVL hebben ontvangen, dit moeten terugbetalen en niet reageren op tal van berichten en telefoontjes, krijgen binnenkort een deurwaarder op de stoep. Dit heeft de RVO bekendgemaakt. Het betreft tot nu toe zo’n 2.000 ondernemers.

> Lees meer

Vrije ruimte werkkostenregeling verruimd

29-9-2022
Volgend jaar wordt de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling verruimd. Het percentage van 1,7% voor 2022 dat geldt voor een loonsom tot € 400.000 wordt voor 2023 verhoogd naar 1,92%. Dit voornemen heeft het kabinet op Prinsjesdag bekendgemaakt.

> Lees meer

Belastingdienst soepel bij vertraging BSN

29-9-2022
Het verstrekken van een burgerservicenummer, BSN, loopt op dit moment vertraging op bij diverse gemeentes. Werkgevers zijn echter verplicht tijdig over het BSN van nieuw personeel te beschikken. De Belastingdienst heeft daarom bekendgemaakt soepel met deze verplichting om te gaan.

> Lees meer

Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2022

28-9-2022
Als u een vakantiewoning op het oog heeft in Nederland, zijn er fiscale regels over de aankoop en het gebruik hiervan. Denk aan inkomstenbelasting, onroerendezaakbelasting en mogelijk ook overdrachtsbelasting, omzetbelasting en forensenbelasting.

> Lees meer

Mag u de zakelijke e-mail van uw werknemers controleren?

28-9-2022
Als uw medewerkers gebruikmaken van een zakelijk e-mailadres, mag u dan het e-mailverkeer controleren? Of schendt u dan de privacyrechten van uw personeel?

> Lees meer

Niet-bezwaarmakers box 3 krijgen geen rechtsherstel

27-9-2022
Diegenen die geen of te laat bezwaar maakten tegen box 3 krijgen geen rechtsherstel. Staatssecretaris van Rij heeft dit onlangs bevestigd en toegelicht.

> Lees meer

Wellicht verder uitstel van betaling fiscale coronaschulden

27-9-2022
Tijdens de coronacrisis konden ondernemers uitstel van betaling krijgen voor hun belastingschulden. Deze belastingschulden moeten vanaf 1 oktober van dit jaar worden afgelost. Wellicht is het mogelijk dat er een betaalpauze van een half jaar kan worden ingelast.

> Lees meer

Bezitten, schenken en erven verhuurde woning vanaf 2023 hoger belast

26-9-2022
Bezit u een verhuurde woning? Of erft of krijgt u een verhuurde woning geschonken? Dan betaalt u vanaf 2023 meer belasting. Dit komt omdat het kabinet de zogenaamde leegwaarderatio voor verhuurde woningen volgend jaar sterk wil verhogen.

> Lees meer

Top 10 proposals from Prince’s Day 2022

26-9-2022
What important tax proposals for entrepreneurs did the Minister of Finance, Sigrid Kaag, pull from her briefcase on Prince’s Day 2022? An explanation of the ten most important ones is provided below.

> Lees meer

Belastingvrije kilometervergoeding omhoog in 2023 én 2024

23-9-2022
Vanaf volgend jaar kunnen werkgevers een iets hogere kilometervergoeding geven voor zakelijke reiskosten, waaronder woon-werkverkeer. De vergoeding die fiscaalvrij mag worden verstrekt, stijgt per 1 januari 2023 van € 0,19 per km naar € 0,21 per km. Dit heeft het kabinet op Prinsjesdag bekendgemaakt.

> Lees meer

Zelfstandigenaftrek komende jaren fors omlaag

22-9-2022
De zelfstandigenaftrek wordt de komende vijf jaar zeer sterk verminderd en uiteindelijk teruggebracht naar € 900 in 2027. De zelfstandigenaftrek bedraagt nu nog € 6.310.

> Lees meer

Volgend jaar tarief box 1 verder omlaag

22-9-2022
Het tarief van de 1e schijf van box 1, de inkomstenbelasting, gaat volgend jaar van 37,07% naar 36,93%. Het tarief zou al verlaagd worden naar 37,05%, maar om de koopkracht enigszins te herstellen, is het tarief met 0,12%-punt extra verlaagd. Dit staat in het Belastingplan 2023 dat op Prinsjesdag is gepresenteerd.

> Lees meer

Top 10 Prinsjesdag 2022

21-9-2022
Welke belangrijke fiscale voorstellen voor ondernemers kwamen op Prinsjesdag 2022 uit het koffertje van minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij.

> Lees meer

Verruimde betalingsregeling voor terugbetalen toeslagen

20-9-2022
Heeft u de afgelopen jaren te veel toeslag, zoals huur- of zorgtoeslag ontvangen, dan dient u dit te veel ontvangen bedrag terug te betalen. Vanwege corona was de invordering van terug te betalen bedragen tijdelijk opgeschort. De invordering is door de Belastingdienst inmiddels gefaseerd weer opgestart. Dit gaat vergezeld van verruimde betalingsregelingen.

> Lees meer

Geen aftrek btw zonnepanelen bij onbelaste verhuur

20-9-2022
Als ondernemer kunt u in beginsel de btw op zonnepanelen aftrekken. Dat geldt echter niet als u het gebouw waarop de zonnepanelen bevestigd zijn, onbelast verhuurt en de levering van elektra een bijkomende prestatie is voor de verhuur.

> Lees meer

Maxima 2023 topinkomens WNT bekend

19-9-2022
De maxima van de Wet normering topinkomens (WNT) voor 2023 zijn bekendgemaakt. Zo is het algemeen bezoldigingsmaximum voor het jaar 2023 vastgesteld op € 223.000.

> Lees meer

Hogere verlofuitkering door bijzondere minimumloonsverhoging

19-9-2022
Door de voorgenomen bijzondere minimumloonsverhoging per 1 januari 2023 stijgt ook de uitkering van uw werknemer die het minimumloon verdient en die aanvullend geboorteverlof of betaald ouderschapsverlof opneemt. Houd dit als werkgever in de gaten.

> Lees meer

9%, 21% of geen btw bij verhuur opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen

16-9-2022
Welk btw-tarief dienen hotels, pensions en vakantiebestedingsbedrijven te hanteren bij de verhuur van accommodaties aan gemeenten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen? De Belastingdienst heeft uitleg gegeven.

> Lees meer

Aanvraag of beëindiging eigenrisicodragerschap voor 1 oktober

16-9-2022
Wilt u het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet of de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) stopzetten of juist laten starten per 1 januari 2023? Dan moet u vóór 1 oktober a.s. actie ondernemen.

> Lees meer

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel lenen bij eigen bv aan

15-9-2022
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’, ook wel dga-taks genoemd, aangenomen. Dit wetsvoorstel wil bij leningen van meer dan € 700.000 bij de eigen bv, het bedrag boven die € 700.000 belasten in box 2.

> Lees meer

Tot eind september weer aanvraag SLIM mogelijk

15-9-2022
Tot en met 30 september 2022 17.00 uur is het voor individuele mkb-ondernemingen weer mogelijk om SLIM-subsidie aan te vragen. SLIM is een subsidieregeling voor leren en ontwikkelen in het mkb.

> Lees meer

Ook KIA voor Bed & Breakfast?

14-9-2022
Veel Nederlanders verhuren af en toe kamers of een deel van hun woning aan vakantiegangers. Kunt u dan voor dit deel van uw woning ook de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen claimen? En waar hangt dit vanaf?

> Lees meer

Voorwaarden versoepeling aflossen belastingschuld corona

14-9-2022
Levensvatbare bedrijven met thans financiële problemen mogen hun tijdens de coronacrisis opgebouwde belastingschulden in zeven in plaats van vijf jaar aflossen. De voorwaarden voor deze verlenging zijn nu door staatssecretaris Van Rij bekendgemaakt.

> Lees meer

Vakantie is ook 'herhalend ritme' bij bepaling IACK gescheiden partners

13-9-2022
Ouders die na een echtscheiding de zorg voor een of meer kinderen jonger dan 12 jaar gelijkelijk verdelen, hebben recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Een voorwaarde is dat de zorg gelijkelijk verdeeld is, al wijkt men daar van af tijdens vakantie.

> Lees meer

Overstap pensioen dga van kapitaaldekkings- naar omslagstelsel toegestaan?

13-9-2022
Als dga kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Maar als u een dergelijk pensioen nog heeft, mag u dit dan anders waarderen? En mag u dan een pensioen dat is gewaardeerd op basis van het kapitaaldekkingsstelsel waarderen op basis van het omslagstelsel? De meningen zijn verdeeld, zo bleek onlangs.

> Lees meer

Meer belasting bij schenken of erven verhuurde woning

9-12-2022
Wie een verhuurde woning erft of geschonken krijgt, betaalt vanaf 2023 fors meer belasting. Het kabinet wil de korting die nu nog geldt voor verhuurde woningen namelijk per 2023 afschaffen.

> Lees meer

Compensatie voor eHerkenning verlengd

9-12-2022
Ondernemers die uitsluitend voor de belastingaangifte eHerkenning aan moeten schaffen, kunnen hiervoor € 24,20 per jaar aan financiële compensatie krijgen. Deze compensatieregeling wordt verlengd.

> Lees meer

Extra mogelijkheid aanvraag voorschot GLB-subsidies

9-9-2022
Als landbouwer kon u ook dit jaar subsidies aanvragen uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in de Gecombineerde opgave. Heeft u dit jaar uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling aangevraagd, dan heeft u van 5 tot en met 26 september 2022 een extra mogelijkheid om het voorschot aan te vragen.

> Lees meer

Auto van de zaak vóór aanvang dienstbetrekking

9-8-2022
In de huidige tijd van extreme krapte op de arbeidsmarkt komt het nogal eens voor dat aan een toekomstige werknemer al een auto ter beschikking wordt gesteld nog voordat hij begonnen is. Wat zijn hiervan de fiscale gevolgen?

> Lees meer
Ik wil:
Ik zoek informatie over:

Nieuwsbrief