Nieuws

Afspraak maken?

Bel (0416) 33 70 10
of vul het formulier in

Nieuws

Rioolheffing ook zonder aansluiting op riool?

18-8-2022
Uw gemeente kan een aanslag rioolheffing opleggen vanwege de kosten van verwerking van afvalwater en hemelwater, alsmede om nadelige gevolgen voor de stand van het grondwater te voorkomen. Kan een gemeente ook een dergelijke aanslag opleggen als uw pand helemaal niet op het riool is aangesloten?

> Lees meer

Belangen van betrokkenen meewegen bij precariobelasting

17-8-2022
Als ondernemers gebruikmaken van gemeentegrond, kan een gemeente hiervoor precariobelasting heffen. Daarbij moet een gemeente de belangen van betrokken ondernemers meewegen anders loopt de gemeente het risico dat de belastingaanslagen worden vernietigd.

> Lees meer

Meer budget voor energiebesparing glastuinbouw

16-8-2022
Er komt fors meer budget voor energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw. Het budget van de subsidieregeling Energie-efficiŽntie glastuinbouw wordt namelijk opgehoogd van Ä 25 naar Ä 60 miljoen. Hierdoor kan het overgrote deel van alle aanvragen worden toegekend.

> Lees meer

Geen aftrek voor dga die eigen boeterente bepaalt

16-8-2022
Een dga die bij zijn eigen bv een hypotheek voor zijn eigen woning heeft afgesloten, kan soms bij het oversluiten ervan geen boeterente in aftrek brengen, als hij zelf de voorwaarden hiervan kan bepalen.

> Lees meer

Ook grote energieverbruikers krijgen energiebesparingsplicht

15-8-2022
Vanaf 2023 moeten ook grote energieverbruikende bedrijven verplicht energie besparen. Onderzocht wordt nog of de energiebesparingsplicht ook gaat gelden voor de glastuinbouw. Dit schrijft minister Jetten aan de Tweede Kamer.

> Lees meer

Wat hoort er voor de overdrachtsbelasting bij een woning?

15-8-2022
De overdrachtsbelasting van een woning kan 0, 2 of 8% bedragen. Dat geldt ook voor alle aanhorigheden. Wat verstaan we hier precies onder, ofwel, wat hoort allemaal bij een woning?

> Lees meer

Deadline 1 september aanvraag huur- en zorgtoeslag 2021

8-12-2022
Ongeveer 10 procent van alle mensen die recht hebben op huur- of zorgtoeslag, vergeet dit aan te vragen. Check daarom of u over 2021 recht heeft op deze toeslagen. Is dit het geval, dan kunt u deze nog tot en met 1 september 2022 aanvragen.

> Lees meer

Hoe zit het met btw bij aanschaf vakantiewoning?

8-11-2022
Wilt u een vakantiewoning aanschaffen? Hoe zit het dan met de btw als u die vakantiewoning verhuurt en ook deels zelf bewoont?

> Lees meer

Invoering UBO-register vertraagd

8-11-2022
De invoering van het zogenaamde UBO-register wordt met enkele maanden uitgesteld. De reden hiervoor is dat de Kamer van Koophandel alle achterstanden inzake de inschrijving niet tijdig kan verwerken.

> Lees meer

Advieswijzer Overstappen naar een bv? 2022

8-10-2022
Heeft u momenteel een eenmanszaak, maatschap of vof? Dan kan het interessant zijn om over te stappen naar een bv. Of dit voor u de juiste keuze is, hangt af van tal van aspecten. Welke belangrijke verschillen zijn er?

> Lees meer

Dga, wanneer is een lening bij uw bv (on)zakelijk?

8-9-2022
Bvís en hun dgaís komen met elkaar nogal eens leningen overeen. Hieraan kleven diverse voordelen, zolang maar acht wordt geslagen op de zakelijkheid van de lening. Gebeurt dit niet, dan kan dit vervelende fiscale gevolgen hebben.

> Lees meer

Tweede Kamer wil liquiditeitsproblemen box 3 voorkomen

8-9-2022
Het kabinet werkt aan voorstellen voor een nieuwe belasting op sparen en beleggen. Daarbij wordt ook gedacht aan een belasting op vermogensaanwas. De Tweede Kamer heeft in een motie verzocht om hierbij liquiditeitsproblemen voor belastingplichtigen te voorkomen.

> Lees meer

Tijdelijk soepelere Belastingdienst bij saneringsakkoorden

8-8-2022
Vanaf 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 neemt de Belastingdienst in saneringsakkoorden genoegen met een lager uitkeringspercentage dan normaal. Het betreft een tijdelijke tegemoetkoming die bedoeld is om - in de kern gezonde - ondernemingen met schulden extra te ondersteunen in de nasleep van de coronacrisis.

> Lees meer

Andere optieregeling voor startups vanaf 2023

8-8-2022
Er komt waarschijnlijk toch een andere aandelenoptieregeling voor startups. Een eerder voorgestelde ingangsdatum van deze nieuwe regeling per 2022 was uitgesteld, maar de Tweede Kamer heeft een hiertoe strekkend wetsontwerp nu toch goedgekeurd.

> Lees meer

Overgangsregeling vrijstelling werkvergunning OekraÔners verlengd

8-5-2022
Vanaf 1 april 2022 geldt een werkvergunningsvrijstelling voor vluchtelingen uit OekraÔne. Tot en met 31 augustus was dit al mogelijk zonder de sticker van de IND in het paspoort. Deze termijn is onlangs verlengd naar 31 oktober 2022.

> Lees meer

Forse belastingverhoging dreigt voor verhuurde woning

8-4-2022
Wie een woning verhuurt, gaat hierover vanaf volgend jaar, 2023, fors meer belasting betalen, als het aan het kabinet ligt. Zij is van plan de zogenaamde leegwaarderatio in box 3 fors te verhogen.

> Lees meer

Subsidieregeling 'NL leert door' aangepast

8-3-2022
De subsidieregeling ĎNL leert door met inzet van sectoraal maatwerkí is onlangs aangepast. De aanpassingen betreffen de maatwerktrajecten die samenwerkingsverbanden, zoals brancheorganisaties, kunnen opzetten en zijn bedoeld voor behoud van werk, c.q. de overgang naar ander werk.

> Lees meer

Goedkeuring voorkoming dubbele belasting bij rechtsherstel box 3

8-2-2022
Heeft u recht op het rechtsherstel box 3? En bent u binnenlands belastingplichtig in Nederland, maar heeft u ook buitenlandse bezittingen en schulden? Dan kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van een Ďgoedkeuringí van de staatsecretaris bij de berekening van de voorkoming van dubbele belasting.

> Lees meer

Btw-forfait op zonnepanelen: hoe zit dat?

8-2-2022
Investeert u als particulier in zonnepanelen voor op uw woning, dan kunt u de btw bij aanschaf terugkrijgen. Daar staat tegenover dat u op de energie die u aan de energiemaatschappij teruglevert, weer btw moet betalen. Voor de per saldo terug te krijgen btw kunt u een forfait gebruiken.

> Lees meer

Btw bij korte verhuur woonruimte

8-1-2022
Is de verhuur van woonruimte voor een korte periode btw-vrijgesteld of btw-belast? Dit hangt af van een aantal voorwaarden. Welke zijn dit?

> Lees meer

Toch navordering bij dezelfde 'kleine' aangiftefout

8-1-2022
'Om irritatie bij belastingplichtigen te voorkomen', zo geeft de Belastingdienst aan, legt deze pas vanaf een bepaald bedrag een navorderingsaanslag op. Voor navorderingsaanslagen geldt in beginsel een grens van Ä 450 aan te betalen belasting.

> Lees meer

Ga slim om met afkoopsom bij einde leasecontract

29-7-2022
Als een werknemer met een leaseauto van de zaak ontslag neemt, kan het zo zijn dat het leasecontract vroegtijdig moet worden beŽindigd. Moet er dan door de werknemer een afkoopsom worden betaald en is die aftrekbaar van de bijtelling?

> Lees meer

Impact verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD op uw onderneming

28-7-2022
De CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, is een nieuwe rapportageplicht rondom niet-financiŽle informatie over onderwerpen die ESG, Environmental, Social en Governance betreffen. Deze rapportageplicht heeft ook gevolgen voor het mkb.

> Lees meer

Is corona een argument voor verlenging redelijke termijn Belastingdienst?

28-7-2022
Belastingzaken waartegen bezwaar of beroep is aangetekend, moeten binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Zo niet, dan heeft de belastingplichtige recht op schadevergoeding. Volgens de Hoge Raad is corona niet altijd een reden om die redelijke termijn te verlengen.

> Lees meer

Meer tijd voor definitieve vaststelling subsidie OVK

27-7-2022
Land- en tuinbouwbedrijven krijgen meer tijd om de definitieve vaststelling van de subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven (OVK) aan te vragen. Dit heeft minister Staghouwer bekendgemaakt.

> Lees meer

Onbelast vergoeden verblijfskosten zonder bewijs, kan dat?

26-7-2022
U kunt de kosten van tijdelijk verblijf van uw werknemers onder voorwaarden onbelast hen vergoeden of verstrekken. Hiervoor geldt binnen de werkkostenregeling een zogeheten gerichte vrijstelling. Als u hiervan gebruik wilt maken zonder onderliggende bewijsstukken (Ďbonnetjesí), kan dit door aan te sluiten bij de vergoedingen aan ambtenaren op dienstreis.

> Lees meer

Garantieverklaring verplicht voor eigenrisicodragerschap WGA

26-7-2022
Om eigenrisicodrager voor de WGA te worden moet u als werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen. De regels zijn strikt en er is geen tot nauwelijks ruimte voor coulance. Wat zijn de voorwaarden?

> Lees meer

Advieswijzer Arbeid en arbeidscontracten 2022: ken uw rechten en verplichtingen

25-7-2022
De regels voor arbeidscontracten zijn steeds aan verandering onderhevig. Weet u het allemaal nog? Voor iedereen die het overzicht een beetje kwijt is, nog een keer de belangrijkste wijzigingen op een rij.

> Lees meer

Betaalt de fiscus mee aan de airco in mijn werkkamer thuis?

25-7-2022
De zomer bereikt dit jaar recordtemperaturen. Misschien lekker als u vakantie viert, maar niet als u moet werken. In dat geval kan een airco wel voor verkoeling zorgen. Is zoín apparaat in de werkkamer van de ondernemer thuis fiscaal ook aftrekbaar?

> Lees meer

Ondernemer kan bedrijfsadres bij KvK afschermen bij dreiging

22-7-2022
Het kabinet wil bedrijven de mogelijkheid bieden het bezoekadres van het bedrijf af te schermen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook het privťadres van mensen die door hun beroep aan waarschijnlijke dreiging blootstaan, zou afgeschermd moeten kunnen worden. Om dit te bereiken, wordt de wet aangepast.

> Lees meer

Advieswijzer Consequenties wet voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden

22-7-2022
Vanaf 1 augustus 2022 gelden gewijzigde arbeidsrechtelijke regels. Dit is het gevolg van de implementatie van de wet die de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de wet moet implementeren. In deze advieswijzer gaan we nader in op wat dat voor u als werkgever betekent en waar u op moet letten.

> Lees meer

Houd deadlines TVL in de gaten

21-7-2022
De coronasubsidies hebben vooralsnog hun langste tijd gehad, maar dit betekent nog niet dat u van alle hiermee samenhangende administratie verlost bent. Zo moet u de komende tijd een aantal deadlines in acht nemen betreft de TVL.

> Lees meer

Duidelijke overeenkomst voorkomt problemen verdeling ouderdomspensioen bij echtscheiding

20-7-2022
Bij echtscheiding valt ouderdomspensioen meestal onder de werking van de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding. Als (ex-)partners afwijken van deze wet en de standaardverevening willen uitsluiten, is het noodzaak dat die afspraken duidelijk staan beschreven in een overeenkomst.

> Lees meer

Wetsvoorstel 'Wet werken waar je wilt' aangenomen

20-7-2022
De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de ĎWet werken waar je wiltí. Dit is een wijziging op de Wet Flexibel werken (Wfw). Voor u als werkgever veranderen de wettelijke regels als u een verzoek van een werknemer voor een andere arbeidsplaats krijgt.

> Lees meer

Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2022

19-7-2022
Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen.

> Lees meer

Premie Aof bij uitkering aanvullend geboorteverlof

19-7-2022
Op welke manier verwerkt u de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) in de aangifte loonheffingen bij aanvullend geboorteverlof van uw werknemer? De Belastingdienst heeft daarover nieuwe informatie gepubliceerd.

> Lees meer

RVO wijst bezwaren TVL toe bij afwijkende bedrijfsactiviteit

18-7-2022
Heeft u bezwaar ingediend bij de RVO inzake de TVL vierde kwartaal 2020 vanwege afwijkende bedrijfsactiviteiten? Dan wordt uw bezwaar toegewezen. De RVO handelt hiermee in overeenstemming met een uitspraak van de rechter.

> Lees meer

Correctie bijtelling bij andere vakantieauto dan uw zakelijke?

18-7-2022
De vakantie komt eraan en talloze werknemers gebruiken daarvoor de auto van de zaak. Soms gebruiken ze voor de vakantie juist een andere auto. Wat zijn dan de gevolgen voor de bijtelling?

> Lees meer

Subsidieregeling Verduurzaming MKB per direct stopgezet

15-7-2022
De SVM, de subsidieregeling voor het mkb voor advies en ondersteuning bij het nemen van energiebesparende maatregelen, is stopgezet in zijn huidige vorm. Er blijkt sprake te zijn van sjoemelende adviseurs die de mkb-ondernemer niet of op een niet correcte wijze adviseerden.

> Lees meer

Renteaftrek voormalige eigen woning met kraakwacht(overeenkomst)

15-7-2022
Als uw voormalige eigen woning leegstaat in afwachting van verkoop, kunt u onder voorwaarden de hypotheekrente in aftrek blijven brengen. Dit kan niet als u iemand in de woning laat verblijven, behalve als deze persoon als kraakwacht wordt aangemerkt.

> Lees meer

Additional obligations relating to on-call workers from August 2022

15-7-2022
From 1 August 2022 employers will have an additional obligation relating to on-call workers. In the employment contract they will have to specify the days and times when the on-call worker will need to be available.

> Lees meer

Is speculeren met cryptovaluta belast?

14-7-2022
Speculeren met cryptovaluta wint de laatste jaren sterk aan populariteit. Is cryptowinst ook belast en waar hangt dit volgens de rechter dan vanaf?

> Lees meer

Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2022

14-7-2022
Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger.

> Lees meer

Kabinet wil invoering rekeningrijden vanaf 2030

13-7-2022
Het kabinet wil per 2030 de huidige motorrijtuigenbelasting vervangen door een systeem van rekeningrijden. Dit betekent dat per gereden kilometer belasting moet worden betaald in plaats van een vast bedrag per maand.

> Lees meer

IJsje van de zaak, ook voor thuiswerkers?

13-7-2022
De zomer is weer begonnen en dus vallen de mussen spreekwoordelijk bij tijd en wijle weer dood van het dak. De airco staat dan wellicht op tien, maar misschien is een extra drankje of ijsje voor uw personeel dan ook geen slecht idee. Hoe zit dat dan fiscaal?

> Lees meer

Vanaf 2024 voor iedereen gelijk minimumuurloon

7-12-2022
Nederland kent een wettelijk minimumloon. Dit minimumloon wordt per maand vastgesteld. Het is de bedoeling dat dit per 2024 gaat veranderen en dat het minimumloon dan per uur wordt vastgesteld. Daarmee zou een ieder in de leeftijd van 21 jaar en ouder werkzaam voor het minimumloon dezelfde vergoeding krijgen.

> Lees meer

Opties mogelijk rechtsherstel niet-bezwaarmakers Box 3

7-11-2022
Op verzoek van de Tweede Kamer zijn verschillende opties onderzocht om rechtsherstel te bieden aan mensen die geen of te laat bezwaar maakten tegen de Box 3-heffing. Dit rechtsherstel is juridisch niet verplicht, maar de minister kan besluiten om dit toch te bieden. Of dit gebeurt en hoe, wordt op Prinsjesdag 2022 bekendgemaakt.

> Lees meer

Meer toezicht op en uitbreiding voorwaarden ANBI

7-11-2022
Het kabinet heeft de Tweede Kamer geÔnformeerd over een onderzoek naar ANBIís, Algemeen Nut Beogende Instellingen. Het onderzoek is uitgevoerd door een speciale commissie, die ook aanbevelingen heeft gedaan. Welke zijn dit?

> Lees meer

Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2022

7-11-2022
Een particulier die gebruikmaakt van zonnepanelen op zijn woning, kan de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. De elektriciteit die een particulier produceert met zonnepanelen, wordt namelijk terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. Hierdoor wordt een particulier als ondernemer aangemerkt voor de btw. Dit betekent dat hij dus btw moet afdragen over de opbrengst van de elektriciteit die hij teruglevert. Hij mag echter ook de btw die hij betaalt over de aankoop en over het onderhoud van de zonnepanelen in aftrek brengen.

> Lees meer

Collectieve zorgverzekering? Geen premiekorting meer

7-8-2022
Vanaf 1 januari 2023 krijgen werknemers geen premiekorting meer bij een collectieve zorgverzekering. Een overgangsregeling is niet van toepassing. Wat is de reden en wat is er eventueel nog wel mogelijk?

> Lees meer

Advocaat-generaal vraagt mening Hoge Raad over eHerkenning

7-7-2022
De adviseur van de Hoge Raad, de advocaat-generaal, heeft de Hoge Raad gevraagd uitspraak te doen over de plicht om voor de aangiftes loon- en vennootschapsbelasting eHerkenning te gebruiken.

> Lees meer

Advieswijzer Scholing en Personeel 2022

7-7-2022
Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren. Ook is er onder bepaalde voorwaarden een financiŽle bijdrage mogelijk vanuit een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor uw branche. In deze advieswijzer worden de regelingen uitgelegd.

> Lees meer

Gebruikt u nog verouderde Modelovereenkomsten?

7-6-2022
Gebruikt u momenteel een of meerdere Modelovereenkomsten die vijf jaar of ouder zijn? Let dan op want de Belastingdienst gaat verouderde Modelovereenkomsten van de site verwijderen. Wie toch een verouderde Modelovereenkomst wil blijven gebruiken, moet hiertoe een verzoek indienen.

> Lees meer

Aangescherpte informatieplicht voor de werkgever

7-6-2022
Vanaf augustus 2022 geldt voor u als werkgever een verdergaande informatieplicht aan uw werknemers. U was al verplicht om bepaalde zaken te melden, maar deze verplichting wordt nu dus uitgebreid.

> Lees meer

Kabinet wil versoepeling aflossen coronaschulden

7-5-2022
Het kabinet wil de afbetalingsregeling voor belastingschulden waar bijzonder uitstel van betaling voor is verleend tijdens de coronacrisis toch versoepelen. Een van de plannen is dat onder voorwaarden het mogelijk is per kwartaal af te lossen in plaats van per maand. De maximale aflostermijn van vijf jaar wordt ook mogelijk voor een groep ondernemers verruimd naar zeven jaar.

> Lees meer

Aanvullende verplichtingen oproepkrachten vanaf augustus 2022

7-5-2022
Per 1 augustus 2022 is sprake van een aanvullende verplichting voor de werkgever aan oproepkrachten. In de arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen op welke dagen en tijdstippen de oproepkracht beschikbaar moet zijn.

> Lees meer

Digitaliseringssubsidie voor kleine(re) ondernemers

7-4-2022
Kleine(re) ondernemers hebben nog tot en met 30 november 2022 17.00 uur de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen om te digitaliseren. Met deze subsidie kunnen zij advies inwinnen en technologie aanschaffen om te digitaliseren.

> Lees meer

Invorderingsrente per 1 juli naar 1%

7-4-2022
De invorderingsrente is per 1 juli verhoogd van 0,01 naar 1%. Vanaf 1 januari 2023 wordt de invorderingsrente in stappen verder verhoogd naar uiteindelijk 4%.

> Lees meer

Vakantiewerk? Maak gebruik van scholieren- en studentenregeling

7-1-2022
Voor scholieren en studenten die wat willen bijverdienen bestaat een speciale regeling voor de loonheffing. Deze scholieren-en studentenregeling is met name bedoeld voor vakantiewerkers. Het kost u als werkgever niets extra, maar u bespaart de scholier of student een hoop administratief gedoe.

> Lees meer

Belastingdienst start met rechtsherstel box 3

7-1-2022
De staatssecretaris heeft de berekening van het rechtsherstel box 3 bekendgemaakt. Vanaf 1 juli 2022 start de Belastingdienst met het rechtsherstel aan iedereen die op tijd bezwaar maakte tegen de aanslagen 2017 tot en met 2020. Dit gebeurt grotendeel geautomatiseerd. U hoeft dus zelf (nog) geen actie te ondernemen.

> Lees meer

Studiekostenbeding: wat verandert er?

30-6-2022
Vanaf augustus verandert de regelgeving rondom het overeenkomen van een studiekostenbeding. Dit is het gevolg van de implementatie van de EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden in de Nederlandse wetgeving. Wat verandert er voor u als werkgever?

> Lees meer

Advieswijzer Verlofregelingen 2022

30-6-2022
Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers vrij te geven voor de onder de Wet arbeid en zorg (Wazo) vallende verlofregelingen. Daarom is het van belang dat u daarvan op de hoogte bent. Welke regelingen zijn er en wat houden deze in voor u en uw werknemers?

> Lees meer

Fiscus past aftrek culturele giften te beperkt toe

29-6-2022
De fiscus heeft jarenlang de aftrek van giften aan culturele instellingen te beperkt toegepast. Dit blijkt uit een juridische analyse, zo schrijft staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer.

> Lees meer

Nevenwerkzaamheden: de situatie na 1 augustus 2022

28-6-2022
Per 1 augustus 2022 wordt de EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden geÔmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Wat betekent dit voor u als werkgever ten aanzien van nevenwerkzaamheden?

> Lees meer

Alleen btw-aangifte bepalend voor omzetverlies TVL

28-6-2022
Ondernemers die btw berekenen over hun omzet, moeten die btw-aangifte ook gebruiken om het omzetverlies vast te stellen voor de TVL. Het omzetverlies mag niet op basis van andere financiŽle stukken worden bepaald, aldus de rechter.

> Lees meer

Toeslagen voor OekraÔners

27-6-2022
OekraÔners die in Nederland verblijven, hebben binnenkort recht op kinderopvangtoeslag en huurtoeslag als zij aan de reguliere voorwaarden voldoen. Staatssecretaris De Vries van FinanciŽn (Toeslagen en Douane) bereidt daartoe een wetswijziging voor.

> Lees meer

Toch TVL bij switch bedrijfsactiviteit

27-6-2022
De TVL kende specifieke voorwaarden voor starters. Zou u ook als starter moeten worden aangemerkt wanneer u uw bedrijfsactiviteiten wijzigde in de periode dat deze subsidieregeling van kracht was? Hoe oordeelde de rechter hier onlangs over?

> Lees meer

Einde aan afspraken met BelgiŽ en Duitsland over thuiswerken

24-6-2022
De afspraken die Nederland met BelgiŽ en Duitsland heeft gemaakt over thuiswerken door grensarbeiders, eindigen per 1 juli a.s. De afspraken vloeiden voort uit het advies om in coronatijd zoveel mogelijk thuis te werken.

> Lees meer

Advieswijzer Ondernemen in een keten 2022

24-6-2022
Besteedt u weleens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk zijn voor de niet-betaalde loonheffingen van uw onderaannemers. Zorg dat u uw zaken goed heeft geregeld en beperk daarmee uw ketenaansprakelijkheid.

> Lees meer

Extra subsidie voor verminderen CO2 en hernieuwbare energie

23-6-2022
Er komt Ä 13 miljard subsidie beschikbaar voor projecten die de CO2-uitstoot verminderen en voor projecten inzake hernieuwbare energie. Via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) kan de subsidie worden aangevraagd bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

> Lees meer

Verhuur woning ook bij zelfbewoning belast?

22-6-2022
Als u uw woning tijdelijk verhuurt, bijvoorbeeld tijdens vakantie, zijn de huurinkomsten belast. Maar wat nu als u de woning deels tijdelijk verhuurt en zelf in het andere deel blijft wonen. Maakt dat nog verschil?

> Lees meer

Subsidie extra loondoorbetaling langdurig zieke zorgwerknemers

22-6-2022
Werkgevers in de zorg kunnen subsidie krijgen als ze zieke werknemers langer dan twee jaar loon willen blijven doorbetalen. Het doel van deze regeling is om zorgwerknemers die door corona ziek zijn geworden te behouden voor de zorg.

> Lees meer

Tijdelijk minder werk voor uw werknemers?

21-6-2022
De Regeling Werktijdverkorting (wtv) regelt een WW-uitkering voor werknemers voor de door hen niet-gewerkte uren tijdens een korte periode dat een onderneming minder werk heeft. Tot 1 oktober 2021 konden werkgevers geen gebruikmaken van de wtv. Deze was tijdelijk vervangen door de NOW. Vanaf 1 oktober 2021 is het echter weer mogelijk om een beroep te doen op de wtv.

> Lees meer

Oprichten bv per 1 augustus ook digitaal

21-6-2022
Vanaf 1 augustus van dit jaar wordt het mogelijk een bv volledig online op te richten. Nu is het al mogelijk een notariŽle akte digitaal te laten passeren, maar het volledig online oprichten van een bv kan nog niet.

> Lees meer

Nieuwe bedragen jeugd-LIV bekend

20-6-2022
Een werkgever met jonge werknemers heeft ook in 2022 mogelijk recht op jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV). De uurloonbandbreedtes voor 2022 zijn onlangs bekendgemaakt.

> Lees meer

Kunt u de fiscale aftrek van gemengde kosten herzien?

20-6-2022
Gemengde kosten zijn kosten die deels een privťkarakter hebben. Daarom mag u ze maar ten dele aftrekken van de winst. U heeft voor de aftrekbeperking de keuze uit twee opties. Uw keuze mag u herzien, zolang uw aanslag niet definitief vaststaat, aldus de rechter.

> Lees meer

Bovengemiddelde omzetgroei specialistische zakelijke diensten

17-6-2022
De meeste specialistische zakelijke dienstverleners hebben de coronacrisis achter zich gelaten en de omzet in 2021 weer boven het niveau van een jaar eerder zien uitkomen. Ook de winstontwikkeling was per saldo positief, maar de onderlinge verschillen binnen de branche waren wat dit punt betreft behoorlijk.

> Lees meer

Bovengemiddelde omzet- en winstontwikkeling in de industrie

16-6-2022
Voor de industrie is 2021 een jaar van sterk herstel geweest. Zowel wat betreft omzet als qua toegevoegde waarde heeft de branche de niveaus van voor de coronacrisis overtroffen. Over bijna de hele linie hebben industriŽle ondernemers geprofiteerd van een robuuste vraag. Wel zorgden schaarste en leveringsproblemen hier en daar voor een rem op de groei, maar tot nu toe heeft de branche de hogere kosten goed kunnen doorberekenen.

> Lees meer

ImmateriŽle schadevergoeding vaak belastingvrij

16-6-2022
Ontvangt een werknemer een vergoeding voor immateriŽle schade en verlies aan arbeidskracht van zijn werkgever? Dan zal deze vaak belastingvrij zijn.

> Lees meer

BMKB-regeling verlengd

16-6-2022
De Borgstellingsregeling MKB-kredieten (BMKB-regeling) is verlengd tot 1 juli 2023. Uit een evaluatie is namelijk gebleken dat deze regeling doelmatig en doeltreffend is.

> Lees meer

Ook bij diepslapers recht op compensatie van transitievergoeding

15-6-2022
Er bestaat recht op compensatie voor de betaling van een transitievergoeding aan werknemers van wie het dienstverband vůůr 1 juli 2015 slapend is geworden. De Centrale Raad van Beroep heeft daar uitspraak over gedaan.

> Lees meer

Financieel goed jaar medische zorg, maar huisartsen blijven achter

15-6-2022
De coronapandemie heeft de medische zorg ook in 2021 onder druk gezet. De crisis heeft de risicoís (zoals hoge werkdruk en personeelstekort, oplopende zorgkosten, dubbele vergrijzing, inefficiŽntie) blootgelegd en hier en daar geleid tot een versnelling van veranderingen. Financieel gezien was het een positief jaar voor de branche. Zowel de omzet- als de winstontwikkeling is in 2021 versneld.

> Lees meer

De bouw laat in 2021 opnieuw solide groeicijfers zien

14-6-2022
De bouw heeft ook in 2021 groei laten zien, maar door het relatief sterke voorgaande jaar steekt die wat magertjes af bij het mkb-gemiddelde. Absoluut gezien blijft de bouw echter goed draaien, al zijn de onzekerheid en de bouwkosten inmiddels sterk toegenomen. De netto-omzet is in 2021 met bijna 5% gestegen en de winstgroei is uitgekomen op ruim 7%.

> Lees meer

Termijn teruggave bpm bij export niet heilig

14-6-2022
Als u een gebruikte auto of motor exporteert, kunt u onder voorwaarden een deel van de bpm terugkrijgen. Het verzoek om teruggaaf moet binnen dertien weken na het vervallen van de tenaamstelling in het kentekenregister gedaan worden. Deze termijn is echter niet heilig.

> Lees meer

Sterke ontwikkeling winst en brutomarges in de automotive

13-6-2022
De automotive heeft wat betreft winstontwikkeling een uitstekend jaar achter de rug. Door schaarste en leveringsproblemen staat het aantal transacties onder druk. Gemiddeld genomen is de marge per transactie echter toegenomen. Ook de omzetgroei trok aan, maar niet zo sterk als het mkb-cijfer. De verschillen binnen de branche waren echter groot en de complexiteit neemt verder toe.

> Lees meer

Geen premies werknemersverzekering voor dga holding

13-6-2022
Is een werkmaatschappij premies werknemersverzekeringen verschuldigd voor de dgaís van de holdings die werkzaamheden verrichten in de werkmaatschappij? De Hoge Raad gaf hier aanwijzingen over.

> Lees meer

Sterk omzetherstel voor de branche transport en logistiek

6-10-2022
Voor transport en logistiek werd 2021 gekenmerkt door een sterk herstel, wat is terug te zien in een goede omzetontwikkeling. De onderlinge verschillen tussen ondernemers zijn weliswaar groot, maar over het geheel genomen staat de branche er goed voor. Dat is een prettig uitgangspunt, gegeven de huidige onzekerheid, hoge kosten en personeelsschaarste.

> Lees meer

Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk

6-9-2022
Vanaf 2 juni 2022 tot en met 16 september 2022 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een subsidie praktijkleren voor het studiejaar 2021-2022.

> Lees meer

Horeca herpakt zich in 2021 enigszins dankzij steunpakketten

6-9-2022
De horeca heeft over 2021 een positieve ontwikkeling van de omzet en winst laten zien, maar flinke kanttekeningen zijn op hun plaats. De steunpakketten waren in 2021 veel beter dan in 2020 en deze vertekenen het beeld. Daarnaast is de branche wat betreft omzet nog lang niet terug op het niveau van voor de crisis en zijn de onderlinge verschillen groot.

> Lees meer

Vanaf 2023 geen opbouw fiscale oudedagsreserve meer mogelijk

6-9-2022
Als het aan het kabinet ligt, kunnen ondernemers in de inkomstenbelasting vanaf volgend jaar geen fiscale oudedagsreserve (FOR) meer opbouwen. Dit is een van de voorstellen die gepresenteerd zijn in de Voorjaarsnota.

> Lees meer

Winstgroei in de detailhandel, maar niet voor iedereen

6-8-2022
Ondanks opnieuw tijdelijke sluitingen in verband met corona heeft de detailhandel in 2021 over het geheel genomen behoorlijk gepresteerd. De consumentenbestedingen zijn aangetrokken en in veel segmenten van de branche was sprake van een inhaalvraag. De omzet en winst zijn gestegen, maar binnen de detailhandel zijn de verschillen behoorlijk.

> Lees meer

TVL voor starters tot 2 augustus aan te vragen

6-8-2022
Ondernemers in het mkb die vanaf 1 juli 2020 zijn gestart, kunnen voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 TVL aanvragen. Aanvragen kan tot 2 augustus 2022 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

> Lees meer

Het mkb staat voor grote uitdagingen

6-7-2022
Het mkb heeft in 2021 financieel over de breedte goed gepresteerd, mede dankzij de coronasteun van de overheid. Niet alleen de omzet en de winst stegen, ook de vermogenspositie en de kredietwaardigheid staan op grote hoogte. Maar de onderlinge verschillen tussen mkb-ondernemingen zijn groot. Waar sommige ondernemers plussen behalen, zijn er ook bedrijven waar dit nog lang niet het geval is. Bovendien zijn de opgebouwde buffers keihard nodig in het licht van de grote uitdagingen waar het mkb nu voor staat.

> Lees meer

30%-regeling vanaf 2024 beperkt tot de balkenendenorm

6-7-2022
Bij toepassing van de 30%-regeling kan een werknemer uit het buitenland 30% van het loon onbelast krijgen ter compensatie van de kosten van het verblijf in Nederland. Het kabinet kondigde aan dat de 30%-regeling vanaf 2024 beperkt wordt tot de balkenendenorm.

> Lees meer

Laatste kans om werkelijke omzet TVL door te geven

6-3-2022
Ondernemers krijgen een extra laatste kans, uiterlijk 10 juni, om hun werkelijke omzet door te geven voor de vaststelling van de TVL 1, de TVL Q4 2020, de TVL Q1 2021. Dit heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekendgemaakt (RVO).

> Lees meer

Kabinet wil vrijstelling BPM bestelauto afschaffen

6-2-2022
Het kabinet wil de vrijstelling van BPM voor bestelautoís afschaffen. Dit plan is onderdeel van het eerdere coalitieakkoord en staat ook vermeld in de Voorjaarsnota.

> Lees meer

Zonnepanelen: saldering en btw

6-1-2022
Het kabinet maakte in de Voorjaarsnota recent een aantal wijzigingen met betrekking tot zonnepanelen bekend. Zo zal de zogeheten salderingsregeling op een later moment worden afgebouwd en gaat de btw op zonnepanelen bij woningen naar nul. Verder is meer zon op daken en andere objecten een van de speerpunten van het beleid van het kabinet.

> Lees meer

Per 1 juni SLIM-subsidie voor grootbedrijf aanvragen

6-1-2022
Per 1 juni opent een nieuwe ronde SLIM voor samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector.

> Lees meer

Hoger loon voor dga vanaf 2023?

31-5-2022
Een dga is verplicht een gebruikelijk loon uit de bv op te nemen. Hierbij geldt nu een zogeheten doelmatigheidsmarge van 25%, maar het plan is om deze marge vanaf 2023 te verlagen naar 15%. Wat betekent dit voor het gebruikelijk loon?

> Lees meer

Tarief overdrachtsbelasting beleggings- en bedrijfspand fors hoger

31-5-2022
Het tarief van de overdrachtsbelasting voor beleggings- en bedrijfspanden gaat volgend jaar fors omhoog. Dit stelt het kabinet voor in de onlangs bekend gemaakte Voorjaarsnota.

> Lees meer
Ik wil:
Ik zoek informatie over:

Nieuwsbrief