Nieuws

Afspraak maken?

Bel (0416) 33 70 10
of vul het formulier in

Nieuws

Top 10 proposals from Prince’s Day 2021

24-9-2021
What important tax proposals for entrepreneurs did the caretaker Minister of Finance pull from his briefcase on Prince’s Day? An explanation of the ten most important ones is provided below.

> Lees meer

Sparen en beleggen iets minder zwaar belast

24-9-2021
Sparen en beleggen wordt volgend jaar iets minder zwaar belast. Dit blijkt uit de stukken die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

> Lees meer

Per 2022 meer milieu-investeringsaftrek

24-9-2021
Als u volgend jaar milieuvriendelijk investeert, kunt u in aanmerking komen voor een hogere milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit staat in het Belastingplan 2022 dat op Prinsjesdag is bekendgemaakt.

> Lees meer

Bijtelling elektrische auto in 2022 extra omhoog

23-9-2021
De bijtelling voor de volledig elektrische auto van de zaak gaat volgend jaar extra omhoog. Dit staat in het Belastingplan 2022.

> Lees meer

Vanaf 2022 belastingvrije thuiswerkvergoeding mogelijk

23-9-2021
Vanwege corona wordt er nog veel thuis gewerkt. Vanaf volgend jaar is het mogelijk om werknemers hiervoor een belastingvrije vergoeding van € 2 per dag te geven. Dit staat in het Belastingplan 2022.

> Lees meer

Top 10 Prinsjesdag 2021

22-9-2021
Welke belangrijke fiscale voorstellen voor ondernemers kwamen op Prinsjesdag uit het koffertje van de demissionair minister van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij.

> Lees meer

Per 2026 kilometerheffing vrachtauto

21-9-2021
Het is de bedoeling dat er in Nederland vanaf 2026 een kilometerheffing wordt ingevoerd voor vrachtauto’s die gebruik maken van snelwegen of van een aantal provinciale en lokale wegen. De opbrengst van de heffing wordt besteed aan milieuvriendelijke maatregelen inzake het wegvervoer.

> Lees meer

Aftrek hypotheekrente vergeten bij lening familie of bv?

21-9-2021
Leende u geld bij de bv of een familielid voor een woning en vergat u de rente per abuis in aftrek te brengen, dan kunt u dat niet in alle gevallen herstellen volgens de Belastingdienst. Een adviseur van de Hoge Raad adviseerde de Hoge Raad onlangs echter om de aftrek van rente toch toe te staan.

> Lees meer

Laatste keer NOW vóór 1 oktober aanvragen

20-9-2021
U kunt voor de zesde keer een tegemoetkoming in loonkosten aanvragen via de NOW. Uw aanvraag moet dan uiterlijk 30 september bij het UWV binnen zijn. Het gaat dan om de periode juli, augustus en september 2021.

> Lees meer

Met terugwerkende kracht de bv in? Wees op tijd!

20-9-2021
Heeft u een eenmanszaak, vof of maatschap? Dan is het raadzaam om van tijd tot tijd te beoordelen of de overstap naar een bv raadzaam is. Maak die beoordeling nu. Als u namelijk vóór 1 oktober 2021 actie onderneemt, dan kan de overstap fiscaal zelfs nog met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

> Lees meer

Wat kan er fiscaal wel voor een gezonde lunch?

16-9-2021
Werkgevers die hun personeel voorzien van een gezonde lunch, krijgen hiervoor geen extra fiscale faciliteit. Dit blijkt uit het eerdere antwoord van staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen. Maar wat kan er wel?

> Lees meer

Gebruikelijk loon niet lager door ziekte

16-9-2021
Als dga moet u uit uw bv een gebruikelijk loon opnemen. Ziekte leidt er in beginsel niet toe dat het gebruikelijk loon lager mag worden gesteld dan wettelijk is voorgeschreven, aldus rechtbank Gelderland.

> Lees meer

Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2021

15-9-2021
Als u een vakantiewoning op het oog heeft in Nederland, zijn er fiscale regels over de aankoop en het gebruik hiervan. Denk aan inkomstenbelasting, onroerendezaakbelasting en mogelijk ook overdrachtsbelasting, omzetbelasting en forensenbelasting.

> Lees meer

Met terugwerkende kracht de bv uit? Deadline 1 oktober

14-9-2021
Als u opereert vanuit een bv, kunnen er redenen zijn uw bv om te zetten naar een eenmanszaak, vof of maatschap. Maak die beoordeling op tijd. Als u namelijk vóór 1 oktober 2021 uw intentie om de bv uit te gaan registreert bij de Belastingdienst, kan dat fiscaal zonder afrekening met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

> Lees meer

Premies ZW en WGA volgend jaar omhoog

14-9-2021
De gemiddelde werkgeverspremies voor de ziektewet (ZW) en voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) gaan volgend jaar omhoog. Dit heeft het UWV bekendgemaakt.

> Lees meer

Aanvragen uitstel van belasting tot 1 oktober

13-9-2021
Ondernemers die door de coronacrisis hun belastingen niet tijdig kunnen betalen, kunnen nog tot 1 oktober van dit jaar bijzonder uitstel aanvragen. Heeft u al bijzonder uitstel aangevraagd en loopt dit vóór 1 oktober af, dan hoeft u geen verlenging aan te vragen voor de belastingen waarvoor u al bijzonder uitstel hebt.

> Lees meer

Prinsjesdag 2021: wat weten we al?

13-9-2021
Nog even en het is weer Prinsjesdag en dan weten we onder meer wat er op belastinggebied in 2022 gaat veranderen. Maar wat is al uitgelekt of was al eerder bekend? Een paar belangrijke punten op een rij.

> Lees meer

Gebruik in 2021 de ruimere vrije ruimte in de WKR

9-9-2021
Vanwege de coronacrisis bestonden in 2020 al ruimere mogelijkheden om werknemers onbelast een vergoeding of verstrekking te geven. Voor het jaar 2021 gelden dezelfde verruimingen. Maak hiervan in 2021 nog gebruik. Vanaf 2022 wordt namelijk weer teruggekeerd naar het oude niveau.

> Lees meer

Niet uitbetaald pensioen dga wel belast

9-8-2021
Als u als dga van uw bv geen pensioen krijgt terwijl u hier wel recht op heeft, betekent dit niet automatisch dat het ook niet belast is. Dit besliste rechtbank Gelderland eerder.

> Lees meer

Is de fiscale eenheid vennootschapsbelasting nog aantrekkelijk?

9-8-2021
In de vennootschapsbelasting bestaan al jaren twee tarieven. In 2021 is het verschil tussen het lage en hoge tarief weer groter geworden. En voor 2022 is voorzien dat het verschil nog groter wordt. Reden om afscheid te nemen van de fiscale eenheid?

> Lees meer

Luxere ARBO-voorziening vergoeden?

9-7-2021
Op dit moment werken nog veel werknemers (deels) thuis. U kunt daartoe ARBO-voorzieningen, bijvoorbeeld een bureaustoel, voor de thuiswerkplek onbelast aan uw werknemers vergoeden. Maar kunt u ook een luxere versie onbelast aan uw werknemer vergoeden of aan uw werknemer hiervoor een eigen bijdrage vragen?

> Lees meer

Eigenrisicodrager WGA of ZW? Uiterlijk 1 oktober wijzigen!

9-7-2021
Wilt u per 1 januari 2022 eigenrisicodrager worden voor de WGA of ZW? Of bent u eigenrisicodrager en wilt u opzeggen? Dan moet u dat uiterlijk 1 oktober aanvragen bij de Belastingdienst.

> Lees meer

U kunt niet betalen? Wat nu met de al afgetrokken btw?

9-6-2021
Soms is een ondernemer niet in staat om zijn facturen te betalen. Betaalt u uw facturen niet (op tijd)? Houd er dan rekening mee dat u (mogelijk) de btw die u eerder in aftrek bracht aan de Belastingdienst, moet terugbetalen.

> Lees meer

Verschuldigde rente aan dga is winstuitdeling

9-6-2021
Als u als dga een lening sluit bij uw bv, moet u hierover in de regel rente betalen. Gebeurt dit niet, dan is er sprake van een belaste winstuitdeling, aldus de rechtbank Gelderland.

> Lees meer

Nieuwe subsidie advisering energiebesparing MKB

9-2-2021
Ondernemers in het mkb die energie willen besparen, kunnen vanaf 1 oktober van dit jaar subsidie krijgen voor de noodzakelijke advieskosten. De extra subsidie is verkrijgbaar tot en met 30 september 2022.

> Lees meer

Slecht betalende afnemer? Vraag de btw op tijd terug

9-1-2021
Heeft u te maken met niet of slecht betalende afnemers, zorg dan dat u wel op tijd de afgedragen btw terugvraagt. Doet u dit te laat, dan loopt u namelijk het risico dat de Belastingdienst de btw niet meer aan u terugbetaalt.

> Lees meer

Subsidiepot voor elektrische auto leeg

9-1-2021
Particulieren die een elektrische auto aanschaffen, kunnen hiervoor subsidie krijgen. Deze subsidie is voor dit jaar echter al op, zowel voor nieuwe als voor gebruikte elektrische personenauto’s. Dit meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

> Lees meer

Coronasteun beëindigd, wel enkele uitzonderingen

31-8-2021
De financiële tegemoetkomingen voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis, worden definitief per 1 oktober aanstaande beëindigd. Wel zullen er enkele uitzonderingen blijven. Zo blijven de kredietregelingen tot einde van het jaar in stand, net zoals de onbelaste reiskostenvergoeding.

> Lees meer

Bedrijfsfusie met terugwerkende kracht? Registreer voor 1 oktober

30-8-2021
Bij een bedrijfsfusie draagt uw bv de onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan over aan een ander lichaam. Dit andere lichaam reikt als vergoeding daarvoor aandelen uit aan uw bv.

> Lees meer

Onbelaste vaste reiskostenvergoeding ook vanaf 1 oktober 2021

29-8-2021
Vanwege de coronacrisis werken in 2021 werknemers veel of zelfs alleen maar vanuit huis. Tot 1 oktober 2021 bestond al een goedkeuring waardoor de werkgever een onbelaste vaste reiskostenvergoeding kan blijven doorbetalen, dus ook als de werknemer niet of nauwelijks naar het werk reist vanwege thuiswerk. Deze goedkeuring is verlengd tot en met 31 december 2021, zo maakte het kabinet maandag 30 augustus bekend.

> Lees meer

TVL derde kwartaal vanaf 31 augustus aan te vragen

26-8-2021
Ondernemers met minstens 30% omzetverlies kunnen voor het derde kwartaal van dit jaar vanaf 31 augustus TVL aanvragen. Aanvragen moet digitaal bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

> Lees meer

Geen ANBI meer? Let op deadline 1 september

26-8-2021
Er geldt een informatieplicht voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) die deze status hebben verloren en op dat moment een vermogen hadden van meer dan € 25.000.

> Lees meer

Aanvraag SLIM-subsidie weer mogelijk per 1 september

25-8-2021
De SLIM-subsidie is een stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-bedrijven. In maart van dit jaar kon u deze subsidie al aanvragen. In september is hiervoor een tweede mogelijkheid.

> Lees meer

Voorkom problemen bij vaststellen TVL

24-8-2021
Ondernemers die de tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) hebben aangevraagd, ervaren soms technische problemen die zich met name voordoen bij het vaststellen van het werkelijke omzetverlies.

> Lees meer

NOW aan te vragen voor juli tot en met september

24-8-2021
Ondernemers kunnen voor de zesde NOW-periode, de periode van juli tot en met september 2021, een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit is mogelijk tot en met uiterlijk 30 september 2021.

> Lees meer

Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2021

23-8-2021
Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen.

> Lees meer

Vraag op tijd buitenlandse btw terug

23-8-2021
Als u in 2020 in een ander EU-land buitenlandse btw op kosten betaalde, heeft u nog maar even om deze btw terug te vragen. De deadline ligt namelijk op 30 september 2021. De Belastingdienst waarschuwt om tijdig actie te ondernemen, omdat in voorgaande jaren de laatste dagen de systemen overbelast raakten.

> Lees meer

Advieswijzer Overstappen naar een bv 2021

19-8-2021
De bv is in het mkb een populaire rechtsvorm, onder andere vanwege fiscale motieven. Wat zijn deze fiscale motieven? Welke voor- en nadelen kleven er aan een dergelijke overstap en welke aspecten komen er nog meer bij kijken?

> Lees meer

Boete bij concurrentiebeding?

17-8-2021
In veel overeenkomsten is er een boetebeding opgenomen, waarin wordt geregeld welke boete er verschuldigd is als een andere bepaling, zoals een concurrentiebeding of een geheimhoudingsbeding, wordt overtreden. Wat als uw ex-werknemer zo’n beding overtreedt? Wat zegt de rechtspraak hierover?

> Lees meer

Concurrentiebeding bij overname? Vergeet het niet!

16-8-2021
Bij een bedrijfsovername zal de koper willen vermijden dat de verkoper onmiddellijk gaat concurreren met de verkochte onderneming. Denk bij het sluiten van een koopovereenkomst daarom altijd aan het overeenkomen van een concurrentiebeding en een bijbehorend boetebeding. Zo voorkomt u dat de verkoper de belangrijkste concurrent wordt.

> Lees meer

Het kiezen van een incassobureau, waar let je op?

8-12-2021
Openstaande facturen zijn voor veel ondernemers een grote bron van ergernis. Als de klant blijft weigeren om de factuur te voldoen, kan het inschakelen van een incassobureau uitkomst bieden. Waar moet u op letten?

> Lees meer

Arbeidsverleden bij bepaling transitievergoeding

8-10-2021
Stel nu dat een werknemer zelf zijn dienstverband opzegt, elders gaat werken en korte tijd later weer bij de werkgever terugkeert. Hoe moet dan de transitievergoeding worden berekend als dit laatste dienstverband ten einde komt? Moet worden uitgegaan van de gehele periode dat de werknemer in dienst was of moet alleen worden gekeken naar het moment dat de werknemer opnieuw in dienst is getreden?

> Lees meer

Lagere btw-correctie privégebruik auto mogelijk?

8-9-2021
Statistische gegevens kunnen worden gebruikt om aan te tonen dat het vaste forfaitaire percentage om het privégebruik auto vast te stellen, te hoog is. Dat heeft de Hoge Raad eerder geoordeeld. Een ondernemer die hiervan gebruik wilde maken, werd echter door de rechtbank teruggefloten.

> Lees meer

Subsidieregeling 'NL leert door' voortgezet

8-5-2021
Via de subsidieregeling ‘NL leert door’ kan ook dit jaar subsidie worden aangevraagd voor het aanbieden van (online) scholing. Doel is een bijdrage te leveren aan het behoud van werk of het versterken van de arbeidsmarktpositie van werkenden en niet-werkenden.

> Lees meer

Drankje bij toegangsticket, hoog of laag btw-tarief?

8-3-2021
Als u verschillende prestaties aanbiedt, kunnen die voor de btw onder omstandigheden toch als één prestatie worden aangemerkt. Onder andere wanneer er sprake is van een ‘bijkomende prestatie’. Maar wanneer is hiervan sprake?

> Lees meer

Vaststelling TVL eerste kwartaal 2021 van start

8-2-2021
In de eerste week van augustus start de vaststelling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het eerste kwartaal van 2021. Ondernemers krijgen van de RVO een e-mail om een vaststellingsverzoek in te dienen met de werkelijke omzetcijfers.

> Lees meer

Belastingheffing box 3 buitensporige last?

29-7-2021
Als u moet interen op uw vermogen om de verschuldigde belasting te kunnen betalen, is dit een aanwijzing dat er sprake kan zijn van een zogenaamde buitensporige last. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad. De zaak werd voor verder onderzoek doorverwezen naar het hof.

> Lees meer

Lager gebruikelijk loon dan minimumloon mogelijk

28-7-2021
De Belastingdienst is niet langer van mening dat het gebruikelijk loon van de dga van een bv onder alle omstandigheden minstens gelijk moet zijn aan het minimumloon.

> Lees meer

Hoge Raad beperkt aftrek btw op woning met zonnepanelen

26-7-2021
Als u uw woning voorziet van zonnepanelen, is de btw op deze zonnepanelen in beginsel aftrekbaar. Of de btw op de woning zelf door de plaatsing van de zonnepanelen ook aftrekbaar is, is nog maar de vraag. Dit volgt uit een recent arrest van de Hoge Raad.

> Lees meer

Loket NOW gaat per 26 juli open

22-7-2021
Vanaf maandag 26 juli kunnen werkgevers opnieuw NOW aanvragen. Dit keer betreft het de NOW voor de periode juli t/m september 2021. Op de site van het UWV treft u dan het aanvraagformulier aan dat tot en met 30 september kan worden ingediend.

> Lees meer

Subsidie emissieloze bedrijfsauto aangepast

21-7-2021
De levertijden voor emissieloze bedrijfsauto’s zijn de afgelopen tijd behoorlijk opgelopen. In verband daarmee is de subsidie op deze auto’s aangepast, zodat de langere levertijd niet aan de subsidie in de weg hoeft te staan.

> Lees meer

Subsidieregeling evenementen uitgebreid

21-7-2021
De subsidieregeling voor de evenementenbranche is tijdelijk uitgebreid. Dit betekent onder meer dat een vergoeding van 100% van de kosten kan worden verkregen als een evenement vanwege corona moet worden afgelast.

> Lees meer

Nieuwe regels registratie medisch-specialistische zorg

20-7-2021
De NZa heeft eerder aangekondigd dat per 1 januari 2022 de regels die gelden bij de registratie van medisch-specialistische zorg (MSZ) worden aangepast.

> Lees meer

Hoog of laag btw-tarief bij parkeerdiensten attractiepark?

19-7-2021
Bied je als ondernemer naast toegang tot bijvoorbeeld een attractiepark, museum of festival ook parkeerdiensten aan, dan moet je daarover btw rekenen. Hoeveel?

> Lees meer

Online borrelen, hoe zit het fiscaal?

19-7-2021
Er wordt, nu corona opnieuw oplaait, weer veel thuis gewerkt. Misschien wilt u iets extra’s voor uw werknemers doen en een online borrel organiseren? Hoe zit dat precies?

> Lees meer

Uitstel mogelijk bij schrijnende situatie erfbelasting

15-7-2021
De fiscus kan in schrijnende situaties voortaan uitstel van betaling van erfbelasting verlenen. Uitstel van betaling is ook mogelijk voor andere aanslagen die tot de nalatenschap behoren. Dit heeft staatssecretaris Vijlbrief eerder bekendgemaakt.

> Lees meer

Meer uren werken dan vastgelegd? Waar moet u op letten?

14-7-2021
Ligt het aantal uren dat een werknemer werkt structureel hoger dan overeengekomen? Dan kan een werknemer deze arbeidsomvang afdwingen bij de werkgever. Ook al zijn er andere uren overeengekomen.

> Lees meer

Corona? Geen verdere versoepeling excessief lenen dga

14-7-2021
Vanaf 2023 mogen dga’s niet meer dan € 500.000 lenen bij hun eigen bv. Het wetsvoorstel waarin dit geregeld wordt, zal niet verder worden versoepeld vanwege de coronacrisis. Dit meldde staatssecretaris Vijlbrief eerder aan de Tweede kamer.

> Lees meer

Weigert een werknemer een passende functie?

13-7-2021
Als een werknemer wiens functie is komen te vervallen, niet reageert op een aangeboden passende functie kan dit tot gevolg hebben dat hij geen recht heeft op een transitievergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen.

> Lees meer

Bespaar overdrachtsbelasting bij aankoop aandelen

13-7-2021
Een gerechtshof heeft eerder geoordeeld dat er geen overdrachtsbelasting is verschuldigd over de aankoop van aandelen in een opslagbedrijf. Het gerechtshof vond dat niet was voldaan aan alle voorwaarden om overdrachtsbelasting te heffen. Dat biedt mogelijkheden voor bezwaar.

> Lees meer

Is een werknemer ernstig ziek? Dan vervroegd IVA aanvragen

7-12-2021
In bepaalde situaties hoeft bij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer niet de wachttijd van 104 weken te worden aangehouden, maar kan er een vervroegde IVA-uitkering worden aangevraagd. Voor een vervroegde IVA-uitkering geldt een strenger criterium dan voor een reguliere IVA-uitkering na het einde van de wachttijd. Waar moeten uw werknemer en u dan op letten?

> Lees meer

Vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen?

7-12-2021
Als u zaken aan uw personeel vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, is dit in de regel belast. Maar niet altijd en daarbij kan het verschil maken of u een zaak vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt. Maar wat is het onderscheid?

> Lees meer

Houd als dga privézaken gescheiden van de bv

7-8-2021
Als uw bv investeert en hier mee verlies lijdt, is dit in beginsel fiscaal aftrekbaar. Investeert u als dga in privé, dan is dit niet fiscaal aftrekbaar. Daarom is het belangrijk om privé- en zakelijke investeringen goed van elkaar te scheiden.

> Lees meer

Factuur op de zaak, btw automatisch aftrekbaar?

7-7-2021
Het enkele feit dat een factuur op naam van een onderneming staat, betekent nog niet automatisch dat de vermelde btw aftrekbaar is. Van belang is tevens of de zaken gebruikt worden om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Zo niet, dan is de aftrek van btw uitgesloten.

> Lees meer

Extra slot of reparatie fietsregeling belast of onbelast?

7-7-2021
De Belastingdienst vindt dat dat het vergoeden of verstrekken van accessoires die verband houden met een ter beschikking gestelde fiets onbelast is. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld een extra slot, het vergoeden van reparatiekosten of om een fietsverzekering.

> Lees meer

Voorwaarden Tozo Q3 2021 gewijzigd

7-6-2021
Ook per 1 juli kunnen ondernemers, onder wie zzp’ers, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen. Wat zijn de voorwaarden?

> Lees meer

Advieswijzer Scholing en Personeel 2021

7-6-2021
Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren. Ook is er onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage mogelijk vanuit een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor uw branche. In deze advieswijzer worden de regelingen uitgelegd.

> Lees meer

Deadline vaststellen TVL Q4 2020 verlengd naar 1 september

7-5-2021
Ondernemers krijgen twee maanden langer de tijd om aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) de definitieve omzetdaling door te geven in het kader van de TVL over het vierde kwartaal van 2020, de periode oktober t/m december 2020. De gegevens moeten vóór 1 september van dit jaar worden aangeleverd in plaats van 1 juli.

> Lees meer

Versoepeling KOR met terugwerkende kracht

7-5-2021
Wanneer u als ondernemer een jaaromzet van maximaal € 1.800 heeft, dan kunt u de kleineondernemersregeling (KOR) voor de btw toepassen zonder dat u dit meldt aan de Belastingdienst. Ook de minimale termijn van drie jaar voor toepassing van de KOR wordt losgelaten.

> Lees meer

Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2021

7-1-2021
Een particulier die gebruikmaakt van zonnepanelen op zijn woning, kan de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. In deze advieswijzer leggen we uit wat de voorwaarden zijn.

> Lees meer

Kabinet maximeert NOW vanaf 1 juli op 80%

30-6-2021
Omdat corona op zijn retour is, wordt de tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW gemaximeerd op 80% van het omzetverlies. Het nieuwe maximum gaat in vanaf 1 juli aanstaande.

> Lees meer

Herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 mogelijk

30-6-2021
Ondernemers met omzetverlies vanwege corona of door een andere oorzaak, kunnen een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten (TVL). De omvang van de tegemoetkoming is mede afhankelijk van uw activiteiten volgens uw SBI-code. Voor de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 kunt u een verzoek indienen tot afwijking van uw SBI-code als deze afwijken van uw hoofdactiviteiten.

> Lees meer

Pas op! Hoog btw-tarief bij digitaal cultureel evenement

29-6-2021
De laatste tijd is voor veel fysieke evenementen een digitale vervanging gezocht. Zo ook voor culturele evenementen. Denk bijvoorbeeld aan een theatervoorstellingen of festivals. Het verlenen van toegang tot fysieke culturele evenementen is belast tegen het lage btw-tarief van 9%, maar dat geldt niet voor de digitale vervanging ervan. Daar geldt het hoge tarief van 21%.

> Lees meer

Aanvraag NOW Q3 start 5 juli

29-6-2021
Werkgevers die door corona of andere redenen met minstens 20% omzetverlies geconfronteerd worden, kunnen vanaf volgende week maandag 5 juli opnieuw NOW voor de periode juli, augustus en september 2021 aanvragen. De NOW vergoedt tot 85% van de loonkosten.

> Lees meer

Uitbreiding en verlenging kredietregelingen corona

28-6-2021
Drie speciale kredietregelingen vanwege corona worden verlengd tot 31 december van dit jaar. De regelingen worden ook uitgebreid voor wat betreft het doel waarvoor ze aangewend mogen worden. Dit heeft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken eerder bekendgemaakt.

> Lees meer

Subsidieregeling glastuinbouw uitgebreid

28-6-2021
Ondernemers in de glastuinbouw krijgen meer subsidiemogelijkheden voor het besparen van energie. Hiertoe wordt de bestaande subsidiefaciliteit EHG uitgebreid.

> Lees meer

TVL voor tweede kwartaal 2021 nu aan te vragen

25-6-2021
Ondernemers die al dan niet vanwege corona met een omzetverlies van minstens 30% te maken hebben, kunnen de tegemoetkoming vaste Lasten (TVL) voor het tweede kwartaal van 2021 nu aanvragen. Aanvragen kan digitaal bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

> Lees meer

Per 1 juli extra regels voor bestuur vereniging en stichting

24-6-2021
Besturen van verenigingen en stichtingen krijgen met ingang van 1 juli van dit jaar met extra regels te maken. Dit is het gevolg van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

> Lees meer

Uitstel van betaling belastingschulden verlengd tot 1 oktober

23-6-2021
Bedrijven kunnen langer uitstel van betaling krijgen van hun belastingschulden. Dit heeft staatssecretaris Vijlbrief bekendgemaakt in een reactie op een motie van de Tweede Kamer.

> Lees meer

Advieswijzer Ondernemen in een keten 2021

23-6-2021
Besteedt u weleens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk zijn voor de niet-betaalde loonheffingen van uw onderaannemers. Zorg dat u uw zaken goed heeft geregeld en beperk daarmee uw ketenaansprakelijkheid.

> Lees meer

Eigen maaltijden ondernemer aftrekbaar?

23-6-2021
Als ondernemer bent u vast wel eens onderweg naar een congres of klant. Waarschijnlijk maakt u dan ook wel eens kosten voor een maaltijd of een drankje. Maar zijn die kosten ook aftrekbaar? Wat vond de rechtbank Breda hier onlangs van?

> Lees meer

Denk aan deadline subsidie coronabanen zorg

22-6-2021
Wilt u als zorgaanbieder subsidie aanvragen voor coronabanen in de zorg, let dan op. De deadline voor de aanvraag sluit vrijdag 25 juni 17.00!

> Lees meer

Vraag vóór 1 juli uitstel van betaling aan

22-6-2021
Heeft u door de coronacrisis moeite met het betalen van uw belastingschulden, dan kunt u tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Heeft u al uitstel, dan kunt u tot en met 30 juni ook vragen dit te verlengen.

> Lees meer

Aanvragen evenementensubsidie nu mogelijk

21-6-2021
Organisatoren van evenementen kunnen tot en met 30 september 2021 subsidie aanvragen ter bestrijding van de kosten van annulering vanwege corona. De subsidie betreft evenementen die tussen 1 juli en 31 december 2021 plaatsvinden.

> Lees meer

Betaling transitievergoeding in termijnen? Mag dat?

21-6-2021
Over de hoogte van de te betalen transitievergoeding kan discussie ontstaan. Zeker als een bedrijf op een later moment is overgenomen. Wat zegt de kantonrechter in Amsterdam hierover? En mocht de werkgever door de coronacrisis de transitievergoeding in termijnen betalen?

> Lees meer

Per 1 juli wijzigt termijn aanvaarding arbeidsovereenkomst

17-6-2021
Een werkgever is verplicht om een oproepkracht in de dertiende maand dat deze voor hem werkzaam is een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst met vaste uren. Hoe zit het nu met de aanvaarding van dit aanbod door de werknemer? Vanaf 1 juli wijzigt de termijn voor het aanvaarden.

> Lees meer

Bij zonnepanelen ook aftrek btw deel woning?

16-6-2021
Als een particulier zonnepanelen plaatst, kan hij de btw erop terugvragen. Maar geldt dat ook voor een deel van de btw op de woning?

> Lees meer

Aanvragen zorgbonus per 15 juni gestart

16-6-2021
Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen vanaf 15 juni de zorgbonus voor 2021 aanvragen. De zorgbonus is bestemd voor werkenden in de zorg die vanwege corona een uitzonderlijke prestatie hebben verricht.

> Lees meer

Eénloketsysteem btw niet voor fiscale eenheid

15-6-2021
Vanaf 1 juli dit jaar gaat de nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce gelden en komen er nieuwe regels voor de btw. De nieuwe regeling bevat ook het éénloketsysteem (of OSS-systeem). Inmiddels is echter bekend geworden dat fiscale eenheden hiervan geen gebruik kunnen maken.

> Lees meer

Kabinet maakt premieverlaging AWf bekend

14-6-2021
Het kabinet heeft de premieverlaging van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) bekend gemaakt. De premieverlaging is de compensatie die geboden wordt vanwege het schrappen van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

> Lees meer

Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2021

14-6-2021
Als dga bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv.

> Lees meer

Alsnog NOW voor eerdere kwartalen? Deadline 16 juli!

6-11-2021
Ondernemers die nog geen NOW aanvroegen voor de perioden vanaf oktober 2020, kunnen dit nu alsnog doen. Ondanks dat de aanvraagperiode inmiddels officieel is verstreken.

> Lees meer

Uiterlijk 31 juli berekening tegemoetkomingen Wtl

6-10-2021
Als u als werkgever recht heeft op tegemoetkomingen volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) valt uiterlijk 31 juli de berekening van de tegemoetkoming in de bus. U ontvangt de tegemoetkoming daarna binnen zes weken.

> Lees meer

Advieswijzer Btw en buitenland 2021

6-10-2021
Levert u goederen over de grens of verricht u diensten aan afnemers buiten Nederland, dan zult u zich moeten verdiepen in de mogelijke btw-verplichtingen in andere landen. Moet ik btw in rekening brengen? Welk tarief moet ik toepassen? Wie moet de btw afdragen? In welk land moet de btw worden betaald? Hoe moet ik betaalde btw terugvragen?

> Lees meer

Wat wilt u weten over de digitale bewaarplicht?

6-9-2021
Ondernemers dienen hun administratie in beginsel zeven jaar te bewaren. Administraties zijn tegenwoordig vergaand gedigitaliseerd en dus heeft de Belastingdienst de fiscale eisen hieromtrent toegelicht.

> Lees meer

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? 2021

6-8-2021
Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Wat is fiscaal de beste optie? Wat zijn voor mij de belangrijkste voor- en nadelen van zakelijk rijden en wat weegt dan het zwaarst? Vragen waar veel ondernemers mee worstelen. In deze advieswijzer zetten we een aantal regels voor u op een rij, zodat u voor uzelf gemakkelijker de balans kunt opmaken.

> Lees meer

Vraag tijdig de Subsidie praktijkleren aan!

6-8-2021
Bedrijven die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen hiervoor subsidie krijgen. Deze subsidie kan men voor het lopende studiejaar 2020-2021 tot en met 16 september digitaal aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

> Lees meer

Andere berekeningsmethode btw bloemist

6-7-2021
Bloemisten die voor de btw het zogenaamde kasstelsel mogen toepassen, moeten vanaf 1 januari van dit jaar de btw anders berekenen. Dit vanwege het feit dat het convenant hieromtrent dat met de Vereniging Bloemist-Winkeliers was afgesloten, eerder is ingetrokken.

> Lees meer

Woningcorporatie? Per 1 juli 2021 weer subsidie voor verduurzamen

6-7-2021
De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) gaat per 1 juli 2021 weer open. Er is € 150 miljoen beschikbaar. De RVV Verduurzaming biedt fiscaal voordeel bij het verduurzamen van sociale huurwoningen in heel Nederland.

> Lees meer

Vermindering administratieve lasten rond NOW-controles

6-3-2021
De administratieve lasten in het kader van de controles rond de NOW worden verminderd. Dit schrijft minister Koolmees aan de Tweede Kamer. De aanpassingen zijn een reactie op een advies van onder meer SRA.

> Lees meer
Ik wil:
Ik zoek informatie over:

Nieuwsbrief