Nieuws

Afspraak maken?

Bel (0416) 33 70 10
of vul het formulier in

Nieuws

Vraag subsidie Praktijkleren derde leerweg vóór 1 februari aan

26-1-2022
Werkgevers kunnen de subsidie Praktijkleren in de derde leerweg aanvragen tot en met 31 januari 2022, 17.00 uur. Dit kan digitaal via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

> Lees meer

Vrijstelling VPB eerder mogelijk bij startende vereniging

26-1-2022
Een startende stichting of vereniging zal eerder gebruik kunnen maken van de vrijstelling vennootschapsbelasting (VPB-vrijstelling) voor geringe winsten dan de Belastingdienst voor ogen had. Dit volgt uit een recent oordeel van de Hoge Raad.

> Lees meer

Deadline aanvraag NOW en TVL!

25-1-2022
Heeft u recht op NOW voor de maanden november en december 2021 en/of de TVL voor het vierde kwartaal van 2021? En heeft u deze nog niet aangevraagd? Dan is haast geboden. De deadline voor de aanvraag van de TVL verloopt op 11 februari 2022 en voor de betreffende NOW staat de deadline op 31 januari. Bent u te laat, dan wordt uw aanvraag afgewezen.

> Lees meer

Werkgevers verplicht om CO2-uitstoot personeel bij te houden

25-1-2022
Werkgevers worden in de nabije toekomst verplicht om de CO2-uitstoot van hun personeel bij te gaan houden. Een nieuwe wet die volgt uit het Klimaatakkoord is in voorbereiding en had dit jaar al in moeten gaan. Dit is echter nog niet gebeurd vanwege de lange kabinetsformatie.

> Lees meer

Lage AWf-premie bij tijdelijke urenuitbreiding tóch mogelijk

25-1-2022
Met terugwerkende kracht – vanaf 1 januari 2020 – is het standpunt over de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) bij tijdelijke urenuitbreiding gewijzigd. Dat heeft het vorige kabinet nog bepaald. Heeft u daardoor te veel AWf-premie betaald? Dan kunt u de te veel betaalde premie terugkrijgen.

> Lees meer

Wijziging verrekening loonkostensubsidie bij ziekte

24-1-2022
Per 1 januari 2022 is de werkwijze rond ziekmelding en de verrekening van loonkostensubsidie bij ziekte gewijzigd. Hierdoor wordt het voor u als werkgever eenvoudiger om iemand met loonkostensubsidie in dienst te nemen.

> Lees meer

Tijdelijk laag btw-tarief voor online sportlessen

21-1-2022
Omdat sportscholen vanwege corona de afgelopen maanden maar beperkt geopend waren, heeft de staatsecretaris van Financiën besloten het btw-tarief voor online sportlessen tijdelijk te verlagen. In plaats van 21% kan het lage tarief van 9% worden gehanteerd.

> Lees meer

Landbouwnormen 2021 bekend

21-1-2022
De Belastingdienst heeft de landbouwnormen voor het jaar 2021 bekendgemaakt. Met behulp van deze normen kan de agrarische sector de winst voor 2021 berekenen. Onderdeel van de landbouwnormen zijn de normen voor uw privégebruik.

> Lees meer

Advieswijzer Verlofregelingen 2022

20-1-2022
Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers vrij te geven voor de onder de Wet arbeid en zorg (Wazo) vallende verlofregelingen. Daarom is het van belang dat u daarvan op de hoogte bent. Welke regelingen zijn er en wat houden deze voor u en uw werknemers in?

> Lees meer

Reserves VvE blijven buiten WOZ-waarde

19-1-2022
Op niet al te lange termijn vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen weer in de bus. Wie een appartement bezit, moet er daarbij op toezien dat de reserves van de Vereniging van Eigenaren (VvE) buiten aanmerking blijven.

> Lees meer

Voorlopige aanslag IB 2022 nog met volledige box 3-heffing

18-1-2022
De Belastingdienst laat weten dat de gevolgen van het oordeel van de Hoge raad eind 2021 inzake de box 3-heffing niet verwerkt zijn in de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 die momenteel worden opgelegd.

> Lees meer

Energielijst voor EIA 2022 gepubliceerd

18-1-2022
De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de nieuwe Energielijst voor dit jaar gepubliceerd. De Energielijst bevat tal van wijzigingen, die zowel voor ondernemers zowel voor- als nadelig uit kunnen pakken.

> Lees meer

Uitstel van belastingbetaling: de laatste stand van zaken

17-1-2022
Met het uitbreken van de coronacrisis is de mogelijkheid geboden om uitstel van betaling voor diverse belastingen te vragen. Hoe lang u uitstel kreeg, wanneer u moest gaan terugbetalen en de voorwaarden wijzigden keer op keer.

> Lees meer

Huur onroerende zaak met btw? Mogelijke meldingsplicht uiterlijk 28 januari

17-1-2022
Huurders die in 2021 een onroerende zaak huurden mét btw, moeten uiterlijk 28 januari 2022 een melding doen aan de verhuurder én aan de Belastingdienst.

> Lees meer

Top 10 changes for employers in 2022

17-1-2022
On 1 January numerous changes were once again introduced that affect employers and directors / major shareholders (DGAs), from the homeworking scheme through to coronavirus-related measures. Which ten changes stand out in particular?

> Lees meer

Subsidieregeling voor emissieloze bedrijfsauto's

14-1-2022
Vanaf 3 januari 2022 is het weer mogelijk om voor het jaar 2022 subsidie aan te vragen voor een nieuwe emissieloze bedrijfsauto. Koopt of leaset u zo’n auto, zorg dan dat u aan de voorwaarden voldoet en tijdig de subsidie aanvraagt. Anders loopt u mogelijk de subsidie mis die kan oplopen tot € 5.000 per bedrijfsauto.

> Lees meer

Gebruikelijk loon dga dit jaar weer hoger

14-1-2022
Ook dit jaar wordt het zogenaamde gebruikelijk loon van een dga verhoogd. Het loon dat een dga jaarlijks verplicht uit de bv ten minste op moet nemen, stijgt van € 47.000 naar € 48.000.

> Lees meer

Top 10 wijzigingen 2022 voor de werkgever

13-1-2022
Per 1 januari zijn er weer tal van wijzigingen doorgevoerd voor de werkgever en de dga, van de thuiswerkregeling tot coronagerelateerde maatregelen. Welke tien wijzigingen springen in het oog?

> Lees meer

Btw-belaste levering van onroerende zaak in 2020? Let op de btw-verklaring!

13-1-2022
Kocht u in 2020 onroerende zaken, en heeft u daarbij samen met de verkoper gekozen om dit met btw te belasten? Dan moet u uiterlijk 28 januari 2022 een btw-verklaring afgeven aan zowel de verkoper als de Belastingdienst.

> Lees meer

Alleen vast loon bepalend voor toepassen '30%-regeling'

1-12-2022
Buitenlandse werknemers waarvoor u de 30%-regeling wilt toepassen, moeten een vast loon genieten dat voldoet aan de daarvoor bepaalde fiscale norm. Variabele loonelementen tellen daarvoor niet mee.

> Lees meer

Nieuw maximumbedrag transitievergoeding 2022

1-12-2022
De maximale transitievergoeding wordt per 1 januari 2022 verhoogd van € 84.000 naar € 86.000. Heeft een werknemer over 12 maanden een hoger loon dan dit bedrag, dan telt het hogere loon.

> Lees meer

Premies vrijwillige verzekeringen voor 2022 vastgesteld

1-11-2022
Het UWV stelt jaarlijks de premies voor de vrijwillige verzekeringen vast. De premies voor 2022 zijn kortgeleden gepubliceerd op de website van het UWV.

> Lees meer

Deadline inschrijving UBO-register 27 maart 2022

1-11-2022
Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Organisaties kunnen hun UBO tot en met uiterlijk 27 maart 2022 inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

> Lees meer

Extra aandacht voor laatste btw-aangifte 2021

1-10-2022
Eind januari 2022 zullen de meeste ondernemers hun laatste btw-aangifte over 2021 indienen. Die laatste aangifte verdient altijd wat extra aandacht vanwege enkele jaarlijkse correcties.

> Lees meer

Geen MIA meer voor elektrische personenauto

1-10-2022
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceerde eerder de nieuwe Milieulijst voor 2022. Elektrische personenauto’s staat hier niet meer op en komen dus niet meer in aanmerking voor deze extra subsidie.

> Lees meer

Uurloongrenzen lage-inkomensvoordeel 2022

1-7-2022
Als werkgever kunt u het lage-inkomensvoordeel (LIV) krijgen voor werknemers die gemiddeld minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Onlangs zijn de uurloongrenzen voor 2022 bekendgemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

> Lees meer

Fiscale behandeling grensarbeider verlengd t/m 31 maart 2022

1-6-2022
De fiscale behandeling van grensarbeiders die als gevolg van het coronavirus momenteel geheel of deels thuis werken, is verlengd tot en met 31 maart 2022. Dit geldt zowel voor grensarbeiders uit België als uit Duitsland.

> Lees meer

Aanvragen subsidie elektrische auto kan nog

1-5-2022
Particulieren die een nieuwe of gebruikte elektrische auto kopen, kunnen hiervoor nog subsidie aanvragen. Hoewel er veel vraag naar de subsidie is, is de subsidiepot nog niet leeg, zo meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

> Lees meer

Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting landgoedvennootschap

1-4-2022
Per 1 januari 2022 is een nieuwe fiscale maatregel van kracht voor vennootschappen met landgoederen. Onder een aantal voorwaarden gaat voor de dividendbelasting een inhoudingsvrijstelling gelden. Welke voorwaarden zijn dit?

> Lees meer

Controleer uw jaarlijkse beschikking Whk-premie

1-3-2022
Heeft u onlangs de jaarlijkse beschikking voor de premie Werkhervattingskas (Whk) ontvangen van de Belastingdienst? Dan doet u er goed aan deze te controleren. Is er een onjuiste berekening gemaakt? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen.

> Lees meer

Betalingsregelingen TVL verruimd

1-3-2022
De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft het aantal betalingsregelingen voor terugbetaling van de TVL verruimd. Te veel ontvangen TVL kan voortaan ook in 18 of 24 maanden worden terugbetaald.

> Lees meer

Blijf buitenschoolse opvang betalen ondanks coronasluiting

30-12-2021
Het kabinet roept ouders op om de factuur van de buitenschoolse opvang door te blijven betalen voor de periode dat deze opvang vanwege corona gesloten is. Dit is vooralsnog van 21 december 2021 tot 10 januari 2022.

> Lees meer

Waarom blijft er zo 'weinig' over van mijn eindejaarsbonus?

29-12-2021
Aan het einde van het jaar keert mijn werkgever aan mij een bonus uit van € 15.000. Op deze bonus wordt 55,5% belasting ingehouden. Hoe kan dat? Het hoogste belastingtarief is toch 49,5%?

> Lees meer

Subsidie elektrische auto aanvragen vanaf 3 januari 2022

28-12-2021
Ook in 2022 kunnen particulieren weer subsidie aanvragen voor de aankoop van een elektrische personenauto. Gelet op het succes van de regeling, is het met name voor nieuwe auto’s van belang dat u de subsidie zo snel mogelijk aanvraagt. Aanvragen kan vanaf 3 januari 2022 9.00 uur bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

> Lees meer

Hoge Raad maakt korte metten met systeem vermogensbelasting

27-12-2021
De huidige belastingheffing over vermogen in box 3, de zogenaamde vermogensrendementsheffing, kan niet door de beugel. De Hoge Raad heeft in een zaak bepaald dat in box 3 het werkelijk behaalde rendement dient te worden belast en niet het fictieve rendement.

> Lees meer

Is er ruimte voor een eindejaarsbonus?

24-12-2021
Geeft u uw personeel dit jaar een eindejaarsbonus? Check dan of u nog ruimte heeft in de werkkostenregeling. Hiermee kunt u flink wat belasting besparen.

> Lees meer

Btw op zonnepanelen mogelijk naar 0%

23-12-2021
Europa heeft groen licht gegeven voor het verlagen van het btw-tarief op zonnepanelen naar een tarief tussen 0% en 5%. Of Nederland ook daadwerkelijk het btw-tarief op zonnepanelen gaat verlagen, moet nog worden beslist.

> Lees meer

Kabinet verruimt coronasteun vanwege nieuwe lockdown

22-12-2021
Vanwege de huidige lockdown in verband met corona heeft het kabinet opnieuw financieel ondersteunende maatregelen aangekondigd. Deze betreffen de NOW, de TVL, de TOZO en enkele branchegerichte maatregelen.

> Lees meer

Deadline vaststellingsverzoek TVL tweede kwartaal 2021 verlengd

22-12-2021
Ondernemers die voor Q2 van 2021 de TVL hebben aangevraagd, krijgen meer tijd om een vaststellingsverzoek in te dienen. De deadline verschuift van 11 januari 2022 naar 8 maart 2022, 23.59 uur.

> Lees meer

Viert u dit jaar toch kerst met uw personeel?

21-12-2021
Vanwege corona viert dit jaar niet iedere werkgever kerst met zijn personeel. Voor degenen die dat wel doen, bijvoorbeeld met een kerstlunch, is het even van belang na te denken over een fiscaal handige aanpak.

> Lees meer

Verruiming NL Leert Door: sectoraal maatwerk

21-12-2021
De subsidieregeling 'NL leert door met de inzet van sectoraal maatwerk' is per 6 december 2021 op een aantal punten verruimd. Via deze regeling kunnen sectororganisaties ontwikkeladvies, scholing en begeleiding bieden aan (toekomstige) werkenden in de sector.

> Lees meer

TVL Q4 2021 aanvragen vanaf 20 december

20-12-2021
Ondernemers hebben te maken met de aangescherpte coronamaatregelen. Zij kunnen daarom ook voor het vierde kwartaal van 2021 de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aanvragen. Dit kan nu vanaf maandag 20 december 8.00 uur via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

> Lees meer

Rekenregels daglonen 2022 bekend

20-12-2021
De nieuwe rekenregels per 1 januari 2022 zijn bekendgemaakt. Door de stijging van het bruto wettelijk minimumloon met 1,41% per 1 januari 2022 gaan het maximumdagloon en ook het maximumpremieloon voor 2022 omhoog. De rekenregels zijn bekendgemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

> Lees meer

Definitieve NOW Q4 2020 nu aanvragen

16-12-2021
Werkgevers die in het vierde kwartaal van vorig jaar, 2020, NOW 3.1 hebben aangevraagd, kunnen hun definitieve aanvraag indienen voor die periode. U heeft nog wel even de tijd, want dit kan tot en met 22 februari 2023.

> Lees meer

Top 5 hoofdpunten regeerakkoord 2021 voor de ondernemer

15-12-2021
Na de langste formatie in de Nederlandse geschiedenis presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie op 15 december het Coalitieakkoord 2021 – 2025 met de titel ’Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’.

> Lees meer

TVL vierde kwartaal nog vóór kerst aan te vragen

15-12-2021
De tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) voor het vierde kwartaal van dit jaar voor ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis, kan nog vóór kerst worden aangevraagd. Dit meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum is nog niet bekend.

> Lees meer

Extra steun bedrijven verlengd naar Q1 2022

15-12-2021
Het kabinet heeft dinsdag 14 december de coronamaatregelen weer verder verlengd. Dat heeft gevolgen voor ondernemers. Daarom is besloten ondernemers die hiervan de dupe worden opnieuw financieel te compenseren. Zo kunnen ondernemers onder meer NOW en TVL aanvragen in het eerste kwartaal van 2022.

> Lees meer

Uw kind geld lenen voor het kopen van een huis?

14-12-2021
Kinderen die een eigen woning willen aanschaffen, kloppen tegenwoordig steeds vaker aan bij hun ouders. Wilt u uw kind helpen middels een geldlening? Hoe zit dat dan fiscaal en waar moet u op letten?

> Lees meer

Voorlopige aanslag 2022: optimale verdeling aftrekposten

14-12-2021
De komende weken verstuurt de Belastingdienst zo’n vier miljoen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting voor komend jaar. Nieuw is dat de voorlopige aanslag voortaan een optimale verdeling van aftrekposten tussen partners bevat.

> Lees meer

Werkgever kan per 13 december NOW-5 aanvragen

13-12-2021
Werkgevers die loonsteun willen aanvragen voor november en december 2021 kunnen dit vanaf maandag 13 december doen. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen tot en met 31 januari 2022.

> Lees meer

Nieuwe subsidie voor vergroenen bouwsector

13-12-2021
Er is een nieuwe subsidie in de maak voor de bouwsector, de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). Het doel ervan is de uitstoot van stikstof op termijn met 60% te verminderen.

> Lees meer

RVO gestart met vaststellen TVL Q2 2021

12-9-2021
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is gestart met het vaststellen van de TVL met betrekking tot het tweede kwartaal van dit jaar. Ondernemers die de TVL voor het tweede kwartaal van dit jaar hebben aangevraagd, krijgen binnenkort een e-mail of hebben deze onlangs gehad.

> Lees meer

Advieswijzer Arbeid en arbeidscontracten 2021: ken uw rechten en verplichtingen

12-9-2021
De regels voor arbeidscontracten zijn steeds aan verandering onderhevig. Aanzegverplichtingen bij tijdelijke contracten, een nieuwe ketenregeling, verbod op een proeftijd bij korte, tijdelijke contracten, verbod op een concurrentiebeding in tijdelijke contracten, wijzigingen in de loondoorbetalingsverplichting bij oproepkrachten en meer rechten voor uw payrollmedewerkers.

> Lees meer

In 2022 strengere regels voor milieuzones

12-8-2021
In Nederland hebben enkele gemeentes een zogeheten milieuzone voor vrachtauto’s op diesel. Vanaf 2022 mogen alleen vrachtauto’s met emissieklasse 6 en elektrische vrachtauto’s nog binnen deze milieuzones rijden.

> Lees meer

Uitkering TVL en TOGS onbelast, NOW belast

12-7-2021
Heeft u dit jaar een bedrag ontvangen in het kader van de tegemoetkoming vaste lasten (TVL), dan is dit onbelast. Dat gold ook in 2020, toen u aanspraak kon maken op de TOGS (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) en de opvolger TVL. Heeft u dit jaar TOGS ontvangen, dan is ook dit onbelast.

> Lees meer

Ouders krijgen meer compensatie kinderopvang

12-7-2021
Vanwege het coronavirus is de kinderopvang tijdens enkele periodes van dit en vorig jaar gesloten geweest. Ouders hebben compensatie gekregen wanneer zij de kosten voor kinderopvang tijdens die periodes hebben doorbetaald. Deze compensatie wordt herzien.

> Lees meer

TVL vierde kwartaal; de verschillen

12-6-2021
Vanwege de coronabeperkingen kunnen ondernemers ook in het vierde kwartaal van dit jaar een beroep doen op de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Deze is gewijzigd ten opzichte van de eerder aangekondigde steunmaatregelen. Wat zijn de verschillen?

> Lees meer

Belastingdienst herstelt fouten met belastingrente

12-6-2021
De Belastingdienst heeft vanaf 2016 fouten gemaakt bij het geautomatiseerd verwerken van het vergoeden van belastingrente. Deze fouten zullen nog in 2021 worden hersteld. Dit betekent dat ten onrechte niet betaalde belastingrente alsnog aan de betreffende ondernemers wordt overgemaakt.

> Lees meer

Onderscheid mogelijk bij heffing reclamebelasting?

12-2-2021
Een gemeente mag bij ondernemers reclamebelasting heffen. Het beleid hieromtrent moet worden vastgelegd in een verordening. Mag een gemeente daarbij onderscheid maken tussen verschillende ondernemers?

> Lees meer

Speciale computerbril belastingvrij?

12-2-2021
Een computerbril is een bril die speciaal is afgestemd op werken met de computer. U mag een dergelijke bril onder voorwaarden belastingvrij aan uw werknemer verstrekken.

> Lees meer

Lager gebruikelijk loon dga moet aantoonbaar zijn

12-1-2021
Als dga bent u verplicht jaarlijks salaris aan uw bv te onttrekken, het zogeheten gebruikelijk loon. Hoe hoog dit salaris is, hangt onder meer af van wat uw medewerkers verdienen. Is dit bij een van hen meer dan € 47.000, dan mag u uzelf in principe niet minder uitkeren.

> Lees meer

Belastingtelefoon zit ernaast, wat zijn de gevolgen?

12-1-2021
Tijdens de aangifteperiode doen met name particulieren massaal een beroep op de Belastingtelefoon. Wanneer kunt u zich beroepen op de voorlichting of adviezen van de betreffende ambtenaar als deze fout blijken te zijn?

> Lees meer

Werkgeverspremies voor 2022 bekend

30-11-2021
De definitieve werkgeverspremies voor 2022 voor de werknemersverzekeringen en de volksverzekeringen zijn gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe percentages moet u vanaf 1 januari 2022 hanteren bij het invullen van de loonaangifte voor uw werknemers.

> Lees meer

Nog geen wijziging belastingheffing aandelenopties

30-11-2021
Het voorstel om de belastingheffing over aandelenopties te wijzigen, gaat voorlopig in de ijskast. Het kabinet wil eerst onderzoeken of het mogelijk is de regeling alleen voor kleinere bedrijven te wijzigen.

> Lees meer

Extra steun bedrijven vanwege coronabeperkingen

28-11-2021
Het kabinet heeft de coronamaatregelen weer verder aangescherpt. Dat heeft gevolgen voor ondernemers. Daarom is besloten ondernemers die hiervan de dupe worden opnieuw financieel te compenseren.

> Lees meer

Volgend jaar KOR toepassen? Nu aanmelden!

26-11-2021
Als u per 1 januari 2022 jaar gebruik wilt maken van de kleineondernemersregeling (KOR) in de btw, moet u zich snel aanmelden. Uw aanmelding moet namelijk uiterlijk vier weken voor 1 januari bij de Belastingdienst binnen zijn.

> Lees meer

Vier sinterklaas fiscaal vriendelijk

25-11-2021
Nog even en het is 5 december. Besluit u om voor uw werknemers een sinterklaasfeest te organiseren, dan is dit in beginsel belast loon. Hoe dit belast wordt, is afhankelijk van de omstandigheden.

> Lees meer

Uw hypotheek onderbrengen in box 3?

24-11-2021
Uw eigen woning is belast in box 1. Daardoor is de hypotheekrente ook aftrekbaar. Soms kunt u uw hypotheek echter beter onderbrengen in box 3. Hoezo eigenlijk?

> Lees meer

Heeft u dit jaar de schenkvrijstelling al gebruikt?

24-11-2021
Een aantal vrijstellingen in de schenkbelasting is dit jaar eenmalig verhoogd. U kunt daar dus tot en met 31 december gebruik van maken.

> Lees meer

Betalingen aan derden voortaan inclusief BSN

23-11-2021
De wetgeving rond betalingen aan derden gaat vanaf 2022 veranderen. Naast gegevens die al moesten worden doorgegeven, moet voortaan ook het BSN-nummer van de ingehuurde derde aan de Belastingdienst worden doorgegeven.

> Lees meer

Verklaring geen privégebruik auto te laat, wat nu?

23-11-2021
Als een werkgever aan zijn personeel een auto ter beschikking stelt, is de bekende bijtelling van toepassing. Dat is niet zo als de werknemer een ‘Verklaring geen privé-gebruik auto’ bij de werkgever inlevert. Maar wat nu als hij hiermee te laat is?

> Lees meer

Pas uw beloning voor thuiswerkers aan

22-11-2021
Vanwege corona wordt er veel thuis gewerkt. Vanaf 2022 mag u uw werknemers hiervoor een nieuwe, onbelaste vergoeding geven. Daar staat tegenover dat de bestaande ruime vergoeding voor kosten van het woon-werkverkeer beperkt wordt.

> Lees meer

Aanspraak levensloop per 1 november belast

22-11-2021
Voor werknemers die nog over een zogenaamd tegoed beschikken volgens de levensloopregeling, is dit tegoed op 1 november 2021 vrijgevallen. De uitvoerder van de levensloopregeling is verplicht hierover loonheffing in te houden. Daarbij mag geen rekening worden gehouden met de standaardloonheffingskorting.

> Lees meer

Aanvragen vaststelling TVL Q2 2021 vanaf 29 november

18-11-2021
Ondernemers die voor het tweede kwartaal van dit jaar TVL hebben aangevraagd, kunnen vanaf 29 november van dit jaar een verzoek tot vaststelling indienen. Deze ondernemers krijgen via email hierover bericht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

> Lees meer

Opnieuw coronasteun voor getroffen bedrijven

17-11-2021
Vanwege de nieuwe beperkende coronamaatregelen heeft het kabinet een pakket aan extra financiële compensatie bekendgemaakt. Met de nieuwe maatregelen is een bedrag van € 1,3 miljard gemoeid.

> Lees meer

Pas op voor bestuurdersaansprakelijkheid

17-11-2021
Hoewel een bv een onafhankelijke rechtspersoon is, kunt u als bestuurder toch aansprakelijk gesteld worden voor belastingschulden van uw bv. Dit bleek onlangs nog uit een uitspraak van rechtbank Gelderland. U kunt uw aansprakelijkheid wel beperken.

> Lees meer

Nog geen sancties bij toezicht op arbeidsrelaties

16-11-2021
De Belastingdienst werkt sinds enige jaren met modelovereenkomsten voor de beoordeling van de vraag of er tussen opdrachtgever en -nemer een arbeidsrelatie bestaat. Bij controles op de uitvoering zijn tot nu toe geen sancties getroffen.

> Lees meer

Beloon Wajonger extra via werkkostenregeling

16-11-2021
Heeft u een Wajonger in dienst en wilt u iets extra’s geven, dan kunt u dit extraatje het beste verstrekken via de werkkostenregeling. Alleen op deze manier wordt de Wajonger niet gekort op zijn uitkering en blijft het extraatje dus 100% netto in stand.

> Lees meer

Hoger Vpb-tarief in 2022

15-11-2021
De Tweede Kamer steunt het plan om het toptarief in de vennootschapsbelasting vanaf 2022 te verhogen. Dit bleek eerder bij de stemming over het belastingplan voor 2022. Het tarief stijgt in 2022 van 25% naar 25,8%.

> Lees meer

Beperk privéopnames vóór 1 januari

15-11-2021
Uw privévermogen wordt belast in box 3. De peildatum hiervoor is 1 januari. Daarom is het zaak uw privéopnames vóór deze datum te beperken.

> Lees meer

Wat als een werknemer een passende functie weigert?

11-11-2021
Als een werknemer van wie de functie is komen te vervallen, niet reageert op een aangeboden passende functie, kan dit tot gevolg hebben dat hij geen recht heeft op een transitievergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen.

> Lees meer

Bijtelling elektrische auto uit 2017 flink hoger

11-10-2021
De bijtelling voor een elektrische auto die in 2017 voor het eerst op kenteken is gezet, gaat volgend jaar flink omhoog. De bijtelling voor een auto wordt na 60 maanden namelijk herzien.

> Lees meer

Zonder controle eerdere jaren geen 'nieuw feit'

11-10-2021
Als de fiscus een navorderingsaanslag op wil leggen, is daar in de regel een ‘nieuw feit’ voor nodig. Dit is een feit dat de inspecteur bij het opleggen van de aanslag niet bekend was en redelijkerwijs ook niet bekend kon zijn. Hiervan is onder omstandigheden geen sprake als de inspecteur verzuimd heeft aanslagen uit eerdere jaren te beoordelen, aldus een uitspraak van de rechtbank Breda.

> Lees meer

Reclamebelasting, wat verstaan we onder reclame?

11-9-2021
Als u reclame maakt, kan de gemeente u een aanslag reclamebelasting opleggen. Maar wat verstaan we precies onder reclame? De rechtbank Zeeland-West-Brabant gaf eerder uitsluitsel.

> Lees meer

Maximaliseer voordeel KIA

11-9-2021
Als u dit jaar meer dan € 2.400, maar niet meer dan € 328.721 investeert, kunt u in aanmerking komen voor de extra aftrek op de winst voor kleinschalige investeringen (KIA). Door uw investeringen op het einde van dit jaar goed te plannen, kunt u de KIA maximaliseren.

> Lees meer

Hoe lang is geruisloze overdracht te herzien?

11-8-2021
Ondernemers in de inkomstenbelasting kunnen bij staking van hun bedrijf onder voorwaarden ervoor kiezen de onderneming geruisloos door te schuiven. Maar is een dergelijke keuze achteraf nog te herzien, en zo ja, tot wanneer?

> Lees meer

Neveninkomsten mogelijk pas in later jaar ter discussie

11-8-2021
Als u verlies uit neveninkomsten heeft en de inspecteur accepteert deze, is hij daar niet voor latere jaren aan gebonden. Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag.

> Lees meer

Voorkom afrekenen over herinvesteringsreserve

11-4-2021
Als u een bedrijfsmiddel met boekwinst verkoopt, moet u hierover belasting betalen. Gelukkig kunt u met de herinvesteringsreserve de boekwinst tijdelijk opzij zetten en zo belastingheffing spreiden. Reserveren van de boekwinst kan in beginsel maximaal drie jaar, dus is het oppassen als u in 2018 een bedrijfsmiddel met boekwinst heeft verkocht.

> Lees meer

Lager gebruikelijk loon door kostenvergoeding en bijtelling

11-4-2021
Als dga moet u jaarlijks ten minste een minimumbedrag aan salaris uit uw bv opnemen, het gebruikelijk loon. Door dit te verminderen met kostenvergoedingen en de bijtelling voor de auto van de zaak, kan uw loon lager worden vastgesteld.

> Lees meer

Opnieuw meer tijd voor aanvraag vaststelling NOW 1

11-3-2021
Ondernemers die de vaststelling van de NOW 1 niet uiterlijk 31 oktober 2021 hebben aangevraagd, krijgen hiervoor toch nog meer tijd. Het UWV stuurt deze werkgevers een herinnering. De nieuwe deadline is gesteld op 9 januari 2022.

> Lees meer

Koop nog dit jaar elektrische auto

11-2-2021
Als u van plan bent op niet al te lange termijn een elektrische auto te kopen en deze op de zaak te zetten, is het raadzaam dat nog dit jaar te doen. U profiteert dan nog maximaal vijf jaar lang van een lage bijtelling en van de milieu-investeringsaftrek.

> Lees meer

Kerstpakket belastingvrij via werkkostenregeling

11-2-2021
Dit jaar is vanwege corona de vrije ruimte van de werkkostenregeling flink verhoogd. Tot een loonsom van € 400.000 bedraagt uw vrije ruimte 3%, over het meerdere van uw loonsom 1,18%. Heeft u nog vrije ruimte over dit jaar, laat die dan niet verloren gaan, want u kunt de vrije ruimte niet doorschuiven naar volgend jaar.

> Lees meer

Schenken op papier, waar moet u op letten?

11-1-2021
Ligt uw vermogen grotendeels vast en wilt u het toch aan uw kinderen overdragen zonder al te veel belasting te betalen, dan is schenken op papier vaak een optie. Wat is dat en welke rol speelt de notaris hierbij?

> Lees meer

Onnauwkeurige dga komt flink op de koffie

11-1-2021
Als dga kan het voorkomen dat u bepaalde privé-uitgaven abusievelijk als zakelijk aanmerkt. Wie het echter structureel niet zo nauw met de fiscale regelgeving neemt, kan flink op de koffie komen. Dit werd onlangs duidelijk voor de rechtbank in Den Haag.

> Lees meer

Correctie heffing box 3 door interen op vermogen

28-10-2021
Als u moet interen op uw vermogen om de verschuldigde belasting in box 3 te voldoen en u heeft alleen inkomsten uit rente, dan moet de verschuldigde box 3-belasting worden gecorrigeerd. Dit volgt uit een uitspraak van rechtbank Zeeland-West-Brabant.

> Lees meer

Geen extra correctie bij fout loonkostenvoordeel

27-10-2021
Als een werkgever een werknemer in dienst neemt die moeilijk toegang heeft tot de arbeidsmarkt, is hiervoor een loonkostenvoordeel beschikbaar. Wie bij het aanvragen van deze tegemoetkoming fouten maakt, heeft voldoende mogelijkheden deze te corrigeren. Extra mogelijkheden voor correctie zijn dan ook niet nodig.

> Lees meer

Advieswijzer Kantoor aan huis 2021

27-10-2021
Het lijkt aantrekkelijk: wonen en werken in één pand. Maar een kantoor aan huis is lang niet altijd ook fiscaal aantrekkelijk. Wanneer is uw werkplek ook voor de fiscus een werkruimte? Waar moeten u, uw bedrijf en uw werkruimte dan aan voldoen?

> Lees meer

Aanvraag TVL derde kwartaal 2021 verlengd

26-10-2021
Ondernemers kunnen de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor het derde kwartaal van dit jaar aanvragen tot en met 29 oktober 2021 17.00 uur. De aanvraagtermijn zou oorspronkelijk op 26 oktober om 17.00 uur sluiten, maar is dus met drie dagen verlengd.

> Lees meer

Vaak ziek? Geen reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst

26-10-2021
Een medewerker meldde zich 23 keer in een jaar ziek. Voor de werkgever was de maat vol. Hij diende bij de kantonrechter een ontbindingsverzoek in gebaseerd op frequent verzuim. Maar de rechter wees het verzoek van de werkgever af.

> Lees meer

Voorschot UWV niet op eigenrisicodrager WGA verhalen

25-10-2021
Vanwege de achterstanden bij de geneeskundige keuringen heeft het UWV aan (ex-)werknemers van werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA zijn, voorschotten verleend in afwachting van een beslissing op de WIA-aanvraag. Vervolgens zijn deze voorschotten doorbelast aan de WGA-eigenrisicodrager. Dit is echter niet toegestaan volgens de rechtbank in Roermond.

> Lees meer
Ik wil:
Ik zoek informatie over:

Nieuwsbrief