Nieuws

Afspraak maken?

Bel (0416) 33 70 10
of vul het formulier in

Nieuws

Drankje bij toegangsticket, hoog of laag btw-tarief?

8-3-2021
Als u verschillende prestaties aanbiedt, kunnen die voor de btw onder omstandigheden toch als één prestatie worden aangemerkt. Onder andere wanneer er sprake is van een ‘bijkomende prestatie’. Maar wanneer is hiervan sprake?

> Lees meer

Vaststelling TVL eerste kwartaal 2021 van start

8-2-2021
In de eerste week van augustus start de vaststelling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het eerste kwartaal van 2021. Ondernemers krijgen van de RVO een e-mail om een vaststellingsverzoek in te dienen met de werkelijke omzetcijfers.

> Lees meer

Belastingheffing box 3 buitensporige last?

29-7-2021
Als u moet interen op uw vermogen om de verschuldigde belasting te kunnen betalen, is dit een aanwijzing dat er sprake kan zijn van een zogenaamde buitensporige last. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad. De zaak werd voor verder onderzoek doorverwezen naar het hof.

> Lees meer

Lager gebruikelijk loon dan minimumloon mogelijk

28-7-2021
De Belastingdienst is niet langer van mening dat het gebruikelijk loon van de dga van een bv onder alle omstandigheden minstens gelijk moet zijn aan het minimumloon.

> Lees meer

Hoge Raad beperkt aftrek btw op woning met zonnepanelen

26-7-2021
Als u uw woning voorziet van zonnepanelen, is de btw op deze zonnepanelen in beginsel aftrekbaar. Of de btw op de woning zelf door de plaatsing van de zonnepanelen ook aftrekbaar is, is nog maar de vraag. Dit volgt uit een recent arrest van de Hoge Raad.

> Lees meer

Loket NOW gaat per 26 juli open

22-7-2021
Vanaf maandag 26 juli kunnen werkgevers opnieuw NOW aanvragen. Dit keer betreft het de NOW voor de periode juli t/m september 2021. Op de site van het UWV treft u dan het aanvraagformulier aan dat tot en met 30 september kan worden ingediend.

> Lees meer

Subsidie emissieloze bedrijfsauto aangepast

21-7-2021
De levertijden voor emissieloze bedrijfsauto’s zijn de afgelopen tijd behoorlijk opgelopen. In verband daarmee is de subsidie op deze auto’s aangepast, zodat de langere levertijd niet aan de subsidie in de weg hoeft te staan.

> Lees meer

Subsidieregeling evenementen uitgebreid

21-7-2021
De subsidieregeling voor de evenementenbranche is tijdelijk uitgebreid. Dit betekent onder meer dat een vergoeding van 100% van de kosten kan worden verkregen als een evenement vanwege corona moet worden afgelast.

> Lees meer

Voorkom een boete door te laat melden datalek

20-7-2021
Bij een beveiligingsincident moet er voortvarend worden gehandeld. Vaak is er nader onderzoek nodig om te kunnen vaststellen of er sprake is van een datalek. Het binnen 72 uur doen van een pro-formamelding bij een mogelijk datalek, kan u een boete besparen.

> Lees meer

Nieuwe regels registratie medisch-specialistische zorg

20-7-2021
De NZa heeft eerder aangekondigd dat per 1 januari 2022 de regels die gelden bij de registratie van medisch-specialistische zorg (MSZ) worden aangepast.

> Lees meer

Hoog of laag btw-tarief bij parkeerdiensten attractiepark?

19-7-2021
Bied je als ondernemer naast toegang tot bijvoorbeeld een attractiepark, museum of festival ook parkeerdiensten aan, dan moet je daarover btw rekenen. Hoeveel?

> Lees meer

Online borrelen, hoe zit het fiscaal?

19-7-2021
Er wordt, nu corona opnieuw oplaait, weer veel thuis gewerkt. Misschien wilt u iets extra’s voor uw werknemers doen en een online borrel organiseren? Hoe zit dat precies?

> Lees meer

Uitstel mogelijk bij schrijnende situatie erfbelasting

15-7-2021
De fiscus kan in schrijnende situaties voortaan uitstel van betaling van erfbelasting verlenen. Uitstel van betaling is ook mogelijk voor andere aanslagen die tot de nalatenschap behoren. Dit heeft staatssecretaris Vijlbrief eerder bekendgemaakt.

> Lees meer

Meer uren werken dan vastgelegd? Waar moet u op letten?

14-7-2021
Ligt het aantal uren dat een werknemer werkt structureel hoger dan overeengekomen? Dan kan een werknemer deze arbeidsomvang afdwingen bij de werkgever. Ook al zijn er andere uren overeengekomen.

> Lees meer

Corona? Geen verdere versoepeling excessief lenen dga

14-7-2021
Vanaf 2023 mogen dga’s niet meer dan € 500.000 lenen bij hun eigen bv. Het wetsvoorstel waarin dit geregeld wordt, zal niet verder worden versoepeld vanwege de coronacrisis. Dit meldde staatssecretaris Vijlbrief eerder aan de Tweede kamer.

> Lees meer

Weigert een werknemer een passende functie?

13-7-2021
Als een werknemer wiens functie is komen te vervallen, niet reageert op een aangeboden passende functie kan dit tot gevolg hebben dat hij geen recht heeft op een transitievergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen.

> Lees meer

Bespaar overdrachtsbelasting bij aankoop aandelen

13-7-2021
Een gerechtshof heeft eerder geoordeeld dat er geen overdrachtsbelasting is verschuldigd over de aankoop van aandelen in een opslagbedrijf. Het gerechtshof vond dat niet was voldaan aan alle voorwaarden om overdrachtsbelasting te heffen. Dat biedt mogelijkheden voor bezwaar.

> Lees meer

Is een werknemer ernstig ziek? Dan vervroegd IVA aanvragen

7-12-2021
In bepaalde situaties hoeft bij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer niet de wachttijd van 104 weken te worden aangehouden, maar kan er een vervroegde IVA-uitkering worden aangevraagd. Voor een vervroegde IVA-uitkering geldt een strenger criterium dan voor een reguliere IVA-uitkering na het einde van de wachttijd. Waar moeten uw werknemer en u dan op letten?

> Lees meer

Vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen?

7-12-2021
Als u zaken aan uw personeel vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, is dit in de regel belast. Maar niet altijd en daarbij kan het verschil maken of u een zaak vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt. Maar wat is het onderscheid?

> Lees meer

Houd als dga privézaken gescheiden van de bv

7-8-2021
Als uw bv investeert en hier mee verlies lijdt, is dit in beginsel fiscaal aftrekbaar. Investeert u als dga in privé, dan is dit niet fiscaal aftrekbaar. Daarom is het belangrijk om privé- en zakelijke investeringen goed van elkaar te scheiden.

> Lees meer

Factuur op de zaak, btw automatisch aftrekbaar?

7-7-2021
Het enkele feit dat een factuur op naam van een onderneming staat, betekent nog niet automatisch dat de vermelde btw aftrekbaar is. Van belang is tevens of de zaken gebruikt worden om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Zo niet, dan is de aftrek van btw uitgesloten.

> Lees meer

Extra slot of reparatie fietsregeling belast of onbelast?

7-7-2021
De Belastingdienst vindt dat dat het vergoeden of verstrekken van accessoires die verband houden met een ter beschikking gestelde fiets onbelast is. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld een extra slot, het vergoeden van reparatiekosten of om een fietsverzekering.

> Lees meer

Voorwaarden Tozo Q3 2021 gewijzigd

7-6-2021
Ook per 1 juli kunnen ondernemers, onder wie zzp’ers, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen. Wat zijn de voorwaarden?

> Lees meer

Deadline vaststellen TVL Q4 2020 verlengd naar 1 september

7-5-2021
Ondernemers krijgen twee maanden langer de tijd om aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) de definitieve omzetdaling door te geven in het kader van de TVL over het vierde kwartaal van 2020, de periode oktober t/m december 2020. De gegevens moeten vóór 1 september van dit jaar worden aangeleverd in plaats van 1 juli.

> Lees meer

Versoepeling KOR met terugwerkende kracht

7-5-2021
Wanneer u als ondernemer een jaaromzet van maximaal € 1.800 heeft, dan kunt u de kleineondernemersregeling (KOR) voor de btw toepassen zonder dat u dit meldt aan de Belastingdienst. Ook de minimale termijn van drie jaar voor toepassing van de KOR wordt losgelaten.

> Lees meer

Kabinet maximeert NOW vanaf 1 juli op 80%

30-6-2021
Omdat corona op zijn retour is, wordt de tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW gemaximeerd op 80% van het omzetverlies. Het nieuwe maximum gaat in vanaf 1 juli aanstaande.

> Lees meer

Herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 mogelijk

30-6-2021
Ondernemers met omzetverlies vanwege corona of door een andere oorzaak, kunnen een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten (TVL). De omvang van de tegemoetkoming is mede afhankelijk van uw activiteiten volgens uw SBI-code. Voor de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 kunt u een verzoek indienen tot afwijking van uw SBI-code als deze afwijken van uw hoofdactiviteiten.

> Lees meer

Pas op! Hoog btw-tarief bij digitaal cultureel evenement

29-6-2021
De laatste tijd is voor veel fysieke evenementen een digitale vervanging gezocht. Zo ook voor culturele evenementen. Denk bijvoorbeeld aan een theatervoorstellingen of festivals. Het verlenen van toegang tot fysieke culturele evenementen is belast tegen het lage btw-tarief van 9%, maar dat geldt niet voor de digitale vervanging ervan. Daar geldt het hoge tarief van 21%.

> Lees meer

Aanvraag NOW Q3 start 5 juli

29-6-2021
Werkgevers die door corona of andere redenen met minstens 20% omzetverlies geconfronteerd worden, kunnen vanaf volgende week maandag 5 juli opnieuw NOW voor de periode juli, augustus en september 2021 aanvragen. De NOW vergoedt tot 85% van de loonkosten.

> Lees meer

Uitbreiding en verlenging kredietregelingen corona

28-6-2021
Drie speciale kredietregelingen vanwege corona worden verlengd tot 31 december van dit jaar. De regelingen worden ook uitgebreid voor wat betreft het doel waarvoor ze aangewend mogen worden. Dit heeft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken eerder bekendgemaakt.

> Lees meer

Subsidieregeling glastuinbouw uitgebreid

28-6-2021
Ondernemers in de glastuinbouw krijgen meer subsidiemogelijkheden voor het besparen van energie. Hiertoe wordt de bestaande subsidiefaciliteit EHG uitgebreid.

> Lees meer

TVL voor tweede kwartaal 2021 nu aan te vragen

25-6-2021
Ondernemers die al dan niet vanwege corona met een omzetverlies van minstens 30% te maken hebben, kunnen de tegemoetkoming vaste Lasten (TVL) voor het tweede kwartaal van 2021 nu aanvragen. Aanvragen kan digitaal bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

> Lees meer

Per 1 juli extra regels voor bestuur vereniging en stichting

24-6-2021
Besturen van verenigingen en stichtingen krijgen met ingang van 1 juli van dit jaar met extra regels te maken. Dit is het gevolg van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

> Lees meer

Uitstel van betaling belastingschulden verlengd tot 1 oktober

23-6-2021
Bedrijven kunnen langer uitstel van betaling krijgen van hun belastingschulden. Dit heeft staatssecretaris Vijlbrief bekendgemaakt in een reactie op een motie van de Tweede Kamer.

> Lees meer

Eigen maaltijden ondernemer aftrekbaar?

23-6-2021
Als ondernemer bent u vast wel eens onderweg naar een congres of klant. Waarschijnlijk maakt u dan ook wel eens kosten voor een maaltijd of een drankje. Maar zijn die kosten ook aftrekbaar? Wat vond de rechtbank Breda hier onlangs van?

> Lees meer

Denk aan deadline subsidie coronabanen zorg

22-6-2021
Wilt u als zorgaanbieder subsidie aanvragen voor coronabanen in de zorg, let dan op. De deadline voor de aanvraag sluit vrijdag 25 juni 17.00!

> Lees meer

Vraag vóór 1 juli uitstel van betaling aan

22-6-2021
Heeft u door de coronacrisis moeite met het betalen van uw belastingschulden, dan kunt u tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Heeft u al uitstel, dan kunt u tot en met 30 juni ook vragen dit te verlengen.

> Lees meer

Aanvragen evenementensubsidie nu mogelijk

21-6-2021
Organisatoren van evenementen kunnen tot en met 30 september 2021 subsidie aanvragen ter bestrijding van de kosten van annulering vanwege corona. De subsidie betreft evenementen die tussen 1 juli en 31 december 2021 plaatsvinden.

> Lees meer

Betaling transitievergoeding in termijnen? Mag dat?

21-6-2021
Over de hoogte van de te betalen transitievergoeding kan discussie ontstaan. Zeker als een bedrijf op een later moment is overgenomen. Wat zegt de kantonrechter in Amsterdam hierover? En mocht de werkgever door de coronacrisis de transitievergoeding in termijnen betalen?

> Lees meer

Per 1 juli wijzigt termijn aanvaarding arbeidsovereenkomst

17-6-2021
Een werkgever is verplicht om een oproepkracht in de dertiende maand dat deze voor hem werkzaam is een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst met vaste uren. Hoe zit het nu met de aanvaarding van dit aanbod door de werknemer? Vanaf 1 juli wijzigt de termijn voor het aanvaarden.

> Lees meer

Bij zonnepanelen ook aftrek btw deel woning?

16-6-2021
Als een particulier zonnepanelen plaatst, kan hij de btw erop terugvragen. Maar geldt dat ook voor een deel van de btw op de woning?

> Lees meer

Aanvragen zorgbonus per 15 juni gestart

16-6-2021
Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen vanaf 15 juni de zorgbonus voor 2021 aanvragen. De zorgbonus is bestemd voor werkenden in de zorg die vanwege corona een uitzonderlijke prestatie hebben verricht.

> Lees meer

Eénloketsysteem btw niet voor fiscale eenheid

15-6-2021
Vanaf 1 juli dit jaar gaat de nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce gelden en komen er nieuwe regels voor de btw. De nieuwe regeling bevat ook het éénloketsysteem (of OSS-systeem). Inmiddels is echter bekend geworden dat fiscale eenheden hiervan geen gebruik kunnen maken.

> Lees meer

Kabinet maakt premieverlaging AWf bekend

14-6-2021
Het kabinet heeft de premieverlaging van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) bekend gemaakt. De premieverlaging is de compensatie die geboden wordt vanwege het schrappen van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

> Lees meer

Alsnog NOW voor eerdere kwartalen? Deadline 16 juli!

6-11-2021
Ondernemers die nog geen NOW aanvroegen voor de perioden vanaf oktober 2020, kunnen dit nu alsnog doen. Ondanks dat de aanvraagperiode inmiddels officieel is verstreken.

> Lees meer

Uiterlijk 31 juli berekening tegemoetkomingen Wtl

6-10-2021
Als u als werkgever recht heeft op tegemoetkomingen volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) valt uiterlijk 31 juli de berekening van de tegemoetkoming in de bus. U ontvangt de tegemoetkoming daarna binnen zes weken.

> Lees meer

Wat wilt u weten over de digitale bewaarplicht?

6-9-2021
Ondernemers dienen hun administratie in beginsel zeven jaar te bewaren. Administraties zijn tegenwoordig vergaand gedigitaliseerd en dus heeft de Belastingdienst de fiscale eisen hieromtrent toegelicht.

> Lees meer

Vraag tijdig de Subsidie praktijkleren aan!

6-8-2021
Bedrijven die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen hiervoor subsidie krijgen. Deze subsidie kan men voor het lopende studiejaar 2020-2021 tot en met 16 september digitaal aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

> Lees meer

Andere berekeningsmethode btw bloemist

6-7-2021
Bloemisten die voor de btw het zogenaamde kasstelsel mogen toepassen, moeten vanaf 1 januari van dit jaar de btw anders berekenen. Dit vanwege het feit dat het convenant hieromtrent dat met de Vereniging Bloemist-Winkeliers was afgesloten, eerder is ingetrokken.

> Lees meer

Woningcorporatie? Per 1 juli 2021 weer subsidie voor verduurzamen

6-7-2021
De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) gaat per 1 juli 2021 weer open. Er is € 150 miljoen beschikbaar. De RVV Verduurzaming biedt fiscaal voordeel bij het verduurzamen van sociale huurwoningen in heel Nederland.

> Lees meer

Bovengemiddelde winstontwikkeling in de industrie

6-4-2021
De coronacrisis heeft 2020 voor de industrie gemaakt tot een jaar van onzekerheid, vraaguitval, grote verstoringen in de toeleveringsketen en per saldo een forse krimp van de industriële productie. Toch heeft de branche een bovengemiddelde winstgroei laten zien van bijna 15 procent, tegenover ruim 9 procent voor het mkb als geheel. De omzet kromp met ruim 2 procent, versus een gemiddelde groei van 0,6 procent voor het mkb. De brutomarge bleef vrijwel onveranderd.

> Lees meer

Bovengemiddelde groei voor specialistische zakelijke diensten

6-4-2021
Specialistische zakelijke dienstverleners hebben over het algemeen een goed jaar achter de rug, maar de onderlinge verschillen waren groot. Waar de florerende woningmarkt en de coronacrisis meer werk opleverden voor de één (bijvoorbeeld notarissen, ingenieurs en architecten, maar ook advisering rond steunregelingen), had de ander een nagenoeg lege agenda (onder meer reclamediensten). Per saldo was de omzet- en winstontwikkeling bovengemiddeld.

> Lees meer

Vermindering administratieve lasten rond NOW-controles

6-3-2021
De administratieve lasten in het kader van de controles rond de NOW worden verminderd. Dit schrijft minister Koolmees aan de Tweede Kamer. De aanpassingen zijn een reactie op een advies van onder meer SRA.

> Lees meer

Winstgroei medische zorg trekt aan, grote onderlinge verschillen

6-3-2021
De coronapandemie heeft in 2020 een gigantische druk gelegd op de medische zorg. Er waren echter ook positieve effecten, zoals een versnelde digitalisering en innovatie in de branche. Per saldo zijn de omzet en de winst vorig jaar gegroeid, maar door de lockdowns lopen de cijfers binnen de medische zorg nogal uiteen.

> Lees meer

Kabinet schrapt BIK in ruil voor lagere Awf-premie

6-2-2021
Het kabinet heeft besloten de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar te schrappen. Dit vanwege de verwachting dat de Europese Commissie de BIK als ongeoorloofde staatsteun zal aanmerken en hiermee niet akkoord zal gaan.

> Lees meer

Vanaf 1 juni € 200 miljoen voor extra MKB-kredieten

6-2-2021
Het kabinet stelt € 200 miljoen beschikbaar voor speciale mkb-kredieten. Het krediet is onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA) en is bedoeld voor bedrijven die daarbij gebruik maken van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

> Lees meer

Bouw profiteert van extra aandacht voor de woning

6-2-2021
Voor de bouw was 2020 een ander jaar dan voor de meeste mkb-branches. Het werk kon dankzij een doorwerkprotocol over het algemeen doorgaan, waardoor de impact van corona voor bouwbedrijven in het mkb relatief beperkt bleef. De netto-omzet is met bijna 4 procent toegenomen. Daarmee deed de bouw het veel beter dan het mkb-gemiddelde (+0,6 procent). De winst is met 5,5 procent gestegen, tegenover een mkb-gemiddelde van +9,3 procent. De ontwikkeling van de brutomarge was met +3,2 procent opnieuw bovengemiddeld.

> Lees meer

Startersregeling TVL nu aan te vragen

6-1-2021
Er is een speciale TVL-regeling voor startende ondernemers beschikbaar. Die kan per 31 mei 2021 worden aangevraagd. De regeling voorziet in een tegemoetkoming in de vaste lasten van ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

> Lees meer

Stevige krimp van de omzet en brutomarge in de automotive

6-1-2021
In 2020 hebben de verplichte coronasluitingen een grote invloed gehad op de financiële resultaten in de automotive, in het bijzonder op de omzetontwikkeling en de brutomarge. De omzet is met bijna 5 procent gekrompen, tegenover een lichte groei voor het mkb als geheel. De winstontwikkeling was vooral dankzij de steunmaatregelen wel positief: +6 procent. Ook daarmee bleef de branche echter achter bij het mkb-gemiddelde van +9 procent. Verder is de brutomarge met 2,4 procent gedaald, versus een lichte stijging voor het mkb.

> Lees meer

Steunpakket met drie maanden verlengd: wat wijzigt er?

31-5-2021
De financiële steunmaatregelen aan bedrijven die vanwege corona in moeilijkheden verkeren, worden ook de komende maanden voortgezet (tot en met september). Bovendien mogen belastingschulden op een later moment en in een langzamer tempo worden afgelost. Dit heeft het kabinet donderdag 27 mei bekendgemaakt.

> Lees meer

Vrij snel herstel voor groot deel logistiek

31-5-2021
Door corona zijn de logistieke stromen in 2020 behoorlijk ontregeld geraakt, maar in grote delen van de transport en logistiek is er na de lockdown ook weer vrij snel een herstel opgetreden. Per saldo zijn de omzet en de winst in het afgelopen jaar weinig veranderd. Binnen de branche zijn er aanzienlijke verschillen te zien tussen deelmarkten en bedrijven. Zo kende de binnenvaart wel een zwaar jaar, net als de eventlogistiek en de horecabevoorrading.

> Lees meer

Winst en omzet horeca keihard geraakt door de coronacrisis

28-5-2021
De coronacrisis en de lockdownmaatregelen hebben de horeca ontzettend hard geraakt. Dit zien we terug in een ongekende krimp van de omzet- en de winstontwikkeling over 2020. Bovendien zijn de verdienmodellen in coronatijd aangetast en dit kan een herstel bemoeilijken.

> Lees meer

De detailhandel groeit stevig, maar er zijn ook grote verliezers

27-5-2021
Door allerlei beperkende maatregelen heeft een deel van de consumentenbestedingen zich in 2020 verplaatst van horeca en toerisme naar de detailhandel. Vooral webwinkels, doe-het-zelf-zaken, fietsenwinkels en supermarkten hebben daarvan geprofiteerd. Andere winkels, bijvoorbeeld op het gebied van kleding en schoenen, zagen de omzetten in sommige gevallen grotendeels wegvallen en kenden een dramatisch jaar.

> Lees meer

Sterke inkomensdaling door corona? Gebruik de middelingsregeling

26-5-2021
Door corona hebben veel ondernemers een sterke inkomensdaling gehad. Is dat bij u ook het geval? Dan is er de middelingsregeling. Dat is een regeling voor belastingplichtigen met een wisselend inkomen en kan daarom interessant zijn in deze tijden van wisselende inkomsten door corona.

> Lees meer

Financiële cijfers mkb over 2020 hoopvol

26-5-2021
Vóór corona stond het mkb er goed voor en ondanks de crisis is dat in de basis nog steeds het geval. De steunmaatregelen van de overheid hebben effect gehad en een grote groep bedrijven heeft het goed gedaan. Tegelijkertijd staat bij veel andere ondernemers het water aan de lippen.

> Lees meer

TVL Q2 verruimd: kiezen tussen twee kwartalen voor bepalen omzetverlies

25-5-2021
De referentieperiode voor de TVL (tegemoetkoming vaste lasten) voor het tweede kwartaal van dit jaar, van april t/m juni 2021 dus, kent een verruiming. Ondernemers mogen zelf kiezen of ze het omzetverlies vergelijken met het tweede kwartaal van 2019 of met het derde kwartaal van 2020.

> Lees meer

Corona soms reden voor versoepeling re-integratieverplichting

21-5-2021
Volgens de Wet verbetering poortwachter moet u als werkgever uw best doen om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Corona kan hieraan soms in de weg staan en is dan een ‘deugdelijke’ reden dat u niet aan deze verplichting kunt voldoen.

> Lees meer

Meer duidelijkheid over berekenen btw bij commissaris

20-5-2021
In welke gevallen moet een commissaris of andere toezichthouder btw berekenen over de toezichthoudende taken die hij uitvoert? De staatssecretaris van Financiën heeft hierover via een besluit eindelijk meer duidelijkheid geboden.

> Lees meer

Scholingskosten in 2022? Gebruik het nieuwe STAP-budget

20-5-2021
Per 1 januari 2022 treedt de subsidieregeling STAP-budget in werking. Dan wordt ook de huidige fiscale aftrek van scholingsuitgaven afgeschaft. Kosten voor scholing komen dan niet meer in aftrek bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2022. In plaats daarvan kunt u dus een beroep doen op de nieuwe subsidieregeling.

> Lees meer

Formulier vrijwilligersverklaring beschikbaar

19-5-2021
Vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en afzien van hun beloning, kunnen dit bedrag als gift aftrekken van hun inkomen. Daarvoor is wel vereist dat de ANBI een vrijwilligersverklaring invult. Deze is beschikbaar op de site van de Belastingdienst.

> Lees meer

Nieuwe meetmethode BPM niet strijdig met Europees recht

18-5-2021
De Nederlandse BPM op motoren en personenauto’s is gebaseerd op de CO2-uitstoot. De meetmethode hiervoor is in 2017 gewijzigd. Deze wijziging is niet in strijd geweest met het Europees recht, zo oordeelde eerder rechtbank Gelderland.

> Lees meer

1 juli: hoger niveau eHerkenning informatieplicht energiebesparing

18-5-2021
Heeft uw bedrijf een informatie- en energiebesparingsplicht, dan is hiervoor vanaf 1 juli 2021 minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten niveau eH 2+ nodig. Bezit u nu een lager niveau van eHerkenning, dan zult u dit tijdig moeten opwaarderen.

> Lees meer

Ook vergoeding voor zelf betaalde kinderopvang

17-5-2021
Ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen en de opvang van hun kinderen dus zelf betalen, kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de kosten tijdens sluiting van de opvang vanwege corona. De ouders kunnen de vergoeding vanaf 15 mei aanvragen.

> Lees meer

Geef vóór 1 juni omzetverlies voor TVL door

17-5-2021
Heeft u vorig jaar voor de periode juni-september TVL aangevraagd en gekregen, dan moet u vóór 1 juni 2021 uw definitieve omzetverlies doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aan de hand hiervan bepaalt de RVO uw definitieve tegemoetkoming.

> Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021 verhoogd

5-12-2021
Het wettelijk minimumloon wordt halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2021 wordt het verhoogd naar € 1701,00 bruto per maand, € 392,55 per week en € 78,51 per dag. Het minimumloon per uur hangt af van het aantal uren dat de fulltime werkweek binnen uw organisatie bedraagt.

> Lees meer

Maak tijdig bezwaar tegen box 3 2020

5-11-2021
Ook de bezwaren tegen de box 3-heffing in de inkomstenbelasting 2020 zijn weer aangewezen als massaal bezwaar. Eerder gebeurde dit al voor de jaren 2017-2019. Wilt u aansluiten bij de massaalbezwaarprocedure, dan moet u tijdig bezwaar maken.

> Lees meer

Geen btw op goedgekeurde coronazelftestkits

5-10-2021
Coronavaccins en -testkits mogen zonder btw geleverd worden. Dat geldt ook voor onder meer goedgekeurde zelftestkits.

> Lees meer

Verleng uw uitstel van betaling vóór 1 juli

5-10-2021
Ondernemers die vanwege corona voor drie maanden bijzonder uitstel van betaling van hun belastingschulden hebben gevraagd en gekregen, wordt geadviseerd dit uitstel vóór 1 juli te verlengen. Ook als u nog geen uitstel hebt aangevraagd, kunt u dit nog vóór 1 juli doen.

> Lees meer

Deadline aanvraag TVL Q1: 18 mei!

5-7-2021
Uw aanvraag voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het eerste kwartaal van dit jaar kunt u tot 18 mei 17.00 uur indienen. Rond die tijd start ook de aanvraagperiode voor het tweede kwartaal. Houd deze data goed in de gaten, zodat u de tegemoetkoming niet misloopt.

> Lees meer

Wijziging bijtelling meerdere auto’s pas vanaf 2022

5-6-2021
De Belastingdienst meldde eerder dat de bijtelling voor werknemers met meerdere auto’s van de zaak met ingang van dit jaar wordt gewijzigd. Inmiddels is bekendgemaakt dat vanwege ‘diverse praktijkvragen’ de wijziging met een jaar is opgeschort. Deze wordt nu per 2022 van kracht.

> Lees meer

Deadline 21 mei voor subsidie praktijkleren 2019/2020

5-5-2021
Werkgevers die in september 2020 te laat waren met de aanvraag subsidie praktijkleren 2019/2020, krijgen een herkansing. Maar, daarvoor gelden strikte voorwaarden. Voorwaarde is onder meer dat het te laat aanvragen te wijten was aan de coronacrisis.

> Lees meer

Vraag vóór 1 juli 2021 btw zonnepanelen terug

5-4-2021
Heeft u als particulier in 2020 zonnepanelen aangeschaft en de btw nog niet teruggevraagd? Dan moet u vóór 1 juli 2021 in actie komen. Doet u dat niet, dan loopt u het risico de btw niet meer terug te krijgen van de Belastingdienst.

> Lees meer

Wie heeft bewijslast bij lager gebruikelijk loon?

5-4-2021
Als dga van een bv bent u verplicht jaarlijks een zogeheten gebruikelijk loon uit de bv op te nemen. Maar op wie rust de bewijslast als een lager gebruikelijk loon dan het wettelijk voorgeschreven gebruikelijk loon wordt bepleit?

> Lees meer

Nieuwe aanvraagronde NOW 6 mei van start

5-3-2021
Werkgevers met een omzetverlies van minstens 20% kunnen vanaf 6 mei bij het UWV een aanvraag indienen voor nieuwe NOW-steun. Deze steun heeft betrekking op de maanden april tot en met juni 2021.

> Lees meer

Informeer werknemer tijdig over opname vakantiedagen

5-3-2021
Een werkgever moet de werknemer tijdig infomeren over de wettelijke vakantiedagen die nog niet zijn opgenomen. Doet hij dat niet, dan blijven de niet opgenomen vakantiedagen gewoon staan en vervallen ze niet per 1 juli 2021.

> Lees meer

Geen aanpassing NOW voor amateursport

29-4-2021
De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW wordt niet aangepast voor amateursportclubs. Dit antwoordt minister Koolmees (SZW) op Kamervragen. Amateursportclubs kunnen voor hun loonkosten wel een tegemoetkoming krijgen via de TASO (tegemoetkoming amateursportorganisaties).

> Lees meer

Belastingdienst zet beslag op loon deels stil

28-4-2021
De Belastingdienst stopt het beslag op loon of uitkering vanaf april deels. Dat komt omdat de Belastingdienst nog geen rekening heeft gehouden met de wijziging van de beslagvrije voet. Met de beslagvrije voet wordt het minimumbedrag bedoeld dat na beslag op het loon overblijft om in de basiskosten van het levensonderhoud te voorzien.

> Lees meer

Langdurig arbeidsongeschikte werknemer? Denk aan correct opzeggen

26-4-2021
Neemt u de opzegtermijn niet goed in acht als u een arbeidsongeschikte werknemer het arbeidscontract opzegt? Dan moet u alsnog het loon over de niet in acht genomen opzegtermijn vergoeden. Ook al is geen sprake meer van een loondoorbetalingsverplichting.

> Lees meer

Eropuit met de camper? Houd het rijden ook fiscaal leuk!

23-4-2021
Bent u van plan om deze zomer in Nederland met een camper op vakantie rond te toeren? En wilt u er een aanschaffen of huren? Let dan op de mogelijke fiscale gevolgen die het rijden in een camper een stuk minder leuk kunnen maken. Laat u dus vooraf goed informeren!

> Lees meer

Recht uitzendkracht op hogere transitievergoeding

22-4-2021
Hoe moet bij uitzendkrachten het arbeidsverleden worden bepaald voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding? Die vraag stond onlangs centraal bij een zaak die diende voor de kantonrechter Zaanstad. De uitzendkrachten kregen door de rechtszaak een veel hogere transitievergoeding.

> Lees meer

Gemengde kosten in vrije ruimte WKR beperkt aftrekbaar?

22-4-2021
Als u als werkgever zaken vergoedt (u betaalt de kosten van bijvoorbeeld een laptop voor uw werknemer) en verstrekt (u koopt het goed en geeft de laptop aan uw werknemer) aan uw personeel, zijn deze kosten voor u in beginsel aftrekbaar van de winst.

> Lees meer

Internetabonnement vrijgesteld met eigen bijdrage werknemer

21-4-2021
Vergoedt u als werkgever de kosten van een noodzakelijk internetabonnement aan uw werknemer? Dan is die vergoeding onbelast als uw werknemer een eigen bijdrage betaalt. Dit heeft de Belastingdienst bekendgemaakt.

> Lees meer

Personeel inhuren? Voorkom inlenersaansprakelijkheid

20-4-2021
Als u personeel inhuurt van een derde, kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de premies en belastingen die deze derde moet afdragen. Daarom is het van belang maatregelen te nemen om deze zogenaamde inlenersaansprakelijkheid te voorkomen, zo bleek onlangs nog voor de rechtbank in Arnhem.

> Lees meer

Minder belasting betalen bij zorg kind na echtscheiding?

20-4-2021
Ouders die na een echtscheiding de zorg voor een of meer kinderen jonger dan 12 jaar verdelen en daarnaast werken, kunnen beiden recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK).

> Lees meer

Meerdere auto’s, hoogste bijtelling?

19-4-2021
Als aan een werknemer meerdere auto’s ter beschikking worden gesteld, geldt in beginsel ook voor meerdere auto’s de bekende bijtelling. Er zijn echter een paar uitzonderingen. Als dit het geval is, geldt voortaan de bijtelling voor de auto of auto’s met de hoogste bijtelling.

> Lees meer

Zonder inschrijving KvK geen Tozo

19-4-2021
Als u niet als ondernemer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel heeft u geen recht op de Tozo, aldus de rechtbank in Amsterdam. Er bestaat ook geen mogelijkheid om dan via een hardheidsclausule toch voor de Tozo in aanmerking te komen.

> Lees meer

Verhuurde onderneming geruisloos doorschuiven?

15-4-2021
Als u als ondernemer in de inkomstenbelasting wilt overstappen naar een bv, moet u in beginsel met de fiscus afrekenen over de aanwezige reserves en boekwinsten. Dit kunt u onder voorwaarden voorkomen door zogenaamd geruisloos door te schuiven. Maar kunt u ook een verhuurde onderneming geruisloos doorschuiven?

> Lees meer

Verblijfkosten eigen rijders verhoogd

14-4-2021
Ondernemers in de transportsector die zelf meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag aan verblijfkosten aftrekken. Het bedrag is voor 2021 met één euro verhoogd ten opzichte van vorig jaar en bedraagt € 39,50 per dag.

> Lees meer

Urencriterium laatste kwartaal 2020 niet versoepeld

13-4-2021
De versoepeling van het urencriterium vanwege corona gaat niet alsnog gelden voor het laatste kwartaal van 2020. Dit antwoordt staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen.

> Lees meer

Voorkom belastingrente met snelle aangifte of aanvraag voorlopige aanslag

4-12-2021
Als u verwacht dat u over het jaar 2020 inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moet betalen of moet bijbetalen, bent u misschien ook belastingrente verschuldigd. U kunt dit voorkomen door op tijd uw aangifte in te dienen of een voorlopige aanslag aan te vragen.

> Lees meer

Kredietverlening vouchers reisbranche van start

4-12-2021
Het kabinet is gestart met de kredietverlening voor vouchers in de reisbranche. Voorstellen daartoe zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. De kredietverlening geldt voor vouchers voor pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen die tussen 12 maart en 31 december 2020 zijn afgegeven.

> Lees meer

Wanneer bent u als medicus zelfstandig ondernemer?

4-9-2021
Als medicus functioneert u vaak volledig zelfstandig. Toch is dit alleen onvoldoende om ook als zelfstandig ondernemer aangemerkt te kunnen worden. Daarvoor is meer nodig, aldus de rechtbank in Groningen.

> Lees meer

Nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen

4-9-2021
Vanaf 1 juli dit jaar gaat de nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce gelden en komen er nieuwe regels voor de btw. Een van de regels die verandert, is de heffing van btw op afstandsverkopen.

> Lees meer

Regel zelf digitaal NOW-betalingsregeling

4-8-2021
Ondernemers die teveel NOW-subsidie hebben ontvangen, zullen dit terug moeten betalen. Ze kunnen hiervoor desgewenst zelf digitaal een betalingsregeling treffen. Dit meldt het UWV.

> Lees meer

Belastingvrij fit blijven met personal coach?

4-7-2021
Corona en de opdracht om zoveel mogelijk thuis te werken, zijn voor sommigen niet bevorderlijk voor de conditie. Om die op peil te houden kan een personal coach worden ingeschakeld. Zijn die kosten voor zo’n coach belastingvrij te vergoeden?

> Lees meer

Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV

4-6-2021
Als u in 2020 recht had op het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd lage-inkomensvoordeel of het loonkostenvoordeel (LKV), heeft u van het UWV een voorlopige berekening ontvangen. Controleer deze goed, want fouten kunt u tot en met 1 mei wijzigen.

> Lees meer

Per 2022: gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

4-6-2021
Het ouderschapsverlof is nu in de meeste gevallen nog onbetaald. Maar dat gaat wijzigen. De bedoeling is dat werknemers per 2 augustus 2022 recht krijgen op negen weken gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof.

> Lees meer

Vanaf 12 april hoger veiligheidsniveau eHerkenning voor TVL

4-2-2021
Ondernemers die vanaf 12 april de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan willen vragen en eHerkenning gebruiken, hebben hiervoor eHerkenning nodig met een hoger veiligheidsniveau. Dit heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekendgemaakt.

> Lees meer

Overtreding vervoerswetgeving vanaf 1 april Europees geregistreerd

4-1-2021
Vanaf 1 april 2021 worden strafpunten bij overtredingen inzake vervoerswetgeving Europees geregistreerd. De nationale registers waarin alle vergunninghouders en vervoersmanagers zijn opgenomen, worden hiertoe gekoppeld. Dit moet leiden tot een betere methode voor het beoordelen van de betrouwbaarheid.

> Lees meer

Financiële tegemoetkoming preventief testen

4-1-2021
Vanwege corona adviseert het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken. Waar dit moeilijk of onmogelijk is of waar in de werksituatie moeilijk een afstand van anderhalve meter kan worden aangehouden, wordt geadviseerd preventief op corona te testen. Hiervoor is tot eind mei van dit jaar een financiële tegemoetkoming mogelijk.

> Lees meer

Vanaf 1 april Tozo 4 aanvragen

31-3-2021
Ondernemers die vanwege corona in financiële moeilijkheden zijn gekomen, kunnen vanaf 1 april Tozo 4 aanvragen bij hun gemeente. De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) kan voorzien in inkomensondersteuning en in een lening voor bedrijfskapitaal.

> Lees meer

Taxatiewaarde van belang voor startersvrijstelling per 1 april

31-3-2021
De taxatiewaarde van een woning wordt vanaf 1 april van dit jaar extra van belang. Dit vanwege de vrijstelling in de overdrachtsbelasting voor jongeren bij aankoop van een woning tot € 400.000.

> Lees meer

Gebruikt u de auto van de zaak voor uw eigen bedrijf?

30-3-2021
Het komt tegenwoordig regelmatig voor dat werknemers de auto van de zaak ook gebruiken voor hun eigen, veelal parttime, bedrijf. Is hier sprake van privégebruik of zakelijk gebruik? En hoe kan men hiermee rekeninghouden bij de winstbepaling van dat eigen bedrijf?

> Lees meer

Onbelaste vaste reiskostenvergoeding thuiswerker verlengd tot 1 juli

26-3-2021
Werkgevers kunnen hun thuiswerkende werknemers een onbelaste vaste reiskostenvergoeding blijven doorbetalen, tot in ieder geval 1 juli 2021.

> Lees meer

Thuiswerken: wat is onbelast en wat niet?

25-3-2021
Vanwege corona werkt Nederland zoveel mogelijk thuis. Maar kunt u als werkgever uw personeel hiervoor ook een onbelaste vergoeding geven? En zo ja, onder welke voorwaarden?

> Lees meer

'Lager gebruikelijk loon dan minimumloon ook mogelijk'

24-3-2021
Een dga moet jaarlijks een zogeheten ‘gebruikelijk loon’ uit uw bv opnemen. Dit moet in beginsel minstens € 47.000 bedragen, maar volgens de rechter is soms zelfs een gebruikelijk loon dat lager is dan het minimumloon ook mogelijk.

> Lees meer

Aanvraag TVL Q1 2021 met 2 weken verlengd

24-3-2021
Ondernemers kunnen de tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) voor het eerste kwartaal van 2021 langer aanvragen. De aanvraagperiode is met twee weken verlengd tot 18 mei 2021, 17.00 uur. Aanvragen moet via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

> Lees meer

Subsidie voor specifieke coronabanen in zorg

23-3-2021
Er is een nieuwe subsidie beschikbaar voor zogenaamde ‘coronabanen’ in de zorg. Het kabinet hoopt door extra banen te creëren de druk op de reguliere zorg te verminderen.

> Lees meer

WBSO uiterlijk 31 maart melden

23-3-2021
Heeft u in 2020 WBSO aangevraagd, dan dient u uiterlijk 31 maart van dit jaar het aantal uren en eventueel de kosten te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bent u te laat, dan krijgt u een boete.

> Lees meer

Subsidie voor verplicht afgelaste evenementen

22-3-2021
Voor evenementen die tussen 1 juli en 31 december van dit jaar worden georganiseerd maar vanwege corona worden verboden, kunnen organisatoren een deel van de kosten vergoed krijgen. Dit schrijven de bewindslieden Keijzer (EZK) en Van Engelshoven (OCW) aan de Tweede Kamer.

> Lees meer

Eerste vaststellingen TVL Q4 2020 naar ondernemers

22-3-2021
De eerste verzoeken ter vaststelling van het omzetverlies over het vierde kwartaal (oktober t/m december) van 2020 zijn verstuurd naar ondernemers. Ondernemers ontvangen deze verzoeken per e-mail van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

> Lees meer

Belastingheffing bij partner van ondernemer met Tozo

19-3-2021
Ondernemers die in 2020 een Tozo-uitkering ontvingen en een partner hebben, kunnen bij de aangifte over 2020 geconfronteerd worden met een belastingheffing bij die partner. Dit is het gevolg van het feit dat de Tozo voor 50% aan die partner wordt toegerekend. De ‘schade’ kan in de honderden euro’s lopen.

> Lees meer

Extra opletten bij belastingaangifte 2020

18-3-2021
Vanaf 1 maart kunnen ondernemers en particulieren weer aangifte doen voor het jaar 2020. Vanwege corona is het wel zaak om dit jaar extra op te letten. Wat zijn specifieke aandachtspunten?

> Lees meer

TVL rising to 100% in second quarter, TONK expanded

17-3-2021
The compensation available under the Reimbursement of Fixed Costs for SMEs scheme (TVL) is being increased once again. For the second quarter of this year, i.e. from April to the end of June, compensation amounting to 100% of fixed costs will apply.

> Lees meer

Geen belastingrente? Dien uw btw-suppletie vóór 1 april 2021 in

17-3-2021
Heeft u over 2020 alle btw aangegeven en betaald bij de Belastingdienst? Als dat niet zo is, is het verstandig om snel in actie te komen.

> Lees meer

Eigenrisicodrager WGA of ZW? Let op deadline van 31 maart

16-3-2021
Wilt u per 1 juli 2021 eigenrisicodrager worden voor de WGA of ZW? Of bent u al eigenrisicodrager en wilt u opzeggen? Dan moet u dat uiterlijk 31 maart aanvragen bij de Belastingdienst.

> Lees meer

TVL in tweede kwartaal naar 100%, TONK verruimd

15-3-2021
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt opnieuw verhoogd. Voor het tweede kwartaal van dit jaar, dus voor de maanden april tot en met juni, gaat een vergoeding gelden van 100% van de vaste lasten. Ook komt er meer geld vrij voor inkomensondersteuning via de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Dit heeft het kabinet vrijdag 12 maart bekendgemaakt.

> Lees meer

Vanaf 15 maart 2021 subsidie emissieloze bedrijfsauto

15-3-2021
Ondernemers kunnen vanaf 15 maart 2021 een subsidie van maximaal € 5.000 krijgen voor een emissieloze bedrijfsauto. Het beschikbare budget van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) voor 2021 is € 22 miljoen.

> Lees meer

Subsidie generieke werkgeversvoorziening per 1 juli verruimd

3-12-2021
De zogenaamde pilot generieke werkgeversvoorziening is een regeling waarbij werkgevers subsidie kunnen aanvragen voor werkplekaanpassingen voor werknemers met een structurele functionele beperking. Deze subsidieregeling bestaat sinds 1 maart 2020. De voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie worden volgens een conceptbesluit met ingang van 1 juli 2021 verruimd.

> Lees meer

Geen voorschot TVL kleine bedrijven

3-11-2021
Kleine ondernemers met meer dan € 1.500 aan vaste lasten per kwartaal, maar minder dan € 3.000, krijgen geen voorschot op de TVL. Dit heeft staatssecretaris Keijzer aan de Tweede Kamer laten weten.

> Lees meer

Postcoderoosregeling voor duurzame energie vervangen door subsidieregeling

3-10-2021
De fiscale Regeling verlaagd tarief in de energiebelasting, oftewel de Postcoderoosregeling, vervalt per 1 april 2021. Daarvoor in de plaats komt de subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) . Reden van de vervanging is dat de oude regeling te ingewikkeld en omslachtig is bevonden.

> Lees meer

Vanaf 15 maart definitieve aanvraag tweede periode NOW

3-9-2021
Werkgevers met een omzetverlies door corona kunnen vanaf 15 maart de definitieve aanvraag indien voor de tweede NOW-periode (juni t/m september 2020). De oorspronkelijke aanvraagperiode is met een maand vervroegd. Werkgevers hebben ruimschoots de tijd voor de aanvraag, namelijk tot en met 5 januari 2022.

> Lees meer

Hoe bepaalt u de WOZ-waarde van uw bedrijfspand?

3-9-2021
Omdat de WOZ-waarde van uw bedrijfspand als grondslag geldt voor fiscale afschrijving en de heffing van diverse belastingen, kan het lonen om bezwaar te maken. Dat geldt voor zowel eigenaren als huurders van bedrijfspanden.

> Lees meer

Let op deadline 14 maart voor NOW Q1!

3-8-2021
Werkgevers met een omzetdaling vanwege corona kunnen nog tot en met 14 maart 2021 NOW aanvragen voor de maanden januari t/m maart. De gemiddelde omzetdaling over een periode van drie maanden moet minstens 20% zijn.

> Lees meer

NL leert door: sectoraal maatwerk mogelijk

3-8-2021
Het kabinet wil werknemers ondersteunen in hun kansen op nieuw werk. In 2020 zijn de regelingen ‘NL leert door’ met inzet van ontwikkeladvies en ‘NL leert door’ met inzet van scholing in werking getreden. Binnenkort wordt de derde regeling van kracht: ‘NL leert door’ met inzet van sectoraal maatwerk.

> Lees meer

Lagere WOZ-waarde bedrijfspanden vanwege corona?

3-5-2021
De coronacrisis heeft flinke gevolgen voor burgers en bedrijven. Met name de horecasector is zwaar de klos door alle beperkende maatregelen. Maar heeft de crisis ook gevolgen voor de WOZ-waarde van bedrijfspanden?

> Lees meer

TONK-loketten per 1 maart open

3-5-2021
Naar verwachting hebben gemeenten de lokketten waar de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) kan worden aangevraagd, per 1 maart geopend. Dat is wel per gemeente verschillend, bij sommige duurt het langer. De TONK kan tot 30 juni 2021 worden aangevraagd.

> Lees meer

Onterecht ontslag vanwege wegnemen pak koekjes

3-4-2021
Een 55-jarige productiemedewerker wordt betrapt op het wegnemen van een pak koekjes. Na onenigheid over de situatie wordt de medewerker op staande voet ontslagen. Ook de rechter kent het ontslag toe en legt een schadevergoeding op. De Hoge Raad oordeelt anders. Waarom?

> Lees meer

Herverzekering leverancierskredieten definitief verlengd

3-3-2021
De Staat blijft leverancierskredieten herverzekeren tot 1 juli 2021. Dit heeft staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer laten weten.

> Lees meer

Vraag op tijd subsidie SLIM aan

3-2-2021
De stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) die in 2020 werd geïntroduceerd, geldt ook in 2021. Aangezien er zeer korte aanvraagperiodes gelden, is het voor organisaties van belang zich goed voor te bereiden.

> Lees meer

Niet de juiste SBI-code? Misschien toch TVL

3-2-2021
Onder druk van de rechter heeft de staatssecretaris van EZK besloten om de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) toch te verstrekken aan drie ondernemers die niet aan de eisen inzake de SBI-code voldoen. Het is nog onduidelijk of ook andere ondernemers hiervan kunnen profiteren.

> Lees meer

Maximale vergoeding TVL omhoog

3-1-2021
De maximale vergoeding voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 voor door corona getroffen bedrijven ter compensatie van de vaste lasten, de TVL, gaat omhoog. Dit hebben de bewindsleden van het ministerie van EZK aan de Tweede Kamer laten weten.

> Lees meer

Controleer de WOZ-waarde van uw sportcomplex!

3-1-2021
Heeft u een sportcomplex in uw bezit of huurt u er een? Bekijk dan of u bezwaar kunt maken om zo de WOZ-waarde te verlagen. Gemeenten stellen de WOZ-waarde van deze zogenaamde ‘incourante niet-woningen’ niet altijd met toepassing van de juiste uitgangspunten vast.

> Lees meer

Application period for definitive NOW calculation extended

3-1-2021
Employers are being given more time to submit their definitive application for the payroll costs subsidy under the NOW scheme (Temporary Emergency Bridging Measure for Sustained Employment). Minister Wouter Koolmees has announced that the deadline for applying for definitive determination of the subsidy under NOW 1.0 has been extended until 31 October 2021.

> Lees meer

De fietsregeling en de investeringsaftrek

26-2-2021
De nieuwe regeling voor de fiets de zaak maakt een eind aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. In deze bijdrage hebben we het over de vraag welke investeringsaftrek u voor een fiets van de zaak kunt krijgen.

> Lees meer

Aanvraagperiode definitieve NOW-berekening verlengd

24-2-2021
Werkgevers krijgen meer tijd om de definitieve aanvraag voor de NOW, de tegemoetkoming in de loonkosten, in te dienen. Voor het indienen van de aanvraag voor de definitieve vaststelling NOW 1.0 is de termijn verlengd naar 31 oktober 2021. Dit heeft minister Koolmees bekendgemaakt.

> Lees meer

Publicatieplicht ANBI ook via CBF-Erkenningspaspoort

23-2-2021
Sinds 1 januari 2021 moeten grote algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) voor de publicatieplicht gebruikmaken van standaardformulieren voor boekjaren die eindigen op of na 31 december 2020. Heeft uw organisatie een erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)? Dan kunt u ook volstaan met het publiceren van het CBF-Erkenningspaspoort op uw website.

> Lees meer

Is bezwaar WOZ-waarde in uw geval nuttig?

22-2-2021
Binnenkort valt de WOZ-beschikking met daarop de WOZ-waarde van uw woning weer op de mat. Vindt u de WOZ-waarde te hoog en overweegt u bezwaar te maken? Dan is het aan te raden eerst na te gaan óf het maken van bezwaar nuttig is.

> Lees meer

Nieuwe subsidieregeling voor inzet schone vrachtauto's

22-2-2021
Er is een nieuwe subsidieregeling beschikbaar voor de inzet van schone vrachtauto’s in het kader van de regeling Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport). De subsidie kan van 23 maart tot 6 april 2021 worden aangevraagd.

> Lees meer

Meldpunt voor achterstallige betalingen

19-2-2021
Mkb-ondernemers die niet tijdig betaald worden door een onderneming die kwalificeert als grootbedrijf, kunnen dit anoniem melden bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Op deze manier wil de overheid inzicht krijgen in het betaalgedrag van grotere bedrijven die zaken doen met het mkb.

> Lees meer

Ook in 2021 geen hogere WW-premie bij overwerk

18-2-2021
Werkgevers betalen meer WW-premie voor werknemers met een flexibel arbeidscontract. Op deze manier wil de overheid vaste dienstverbanden zoveel mogelijk stimuleren. Vanwege corona is besloten de maatregel te verruimen wanneer veel wordt overgewerkt.

> Lees meer

Welke btw-aftrek geldt voor de fiets van de zaak?

17-2-2021
De regeling voor de fiets, die vanaf 2020 geldt, maakt een einde aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. In deze bijdrage zoomen we in op de vraag welke btw-aftrek er geldt voor een fiets van de zaak. Daarbij gaan wij uit van een ondernemer die op de eigen bedrijfsactiviteiten geen btw-vrijstelling toepast.

> Lees meer

Formulier 30%-regeling beschikbaar

16-2-2021
De Belastingdienst heeft op de site een formulier beschikbaar gesteld waarmee een aanvraag kan worden ingediend voor toepassing van de zogenaamde 30%-regeling. Via deze regeling kunt u onder voorwaarden een buitenlandse werknemer 30% van het loon belastingvrij uitkeren.

> Lees meer

Dreigt sluiting voor tienduizenden kantoorpanden?

16-2-2021
Vele tienduizenden kantoorpanden beschikken nog niet over het juiste energielabel. Daardoor dreigt sluiting voor deze panden per 1 januari 2023, zo blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

> Lees meer

Vanaf 15 februari aanvraag NOW Q1 van start

15-2-2021
Werkgevers die door de coronacrisis een omzetverlies boeken van minstens 20%, kunnen vanaf 15 februari een tegemoetkoming in de loonkosten NOW aanvragen. De tegemoetkoming kan digitaal aangevraagd worden tot en met 14 maart 2021 via de site van het UWV.

> Lees meer

TVL aanvragen vanaf 15 februari

15-2-2021
Werkgevers met een omzetverlies van minstens 30% kunnen vanaf 15 februari 12.00 uur tot 30 april 17.00 uur via rvo.nl/tvl een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van hun vaste lasten (TVL), zoals huurkosten. De aanvraagprocedure van de TVL voor bedrijven met meer dan 250 werknemers, start later. De TVL is flink verruimd ten opzichte van de TVL voor het vorige kwartaal.

> Lees meer

Heeft u al een vertrouwenspersoon?

2-12-2021
Als het aan het kabinet ligt wordt iedere organisatie verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen en te zorgen dat iedere werknemer een wettelijk recht krijgt op toegang tot een vertrouwenspersoon. Het kabinet heeft hiertoe een wetsvoorstel ingediend.

> Lees meer

Vergeet eindheffing WKR niet in loonaangifte februari

2-11-2021
De eindheffing voor de werkkostenregeling moet u dit jaar uiterlijk meenemen in het tweede aangiftetijdvak voor de loonheffing. Voor veel ondernemers zal dit de aangifte van februari zijn, die u in maart moet indienen en betalen.

> Lees meer

Personeel thuis vanwege het weer? Mogelijk recht op WW

2-10-2021
Een werknemer die als gevolg van onwerkbaar weer, zoals vorst, ijzel en sneeuw niet kan werken, heeft mogelijk recht op een WW-uitkering. In dit verband wordt gesproken over een bijzondere WW-uitkering en deze duurt voor zolang deze omstandigheden spelen. In de cao of arbeidsovereenkomst staat of en wanneer uw bedrijf in aanmerking komt voor deze regeling.

> Lees meer

Vergoeding en belastingvrije coronatest en vaccin

2-10-2021
Werkgevers kunnen hun personeel belastingvrij laten testen op corona en kunnen onder voorwaarden een vergoeding krijgen voor in opdracht van het bedrijf uitgevoerde testen. Als personeel in aanmerking komt voor het coronavaccin, kunnen werkgevers ook de eventueel hiermee samenhangende kosten belastingvrij vergoeden.

> Lees meer

Rechter vermindert huur vanwege corona

2-9-2021
Een horecaondernemer hoeft van de rechtbank in Den Haag minder huur te betalen vanwege corona. De rechter heeft begrip voor het feit dat horecagelegenheden als gevolg van de beperkingen door de coronacrisis minder omzet draaien en dus minder middelen hebben om de huur te voldoen.

> Lees meer

Actuele rekenmodule waarde going concern agrarische sector

2-8-2021
De Belastingdienst heeft een rekenmodule gepubliceerd waarmee de waarde van een agrarisch bedrijf kan worden berekend voor de erf- en schenkbelasting. De rekenmodule is een actuele versie van een al bestaande.

> Lees meer

Administratie loonbelasting tot 1 juli soepeler

2-8-2021
Als werkgever heeft u voor de loonbelasting te maken met tal van administratieve verplichtingen. Vanwege de aanhoudende coronacrisis is versoepeling van een aantal van deze verplichtingen verlengd tot 1 juli 2021.

> Lees meer

Wat is voor dit jaar de bijtelling eigen woning?

2-5-2021
De bijtelling vanwege de eigen woning, het eigenwoningforfait (EWF), is dit jaar voor het overgrote deel van de woningen verlaagd van 0,6% naar 0,5% van de WOZ-waarde. Dit komt neer op een verlaging van de bijtelling met bijna 7%.

> Lees meer

Webmodule voor beoordeling arbeidsrelatie beschikbaar

2-4-2021
De overheid heeft op de site Ondernemersplein van de KvK de webmodule geopend waarmee kan worden beoordeeld of er sprake is van een dienstbetrekking. Voorlopig gaat het nog om een pilot waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

> Lees meer

Is de concernregeling WKR ook voor u voordelig?

2-2-2021
Als u meerdere bv’s heeft, kunt u ook dit jaar weer gebruikmaken van de concernregeling in de werkkostenregeling, de WKR. Maar is dat wel zo voordelig?

> Lees meer

Vanaf 1 februari Tozo met terugwerkende kracht aanvragen

2-2-2021
Vanaf 1 februari is het mogelijk om inkomensondersteuning via de Tozo met terugwerkende kracht aan te vragen. De terugwerkende kracht geldt tot de voorafgaande maand. Vanaf 1 februari kan de inkomensondersteuning dus voor de periode vanaf 1 januari worden aangevraagd.

> Lees meer

Premie Zvw dit jaar fors omhoog

2-1-2021
De premies Zorgverzekeringwet (Zvw) gaan dit jaar flink omhoog, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. Ook het maximumpremieloon, het maximum waarover de premie verschuldigd is, stijgt.

> Lees meer

Woning geërfd? Bezwaar WOZ-waarde ook mogelijk

2-1-2021
Om bezwaar te kunnen maken tegen een WOZ-beschikking moet deze op uw naam zijn gesteld. Daarvoor is vereist dat u belang heeft bij de beschikking. Heeft u zojuist een woning geërfd, dan voldoet u ook aan die voorwaarde, omdat u als erfgenaam erfbelasting betaalt over de waarde van de woning.

> Lees meer

Landgoed? Fiscale voorwaarden gewijzigd

29-1-2021
Heeft u een Nederlands of buitenlands landgoed in bezit, vruchtgebruik of erfpacht? Ga dan na of u het landgoed kunt laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928. U heeft dan recht op fiscale faciliteiten. Per 1 januari 2021 zijn wel de voorwaarden voor rangschikking aangescherpt.

> Lees meer

Fiets van de zaak: wat kunt u met de cafetariaregeling?

28-1-2021
Vanaf 2020 geldt er een nieuwe regeling voor de fiets de zaak. Die regeling maakt een eind aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. In deze bijdrage zoomen we in op de vraag of je hiervoor ook een cafetariaregeling kunt gebruiken.

> Lees meer

Support package expanded significantly: many changes introduced!

27-1-2021
Entrepreneurs who have been severely affected by the measures taken to deal with the coronavirus will again be receiving financial compensation. Existing measures are being improved and new ones introduced.

> Lees meer

Deadline: deze week nog TVL aanvragen

26-1-2021
U kunt deze week nog de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het vierde kwartaal van 2020. Uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 29 januari om 17.00 uur binnen zijn bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), anders krijgt u niets.

> Lees meer

Belastingdienst lanceert rekentool voor btw auto

26-1-2021
De Belastingdienst heeft op zijn site sinds kort een rekentool waarmee kan worden berekend wat de btw-bijtelling is van het privégebruik van de auto. De tool is geschikt voor ondernemers met een auto van de zaak en voor de ondernemer die zijn privéauto zakelijk gebruikt.

> Lees meer

Forse uitbreiding steunpakket: er wijzigt veel!

25-1-2021
Ondernemers die vanwege de coronamaatregelen fors gedupeerd worden, krijgen opnieuw financiële compensatie. Bestaande maatregelen worden verbeterd en nieuwe geïntroduceerd.

> Lees meer

Vpb-vrijstelling of belastingplicht voor vereniging of stichting

22-1-2021
Verenigingen en stichtingen die een onderneming drijven, zijn bij lage winsten vrijgesteld van vennootschapsbelasting (Vpb). Dat klinkt aantrekkelijk, maar leidt er ook toe dat u bijvoorbeeld verliezen niet kunt verrekenen. Bij verliezen kan het daarom voor u voordeliger zijn om te kiezen voor belastingplicht.

> Lees meer

Sluitende kilometeradministratie niet altijd vereist

21-1-2021
Als u een auto van de zaak rijdt, hoeft u geen bijtelling te betalen als u de auto in het jaar niet meer dan 500 km privé heeft gebruikt. Dit moet u wel kunnen bewijzen. Een sluitende kilometeradministratie is daartoe erg nuttig, maar niet in alle gevallen een vereiste.

> Lees meer

Heeft u recht op twee procent of vrijstelling overdrachtsbelasting?

20-1-2021
De Belastingdienst heeft op zijn site verklaringen beschikbaar gesteld voor degenen die het lage tarief van 2% overdrachtsbelasting of de vrijstelling willen toepassen. Alleen met behulp van deze verklaringen kan de notaris het verlaagde tarief of de vrijstelling toepassen.

> Lees meer

Belastingdienst maakt landbouwnormen bekend

19-1-2021
De Belastingdienst heeft de landbouwnormen voor het jaar 2020 gepubliceerd. Met behulp van deze normen kunt u als agrarisch ondernemer de winstaangifte voor 2020 samenstellen. Onderdeel van de landbouwnormen zijn de normen voor uw privégebruik.

> Lees meer

Fiets van de zaak? De fietsregeling en de WKR

19-1-2021
Vanaf 2020 geldt er een nieuwe regeling voor de fiets de zaak. Die regeling maakt een eind aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. Maar kun je hiervoor ook de vrije ruimte van de werkkostenregeling gebruiken?

> Lees meer

Onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog in 2021

18-1-2021
Per 1 januari 2021 is de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd van € 1.700 naar € 1.800. Onder welke voorwaarden mag u deze vergoeding verstrekken?

> Lees meer

Gebruikelijk loon dga verhoogd

18-1-2021
Het gebruikelijk loon dat een dga jaarlijks verplicht uit de bv dient op te nemen, is dit jaar verhoogd naar € 47.000. Vorig jaar mocht een dga nog uitgaan van een gebruikelijk loon van € 46.000.

> Lees meer

Salariseisen kennismigranten per 1 januari 2021 verhoogd

15-1-2021
De nieuwe salariseisen voor kennismigranten zijn bekend. Deze normen zijn van toepassing voor werknemers van buiten Europa die in Nederland bij een werkgever aan de slag gaan als kennismigrant.

> Lees meer

Geen mondkapje, geen loon

15-1-2021
De vraag of een werkgever een werknemer kan verplichten een mondkapje te dragen, kwam aan de orde in een kort geding bij de rechtbank in Utrecht. Het ging om een werknemer die werkzaam was als chauffeur voor een banketbakkerij.

> Lees meer

Fiets van de zaak: ter beschikking stellen, vergoeden of verstrekken?

14-1-2021
Vanaf 2020 geldt een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak. Het lage bijtellingspercentage van 7% maakt de fiets een aantrekkelijke voorwaarde. In dit artikel gaan we dieper in diverse mogelijkheden die u als werkgever hebt ten aanzien van het fietsgebruik. Niet alle vormen vallen namelijk onder de lage bijtelling.

> Lees meer

Top 10 wijzigingen 2021 voor de werkgever

13-1-2021
Per 1 januari zijn er weer tal van wijzigingen doorgevoerd voor de werkgever en de dga, van de WKR tot coronagerelateerde regelingen. Welke tien wijzigingen springen in het oog?

> Lees meer

Subsidiepot elektrische auto alweer leeg

1-12-2021
De subsidiepot voor particulieren die een nieuwe elektrische auto aanschaffen, is alweer leeg. Dit blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO), die de regeling uitvoert.

> Lees meer

Nieuwe subsidie zonnepanelen en windturbines

1-11-2021
Er is in 2021 € 40 miljoen extra subsidie beschikbaar voor mkb-bedrijven die kleinschalig energie opwekken met zonnepanelen en windturbines. De subsidie wordt gerealiseerd via een uitbreiding van de bestaande Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

> Lees meer

Let op bij uw laatste btw-aangifte van 2020!

1-11-2021
Nog even en u moet de laatste btw-aangifte van 2020 indienen. Daarbij is het opletten geblazen, want deze aangifte bevat een aantal specifieke punten. En deze kunnen u in een gunstig geval fiscaal voordeel opleveren.

> Lees meer

Fiscus controleert strenger op giften aan ANBI

1-8-2021
Om fraude met giften aan ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) te voorkomen wordt vanaf dit jaar, 2021, de controle op deze giften strenger.

> Lees meer

Houd uw WOZ-beschikking weer goed in de gaten

1-8-2021
Nog even en de nieuwe WOZ-beschikkingen vallen weer in de bus. Door de sterke waardestijging van woningen is het nog belangrijker om op te letten dat met waardedrukkende factoren voldoende rekening is gehouden.

> Lees meer

Rekening-courantschuld van invloed op pensioenuitkering?

1-7-2021
Bent u een gepensioneerd dga en staat uw bv er niet goed voor? Dan heeft u wellicht de neiging af te zien van uw pensioen. Dat kan belastingheffing echter niet voorkomen, zo blijkt uit een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

> Lees meer

Meer investeringsvoordelen in 2021

1-6-2021
Ondernemers die investeren, krijgen dit jaar meer investeringsaftrek. Dit komt door aanpassingen aan de inflatie en de verhoging van de energie-investeringsaftrek. Ook is er een nieuwe investeringsfaciliteit, de baangerelateerde investeringskorting (BIK).

> Lees meer

Subsidie elektrische auto, wees er snel bij!

1-5-2021
Er is dit jaar weer subsidie beschikbaar voor particulieren die een elektrische auto aanschaffen. Degenen die subsidie voor een nieuwe elektrische auto willen hebben, moeten wel opschieten. Alleen de eerste 277 aanvragen worden gehonoreerd.

> Lees meer

Nieuw jaar, nieuwe hogere schenkvrijstelling

1-5-2021
Met een nieuw jaar is er ook weer een nieuwe schenkvrijstelling. Deze is vanwege corona extra met € 1000 verhoogd ten opzichte van vorig jaar.

> Lees meer

Verliezen verrekenen? Wat verandert er per 1 januari 2022

1-4-2021
Heeft of verwacht u verrekenbare verliezen in de vennootschapsbelasting? Bekijk dan tijdig de gevolgen van de gewijzigde verliesverrekeningsregels. De regels worden verruimd, maar ook beperkt.

> Lees meer

Zet de shredder maar vast klaar...

31-12-2020
We staan op de grens van weer een nieuw jaar, wat betekent dat u uw archief kunt opschonen. Let wel op dat u sommige stukken niet te vroeg door de shredder doet. Als ondernemer heeft u namelijk te maken met een fiscale bewaarplicht.

> Lees meer

Reiskosten in de nieuwe fietsregeling?

30-12-2020
Vanaf 2020 geldt een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak. Het lage bijtellingspercentage van 7% maakt de fiets een aantrekkelijke voorwaarde. Wat zijn de gevolgen voor de reiskostenvergoeding?

> Lees meer

Niet naleven hygiënevoorschriften? Zowel werkgever als werknemer mogelijk beboet

29-12-2020
Zowel een werkgever als een werknemer kunnen een boete krijgen als zij - in ernstige mate - de hygiënische maatregelen niet naleven in verband met de bestrijding van het coronavirus. In een zeer ernstige situatie kan zelfs het werk tijdelijk worden stilgelegd. Dit is het gevolg van een tijdelijke wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

> Lees meer

Controleer uw voorlopige aanslag 2021

28-12-2020
Heeft u uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2021 ontvangen? Controleer deze dan goed want deze aanslag is gebaseerd op uw bij de Belastingdienst bekende gegevens. Die kunnen nogal afwijken van uw huidige situatie.

> Lees meer

Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan

24-12-2020
Vanwege de coronacrisis hebben ondernemers de mogelijkheid om uitstel van betaling van belastingschulden aan te vragen tot 1 april 2021. Uitstel is al sinds het begin van de coronacrisis in maart van 2020 mogelijk, reden waarom de mogelijkheden worden verruimd om een overzicht van deze schulden op te vragen.

> Lees meer

Recht op thuiswerken beter wettelijk verankerd

23-12-2020
Het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wil ’wijzigt de Wet flexibel werken. Met deze wijziging kan een verzoek tot aanpassing van de werkplek door de werknemer alleen nog maar door de werkgever worden afgewezen wanneer er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Hierdoor wordt het recht van de werknemer om zelf de werkplek te kiezen verstevigd.

> Lees meer

Extra steun voor innovatie vanwege corona

22-12-2020
Vanwege de huidige coronacrisis ontvangen innovatieve bedrijven volgend jaar extra financiële ondersteuning. Hiervoor wordt de bestaande WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) gebruikt.

> Lees meer

Verduidelijking extra steunmaatregelen door lockdown

21-12-2020
Het kabinet heeft duidelijkheid gegeven omtrent een aantal extra financiële maatregelen die als gevolg van de strenge lockdown zijn opgesteld. We zetten de belangrijkste op een rij.

> Lees meer

Zorg dat u tijdig uw verlies verrekent

21-12-2020
In de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kunt u verliezen verrekenen. Het verrekenen van verliezen is in de tijd beperkt, dus waak ervoor dat u een verlies uit het verleden niet meer kunt verrekenen. Dit staat bekend als verliesverdamping.

> Lees meer

Houd rekening met gevolgen einde levensloopregeling

18-12-2020
De levensloopregeling is in 2012 beëindigd. De nog resterende bedragen aan levenslooptegoed worden uiterlijk in 2021 uitbetaald en tot het inkomen gerekend. Dit kan tot grote, onvoorziene gevolgen leiden voor de ontvanger van het tegoed.

> Lees meer

Can an employer require an employee to be vaccinated?

17-12-2020
Can an employer oblige an employee to receive a vaccination? Are you allowed to ask a candidate whether he or she has been vaccinated during a job interview? Can you include an obligation to be vaccinated in the job requirements? Is the answer to this last question different in the case of healthcare personnel?

> Lees meer

Studiekostenbeding: informeer uw werknemer goed

17-12-2020
Een werkgever heeft een tijdelijke werknemer niet goed geïnformeerd over de regelgeving rond een studiekostenbeding. Nu heeft de rechter bepaald dat vordering van het volledige bedrag van de studiekosten door de werkgever na ontslag van de werknemer niet terecht is.

> Lees meer

Vergoeding winkeliers voor niet verkochte voorraad

16-12-2020
Vanwege de lockdown moeten zogenaamde ‘niet-essentiële winkels’ zeker tot en met 19 januari 2021 hun deuren gesloten houden. Het kabinet werkt aan een regeling om onverkochte voorraden voor deze winkels te compenseren. Deze week wordt meer duidelijkheid over de regeling verwacht.

> Lees meer

Steunloket NOW weer open tot 27 december 2020

16-12-2020
Vanwege de nieuwe lockdown door het coronavirus kunnen werkgevers langer de tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling aanvragen. Aanvragen zou oorspronkelijk tot 13 december 2020 mogelijk zijn, maar dit is verlengd tot en met 27 december 2020.

> Lees meer

Hoeveel cash houdt u in uw bedrijf?

15-12-2020
Met het einde van het jaar in zicht, is het van belang even stil te staan bij de hoeveelheid liquiditeiten, ofwel cash, die u als IB-ondernemer in kas houdt. Liquide middelen die u overbrengt naar privé, zijn op de peildatum 1 januari namelijk bepalend voor de te betalen belasting in box 3.

> Lees meer

Een verplichte coronatest voor de werknemer, mag dat?

15-12-2020
Kan een werkgever de werknemer verplichten een coronatest te ondergaan? Mag een werkgever een werknemer met coronaklachten naar huis sturen? En mag een werkgever de temperatuur van een werknemer opnemen? Deze vragen leven op de werkvloer en worden hieronder beantwoord.

> Lees meer

Kan een werkgever een mondkapje verplicht stellen?

14-12-2020
Kan een werkgever, om te voldoen aan zijn zorgplicht, het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht stellen? En wie betaalt dat dan? En wat als een werknemer geen mondkapje wil dragen?

> Lees meer

Subsidie voor elektrische bestelauto

12-11-2020
Steden kunnen vanaf 1 januari 2025 een zero-emissiezone invoeren. Nieuwe bestel- of vrachtwagens die na 2025 op kenteken worden gezet, moeten emissieloos rijden om in deze stadscentra te komen. Om ondernemers tegemoet te komen, kunnen zij tot en met 2025 subsidie krijgen bij de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische bestelbus.

> Lees meer

Extra coronasteun voor zwaarst getroffen sectoren

12-11-2020
Vanwege de aanhoudende coronacrisis is er vanuit het kabinet opnieuw extra financiële steun beschikbaar gesteld voor de zwaarst getroffen bedrijven. De maatregelen borduren voort op de al bestaande steunpakketten, maar bevatten ook nieuwe regelingen.

> Lees meer

Kan de werkgever vaccinatie van een werknemer eisen?

12-10-2020
Kan een werkgever een werknemer verplichten zich te laten inenten? Mag de sollicitant in een sollicitatiegesprek gevraagd worden of hij zich heeft laten inenten? Mag je een vaccinatieverplichting in de functie-eis opnemen? Is het antwoord op die laatste vraag anders voor zorgpersoneel?

> Lees meer

Einde jaar? Gebruik de werkkostenregeling optimaal

12-10-2020
Als werkgever kunt u vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij aan uw personeel uitkeren via de werkkostenregeling (WKR). Deze regeling is dit jaar extra verruimd en het loont de moeite deze maximaal te benutten. Met het einde van het jaar in aantocht is het raadzaam te berekenen hoeveel vrije ruimte u nog heeft.

> Lees meer

Dga, verlaag gebruikelijk loon en betaal minder inkomstenbelasting

12-9-2020
Als dga bent u verplicht jaarlijks een zogenaamd gebruikelijk loon aan uw bv te onttrekken. U kunt dit gebruikelijk loon echter beperken, door er de bijtelling voor de auto van de zaak en kostenvergoedingen op in mindering te brengen. Zodoende betaalt u minder belasting in box 1.

> Lees meer

Stuur de hoogte van uw winst over het jaar

12-8-2020
Het lage tarief van de vennootschapsbelasting daalt volgend jaar naar 15%. Bovendien betaalt u dit tarief dan over de eerste € 245.000. Nu betaalt u nog 16,5% over de eerste € 200.000. Wellicht kunt u de hoogte van de winst van uw bv nog wat beïnvloeden, zodat u maximaal van het lagere tarief profiteert.

> Lees meer

Corona 'bijzondere omstandigheid' voor HIR

12-8-2020
De huidige coronacrisis zal doorgaans worden aangemerkt als een ‘bijzondere omstandigheid’ voor de herinvesteringsreserve (HIR). Dit betekent dat de HIR vanwege de coronacrisis niet uiterlijk in het derde jaar na de vorming ervan verplicht in de winst hoeft te vallen.

> Lees meer

Belastingtip! Verminder uw vermogen in box 3

12-7-2020
Heeft u een bv en beschikt u in privé over een omvangrijk vermogen, dan kan het lucratief zijn een deel van uw vermogen over te hevelen naar uw bv. Dit is met name voordelig als u over uw vermogen niet te veel rendement behaalt.

> Lees meer

Verplichte verklaring verlaagd tarief overdrachtsbelasting

12-4-2020
Het wetsvoorstel met betrekking tot de wijziging van de overdrachtsbelasting wordt uitgebreid met een verplichte verklaring. Via deze verklaring wordt duidelijk dat recht bestaat op de vrijstelling of op het verlaagde tarief.

> Lees meer

Sinterklaas spelen vanuit uw eigen bv?

12-3-2020
Heeft u een bv, dan kunt u overwegen om nog dit jaar dividend uit te keren. Dit jaar, in 2020, betaalt u namelijk 26,25% belasting in box 2, terwijl deze in 2021 oploopt naar 26,9%. Het loont om te kijken of dit voor u als dga interessant is.

> Lees meer

Spaar-BV of spaarfonds, ook iets voor u?

12-3-2020
Als u over veel vermogen beschikt, betaalt u hierover behoorlijk wat belasting in box 3. Via een spaar-BV of fonds voor gemene rekening kunt u dit voorkomen.

> Lees meer

BIK voor fiscale eenheid onzeker

12-2-2020
Het is nog niet zeker of ook een fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting de BIK kan aanvragen. Dit heeft staatssecretaris Vijlbrief eerder aan de Tweede Kamer laten weten. Eerst moet er groen licht komen van de Europese Commissie of dit onderdeel van de BIK geoorloofde steun is.

> Lees meer

Fiets van de zaak: over bijtelling en woon-werkverkeer

12-1-2020
Vanaf dit jaar geldt een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak. Die regeling maakt een eind aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. Wat zijn de regels rondom het gebruik van een zakelijke fiets en het woon-werkverkeer? En geldt de bijtelling ook als je de fiets alleen zakelijk gebruikt?

> Lees meer

Top 10 year-end tips

12-1-2020
It has been an extraordinary year. As an entrepreneur, there is a good chance that this year, more than ever before, you could benefit from some useful tax-related and other year-end tips. We have picked out ten for you here.

> Lees meer

Aanvraagtermijn doelgroepverklaring van 6 naar 3 maanden

30-11-2020
Heeft u voor een werknemer een doelgroepverklaring nodig, zodat u loonkostenvoordeel (LKV) kunt krijgen? Dan is het van belang dat uw werknemer de doelgroepverklaring tijdig aanvraagt bij het UWV. De aanvraagtermijn is namelijk weer teruggebracht naar 3 maanden in plaats van 6.

> Lees meer

Extra coronasteun voor de cultuursector

30-11-2020
Er komt een extra financieel steunpakket voor de cultuursector. Deze extra steun in de coronacrisis is de tweede voor de sector en richt zich op de makers in de branche.

> Lees meer

WOZ: twee-onder-één-kap of tussenwoning?

27-11-2020
Over enkele maanden vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen weer in de bus. Belangrijk daarbij is of uw pand voor het bepalen van de waarde vergeleken is met panden die niet te veel van uw pand afwijken.

> Lees meer

Premiepercentages werknemersverzekeringen 2021 bekend

26-11-2020
De definitieve premies voor 2021 voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn bekendgemaakt. Deze nieuwe percentages moet u vanaf 1 januari 2021 hanteren bij het invullen van de loonaangifte voor uw werknemers.

> Lees meer

Aanvragen TVL vanaf 25 november 12:00 uur

25-11-2020
Ondernemers kunnen vanaf 25 november 2020 12:00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor de periode oktober tot en met december 2020. Aanvragen dient online te geschieden bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

> Lees meer

Verlenging herverzekering leverancierskrediet

24-11-2020
Vanwege de coronacrisis herverzekert de overheid leverancierskredieten. Deze herverzekeringen wordt ten minste tot 1 juli 2021 voortgezet. Dit meldde staatssecretaris Vijlbrief eerder aan de Tweede Kamer.

> Lees meer

175 miljoen euro beschikbaar voor duurzamere landbouw

24-11-2020
Het kabinet trekt de komende jaren tientallen miljoenen uit om boeren en tuinders om te laten schakelen naar een duurzamere manier van produceren. Hiervoor komen subsidieregelingen en een investeringsfonds beschikbaar. In totaal stelt minister Schouten (LNV) € 175 miljoen beschikbaar voor dit 'Omschakelprogramma duurzame landbouw'.

> Lees meer

Volgend jaar extra belastingvrij schenken

23-11-2020
Volgend jaar, in 2021, wordt de vrijstelling voor schenkingen aan kinderen en aan derden eenmalig met € 1.000 verhoogd. De Tweede Kamer heeft de belastingwetten op dit punt aangepast vanwege de coronacrisis.

> Lees meer

Voorstel voor betere bescherming online kopers

23-11-2020
Consumenten die online kopen, moeten beter worden beschermd. Daarvoor heeft staatssecretaris Keijzer (EZK) een conceptwetsvoorstel gepubliceerd, waarmee de regels bij online aankopen gemoderniseerd worden en beter kunnen worden gehandhaafd. Het plan wordt binnenkort voorgelegd aan betrokken partijen.

> Lees meer

Werkkleding winkelpersoneel onbelast vergoeden?

20-11-2020
Ondernemers in de detailhandel voorzien hun personeel vaak van werkkleding. Kan dit onbelast en onder welke voorwaarden? En hoe zit het als u deze kleding laat reinigen? Kan dat dan ook onbelast?

> Lees meer

Einde belastingvrije reiskostenvergoeding per 1 januari 2021

19-11-2020
Aan werknemers die thuiswerken vanwege corona, mag de belastingvrije vaste vergoeding voor kosten van het woon-werkverkeer dit jaar gewoon worden doorbetaald. Komt er geen nieuwe regelgeving meer, dan is dit vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelijk.

> Lees meer

Uiterlijk 2 december aanmelden voor KOR

19-11-2020
Wanneer u vanaf 1 januari 2021 gebruik wilt maken van de kleineondernemersregeling (KOR), dan moet u zich uiterlijk 2 december aanmelden bij de Belastingdienst.

> Lees meer

Geen btw-gevolgen door wijziging bpm

18-11-2020
De voorgenomen wijziging van de bpm betreffende de datum van de tenaamstelling bij import heeft geen gevolgen voor de heffing van btw op auto’s. Het huidige voordeel in de bpm bij import van auto’s wordt door de wijziging wel teruggedraaid.

> Lees meer

Vergoeding eHerkenning via online formulier

17-11-2020
Organisaties die zich niet kunnen inschrijven bij de Kamer van Koophandel én aangifte voor de loonheffingen moeten doen, kunnen compensatie krijgen voor de kosten van eHerkenning. De Belastingdienst heeft voor deze compensatie een formulier online beschikbaar gesteld.

> Lees meer

Meer BIK voor het mkb

16-11-2020
Het voorstel tot invoering van een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) is aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is wel enigszins aangepast, zodat het meer ten goede komt aan het mkb.

> Lees meer

Lage-inkomensvoordeel (LIV) in 2021 omlaag

16-11-2020
Het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt met ingang van 2021 verlaagd van € 0,51 naar € 0,49 per verloond uur. Het huidige maximumbedrag van € 1000 per jaar wordt verlaagd naar € 960. Dit staat in de Derde nota van wijziging op de Verzamelwet SZW 2021 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

> Lees meer

Kabinet helpt reisbranche met vouchers

13-11-2020
Het kabinet gaat de reisbranche financieel ondersteunen in verband met de grote aantallen verstrekte vouchers voor vakantiereizen die vanwege de coronacrisis niet door kunnen gaan. Reisbureaus moeten deze vouchers, indien gewenst door de consument, omzetten in een terugbetaling.

> Lees meer

Koop nog dit jaar een elektrische auto

11-12-2020
Bent u van plan op korte termijn een nieuwe elektrische auto te kopen en deze op de zaak te zetten, doe dit dan zo mogelijk nog dit jaar. Vanwege de hogere bijtelling in 2021 is het financieel aantrekkelijk de auto nog dit jaar op kenteken te laten zetten.

> Lees meer

Top 10 year-end tips

11-12-2020
It has been an extraordinary year. As an entrepreneur, there is a good chance that this year, more than ever before, you could benefit from some useful tax-related and other year-end tips. We have picked out ten for you here.

> Lees meer

De nieuwe fietsregeling: voor welke fiets en tegen welke waarde?

11-11-2020
Vanaf dit jaar geldt een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak. Die regeling maakt een eind aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. Voor welke fietsen geldt de regeling en welke waarde hanteert u dan?

> Lees meer

Vrijwillige opkoopregeling agrarische bedrijven gestart

11-10-2020
Voor agrarische bedrijven die binnen tien kilometer van een Natura-2000 gebied gevestigd zijn én een hoge stikstofuitstoot hebben, komt een extra mogelijkheid om hun bedrijf te verkopen. Provincies hebben budget gekregen om deze ondernemingen aan te kopen.

> Lees meer

Brexit: wat kunt u al doen?

11-10-2020
De coronacrisis is voor veel bedrijven zo allesoverheersend dat de ontwikkelingen rond de Brexit een beetje naar de achtergrond zijn verdwenen. Een goede voorbereiding blijft echter noodzakelijk, zeker nu er op 31 december 2020 definitief een einde komt aan de overgangsperiode waarin voor het VK nog de EU-regels en -wetten gelden.

> Lees meer

Aanvraag WBSO moet voor 21 december

11-9-2020
Als u vanaf 1 januari 2021 in aanmerking wilt komen voor afdrachtvermindering in het kader van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), moet u uiterlijk 20 december een aanvraag doen. Als u zelfstandig ondernemer bent, heeft u hiertoe de mogelijkheid tot 1 januari 2021. De tarieven voor 2021 zijn verhoogd ten opzichte van 2020.

> Lees meer

Aanvraag NOW 3.0 start 16 november

11-9-2020
Vanaf maandag 16 november kunnen werkgevers bij het UWV de tegemoetkoming in de loonkosten NOW 3.0 voor de eerste periode aanvragen. De NOW 3.0 is een tegemoetkoming in de loonsom voor de periode oktober t/m juni 2021 die in drie delen kan worden aangevraagd.

> Lees meer

Meer tijd voor definitieve coronategemoetkoming land- en tuinbouw

11-6-2020
Land- en tuinbouwondernemers krijgen nogmaals meer tijd om een verzoek in te dienen tot definitieve vaststelling van de ‘Tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers’. De tegemoetkoming is bedoeld om schade vanwege de coronacrisis te compenseren.

> Lees meer

Top 10 eindejaarstips

11-5-2020
In dit bijzondere jaar kunt u als ondernemer misschien wel meer dan ooit goede fiscale en andere eindejaarstips gebruiken. Wij hebben er tien voor u geselecteerd.

> Lees meer

Fiets van de zaak: een interessant alternatief?

11-4-2020
Vanaf dit jaar geldt een nieuwe regeling voor de fiets de zaak. Die regeling maakt een eind aan allerlei administratieve ballast. Hoe werkt de regeling en is de fiets van de zaak voor uw werknemers of u interessant?

> Lees meer

Ook belastinguitstel voor 'nieuwe' gevallen

11-4-2020
Ondernemers die tot nu toe nog geen uitstel van betaling van belastingen hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen. Ze kunnen dan uitstel krijgen tot 1 januari 2021. Het uitstel kan ook tot 1 januari worden aangevraagd. Dit schrijft staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer.

> Lees meer

Definitieve uitbetaling NOW 2.0 vertraagd

11-3-2020
De definitieve vaststelling en uitbetaling van de loonsubsidie NOW 2.0 is vertraagd. Reden is dat het UWV diverse regelingen rond de coronacrisis moet uitvoeren en hierdoor overbelast is geraakt.

> Lees meer

Boete Arbowet met terugwerkende kracht verlaagd?

11-2-2020
Als u na een overtreding van de arbeidsomstandighedenwetgeving een bestuurlijke boete krijgt opgelegd door de Inspectie SZW en aansluitend adequate maatregelen neemt, dan kan de boete met terugwerkende kracht verlaagd worden met 12,5%. Dat is geregeld in een aanvulling op de Arbowet ingaande 13 oktober 2020.

> Lees meer

NL leert door: in november gratis online leren

11-2-2020
Het kabinet wil werknemers ondersteunen in hun kansen op nieuw werk. Later dit jaar is het daarom mogelijk gratis online scholingsactiviteiten te volgen. Ook is het straks weer mogelijk een ontwikkeltraject te volgen.

> Lees meer

Donatie aan lokale sportclub of goed doel?

30-10-2020
Wilt u als particulier een bepaald goed doel een financiële steun in de rug geven? Dan kunt u onder voorwaarden uw donatie fiscaal aftrekken. Waar moet uw gift dan aan voldoen?

> Lees meer

Zakelijke auto wordt tijdelijk niet gebruikt, toch bijtelling?

29-10-2020
Als aan een werknemer of ondernemer een auto ter beschikking staat, is de bekende bijtelling van toepassing. Maar wat nu als de auto tijdelijk niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld wegens arbeidsongeschiktheid?

> Lees meer

Opnieuw extra steun getroffen sectoren

28-10-2020
Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet extra steunmaatregelen voor bedrijven bekendgemaakt. De uitbreiding van de TVL springt hierbij het meest in het oog.

> Lees meer

Compensatieregeling transitievergoeding gedeeltelijk uitgesteld

28-10-2020
Het kabinet stelt de compensatieregeling voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte of gebreken van de werkgever uit. Transitievergoedingen bij pensionering of overlijden van de werkgever kunnen vanaf 1 januari 2021 wel aangevraagd worden.

> Lees meer

Toetsing RI&E niet verplicht voor kleinere werkgever

27-10-2020
Kleinere werkgevers met maximaal 25 werknemers hoeven hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) niet te laten toetsen. Deze vrijstelling geldt alleen als u gebruikmaakt van een erkend RI&E-instrument voor uw branche. Grotere werkgevers moeten de RI&E altijd laten toetsen.

> Lees meer

Dga, hanteer zakelijke voorwaarden bij lening bij uw bv

27-10-2020
Als dga kunt u meestal vrij eenvoudig een lening bij uw bv afsluiten. Op deze manier stelt u belastingheffing uit. Maar denk wel aan de voorwaarden, anders loopt u forse financiële risico’s.

> Lees meer

Opzegtermijn valt ook onder transitievergoeding

26-10-2020
Wilt u afscheid nemen van een werknemer? Dan is het is van belang goed te kijken naar de van toepassing zijnde opzegtermijn in het arbeidscontract voor het berekenen van de transitievergoeding.

> Lees meer

Reclame voor de markt verrekenen via marktgelden?

23-10-2020
Als een gemeente een markt wil promoten, kan men hiervoor een speciale campagne starten. Maar kunnen de hiermee gepaard gaande kosten ook worden gedekt via de heffing van marktgelden? De rechtbank Zeeland-West-Brabant vindt van wel.

> Lees meer

Franse woning: al een schenking of niet?

22-10-2020
De wet bepaalt over welke bezittingen belasting moet worden betaald. Voor een erfenis kent de wet enkele uitzonderingen, waardoor je geen box 3 belasting hoeft te betalen. Wilt u hier gebruik van maken? Let dan goed op alle voorwaarden.

> Lees meer

VAT-related consequences of a no-deal Brexit on 1 January 2021

22-10-2020
The Brexit negotiations are proving difficult. As a result, the risk of a no-deal Brexit (the United Kingdom leaving the EU without any trade agreements) is becoming ever more likely. What will a no-deal Brexit mean for VAT-registered businesses and how can they prepare for it?

> Lees meer

Kabinet beperkt aftrek liquidatie- en stakingsverliezen

21-10-2020
Het kabinet wil de aftrek van liquidatie- en stakingsverliezen beperken. De beperking moet volgend jaar, 2021, ingaan. Dit staat in een wetsvoorstel dat met Prinsjesdag is gepresenteerd.

> Lees meer

Nieuwe UWV-uitvoeringsregels ontslagprocedure en ontslag

20-10-2020
Wat zijn de regels voor het aanvragen van ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Waar moet u conform de UWV-richtlijnen op letten?

> Lees meer

Lichte stijging minimumloon per 1 januari 2021

20-10-2020
Per 1 januari 2021 bedraagt het brutominimumloon € 1.684,80 per maand, € 388,80 per week en € 77,76 per dag. Dit is slechts een verhoging van 0,29% ten opzichte van het brutominimumloon dat geldt sinds 1 juli van dit jaar. Het minimumloon wordt jaarlijks op 1 januari en 1 juli aangepast aan de cao-lonen.

> Lees meer

Dit jaar nog belastingvrij schenken?

19-10-2020
Door gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstellingen in de schenkbelasting, kunt u belastingbetaling geheel of deels voorkomen. Wilt u dit jaar nog iets schenken, doe dat dan voor 1 januari 2021.

> Lees meer

Rechter tikt oneerlijke overheid op de vingers

19-10-2020
Dat burgers en ondernemers zich aan de wet moeten houden, spreekt vanzelf. Dat geldt echter ook voor de overheid. Onlangs tikte het gerechtshof in Den Bosch de overheid gevoelig op de vingers toen het Openbaar Ministerie, tegen gemaakte afspraken in, toch informatie verstrekte aan de Belastingdienst.

> Lees meer

Verliezen bv’s vanaf 2022 nog beperkt verrekenbaar

15-10-2020
De verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wordt vanaf 2022 drastisch beperkt. Dit heeft het kabinet op Prinsjesdag bekend gemaakt. Van de beperking worden met name grotere bedrijven de dupe.

> Lees meer

Welke btw kunt u in uw werkruimte thuis aftrekken?

14-10-2020
Veel btw-ondernemers hebben een werkruimte in hun privéwoning waarin zij met btw-belaste activiteiten uitvoeren. Welke btw mogen zij wel, niet of slechts ten dele aftrekken? Denkt u bijvoorbeeld aan btw die drukt op het meubilair van de werkruimte, de energie- en schoonmaakkosten?

> Lees meer

Subsidie bij overstap op schone bestelbus of vrachtwagen

13-10-2020
Om straks met een bestelbus of vrachtwagen in zogenaamde zero-emissiezones te kunnen rijden, komt er voor ondernemers een landelijke overgangsregeling.

> Lees meer

Btw-gevolgen harde Brexit per 1 januari 2021

13-10-2020
De onderhandelingen omtrent de Brexit verlopen moeilijk, waardoor de kans op een harde Brexit, het uittreden van het Verenigd Koninkrijk zonder handelsakkoorden, steeds reëler lijkt te worden.

> Lees meer

Nieuwe wet voor snellere oplossing schulden

10-12-2020
Na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Met de nieuwe wet is een snellere oplossing mogelijk voor degenen die door een hoge schuldpositie in de problemen zijn gekomen.

> Lees meer

Welke gegevens kan men in het UBO-register opvragen?

10-12-2020
Het UBO-register is sinds 27 september 2021 voor iedereen te raadplegen. Het UBO-register bevat informatie over de UBO’s (ultimate beneficial owner) van een organisatie, ofwel de uiteindelijk belanghebbende.

> Lees meer

Doorschuiven subsidieaanvraag elektrische auto stopt

10-9-2020
Het is binnenkort niet meer mogelijk een subsidieaanvraag voor een nieuwe elektrische auto door te schuiven naar volgend jaar. Koopt u na wijziging van de regeling in 2020 nog een nieuwe elektrische auto, dan krijgt u geen subsidie meer.

> Lees meer

Extra verlaging Aof-premie voor kleine werkgever in 2022 en 2023

10-8-2020
Kleine werkgevers ontvangen in 2022 en 2023 eenmalig een extra verlaging van hun Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds). De verlaging bedraagt in 2022 € 300 miljoen en in 2023 € 150 miljoen.

> Lees meer

Verplichte administratie zorgbonus voor niet-werknemers

10-7-2020
In de Subsidieregeling bonus zorgprofessional COVID-19 krijgen werknemers en niet-werknemers een vergelijkbare fiscale behandeling. Belangrijk is dat u voor de niet-werknemers een afzonderlijke administratie bijhoudt, waaruit blijkt aan wie u de bonus heeft uitgekeerd. Daarnaast moet u de niet-werknemers schriftelijk mededelen dat over de bonus eindheffing is betaald.

> Lees meer

Verdere voorwaarden BIK bekend

10-7-2020
Het kabinet heeft de vormgeving van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) bekendgemaakt. De BIK is bedoeld om tijdens de huidige coronacrisis investeringen te stimuleren en geldt voor investeringen in de periode 1 oktober 2020 t/m 31 december 2022.

> Lees meer

Aftrekposten in 2021 verder verlaagd

10-6-2020
Het percentage waarmee de meeste aftrekposten volgend jaar kunnen worden verrekend met het inkomen, daalt naar 43% tegen 46% nu. De vermindering van de aftrek gaat de komende jaren door, zodat de aftrek in 2023 is gemaximeerd op 37,05%.

> Lees meer

Kabinet verduidelijkt regels investeringsaftrek KIA

10-6-2020
Het kabinet heeft de regels rond de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA) verduidelijkt. De verduidelijking vloeit voort uit een arrest van de Hoge Raad, waardoor ondernemers met buitenvennootschappelijke investeringen soms meer KIA ontvingen dan oorspronkelijk bedoeld was. De verduidelijking is met Prinsjesdag bekendgemaakt.

> Lees meer

Aanvraag definitieve vaststelling NOW 1.0 vanaf 7 oktober

10-5-2020
Werkgevers die de tegemoetkoming NOW 1.0 hebben aangevraagd, kunnen vanaf 7 oktober de definitieve vaststelling aanvragen. Vanaf die datum is op de site van het UWV het benodigde aanvraagformulier beschikbaar. Het UWV heeft maximaal één jaar de tijd om hierover te beslissen.

> Lees meer

Ook zorgbonus in 2021

10-2-2020
Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met corona, hebben recht op een bonus. De bonus bedraagt € 1.000 in 2020 en € 500 in 2021. De bonus in 2021 is door het kabinet met Prinsjesdag bekendgemaakt.

> Lees meer

NOW 3.0: wat zijn de voorwaarden?

10-1-2020
De voorwaarden voor de NOW 3.0 zijn bekendgemaakt. Hoe ziet de derde variant van deze steunmaatregel eruit?

> Lees meer

Vermogenstoets zzp’er voorlopig van tafel

10-1-2020
De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het derde steunpakket voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis. Wel zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd, zoals het voorlopig schrappen van de vermogenstoets bij de Tozo 3.0, de steun voor zelfstandig ondernemers.

> Lees meer

Versoepeling voor aflossing belastingschulden

30-9-2020
Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen met de betaling van hun belasting, krijgen langer de tijd om deze schulden af te lossen. De termijn waarbinnen de belastingschulden terug moeten worden betaald, is verlengd van 24 naar 36 maanden.

> Lees meer

Scholingsvrijstelling ook voor ex-werknemer

30-9-2020
Het kabinet wil de bestaande scholingsvrijstelling verruimen. Mede in het licht van de huidige coronacrisis moet dit ervoor zorgen dat scholingskosten per 2021 ook onbelast kunnen worden vergoed voor ontslagen werknemers. Zo wil het kabinet (om)scholing toegankelijker maken.

> Lees meer

Speel in op hogere belasting over innovatiewinst

29-9-2020
Innovatiewinst wordt in de vennootschapsbelasting speciaal belast. Het hierbij behorende tarief stijgt volgend jaar (2021) echter van 7% naar 9%. Dit staat in het Belastingplan 2021. Het is van belang hier zo mogelijk op in te spelen.

> Lees meer

UBO-register vanaf 27 september open

28-9-2020
Het UBO-register is vanaf zondag 27 september te raadplegen. Het invoeren van het register hangt samen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het inschrijven in het UBO-register is verplicht.

> Lees meer

Let op deadline 1 oktober voor coronamaatregelen

28-9-2020
Het kabinet heeft vanwege de coronacrisis tal van maatregelen genomen. Voor een aantal daarvan is de datum van 1 oktober aanstaande van belang.

> Lees meer

Premies zorgverzekeringswet in 2021 flink omhoog

25-9-2020
De premies voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) gaan volgend jaar met 0,3%-punt omhoog. Dit blijkt uit de voorstellen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt.

> Lees meer

Kabinet gaat investeringen aanjagen via BIK

24-9-2020
Het kabinet wil vanaf volgend jaar investeringen aanjagen door invoering van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Dit plan is op Prinsjesdag bekend gemaakt. Met de BIK is jaarlijks € 2 miljard gemoeid.

> Lees meer

Wat zijn de nieuwe plannen voor arbeids- en heffingskorting?

23-9-2020
Om de koopkracht te stimuleren en de inkomens te sturen, worden ook volgend jaar weer de schijven, kortingen en tarieven van box 1 aangepast. Dit staat in het Belastingplan 2021. Hoe komen de cijfers van box 1 er in 2021 uit te zien?

> Lees meer

Bpm voortaan gebaseerd op inschrijving kentekenregister

22-9-2020
De belasting die bij aanschaf of import van een auto of motor moet worden betaald (bpm), wordt vanaf 1 juli 2021 of 1 januari 2022 gebaseerd op de inschrijving in het kentekenregister. De wetswijziging moet het verschil in behandeling met geïmporteerde auto’s wegnemen. Het voorstel staat in het Belastingplan 2021.

> Lees meer

Minder vrije ruimte WKR vanaf 2021

22-9-2020
De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt per 2021 vanaf een loonsom boven de € 400.000 iets verlaagd. Met de verlaging wordt een verruiming van de vrijstelling voor scholingskosten gefinancierd. Voor de eerste € 400.000 zal de vrije ruimte in 2021 1,7% bedragen. Dit staat in het Belastingplan 2021.

> Lees meer

Minder overdrachtsbelasting voor jonge starter

21-9-2020
Jonge starters op de woningmarkt betalen vanaf volgend jaar geen overdrachtsbelasting meer. Beleggers op de woningmarkt betalen daarentegen meer overdrachtsbelasting. Dit wetsvoorstel is met Prinsjesdag bekendgemaakt.

> Lees meer

Lage bijtelling zonnecelauto’s zonder maximum

21-9-2020
Voor elektrische auto’s geldt een lage bijtelling tot een maximum cataloguswaarde. Auto’s op waterstof kennen dit maximum niet. En vanaf volgend jaar geldt ook voor auto’s op zonnecellen geen maximum voor de cataloguswaarde. Dit staat in het Belastingplan 2021.

> Lees meer

Top 10 tax proposals in the 2021 Tax Plan

18-9-2020
What proposals and changes in the area of taxation did Dutch Minister of Finance Wopke Hoekstra pull from his briefcase on the third Tuesday of September? The measures set out in the 2021 Tax Plan have been influenced greatly by the coronavirus crisis. A brief explanation of the ten most important proposals and changes is provided below.

> Lees meer

Aanpassing box 3 ontziet kleine vermogens

18-9-2020
De belastingheffing over sparen en beleggen gaat vanaf volgend jaar degene met een klein vermogen meer ontzien. Dit gebeurt door het vrijgestelde vermogen te verhogen van € 30.846 naar € 50.000 en naar € 100.000 voor degene met een fiscaal partner. Dit staat in het Belastingplan 2021.

> Lees meer

Verlaging winstbelasting 2021 met name voor het mkb

17-9-2020
De winstbelasting voor bv’s gaat volgend jaar verder omlaag, met name voor het mkb. Het grootbedrijf ziet de aangekondigde lastenverlichting daarmee goeddeels aan zijn neus voorbijgaan. Dit blijkt uit het Belastingplan 2021.

> Lees meer

Zelfstandigenaftrek tot 2036 extra afgebouwd

17-9-2020
De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren sneller en forser afgebouwd dan al was aangekondigd. Als de belastingplannen van het kabinet doorgaan, is deze aftrekpost uiteindelijk in 2036 bijna € 4.000 lager.

> Lees meer

Top 10 fiscale voorstellen Belastingplan 2021

16-9-2020
Welke fiscale voorstellen en wijzigingen kwamen op de derde dinsdag in september uit het koffertje van de minister van Financiën Hoekstra? De maatregelen in het Belastingplan 2021 zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis. Wij zetten kort de tien belangrijkste fiscale voorstellen en wijzigingen voor u op een rij.

> Lees meer

Transitievergoeding kan toeslagen verminderen

15-9-2020
Werknemers die na ontslag een transitievergoeding krijgen, ontvangen vaak minder hoge toeslagen. Staatssecretaris van Huffelen van Financiën vindt dit niet ongewenst. Dit antwoordt hij op Kamervragen.

> Lees meer

Detachering buitenlandse arbeidskracht? Voorkom boete

14-9-2020
Op 1 maart 2020 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving geldt voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen die in Nederland aan het werk gaan. Om boetes te voorkomen, is het van belang dat u erop toeziet dat uw opdrachtnemer zich aan alle regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden houdt.

> Lees meer

Vraag buitenlandse btw vóór 1 oktober terug!

13-9-2020
Als u vorig jaar ergens in de EU goederen of diensten heeft gekocht, kunt u de btw via de Nederlandse Belastingdienst terugvragen. Dit moet vóór 1 oktober gebeuren, anders vist u achter het net.

> Lees meer

Fiscus maakt spelregels schuldsanering bekend

9-11-2020
Ondernemers met financiële problemen zijn nogal eens gedwongen hun toevlucht te nemen tot schuldsanering. De Belastingdienst heeft onlangs bekend gemaakt onder welke voorwaarden de instantie hieraan meewerkt.

> Lees meer

NOW 1.0: wat heeft u nodig voor de eindafrekening?

9-10-2020
Aan welke eisen moet een onderneming voldoen als zij de eindafrekening voor de NOW 1.0 aanvraagt? Daar was nog onduidelijk over, maar Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft nu een protocol. Heeft u wel of niet een verklaring van bijvoorbeeld een accountant nodig?

> Lees meer

Wanneer kunt u een beroep doen op de legessanctie?

9-10-2020
Gemeenten zijn verplicht in een bestemmingsplan aan te geven wat de ontwikkelingsplannen van de gemeente zijn. Een bestemmingsplan moet regelmatig worden herzien of verlengd. Zo niet, dan kunt u soms een beroep doen op de legessanctie.

> Lees meer

Dans- en toneelcao met minimumtarief zzp’er

9-9-2020
De cao voor dans- en toneelgezelschappen bevat een bepaling met een minimumtarief voor zzp’ers. Minister Koolmees heeft de cao algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de cao voor de gehele bedrijfstak geldt.

> Lees meer

Extra tijd definitieve coronasteun land- en tuinbouw tot 31 oktober

9-8-2020
Land- en tuinbouwondernemers krijgen extra tijd, namelijk tot 31 oktober 2020, om een verzoek in te dienen tot definitieve vaststelling van de ‘Tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers’. Deze tegemoetkoming is bedoeld om schade vanwege de coronacrisis te compenseren.

> Lees meer

Ook TVL voor recreatieve vliegsector

9-6-2020
De TVL, Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, is eerder opengesteld voor de recreatieve vliegsector. Deze sector bestaat onder meer uit ballonvaarders en instructeurs en verhuurders van sportvliegtuigjes en is toegevoegd aan de lijst met SBI-codes.

> Lees meer

Ook extra steun voor gemeentes en cultuur

9-4-2020
Naast de verlenging van de algemene steunmaatregelen vanwege corona, komt er ook extra steun voor gemeentes en voor de culturele sector. In totaal gaat het om ruim € 1,25 miljard.

> Lees meer

Wie betaalt de kosten van thuiswerken?

9-3-2020
Vanwege de coronacrisis werken nog steeds veel werknemers vanuit huis. Hoe zit het met de daaraan verbonden kosten? Wie betaalt die en mag u ze als werkgever belastingvrij vergoeden?

> Lees meer

Beslagvrije voet nu al naar 95 procent

9-3-2020
Als bij misbruik van een uitkering een boete wordt opgelegd, mag het inkomen van betrokkene door de boete niet dalen tot onder 90% van het bijstandsniveau. Vooruitlopend op een wetswijziging heeft de Centrale Raad van Beroep, CRvB, beslist dat nu al dient te worden uitgegaan van 95% van het bijstandsniveau.

> Lees meer

Compensatie transitievergoeding slapend dienstverband? Voor 1 oktober aanvragen

9-2-2020
U kunt tot 1 oktober 2020 compensatie aanvragen wanneer u transitievergoeding hebt betaald aan een werknemer wiens dienstverband is beëindigd na meer dan twee jaar ziekte. Dit geldt voor transitievergoedingen die vanaf 1 juli 2015 tot 1 april 2020 zijn uitbetaald.

> Lees meer

Geen plicht tot doorgeven juiste adres aan fiscus

9-2-2020
Er bestaat geen wettelijke plicht om de fiscus uw juiste adres door te geven. Tot deze conclusie komt de rechtbank Noord-Nederland in een onlangs gevoerde procedure.

> Lees meer

Wijziging btw-heffing afstandsverkopen in 2021

9-1-2020
De btw-heffing op afstandsverkopen, zoals verkopen via internet, gaat in 2021 voor EU-lidstaten veranderen. Vanaf dan moet altijd het btw-tarief berekend worden van het land waar de afnemer van de goederen woont. Het is nog niet duidelijk wanneer de wijziging in 2021 precies van kracht wordt.

> Lees meer

Steunpakket 3.0: de belangrijkste wijzigingen

31-8-2020
Het kabinet trekt opnieuw fors de knip voor een derde steunronde voor bedrijven vanwege de coronacrisis. De tegemoetkomingen worden tot 1 juli 2021 voortgezet, maar wel stapsgewijs aangescherpt. Wat zijn de nieuwe plannen?

> Lees meer

Nieuwe bedragen LIV en jeugd-LIV

28-8-2020
Ook dit jaar kunt u als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor werknemers met een loon tot maximaal 125% van het wettelijk minimumloon WML. De bedragen voor deze tegemoetkoming, het lage inkomensvoordeel, LIV, zijn gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Ook het jeugd-LIV is aangepast.

> Lees meer

Steunmaatregelen corona ook na 1 oktober voortgezet

27-8-2020
De steunmaatregelen voor bedrijven en organisaties die nadelige gevolgen ondervinden van de coronacrisis, worden ook na 1 oktober voortgezet. De maatregelen zouden tot ver in 2021 van kracht blijven, zij het in afgeslankte vorm. Wat verandert er mogelijk voor de NOW, de Tozo en TVL?

> Lees meer

Vraag uiterlijk 31 augustus NOW 2.0 aan!

27-8-2020
Werkgevers met een omzetverlies als gevolg van de coronacrisis kunnen nog tot en met maandag 31 augustus 2020 de tegemoetkoming in de loonkosten NOW 2.0 aanvragen. Er moet dan in de periode juni tot en met september van dit jaar een omzetverlies van minstens 20% zijn geleden.

> Lees meer

Voorstellen Milieulijst indienen vóór 1 september

26-8-2020
Op de Milieulijst staan milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen waarvoor ondernemers de MIA en Vamil kunnen claimen. Deze lijst krijgt ieder jaar een update. Ondernemers die in 2021 hun product aan de Milieulijst willen toevoegen, moeten vóór 1 september een voorstel indienen.

> Lees meer

Zuiveringsheffing recreatiepark doorbelasten inclusief btw?

25-8-2020
Exploitanten van recreatieparken moeten meestal een aanslag zuiveringsheffing betalen. Deze aanslag kunnen zij vervolgens doorberekenen aan hun bezoekers. Maar dient dit in- of exclusief btw te geschieden? Volgens de rechter hangt dit af van de omstandigheden.

> Lees meer

Gratis loopbaanadvies vanwege corona

25-8-2020
De coronacrisis heeft het leven van veel werknemers en ondernemers drastisch veranderd. Misschien wel zodanig dat zij behoefte hebben aan een loopbaanadvies over hun toekomstige mogelijkheden. Zo’n advies is vanaf 1 augustus 2020 kosteloos.

> Lees meer

Horecabestemming op het oog? Check de vergunningen

24-8-2020
Bent u van plan om een (nieuwe) bedrijfsruimte te huren voor uw horecaonderneming? Let dan goed op de afspraken die u maakt over de benodigde vergunningen. U bent als huurder namelijk in de meeste gevallen verantwoordelijk voor het verkrijgen daarvan.

> Lees meer

Nieuwe rechtsvorm maakt maatschappelijk ondernemers beter herkenbaar

24-8-2020
Er komt een wet waardoor maatschappelijk actieve ondernemingen beter herkenbaar worden. Het is de bedoeling het wetsvoorstel nog vóór de volgende Kamerverkiezingen van maart 2021 voor advies bij de Raad van State in te dienen.

> Lees meer

TVL ook aanvragen via intermediair

21-8-2020
Sinds 30 juni 2020 kunnen ondernemers in sectoren die specifiek door het coronavirus zijn getroffen, de TVL, Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, aanvragen. Vanaf 1 september 2020 kan deze aanvraag ook door een intermediair, zoals uw accountant, gedaan worden.

> Lees meer

Check op aftrek lijfrente 2018

20-8-2020
De Belastingdienst heeft brieven verstuurd inzake de aftrek van lijfrentes over 2018. Een check wordt gevraagd, als van de bank of verzekeraar geen informatie is verkregen over gestorte premies of bedragen. In dat geval is de aftrek mogelijk onterecht en dient dit gecorrigeerd te worden.

> Lees meer

Vallen extra inkomsten uit loondienst onder winst zzp’er?

20-8-2020
Veel zzp’ers hebben, naast hun reguliere werkzaamheden, een extra parttimebaan in loondienst. Soms vallen deze extra inkomsten onder de winst, de absorptietheorie. Wat houdt deze theorie in, wanneer kun je deze toepassen en wat is het voordeel?

> Lees meer

Rechter niet akkoord met rekenrente pensioen lager dan 4%

19-8-2020
Bij de opbouw van pensioenverplichtingen moeten ondernemers de toekomstige pensioenschuld berekenen tegen een rente van 4%, ook als de werkelijke rente een stuk lager ligt. Dit blijkt uit een uitspraak van het Hof Amsterdam.

> Lees meer

Maaltijdbezorging: cao horeca of toch contractcatering?

18-8-2020
De coronacrisis had direct grote gevolgen voor de horecabranche. Veel van de normale bedrijfsactiviteiten waren niet meer toegestaan, zodat vele horecaondernemers overstapten op het (tijdelijk) bezorgen van onder meer maaltijden. Welke cao is dan van toepassing?

> Lees meer

Onzakelijke lening komt dga duur te staan

18-8-2020
Als een dga aan zijn bv een lening verstrekt, is een eventueel verlies op de lening in beginsel bij de dga aftrekbaar. Voorwaarde is dan wel dat er sprake moet zijn van een zakelijke lening, anders vervalt de aftrek.

> Lees meer

NOW terugbetalen of niet? Check het online

17-8-2020
Heeft u als ondernemer in deze coronacrisis de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid, de NOW, aangevraagd? Dan kunt u zelf online checken of de ontvangen bedragen al dan niet juist zijn. U ontvangt de NOW namelijk eerst als voorschot en u ontvangt pas daarna een definitieve berekening.

> Lees meer

IJsje van de zaak ook voor personeel thuis?

14-8-2020
Nederland gaat nog steeds gebukt onder tropische temperaturen. Natuurlijk wilt u dat uw werknemers het hoofd koel houden. Diegenen die nu bij u op de zaak werken trakteert u misschien wel een op een ijsje van de zaak. En uw medewerkers die thuis aan het werk zijn dan?

> Lees meer

Aftrek geringe beloning meewerkende partner toestaan?

13-8-2020
Als uw partner meewerkt in uw bedrijf, kunt u de hiervoor betaalde beloning aftrekken van de winst. Dit kan echter niet als de beloning minder is dan € 5.000 per jaar. De Advocaat-Generaal (A-G) van de Hoge Raad acht deze beperking echter ontoelaatbaar.

> Lees meer

Vanaf 2021 vergoeding transitiekosten bij bijzonder einde onderneming

8-12-2020
Als u uw bedrijf gedwongen moet beëindigen vanwege bijvoorbeeld ziekte, kunt u onder voorwaarden vanaf 2021 gecompenseerd worden voor de te betalen transitievergoedingen. Wat is er geregeld en voor wie?

> Lees meer

Fiscale hittegolf: airco voor de thuiswerkende ondernemer?

8-11-2020
Nederland zit midden in de eerste hittegolf. Maar biedt dit ook fiscale mogelijkheden, bijvoorbeeld voor een airco in de werkkamer van de ondernemer thuis?

> Lees meer

Verstoorde arbeidsrelatie door salarisverlaging vanwege coronacrisis

8-11-2020
Wilt u als werkgever vanwege de coronacrisis een salarisverlaging doorvoeren? Dan moet uw personeel hiermee vrijwillig akkoord gaan. U mag op geen enkele wijze dit salarisvoorstel afdwingen door uw personeel met andere maatregelen onder druk te zetten.

> Lees meer

Extra uitstel loonaangifte vanwege eHerkenning

8-10-2020
Organisaties die tot 1 augustus van dit jaar uitstel hebben gekregen voor het indienen van de loonaangifte, krijgen hiervoor extra uitstel tot 1 oktober 2020. Dit meldt het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO).

> Lees meer

‘Bruto = Netto’ voor uw vakantiekracht!

8-7-2020
Het is vakantietijd en dus maken veel werkgevers weer gebruik van vakantiekrachten. Geldt dit ook voor u, pas dan de scholieren- en studentenregeling toe. De vakantiekracht betaalt dan geen of weinig belasting, zodat bruto (vrijwel) gelijk is aan netto.

> Lees meer

Wat als uw aanvraag Tozo of NOW wordt afgewezen?

8-6-2020
Is uw Tozo- of NOW-aanvraag afgewezen? En bent u het oneens met deze beslissing? Dan is het belangrijk dat u tijdig bezwaar maakt tegen de afwijzing. Hoe doet u dat en waar moet u op letten?

> Lees meer

Waar ligt de ondergrens voor een navorderingsaanslag?

8-5-2020
Om irritatie bij belastingplichtigen te voorkomen, legt de Belastingdienst pas vanaf een bepaald bedrag een navorderingsaanslag op. De Hoge Raad heeft onlangs in een arrest duidelijk gemaakt wat de grens voor een navordering precies is.

> Lees meer

In quarantine after holiday: who has to pay the wages?

8-4-2020
The holiday season is approaching again. Is your employee going on holiday to a country with code yellow as travel advisory? What are the consequences if this employee falls ill or has to be quarantined during the holiday?

> Lees meer

Een verbetertraject aanbieden…formaliteit of niet?

8-4-2020
Heeft u een werknemer die niet functioneert zoals het zou moeten? Dan mag u deze werknemer niet zomaar ontslaan. U moet met uw werknemer aan de slag om zijn functioneren te verbeteren. Het is dan niet voldoende om alleen een verbetertraject aan te bieden.

> Lees meer

Check uw beschikking LIV en LKV

31-7-2020
Werkgevers die in 2019 in aanmerking kwamen voor het lage-inkomensvoordeel of loonkostenvoordeel (LIV/LKV) voor een of meerdere werknemers, ontvangen uiterlijk 31 juli van dit jaar een beschikking. Hierin staat hoeveel LIV en LKV u ontvangt. Check de beschikking goed op eventuele fouten.

> Lees meer

Ook subsidie voor amateursportclubs vanwege corona

30-7-2020
Omdat ook amateursportorganisaties te lijden hebben gehad onder het coronavirus, is er ook voor hen een financiële tegemoetkoming. Deze bedraagt maximaal € 3.500. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd van 1 september tot en met 4 oktober van dit jaar.

> Lees meer

Een webshop, welke verplichtingen zijn er?

29-7-2020
Veel ondernemers onderschatten de verplichtingen die verbonden zijn aan de verkoop via een webshop. Vooral nu in deze coronatijd is een webshop interessant, maar houd vooral de rechten van consumenten in de gaten!

> Lees meer

Overleg over nieuwe meetmethode BPM

27-7-2020
Het kabinet gaat in overleg met de autobranche over de nieuwe meetmethode voor de BPM. Dit heeft staatssecretaris Vijfbrief van Financiën eerder aan de Tweede Kamer laten weten.

> Lees meer

Corona: ruimere vrijstelling BPM en MRB bij kort gebruik

23-7-2020
Als u, als inwoner van Nederland, in een auto met een buitenlands kenteken in Nederland rijdt, moet u BPM betalen. Voor kort gebruik is een vrijstelling mogelijk, die normaliter maximaal één keer per 12 maanden kan worden aangevraagd. Vanwege corona is deze vrijstelling tot 1 oktober twee keer mogelijk.

> Lees meer

Verruiming aftrek scholingskosten van transitievergoeding

22-7-2020
Vanaf 1 juli 2020 is het mogelijk om kosten die de werkgever heeft gemaakt voor activiteiten ter bevordering van kennis en vaardigheden van de werknemer binnen de eigen organisatie in mindering te brengen op de transitievergoeding.

> Lees meer

UBO-register vanaf 27 september openbaar

21-7-2020
Het is de bedoeling dat het UBO-register dit jaar vanaf 27 september openbaar wordt. Dit maakten de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Hoekstra (Financiën) eerder aan de Tweede Kamer bekend.

> Lees meer

Wat als een werkgever te veel loon uitbetaald bij ziekte?

20-7-2020
Stel dat een werkgever er achteraf achter komt dat hij te veel loon heeft uitbetaald? Heeft hij dan de mogelijkheid dit te corrigeren? Deze vraag stond eerder centraal in een procedure bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Volgens de rechter mag dit niet.

> Lees meer

Heeft u wel recht op aftrek voor werkruimte?

16-7-2020
Veel zzp’ers werken vanuit hun woning, maar kunnen daarvoor geen kosten aftrekken. Wanneer kan dat wel en wat nu als er ten onrechte toch kosten in aftrek op de winst zijn gebracht?

> Lees meer

Geen beschikking? Dan betaalt u geen invorderingsrente

16-7-2020
Als u een belastingaanslag niet op tijd betaalt, bent u invorderingsrente verschuldigd. Deze moet bij beschikking worden vastgesteld. Gebeurt dit niet, dan hoeft u de invorderingsrente niet te betalen, aldus rechtbank Noord-Nederland.

> Lees meer

Na vakantie in quarantaine: wie betaalt het loon door?

15-7-2020
Het vakantieseizoen staat weer voor de deur. Gaat uw werknemer met vakantie naar een land met code geel? Wat betekent het dan als deze werknemer tijdens de vakantie ziek wordt of in quarantaine moet?

> Lees meer

NL leert door: bij- of omscholen via de NOW-regeling

14-7-2020
Als u NOW 2.0 aanvraagt, heeft u als werkgever de inspanningsverplichting om ondersteuning te geven aan het bij- of omscholen van werknemers die dreigen hun baan te verliezen of al hun baan hebben verloren. Daarvoor heeft het kabinet eerder € 50 miljoen uitgetrokken met ‘NL leert door’. Wat betekent ‘NL leert door’ voor uw werknemer?

> Lees meer

Langer de tijd voor noodloket flexwerker

13-7-2020
De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) wordt verlengd tot en met zondag 26 juli.

> Lees meer

Ook rentevergoeding Belastingdienst bij eigen fout

7-10-2020
Als u te veel belasting heeft betaald, krijgt u hierover volgens bepaalde richtlijnen rente vergoed. Dat geldt ook als de te veel betaalde belasting het gevolg is van een door uzelf gemaakte fout. Dit besliste de rechtbank Noord-Nederland onlangs.

> Lees meer

Welke verklaring heeft u nodig voor de NOW?

7-9-2020
Er heerst veel verwarring over de verplichting om een verklaring te overleggen indien een ondernemer gebruikmaakt van de NOW. Om welke verklaringen gaat het?

> Lees meer

TOFA, let op de deadline van 12 juli

7-8-2020
Flexwerkers met inkomensverlies vanwege corona kunnen nog tot en met 12 juli 2020 een financiële tegemoetkoming aanvragen (TOFA).

> Lees meer

Weg vrij voor een nieuw pensioenstelsel

7-8-2020
De weg is vrij voor een nieuw pensioenstelsel nu het ledenparlement van de FNV afgelopen zaterdag 4 juli heeft ingestemd met het pensioenakkoord. Dat pensioenakkoord werd in juni 2020 overeengekomen door werkgevers, werknemers en het kabinet. Wat houdt het nieuwe pensioenstelsel in en wat betekent het voor uw bedrijf?

> Lees meer

Einde bedrijf door pensioen of ziekte? Per 2021 compensatie transitievergoeding

7-7-2020
Staakt u uw bedrijf door pensionering of ziekte? Dan kunt u vanaf 1 januari 2021 aanspraak maken op een compensatie van de transitievergoedingen voor uw werknemers. Het gaat hier om bedrijven met minder dan 25 werknemers.

> Lees meer

NOW 2.0 aanvragen? Dat kan vanaf 6 juli

7-6-2020
Werkgevers kunnen vanaf maandag 6 juli een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming volgens de NOW 2.0 (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Een aanvraagformulier vindt u op de site van het UWV. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 augustus 2020.

> Lees meer

De tijd dringt voor een goede Brexit-voorbereiding

7-6-2020
De coronacrisis is voor veel bedrijven zo allesoverheersend dat de ontwikkelingen rond de Brexit een beetje naar de achtergrond zijn verdwenen. Een goede voorbereiding blijft echter noodzakelijk, zeker nu er op 31 december definitief een einde komt aan de overgangsperiode waarin voor het VK nog de EU-regels en -wetten gelden.

> Lees meer

Subsidie praktijkleren vanaf 1 juli aanvragen

7-2-2020
Heeft u het afgelopen schooljaar een praktijk- of werkleerplaats aangeboden aan een student, dan kunt u vanaf 1 juli 9.00 uur hiervoor de definitieve subsidie aanvragen. Uw aanvraag moet uiterlijk 16 september 17.00 uur binnen zijn.

> Lees meer

Werkgever hoeft mondkapjes voor OV niet te vergoeden

7-1-2020
Een werknemer is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij naar het werk reist. Daarom is de werkgever niet verplicht om mondkapjes te vergoeden voor degene die het openbaar vervoer gebruikt.

> Lees meer

Eind augustus besluit over derde steunpakket

7-1-2020
Het kabinet beslist eind augustus of er opnieuw steunmaatregelen voor het bedrijfsleven worden getroffen vanwege de coronacrisis. Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eerder gezegd.

> Lees meer

Vanaf 1 juli aanvullend geboorteverlof mogelijk

30-6-2020
Als werkgever kunt u voor uw werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit extra verlof geldt voor partners van vrouwen die op of na 1 juli 2020 een baby hebben gekregen. De aanvraag doet u digitaal bij het UWV via de Verzuimmelder of via Digipoort.

> Lees meer

Tegemoetkoming Vaste Lasten vanaf 30 juni aanvragen

29-6-2020
Mkb-ondernemers kunnen vanaf 30 juni 12.00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. De aanvraag moet uiterlijk op 30 oktober 2020 17.00 uur zijn ingediend.

> Lees meer

Bonus voor zorgpersoneel is echt extra

29-6-2020
Er komt een bonus van € 1.000 netto voor een grote groep medewerkers in de zorg die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten tijdens corona.

> Lees meer

Kabinet wil snellere betaling voor mkb

29-6-2020
Het kabinet wil dat het grootbedrijf facturen van mkb-bedrijven sneller betaalt. Daarom wordt gewerkt aan een wetsvoorstel om dit te regelen.

> Lees meer

Plan voor nieuwe belasting box 3 van de baan

26-6-2020
Het plan om inkomsten uit sparen en beleggen anders te belasten, ook wel de ‘spaartaks’ genoemd, is van de baan. Volgens staatssecretaris Vijlbrief werd er in dat plan een te groot verschil gemaakt tussen het bedrag dat over rendementen uit beleggingen zou worden betaald ten opzichte van wat er over spaarrente betaald zou worden.

> Lees meer

Bewijs privékilometers? Ook achteraf opgestelde rittenstaat mag

25-6-2020
Wie in een auto van de zaak rijdt, heeft met de bekende bijtelling te maken. Wilt u die bijtelling voorkomen, dan dient u jaarlijks niet meer dan 500 kilometer privé met de auto te rijden. Het bewijs hiervoor kunt u in beginsel ook leveren met een achteraf opgestelde rittenstaat, zo besliste het gerechtshof in Arnhem onlangs.

> Lees meer

Paar extra aanpassingen NOW 2.0

25-6-2020
Deze week is de NOW-regeling 2.0 officieel gepubliceerd. Veel verrassingen zitten er niet in omdat de wijzigingen ten opzichte van de NOW 1.0 al waren aangekondigd. Toch heeft het kabinet in de begeleidende Kamerbrief nog wel aandacht gevraagd voor een paar extra aanpassingen.

> Lees meer

Met Quick Start snel inzicht in Werkwijzer Poortwachter

24-6-2020
Om werkgevers snel inzicht te geven in welke stappen zij moeten zetten voor de RIV-toets (de poortwachtertoets) bij re-integratie van werknemers, heeft het UWV een Quick Start-document ontwikkeld. Deze Quick Start dient ter ondersteuning van de Werkwijzer Poortwachter.

> Lees meer

Extra subsidie voor varkenshouderijen die willen stoppen

24-6-2020
Er komt extra subsidie beschikbaar om overlast veroorzakende varkenshouderijen financieel te kunnen compenseren. Er hebben zich meer varkenshouderijen aangemeld dan verwacht. Daarom is € 275 miljoen extra subsidie uitgetrokken.

> Lees meer

TOFA voor flexwerkers nu aan te vragen!

23-6-2020
Flexwerkers die door de coronacrisis geen of nauwelijks inkomsten hebben en geen recht hebben op een uitkering, kunnen vanaf nu de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) aanvragen. De aanvraag kan vanaf heden bij het UWV worden ingediend.

> Lees meer

Student mag onbeperkt bijverdienen vanwege corona

22-6-2020
Studenten mogen in 2020 onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun studiefinanciering. Sommige studenten werken namelijk in een cruciaal beroep en maken vanwege de coronacrisis vaak meer uren.

> Lees meer

Verlenging compensatie langdurige zorg vanwege corona

22-6-2020
De compensatie voor gederfd omzetverlies voor aanbieders van langdurige zorg is verlengd. De compensatie was eerder al verlengd tot 1 juli. Nu wordt deze tot 1 augustus 2020 verlengd voor instellingen voor gehandicaptenzorg en tot 1 september 2020 voor verpleeghuizen.

> Lees meer

Deadline aanvraag TOGS: vrijdag 26 juni!

19-6-2020
De tegemoetkoming van € 4.000 voor specifieke sectoren die door het coronavirus getroffen zijn, de TOGS, is inmiddels voor flink wat sectoren beschikbaar. Ondernemers moeten wel opschieten met hun aanvraag, want de termijn sluit vrijdag 26 juni om 17.00 uur.

> Lees meer

Verlengen bijzonder uitstel betalen belasting vanaf 29 juni ook online

19-6-2020
Heeft u vanwege de coronacrisis in maart bijzonder uitstel van betaling voor uw belastingschulden aangevraagd, dan verloopt dit binnenkort. Desgewenst kunt u dit uitstel vanaf 29 juni online verlengen. U ontvangt van de Belastingdienst tijdig een brief dat uw uitstel van betaling afloopt.

> Lees meer

Dga: maximaal lenen bij eigen bv kan tot 2023

18-6-2020
Dga’s die meer dan € 500.000 lenen bij hun eigen bv, gaan hierover belasting betalen. Vanwege de coronacrisis wordt deze zogenaamde dga-taks een jaar later ingevoerd dan eerder was gepland, namelijk per 2023.

> Lees meer

Leg arbeidscontract vóór 1 juli schriftelijk vast!

18-6-2020
Voor werknemers die al op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd bij u in dienst waren en geen oproepcontract hebben, mag u de lage WW-premie betalen. U moet de arbeidsovereenkomst dan wel vóór 1 juli schriftelijk vastleggen.

> Lees meer

Toch vergoeding kosten eHerkenning

17-6-2020
Ondernemers krijgen toch een vergoeding voor de kosten van eHerkenning. Deze compensatie gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in. De tegemoetkoming bedraagt circa € 24 per jaar en kan vanaf augustus 2020 bij RVO.nl worden aangevraagd.

> Lees meer

Wetsvoorstel minimumtarief zzp’er van de baan

16-6-2020
Het voornemen van het kabinet een minimumtarief in te voeren voor zzp’ers gaat niet door. Ook het wetsvoorstel voor een zelfstandigenverklaring voor zzp’ers met een uurtarief van minimaal € 75 is van de baan.

> Lees meer

Tot 1 oktober aanvraag uitstel van betaling belasting

16-6-2020
Vanwege de coronacrisis kunt u voor de meeste belastingschulden uitstel van betaling krijgen. De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot en met september 2020.

> Lees meer

Is gespreide betaling transitievergoeding mogelijk?

15-6-2020
Een werkgever die het dienstverband met een werknemer wil beëindigen, krijgt altijd te maken met de betaling van de transitievergoeding. Dit kan een dure aangelegenheid zijn. Om het leed wat te verzachten, is het soms mogelijk de betaling van de transitievergoeding te spreiden. Wat zijn de voor- en nadelen?

> Lees meer

‘Hypotheekrente is geen alimentatie’

6-12-2020
Bij een echtscheiding zijn goede afspraken met betrekking tot de kosten van de eigen woning en eventuele partneralimentatie fiscaal erg belangrijk. Onjuiste of geen afspraken hierover kunnen u zomaar duizenden euro’s aan aftrek kosten.

> Lees meer

NOW-subsidie telt niet mee als omzet

6-11-2020
De tegemoetkoming in de loonkosten die werkgevers vanwege de coronacrisis kunnen aanvragen, telt niet mee als omzet voor de NOW-subsidie. Dit geldt voor de NOW 1.0 en de NOW 2.0. Hierdoor valt de NOW-subsidie hoger uit.

> Lees meer

Subsidie voor elektrische auto definitief

6-11-2020
De subsidie voor particulieren die een volledig elektrische auto kopen is definitief en gaat gelden voor elektrische auto’s die vanaf 4 juni 2020 zijn gekocht of geleased. De subsidie bedraagt € 4.000 voor nieuwe elektrische auto’s en € 2.000 voor occasions.

> Lees meer

Bezitseis BOR? Hoge Raad ander standpunt dan staatssecretaris

6-10-2020
De Hoge raad oordeelt anders dan de staatssecretaris over de bezitseis in het geval dat aandelen zijn geschonken in een bedrijf dat eerder een ander bedrijf overnam. Daarmee zet de Hoge Raad een streep door de strikte uitleg van de staatssecretaris.

> Lees meer

Wat is de correctie NOW 2.0 bij ontslag?

6-10-2020
Als u in de periode van de loonkostensubsidie NOW 2.0 werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat, moet u nog wel rekening houden met een correctie van de te ontvangen NOW 2.0-subsidie. Twee rekenvoorbeelden laten dit zien.

> Lees meer

Verlies door corona? Maak gebruik van de coronareserve

6-9-2020
Heeft u een bv en verwacht u dit jaar verlies te lijden vanwege de coronacrisis, dan kunt u dit verlies met voorrang verrekenen via de zogenaamde coronareserve. U krijgt dan dit jaar al de belasting over dit verlies terug.

> Lees meer

Transitievergoeding: wat zijn de regels?

6-9-2020
Werkgevers moeten bij ontslag, ook om bedrijfseconomische redenen, werknemers een transitievergoeding meegeven. Wat zijn de regels?

> Lees meer

Inkomsten uit Airbnb toch belast?

6-8-2020
Wereldwijd verdienen vele duizenden personen door verhuur van hun woning of enkele kamers een aardig centje bij. In Nederland staat daarbij de vraag centraal of deze inkomsten belast zijn. De adviseur van de Hoge Raad vindt van wel, zo bleek onlangs.

> Lees meer

Toch steunmaatregel voor flexwerkers

6-5-2020
Er komt toch een steunmaatregel voor flexwerkers. De Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten, TOFA, is bedoeld voor flexibele arbeidskrachten die als gevolg van de coronacrisis hun werk verloren hebben en geen recht hebben op een WW- of bijstandsuitkering. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld uitzendkrachten en oproepkrachten.

> Lees meer

Wat houdt de nieuwe vereenvoudigde Wajong in?

6-4-2020
Op 26 mei jongsleden heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de Wajong. De drie regelingen die er nu zijn, worden samengevoegd tot één nieuwe regeling. Uitgangspunt is dat werken moet lonen.

> Lees meer

Fiscale coronamaatregel grensarbeiders verlengd

6-4-2020
De fiscale behandeling van grensarbeiders die als gevolg van het coronavirus momenteel thuis werken, is verlengd tot en met 30 juni. Dit betekent dat de thuiswerkdagen mogen worden gezien als arbeid in het land waar de grensarbeider normaal gesproken zou werken.

> Lees meer

Extra steun culturele sector van € 300 miljoen

6-3-2020
Een van de sectoren die hard getroffen wordt door het coronavirus, is de culturele sector. Daarom heeft het kabinet, naast de generieke steunmaatregelen, voor deze sector € 300 miljoen aan extra steun toegezegd.

> Lees meer

Oordeel RDW geeft geen fiscale zekerheid voor bestelauto

6-3-2020
Voor bestelauto’s bestaat een aantal fiscale voordelen. Uw auto moet dan wel aan de fiscale eisen voldoen. Of de RDW uw auto als bestelauto heeft aangemerkt, is dan niet van belang.

> Lees meer

Schuldsanering vaker mogelijk door wijziging faillissementswet

6-3-2020
De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met een belangrijke wijziging in de faillissementswet. Hierdoor wordt het voortaan mogelijk een schuldsanering door te voeren, ook als niet alle schuldeisers akkoord gaan.

> Lees meer

Is een papieren schenking straks nog interessant?

6-2-2020
Schenken onder schuldigerkenning, beter bekend als de papieren schenking, is een veel gebruikte manier om erfbelasting te besparen. Het is echter de vraag of de papieren schenking belastingtechnisch met de voorgestelde wijzigingen van box 3 per 2022 nog interessant is.

> Lees meer

Wat is het verschil tussen de oude en nieuwe NOW?

29-5-2020
Het kabinet heeft in het steunpakket 2.0 de NOW-regeling verlengd met vier maanden. Ook zijn er veranderingen doorgevoerd in de nieuwe regeling, de NOW 2.0. Welke wijzigingen bevat de NOW 2.0 ten opzichte van de NOW 1.0?

> Lees meer

Tozo-regeling 2.0 krijgt partnertoets

28-5-2020
Het kabinet blijft zelfstandig ondernemers die financieel geraakt worden door de coronacrisis ondersteunen via de Tozo-regeling. De regeling (2.0) heeft nu wel, in tegenstelling tot de Tozo 1.0 een partnertoets.

> Lees meer

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb vervangt TOGS-regeling

28-5-2020
Mkb-bedrijven die extra getroffen worden door de coronacrisis, kunnen in het steunpakket 2.0 opnieuw een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten.

> Lees meer

Extra aanpassingen in steunpakket 2.0

28-5-2020
De inkt van het tweede noodpakket voor ondernemers is nog niet droog, of er zijn al weer wijzigingen. Zo is er een wijziging rond de ontslagboete, krijgen bedrijven meer compensatie voor vaste lasten en wordt het noodpakket voor een extra maand verlengd, namelijk tot en met september. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen die het kabinet voorstelt?

> Lees meer

Uitstel aanvragen naheffingsaanslag btw?

27-5-2020
Veel ondernemers ontvangen binnenkort een naheffingsaanslag omzetbelasting. Als ze hiervoor uitstel van betaling willen hebben en het uitstel is nog niet aangevraagd, kunnen ze dit alsnog online doen.

> Lees meer

Tweede Kamer stemt in met schrappen ontslagboete NOW

27-5-2020
De Tweede Kamer heeft dinsdag 26 mei ingestemd met het schrappen van de ontslagboete in de nieuwe Noodregeling Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 2.0), waarbij bedrijven met minstens 20% omzetverlies een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Een motie de ontslagboete toch te handhaven, sneuvelde.

> Lees meer

The second Dutch support package of € 13 billion: what is changing?

26-5-2020
The second support package intended to help entrepreneurs deal with the coronavirus crisis was announced by the Dutch Government on Wednesday, 20 May. This largely extends the measures for a further three months (from June to August). What changes will the new package introduce?

> Lees meer

Loon niet uitbetaald? Werknemer mag re-integratie opschorten

26-5-2020
Het is een arbeidsongeschikte werknemer toegestaan om, als de werkgever over een verstreken periode het loon niet heeft uitbetaald, de re-integratieverplichting op te schorten. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.

> Lees meer

Vergoeding mondkapje onbelast

25-5-2020
Werkgevers kunnen hun werknemers de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden. Dit meldt de Belastingdienst. De vrijstelling hangt samen met de verplichting om in het openbaar vervoer vanaf 1 juni een mondkapje te dragen.

> Lees meer

Eenmanszaak naast bv: denk aan urenregistratie!

25-5-2020
Het komt in het mkb regelmatig voor dat ondernemers zowel een eenmanszaak uitoefenen, als werkzaam zijn in hun eigen bv. Op die manier kan van verschillende fiscale voordelen geprofiteerd worden. Een urenregistratie is daarbij wel van groot belang.

> Lees meer

Ondergrens accountantsverklaring NOW-regeling bekend

23-5-2020
Het ministerie van SZW heeft duidelijkheid verschaft over de ondergrens voor een accountantsverklaring bij de NOW, de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud.

> Lees meer

Het tweede steunpakket van € 13 miljard: wat wijzigt er?

21-5-2020
Het tweede steunpakket is woensdag 20 mei bekendgemaakt. De maatregelen worden op hoofdlijnen voor drie maanden (juni tot en met augustus) verlengd. Wat zijn de wijzigingen? Er is meer compensatie voor vaste lasten, de ontslagboete in de NOW-regeling vervalt en er is een handreiking gedaan aan seizoensgebonden bedrijven. Daarnaast geldt er een partnertoets voor de Tozo-regeling voor zzp’ers.

> Lees meer

Ook voor uitgeschreven ondernemer lage MRB bestelauto

20-5-2020
Als een belastingplichtige voor de btw wordt uitgeschreven als ondernemer, wil dat nog niet zeggen dat hij geen recht meer heeft op de lagere MRB voor bestelauto’s. Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden.

> Lees meer

Informatieplicht werkgever bij premievrije pensioenopbouw WIA

19-5-2020
Een werkgever is verplicht zich als een goed werkgever te gedragen. Een werknemer die arbeidsongeschikt was, was niet geïnformeerd over de mogelijkheid tijdens de arbeidsongeschiktheid premievrij pensioen op te bouwen. De werkgever, zo stelt hof Den Haag, had de werknemer daarover moeten informeren. De werkgever werd daarom voor de schade aansprakelijk gesteld.

> Lees meer

Corona: btw-gevolgen voor non-profitinstelling

19-5-2020
De btw-positie van non-profitorganisaties vraagt over het algemeen extra aandacht. Zeker nu tijdens de coronacrisis. Want als bijvoorbeeld een non-profitinstelling normaliter een horecaruimte aan een externe exploitant verhuurt, maar het restaurant nu door corona is gesloten? Wat zijn dan de gevolgen voor de btw?

> Lees meer

13de maand in januari? Terugbetaling NOW dreigt

18-5-2020
Werkgevers dreigen een deel van de tegemoetkoming in de loonkosten terug te moeten betalen. Dit komt door extra beloningen, zoals overuren en een 13de maand die in de maand januari zijn uitbetaald.

> Lees meer

Woning kopen vóór schenking; toch verhoogde schenkvrijstelling?

18-5-2020
De schenkbelasting kent een belangrijke vrijstelling als het een schenking betreft voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld. Maar is de vrijstelling ook van toepassing als de woning al wordt gekocht of verbouwd, nog voordat de schenking verkregen is?

> Lees meer

Mondkapjes tijdelijk zonder btw

15-5-2020
Voor mondkapjes zal vanaf 25 mei een btw-tarief gelden van 0%. Het nultarief geldt tot 1 september 2020 en hangt samen met de verplichting om vanaf 1 juni een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer.

> Lees meer

Partnertoeslag AOW veilig gesteld voor cruciaal beroep

15-5-2020
De partnertoeslag in de AOW gaat niet verloren als de partner van een AOW’er als gevolg van de coronacrisis gaat werken in een cruciaal beroep. De versoepeling blijft van kracht zo lang de noodmaatregelen van het kabinet inzake het coronavirus ook van kracht blijven.

> Lees meer

Meer tijd dga voor aanleveren informatieformulier PEB

15-5-2020
Dga’s die de afgelopen jaren een pensioen in eigen beheer (PEB) hebben beëindigd, krijgen zes weken extra om het hierbij vereiste informatieformulier naar de Belastingdienst te sturen. Dit is onlangs via wijziging van een Besluit geregeld.

> Lees meer

Corona: btw bij uitgifte voucher en kortingsbon

14-5-2020
Door de coronacrisis worden vele evenementen en reizen afgezegd. Om niet in acute liquiditeitsproblemen te komen, kan een btw-ondernemer overwegen om een tegoedbon in de vorm van vouchers en kortingsbonnen uit te geven. Wat zijn de gevolgen voor de btw?

> Lees meer

Voorschot subsidie voor mbo-praktijkleerplaats

14-5-2020
Werkgevers kunnen vanaf de vierde week van mei een voorschot aanvragen op de subsidieregeling voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Hiermee wil het kabinet werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoetkomen in al gemaakte kosten en bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo blijven bestaan.

> Lees meer

Gratis corona-advies voor mkb-ondernemer

14-5-2020
Ondernemers in het mkb die door de coronacrisis in de problemen komen, kunnen gratis advies krijgen van de Stichting Ondernemersklankbord. Het ministerie van Economische zaken en Klimaat stelt hiervoor een extra subsidie van € 240.000 beschikbaar.

> Lees meer

Ook financiële steun voor sportvereniging vanwege corona

13-5-2020
Ook sportverenigingen ondervinden inkomstenverlies vanwege het coronavirus. Daarom heeft het kabinet eerder besloten deze verenigingen met € 120 miljoen te ondersteunen.

> Lees meer

Leidt de WAB tot meer zzp’ers?

13-5-2020
Er zijn signalen dat werknemers in bepaalde situaties gedwongen zouden worden om het werknemerschap te verruilen voor het zzp-schap. Dit als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans, WAB. Hierover heeft de minister van SZW inmiddels Kamervragen beantwoord.

> Lees meer

Contante giften vanaf 2021 niet langer aftrekbaar

5-12-2020
Als de plannen doorgaan, zijn vanaf 2021 giften in contanten niet langer fiscaal aftrekbaar. Deze aftrekbeperking geldt voor particulieren en bedrijven. Zij zullen een gift dus bijvoorbeeld per bank moeten overmaken als ze nog recht op aftrek willen hebben.

> Lees meer

Meer tijd voor realisatie SDE+ wegens corona

5-12-2020
Projecten waarvoor subsidie is verkregen volgens de SDE+-regeling, Stimulering Duurzame Energieproductie, mogen vanwege het coronavirus later worden afgerond. Onder voorwaarden kan de realisatietermijn voor projecten in 2020 worden verlengd met één jaar.

> Lees meer

Ontslag per juni mogelijk bij nieuwe NOW-regeling

5-11-2020
Bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling om een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers te krijgen, mogen vanaf juni werknemers ontslaan. Dit zei minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag 8 mei in de uitzending van Op1. Volgens hem besluit het kabinet hiertoe om andere banen te behouden.

> Lees meer

Nieuwe kredietregeling voor kleinere financieringen

5-11-2020
Er komt een nieuwe kredietregeling – de regeling Klein Krediet Corona – voor ondernemers met een beperkte financieringsbehoefte. Dit hebben de bewindslieden van Economische Zaken en Klimaat eerder bekendgemaakt. Het betreft kredieten tussen de € 10.000 en € 50.000.

> Lees meer

Four changes to Temporary Emergency Bridging Fund for Employment (NOW scheme)

5-8-2020
A number of further changes have been made to the NOW scheme. These relate to foreign bank account numbers, the publication of data, clarification of the situation that applies to intra-group secondment operating companies and notification of the wage expenses subsidy.

> Lees meer

Steun agrarische sector met voorrang aan te vragen

5-8-2020
De door het kabinet toegezegde steun aan specifieke onderdelen binnen de agrarische sector, kan nu al met voorrang worden aangevraagd. Dit betekent dat hiermee niet gewacht hoeft te worden tot de Europese Commissie haar fiat heeft gegeven.

> Lees meer

Hoge Raad: KIA bij samenwerkingsverband verdelen

5-7-2020
Als een ondernemer in 2020 maximaal € 323.544 investeert in bedrijfsmiddelen, heeft hij in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA). In een recent arrest heeft de Hoge Raad bepaald hoe deze KIA tussen de deelnemers van een samenwerkingsverband moet worden verdeeld.

> Lees meer

Bestuurder aansprakelijk voor belastingschuld bv?

5-7-2020
Hoewel een bv een onafhankelijke rechtspersoon is, kunt u als bestuurder toch aansprakelijk zijn voor belastingschulden van de bv. U kunt wel de risico’s beperken. Hoe oordeelde de Hoge Raad hierover?

> Lees meer

Re-integratieverplichtingen ten tijde van corona

5-7-2020
Het coronavirus heeft zijn impact op de hele maatschappij. Werkgevers zijn verplicht op grond van de Wet verbetering poortwachter om arbeidsongeschikte werknemers te re-integreren. Maar wat nu als u dat als werkgever niet kan omdat het werk is stilgevallen?

> Lees meer

Aanpassing NOW-regeling op vier punten

5-6-2020
De NOW-regeling is op een aantal punten opnieuw aangepast. Het betreft aanpassingen in het buitenlandse rekeningnummer, openbaarmaking van gegevens, verduidelijking ten aanzien van de personeels-bv en melding loonkostensubsidie.

> Lees meer

Uitgangspunten steun grote maatschappelijk belangrijke bedrijven

5-6-2020
Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer richtlijnen aangegeven die gehanteerd worden voor steun aan grote, maatschappelijk belangrijke bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. De richtlijnen moeten in voorkomende gevallen leiden tot maatwerk.

> Lees meer

Fiscaal akkoord met België over grensarbeiders

5-6-2020
België en Nederland hebben een akkoord bereikt over de fiscale behandeling van thuiswerkende grensarbeiders. De Telegraaf meldt dat de Belgische minister van Financiën dit heeft bevestigd.

> Lees meer

Btw-gevolgen voor annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen

5-4-2020
Vrijwel iedere ondernemer wordt geraakt door de coronacrisis en kan te maken krijgen met klanten die hun financiële verplichtingen niet na kunnen komen. Wat zijn de btw-gevolgen van annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen?

> Lees meer

Geldt de NOW-regeling ook voor de dga?

5-1-2020
Kan een dga nu wel of niet aanspraak maken op de NOW-regeling? Als hoofdregel geldt dat de dga niet onder de NOW-regeling valt.

> Lees meer

Welke juridische regels zijn er voor samenlevers?

5-1-2020
Steeds meer Nederlanders wonen formeel met een samenlevingscontract samen of informeel, zonder dat zij samen formeel iets geregeld hebben. Welke regels gelden er voor beide groepen samenlevers?

> Lees meer

Ouderschapsverlof in 2022 deels betaald

30-4-2020
Ouders die ouderschapsverlof opnemen, krijgen dit straks deels betaald. De wijziging moet in augustus 2022 van kracht gaan. Dit staat in een wetsvoorstel van de bewindslieden Koolmees, Van Engelshoven en Van Ark.

> Lees meer

Mag een werkgever de temperatuur opnemen van een werknemer?

30-4-2020
Veel werkgevers willen de kans op besmetting zo klein mogelijk maken en voldoen aan de richtlijnen van het RIVM waar het gaat om het bieden van een veilige werkplek. In dit verband is de vraag geoorloofd of het u als werkgever is toegestaan de temperatuur van een werknemer op te meten.

> Lees meer

Geen transitievergoeding bij herplaatsing lager betaalde functie

30-4-2020
Als u als werkgever een werknemer herplaatst binnen uw bedrijf of organisatie in een functie met een lager salaris, dan hoeft u geen transitievergoeding te betalen. Herplaatsing is namelijk geen ontslag, maar juist het voorkomen daarvan. Dit heeft de Hoge Raad beslist.

> Lees meer

Uitstel voor aangifte bij DigiD-machtiging

29-4-2020
Belastingplichtigen die een DigiD-machtiging hebben aangevraagd, krijgen automatisch uitstel voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2019 tot 1 september. Dit automatische uitstel geldt niet voor ondernemers.

> Lees meer

In 2020 geen herziening WW-premie bij overwerk

29-4-2020
Wanneer na een jaar blijkt dat een werknemer meer dan 30% meer uren heeft gemaakt dan contractueel is vastgelegd, moet de WW-premie met terugwerkende kracht worden herzien. Vanwege de coronacrisis is bepaald dat, alleen voor 2020, deze WW-herziening niet uitgevoerd hoeft te worden.

> Lees meer

TOGS-regeling van € 4000 en BMKB verder versoepeld

29-4-2020
De voorwaarden voor kredieten via de BMKB-regeling en de eenmalige gift van € 4.000 volgens de TOGS-regeling worden verder versoepeld. Dit heeft het kabinet dinsdag 28 april besloten. Op deze manier kunnen ondernemers die schade lijden als gevolg van het coronavirus, nog beter worden ondersteund.

> Lees meer

Overbruggingskrediet startup en scale-up van start

28-4-2020
Startups en scale-ups kunnen vanaf 29 april 2020 bij Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) aankloppen voor een overbruggingskrediet. De extra faciliteit is nodig omdat dergelijke bedrijven vanwege de coronacrisis nu, als nieuwe klant, moeilijk bij een bank terecht kunnen.

> Lees meer

Tozo ook voor ondernemers grensstreek en AOW’ers

28-4-2020
Ondernemers die in Nederland wonen maar elders in de EU hun bedrijf hebben of andersom, kunnen voor een deel gebruik maken van de Tozo-regeling. Ook AOW’ers kunnen voortaan in aanmerking komen voor ondersteuning via de Tozo-regeling. Dit heeft staatssecretaris Van Ark vrijdag 24 april bekendgemaakt.

> Lees meer

Zes extra coronamaatregelen voor ondernemers

24-4-2020
Het kabinet gaat nogmaals extra fiscale steunmaatregelen treffen om met name voor ondernemers de negatieve gevolgen van de coronacrisis te beperken. De zes betreffende maatregelen zijn vrijdag 24 april bekend gemaakt.

> Lees meer

NOW niet verrekenen met loonkostensubsidie LKS

24-4-2020
De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling hoeft niet te worden verminderd met een eventuele loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking (LKS). Dit heeft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten.

> Lees meer

Per 1 juli subsidie particulier bij aanschaf elektrische auto?

24-4-2020
Vanaf 1 juli dit jaar kunnen particulieren subsidie krijgen bij aanschaf van een nieuwe en gebruikte elektrische auto. De subsidie voor een nieuwe elektrische auto wordt € 4.000. Voor een gebruikte is de hoogte van de subsidie € 2.000, zo luidt aldus een wetsvoorstel.

> Lees meer

NOW-regeling verruimd voor concerns

23-4-2020
De NOW-regeling wordt verruimd voor concerns. Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan 20% omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen onder voorwaarden toch de NOW aanvragen. Dit heeft minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid woensdag 22 april bekendgemaakt.

> Lees meer

Hoe bereken je als starter omzetdaling voor de NOW?

23-4-2020
De NOW compenseert ondernemers voor een deel van de loonkosten als door de coronacrisis minder omzet wordt gedraaid. Ook als starter kunt van de NOW gebruikmaken. U moet wel uw omzetderving afwijkend berekenen.

> Lees meer

Vergoeding kinderopvang uiterlijk in juli uitbetaald

23-4-2020
De vergoeding die ouders krijgen vanwege de sluiting van de kinderopvang, wordt uiterlijk in juli van dit jaar uitbetaald. De sluiting is één van de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. De compensatie heeft betrekking op de periode 16 maart tot en met 28 april 2020.

> Lees meer

NOW-regeling ook voor andere omzetschade dan corona

23-4-2020
Of het omzetverlies het gevolg is van het coronavirus, doet niet langer ter zake. Ook omzetverlies dat een andere oorzaak heeft, wordt gecompenseerd via de NOW-regeling. Te denken valt aan de PFAS- en stikstofmaatregelen.

> Lees meer

Garantie Ondernemersfinanciering verlengd

22-4-2020
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Deze regeling zou oorspronkelijk per 1 juli van dit jaar vervallen, maar wordt verlengd tot 1 april volgend jaar.

> Lees meer

Brengt u privégeld mee in een huwelijk, van wie is dat dan?

22-4-2020
Stel, u bent gehuwd in gemeenschap van goederen en u beschikt over privégelden. Dit kan bijvoorbeeld geld zijn dat u geërfd hebt of geschonken hebt gekregen. Van wie is dat geld dan? Van u alleen of van u beiden?

> Lees meer

Extra steun agrarische en culturele sector

21-4-2020
Het kabinet gaat specifieke sectoren in de agrarische en culturele sector financieel ondersteunen vanwege de problemen door het coronavirus. Voor de agrarische sectoren is in totaal € 650 miljoen beschikbaar, voor de culturele sector bedraagt de steun € 300 miljoen.

> Lees meer

Lagere loonsom tijdens NOW? Let op voor correctie achteraf!

21-4-2020
Wat is de consequentie voor de NOW als uw loonsom in de periode maart tot en met mei lager is ten opzichte van de loonsom van januari van dit jaar? Dit kan een flink nadelig effect hebben. Let op, want u wilt in deze tijden niet ook nog eens achteraf worden geconfronteerd met terugbetaling van de subsidie van de NOW-regeling.

> Lees meer

Wat is er voor de ondernemer en arbeider aan de grens?

20-4-2020
Het kabinet heeft eerder maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat grensarbeiders en ondernemers in het grensgebied financieel niet onevenredig zwaar getroffen worden vanwege de coronacrisis. De maatregelen hebben betrekking op de Tozo-regeling (tijdelijke bijstand voor zelfstandig ondernemers), thuiswerkers en op door Duitsland verstrekte uitkeringen.

> Lees meer

TOGS-uitkering van € 4000 vrij van belastingheffing

20-4-2020
Ondernemers die in moeilijkheden verkeren door de coronacrisis, hebben onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming van € 4.000. Deze tegemoetkoming is vrij van belasting, zo heeft het kabinet eerder besloten. Dit wordt verwerkt in het Belastingplan 2021.

> Lees meer

Kamer: verdergaande steun bedrijfsleven vanwege corona

17-4-2020
De Tweede Kamer wil verdergaande steunmaatregelen voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis. Via een aantal aangenomen moties tijdens de coronadebatten van donderdag 16 april wordt het kabinet verzocht om tal van maatregelen te nemen of bestaande regelingen te verruimen.

> Lees meer

'NOW-regeling ruimer voor concerns'

17-4-2020
De Tweede Kamer wil dat de NOW-regeling wordt verruimd voor concerns. Hierdoor kan een concern eerder een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Een motie van deze strekking is donderdag 16 april in de Tweede Kamer aangenomen.

> Lees meer

Btw-regels zorgsector versoepeld vanwege corona

16-4-2020
Vanwege het coronavirus wordt in de zorgsector momenteel veelvuldig personeel in- en uitgeleend. Ook worden medische hulpmiddelen met regelmaat kosteloos geleverd. Om de btw-regels hierbij geen beperking te laten zijn, heeft het ministerie van Financiën een tweetal aanpassingen gedaan.

> Lees meer

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-4-2020
Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt.

> Lees meer

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-4-2020
Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus.

> Lees meer

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-4-2020
Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

> Lees meer

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-4-2020
Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt.

> Lees meer

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-4-2020
Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

> Lees meer

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

4-10-2020
Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd.

> Lees meer

Verhoging aftrek verblijfkosten eigen rijders

4-10-2020
Ondernemers in de transportsector die zelf meerdaagse internationale ritten maken, mogen hiervoor een vast bedrag aan verblijfkosten aftrekken. Het bedrag voor 2020 is verhoogd naar € 38,50 per dag.

> Lees meer

Coronasteun ook voor de dga?

4-9-2020
Het kabinet komt door het coronavirus getroffen bedrijven met talloze maatregelen tegemoet in de kosten. Welke zijn ook op de dga van toepassing?

> Lees meer

TOGS-regeling beschikbaar voor meer beroepen en bedrijven

4-9-2020
Het kabinet stelt de TOGS-regeling (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) open voor meer bedrijven en beroepen. De TOGS-regeling voorziet in een eenmalige uitkering van € 4.000 aan ondernemers die specifiek door de maatregelen inzake het coronavirus worden getroffen.

> Lees meer

Kunt u een arbeidscontract beëindigen bij de NOW?

4-8-2020
Kunt u een arbeidscontract met een werknemer beëindigen als u een beroep doet op de tijdelijke maatregel voor tegemoetkoming in de loonkosten (NOW-regeling)? Wat mag wel en wat mag niet?

> Lees meer

Geen tegemoetkoming 4000 euro door onjuiste SBI-code?

4-7-2020
Ondernemers die door het coronavirus zijn getroffen, kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een gift van € 4.000, de zogeheten TOGS-regeling. De getroffen branches zijn geselecteerd op basis van hun SBI-code. Maar wat als deze code niet klopt?

> Lees meer

Aanvragen NOW: welk loon telt mee?

4-7-2020
De NOW, waarbij ondernemers een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen krijgen bij minstens 20% omzetverlies, kan per maandag 6 april (tot en met 31 mei 2020) worden aangevraagd. De regeling draait om omzet en loonsom. Wat wordt voor de NOW verstaan onder de loonsom?

> Lees meer

Ook financiële hulp zorgverleners door corona

4-6-2020
Zorgverzekeraars schieten zorgverleners financieel te hulp vanwege een teruglopende omzet als gevolg van het coronavirus. De hulp gaat met terugwerkende kracht in tot 1 maart jongstleden en wordt uitbetaald vanaf mei. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

> Lees meer

Aanvraagloket voor de NOW is open

4-6-2020
Het aanvraagloket voor de NOW (tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten) is open. De regeling is er voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. U kunt de regeling aanvragen tot en met 31 mei 2020. Er wordt een enorme drukte verwacht.

> Lees meer

Mag een werknemer tijdelijk ander werk doen?

4-5-2020
Het kan zijn dat er voor werknemers in hun eigen functie als gevolg van de coronacrisis minder werk is. Mag u uw werknemers vragen tijdelijk ander werk te doen als u een tegemoetkoming ontvangt in het kader van de NOW-regeling?

> Lees meer

Versoepeling belastinguitstel en uitstel voor meer belastingen

4-3-2020
Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Het kabinet heeft daarom besloten ruimhartiger uitstel van betalen van belastingen te verlenen dan tot nu toe het geval was.

> Lees meer

Thuiswerken, wat mag u belastingvrij vergoeden?

4-3-2020
Door het coronavirus werkt uw personeel waar mogelijk vanuit huis. Daar zijn kosten aan verbonden, dus is het de vraag of en in hoeverre u daar een onbelaste vergoeding voor kunt geven.

> Lees meer

Gehuwd maar beiden eigen huis? Eén keer hypotheekrenteaftrek

4-3-2020
Gehuwde stellen kunnen voor slechts één woning de aftrek van hypotheekrente claimen. Ook indien de echtelieden niet samenwonen en ieder hun eigen woning hebben. Zij zijn namelijk volgens de wet automatisch elkaars fiscale partner.

> Lees meer

Tijdelijke bijstand zzp’er? Doe de Tozo-check!

4-2-2020
Bent u als ondernemer of zzp’er sterk in inkomen achteruitgegaan door het coronavirus, dan heeft u wellicht recht op een tegemoetkoming via de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Of u hier recht op heeft, kunt u makkelijk te weten komen via de Tozo-check.

> Lees meer

Uitstel aanvraag en mededeling WBSO

4-1-2020
RVO.nl heeft de deadline van 1 april 2020 voor het aanvragen van de Wet Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en het doorgeven van de S&O-uren van 2019 verlengd. Dit om ondernemers tegemoet te komen die momenteel druk zijn met andere zaken als gevolg van de coronacrisis.

> Lees meer

Ondernemers kunnen loonmaatregel NOW 6 april aanvragen

31-3-2020
Werkgevers die omzet verliezen, krijgen een deel van de loonkosten vergoed via de NOW-regeling. Zij kunnen die vergoeding in principe vanaf 6 april aanvragen. Het kabinet heeft de inhoud en voorwaarden van de NOW-regeling bekend gemaakt.

> Lees meer

Huisarts krijgt extra 10 euro per patiënt door corona

31-3-2020
Huisartsen krijgen eenmalig € 10 per patiënt erbij, een tegemoetkoming vanwege de coronacrisis. Ook krijgen zij een hogere vergoeding per huisbezoek aan een (vermoedelijke) coronapatiënt.

> Lees meer

Compensatie ouders voor kosten kinderopvang

31-3-2020
Vanwege het coronavirus is kinderopvang alleen mogelijk voor ouders in cruciale beroepen. Voor de overige ouders blijven de kosten van kinderopvang wel gewoon doorlopen, terwijl geen kinderopvang genoten wordt. Het kabinet heeft besloten deze kosten te compenseren.

> Lees meer

Corona: moet u wel of niet het loon doorbetalen?

31-3-2020
Er kan wat onduidelijkheid bestaan als een werknemer niet op het werk verschijnt door het coronavirus, terwijl dat wel wordt verlangd. Moet u bijvoorbeeld het loon doorbetalen van een werknemer die uit angst voor coronabesmetting niet op het werk komt? Hoe moet u hiermee omgaan?

> Lees meer

Ontslag vanwege corona

30-3-2020
Kun je als werkgever, indien je als gevolg van het coronavirus minder werk hebt, je mensen om die reden ontslaan?

> Lees meer

Aanvraag steunmaatregel € 4.000 gestart

28-3-2020
Ondernemers in sectoren die specifiek zijn getroffen door het coronavirus, kunnen nu een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto.

> Lees meer

Inkomensnood? Nieuwe regels tijdelijke bijstand zzp'er

28-3-2020
Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, van 1 maart tot en met 31 mei 2020, via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

> Lees meer

Geen Nederlandse bijstand voor in buitenland wonende zzp'er

28-3-2020
Zzp’ers die in Nederland werken maar in het buitenland wonen, grijpen naast de inkomensondersteuning voor zzp’ers vanwege het coronavirus. Dit meldt dagblad De Gelderlander.

> Lees meer

Exportkredietverzekering verruimd vanwege coronacrisis

27-3-2020
In de strijd tegen de coronacrisis heeft de overheid een verruiming van de exportkredietverzekering bekend gemaakt. Dit om met name exporteurs tegemoet te komen bij de problemen die ze vanwege het coronavirus ondervinden.

> Lees meer

Belastinguitstel en NOW? Doe op tijd aangifte loonheffingen!

27-3-2020
De Belastingdienst roept werkgevers op om op tijd aangifte te doen voor de loonheffingen. U bent dit wettelijk verplicht, maar het is bovendien noodzakelijk voor de berekening van de tegemoetkoming via de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Deze NOW is een van de steunmaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd.

> Lees meer
Ik wil:
Ik zoek informatie over:

Nieuwsbrief