Nieuws

Afspraak maken?

Bel (0416) 33 70 10
of vul het formulier in

Nieuws

Uitstel opgaaf UBD ook telefonisch mogelijk

2-2-2023
Eerder was al bekend dat het mogelijk is om uitstel te vragen voor de opgaaf Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD). De Belastingdienst meldt nu dat dit ook telefonisch kan.

> Lees meer

Aftrek vrije ruimte in de inkomstenbelasting

2-2-2023
Een inwoner van Nederland die werkt voor een werkgever die in Nederland niet inhoudingsplichtig is voor de loonbelasting, kan in zijn aangifte inkomstenbelasting een bedrag ter grootte van de vrije ruimte in aftrek brengen.

> Lees meer

Meldplicht buitenlandse zelfstandigen en detachering buitenlandse werknemers

2-1-2023
Buitenlandse werkgevers die tijdelijk werknemers in Nederland laten werken moeten dit melden. Dit geldt ook voor buitenlandse zelfstandigen die tijdelijk in Nederland werken. Nederlandse opdrachtgevers zijn verplicht om te controleren of er gemeld is en of de melding juist is.

> Lees meer

Hoeveel lage-inkomensvoordeel, LIV, in 2023?

31-1-2023
Het plan om het lage-inkomensvoordeel (LIV) ook in 2023 te verhogen, gaat niet door. Wat worden nu de nieuwe bedragen voor 2023 en wat scheelt dat met 2022?

> Lees meer

Nieuwe milieu- en energielijst beschikbaar

30-1-2023
De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de nieuwe milieulijst en de nieuwe energielijst voor 2023 gepubliceerd. Ondernemers die investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen die op deze lijsten voorkomen, kunnen in aanmerking komen voor de milieu- of energie-investeringsaftrek.

> Lees meer

Overzicht steunmaatregelen energie

30-1-2023
De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) verstrekt op een aparte pagina op RVO.nl een overzicht van alle steunmaatregelen die de overheid getroffen heeft vanwege de gestegen energieprijzen.

> Lees meer

Meer subsidie emissieloze vrachtautos en bouwmachines

27-1-2023
Er is in 2023 extra subsidie beschikbaar voor emissieloze vrachtauto’s en bouwmachines. De subsidieregelingen AanZet, SSEB en SEBA zijn hiertoe aangepast.

> Lees meer

Korting bij betaling voorlopige aanslag inkomstenbelasting ineens

26-1-2023
De Belastingdienst is begonnen met het verzenden van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2023. Betaalt u deze aanslag op tijd in één keer, dan krijgt u een betalingskorting.

> Lees meer

Meer duidelijkheid over belastbaarheid laadpaal

25-1-2023
De Belastingdienst heeft meer duidelijkheid geboden over de eventuele belastbaarheid van een laadpaal ten behoeve van het opladen van een (semi)elektrische auto. Wat geldt er voor een elektrische auto van de zaak en wat geldt er voor een elektrische privéauto?

> Lees meer

Maak bezwaar tegen aanslag met box 3-heffing

25-1-2023
Ontvangt u een definitieve aanslag inkomstenbelasting met een box 3-heffing? Laat dan beoordelen of bezwaar maken zinvol is. Op dit moment geldt voor deze aanslagen geen zogenaamde massaalbezwaarprocedure. Dit betekent dat u individueel moet procederen en niet kunt aansluiten bij andere gerechtelijke procedures.

> Lees meer

Verzoek uitstel renseigneringsverplichting/opgaaf UBD mogelijk

24-1-2023
Betaalde u in 2022 bedragen aan natuurlijke personen? Dan moet u die bedragen uiterlijk 31 januari 2023 aan de Belastingdienst doorgeven, mits er geen uitzondering geldt. De Belastingdienst heeft toegezegd soepel om te gaan met verzoeken om uitstel voor het voldoen aan de renseigneringsverplichting.

> Lees meer

Rentevergoeding over te veel betaalde box 3-heffing

24-1-2023
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de Belastingdienst een passende rentevergoeding moet geven aan een belastingplichtige die te veel box 3-heffing betaalde over de jaren 2017 en 2018.

> Lees meer

Let op bij de schenking voor eigen woning

23-1-2023
Schenkt u in 2023 voor een eigen woning of schonk u in het verleden voor een eigen woning? Let dan goed op, vanaf 2023 is schenking nog maar beperkt mogelijk. Met een aantal punten bij de schenking van ouders aan kinderen heeft de staatssecretaris onlangs wel toegezegd soepel om te gaan.

> Lees meer

Aanvragen definitieve berekening NOW uiterlijk 22 februari

23-1-2023
Heeft u in de derde, vierde, vijfde en/of zesde periode de tegemoetkoming NOW aangevraagd, dan moet u uiterlijk op 22 februari 2023 uw definitieve aanvraag indienen. De definitieve aanvragen moet u indienen bij het UWV.

> Lees meer

Advieswijzer Auto en fiscus 2023

23-1-2023
Fiscaal vriendelijk rijden wordt steeds lastiger, nu de autobelastingen de laatste jaren zijn aangescherpt. Het kan nog wel, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar. In deze advieswijzer een blik op de fiscale toekomst van de auto.

> Lees meer

Landbouwnormen 2022 gepubliceerd

20-1-2023
De Belastingdienst heeft de landbouwnormen voor het jaar 2022 bekendgemaakt. Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland.

> Lees meer

Belastingdienst: ook betalingen aan btw-vrijgestelde ondernemers opgeven

19-1-2023
Betaalde u in 2022 bedragen aan natuurlijke personen? Dan moet u die bedragen uiterlijk 31 januari 2023 aan de Belastingdienst doorgeven, mits er geen uitzondering geldt. Zo’n uitzondering geldt volgens de Belastingdienst in ieder geval niet voor betalingen aan btw-vrijgestelde ondernemers.

> Lees meer

Duidelijkheid over loonbelastingtabel voor vluchteling uit Oekraïne

19-1-2023
Als u een vluchteling uit de Oekraïne in dienst wilt nemen, moet u ook weten welke loonbelastingtabel u moet toepassen. Hiervoor moet u weten wat de fiscale woonplaats is. Wat te doen als hierover onzekerheid bestaat? De Belastingdienst heeft hier nu duidelijkheid over gegeven.

> Lees meer

Advieswijzer Bestelauto 2023

19-1-2023
Een bestelauto is voor veel ondernemers een onmisbaar bedrijfsmiddel. Voor een bestelauto geldt een flink aantal specifieke (fiscale) regelingen. Deze zijn er veelal op gericht het zakelijk gebruik van een bestelauto slechts beperkt te belasten. Daarbij geldt wel een aantal voorwaarden. Ook zijn er al tal van specifieke regelingen voor de elektrische bestelauto.

> Lees meer

Maximale transitievergoeding verhoogd naar € 89.000

18-1-2023
De maximale transitievergoeding is voor 2023 vastgesteld op € 89.000. Dit is een verhoging van € 3.000 ten opzichte van het maximum van vorig jaar.

> Lees meer

Advieswijzer Gebruikelijk loon dga 2023

18-1-2023
Als u werkt voor uw eigen bv, bent u wettelijk verplicht om loon te ontvangen uit uw bv. Voor de hoogte van uw loon gelden regels, het loon moet namelijk gebruikelijk zijn. Wanneer een loon gebruikelijk is, is afhankelijk van verschillende factoren. De regels die hiervoor gelden, zijn vanaf 2023 gewijzigd. Wij zetten de belangrijkste regels voor u op een rij.

> Lees meer

Grens startersvrijstelling naar € 510.000

17-1-2023
Kopers van 18 tot 35 jaar oud kunnen bij aankoop van een eigen woning onder voorwaarden een beroep doen op een vrijstelling van overdrachtsbelasting. In 2023 kan dit alleen als de waarde van de woning maximaal € 440.000 bedraagt. Vanaf 2024 bedraagt deze woningwaardegrens € 510.000.

> Lees meer

Deadline 28 januari 2023 voor btw-melding onroerende zaken

17-1-2023
Kocht u in 2021 een onroerende zaak of huurde u in 2022 een onroerende zaak? Controleer dan of u mogelijk uiterlijk 28 januari 2023 een melding moet doen aan uw verkoper of verhuurder en aan de Belastingdienst.

> Lees meer

Advieswijzer Per 2023 energielabel C voor kantoor verplicht

16-1-2023
Kantoorpanden moeten sinds 1 januari 2023 verplicht geregistreerd zijn met een energielabel van minimaal niveau C. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar.

> Lees meer

Belangrijke punten bij uw laatste btw-aangifte 2022

16-1-2023
Uiterlijk 31 januari 2023 moet u uw laatste btw-aangifte over 2022 indienen en de verschuldigde btw aan de Belastingdienst betalen.

> Lees meer

Invorderingsrente vanaf 1 januari 2023 2%

16-1-2023
De invorderingsrente op belastingschulden is vanaf 1 januari 2023 verhoogd van 1 naar 2%. Medio 2023 volgt nog een verdere stijging.

> Lees meer

Extra durfkapitaal techsector

13-1-2023
Er komt € 106 miljoen extra durfkapitaal beschikbaar voor startende techbedrijven. Het geld komt beschikbaar via negen zogenaamde Seed Capital-fondsen. Deze fondsen bieden naast kapitaal ook kennis.

> Lees meer

Top 10 changes for employers and directors/major shareholders in 2023

1-11-2023
On 1 January 2023 numerous changes were once again introduced that affect employers and direc-tors/major shareholders (DGAs). These include the additional increase applied to the work-related expenses scheme and the abolition of the efficiency margin for determining the customary salary of DGAs. Which ten changes stand out in particular?

> Lees meer

Top 10-wijzigingen 2023 voor werkgever en dga

1-11-2023
Per 1 januari 2023 zijn er weer tal van wijzigingen doorgevoerd voor de werkgever en de dga. Denk aan de extra verhoging van de WKR en de afschaffing van de doelmatigheidsmarge voor het gebruikelijk loon van de dga. Welke tien wijzigingen springen in het oog?

> Lees meer

Vast bedrag niet-aftrekbare gemengde kosten stijgt naar € 5.100

1-11-2023
Gemengde kosten zijn slechts beperkt aftrekbaar van de winst. Ondernemers kunnen kiezen om een percentage van de gemengde kosten of een vast bedrag niet in aftrek te brengen. Het vaste bedrag is gestegen van € 4.800 (2022) naar € 5.100 (2023).

> Lees meer

Eind januari digitaal procederen inzake rijksbelastingen

1-11-2023
Burgers, organisaties en juridische professionals kunnen vanaf 30 januari 2023 digitaal procederen in rijksbelastingzaken. Dit kan via het beveiligde webportaal ‘Mijn Rechtspraak’.

> Lees meer

Schenken: wat zijn in 2023 de mogelijkheden?

1-10-2023
Wat mag u in 2023 fiscaalvrij schenken? De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is dit jaar beperkt tot € 28.947. De mogelijkheden voor 2023 zetten wij voor u op een rij.

> Lees meer

Willekeurig afschrijven mogelijk in 2023

1-10-2023
Vorig jaar kondigde het kabinet een pakket aan ondersteunende maatregelen aan voor het mkb voor de jaren 2023 tot en met 2027. Een van de maatregelen betreft de mogelijkheid om in 2023 willekeurig af te schrijven op bepaalde bedrijfsmiddelen.

> Lees meer

Ook dit jaar subsidie aanschaf elektrische personenauto

1-9-2023
Particulieren die een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto aanschaffen, kunnen ook in 2023 weer subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt € 2.950 voor een nieuwe auto en € 2.000 voor een gebruikte.

> Lees meer

Extra verhoging uurprijs kinderopvangtoeslag

1-9-2023
De maximumuurprijzen in de kinderopvangtoeslag worden extra verhoogd. De verhoging is een gevolg van de gestegen inflatie. De nieuwe tarieven gaan gelden vanaf 2023. Wanneer deze actief worden doorgevoerd is nog niet bekend.

> Lees meer

Andere rechtsvorm niet van invloed op LIV

1-6-2023
Als u werknemers in dienst heeft met een laag loon, kunt u recht hebben op het lage-inkomensvoordeel (LIV). Een belangrijke voorwaarde voor het LIV is dat de werknemer minstens 1.248 uur per kalenderjaar werkt.

> Lees meer

Zorg voor tijdige en juiste administratieve verwerking werkkostenregeling

1-5-2023
Maakt u gebruik van de vrije ruimte in de werkkostenregeling, de WKR, dan moet u zorgen dat uw administratie hieromtrent op orde is. Anders loopt u het risico dat datgene wat u daarin onderbrengt, belast wordt bij uw werknemer.

> Lees meer

Dga: pas op pensioen bij forse lening bij uw bv

1-4-2023
Als u als dga bij uw bv een forse lening afsluit, kan dat verregaande fiscale gevolgen hebben. Die gevolgen kunnen ook betrekking hebben op uw pensioen.

> Lees meer

Diverse landbouwnormen 2022 bekend

1-4-2023
Personen die landbouwgrond verpachten, moeten de waarde van deze grond aangeven in box 3. De Belastingdienst publiceert jaarlijks de cijfers inzake de waardering ervan. Ook zijn de landbouwnormen 2022 voor de btw-aangifte bekend.

> Lees meer

Raadplegen UBO-register nog onzeker

1-3-2023
Het is nog onzeker of het UBO-register kan worden geraadpleegd, wanneer en door wie. Dit antwoordt minister Kaag op Kamervragen naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

> Lees meer

Geen STAP-aanvragen in januari

1-3-2023
In januari 2023 kunnen geen aanvragen worden ingediend voor het zogenaamde STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarktpositie). Het kabinet heeft hiertoe besloten omdat men eerst wil onderzoeken hoe oneigenlijk gebruik en misbruik van de subsidie kan worden tegengegaan.

> Lees meer

Betalingen aan derden verplicht opgeven in januari 2023

1-2-2023
Betaalde u in 2022 bedragen aan iemand die niet bij u in dienstbetrekking was of als ondernemer bij u werkte? Dan moet u die bedragen deze maand, dus in januari 2023, aan de Belastingdienst doorgeven.

> Lees meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid fiscale eenheid voor btw reikt ver

30-12-2022
Onder voorwaarden kunnen ondernemers voor de omzetbelasting een fiscale eenheid vormen. Dit heeft voordelen, maar ook het nadeel dat men hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor de btw-schulden van de fiscale eenheid. En die aansprakelijkheid reikt ver.

> Lees meer

Kan een renteloze lening aan een werknemer onbelast?

29-12-2022
Wilt u een renteloze lening aan een werknemer verstrekken? Dan kan dat onder voorwaarden belastingvrij.

> Lees meer

Lage AWf-premie corrigeren?

28-12-2022
De Belastingdienst attendeert werkgevers op het herzien van de lage AWf-premie over 2022. De premie moet worden herzien als u werknemers in 2022 meer dan 30% meer uren heeft betaald dan het aantal contracturen voor dit jaar. Dit staat bekend als de zogenaamde 30%-herzieningsregeling. U kunt de premie herzien door de aangiften loonheffingen over 2022 te corrigeren.

> Lees meer

Zonder rentenadeel geen belastingrente

28-12-2022
Als de Belastingdienst geen rentenadeel leidt, dient bij het opleggen van een aanslag ook geen belastingrente te kunnen worden berekend. Het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 bevat hiertoe een bepaling die inspeelt op een eerder arrest van de Hoge Raad hierover.

> Lees meer

Exacte rittenregistratie niet vereist bij bijtellingsregeling

27-12-2022
Als aan u een auto van de zaak ter beschikking staat, is in beginsel bijtelling voor privégebruik van toepassing. Alleen als u overtuigend kunt aantonen dat u niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden, krijgt u geen bijtelling. Een exacte rittenregistratie is hiervoor niet vereist.

> Lees meer

Denk na over uw bedrijfsopvolging

23-12-2022
Het kabinet heeft eind 2022 gereageerd op een evaluatie van de fiscale tegemoetkomingen voor bedrijfsopvolgingen. Uit de reactie komt naar voren dat deze tegemoetkomingen niet volledig worden afgeschaft, maar waar nodig wel worden aangepast.

> Lees meer

Wanneer mag u arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen?

22-12-2022
Wilt u als werkgever een of meerdere wijzigingen doorvoeren met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van uw werknemers? De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan wat de mogelijkheden zijn.

> Lees meer

Nieuw borgstellingskrediet glastuinbouw

21-12-2022
Er komt een nieuwe borgstellingskredietregeling voor de glastuinbouw. De regeling is bedoeld om in de kern gezonde glastuinbouw bedrijven te ondersteunen vanwege de huidige hoge energieprijzen.

> Lees meer

Hoofdlijnen Tegemoetkoming Energiekosten bekend

21-12-2022
Het kabinet heeft de hoofdlijnen van de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) bekendgemaakt. Via de TEK worden energie-intensieve mkb-bedrijven financieel ondersteund vanwege de huidige hoge energieprijzen.

> Lees meer

Brexitkosten? Extra tijd voor aanvragen BAR

20-12-2022
Ondernemers die nog kosten moeten maken als gevolg van de Brexit, krijgen meer tijd om de Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling aan te vragen. De aanvraagperiode voor de tegemoetkoming voor nog te maken kosten is verlengd naar 13 januari 2023 17.00 uur bij RVO.nl.

> Lees meer

Salariseisen 30%-regeling bekend

20-12-2022
Buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid mag u onder voorwaarden 30% van het salaris onbelast uitbetalen als kostenvergoeding. De specifieke deskundigheid moet blijken uit de omvang van het salaris. Wat zijn de voorwaarden voor 2023?

> Lees meer

Hoe zit het met vakantiedagen bij re-integratie?

19-12-2022
Een zieke werknemer die in staat is om te re-integreren is ook in staat om vakantiedagen op te nemen. Hij is dan gedurende de vakantieperiode vrijgesteld van zijn re-integratieverplichting waardoor er invulling kan worden gegeven aan de herstelfunctie van vakantie.

> Lees meer

Herinvesteringsreserve van toepassing op fosfaatrechten?

19-12-2022
Zijn fosfaatrechten een bedrijfsmiddel? Op deze vraag heeft de rechtbank Gelderland onlangs antwoord gegeven in een procedure waarin het ging om toepassing van een herinvesteringsreserve.

> Lees meer

BOR vervalt niet per definitie door verhuur onderneming

16-12-2022
Met de bedrijfsopvolgingsregeling kunt u uw onderneming fiscaal vriendelijk schenken of laten vererven bij uw overlijden. Na toepassing van regeling vervalt deze met terugwerkende kracht als uw onderneming niet lang genoeg blijft bestaan. Verhuur van uw onderneming laat de regeling echter niet per definitie vervallen, aldus de Hoge Raad.

> Lees meer

Controleer premiebeschikking Werkhervattingskas bij no-riskpolis

15-12-2022
De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan inzake de no-riskpolis voor een werknemer die in de tweede periode weer in dienst is getreden. Maak tijdig bezwaar bij de Belastingdienst, mocht u vermoeden dat ZW-uitkeringen en eventuele WGA-uitkeringen aansluitend aan de tweede dienstbetrekking aan u als werkgever zijn toegerekend als uitkeringslast.

> Lees meer

Btw-nultarief op (onbewerkte) groente en fruit?

15-12-2022
Het kabinet streeft ernaar om mogelijk per 1 januari 2024 een 0-tarief in te voeren op groente en fruit. Nader onderzoek is nodig om te bezien of dit te realiseren is.

> Lees meer

Geen gebruikersheffing OZB vanwege corona

14-12-2022
Een bioscoop die tijdens de coronacrisis verplicht gesloten was, hoeft geen OZB-gebruikersheffing te betalen. Dit besliste de rechtbank Limburg onlangs. De bioscoop kon op de peildatum namelijk niet gebruikt worden door de exploitant.

> Lees meer

Uitkeringen stijgen mee met minimumloon per 1 januari 2023

13-12-2022
Per 1 januari 2023 stijgt het wettelijk minimumloon van € 1.756,20 naar € 1.934,40 per maand. Diverse uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Deze worden daarom ook aangepast.

> Lees meer

Spreid de jubelton over 2022 en 2023

13-12-2022
De eenmalige belastingvrije schenking voor onder andere de aankoop van een woning, ook bekend als de jubelton, wordt afgeschaft. Als u in 2022 nog in actie komt, kunt u de huidige jubelton van € 106.671 nog spreiden over 2022 en 2023.

> Lees meer

Oudejaarsborrel of nieuwjaarsborrel?

12-12-2022
Nog even en 2022 zit erop. Wellicht leuk om op de jaarwisseling te proosten met uw personeel. Daarbij kan het fiscaal van belang zijn of u kiest voor een oudejaarsborrel of een toost uitbrengt op het nieuwe jaar. Wellicht kiest u zelfs voor beide!

> Lees meer

Nieuwe normbedragen maaltijden, thuiswerken en reiskosten 2023 bekend

12-12-2022
De Belastingdienst heeft de normbedragen bekendgemaakt die in 2023 gelden voor maaltijden, thuiswerken en reiskosten. Deze zijn alle hoger dan in 2022.

> Lees meer

Hoge Raad akkoord met verplichte aangifte loonheffingen via eHerkenning

12-9-2022
De Hoge Raad is van mening dat werkgevers voor hun aangiften loonheffingen verplicht kunnen worden gebruik te maken van eHerkenning. Ook het feit dat hieraan kosten verbonden zijn, is in beginsel geen bezwaar.

> Lees meer

Normbedrag gebruikelijk loon dga naar € 51.000

12-8-2022
Het normbedrag van het gebruikelijk loon voor de dga bedraagt vanaf 2023 € 51.000. Daarnaast verdwijnt de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling. Deze twee aanpassingen betekenen dat het voor de dga verstandig is om te beoordelen of zijn loon mogelijk moet worden aangepast.

> Lees meer

Advieswijzer Bestelauto 2022

12-8-2022
Een bestelauto is voor veel ondernemers een onmisbaar bedrijfsmiddel. Voor een bestelauto geldt een flink aantal specifieke fiscale regelingen. Deze zijn er veelal op gericht het zakelijk gebruik van een bestelauto slechts beperkt te belasten. Daarbij gelden wel een aantal voorwaarden. Ook zijn er al tal van specifieke regelingen voor de elektrische bestelauto.

> Lees meer

Belasting over broodfonds

12-8-2022
Een broodfonds is een particulier initiatief van zelfstandig ondernemers om bij langdurige ziekte elkaar financieel te ondersteunen. Over de vraag of een deelnemer aan een broodfonds belasting verschuldigd is, is meer duidelijkheid verstrekt.

> Lees meer

Meer bijtelling voor nieuwe duurdere elektrische auto

12-7-2022
Voor een nieuwe elektrische auto met een catalogusprijs van € 30.000 of meer gaat vanaf 2023 een hogere bijtelling gelden. Dit komt omdat de lage bijtelling van 16% nog maar gaat gelden tot een catalogusprijs van € 30.000 in plaats van € 35.000 nu. Over het meerdere wordt de bijtelling 22%.

> Lees meer

Strengere voorwaarden STAP-subsidie

12-6-2022
De voorwaarden voor de zogenaamde STAP-subsidie worden aangescherpt. Op deze manier moet misbruik en oneigenlijk gebruik ervan zoveel mogelijk worden voorkomen.

> Lees meer

Verzoek vóór 16 december om verrekening loonheffing met btw

12-6-2022
Als u een teruggave van btw verwacht over november 2022, dan bestaat de mogelijkheid om deze btw-teruggaaf te laten verrekenen met uw aangifte loonheffingen over november 2022 of de 12e vierwekenperiode. De Belastingdienst verzoekt u om vóór 16 december 2022 een verzoek hiervoor in te dienen.

> Lees meer

Deadline vaststelling NOW5 verlengd

12-5-2022
Werkgevers krijgen langer de tijd om de definitieve vaststelling van de NOW5, dus over de zevende periode, aan te vragen. De termijn hiervoor is verlengd van 22 februari 2023 naar 2 juni 2023.

> Lees meer

Onderzoeksrapport rekeningrijden naar Tweede Kamer

12-2-2022
Het kabinet wil per 2030 de huidige motorrijtuigenbelasting (mrb) vervangen door een vorm van rekeningrijden dan wel kilometerheffing, ofwel Betalen naar Gebruik (BnG). Onlangs is een hiertoe opgesteld onderzoeksrapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Wat zijn de uitkomsten?

> Lees meer

Inhouding minimumloon Zorgverzekeringswet 2023

12-1-2022
De nominale premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) mag u als werkgever uit naam van een werknemer rechtstreeks overmaken naar de zorgverzekeraar. U mag daarvoor in 2023 maximaal € 1.649 inhouden op het minimumloon.

> Lees meer

Vier uw sinterklaasfeest fiscaal vriendelijk

12-1-2022
Sinterklaas is weer in het land! Dit is voor veel werkgevers aanleiding om een leuk feest voor de werknemers, hun partners en kroost te organiseren. Hoe regelt u dit zo fiscaal vriendelijk mogelijk?

> Lees meer

Terugdraaien anoniementarief vanaf 2023 toegestaan

30-11-2022
U moet als werkgever het anoniementarief van 52% toepassen als een werknemer geen volledige of juiste gegevens aan u verstrekt. Vanaf 2023 mag u dit tarief terugdraaien met terugwerkende kracht.

> Lees meer

Onbelaste vrijwilligersvergoeding naar € 1.900 in 2023

29-11-2022
De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat per 1 januari 2023 omhoog naar € 1.900 per jaar. Deze bedraagt nu nog € 1.800.

> Lees meer

Voorlopig geen info meer uit UBO-register

29-11-2022
De Kamer van Koophandel zal voorlopig geen informatie verstrekken uit het zogenaamde UBO-register. De KVK zet deze stap naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU.

> Lees meer

Urencompensatie als feestdag op parttime dag valt?

28-11-2022
Hoe zit het met een parttimer die tijdens de reguliere feestdagen al vrij had omdat het zijn parttime dag was? Heeft de parttimer dan gewoon pech of zit het wellicht toch iets anders in elkaar?

> Lees meer

Aftrek btw alleen bij afgescheiden ruimtes?

25-11-2022
Als u een pand zowel voor belaste als vrijgestelde prestaties gebruikt, kunt u de aftrek van btw alleen baseren op het werkelijke gebruik als de ruimtes in het pand zijn afgescheiden. Hoe zit dit?

> Lees meer

Moet ik als ondernemer de CBS-enquêtes verplicht invullen?

24-11-2022
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stuurt bedrijven met regelmaat enquêtes toe. Bent u eigenlijk verplicht om dergelijke enquêtes in te vullen?

> Lees meer

Onbelaste vergoeding thuiswerken 2023 iets hoger

24-11-2022
De onbelaste vergoeding voor thuiswerken gaat in 2023 omhoog van € 2,00 naar € 2,15 per dag. Dit is een verhoging van 7,5%. Eerder was in het Belastingplan een verhoging naar € 2,13 aangekondigd.

> Lees meer

Oppassen met vergoeden studiekosten kind dga

23-11-2022
Als u als werkgever de studiekosten van een kind van een van uw werknemers rechtsreeks aan het kind vergoedt of verstrekt, zal het kind zelf de belasting moeten betalen. Dit is vaak voordeliger dan wanneer u de studiekosten als loon aan de ouder van het kind, uw werknemer, uitkeert. De Belastingdienst maakte onlangs een voorbehoud bekend voor zover het studiekosten van een kind van de dga betreft.

> Lees meer

Subsidie coronabanen weer aan te vragen

23-11-2022
Zorginstellingen kunnen uiterlijk 6 december 2022 subsidie aanvragen voor de zogenaamde coronabanen. Dit zijn banen in de zorg met een ondersteunende functie. De subsidie heeft betrekking op gerealiseerde coronabanen voor de periode van januari 2022 tot en met juni 2022.

> Lees meer

Ook transitievergoeding over overuren?

22-11-2022
Bij ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer moet u als werkgever een transitievergoeding betalen. Soms bestaat er onduidelijkheid over de wijze van totstandkoming van de hoogte van de transitievergoeding, bijvoorbeeld als een werknemer veel overuren maakte.

> Lees meer

Aandachtspunten WW-premie 2023

22-11-2022
Voor wat betreft de hoogte van de WW-premie zijn er diverse aandachtspunten voor het komende jaar. Zo moet u als werkgever opletten als u te maken heeft met BBL-leerlingen met een uitzendbeding. Dit geldt ook bij tijdelijke urenuitbreiding en bij meerdere arbeidsomvangen.

> Lees meer

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023 bekend

21-11-2022
Het eigenwoningforfait en de omvang van de arbeidskorting voor volgend jaar zijn onlangs bekendgemaakt. Het vaststellen van deze cijfers en percentages gebeurt aan de hand van wettelijk voorgeschreven regels.

> Lees meer

Relaxation of Dutch Energy Cost Contribution Scheme (TEK)

21-11-2022
The conditions that apply to the Energy Cost Contribution Scheme (TEK) are being relaxed. A company’s energy costs will have to amount to at least 7% of its turnover, instead of the previous level of 12.5%. The consumption threshold has also been removed. As a result, more SMEs will qualify for the TEK.

> Lees meer

Welke rechter is bevoegd bij echtscheiding of ouderlijk gezag?

18-11-2022
Welke rechter is bevoegd in geval van een scheidingsprocedure of een zaak over ouderlijk gezag? Hiervoor gelden per 1 augustus 2022 nieuwe Europese regels, geregeld in de zogenaamde verordening Brussel IIter.

> Lees meer

Subsidie Waardevermeerdering verlengd tot 1 juni 2023

18-11-2022
Inwoners die te maken hebben met de afhandeling van aardbevingsschade als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag Norg, kunnen tot 1 juni 2023 de subsidie Waardevermeerdering aanvragen.

> Lees meer

Aantal gewerkte uren niet meer bepalend voor toeslag kinderopvang

17-11-2022
Het aantal uren dat een ouder werkt, is vanaf 2023 niet meer bepalend voor de kinderopvangtoeslag. Nu is het recht op kinderopvangtoeslag nog gekoppeld aan het aantal uren van de partner die het minst werkt (140 procent). Het besluit waarin dit geregeld is, wordt per 1 januari 2023 gewijzigd.

> Lees meer

Termijn vaststellingsverzoek TVL Q4 2021 verlengd

16-11-2022
De termijn om een vaststellingsverzoek in te dienen voor de TVL over het vierde kwartaal van 2021 is verlengd. Oorspronkelijk moest het verzoek uiterlijk op 1 november van dit jaar worden ingeleverd, maar u heeft nu tot 30 november 2022 23.59 uur de tijd.

> Lees meer

Praktijkondersteuner huisarts niet langer zelfstandige

16-11-2022
Praktijkondersteuners van huisartsen worden door de Belastingdienst in beginsel niet langer aangemerkt als zelfstandige ondernemers. De Modelovereenkomst waarin dit is geregeld, wordt niet verlengd. Bestaande overeenkomsten kunnen nog wel blijven bestaan.

> Lees meer

Financiële situatie werknemers ook voor werkgevers van belang

15-11-2022
Veel werknemers hebben momenteel financiële problemen als gevolg van de stijgende energieprijzen en de inflatie. Dit heeft ook zijn effect op de werkvloer.

> Lees meer

Aandeel in VvE, verpachte landbouwgronden en geen tegenbewijsregeling in box 3

15-11-2022
De fiscale behandeling van een aandeel in een VvE, verpachte landbouwgronden en de mogelijkheid van een tegenbewijsregeling; deze onderwerpen zijn in de Tweede Kamer besproken tijdens de behandeling van het rechtsherstel box 3 en de box 3-heffing vanaf 2023. Wat is hier uit voortgevloeid?

> Lees meer

Akkoord Tweede Kamer belastingplannen 2023: ondernemers en werkgevers

14-11-2022
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de belastingplannen 2023. Tegelijkertijd werd nog een aantal wijzigingen op deze plannen aangenomen en werd het kabinet verzocht een aantal zaken te onderzoeken. Wat staat u op hoofdlijnen als ondernemer en/of werkgever vanaf 2023 te wachten?

> Lees meer

Belastingplannen 2023 particulieren en box 3: akkoord Tweede Kamer

14-11-2022
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de belastingplannen voor 2023. Op een aantal onderdelen uit deze plannen zijn wijzigingen aangebracht en een aantal zaken moet nog door het kabinet nader worden onderzocht. Wat staat u als particulier te wachten en wat zijn de plannen voor box 3? De hoofdlijnen.

> Lees meer

Btw-aangifte betalen via iDEAL

14-11-2022
Ondernemers kunnen via ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’ voortaan hun af te dragen omzetbelasting betalen via iDEAL. De Belastingdienst wil op deze manier betalingen makkelijker maken en fouten zoveel mogelijk voorkomen.

> Lees meer

Lage WW-premie herzien bij kort dienstverband

11-11-2022
Onder bepaalde voorwaarden betaalt u als werkgever de lage WW-premie voor werknemers met een vast contract. Soms komt het voor dat u de premie moet herzien en uiteindelijk toch een hoge WW-premie moet betalen.

> Lees meer

BMKB-Groen nieuwe garantstelling verduurzaming mkb

11-11-2022
Sinds maandag 7 november 2022 is de Borgstelling MKB-krediet uitgebreid met het onderdeel ‘Groen’. Deze BMKB-Groen heeft als doel om het mkb makkelijker in staat te stellen financiering te krijgen voor duurzame investeringen. Denk aan het verduurzamen van het kantoorpand ten behoeve van een beter energielabel.

> Lees meer

Versoepeling TEK: energiekosten verlaagd naar 7% van omzet

11-10-2022
De voorwaarden voor de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) worden versoepeld. De energiekosten van een bedrijf moeten tenminste 7% van de omzet uitmaken in plaats van de eerder vastgestelde 12,5%. Hierdoor komen meer mkb-bedrijven in aanmerking voor de TEK.

> Lees meer
Ik wil:
Ik zoek informatie over:

Nieuwsbrief