Nieuws

Afspraak maken?

Bel (0416) 33 70 10
of vul het formulier in

Nieuws

Compensatieregeling transitievergoeding gedeeltelijk uitgesteld

28-10-2020
Het kabinet stelt de compensatieregeling voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte of gebreken van de werkgever uit. Transitievergoedingen bij pensionering of overlijden van de werkgever kunnen vanaf 1 januari 2021 wel aangevraagd worden.

> Lees meer

Toetsing RI&E niet verplicht voor kleinere werkgever

27-10-2020
Kleinere werkgevers met maximaal 25 werknemers hoeven hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) niet te laten toetsen. Deze vrijstelling geldt alleen als u gebruikmaakt van een erkend RI&E-instrument voor uw branche. Grotere werkgevers moeten de RI&E altijd laten toetsen.

> Lees meer

Dga, hanteer zakelijke voorwaarden bij lening bij uw bv

27-10-2020
Als dga kunt u meestal vrij eenvoudig een lening bij uw bv afsluiten. Op deze manier stelt u belastingheffing uit. Maar denk wel aan de voorwaarden, anders loopt u forse financiële risico’s.

> Lees meer

Opzegtermijn valt ook onder transitievergoeding

26-10-2020
Wilt u afscheid nemen van een werknemer? Dan is het is van belang goed te kijken naar de van toepassing zijnde opzegtermijn in het arbeidscontract voor het berekenen van de transitievergoeding.

> Lees meer

Reclame voor de markt verrekenen via marktgelden?

23-10-2020
Als een gemeente een markt wil promoten, kan men hiervoor een speciale campagne starten. Maar kunnen de hiermee gepaard gaande kosten ook worden gedekt via de heffing van marktgelden? De rechtbank Zeeland-West-Brabant vindt van wel.

> Lees meer

Franse woning: al een schenking of niet?

22-10-2020
De wet bepaalt over welke bezittingen belasting moet worden betaald. Voor een erfenis kent de wet enkele uitzonderingen, waardoor je geen box 3 belasting hoeft te betalen. Wilt u hier gebruik van maken? Let dan goed op alle voorwaarden.

> Lees meer

VAT-related consequences of a no-deal Brexit on 1 January 2021

22-10-2020
The Brexit negotiations are proving difficult. As a result, the risk of a no-deal Brexit (the United Kingdom leaving the EU without any trade agreements) is becoming ever more likely. What will a no-deal Brexit mean for VAT-registered businesses and how can they prepare for it?

> Lees meer

Kabinet beperkt aftrek liquidatie- en stakingsverliezen

21-10-2020
Het kabinet wil de aftrek van liquidatie- en stakingsverliezen beperken. De beperking moet volgend jaar, 2021, ingaan. Dit staat in een wetsvoorstel dat met Prinsjesdag is gepresenteerd.

> Lees meer

Nieuwe UWV-uitvoeringsregels ontslagprocedure en ontslag

20-10-2020
Wat zijn de regels voor het aanvragen van ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Waar moet u conform de UWV-richtlijnen op letten?

> Lees meer

Lichte stijging minimumloon per 1 januari 2021

20-10-2020
Per 1 januari 2021 bedraagt het brutominimumloon € 1.648,80 per maand, € 388,80 per week en € 77,76 per dag. Dit is slechts een verhoging van 0,29% ten opzichte van het brutominimumloon dat geldt sinds 1 juli van dit jaar. Het minimumloon wordt jaarlijks op 1 januari en 1 juli aangepast aan de cao-lonen.

> Lees meer

Dit jaar nog belastingvrij schenken?

19-10-2020
Door gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstellingen in de schenkbelasting, kunt u belastingbetaling geheel of deels voorkomen. Wilt u dit jaar nog iets schenken, doe dat dan voor 1 januari 2021.

> Lees meer

Rechter tikt oneerlijke overheid op de vingers

19-10-2020
Dat burgers en ondernemers zich aan de wet moeten houden, spreekt vanzelf. Dat geldt echter ook voor de overheid. Onlangs tikte het gerechtshof in Den Bosch de overheid gevoelig op de vingers toen het Openbaar Ministerie, tegen gemaakte afspraken in, toch informatie verstrekte aan de Belastingdienst.

> Lees meer

Verliezen bv’s vanaf 2022 nog beperkt verrekenbaar

15-10-2020
De verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wordt vanaf 2022 drastisch beperkt. Dit heeft het kabinet op Prinsjesdag bekend gemaakt. Van de beperking worden met name grotere bedrijven de dupe.

> Lees meer

Welke btw kunt u in uw werkruimte thuis aftrekken?

14-10-2020
Veel btw-ondernemers hebben een werkruimte in hun privéwoning waarin zij met btw-belaste activiteiten uitvoeren. Welke btw mogen zij wel, niet of slechts ten dele aftrekken? Denkt u bijvoorbeeld aan btw die drukt op het meubilair van de werkruimte, de energie- en schoonmaakkosten?

> Lees meer

Subsidie bij overstap op schone bestelbus of vrachtwagen

13-10-2020
Om straks met een bestelbus of vrachtwagen in zogenaamde zero-emissiezones te kunnen rijden, komt er voor ondernemers een landelijke overgangsregeling.

> Lees meer

Btw-gevolgen harde Brexit per 1 januari 2021

13-10-2020
De onderhandelingen omtrent de Brexit verlopen moeilijk, waardoor de kans op een harde Brexit, het uittreden van het Verenigd Koninkrijk zonder handelsakkoorden, steeds reëler lijkt te worden.

> Lees meer

Nieuwe wet voor snellere oplossing schulden

10-12-2020
Na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Met de nieuwe wet is een snellere oplossing mogelijk voor degenen die door een hoge schuldpositie in de problemen zijn gekomen.

> Lees meer

Welke gegevens kan men in het UBO-register opvragen?

10-12-2020
Het UBO-register is sinds 27 september 2021 voor iedereen te raadplegen. Het UBO-register bevat informatie over de UBO’s (ultimate beneficial owner) van een organisatie, ofwel de uiteindelijk belanghebbende.

> Lees meer

Doorschuiven subsidieaanvraag elektrische auto stopt

10-9-2020
Het is binnenkort niet meer mogelijk een subsidieaanvraag voor een nieuwe elektrische auto door te schuiven naar volgend jaar. Koopt u na wijziging van de regeling in 2020 nog een nieuwe elektrische auto, dan krijgt u geen subsidie meer.

> Lees meer

Extra verlaging Aof-premie voor kleine werkgever in 2022 en 2023

10-8-2020
Kleine werkgevers ontvangen in 2022 en 2023 eenmalig een extra verlaging van hun Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds). De verlaging bedraagt in 2022 € 300 miljoen en in 2023 € 150 miljoen.

> Lees meer

Verplichte administratie zorgbonus voor niet-werknemers

10-7-2020
In de Subsidieregeling bonus zorgprofessional COVID-19 krijgen werknemers en niet-werknemers een vergelijkbare fiscale behandeling. Belangrijk is dat u voor de niet-werknemers een afzonderlijke administratie bijhoudt, waaruit blijkt aan wie u de bonus heeft uitgekeerd. Daarnaast moet u de niet-werknemers schriftelijk mededelen dat over de bonus eindheffing is betaald.

> Lees meer

Verdere voorwaarden BIK bekend

10-7-2020
Het kabinet heeft de vormgeving van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) bekendgemaakt. De BIK is bedoeld om tijdens de huidige coronacrisis investeringen te stimuleren en geldt voor investeringen in de periode 1 oktober 2020 t/m 31 december 2022.

> Lees meer

Aftrekposten in 2021 verder verlaagd

10-6-2020
Het percentage waarmee de meeste aftrekposten volgend jaar kunnen worden verrekend met het inkomen, daalt naar 43% tegen 46% nu. De vermindering van de aftrek gaat de komende jaren door, zodat de aftrek in 2023 is gemaximeerd op 37,05%.

> Lees meer

Kabinet verduidelijkt regels investeringsaftrek KIA

10-6-2020
Het kabinet heeft de regels rond de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA) verduidelijkt. De verduidelijking vloeit voort uit een arrest van de Hoge Raad, waardoor ondernemers met buitenvennootschappelijke investeringen soms meer KIA ontvingen dan oorspronkelijk bedoeld was. De verduidelijking is met Prinsjesdag bekendgemaakt.

> Lees meer

Aanvraag definitieve vaststelling NOW 1.0 vanaf 7 oktober

10-5-2020
Werkgevers die de tegemoetkoming NOW 1.0 hebben aangevraagd, kunnen vanaf 7 oktober de definitieve vaststelling aanvragen. Vanaf die datum is op de site van het UWV het benodigde aanvraagformulier beschikbaar. Het UWV heeft maximaal één jaar de tijd om hierover te beslissen.

> Lees meer

Ook zorgbonus in 2021

10-2-2020
Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met corona, hebben recht op een bonus. De bonus bedraagt € 1.000 in 2020 en € 500 in 2021. De bonus in 2021 is door het kabinet met Prinsjesdag bekendgemaakt.

> Lees meer

NOW 3.0: wat zijn de voorwaarden?

10-1-2020
De voorwaarden voor de NOW 3.0 zijn bekendgemaakt. Hoe ziet de derde variant van deze steunmaatregel eruit?

> Lees meer

Vermogenstoets zzp’er voorlopig van tafel

10-1-2020
De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het derde steunpakket voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis. Wel zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd, zoals het voorlopig schrappen van de vermogenstoets bij de Tozo 3.0, de steun voor zelfstandig ondernemers.

> Lees meer

Versoepeling voor aflossing belastingschulden

30-9-2020
Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen met de betaling van hun belasting, krijgen langer de tijd om deze schulden af te lossen. De termijn waarbinnen de belastingschulden terug moeten worden betaald, is verlengd van 24 naar 36 maanden.

> Lees meer

Scholingsvrijstelling ook voor ex-werknemer

30-9-2020
Het kabinet wil de bestaande scholingsvrijstelling verruimen. Mede in het licht van de huidige coronacrisis moet dit ervoor zorgen dat scholingskosten per 2021 ook onbelast kunnen worden vergoed voor ontslagen werknemers. Zo wil het kabinet (om)scholing toegankelijker maken.

> Lees meer

Speel in op hogere belasting over innovatiewinst

29-9-2020
Innovatiewinst wordt in de vennootschapsbelasting speciaal belast. Het hierbij behorende tarief stijgt volgend jaar (2021) echter van 7% naar 9%. Dit staat in het Belastingplan 2021. Het is van belang hier zo mogelijk op in te spelen.

> Lees meer

UBO-register vanaf 27 september open

28-9-2020
Het UBO-register is vanaf zondag 27 september te raadplegen. Het invoeren van het register hangt samen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het inschrijven in het UBO-register is verplicht.

> Lees meer

Let op deadline 1 oktober voor coronamaatregelen

28-9-2020
Het kabinet heeft vanwege de coronacrisis tal van maatregelen genomen. Voor een aantal daarvan is de datum van 1 oktober aanstaande van belang.

> Lees meer

Premies zorgverzekeringswet in 2021 flink omhoog

25-9-2020
De premies voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) gaan volgend jaar met 0,3%-punt omhoog. Dit blijkt uit de voorstellen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt.

> Lees meer

Kabinet gaat investeringen aanjagen via BIK

24-9-2020
Het kabinet wil vanaf volgend jaar investeringen aanjagen door invoering van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Dit plan is op Prinsjesdag bekend gemaakt. Met de BIK is jaarlijks € 2 miljard gemoeid.

> Lees meer

Wat zijn de nieuwe plannen voor arbeids- en heffingskorting?

23-9-2020
Om de koopkracht te stimuleren en de inkomens te sturen, worden ook volgend jaar weer de schijven, kortingen en tarieven van box 1 aangepast. Dit staat in het Belastingplan 2021. Hoe komen de cijfers van box 1 er in 2021 uit te zien?

> Lees meer

Bpm voortaan gebaseerd op inschrijving kentekenregister

22-9-2020
De belasting die bij aanschaf of import van een auto of motor moet worden betaald (bpm), wordt vanaf 1 juli 2021 of 1 januari 2022 gebaseerd op de inschrijving in het kentekenregister. De wetswijziging moet het verschil in behandeling met geïmporteerde auto’s wegnemen. Het voorstel staat in het Belastingplan 2021.

> Lees meer

Minder vrije ruimte WKR vanaf 2021

22-9-2020
De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt per 2021 vanaf een loonsom boven de € 400.000 iets verlaagd. Met de verlaging wordt een verruiming van de vrijstelling voor scholingskosten gefinancierd. Voor de eerste € 400.000 zal de vrije ruimte in 2021 1,7% bedragen. Dit staat in het Belastingplan 2021.

> Lees meer

Minder overdrachtsbelasting voor jonge starter

21-9-2020
Jonge starters op de woningmarkt betalen vanaf volgend jaar geen overdrachtsbelasting meer. Beleggers op de woningmarkt betalen daarentegen meer overdrachtsbelasting. Dit wetsvoorstel is met Prinsjesdag bekendgemaakt.

> Lees meer

Lage bijtelling zonnecelauto’s zonder maximum

21-9-2020
Voor elektrische auto’s geldt een lage bijtelling tot een maximum cataloguswaarde. Auto’s op waterstof kennen dit maximum niet. En vanaf volgend jaar geldt ook voor auto’s op zonnecellen geen maximum voor de cataloguswaarde. Dit staat in het Belastingplan 2021.

> Lees meer

Top 10 tax proposals in the 2021 Tax Plan

18-9-2020
What proposals and changes in the area of taxation did Dutch Minister of Finance Wopke Hoekstra pull from his briefcase on the third Tuesday of September? The measures set out in the 2021 Tax Plan have been influenced greatly by the coronavirus crisis. A brief explanation of the ten most important proposals and changes is provided below.

> Lees meer

Aanpassing box 3 ontziet kleine vermogens

18-9-2020
De belastingheffing over sparen en beleggen gaat vanaf volgend jaar degene met een klein vermogen meer ontzien. Dit gebeurt door het vrijgestelde vermogen te verhogen van € 30.846 naar € 50.000 en naar € 100.000 voor degene met een fiscaal partner. Dit staat in het Belastingplan 2021.

> Lees meer

Verlaging winstbelasting 2021 met name voor het mkb

17-9-2020
De winstbelasting voor bv’s gaat volgend jaar verder omlaag, met name voor het mkb. Het grootbedrijf ziet de aangekondigde lastenverlichting daarmee goeddeels aan zijn neus voorbijgaan. Dit blijkt uit het Belastingplan 2021.

> Lees meer

Zelfstandigenaftrek tot 2036 extra afgebouwd

17-9-2020
De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren sneller en forser afgebouwd dan al was aangekondigd. Als de belastingplannen van het kabinet doorgaan, is deze aftrekpost uiteindelijk in 2036 bijna € 4.000 lager.

> Lees meer

Top 10 fiscale voorstellen Belastingplan 2021

16-9-2020
Welke fiscale voorstellen en wijzigingen kwamen op de derde dinsdag in september uit het koffertje van de minister van Financiën Hoekstra? De maatregelen in het Belastingplan 2021 zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis. Wij zetten kort de tien belangrijkste fiscale voorstellen en wijzigingen voor u op een rij.

> Lees meer

Transitievergoeding kan toeslagen verminderen

15-9-2020
Werknemers die na ontslag een transitievergoeding krijgen, ontvangen vaak minder hoge toeslagen. Staatssecretaris van Huffelen van Financiën vindt dit niet ongewenst. Dit antwoordt hij op Kamervragen.

> Lees meer

Detachering buitenlandse arbeidskracht? Voorkom boete

14-9-2020
Op 1 maart 2020 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving geldt voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen die in Nederland aan het werk gaan. Om boetes te voorkomen, is het van belang dat u erop toeziet dat uw opdrachtnemer zich aan alle regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden houdt.

> Lees meer

Vraag buitenlandse btw vóór 1 oktober terug!

13-9-2020
Als u vorig jaar ergens in de EU goederen of diensten heeft gekocht, kunt u de btw via de Nederlandse Belastingdienst terugvragen. Dit moet vóór 1 oktober gebeuren, anders vist u achter het net.

> Lees meer

Fiscus maakt spelregels schuldsanering bekend

9-11-2020
Ondernemers met financiële problemen zijn nogal eens gedwongen hun toevlucht te nemen tot schuldsanering. De Belastingdienst heeft onlangs bekend gemaakt onder welke voorwaarden de instantie hieraan meewerkt.

> Lees meer

NOW 1.0: wat heeft u nodig voor de eindafrekening?

9-10-2020
Aan welke eisen moet een onderneming voldoen als zij de eindafrekening voor de NOW 1.0 aanvraagt? Daar was nog onduidelijk over, maar Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft nu een protocol. Heeft u wel of niet een verklaring van bijvoorbeeld een accountant nodig?

> Lees meer

Wanneer kunt u een beroep doen op de legessanctie?

9-10-2020
Gemeenten zijn verplicht in een bestemmingsplan aan te geven wat de ontwikkelingsplannen van de gemeente zijn. Een bestemmingsplan moet regelmatig worden herzien of verlengd. Zo niet, dan kunt u soms een beroep doen op de legessanctie.

> Lees meer

Dans- en toneelcao met minimumtarief zzp’er

9-9-2020
De cao voor dans- en toneelgezelschappen bevat een bepaling met een minimumtarief voor zzp’ers. Minister Koolmees heeft de cao algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de cao voor de gehele bedrijfstak geldt.

> Lees meer

Extra tijd definitieve coronasteun land- en tuinbouw tot 31 oktober

9-8-2020
Land- en tuinbouwondernemers krijgen extra tijd, namelijk tot 31 oktober 2020, om een verzoek in te dienen tot definitieve vaststelling van de ‘Tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers’. Deze tegemoetkoming is bedoeld om schade vanwege de coronacrisis te compenseren.

> Lees meer

Ook TVL voor recreatieve vliegsector

9-6-2020
De TVL, Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, is eerder opengesteld voor de recreatieve vliegsector. Deze sector bestaat onder meer uit ballonvaarders en instructeurs en verhuurders van sportvliegtuigjes en is toegevoegd aan de lijst met SBI-codes.

> Lees meer

Ook extra steun voor gemeentes en cultuur

9-4-2020
Naast de verlenging van de algemene steunmaatregelen vanwege corona, komt er ook extra steun voor gemeentes en voor de culturele sector. In totaal gaat het om ruim € 1,25 miljard.

> Lees meer

Wie betaalt de kosten van thuiswerken?

9-3-2020
Vanwege de coronacrisis werken nog steeds veel werknemers vanuit huis. Hoe zit het met de daaraan verbonden kosten? Wie betaalt die en mag u ze als werkgever belastingvrij vergoeden?

> Lees meer

Beslagvrije voet nu al naar 95 procent

9-3-2020
Als bij misbruik van een uitkering een boete wordt opgelegd, mag het inkomen van betrokkene door de boete niet dalen tot onder 90% van het bijstandsniveau. Vooruitlopend op een wetswijziging heeft de Centrale Raad van Beroep, CRvB, beslist dat nu al dient te worden uitgegaan van 95% van het bijstandsniveau.

> Lees meer

Compensatie transitievergoeding slapend dienstverband? Voor 1 oktober aanvragen

9-2-2020
U kunt tot 1 oktober 2020 compensatie aanvragen wanneer u transitievergoeding hebt betaald aan een werknemer wiens dienstverband is beëindigd na meer dan twee jaar ziekte. Dit geldt voor transitievergoedingen die vanaf 1 juli 2015 tot 1 april 2020 zijn uitbetaald.

> Lees meer

Geen plicht tot doorgeven juiste adres aan fiscus

9-2-2020
Er bestaat geen wettelijke plicht om de fiscus uw juiste adres door te geven. Tot deze conclusie komt de rechtbank Noord-Nederland in een onlangs gevoerde procedure.

> Lees meer

Wijziging btw-heffing afstandsverkopen in 2021

9-1-2020
De btw-heffing op afstandsverkopen, zoals verkopen via internet, gaat in 2021 voor EU-lidstaten veranderen. Vanaf dan moet altijd het btw-tarief berekend worden van het land waar de afnemer van de goederen woont. Het is nog niet duidelijk wanneer de wijziging in 2021 precies van kracht wordt.

> Lees meer

Steunpakket 3.0: de belangrijkste wijzigingen

31-8-2020
Het kabinet trekt opnieuw fors de knip voor een derde steunronde voor bedrijven vanwege de coronacrisis. De tegemoetkomingen worden tot 1 juli 2021 voortgezet, maar wel stapsgewijs aangescherpt. Wat zijn de nieuwe plannen?

> Lees meer

Nieuwe bedragen LIV en jeugd-LIV

28-8-2020
Ook dit jaar kunt u als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor werknemers met een loon tot maximaal 125% van het wettelijk minimumloon WML. De bedragen voor deze tegemoetkoming, het lage inkomensvoordeel, LIV, zijn gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Ook het jeugd-LIV is aangepast.

> Lees meer

Steunmaatregelen corona ook na 1 oktober voortgezet

27-8-2020
De steunmaatregelen voor bedrijven en organisaties die nadelige gevolgen ondervinden van de coronacrisis, worden ook na 1 oktober voortgezet. De maatregelen zouden tot ver in 2021 van kracht blijven, zij het in afgeslankte vorm. Wat verandert er mogelijk voor de NOW, de Tozo en TVL?

> Lees meer

Vraag uiterlijk 31 augustus NOW 2.0 aan!

27-8-2020
Werkgevers met een omzetverlies als gevolg van de coronacrisis kunnen nog tot en met maandag 31 augustus 2020 de tegemoetkoming in de loonkosten NOW 2.0 aanvragen. Er moet dan in de periode juni tot en met september van dit jaar een omzetverlies van minstens 20% zijn geleden.

> Lees meer

Voorstellen Milieulijst indienen vóór 1 september

26-8-2020
Op de Milieulijst staan milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen waarvoor ondernemers de MIA en Vamil kunnen claimen. Deze lijst krijgt ieder jaar een update. Ondernemers die in 2021 hun product aan de Milieulijst willen toevoegen, moeten vóór 1 september een voorstel indienen.

> Lees meer

Zuiveringsheffing recreatiepark doorbelasten inclusief btw?

25-8-2020
Exploitanten van recreatieparken moeten meestal een aanslag zuiveringsheffing betalen. Deze aanslag kunnen zij vervolgens doorberekenen aan hun bezoekers. Maar dient dit in- of exclusief btw te geschieden? Volgens de rechter hangt dit af van de omstandigheden.

> Lees meer

Gratis loopbaanadvies vanwege corona

25-8-2020
De coronacrisis heeft het leven van veel werknemers en ondernemers drastisch veranderd. Misschien wel zodanig dat zij behoefte hebben aan een loopbaanadvies over hun toekomstige mogelijkheden. Zo’n advies is vanaf 1 augustus 2020 kosteloos.

> Lees meer

Horecabestemming op het oog? Check de vergunningen

24-8-2020
Bent u van plan om een (nieuwe) bedrijfsruimte te huren voor uw horecaonderneming? Let dan goed op de afspraken die u maakt over de benodigde vergunningen. U bent als huurder namelijk in de meeste gevallen verantwoordelijk voor het verkrijgen daarvan.

> Lees meer

Nieuwe rechtsvorm maakt maatschappelijk ondernemers beter herkenbaar

24-8-2020
Er komt een wet waardoor maatschappelijk actieve ondernemingen beter herkenbaar worden. Het is de bedoeling het wetsvoorstel nog vóór de volgende Kamerverkiezingen van maart 2021 voor advies bij de Raad van State in te dienen.

> Lees meer

TVL ook aanvragen via intermediair

21-8-2020
Sinds 30 juni 2020 kunnen ondernemers in sectoren die specifiek door het coronavirus zijn getroffen, de TVL, Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, aanvragen. Vanaf 1 september 2020 kan deze aanvraag ook door een intermediair, zoals uw accountant, gedaan worden.

> Lees meer

Check op aftrek lijfrente 2018

20-8-2020
De Belastingdienst heeft brieven verstuurd inzake de aftrek van lijfrentes over 2018. Een check wordt gevraagd, als van de bank of verzekeraar geen informatie is verkregen over gestorte premies of bedragen. In dat geval is de aftrek mogelijk onterecht en dient dit gecorrigeerd te worden.

> Lees meer

Vallen extra inkomsten uit loondienst onder winst zzp’er?

20-8-2020
Veel zzp’ers hebben, naast hun reguliere werkzaamheden, een extra parttimebaan in loondienst. Soms vallen deze extra inkomsten onder de winst, de absorptietheorie. Wat houdt deze theorie in, wanneer kun je deze toepassen en wat is het voordeel?

> Lees meer

Rechter niet akkoord met rekenrente pensioen lager dan 4%

19-8-2020
Bij de opbouw van pensioenverplichtingen moeten ondernemers de toekomstige pensioenschuld berekenen tegen een rente van 4%, ook als de werkelijke rente een stuk lager ligt. Dit blijkt uit een uitspraak van het Hof Amsterdam.

> Lees meer

Maaltijdbezorging: cao horeca of toch contractcatering?

18-8-2020
De coronacrisis had direct grote gevolgen voor de horecabranche. Veel van de normale bedrijfsactiviteiten waren niet meer toegestaan, zodat vele horecaondernemers overstapten op het (tijdelijk) bezorgen van onder meer maaltijden. Welke cao is dan van toepassing?

> Lees meer

Onzakelijke lening komt dga duur te staan

18-8-2020
Als een dga aan zijn bv een lening verstrekt, is een eventueel verlies op de lening in beginsel bij de dga aftrekbaar. Voorwaarde is dan wel dat er sprake moet zijn van een zakelijke lening, anders vervalt de aftrek.

> Lees meer

NOW terugbetalen of niet? Check het online

17-8-2020
Heeft u als ondernemer in deze coronacrisis de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid, de NOW, aangevraagd? Dan kunt u zelf online checken of de ontvangen bedragen al dan niet juist zijn. U ontvangt de NOW namelijk eerst als voorschot en u ontvangt pas daarna een definitieve berekening.

> Lees meer

IJsje van de zaak ook voor personeel thuis?

14-8-2020
Nederland gaat nog steeds gebukt onder tropische temperaturen. Natuurlijk wilt u dat uw werknemers het hoofd koel houden. Diegenen die nu bij u op de zaak werken trakteert u misschien wel een op een ijsje van de zaak. En uw medewerkers die thuis aan het werk zijn dan?

> Lees meer

Aftrek geringe beloning meewerkende partner toestaan?

13-8-2020
Als uw partner meewerkt in uw bedrijf, kunt u de hiervoor betaalde beloning aftrekken van de winst. Dit kan echter niet als de beloning minder is dan € 5.000 per jaar. De Advocaat-Generaal (A-G) van de Hoge Raad acht deze beperking echter ontoelaatbaar.

> Lees meer

Vanaf 2021 vergoeding transitiekosten bij bijzonder einde onderneming

8-12-2020
Als u uw bedrijf gedwongen moet beëindigen vanwege bijvoorbeeld ziekte, kunt u onder voorwaarden vanaf 2021 gecompenseerd worden voor de te betalen transitievergoedingen. Wat is er geregeld en voor wie?

> Lees meer

Fiscale hittegolf: airco voor de thuiswerkende ondernemer?

8-11-2020
Nederland zit midden in de eerste hittegolf. Maar biedt dit ook fiscale mogelijkheden, bijvoorbeeld voor een airco in de werkkamer van de ondernemer thuis?

> Lees meer

Verstoorde arbeidsrelatie door salarisverlaging vanwege coronacrisis

8-11-2020
Wilt u als werkgever vanwege de coronacrisis een salarisverlaging doorvoeren? Dan moet uw personeel hiermee vrijwillig akkoord gaan. U mag op geen enkele wijze dit salarisvoorstel afdwingen door uw personeel met andere maatregelen onder druk te zetten.

> Lees meer

Extra uitstel loonaangifte vanwege eHerkenning

8-10-2020
Organisaties die tot 1 augustus van dit jaar uitstel hebben gekregen voor het indienen van de loonaangifte, krijgen hiervoor extra uitstel tot 1 oktober 2020. Dit meldt het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO).

> Lees meer

‘Bruto = Netto’ voor uw vakantiekracht!

8-7-2020
Het is vakantietijd en dus maken veel werkgevers weer gebruik van vakantiekrachten. Geldt dit ook voor u, pas dan de scholieren- en studentenregeling toe. De vakantiekracht betaalt dan geen of weinig belasting, zodat bruto (vrijwel) gelijk is aan netto.

> Lees meer

Wat als uw aanvraag Tozo of NOW wordt afgewezen?

8-6-2020
Is uw Tozo- of NOW-aanvraag afgewezen? En bent u het oneens met deze beslissing? Dan is het belangrijk dat u tijdig bezwaar maakt tegen de afwijzing. Hoe doet u dat en waar moet u op letten?

> Lees meer

Waar ligt de ondergrens voor een navorderingsaanslag?

8-5-2020
Om irritatie bij belastingplichtigen te voorkomen, legt de Belastingdienst pas vanaf een bepaald bedrag een navorderingsaanslag op. De Hoge Raad heeft onlangs in een arrest duidelijk gemaakt wat de grens voor een navordering precies is.

> Lees meer

In quarantine after holiday: who has to pay the wages?

8-4-2020
The holiday season is approaching again. Is your employee going on holiday to a country with code yellow as travel advisory? What are the consequences if this employee falls ill or has to be quarantined during the holiday?

> Lees meer

Een verbetertraject aanbieden…formaliteit of niet?

8-4-2020
Heeft u een werknemer die niet functioneert zoals het zou moeten? Dan mag u deze werknemer niet zomaar ontslaan. U moet met uw werknemer aan de slag om zijn functioneren te verbeteren. Het is dan niet voldoende om alleen een verbetertraject aan te bieden.

> Lees meer

Check uw beschikking LIV en LKV

31-7-2020
Werkgevers die in 2019 in aanmerking kwamen voor het lage-inkomensvoordeel of loonkostenvoordeel (LIV/LKV) voor een of meerdere werknemers, ontvangen uiterlijk 31 juli van dit jaar een beschikking. Hierin staat hoeveel LIV en LKV u ontvangt. Check de beschikking goed op eventuele fouten.

> Lees meer

Ook subsidie voor amateursportclubs vanwege corona

30-7-2020
Omdat ook amateursportorganisaties te lijden hebben gehad onder het coronavirus, is er ook voor hen een financiële tegemoetkoming. Deze bedraagt maximaal € 3.500. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd van 1 september tot en met 4 oktober van dit jaar.

> Lees meer

Een webshop, welke verplichtingen zijn er?

29-7-2020
Veel ondernemers onderschatten de verplichtingen die verbonden zijn aan de verkoop via een webshop. Vooral nu in deze coronatijd is een webshop interessant, maar houd vooral de rechten van consumenten in de gaten!

> Lees meer

Overleg over nieuwe meetmethode BPM

27-7-2020
Het kabinet gaat in overleg met de autobranche over de nieuwe meetmethode voor de BPM. Dit heeft staatssecretaris Vijfbrief van Financiën eerder aan de Tweede Kamer laten weten.

> Lees meer

Corona: ruimere vrijstelling BPM en MRB bij kort gebruik

23-7-2020
Als u, als inwoner van Nederland, in een auto met een buitenlands kenteken in Nederland rijdt, moet u BPM betalen. Voor kort gebruik is een vrijstelling mogelijk, die normaliter maximaal één keer per 12 maanden kan worden aangevraagd. Vanwege corona is deze vrijstelling tot 1 oktober twee keer mogelijk.

> Lees meer

Verruiming aftrek scholingskosten van transitievergoeding

22-7-2020
Vanaf 1 juli 2020 is het mogelijk om kosten die de werkgever heeft gemaakt voor activiteiten ter bevordering van kennis en vaardigheden van de werknemer binnen de eigen organisatie in mindering te brengen op de transitievergoeding.

> Lees meer

UBO-register vanaf 27 september openbaar

21-7-2020
Het is de bedoeling dat het UBO-register dit jaar vanaf 27 september openbaar wordt. Dit maakten de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Hoekstra (Financiën) eerder aan de Tweede Kamer bekend.

> Lees meer

Wat als een werkgever te veel loon uitbetaald bij ziekte?

20-7-2020
Stel dat een werkgever er achteraf achter komt dat hij te veel loon heeft uitbetaald? Heeft hij dan de mogelijkheid dit te corrigeren? Deze vraag stond eerder centraal in een procedure bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Volgens de rechter mag dit niet.

> Lees meer

Heeft u wel recht op aftrek voor werkruimte?

16-7-2020
Veel zzp’ers werken vanuit hun woning, maar kunnen daarvoor geen kosten aftrekken. Wanneer kan dat wel en wat nu als er ten onrechte toch kosten in aftrek op de winst zijn gebracht?

> Lees meer

Geen beschikking? Dan betaalt u geen invorderingsrente

16-7-2020
Als u een belastingaanslag niet op tijd betaalt, bent u invorderingsrente verschuldigd. Deze moet bij beschikking worden vastgesteld. Gebeurt dit niet, dan hoeft u de invorderingsrente niet te betalen, aldus rechtbank Noord-Nederland.

> Lees meer

Na vakantie in quarantaine: wie betaalt het loon door?

15-7-2020
Het vakantieseizoen staat weer voor de deur. Gaat uw werknemer met vakantie naar een land met code geel? Wat betekent het dan als deze werknemer tijdens de vakantie ziek wordt of in quarantaine moet?

> Lees meer

NL leert door: bij- of omscholen via de NOW-regeling

14-7-2020
Als u NOW 2.0 aanvraagt, heeft u als werkgever de inspanningsverplichting om ondersteuning te geven aan het bij- of omscholen van werknemers die dreigen hun baan te verliezen of al hun baan hebben verloren. Daarvoor heeft het kabinet eerder € 50 miljoen uitgetrokken met ‘NL leert door’. Wat betekent ‘NL leert door’ voor uw werknemer?

> Lees meer

Langer de tijd voor noodloket flexwerker

13-7-2020
De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) wordt verlengd tot en met zondag 26 juli.

> Lees meer

Ook rentevergoeding Belastingdienst bij eigen fout

7-10-2020
Als u te veel belasting heeft betaald, krijgt u hierover volgens bepaalde richtlijnen rente vergoed. Dat geldt ook als de te veel betaalde belasting het gevolg is van een door uzelf gemaakte fout. Dit besliste de rechtbank Noord-Nederland onlangs.

> Lees meer

Welke verklaring heeft u nodig voor de NOW?

7-9-2020
Er heerst veel verwarring over de verplichting om een verklaring te overleggen indien een ondernemer gebruikmaakt van de NOW. Om welke verklaringen gaat het?

> Lees meer

TOFA, let op de deadline van 12 juli

7-8-2020
Flexwerkers met inkomensverlies vanwege corona kunnen nog tot en met 12 juli 2020 een financiële tegemoetkoming aanvragen (TOFA).

> Lees meer

Weg vrij voor een nieuw pensioenstelsel

7-8-2020
De weg is vrij voor een nieuw pensioenstelsel nu het ledenparlement van de FNV afgelopen zaterdag 4 juli heeft ingestemd met het pensioenakkoord. Dat pensioenakkoord werd in juni 2020 overeengekomen door werkgevers, werknemers en het kabinet. Wat houdt het nieuwe pensioenstelsel in en wat betekent het voor uw bedrijf?

> Lees meer

Einde bedrijf door pensioen of ziekte? Per 2021 compensatie transitievergoeding

7-7-2020
Staakt u uw bedrijf door pensionering of ziekte? Dan kunt u vanaf 1 januari 2021 aanspraak maken op een compensatie van de transitievergoedingen voor uw werknemers. Het gaat hier om bedrijven met minder dan 25 werknemers.

> Lees meer

NOW 2.0 aanvragen? Dat kan vanaf 6 juli

7-6-2020
Werkgevers kunnen vanaf maandag 6 juli een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming volgens de NOW 2.0 (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Een aanvraagformulier vindt u op de site van het UWV. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 augustus 2020.

> Lees meer

De tijd dringt voor een goede Brexit-voorbereiding

7-6-2020
De coronacrisis is voor veel bedrijven zo allesoverheersend dat de ontwikkelingen rond de Brexit een beetje naar de achtergrond zijn verdwenen. Een goede voorbereiding blijft echter noodzakelijk, zeker nu er op 31 december definitief een einde komt aan de overgangsperiode waarin voor het VK nog de EU-regels en -wetten gelden.

> Lees meer

Subsidie praktijkleren vanaf 1 juli aanvragen

7-2-2020
Heeft u het afgelopen schooljaar een praktijk- of werkleerplaats aangeboden aan een student, dan kunt u vanaf 1 juli 9.00 uur hiervoor de definitieve subsidie aanvragen. Uw aanvraag moet uiterlijk 16 september 17.00 uur binnen zijn.

> Lees meer

Werkgever hoeft mondkapjes voor OV niet te vergoeden

7-1-2020
Een werknemer is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij naar het werk reist. Daarom is de werkgever niet verplicht om mondkapjes te vergoeden voor degene die het openbaar vervoer gebruikt.

> Lees meer

Eind augustus besluit over derde steunpakket

7-1-2020
Het kabinet beslist eind augustus of er opnieuw steunmaatregelen voor het bedrijfsleven worden getroffen vanwege de coronacrisis. Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eerder gezegd.

> Lees meer

Vanaf 1 juli aanvullend geboorteverlof mogelijk

30-6-2020
Als werkgever kunt u voor uw werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit extra verlof geldt voor partners van vrouwen die op of na 1 juli 2020 een baby hebben gekregen. De aanvraag doet u digitaal bij het UWV via de Verzuimmelder of via Digipoort.

> Lees meer

Tegemoetkoming Vaste Lasten vanaf 30 juni aanvragen

29-6-2020
Mkb-ondernemers kunnen vanaf 30 juni 12.00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. De aanvraag moet uiterlijk op 30 oktober 2020 17.00 uur zijn ingediend.

> Lees meer

Bonus voor zorgpersoneel is echt extra

29-6-2020
Er komt een bonus van € 1.000 netto voor een grote groep medewerkers in de zorg die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten tijdens corona.

> Lees meer

Kabinet wil snellere betaling voor mkb

29-6-2020
Het kabinet wil dat het grootbedrijf facturen van mkb-bedrijven sneller betaalt. Daarom wordt gewerkt aan een wetsvoorstel om dit te regelen.

> Lees meer

Plan voor nieuwe belasting box 3 van de baan

26-6-2020
Het plan om inkomsten uit sparen en beleggen anders te belasten, ook wel de ‘spaartaks’ genoemd, is van de baan. Volgens staatssecretaris Vijlbrief werd er in dat plan een te groot verschil gemaakt tussen het bedrag dat over rendementen uit beleggingen zou worden betaald ten opzichte van wat er over spaarrente betaald zou worden.

> Lees meer

Bewijs privékilometers? Ook achteraf opgestelde rittenstaat mag

25-6-2020
Wie in een auto van de zaak rijdt, heeft met de bekende bijtelling te maken. Wilt u die bijtelling voorkomen, dan dient u jaarlijks niet meer dan 500 kilometer privé met de auto te rijden. Het bewijs hiervoor kunt u in beginsel ook leveren met een achteraf opgestelde rittenstaat, zo besliste het gerechtshof in Arnhem onlangs.

> Lees meer

Paar extra aanpassingen NOW 2.0

25-6-2020
Deze week is de NOW-regeling 2.0 officieel gepubliceerd. Veel verrassingen zitten er niet in omdat de wijzigingen ten opzichte van de NOW 1.0 al waren aangekondigd. Toch heeft het kabinet in de begeleidende Kamerbrief nog wel aandacht gevraagd voor een paar extra aanpassingen.

> Lees meer

Met Quick Start snel inzicht in Werkwijzer Poortwachter

24-6-2020
Om werkgevers snel inzicht te geven in welke stappen zij moeten zetten voor de RIV-toets (de poortwachtertoets) bij re-integratie van werknemers, heeft het UWV een Quick Start-document ontwikkeld. Deze Quick Start dient ter ondersteuning van de Werkwijzer Poortwachter.

> Lees meer

Extra subsidie voor varkenshouderijen die willen stoppen

24-6-2020
Er komt extra subsidie beschikbaar om overlast veroorzakende varkenshouderijen financieel te kunnen compenseren. Er hebben zich meer varkenshouderijen aangemeld dan verwacht. Daarom is € 275 miljoen extra subsidie uitgetrokken.

> Lees meer

TOFA voor flexwerkers nu aan te vragen!

23-6-2020
Flexwerkers die door de coronacrisis geen of nauwelijks inkomsten hebben en geen recht hebben op een uitkering, kunnen vanaf nu de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) aanvragen. De aanvraag kan vanaf heden bij het UWV worden ingediend.

> Lees meer

Student mag onbeperkt bijverdienen vanwege corona

22-6-2020
Studenten mogen in 2020 onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun studiefinanciering. Sommige studenten werken namelijk in een cruciaal beroep en maken vanwege de coronacrisis vaak meer uren.

> Lees meer

Verlenging compensatie langdurige zorg vanwege corona

22-6-2020
De compensatie voor gederfd omzetverlies voor aanbieders van langdurige zorg is verlengd. De compensatie was eerder al verlengd tot 1 juli. Nu wordt deze tot 1 augustus 2020 verlengd voor instellingen voor gehandicaptenzorg en tot 1 september 2020 voor verpleeghuizen.

> Lees meer

Deadline aanvraag TOGS: vrijdag 26 juni!

19-6-2020
De tegemoetkoming van € 4.000 voor specifieke sectoren die door het coronavirus getroffen zijn, de TOGS, is inmiddels voor flink wat sectoren beschikbaar. Ondernemers moeten wel opschieten met hun aanvraag, want de termijn sluit vrijdag 26 juni om 17.00 uur.

> Lees meer

Verlengen bijzonder uitstel betalen belasting vanaf 29 juni ook online

19-6-2020
Heeft u vanwege de coronacrisis in maart bijzonder uitstel van betaling voor uw belastingschulden aangevraagd, dan verloopt dit binnenkort. Desgewenst kunt u dit uitstel vanaf 29 juni online verlengen. U ontvangt van de Belastingdienst tijdig een brief dat uw uitstel van betaling afloopt.

> Lees meer

Dga: maximaal lenen bij eigen bv kan tot 2023

18-6-2020
Dga’s die meer dan € 500.000 lenen bij hun eigen bv, gaan hierover belasting betalen. Vanwege de coronacrisis wordt deze zogenaamde dga-taks een jaar later ingevoerd dan eerder was gepland, namelijk per 2023.

> Lees meer

Leg arbeidscontract vóór 1 juli schriftelijk vast!

18-6-2020
Voor werknemers die al op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd bij u in dienst waren en geen oproepcontract hebben, mag u de lage WW-premie betalen. U moet de arbeidsovereenkomst dan wel vóór 1 juli schriftelijk vastleggen.

> Lees meer

Toch vergoeding kosten eHerkenning

17-6-2020
Ondernemers krijgen toch een vergoeding voor de kosten van eHerkenning. Deze compensatie gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in. De tegemoetkoming bedraagt circa € 24 per jaar en kan vanaf augustus 2020 bij RVO.nl worden aangevraagd.

> Lees meer

Wetsvoorstel minimumtarief zzp’er van de baan

16-6-2020
Het voornemen van het kabinet een minimumtarief in te voeren voor zzp’ers gaat niet door. Ook het wetsvoorstel voor een zelfstandigenverklaring voor zzp’ers met een uurtarief van minimaal € 75 is van de baan.

> Lees meer

Tot 1 oktober aanvraag uitstel van betaling belasting

16-6-2020
Vanwege de coronacrisis kunt u voor de meeste belastingschulden uitstel van betaling krijgen. De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot en met september 2020.

> Lees meer

Is gespreide betaling transitievergoeding mogelijk?

15-6-2020
Een werkgever die het dienstverband met een werknemer wil beëindigen, krijgt altijd te maken met de betaling van de transitievergoeding. Dit kan een dure aangelegenheid zijn. Om het leed wat te verzachten, is het soms mogelijk de betaling van de transitievergoeding te spreiden. Wat zijn de voor- en nadelen?

> Lees meer

‘Hypotheekrente is geen alimentatie’

6-12-2020
Bij een echtscheiding zijn goede afspraken met betrekking tot de kosten van de eigen woning en eventuele partneralimentatie fiscaal erg belangrijk. Onjuiste of geen afspraken hierover kunnen u zomaar duizenden euro’s aan aftrek kosten.

> Lees meer

NOW-subsidie telt niet mee als omzet

6-11-2020
De tegemoetkoming in de loonkosten die werkgevers vanwege de coronacrisis kunnen aanvragen, telt niet mee als omzet voor de NOW-subsidie. Dit geldt voor de NOW 1.0 en de NOW 2.0. Hierdoor valt de NOW-subsidie hoger uit.

> Lees meer

Subsidie voor elektrische auto definitief

6-11-2020
De subsidie voor particulieren die een volledig elektrische auto kopen is definitief en gaat gelden voor elektrische auto’s die vanaf 4 juni 2020 zijn gekocht of geleased. De subsidie bedraagt € 4.000 voor nieuwe elektrische auto’s en € 2.000 voor occasions.

> Lees meer

Bezitseis BOR? Hoge Raad ander standpunt dan staatssecretaris

6-10-2020
De Hoge raad oordeelt anders dan de staatssecretaris over de bezitseis in het geval dat aandelen zijn geschonken in een bedrijf dat eerder een ander bedrijf overnam. Daarmee zet de Hoge Raad een streep door de strikte uitleg van de staatssecretaris.

> Lees meer

Wat is de correctie NOW 2.0 bij ontslag?

6-10-2020
Als u in de periode van de loonkostensubsidie NOW 2.0 werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat, moet u nog wel rekening houden met een correctie van de te ontvangen NOW 2.0-subsidie. Twee rekenvoorbeelden laten dit zien.

> Lees meer

Verlies door corona? Maak gebruik van de coronareserve

6-9-2020
Heeft u een bv en verwacht u dit jaar verlies te lijden vanwege de coronacrisis, dan kunt u dit verlies met voorrang verrekenen via de zogenaamde coronareserve. U krijgt dan dit jaar al de belasting over dit verlies terug.

> Lees meer

Transitievergoeding: wat zijn de regels?

6-9-2020
Werkgevers moeten bij ontslag, ook om bedrijfseconomische redenen, werknemers een transitievergoeding meegeven. Wat zijn de regels?

> Lees meer

Inkomsten uit Airbnb toch belast?

6-8-2020
Wereldwijd verdienen vele duizenden personen door verhuur van hun woning of enkele kamers een aardig centje bij. In Nederland staat daarbij de vraag centraal of deze inkomsten belast zijn. De adviseur van de Hoge Raad vindt van wel, zo bleek onlangs.

> Lees meer

Toch steunmaatregel voor flexwerkers

6-5-2020
Er komt toch een steunmaatregel voor flexwerkers. De Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten, TOFA, is bedoeld voor flexibele arbeidskrachten die als gevolg van de coronacrisis hun werk verloren hebben en geen recht hebben op een WW- of bijstandsuitkering. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld uitzendkrachten en oproepkrachten.

> Lees meer

Wat houdt de nieuwe vereenvoudigde Wajong in?

6-4-2020
Op 26 mei jongsleden heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de Wajong. De drie regelingen die er nu zijn, worden samengevoegd tot één nieuwe regeling. Uitgangspunt is dat werken moet lonen.

> Lees meer

Fiscale coronamaatregel grensarbeiders verlengd

6-4-2020
De fiscale behandeling van grensarbeiders die als gevolg van het coronavirus momenteel thuis werken, is verlengd tot en met 30 juni. Dit betekent dat de thuiswerkdagen mogen worden gezien als arbeid in het land waar de grensarbeider normaal gesproken zou werken.

> Lees meer

Extra steun culturele sector van € 300 miljoen

6-3-2020
Een van de sectoren die hard getroffen wordt door het coronavirus, is de culturele sector. Daarom heeft het kabinet, naast de generieke steunmaatregelen, voor deze sector € 300 miljoen aan extra steun toegezegd.

> Lees meer

Oordeel RDW geeft geen fiscale zekerheid voor bestelauto

6-3-2020
Voor bestelauto’s bestaat een aantal fiscale voordelen. Uw auto moet dan wel aan de fiscale eisen voldoen. Of de RDW uw auto als bestelauto heeft aangemerkt, is dan niet van belang.

> Lees meer

Schuldsanering vaker mogelijk door wijziging faillissementswet

6-3-2020
De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met een belangrijke wijziging in de faillissementswet. Hierdoor wordt het voortaan mogelijk een schuldsanering door te voeren, ook als niet alle schuldeisers akkoord gaan.

> Lees meer

Is een papieren schenking straks nog interessant?

6-2-2020
Schenken onder schuldigerkenning, beter bekend als de papieren schenking, is een veel gebruikte manier om erfbelasting te besparen. Het is echter de vraag of de papieren schenking belastingtechnisch met de voorgestelde wijzigingen van box 3 per 2022 nog interessant is.

> Lees meer

Wat is het verschil tussen de oude en nieuwe NOW?

29-5-2020
Het kabinet heeft in het steunpakket 2.0 de NOW-regeling verlengd met vier maanden. Ook zijn er veranderingen doorgevoerd in de nieuwe regeling, de NOW 2.0. Welke wijzigingen bevat de NOW 2.0 ten opzichte van de NOW 1.0?

> Lees meer

Tozo-regeling 2.0 krijgt partnertoets

28-5-2020
Het kabinet blijft zelfstandig ondernemers die financieel geraakt worden door de coronacrisis ondersteunen via de Tozo-regeling. De regeling (2.0) heeft nu wel, in tegenstelling tot de Tozo 1.0 een partnertoets.

> Lees meer

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb vervangt TOGS-regeling

28-5-2020
Mkb-bedrijven die extra getroffen worden door de coronacrisis, kunnen in het steunpakket 2.0 opnieuw een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten.

> Lees meer

Extra aanpassingen in steunpakket 2.0

28-5-2020
De inkt van het tweede noodpakket voor ondernemers is nog niet droog, of er zijn al weer wijzigingen. Zo is er een wijziging rond de ontslagboete, krijgen bedrijven meer compensatie voor vaste lasten en wordt het noodpakket voor een extra maand verlengd, namelijk tot en met september. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen die het kabinet voorstelt?

> Lees meer

Uitstel aanvragen naheffingsaanslag btw?

27-5-2020
Veel ondernemers ontvangen binnenkort een naheffingsaanslag omzetbelasting. Als ze hiervoor uitstel van betaling willen hebben en het uitstel is nog niet aangevraagd, kunnen ze dit alsnog online doen.

> Lees meer

Tweede Kamer stemt in met schrappen ontslagboete NOW

27-5-2020
De Tweede Kamer heeft dinsdag 26 mei ingestemd met het schrappen van de ontslagboete in de nieuwe Noodregeling Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 2.0), waarbij bedrijven met minstens 20% omzetverlies een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Een motie de ontslagboete toch te handhaven, sneuvelde.

> Lees meer

The second Dutch support package of € 13 billion: what is changing?

26-5-2020
The second support package intended to help entrepreneurs deal with the coronavirus crisis was announced by the Dutch Government on Wednesday, 20 May. This largely extends the measures for a further three months (from June to August). What changes will the new package introduce?

> Lees meer

Loon niet uitbetaald? Werknemer mag re-integratie opschorten

26-5-2020
Het is een arbeidsongeschikte werknemer toegestaan om, als de werkgever over een verstreken periode het loon niet heeft uitbetaald, de re-integratieverplichting op te schorten. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.

> Lees meer

Vergoeding mondkapje onbelast

25-5-2020
Werkgevers kunnen hun werknemers de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden. Dit meldt de Belastingdienst. De vrijstelling hangt samen met de verplichting om in het openbaar vervoer vanaf 1 juni een mondkapje te dragen.

> Lees meer

Eenmanszaak naast bv: denk aan urenregistratie!

25-5-2020
Het komt in het mkb regelmatig voor dat ondernemers zowel een eenmanszaak uitoefenen, als werkzaam zijn in hun eigen bv. Op die manier kan van verschillende fiscale voordelen geprofiteerd worden. Een urenregistratie is daarbij wel van groot belang.

> Lees meer

Ondergrens accountantsverklaring NOW-regeling bekend

23-5-2020
Het ministerie van SZW heeft duidelijkheid verschaft over de ondergrens voor een accountantsverklaring bij de NOW, de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud.

> Lees meer

Het tweede steunpakket van € 13 miljard: wat wijzigt er?

21-5-2020
Het tweede steunpakket is woensdag 20 mei bekendgemaakt. De maatregelen worden op hoofdlijnen voor drie maanden (juni tot en met augustus) verlengd. Wat zijn de wijzigingen? Er is meer compensatie voor vaste lasten, de ontslagboete in de NOW-regeling vervalt en er is een handreiking gedaan aan seizoensgebonden bedrijven. Daarnaast geldt er een partnertoets voor de Tozo-regeling voor zzp’ers.

> Lees meer

Ook voor uitgeschreven ondernemer lage MRB bestelauto

20-5-2020
Als een belastingplichtige voor de btw wordt uitgeschreven als ondernemer, wil dat nog niet zeggen dat hij geen recht meer heeft op de lagere MRB voor bestelauto’s. Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden.

> Lees meer

Informatieplicht werkgever bij premievrije pensioenopbouw WIA

19-5-2020
Een werkgever is verplicht zich als een goed werkgever te gedragen. Een werknemer die arbeidsongeschikt was, was niet geïnformeerd over de mogelijkheid tijdens de arbeidsongeschiktheid premievrij pensioen op te bouwen. De werkgever, zo stelt hof Den Haag, had de werknemer daarover moeten informeren. De werkgever werd daarom voor de schade aansprakelijk gesteld.

> Lees meer

Corona: btw-gevolgen voor non-profitinstelling

19-5-2020
De btw-positie van non-profitorganisaties vraagt over het algemeen extra aandacht. Zeker nu tijdens de coronacrisis. Want als bijvoorbeeld een non-profitinstelling normaliter een horecaruimte aan een externe exploitant verhuurt, maar het restaurant nu door corona is gesloten? Wat zijn dan de gevolgen voor de btw?

> Lees meer

13de maand in januari? Terugbetaling NOW dreigt

18-5-2020
Werkgevers dreigen een deel van de tegemoetkoming in de loonkosten terug te moeten betalen. Dit komt door extra beloningen, zoals overuren en een 13de maand die in de maand januari zijn uitbetaald.

> Lees meer

Woning kopen vóór schenking; toch verhoogde schenkvrijstelling?

18-5-2020
De schenkbelasting kent een belangrijke vrijstelling als het een schenking betreft voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld. Maar is de vrijstelling ook van toepassing als de woning al wordt gekocht of verbouwd, nog voordat de schenking verkregen is?

> Lees meer

Mondkapjes tijdelijk zonder btw

15-5-2020
Voor mondkapjes zal vanaf 25 mei een btw-tarief gelden van 0%. Het nultarief geldt tot 1 september 2020 en hangt samen met de verplichting om vanaf 1 juni een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer.

> Lees meer

Partnertoeslag AOW veilig gesteld voor cruciaal beroep

15-5-2020
De partnertoeslag in de AOW gaat niet verloren als de partner van een AOW’er als gevolg van de coronacrisis gaat werken in een cruciaal beroep. De versoepeling blijft van kracht zo lang de noodmaatregelen van het kabinet inzake het coronavirus ook van kracht blijven.

> Lees meer

Meer tijd dga voor aanleveren informatieformulier PEB

15-5-2020
Dga’s die de afgelopen jaren een pensioen in eigen beheer (PEB) hebben beëindigd, krijgen zes weken extra om het hierbij vereiste informatieformulier naar de Belastingdienst te sturen. Dit is onlangs via wijziging van een Besluit geregeld.

> Lees meer

Corona: btw bij uitgifte voucher en kortingsbon

14-5-2020
Door de coronacrisis worden vele evenementen en reizen afgezegd. Om niet in acute liquiditeitsproblemen te komen, kan een btw-ondernemer overwegen om een tegoedbon in de vorm van vouchers en kortingsbonnen uit te geven. Wat zijn de gevolgen voor de btw?

> Lees meer

Voorschot subsidie voor mbo-praktijkleerplaats

14-5-2020
Werkgevers kunnen vanaf de vierde week van mei een voorschot aanvragen op de subsidieregeling voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Hiermee wil het kabinet werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoetkomen in al gemaakte kosten en bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo blijven bestaan.

> Lees meer

Gratis corona-advies voor mkb-ondernemer

14-5-2020
Ondernemers in het mkb die door de coronacrisis in de problemen komen, kunnen gratis advies krijgen van de Stichting Ondernemersklankbord. Het ministerie van Economische zaken en Klimaat stelt hiervoor een extra subsidie van € 240.000 beschikbaar.

> Lees meer

Ook financiële steun voor sportvereniging vanwege corona

13-5-2020
Ook sportverenigingen ondervinden inkomstenverlies vanwege het coronavirus. Daarom heeft het kabinet eerder besloten deze verenigingen met € 120 miljoen te ondersteunen.

> Lees meer

Leidt de WAB tot meer zzp’ers?

13-5-2020
Er zijn signalen dat werknemers in bepaalde situaties gedwongen zouden worden om het werknemerschap te verruilen voor het zzp-schap. Dit als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans, WAB. Hierover heeft de minister van SZW inmiddels Kamervragen beantwoord.

> Lees meer

Contante giften vanaf 2021 niet langer aftrekbaar

5-12-2020
Als de plannen doorgaan, zijn vanaf 2021 giften in contanten niet langer fiscaal aftrekbaar. Deze aftrekbeperking geldt voor particulieren en bedrijven. Zij zullen een gift dus bijvoorbeeld per bank moeten overmaken als ze nog recht op aftrek willen hebben.

> Lees meer

Meer tijd voor realisatie SDE+ wegens corona

5-12-2020
Projecten waarvoor subsidie is verkregen volgens de SDE+-regeling, Stimulering Duurzame Energieproductie, mogen vanwege het coronavirus later worden afgerond. Onder voorwaarden kan de realisatietermijn voor projecten in 2020 worden verlengd met één jaar.

> Lees meer

Ontslag per juni mogelijk bij nieuwe NOW-regeling

5-11-2020
Bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling om een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers te krijgen, mogen vanaf juni werknemers ontslaan. Dit zei minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag 8 mei in de uitzending van Op1. Volgens hem besluit het kabinet hiertoe om andere banen te behouden.

> Lees meer

Nieuwe kredietregeling voor kleinere financieringen

5-11-2020
Er komt een nieuwe kredietregeling – de regeling Klein Krediet Corona – voor ondernemers met een beperkte financieringsbehoefte. Dit hebben de bewindslieden van Economische Zaken en Klimaat eerder bekendgemaakt. Het betreft kredieten tussen de € 10.000 en € 50.000.

> Lees meer

Four changes to Temporary Emergency Bridging Fund for Employment (NOW scheme)

5-8-2020
A number of further changes have been made to the NOW scheme. These relate to foreign bank account numbers, the publication of data, clarification of the situation that applies to intra-group secondment operating companies and notification of the wage expenses subsidy.

> Lees meer

Steun agrarische sector met voorrang aan te vragen

5-8-2020
De door het kabinet toegezegde steun aan specifieke onderdelen binnen de agrarische sector, kan nu al met voorrang worden aangevraagd. Dit betekent dat hiermee niet gewacht hoeft te worden tot de Europese Commissie haar fiat heeft gegeven.

> Lees meer

Hoge Raad: KIA bij samenwerkingsverband verdelen

5-7-2020
Als een ondernemer in 2020 maximaal € 323.544 investeert in bedrijfsmiddelen, heeft hij in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA). In een recent arrest heeft de Hoge Raad bepaald hoe deze KIA tussen de deelnemers van een samenwerkingsverband moet worden verdeeld.

> Lees meer

Bestuurder aansprakelijk voor belastingschuld bv?

5-7-2020
Hoewel een bv een onafhankelijke rechtspersoon is, kunt u als bestuurder toch aansprakelijk zijn voor belastingschulden van de bv. U kunt wel de risico’s beperken. Hoe oordeelde de Hoge Raad hierover?

> Lees meer

Re-integratieverplichtingen ten tijde van corona

5-7-2020
Het coronavirus heeft zijn impact op de hele maatschappij. Werkgevers zijn verplicht op grond van de Wet verbetering poortwachter om arbeidsongeschikte werknemers te re-integreren. Maar wat nu als u dat als werkgever niet kan omdat het werk is stilgevallen?

> Lees meer

Aanpassing NOW-regeling op vier punten

5-6-2020
De NOW-regeling is op een aantal punten opnieuw aangepast. Het betreft aanpassingen in het buitenlandse rekeningnummer, openbaarmaking van gegevens, verduidelijking ten aanzien van de personeels-bv en melding loonkostensubsidie.

> Lees meer

Uitgangspunten steun grote maatschappelijk belangrijke bedrijven

5-6-2020
Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer richtlijnen aangegeven die gehanteerd worden voor steun aan grote, maatschappelijk belangrijke bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. De richtlijnen moeten in voorkomende gevallen leiden tot maatwerk.

> Lees meer

Fiscaal akkoord met België over grensarbeiders

5-6-2020
België en Nederland hebben een akkoord bereikt over de fiscale behandeling van thuiswerkende grensarbeiders. De Telegraaf meldt dat de Belgische minister van Financiën dit heeft bevestigd.

> Lees meer

Btw-gevolgen voor annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen

5-4-2020
Vrijwel iedere ondernemer wordt geraakt door de coronacrisis en kan te maken krijgen met klanten die hun financiële verplichtingen niet na kunnen komen. Wat zijn de btw-gevolgen van annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen?

> Lees meer

Geldt de NOW-regeling ook voor de dga?

5-1-2020
Kan een dga nu wel of niet aanspraak maken op de NOW-regeling? Als hoofdregel geldt dat de dga niet onder de NOW-regeling valt.

> Lees meer

Welke juridische regels zijn er voor samenlevers?

5-1-2020
Steeds meer Nederlanders wonen formeel met een samenlevingscontract samen of informeel, zonder dat zij samen formeel iets geregeld hebben. Welke regels gelden er voor beide groepen samenlevers?

> Lees meer

Ouderschapsverlof in 2022 deels betaald

30-4-2020
Ouders die ouderschapsverlof opnemen, krijgen dit straks deels betaald. De wijziging moet in augustus 2022 van kracht gaan. Dit staat in een wetsvoorstel van de bewindslieden Koolmees, Van Engelshoven en Van Ark.

> Lees meer

Mag een werkgever de temperatuur opnemen van een werknemer?

30-4-2020
Veel werkgevers willen de kans op besmetting zo klein mogelijk maken en voldoen aan de richtlijnen van het RIVM waar het gaat om het bieden van een veilige werkplek. In dit verband is de vraag geoorloofd of het u als werkgever is toegestaan de temperatuur van een werknemer op te meten.

> Lees meer

Geen transitievergoeding bij herplaatsing lager betaalde functie

30-4-2020
Als u als werkgever een werknemer herplaatst binnen uw bedrijf of organisatie in een functie met een lager salaris, dan hoeft u geen transitievergoeding te betalen. Herplaatsing is namelijk geen ontslag, maar juist het voorkomen daarvan. Dit heeft de Hoge Raad beslist.

> Lees meer

Uitstel voor aangifte bij DigiD-machtiging

29-4-2020
Belastingplichtigen die een DigiD-machtiging hebben aangevraagd, krijgen automatisch uitstel voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2019 tot 1 september. Dit automatische uitstel geldt niet voor ondernemers.

> Lees meer

In 2020 geen herziening WW-premie bij overwerk

29-4-2020
Wanneer na een jaar blijkt dat een werknemer meer dan 30% meer uren heeft gemaakt dan contractueel is vastgelegd, moet de WW-premie met terugwerkende kracht worden herzien. Vanwege de coronacrisis is bepaald dat, alleen voor 2020, deze WW-herziening niet uitgevoerd hoeft te worden.

> Lees meer

TOGS-regeling van € 4000 en BMKB verder versoepeld

29-4-2020
De voorwaarden voor kredieten via de BMKB-regeling en de eenmalige gift van € 4.000 volgens de TOGS-regeling worden verder versoepeld. Dit heeft het kabinet dinsdag 28 april besloten. Op deze manier kunnen ondernemers die schade lijden als gevolg van het coronavirus, nog beter worden ondersteund.

> Lees meer

Overbruggingskrediet startup en scale-up van start

28-4-2020
Startups en scale-ups kunnen vanaf 29 april 2020 bij Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) aankloppen voor een overbruggingskrediet. De extra faciliteit is nodig omdat dergelijke bedrijven vanwege de coronacrisis nu, als nieuwe klant, moeilijk bij een bank terecht kunnen.

> Lees meer

Tozo ook voor ondernemers grensstreek en AOW’ers

28-4-2020
Ondernemers die in Nederland wonen maar elders in de EU hun bedrijf hebben of andersom, kunnen voor een deel gebruik maken van de Tozo-regeling. Ook AOW’ers kunnen voortaan in aanmerking komen voor ondersteuning via de Tozo-regeling. Dit heeft staatssecretaris Van Ark vrijdag 24 april bekendgemaakt.

> Lees meer

Zes extra coronamaatregelen voor ondernemers

24-4-2020
Het kabinet gaat nogmaals extra fiscale steunmaatregelen treffen om met name voor ondernemers de negatieve gevolgen van de coronacrisis te beperken. De zes betreffende maatregelen zijn vrijdag 24 april bekend gemaakt.

> Lees meer

NOW niet verrekenen met loonkostensubsidie LKS

24-4-2020
De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling hoeft niet te worden verminderd met een eventuele loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking (LKS). Dit heeft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten.

> Lees meer

Per 1 juli subsidie particulier bij aanschaf elektrische auto?

24-4-2020
Vanaf 1 juli dit jaar kunnen particulieren subsidie krijgen bij aanschaf van een nieuwe en gebruikte elektrische auto. De subsidie voor een nieuwe elektrische auto wordt € 4.000. Voor een gebruikte is de hoogte van de subsidie € 2.000, zo luidt aldus een wetsvoorstel.

> Lees meer

NOW-regeling verruimd voor concerns

23-4-2020
De NOW-regeling wordt verruimd voor concerns. Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan 20% omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen onder voorwaarden toch de NOW aanvragen. Dit heeft minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid woensdag 22 april bekendgemaakt.

> Lees meer

Hoe bereken je als starter omzetdaling voor de NOW?

23-4-2020
De NOW compenseert ondernemers voor een deel van de loonkosten als door de coronacrisis minder omzet wordt gedraaid. Ook als starter kunt van de NOW gebruikmaken. U moet wel uw omzetderving afwijkend berekenen.

> Lees meer

Vergoeding kinderopvang uiterlijk in juli uitbetaald

23-4-2020
De vergoeding die ouders krijgen vanwege de sluiting van de kinderopvang, wordt uiterlijk in juli van dit jaar uitbetaald. De sluiting is één van de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. De compensatie heeft betrekking op de periode 16 maart tot en met 28 april 2020.

> Lees meer

NOW-regeling ook voor andere omzetschade dan corona

23-4-2020
Of het omzetverlies het gevolg is van het coronavirus, doet niet langer ter zake. Ook omzetverlies dat een andere oorzaak heeft, wordt gecompenseerd via de NOW-regeling. Te denken valt aan de PFAS- en stikstofmaatregelen.

> Lees meer

Garantie Ondernemersfinanciering verlengd

22-4-2020
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Deze regeling zou oorspronkelijk per 1 juli van dit jaar vervallen, maar wordt verlengd tot 1 april volgend jaar.

> Lees meer

Brengt u privégeld mee in een huwelijk, van wie is dat dan?

22-4-2020
Stel, u bent gehuwd in gemeenschap van goederen en u beschikt over privégelden. Dit kan bijvoorbeeld geld zijn dat u geërfd hebt of geschonken hebt gekregen. Van wie is dat geld dan? Van u alleen of van u beiden?

> Lees meer

Extra steun agrarische en culturele sector

21-4-2020
Het kabinet gaat specifieke sectoren in de agrarische en culturele sector financieel ondersteunen vanwege de problemen door het coronavirus. Voor de agrarische sectoren is in totaal € 650 miljoen beschikbaar, voor de culturele sector bedraagt de steun € 300 miljoen.

> Lees meer

Lagere loonsom tijdens NOW? Let op voor correctie achteraf!

21-4-2020
Wat is de consequentie voor de NOW als uw loonsom in de periode maart tot en met mei lager is ten opzichte van de loonsom van januari van dit jaar? Dit kan een flink nadelig effect hebben. Let op, want u wilt in deze tijden niet ook nog eens achteraf worden geconfronteerd met terugbetaling van de subsidie van de NOW-regeling.

> Lees meer

Wat is er voor de ondernemer en arbeider aan de grens?

20-4-2020
Het kabinet heeft eerder maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat grensarbeiders en ondernemers in het grensgebied financieel niet onevenredig zwaar getroffen worden vanwege de coronacrisis. De maatregelen hebben betrekking op de Tozo-regeling (tijdelijke bijstand voor zelfstandig ondernemers), thuiswerkers en op door Duitsland verstrekte uitkeringen.

> Lees meer

TOGS-uitkering van € 4000 vrij van belastingheffing

20-4-2020
Ondernemers die in moeilijkheden verkeren door de coronacrisis, hebben onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming van € 4.000. Deze tegemoetkoming is vrij van belasting, zo heeft het kabinet eerder besloten. Dit wordt verwerkt in het Belastingplan 2021.

> Lees meer

Kamer: verdergaande steun bedrijfsleven vanwege corona

17-4-2020
De Tweede Kamer wil verdergaande steunmaatregelen voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis. Via een aantal aangenomen moties tijdens de coronadebatten van donderdag 16 april wordt het kabinet verzocht om tal van maatregelen te nemen of bestaande regelingen te verruimen.

> Lees meer

'NOW-regeling ruimer voor concerns'

17-4-2020
De Tweede Kamer wil dat de NOW-regeling wordt verruimd voor concerns. Hierdoor kan een concern eerder een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Een motie van deze strekking is donderdag 16 april in de Tweede Kamer aangenomen.

> Lees meer

Btw-regels zorgsector versoepeld vanwege corona

16-4-2020
Vanwege het coronavirus wordt in de zorgsector momenteel veelvuldig personeel in- en uitgeleend. Ook worden medische hulpmiddelen met regelmaat kosteloos geleverd. Om de btw-regels hierbij geen beperking te laten zijn, heeft het ministerie van Financiën een tweetal aanpassingen gedaan.

> Lees meer

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-4-2020
Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt.

> Lees meer

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-4-2020
Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus.

> Lees meer

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-4-2020
Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

> Lees meer

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-4-2020
Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt.

> Lees meer

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-4-2020
Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

> Lees meer

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

4-10-2020
Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd.

> Lees meer

Verhoging aftrek verblijfkosten eigen rijders

4-10-2020
Ondernemers in de transportsector die zelf meerdaagse internationale ritten maken, mogen hiervoor een vast bedrag aan verblijfkosten aftrekken. Het bedrag voor 2020 is verhoogd naar € 38,50 per dag.

> Lees meer

Coronasteun ook voor de dga?

4-9-2020
Het kabinet komt door het coronavirus getroffen bedrijven met talloze maatregelen tegemoet in de kosten. Welke zijn ook op de dga van toepassing?

> Lees meer

TOGS-regeling beschikbaar voor meer beroepen en bedrijven

4-9-2020
Het kabinet stelt de TOGS-regeling (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) open voor meer bedrijven en beroepen. De TOGS-regeling voorziet in een eenmalige uitkering van € 4.000 aan ondernemers die specifiek door de maatregelen inzake het coronavirus worden getroffen.

> Lees meer

Kunt u een arbeidscontract beëindigen bij de NOW?

4-8-2020
Kunt u een arbeidscontract met een werknemer beëindigen als u een beroep doet op de tijdelijke maatregel voor tegemoetkoming in de loonkosten (NOW-regeling)? Wat mag wel en wat mag niet?

> Lees meer

Geen tegemoetkoming 4000 euro door onjuiste SBI-code?

4-7-2020
Ondernemers die door het coronavirus zijn getroffen, kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een gift van € 4.000, de zogeheten TOGS-regeling. De getroffen branches zijn geselecteerd op basis van hun SBI-code. Maar wat als deze code niet klopt?

> Lees meer

Aanvragen NOW: welk loon telt mee?

4-7-2020
De NOW, waarbij ondernemers een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen krijgen bij minstens 20% omzetverlies, kan per maandag 6 april (tot en met 31 mei 2020) worden aangevraagd. De regeling draait om omzet en loonsom. Wat wordt voor de NOW verstaan onder de loonsom?

> Lees meer

Ook financiële hulp zorgverleners door corona

4-6-2020
Zorgverzekeraars schieten zorgverleners financieel te hulp vanwege een teruglopende omzet als gevolg van het coronavirus. De hulp gaat met terugwerkende kracht in tot 1 maart jongstleden en wordt uitbetaald vanaf mei. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

> Lees meer

Aanvraagloket voor de NOW is open

4-6-2020
Het aanvraagloket voor de NOW (tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten) is open. De regeling is er voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. U kunt de regeling aanvragen tot en met 31 mei 2020. Er wordt een enorme drukte verwacht.

> Lees meer

Mag een werknemer tijdelijk ander werk doen?

4-5-2020
Het kan zijn dat er voor werknemers in hun eigen functie als gevolg van de coronacrisis minder werk is. Mag u uw werknemers vragen tijdelijk ander werk te doen als u een tegemoetkoming ontvangt in het kader van de NOW-regeling?

> Lees meer

Versoepeling belastinguitstel en uitstel voor meer belastingen

4-3-2020
Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Het kabinet heeft daarom besloten ruimhartiger uitstel van betalen van belastingen te verlenen dan tot nu toe het geval was.

> Lees meer

Thuiswerken, wat mag u belastingvrij vergoeden?

4-3-2020
Door het coronavirus werkt uw personeel waar mogelijk vanuit huis. Daar zijn kosten aan verbonden, dus is het de vraag of en in hoeverre u daar een onbelaste vergoeding voor kunt geven.

> Lees meer

Gehuwd maar beiden eigen huis? Eén keer hypotheekrenteaftrek

4-3-2020
Gehuwde stellen kunnen voor slechts één woning de aftrek van hypotheekrente claimen. Ook indien de echtelieden niet samenwonen en ieder hun eigen woning hebben. Zij zijn namelijk volgens de wet automatisch elkaars fiscale partner.

> Lees meer

Tijdelijke bijstand zzp’er? Doe de Tozo-check!

4-2-2020
Bent u als ondernemer of zzp’er sterk in inkomen achteruitgegaan door het coronavirus, dan heeft u wellicht recht op een tegemoetkoming via de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Of u hier recht op heeft, kunt u makkelijk te weten komen via de Tozo-check.

> Lees meer

Uitstel aanvraag en mededeling WBSO

4-1-2020
RVO.nl heeft de deadline van 1 april 2020 voor het aanvragen van de Wet Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en het doorgeven van de S&O-uren van 2019 verlengd. Dit om ondernemers tegemoet te komen die momenteel druk zijn met andere zaken als gevolg van de coronacrisis.

> Lees meer

Ondernemers kunnen loonmaatregel NOW 6 april aanvragen

31-3-2020
Werkgevers die omzet verliezen, krijgen een deel van de loonkosten vergoed via de NOW-regeling. Zij kunnen die vergoeding in principe vanaf 6 april aanvragen. Het kabinet heeft de inhoud en voorwaarden van de NOW-regeling bekend gemaakt.

> Lees meer

Huisarts krijgt extra 10 euro per patiënt door corona

31-3-2020
Huisartsen krijgen eenmalig € 10 per patiënt erbij, een tegemoetkoming vanwege de coronacrisis. Ook krijgen zij een hogere vergoeding per huisbezoek aan een (vermoedelijke) coronapatiënt.

> Lees meer

Compensatie ouders voor kosten kinderopvang

31-3-2020
Vanwege het coronavirus is kinderopvang alleen mogelijk voor ouders in cruciale beroepen. Voor de overige ouders blijven de kosten van kinderopvang wel gewoon doorlopen, terwijl geen kinderopvang genoten wordt. Het kabinet heeft besloten deze kosten te compenseren.

> Lees meer

Corona: moet u wel of niet het loon doorbetalen?

31-3-2020
Er kan wat onduidelijkheid bestaan als een werknemer niet op het werk verschijnt door het coronavirus, terwijl dat wel wordt verlangd. Moet u bijvoorbeeld het loon doorbetalen van een werknemer die uit angst voor coronabesmetting niet op het werk komt? Hoe moet u hiermee omgaan?

> Lees meer

Ontslag vanwege corona

30-3-2020
Kun je als werkgever, indien je als gevolg van het coronavirus minder werk hebt, je mensen om die reden ontslaan?

> Lees meer

Aanvraag steunmaatregel € 4.000 gestart

28-3-2020
Ondernemers in sectoren die specifiek zijn getroffen door het coronavirus, kunnen nu een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto.

> Lees meer

Inkomensnood? Nieuwe regels tijdelijke bijstand zzp'er

28-3-2020
Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, van 1 maart tot en met 31 mei 2020, via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

> Lees meer

Geen Nederlandse bijstand voor in buitenland wonende zzp'er

28-3-2020
Zzp’ers die in Nederland werken maar in het buitenland wonen, grijpen naast de inkomensondersteuning voor zzp’ers vanwege het coronavirus. Dit meldt dagblad De Gelderlander.

> Lees meer

Exportkredietverzekering verruimd vanwege coronacrisis

27-3-2020
In de strijd tegen de coronacrisis heeft de overheid een verruiming van de exportkredietverzekering bekend gemaakt. Dit om met name exporteurs tegemoet te komen bij de problemen die ze vanwege het coronavirus ondervinden.

> Lees meer

Belastinguitstel en NOW? Doe op tijd aangifte loonheffingen!

27-3-2020
De Belastingdienst roept werkgevers op om op tijd aangifte te doen voor de loonheffingen. U bent dit wettelijk verplicht, maar het is bovendien noodzakelijk voor de berekening van de tegemoetkoming via de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Deze NOW is een van de steunmaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd.

> Lees meer

Kosten en uren WBSO doorgeven vóór 1 april

26-3-2020
Heeft u in 2019 gebruik gemaakt van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)? Dan moet u de S&O-uren die uw medewerkers in 2019 hebben gerealiseerd, vóór 1 april 2020 doorgeven via rvo.nl.

> Lees meer

Mag u als werkgever het vakantiegeld uitstellen?

25-3-2020
Over een aantal maanden moet het vakantiegeld worden uitbetaald. Mag u dit opschorten om u zo wat financiële armslag te geven?

> Lees meer

Regeling Borgstellingskrediet Landbouw verruimd

25-3-2020
Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de regeling Borgstellingskrediet Landbouw (BL) verruimd. Gezonde land- en tuinbouwbedrijven die door deze crisis getroffen worden, kunnen hierdoor gefinancierd blijven. Dit heeft minister Carola Schouten (LNV) besloten.

> Lees meer

Corona: kan ik mijn werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen?

24-3-2020
Nee, dat kunt u als hoofdregel niet. Uw werknemer bepaalt wanneer hij vakantie wenst op te nemen. U als werkgever dient binnen 14 dagen op een schriftelijk verzoek van de werknemer om in een bepaalde periode vakantie op te nemen, te reageren. Laat u dit na, dan wordt de vakantie geacht te zijn toegekend conform de wens van de werknemer.

> Lees meer

Corona: recht op kortdurend zorgverlof?

24-3-2020
Stel, iemand uit de sociale omgeving van uw werknemer blijkt besmet te zijn met het coronavirus, waardoor uw werknemer thuis moet blijven. In die situatie kan de werknemer aanspraak maken op kortdurend zorgverlof.

> Lees meer

Corona: coulance betalen pensioenpremie en waterschappen

23-3-2020
Ook pensioenuitvoerders en de waterschappen proberen de financiële nood van ondernemers vanwege het coronavirus te verlichten. Maatregelen hiertoe zijn onlangs bekendgemaakt.

> Lees meer

Kan ik al tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) aanvragen?

23-3-2020
De regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) die het kabinet dinsdag 17 maart heeft bekendgemaakt vervangt de regeling voor werktijdverkorting (WTV) per direct. Kunt u de NOW-regeling die de ondernemer tegemoet komt in de loonkosten, al aanvragen? Wat zijn de gevolgen voor de WW-rechten van werknemers? Dit en andere vragen worden hier behandeld.

> Lees meer

Geen derdenverklaring bij uitstel belastingbetaling door corona

23-3-2020
Om mogelijke financiële problemen van ondernemers vanwege het coronavirus nog verder te beperken, zijn er extra mogelijkheden tot uitstel van belastingbetaling. De aanvullende verklaring van bijvoorbeeld de accountant of financieel adviseur, de derdenverklaring, is niet langer nodig.

> Lees meer

Versoepeling transportregels bevoorrading supermarkten en apotheken

20-3-2020
Het kabinet versoepelt de regels voor vrachtwagenchauffeurs om de aanvoer van levensmiddelen in supermarkten en de aanvoer van medicinale en farmaceutische producten bij apotheken te verzekeren.

> Lees meer

Versoepeling regels bij bevoorrading supermarkten

20-3-2020
Het kabinet versoepelt de regels voor vrachtwagenchauffeurs om de aanvoer van levensmiddelen in supermarkten te verzekeren. Enkele onderdelen van de rij- en rusttijdenregeling zijn hiervoor tijdelijk aangepast.

> Lees meer

Tijdelijke versoepeling rij- en rusttijden voor bevoorrading apotheken

20-3-2020
Het kabinet heeft de regels voor sommige vrachtwagenchauffeurs versoepelt om de aanvoer van medicinale en farmaceutische producten, waaronder medische hulpmiddelen zeker te stellen. Enkele onderdelen van de rij- en rusttijdenregeling zijn hiervoor tijdelijk aangepast.

> Lees meer

Wijzigingen premiedifferentiatie WW

20-3-2020
U krijgt tot 1 juli 2020 in plaats van 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Ook komt er geen herziening van de WW-premie voor werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt. Dat heeft het kabinet besloten naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom corona.

> Lees meer

Bedrijven krijgen extra ondersteuning vanwege coronavirus

19-3-2020
Het coronavirus berokkent bedrijven en ondernemers een behoorlijke economische schade. Daarom heeft het kabinet een tweede pakket aan ondersteunende maatregelen bekend gemaakt.

> Lees meer

Schuld dga bij bv aangemerkt als winstuitdeling

19-3-2020
Dat het aangaan van een schuld bij de bv ook nu al niet zonder gevaren is, bleek onlangs in een zaak voor de rechtbank in Den Haag. Een dga stond inmiddels voor bijna € 1,3 miljoen in het krijt bij zijn bv. De inspecteur merkte de toename van de schuld in het laatste jaar aan als dividend.

> Lees meer

Ontslagreden verplicht vermelden op loonaangifte

18-3-2020
Vanaf dit jaar, 2020, zijn werkgevers verplicht om bij het ontslag van een werknemer de reden ervan te vermelden op de loonaangifte. De maatregel is genomen om uitkeringsfraude tegen te gaan.

> Lees meer

Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling verhoogd

17-3-2020
De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB-regeling is vanwege het coronavirus verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen, lopen ze hierbij minder risico en hebben bedrijven dus de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.

> Lees meer

Btw-regels voorraad op afroep gewijzigd!

17-3-2020
Per 1 januari 2020 gelden er andere regels voor de btw als het gaat om grensoverschrijdende goederentransacties binnen de Europese Unie. Reden is om het btw-stelsel in de EU-landen te harmoniseren. Zo zijn er nieuwe regels rond de voorraad op afroep en de consignatievoorraad.

> Lees meer

Strikte voorwaarden bij lenen van eigen pensioen-bv

17-3-2020
Dga’s met een pensioen-bv moeten oppassen als zij bij deze pensioen-bv een lening afsluiten. Blijken deze namelijk onzakelijk te zijn, dan kan onder omstandigheden een fiscale afstraffing volgen die er niet om liegt. Dit bleek recent nog in een zaak voor de rechtbank in Breda.

> Lees meer

Compensatie transitievergoeding vanaf 1 april aanvragen

16-3-2020
Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV compensatie aanvragen voor transitievergoedingen voor langdurig zieke werknemers. De compensatie is alleen mogelijk als de transitievergoeding op of na 1 juli 2015 is betaald en als het einde van de periode van twee jaar ziekte op of na 1 juli 2015 lag.

> Lees meer

Huis gekocht? Wat mag je nou wel en niet fiscaal aftrekken?

13-3-2020
De Belastingdienst vraagt aandacht voor fouten in de belastingaangifte, die met name starters op de woningmarkt maken bij het kopen van een huis. Maar wat zijn nu de werkelijke voorwaarden voor die renteaftrek en de aftrek van kosten die gemoeid gaan bij het kopen van een huis?

> Lees meer

Extra coronamaatregelen: uitstel van belasting

3-12-2020
Het kabinet helpt ondernemers die kampen met financiële problemen door het coronavirus. Daartoe neemt het enkele maatregelen.

> Lees meer

Fout in belastingaanslagen percentages box 3

3-11-2020
Door een fout in de percentages voor de berekening van belasting in box 3, zijn al ingeleverde aangiftes 2019 en voorlopige aanslagen 2020 onjuist. Dit meldt de Belastingdienst.

> Lees meer

Extra geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

3-11-2020
Vanaf 1 juli 2020 heeft een partner bij de geboorte van een kind recht op maximaal vijf weken extra verlof. Dit verlof komt dus boven op het betaalde verlof van één week, dat al sinds 2019 bestaat.

> Lees meer

Wellicht krijgt u toch huurtoeslag

3-10-2020
Vanaf dit jaar geldt er geen absolute inkomensgrens meer voor de huurtoeslag. Hierdoor hebben meer mensen dit jaar recht op huurtoeslag. U kunt uitrekenen of u ook mogelijk in aanmerking komt.

> Lees meer

Check berekening LIV en LKV

3-9-2020
Als u als werkgever recht heeft op bepaalde tegemoetkomingen in de loonkosten, ontvangt u hierover uiterlijk 15 maart bericht van de Belastingdienst. Dit bericht bevat een berekening van de toegekende bedragen. Check deze goed, want u kunt ze indien nodig tot 1 mei 2020 rectificeren.

> Lees meer

Winstvrijstelling vereniging of stichting pas bij vijf jaar bestaan

3-9-2020
Voor organisaties bestaat er een vrijstelling in de winstbelasting als er de afgelopen vijf jaar niet meer dan € 75.000 winst is behaald. Hof Arnhem is van mening dat deze vrijstelling niet is weggelegd voor organisaties die nog geen vijf jaar bestaan.

> Lees meer

KOR voor school? Geen btw-aftrek zonnepanelen

3-6-2020
Scholen die flink investeren of al hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, zijn vaak slecht af met de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in de btw. Zij kunnen de btw op de aanschaf niet terugvragen of moeten soms zelfs de reeds ontvangen teruggave van deze btw terugbetalen.

> Lees meer

Werktijdverkorting vanwege coronavirus?

3-5-2020
Heeft het coronavirus invloed op uw bedrijf en heeft u daardoor tijdelijk minder werk? Werktijdverkorting, ofwel deeltijd-WW, kan dan een oplossing bieden.

> Lees meer

Beperk commerciële schade door coronavirus

3-4-2020
Het coronavirus heeft ook Nederland bereikt en kan dus gevolgen hebben voor uw onderneming. Ondernemersvereniging Evofenedex heeft een aantal aandachtspunten naar buiten gebracht waarmee ondernemers de commerciële schade kunnen beperken.

> Lees meer

Strenger toezicht Belastingdienst op zzp’ers bouw en zorg

3-3-2020
De Belastingdienst start in een deel van de bouw- en zorgsector met specifiek toezicht voor wat betreft de vraag of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking. Het komt namelijk regelmatig voor dat men er ten onrechte vanuit gaat dat dit niet het geval is. In die gevallen wordt er ook ten onrechte geen loonheffing en premie ingehouden.

> Lees meer

Een buitenlandse werknemer in dienst nemen? Drie voorbeelden

3-2-2020
Steeds meer bedrijven richten zich ook op buitenlandse werknemers bij hun speurtocht naar goed personeel. Wanneer is het toegestaan om een buitenlandse werknemer in dienst te nemen en hoe gaat u praktisch te werk?

> Lees meer

Akkoord over verplichte AOV voor zzp’er

28-2-2020
Organisaties van werkgevers en werknemers hebben een akkoord bereikt over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers. Het streven is de verzekering per 2024 in te laten gaan. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

> Lees meer

Invoering UBO-register laat nog langer op zich wachten

28-2-2020
De invoering van het zogenaamde UBO-register laat opnieuw nog enige tijd op zich wachten. Dit is het gevolg van de vertraging die is ontstaan bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer.

> Lees meer

Nieuwe mkb-scholingssubsidie SLIM vanaf 2 maart aanvragen

27-2-2020
Ondernemers in het mkb kunnen vanaf 2 maart hun aanvragen indienen voor de nieuwe scholingssubsidie SLIM, de subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb. Hiervoor is € 48 miljoen beschikbaar.

> Lees meer

Andere bewijsregels bij toepassing btw-nultarief internationale handel

27-2-2020
Per 1 januari 2020 gelden er andere regels voor de btw als het gaat om grensoverschrijdende transacties binnen de EU. Reden is om het btw-stelsel in de EU-landen te harmoniseren. Zo zijn de bewijsregels om het btw-nultarief toe te kunnen passen, veranderd.

> Lees meer

Fiscale voordelen elektrische auto tot 2025

26-2-2020
Het gebruik en de aankoop van de elektrische auto wordt ook de komende jaren nog gestimuleerd, zo blijkt uit een recent overzicht van de staatssecretaris van Financiën. De financiële voordelen worden de komende jaren wel langzaam afgebouwd.

> Lees meer

eHerkenning in 2020 nog niet verplicht voor btw-aangifte

25-2-2020
Voor het indienen van de btw-aangifte is dit jaar nog geen eHerkenning vereist. Dit blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen.

> Lees meer

Obligation to report on foreign carriers with effect from 1 March

24-2-2020
With effect from 1 March 2020, foreign carriers transporting goods in the Netherlands will be under the obligation to report these activities, unless they only transport the goods through the Netherlands, without loading or unloading.

> Lees meer

Coronavirus: moet u actie ondernemen?

21-2-2020
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft op zijn site (rvo.nl) antwoord gegeven op tal van vragen inzake het coronavirus die specifiek voor het bedrijfsleven van belang zijn. De vragen zijn met name bestemd voor ondernemers die handeldrijven met China.

> Lees meer

Check uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

21-2-2020
Heeft u een bv, dan heeft u als het goed is een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (VPB) ontvangen of u ontvangt deze binnenkort. Check of de voorlopige aanslag klopt en of de te betalen belasting ongeveer overeenkomt met wat u verwacht. Dit om mogelijke te betalen belastingrente te voorkomen.

> Lees meer

Nieuwe bestelauto? Zorg voor een nieuwe verklaring

20-2-2020
Als u een bestelauto met een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ in het jaar vervangt door een andere, moet u voor deze vervangende bestelauto een nieuwe verklaring aanvragen. Zo niet, dan kan het u duur komen te staan, zo bleek eerder voor de rechter.

> Lees meer

Huwelijkse voorwaarden, het verrekenbeding en uw onderneming

19-2-2020
Ondernemers krijgen regelmatig het advies om huwelijkse voorwaarden overeen te komen met hun (aanstaande) echtgenoot. In deze huwelijkse voorwaarden is vaak een verrekenbeding opgenomen. Hoe wordt uw onderneming hierin meegenomen?

> Lees meer

Adviseur Hoge Raad: KIA verdelen onder vennoten

18-2-2020
De adviseur van de Hoge Raad, de advocaat-generaal, vindt dat bij een investering door een samenwerkingsverband van ondernemers de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) onder de deelnemers in het samenwerkingsverband moet worden verdeeld. Dit blijkt uit een recent advies.

> Lees meer

Meedoen met de KOR? Aanmelding uiterlijk 3 maart!

17-2-2020
Blijft uw omzet dit jaar onder de € 20.000, dan kunt u deelnemen aan de vernieuwde kleineondernemersregeling (KOR) in de btw. Als u hiervoor nog niet bent aangemeld, moet u dit alsnog doen en ervoor zorgen dat uw aanmelding uiterlijk 3 maart 2020 bij de Belastingdienst binnen is. U doet dan mee per 1 april 2020.

> Lees meer

Vanaf 1 maart meldingsplicht buitenlandse transporteur

17-2-2020
Buitenlandse transporteurs die in Nederland goederen vervoeren, zijn vanaf 1 maart 2020 verplicht dit te melden. Een uitzondering geldt als de goederen alleen door Nederland vervoerd worden, zonder te laden of te lossen.

> Lees meer

Duizenden voorlopige teruggaven onterecht stopgezet

14-2-2020
De Belastingdienst heeft de voorlopige teruggave dit jaar voor vele duizenden personen ten onrechte stopgezet. Dit meldt RTL-Nieuws. Daardoor hebben sommigen in januari tot honderden euro’s minder ontvangen.

> Lees meer

Profiteert u ook van hersteloperatie kindgebonden budget?

14-2-2020
De fiscus heeft in het verleden in een flink aantal gevallen te weinig kindgebonden budget uitbetaald. Dit gebeurt nu alsnog met terugwerkende kracht en levert soms een onverwacht flinke meevaller op.

> Lees meer

Leg partneralimentatie altijd vast

14-2-2020
Als echtgenoten of partners uit elkaar gaan, is een afgesproken partneralimentatie in beginsel aftrekbaar bij degene die deze betaalt. Dit vereist wel dat er sprake is van een verplichting, aldus de rechtbank in Den Haag.

> Lees meer

Internationale handel? Verplicht btw-identificatienummer op factuur

13-2-2020
Per 1 januari 2020 gelden er andere regels voor de btw als het gaat om grensoverschrijdende transacties binnen de EU. Reden is om het btw-stelsel in de EU-landen te harmoniseren. Zo bent u nu verplicht bij intracommunautaire leveringen het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur te vermelden, wilt u het nultarief toepassen.

> Lees meer

Vrijstelling BOR tot aanslag vaststaat

13-2-2020
De vrijstelling voor bedrijfsvermogen in de erf- en schenkbelasting geldt totdat de aanslag definitief vaststaat. Dit heeft het gerechtshof in Amsterdam onlangs beslist.

> Lees meer

Ruim 500 miljoen voor stikstofaanpak landbouwsector

2-12-2020
Om de stikstofproblematiek in de landbouw aan te pakken stelt het kabinet honderden miljoenen euro’s beschikbaar. Het grootste gedeelte van het geld is straks beschikbaar voor veehouders die met hun bedrijf willen stoppen en voor boeren die helpen om de stikstofuitstoot terug te dringen.

> Lees meer

Is uw WOZ-beschikking wel juist?

2-11-2020
Binnenkort vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen weer op de mat. Onroerend goed is aanzienlijk in waarde gestegen, dus is het van belang te checken of uw beschikking wel klopt.

> Lees meer

Forse stijging waarde verpachte landbouwgrond

2-11-2020
Particulieren die landbouwgrond verpachten, moeten de waarde van deze grond aangeven in box 3. Deze waardering valt voor het jaar 2019 fors hoger uit, zo blijkt uit cijfers die door de Belastingdienst bekend zijn gemaakt.

> Lees meer

Aandachtspunten fiscale fietsregeling per 2020

2-10-2020
Heeft u personeel dat op de fiets naar het werk komt? Dan kunt u sinds 1 januari van dit jaar gebruik maken van de nieuwe fietsregeling. Deze regeling roept echter nog tal van vragen op. De belangrijkste worden hieronder beantwoord.

> Lees meer

Uitstel loonaangifte vanwege problemen e-Herkenning

2-5-2020
Moet u als rechtspersoon loonaangifte doen? Dan bent u verplicht dit vanaf dit jaar te doen met behulp van e-Herkenning. Deze verplichting heeft tot veel ophef geleid. De Belastingdienst heeft daarom besloten dat u, onder voorwaarden, uitstel voor de loonaangifte kunt krijgen tot 1 juli 2020.

> Lees meer

Vanaf 1 juli subsidie elektrische auto

2-5-2020
Vanaf 1 juli 2020 komt er een subsidie voor particulieren die een elektrische auto aanschaffen. Dit meldt RTL-Nieuws. De subsidie was al aangekondigd in het Klimaatakkoord. De subsidie is bedoeld om de particuliere markt met betrekking tot elektrische auto’s te stimuleren.

> Lees meer

Gratis leasefiets via werkkostenregeling?

2-5-2020
Per 1 januari 2020 bestaat een fiscaal vriendelijke regeling voor de leasefiets. Met behulp van de werkkostenregeling kunt u een dergelijke fiets desgewenst gratis aan uw personeel ter beschikking stellen.

> Lees meer

Regeling onwerkbaar weer aangepast

2-4-2020
Een werkgever hoeft geen loon te betalen als er sprake is van een buitengewone natuurlijke omstandigheid (bijvoorbeeld vorst of sneeuw) en er is voldaan aan de overige voorwaarden. We spreken dan van ‘onwerkbaar weer’. Per 1 januari 2020 zijn de WW-sectorfondsen vervallen. Dit heeft gevolgen voor WW-uitkeringen wegens onwerkbaar weer.

> Lees meer

Extra geld voor verduurzamen bedrijf jonge boeren

2-4-2020
Het kabinet stelt € 75 miljoen beschikbaar als borgstelling voor leningen aan jonge boeren. Op deze manier krijgen zij meer mogelijkheden hun bedrijf te verduurzamen.

> Lees meer

Hoe bereken je aftrekbare en niet-aftrekbare btw?

2-3-2020
Als ondernemer mag u de aan u in rekening gebrachte btw aftrekken. Dat geldt echter niet als een deel van uw prestaties niet belast is met btw of geen economische activiteit betreft. Maar hoe berekent u dan de niet-aftrekbare btw?

> Lees meer

De Brexit: done deal… voor nu

31-1-2020
Na lang steggelen is het dan eindelijk zo ver: vandaag, om middernacht Nederlandse tijd, vertrekt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

> Lees meer

Zakelijke dienstverleners verwachten sterke groei in 2020

31-1-2020
In het tijdperk van 'verdiensting' blijft de vraag naar specialistische zakelijke dienstverlening sterk. De financiële vooruitzichten voor het komende jaar zijn dan ook florissant, zo blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

> Lees meer

Industriële ondernemers gaan uit van sterke winstgroei in 2020

31-1-2020
Het vertrouwen van industriële ondernemers ligt voor 2020 hoger dan het langjarige gemiddelde. Dat zien we terug in de positieve omzet- en vooral winstverwachtingen voor 2020. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport '2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

> Lees meer

Geen onkostenvergoeding in plaats van gebruikelijk loon dga

30-1-2020
Als dga of partner van een dga bent u verplicht ten minste een ‘gebruikelijk loon’ op te nemen als u werkzaamheden voor de bv verricht. U mag dit gebruikelijk loon niet vervangen door een onkostenvergoeding.

> Lees meer

BOR bij schenken vastgoed-bv

29-1-2020
De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor vastgoed-bv’s blijft de gemoederen bezighouden. Onlangs heeft het hof Amsterdam in het kader van de BOR beslist dat de verhuur van vastgoed een ondernemingsactiviteit is.

> Lees meer

Wijzigingen 2020 Gemeenschappelijk landbouwbeleid

29-1-2020
Ook dit jaar kent het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) weer een aantal wijzigingen. Met dit beleid wil de Europese Unie zorgen voor duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel in Europa. Wat is er veranderd per 2020?

> Lees meer

Detailhandel rekent op sterkere groei van omzet en winst

29-1-2020
De detailhandel is positief gestemd voor het komende jaar, al zijn de verschillen binnen de branche aanzienlijk. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

> Lees meer

Medische zorg voorziet gematigde groei omzet en winst

29-1-2020
Zorgondernemingen zijn gematigd positief over de financiële vooruitzichten voor 2020. De omzet en winst zullen naar verwachting verder toenemen, maar niet zo sterk als een jaar geleden. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’. Het zal vooral draaien om een versnelling van de digitalisering.

> Lees meer

Aanvraag WBSO versoepeld

28-1-2020
Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers flexibeler gebruikmaken van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Om dit te realiseren, wordt de aanvraagprocedure op twee punten gewijzigd. De voorwaarden blijven gelijk aan 2019.

> Lees meer

De logistiek sorteert voor op een sterke omzetgroei in 2020

28-1-2020
Logistieke ondernemers zijn per saldo redelijk optimistisch over de financiële ontwikkelingen in 2020, al blijven de krappe marges een punt van zorg. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

> Lees meer

Stilte voor de storm in de automotive

28-1-2020
De automotive profiteert van de handel in gebruikte personenauto’s en er is optimisme over de omzetontwikkeling in de branche als geheel. De winstgroeiprognose blijft echter duidelijk achter, zo blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

> Lees meer

Niet te veel reserves ANBI

27-1-2020
In een zaak die onlangs voor het gerechtshof in Amsterdam speelde had de inspecteur de ANBI-status ingetrokken omdat de ANBI te veel reserves in kas had gehouden. Voor het hof bleek dat de stichting inderdaad over de nodige reserves beschikte, meer dan nodig was in verband met de continuïteit van de stichting. Dit is niet toegestaan.

> Lees meer

Horecaondernemers zijn positiever dan een jaar geleden

27-1-2020
De horeca kijkt met vertrouwen naar 2020, zo blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

> Lees meer

De bouw rekent op bovengemiddelde winstgroei

27-1-2020
Bouwondernemers gaan voor 2020 uit van een verdere groei van de omzet en de winst, zo blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

> Lees meer

Mkb moet in 2020 meer innoveren om groei op peil te houden

24-1-2020
Voor 2020 zijn mkb-ondernemers financieel gezien erg positief gestemd. Zowel de omzet als de winst zal naar verwachting in de dubbele cijfers groeien, zo blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

> Lees meer

Gebruik bestelauto onduidelijk? Geen bijtelling!

24-1-2020
Ook voor het privégebruik van een zakelijke bestelauto geldt in beginsel gewoon de bekende bijtelling. Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer door de aard van het werk verschillende werknemers de bestelauto doorlopend afwisselend gebruiken. Hoe moeten de begrippen ‘doorlopend’ en ‘afwisselend’ in praktijk worden uitgelegd?

> Lees meer

Advocaatkosten voor alimentatie aftrekbaar?

23-1-2020
Bij echtscheiding komt het nogal eens voor dat er bij de strijd om alimentatie een advocaat of mediator wordt ingeschakeld. Maar zijn deze kosten ook aftrekbaar?

> Lees meer

Drie maanden extra voor bewijs vaste contracten

22-1-2020
Per 1 januari 2020 is de WW-premie niet meer afhankelijk van de sector waarbinnen u werkzaam bent, maar van het soort arbeidscontract. Wat is er nieuw?

> Lees meer

Ondernemers boos over verplichte e-Herkenning

21-1-2020
Rechtspersonen moeten sinds dit jaar verplicht belastingaangifte doen met gebruik van e-Herkenning. Hieraan zijn kosten verbonden, wat tot boze reactie van ondernemers leidt. Dit meldt de NOS.

> Lees meer

Aftrekpost gemengde kosten: hoe bereken je die?

21-1-2020
Gemengde kosten zijn in 2020 tot een vast bedrag van € 4.700 niet aftrekbaar van de winst. Dit betekent een verhoging met € 100 ten opzichte van vorig jaar. Naast het vaste bedrag kunt u ook kiezen voor een wettelijk vastgesteld percentage. Welke is voor u het meest voordelig?

> Lees meer

Vergeet eindheffing werkkostenregeling niet!

20-1-2020
Als u in 2019 meer aan vergoedingen en verstrekking uitgaf dan de zogenaamde ‘vrije ruimte’ in de werkkostenregeling, moet u over dit meerdere eindheffing betalen. Vergeet deze niet uiterlijk in de eerste aangifte van 2020 aan te geven.

> Lees meer

Landelijke Landbouwnormen 2019 beschikbaar

17-1-2020
De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2019 gepubliceerd. Hierin staan de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.

> Lees meer

Personeelsuitgaven en relatiegeschenken in laatste btw-aangifte

16-1-2020
Eind januari moeten de meeste ondernemers de laatste btw-aangifte van het jaar 2019 indienen. Vergeet hierin niet de uitgaven ten aanzien van uw personeel en relatiegeschenken.

> Lees meer

Aanpassing btw-regels fiets van de zaak

16-1-2020
Sinds 1 januari van dit jaar is een nieuwe fiscale regeling van toepassing voor de fiets van de zaak. Vanwege deze nieuwe regeling is een besluit aangepast, waarin de aftrek van de btw op deze fietsen is geregeld.

> Lees meer

De Brexit: is de no deal van tafel?

15-1-2020
Het Britse Lagerhuis heeft ingestemd met de deal voor een gereguleerd vertrek uit de Europese Unie. Als ook het Hogerhuis vóór is - en die kans is groot - zal het Verenigd Koninkrijk met een deal de Europese Unie per 31 januari 2020 verlaten en is de Brexit een feit. Hoe dan verder? Wat merkt u daar als ondernemer van?

> Lees meer

Werken met vervuilde grond? Toch bijtelling auto

14-1-2020
Als een auto wordt gebruikt bij het werken met vervuilde grond, gaat de fiscus er niet automatisch vanuit dat de auto alleen zakelijk wordt gebruikt. Ook in die gevallen is dus gewoon de bekende bijtelling verschuldigd.

> Lees meer

Verruiming BMKB-krediet vanwege stikstof en PFAS

14-1-2020
De bestaande Borgstellingsregeling voor MKB-kredieten (BMKB) wordt gedurende 2020 verruimd. Dit wordt gedaan vanwege problemen als gevolg van de stikstof- en PFAS-problematiek.

> Lees meer

Uitzenden, payrolling of contracting? Voorkom verrassingen

13-1-2020
Voor uitzenden, payrolling en contracting bestaan verschillende regels. Door de juiste regels toe te passen voorkomt u onaangename verrassingen. De Handreiking ‘Contracting, uitzending of payrolling?’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt duidelijkheid.

> Lees meer

Drempel investeringsbedrag KIA omhoog

13-1-2020
Als u investeert, heeft u als ondernemer in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waaronder een minimuminvesteringsbedrag. Dit bedrag is voor 2020 bepaald op € 2.401.

> Lees meer

Invoering UBO-register vertraagd

1-10-2020
De invoering van het UBO-register is vertraagd. Het UBO-register zou oorspronkelijk in januari 2020 worden ingevoerd, maar dat is niet haalbaar, zo blijkt uit stukken van de Eerste Kamer.

> Lees meer

10 belangrijke wijzigingen voor de werkgever 2020

1-8-2020
Dit jaar verandert er weer het nodige voor de werkgever. Denk aan de verruiming van de WKR, de invoering van de WAB en de uitbreiding van het geboorteverlof voor partners. 10 belangrijke wijzigingen vindt u hier op een rij.

> Lees meer

Hoeveel mag u in 2020 belastingvrij schenken?

1-7-2020
Als u wilt, kunt u ook dit jaar weer belastingvrij schenken. De meest gebruikte vrijstelling, die voor schenkingen aan de kinderen, is verhoogd naar € 5.515 per kind. De algemene vrijstelling bedraagt in 2020 € 2.208.

> Lees meer

Transitievergoeding bij ontslag rond de jaarwisseling

1-7-2020
De regels rond de transitievergoeding zijn per 1 januari 2020 gewijzigd. Maar moet u de oude of de nieuwe regels toepassen als uw werknemer rond deze datum ontslag krijgt?

> Lees meer

Loonheffingskorting: waar woont uw werknemer?

1-6-2020
Waar uw werknemer woont, zal in de meeste gevallen duidelijk zijn. Met name voor buitenlandse werknemers is deze duidelijkheid er niet altijd, hoewel het wel van belang is voor het vaststellen van het recht op de loonheffingskorting.

> Lees meer

Gebruikelijk loon dga verhoogd naar € 46.000

1-3-2020
Als dga moet u jaarlijks verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon opnemen uit uw bv. Dit gebruikelijk loon is voor het jaar 2020 vastgesteld op € 46.000.

> Lees meer

Heffing box 3 ook voor 2015 in strijd met Europees recht

1-3-2020
De belasting op sparen en beleggen in box 3 is ook voor het jaar 2015 in strijd met het Europees recht. Dit blijkt uit een uitspraak van het Hof Den Haag. Het Hof verbindt hieraan echter nog geen gevolgen.

> Lees meer

Fiscale toost op het nieuwe jaar!

1-2-2020
Traditiegetrouw heffen we begin januari het glas op het nieuwe jaar. Ook veel bedrijven doen hier met hun relaties aan mee. Hoe verrekent u dit fiscaal?

> Lees meer

Btw terug op bouwkosten woning met zonnepanelen?

31-12-2019
Als u zonnepanelen op uw woning plaatst, kunt u de btw erop terugkrijgen. Of dit ook geldt voor de btw die drukt op de woning zelf, hangt af van de omstandigheden.

> Lees meer

Eind 2020 eindigt overgangsrecht zuivere saldolijfrente

30-12-2019
Personen die in het bezit zijn van een zuivere saldolijfrente, moeten er rekening mee houden dat het hierop van toepassing zijnde overgangsrecht vanaf 2021 eindigt. Dit betekent dat in 2020 over de lijfrente afgerekend moet worden met de fiscus.

> Lees meer

Nieuwe Energielijst 2020 bekend

24-12-2019
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst voor 2020 bekend gemaakt. De Energielijst bevat alle bedrijfsmiddelen waarop ondernemers de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen krijgen.

> Lees meer

Lage btw op verhuur zeilboten

23-12-2019
De verhuur van zeilboten is onder voorwaarden belast tegen het lage btw-tarief van 9%. De HISWA, een ondernemersorganisatie voor jachtbouw en watersport, die een procedure voerde, heeft dit onlangs bekend gemaakt.

> Lees meer

Uitspraak rechter KIA gunstig voor samenwerkingsverband

20-12-2019
Samenwerkingsverbanden van ondernemers kunnen profiteren van een uitspraak van de rechtbank Gelderland inzake de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek). De rechtbank besliste dat ieder lid van het samenwerkingsverband recht heeft op de volledige KIA. De Belastingdienst kan nog in hoger beroep.

> Lees meer

Toekomst agrarisch bedrijf van invloed op WOZ-waarde

19-12-2019
Bij de bepaling van de WOZ-waarde van een agrarisch bedrijf moet rekening gehouden worden met de toekomstige bedrijfsmogelijkheden. Dit bepaalde het gerechtshof in Den Bosch onlangs.

> Lees meer

Salariseisen kennismigranten hoger in 2020

18-12-2019
Het minimumsalaris dat een kennismigrant moet verdienen om in Nederland te mogen werken, wordt per 1 januari 2020 met 2,49% verhoogd. Deze minimumeis geldt voor werknemers van buiten de Europese Unie.

> Lees meer

Btw-tip! Hoeveel btw op optreden diskjockey?

18-12-2019
Het optreden van een DJ valt onder voorwaarden onder het lage btw-tarief, aldus de rechter. Maar waar hangt dit precies vanaf?

> Lees meer

Geen bedrijfsopvolgingsregeling bij verhuur tankstation

17-12-2019
In de inkomstenbelasting hebben we een faciliteit waarbij de belastingclaim (ab-claim) overgaat naar de opvolger. De faciliteit geldt alleen voor reële bedrijfsopvolgingen en als er sprake is van een materiële onderneming.

> Lees meer

Meer wegenbelasting voor oudere diesels

17-12-2019
De wegenbelasting voor oudere dieselauto’s gaat per 1 januari 2020 omhoog. Of voor een dieselauto meer belasting verschuldigd is, hangt af van de uitstoot aan fijnstof. Ligt deze boven de 5 mg/km of 10 mg/kWh, dan is men in beginsel de klos.

> Lees meer

Drie extra maanden voor administratie lage WW-premie

16-12-2019
Werkgevers krijgen drie maanden extra tijd om te voldoen aan de administratieve verplichtingen die gelden als vanaf 1 januari 2020 het lage percentage WW-premie wordt toegepast. Dit heeft minister Koolmees bekend gemaakt.

> Lees meer

Nabetaling kindgebonden budget vrij van erfbelasting

16-12-2019
Vanwege een zogenaamde ontwerpfout is de wet inzake het kindgebonden budget onlangs gerepareerd. Door deze reparatie is ook een vrijstelling in de Successiewet opgenomen.

> Lees meer

Een overbruggingslijfrente?

13-12-2019
Stel, uw pensioendatum nadert en u kunt tot die tijd wel wat extra geld gebruiken. Als u dan een of meerdere lijfrentepolissen bezit die inmiddels uitgekeerd mogen worden, kan dat goed van pas komen. Waar moet u dan op letten?

> Lees meer

Voorkom vermogensbelasting via spaar-bv

12-12-2019
In box 3 betaalt u belasting over spaar- en beleggingsopbrengsten naar een verondersteld rendement. Dit loopt op naarmate uw vermogen hoger is. U kunt dit voorkomen via een spaar-bv of open fonds voor gemene rekening (OFGR).

> Lees meer

Aanvraag subsidie jonge boeren gestart

12-12-2019
Jonge boeren tot 41 jaar die een bedrijf overnemen en willen investeren in duurzaamheid, kunnen hiervoor ook dit jaar subsidie aanvragen. De aanvraagprocedure hiervoor is 2 december jl. gestart.

> Lees meer

Nieuwe cao horeca: 3% loonsverhoging

12-11-2019
Koninklijk Horeca Nederland (KHN) en de vakbonden CNV en FNV hebben een nieuwe horeca-cao afgesloten. De nieuwe cao gaat per 1 januari 2020 in en heeft een looptijd van een jaar. Het akkoord wordt momenteel voorgelegd aan de achterban van de betrokken partijen.

> Lees meer

Zorg dat uw herinvesteringsreserve dit jaar niet vrijvalt

12-11-2019
Heeft u in het recente verleden een bedrijfsmiddel met boekwinst verkocht en hiervoor een herinvesteringsreserve gevormd, zorg dan dat deze dit jaar niet vrijvalt. Gebeurt dit wel, dan betaalt u over de boekwinst belasting.

> Lees meer

Hypotheekrente een half jaar vooruitbetalen?

12-10-2019
De aftrek van hypotheekrente wordt al jaren versoberd. Dit jaar is de hypotheekrente nog aftrekbaar tegen maximaal 49%, maar volgend jaar nog maar tegen maximaal 46%. Wellicht is het een idee uw hypotheekrente vooruit te betalen?

> Lees meer

Verhuizen rond de jaarwisseling? Let op!

12-10-2019
Het gaat weer goed met de economie en dus wordt er ook weer volop verhuisd. Is daarbij een koopwoning in het spel, plan de aan- en verkoop ervan dan goed, anders kunt u voor een onaangename fiscale verrassing komen te staan.

> Lees meer

Hoeveel betaalt de fiscus mee aan het kerstpakket?

12-9-2019
Traditiegetrouw ontvangen de meeste werknemers en relaties dit jaar weer een kerstpakket. Welk deel komt daarbij voor rekening van de fiscus?

> Lees meer

Probeer dit jaar uw winst laag te houden

12-9-2019
De komende jaren gaan de belastingtarieven omlaag, zowel voor de ondernemer in de inkomstenbelasting als voor zijn collega met een bv. Het kan dan ook lonen om te proberen dit jaar uw winst zo laag mogelijk te houden.

> Lees meer

Profiteer nog van extra aftrek milieuvriendelijke auto

12-6-2019
Als u als ondernemer nog in 2019 een milieuvriendelijke auto aanschaft, heeft u met zekerheid nog recht op de milieu-investeringsaftrek (MIA). Betreft de aankoop een personenauto op waterstof, dan heeft u ook recht op de Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Voor 2020 is dit nog niet bekend.

> Lees meer

Extra aftrekpost door aankoop lijfrente

12-6-2019
Met name als u een hoger inkomen heeft, is het aantrekkelijk om door aankoop van een lijfrente een extra aftrekpost te creëren. Dit levert echter alleen een aftrek op als er sprake is van een pensioentekort.

> Lees meer

Hoge Raad geeft ruime uitleg aftrek hypotheekrente bij verhuizing

12-5-2019
De Hoge Raad heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat een lening als eigenwoningschuld is aan te merken wanneer na fictieve vervreemding de lening op een woning wordt doorgeschoven naar een nieuw gekochte woning. Dit oordeel gaat in tegen de visie van de Belastingdienst, die zich hierbij zal moeten neerleggen.

> Lees meer

Ook nog scholingsaftrek in 2020 en 2021

12-5-2019
De fiscale scholingsaftrek gaat verdwijnen, maar niet vóór 2022. Dat betekent dat de aftrek in 2020 en 2021 nog overeind blijft. Dit blijkt uit een brief van minister Koolmees van SZW.

> Lees meer

Hoog btw-tarief voor alcoholische dranken bij diner

12-4-2019
Eten buiten de deur is belast met het lage btw-tarief van 9%. Dit geldt echter niet voor alcoholische dranken, waarvoor het hoge btw-tarief van 21% geldt. Ook als deze dranken onderdeel van een lunch of diner uitmaken.

> Lees meer

De transitievergoeding: dit wijzigt per 1 januari 2020

12-3-2019
Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Deze wet brengt wijzigingen in het ontslagrecht aan, waaronder de transitievergoeding. Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen van de transitievergoeding.

> Lees meer

Fiscale voordelen? Nog één maand de tijd

12-3-2019
De feestdagen komen eraan en 2019 is alweer bijna ten einde. Dit betekent dat u nog één maand de tijd heeft om de volgende fiscale voordelen te kunnen benutten:

> Lees meer

Correctie voorlopige aanslag VPB bij gebroken boekjaar

12-2-2019
Bedrijven die vennootschapsbelasting betalen en een gebroken boekjaar hebben, krijgen wellicht een correctie op hun voorlopige aanslag. Dit heeft de Belastingdienst bekend gemaakt.

> Lees meer

Primeur! Vergoeding zzp’er in cao architecten

29-11-2019
Voor het eerst is in een cao een vergoeding opgenomen voor zzp’ers. In de cao voor architecten is de vergoeding bepaald op 150% van het salaris van een vergelijkbare architect in loondienst.

> Lees meer

Is grootscheepse verbouwing ook nieuwbouw?

28-11-2019
Bij verkoop van onroerend goed is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Er geldt echter een vrijstelling als er btw over de verkoop moet worden berekend en de koper deze niet kan aftrekken. Daarvoor is weer van belang of er sprake is van ‘nieuwbouw’. Maar wanneer is er sprake van nieuwbouw?

> Lees meer

Een wildgroei aan bv’s? Tijd voor actie

28-11-2019
Veel ondernemingen brengen hun diverse activiteiten onder in verschillende bv’s. Het is dan wel zaak om periodiek deze structuur op te schonen. Aangekondigde nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat u deze opschoonactie het best binnenkort kunt uitvoeren.

> Lees meer

Nog belastingvrij schenken in 2019?

27-11-2019
Bij het naderen van de jaarwisseling vragen velen zich traditioneel af of het verstandig is ook dit jaar nog wat belastingvrij te schenken, bijvoorbeeld aan de kinderen. Wat zijn de mogelijkheden en waar moet u op letten?

> Lees meer

Laatste kans afkoop met korting pensioen in eigen beheer

26-11-2019
Het is tegenwoordig niet meer mogelijk om als dga pensioen in de eigen bv op te bouwen. Dit jaar heeft u voor het laatst de mogelijkheid een bestaand pensioen met korting af te kopen.

> Lees meer

AVG: praktijkovername, wat te doen met patiëntendossiers?

26-11-2019
Moet de patiënt uitdrukkelijk toestemmen in de overdracht van het patiëntendossier bij een praktijkovername? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op verzoek van beroepsverenigingen duidelijkheid gegeven over deze vraag.

> Lees meer

Leasekosten auto vervoerskosten bij ziekte

25-11-2019
Als in uw gezin een of meer personen ziek zijn, maakt u wellicht meer vervoerskosten dan een vergelijkbaar gezin. Die kosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Eerder heeft het Hof Den Bosch een uitspraak gedaan over de berekening van dergelijke vervoerskosten.

> Lees meer

Groen licht voor oprichting Invest NL

25-11-2019
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de oprichting van Invest NL. Invest NL zal zich met name richten op de financiering en ontwikkeling van risicovolle projecten. Daarbij kan gedacht worden aan vergroening, mobiliteit, voedsel en digitalisering. Ook projecten vanuit het mkb zullen worden ondersteund.

> Lees meer

Ongebruikelijke transacties: dga aansprakelijk voor bv

22-11-2019
Om witwassen en terrorisme te bestrijden, moeten onder andere ongebruikelijke transacties gemeld worden. Hierbij kan de dga van een bv aansprakelijk worden gesteld voor het handelen van de bv.

> Lees meer

Premiedifferentiatie WW en fietsregeling in 2020?

21-11-2019
De Belastingdienst heeft de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 gepubliceerd. U kunt de nieuwsbrief downloaden vanaf de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl, zoekterm 'nieuwsbrief loonheffingen 2020').

> Lees meer

Btw-tip! Spaaracties: let op de btw

20-11-2019
Ondernemers kunnen verschillende manieren bedenken om klanten aan zich te binden. Bijvoorbeeld door gratis zegels te verstrekken die later tegen geld ingewisseld kunnen worden. Ander voorbeeld is het gratis weggeven van een artikel aan de klant wanneer die zich voor een bepaalde periode aan de ondernemer bindt. Wat zijn de btw-gevolgen hiervan?

> Lees meer

Branchevereniging INretail luidt noodklok

19-11-2019
Branchevereniging INretail heeft afgelopen week een brandbrief naar de regering gestuurd. In de noodbrief van de retailbranchevereniging staan tien acties opgesomd die ervoor moeten zorgen dat de branche gezonder gaat worden. 'Het is een optelsom van regels en verplichtingen die ons nekt.'

> Lees meer

Haal het maximale uit de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

19-11-2019
Als ondernemers investeren, bestaat er vaak recht op de kleinschaligheidsaftrek (KIA). Door uw investeringen goed te plannen, kunt u de KIA maximaliseren en voorkomen dat u deze terug moet betalen.

> Lees meer

Hoe viert u een fiscaal vriendelijk sinterklaasfeest?

18-11-2019
Sinterklaas is afgelopen weekend in ons land aangekomen. Bezoekt hij ook dit jaar weer uw bedrijf om de kinderen van uw werknemers te trakteren? Of trakteert hij uw werknemers? Doe dit dan fiscaal vriendelijk.

> Lees meer

Nieuwe subsidieregeling voor scholing bij mkb

18-11-2019
Mkb-bedrijven kunnen vanaf maart 2020 subsidie krijgen voor bepaalde vormen van scholing, namelijk via de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Hiermee is structureel € 48 miljoen gemoeid.

> Lees meer

Pas vanaf 2020 op met concernregeling werkkostenregeling

15-11-2019
Als u meerdere bv’s heeft en de werkkostenregeling gebruikt, kunt u ook de concernregeling toepassen. Vanaf volgend jaar moet u hiermee wel oppassen, anders doet u zichzelf wellicht tekort.

> Lees meer

WAB: nieuwe regels oproepkrachten

14-11-2019
Per 1 januari 2020 treedt een groot deel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking, waaronder de regels voor oproepkrachten en oproepovereenkomsten. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

> Lees meer

Aangiftebrief Loonheffingen verstuurd

14-11-2019
De Belastingdienst heeft onlangs de aangiftebrief loonheffingen verstuurd naar alle werkgevers. De brief valt naar verwachting half november in de bus.

> Lees meer

Hof: beperkte afschrijving mestsilo en strooiselhok

13-11-2019
Als ondernemer mag u afschrijven op uw bedrijfsmiddelen. Voor gebouwen geldt hiervoor een beperking. Die geldt ook voor de bij het gebouw horende ‘aanhorigheden’. Maar wat verstaat het hof in Den Bosch hieronder?

> Lees meer

Ook afvalstoffenheffing bij leegstand bedrijfspand

13-11-2019
Voor het verwijderen van huishoudelijk afval, mag een gemeente afvalstoffenheffing in rekening brengen. Dit mag ook bij leegstand van een gebouw. Of er daadwerkelijk afval wordt aangeboden, blijkt namelijk niet van belang.

> Lees meer

Hoge Raad zet streep door slapend dienstverband

11-11-2019
De Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan het slapend dienstverband. Een slapend dienstverband is een dienstverband dat na langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer niet wordt beëindigd. Door de arbeidsovereenkomst in stand te houden, is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.

> Lees meer

Herstelkosten niet volledig in aftrek bij BPM schadeauto

11-11-2019
Bij de waarde van een schadeauto voor de BPM mag rekening worden gehouden met de herstelkosten. Maar niet iedere euro aan kosten komt op de waarde in mindering.

> Lees meer

Top 10 year-end tips for entrepreneurs

11-8-2019
Which financial moves can you - as an entrepreneur or DGA - still make before 1 January 2020 so that you end the year in the smartest possible way? Check out these ten different tips.

> Lees meer

Informatiebeschikking inspecteur, wat mag?

11-8-2019
Als u de inspecteur bepaalde informatie niet kunt of wilt verstrekken, kan hij een informatiebeschikking opleggen. Die moet wel voldoende concreet zijn, aldus het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een uitspraak.

> Lees meer

Top 10 Eindejaarstips voor de ondernemer

11-7-2019
Welke financiële zetten kunt u als ondernemer of dga vóór 1 januari 2020 nog doen om het jaar slim af te sluiten? Check deze tien uiteenlopende tips.

> Lees meer

Partneralimentatie herzien? Houd rekening met toeslagen!

11-6-2019
Als u vanwege de wijziging in de aftrek van partneralimentatie per 2020 het bedrag aan alimentatie gaat herzien, is het van belang ook rekening te houden met toeslagen.

> Lees meer

Dit jaar nog snel dividend uitkeren?

11-6-2019
Als u dit jaar dividend uitkeert, betaalt u 25% belasting in box 2. Volgend jaar stijgt dit tarief naar 26,25%. Dus dit jaar nog maar snel dividend uitkeren?

> Lees meer

Eten tijdens winkeluren, belast of onbelast?

11-5-2019
Tegenwoordig is het heel normaal dat winkelpersoneel ook wel eens 's avonds werkt. Kunt u uw werknemers dan belastingvrij een maaltijd vergoeden of verstrekken en waar hangt dat vanaf?

> Lees meer

Toch fors hogere bpm door andere meetmethode

11-4-2019
De nieuwe meetmethode die gebruikt wordt ter bepaling van de CO2-uitstoot door auto’s, leidt tot een fors hogere bpm. Dit stellen de organisaties RAI en BOVAG, op basis van een onderzoek door KPMG.

> Lees meer

Uw medewerker volgend jaar een fiets van de zaak?

11-4-2019
Met ingang van 1 januari 2020 is er een nieuwe fiscale regeling voor een fiets van de zaak. Hoe ziet de regeling er precies uit, wat zijn de kosten en met welke voorwaarden moet u zeker rekening houden?

> Lees meer

Update Handboek Loonheffingen

11-1-2019
Het Handboek Loonheffingen is door de Belastingdienst op een aantal punten aangepast. Deze betreffen de regeling kleine geschenken, RVU-uitkeringen (VUT), gegevens inzake de loonstrook en de jaaropgave en de loonkostenvoordelen.

> Lees meer

New Employment Laws and Temporary Contracts

31-10-2019
New rules concerning balance in the employment market in The Netherlands will become law on 1st January 2020. This means that the rules regarding successive temporary employment contracts will change. What are the changes?

> Lees meer

20 november: deadline kleineondernemersregeling

31-10-2019
De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw gaat volgend jaar veranderen. Wilt u gebruik maken van de nieuwe regeling, dan moet u zich tijdig aanmelden bij de Belastingdienst.

> Lees meer

WAB: checklist voor nieuwe arbeidsmarktregels

30-10-2019
Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) verandert er per 1 januari 2020 een aantal zaken als het gaat om het arbeidsrecht.

> Lees meer

1 april verbod rookruimte horeca

29-10-2019
Het verbod op de rookruimtes in de horeca wordt vanaf 1 april 2020 gehandhaafd. Door een uitspraak van de Hoge Raad van eind september zijn al deze rookruimtes per direct verboden. Een overtreding levert straks een boete op van 600 euro.

> Lees meer

Mag gemeente btw op onroerend goed herzien?

29-10-2019
Als u als ondernemer een goed aanschaft en dit in eerste instantie deels niet-economisch gebruikt, kan een wijziging hierin leiden tot btw-teruggave. Dit volgt uit een recent arrest van de Hoge Raad.

> Lees meer

Bedrag minimumloon per 2020 bekend

28-10-2019
Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2020 1,1% verhoogd. Het minimumloon komt daarmee op € 1.653,60 bruto per maand. Het minimumloon gaat per week € 381,60 bedragen en per dag € 76,32.

> Lees meer

Transportbedrijf moet alle gewerkte uren uitbetalen

28-10-2019
Een transportbedrijf moet alle gewerkte uren van de chauffeurs uitbetalen. De eerdere uitspraak die een rechter hierover heeft gedaan, is onlangs definitief geworden nu de transporteur de wettelijke beroepstermijn bij de Hoge Raad heeft laten verlopen. Hierdoor is de kans dat andere transportbedrijven met soortgelijke regelingen alsnog overuren moeten uitbetalen, aanzienlijk gestegen.

> Lees meer

Saneringsregeling varkenshouderij 25 november open

25-10-2019
Varkenshouders die willen stoppen, kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (SRV). Met de subsidieregeling ontvangen varkenshouderijen een marktconforme financiële vergoeding voor het varkensrecht, naast een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen.

> Lees meer

eHerkenning per 2020 verplicht voor loonaangifte

24-10-2019
Ondernemers, die de loonaangifte zelf verzorgen, kunnen vanaf 2020 de aangifte loonheffingen alleen nog maar doen via het nieuwe portaal van de Belastingdienst. Zij zijn verplicht hiervoor eHerkenning te gebruiken. Vraag eHerkenning op tijd aan!

> Lees meer

Voorkomen bijtelling auto? Zware bewijslast

23-10-2019
Als uw werknemers de bijtelling voor een ter beschikking staande auto van de zaak willen voorkomen, moeten ze rekening houden met een zware bewijslast. Alleen het beheren van de autosleutels door de werkgever is in ieder geval onvoldoende.

> Lees meer

Opleidingskosten in aftrek op transitievergoeding

23-10-2019
Moet u een transitievergoeding betalen bij het ontslag van een van uw werknemers? En heeft u deze werknemer in een eerder stadium opgeleid voor een andere functie binnen uw bedrijf? Dan mag u mogelijk per 1 januari 2020 de opleidingskosten die u daarbij heeft gemaakt, onder voorwaarden in aftrek brengen op de transitievergoeding.

> Lees meer

Vanaf 2020 meer WW-premie voor flexwerkers

22-10-2019
De hoogte van de WW-premie voor uw werknemers wordt vanaf 2020 afhankelijk van de vraag of er sprake is van een vast of flexibel arbeidscontract. Nu is de premie nog afhankelijk van de sector waarin de werknemer werkzaam is.

> Lees meer

Belastingvrije bonus aan personeel?

22-10-2019
Als werkgever kunt u ook dit jaar de werkkostenregeling, WKR, gebruiken om bijvoorbeeld een bonus aan uw personeel uit te keren. Die is belastingvrij als u zich aan de spelregels houdt.

> Lees meer

Fiscus betaalt mee aan kosten diefstal

21-10-2019
Diefstal is in de detailhandel aan de orde van de dag en kost jaarlijks vele miljoenen. Gelukkig betaalt de fiscus hier een deel aan mee.

> Lees meer

Gemiddelde premies WGA en ZW omhoog in 2020

21-10-2019
De gemiddelde premie voor de WGA gaat in 2020 omhoog van 0,75% naar 0,76%. De gemiddelde premie voor de ZW stijgt van 0,43% naar 0,52%. Dat staat in de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2020 van het UWV.

> Lees meer

Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels Ontslag?

18-10-2019
Per 1 oktober 2019 zijn de Uitvoeringsregels Ontslag aangepast. Het gaat om aanpassingen en aanvullingen in de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

> Lees meer

Mogen aandelen ook in de werkkostenregeling?

17-10-2019
Ondernemers mogen vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel onderbrengen in de werkkostenregeling. Volgens de Hoge Raad kan dit in beginsel ook gelden voor aandelenpakketten, aldus een arrest.

> Lees meer

Stijging kosten wegvervoer 2020

17-10-2019
De gerealiseerde kostenontwikkeling in 2019 ten opzichte van 2018 in binnenlands wegvervoer is tussen de 4,0% en 5,6%. In het grensoverschrijdend vervoer is dit tussen de 3,7% en 4,4%. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Panteia, waarin voor het eerst de kosten voor verladers zijn meegenomen. Voor 2020 wordt een stijging tussen de 0,7% en 1,9% verwacht.

> Lees meer

Btw-tip! Non-profit en btw: de valkuilen

16-10-2019
Bij non-profitorganisaties, zoals een vereniging of stichting, bestaat wel eens het misverstand dat zij geen btw verschuldigd zijn omdat ze geen winstoogmerk hebben. Maar het al dan niet hebben van een winstoogmerk is niet beslissend voor de vraag of er btw verschuldigd is over de verrichtte activiteiten van de organisatie.

> Lees meer

eHerkenning voor het UWV al geregeld?

15-10-2019
Bij de uitkeringsorganisatie UWV kunnen werkgevers vanaf 1 november 2019 alleen nog maar digitaal communiceren via eHerkenning. Werkgevers die dit medium nog niet gebruiken, dienen eHerkenning dan ook zo snel mogelijk te regelen.

> Lees meer

Dga: laatste kans afkoop pensioen met korting!

15-10-2019
U kunt als dga geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Wilt u uw opgebouwde pensioen in eigen beheer afkopen, doe dat dan dit jaar. 2019 is namelijk het laatste jaar dat u een belastingkorting krijgt. Houdt u daarbij wel aan de voorwaarden.

> Lees meer

Nieuw btw-nummer voor zzp’er

14-10-2019
Ondernemers met een eenmanszaak krijgen per 1 januari 2020 een nieuw btw-nummer. Ze ontvangen hierover deze maand een brief met het nieuwe nummer van de Belastingdienst.

> Lees meer

Advies aan Hoge Raad: einde slapend dienstverband?

14-10-2019
Een werkgever is in beginsel verplicht om een slapend dienstverband op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen onder toekenning van een transitievergoeding. Dit advies bracht advocaat-generaal De Bock eerder uit aan de Hoge Raad. Het komt vaak voor dat de Hoge Raad het advies van een advocaat-generaal overneemt.

> Lees meer

Eventjes langer werken. Meteen recht op extra loon?

10-11-2019
Hoe zit het als uw werknemer het werk niet altijd afkrijgt binnen de werktijden? Er wordt dan soms eventjes langer doorgewerkt. Moet u dat kwartiertje extra uitbetalen? Is dan ook de toeslag verplicht?

> Lees meer

Nationale Hypotheek Garantie wordt goedkoper

10-11-2019
Vanaf 1 januari 2020 stijgt de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie naar € 310.000. Momenteel ligt deze grens nog op € 290.000. De grens voor woningen waarbij wordt geïnvesteerd in energiebesparende voorzieningen is hoger: in 2020 is deze € 328.600.

> Lees meer

Computer ten laste van de winst?

10-10-2019
Als ondernemer kunt u de kosten van een zakelijk gebruikte computer ten laste van de winst brengen. Dat kan echter niet als u de computer in eerste instantie opvoert als scholingskosten.

> Lees meer

Is een plug-in hybride fiscaal nog interessant?

10-9-2019
Elektrische auto’s zijn fiscaal nog steeds erg interessant, al wordt dat de komende jaren fors minder. Maar hoe interessant zijn plug-in hybride auto’s nog?

> Lees meer

Ook bij gebruik privéterrein wegenbelasting betalen?

10-8-2019
Als u met uw auto gebruik maakt van de openbare weg, bent u wegenbelasting (MRB) verschuldigd. Maar onder omstandigheden bent u ook wegenbelasting verschuldigd als het een privéterrein betreft.

> Lees meer

Geen overdrachtsbelasting bij zakelijke splitsing bv

10-8-2019
Bij de verkrijging van onroerende zaken is door de verkrijger in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij de verkrijging van onroerend goed vanwege een (af)splitsing geldt er echter een vrijstelling, op voorwaarde dat er voldoende zakelijke redenen voor de (af)splitsing zijn. De Hoge Raad heeft deze voorwaarde recent nader ingevuld.

> Lees meer

Loonaangifte via nieuwe portaal Belastingdienst

10-7-2019
Werkgevers die zelf de loonaangifte invullen met behulp van het programma van de Belastingdienst, kunnen hiervoor voortaan ook terecht in het nieuwe portaal, Mijn Belastingdienst Zakelijk. Zo komen steeds meer functies in het nieuwe portaal beschikbaar.

> Lees meer

Maaltijd op het werk, wat zijn de regels?

10-7-2019
Als een werkgever zijn personeel voorziet van een maaltijd, behoort dit tot het loon. Voor de fiscus is de standaardwaarde voor een maaltijd € 3,35. Dit bedrag mag naar beneden worden bijgesteld als de totale kosten van een maaltijd aantoonbaar minder zijn dan dit bedrag.

> Lees meer

Brede weersverzekering vrij van assurantiebelasting

10-4-2019
Agrariërs die een zogenaamde brede weersverzekering afsluiten, of hun bestaande brede weersverzekering verlengen, zijn hierover vanaf 2020 geen assurantiebelasting meer verschuldigd. Dit staat in het Belastingplan 2020.

> Lees meer

Kosten implantaten en kronen aftrekbaar

10-3-2019
De kosten van kronen en implantaten zijn aftrekbaar als zorgkosten, aldus het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Volgens het hof zijn het namelijk kosten voor hulpmiddelen en komen daarom voor aftrek in aanmerking.

> Lees meer

Wijziging regels rentevergoeding vennootschapsbelasting 2020

10-2-2019
De regels inzake het vergoeden van rente aan de Belastingdienst voor wat betreft de vennootschapsbelasting (Vpb), gaan in 2020 veranderen. Ook het vergoeden van rente dóór de Belastingdienst gaat voor wat betreft de Vpb veranderen. Deze maatregelen zijn op Prinsjesdag aangekondigd.

> Lees meer

Wat is 'meer dan normaal vermogensbeheer'?

10-1-2019
De successiewetgeving kent een interessante vrijstelling van erf- of schenkbelasting wanneer een onderneming wordt verkregen. Een belangrijke voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een actieve onderneming en niet van een onderneming die zich voornamelijk met beleggen bezighoudt.

> Lees meer

Volgend jaar lagere premie Zorgverzekeringswet

10-1-2019
De inkomensafhankelijk premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) daalt in 2020 met 0,25%-punt. Hierdoor dalen de werkgeverslasten en hoeven zelfstandigen en dga's minder premie te betalen. Dit blijkt uit de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

> Lees meer

Bijtelling elektrische auto volgend jaar verdubbeld

30-9-2019
De bijtelling voor de berijder van een zakelijke elektrische auto wordt volgend jaar verdubbeld. De bijtelling gaat van 4% naar 8%.

> Lees meer

Openstelling SDE subsidie vanaf 29 oktober 2019

30-9-2019
De tweede ronde voor het aanvragen van de SDE+ subsidie start dit jaar op 29 oktober 2019. De SDE+ subsidie betreft projecten inzake hernieuwbare energie, bijvoorbeeld zakelijke zonnepanelen. Er zijn zes categorieën: biomassa, geothermie, water, wind en zon. Voor de categorie windenergie geldt een aparte aanvraagprocedure.

> Lees meer

Definitief verbod op roken in horeca: rookruimte moet dicht

30-9-2019
Alle rookruimtes in de Nederlandse horeca moeten per direct dicht. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. Het verbod geldt voor cafés, restaurants en andere horecagelegenheden.

> Lees meer

Subsidie voor versnelde aanleg laadpleinen

27-9-2019
Om de aanleg van elektrische laadpalen te versnellen stelt staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) € 5 miljoen subsidie beschikbaar. Met het geld worden in 21 gemeenten laadpleinen met slimme laadpunten aangelegd, waarvan de eerste in 2020 klaar voor gebruik moeten zijn.

> Lees meer

Flinke beknotting aftrekposten in 2020

26-9-2019
De Miljoenennota bevat volgend jaar voor de meeste burgers een forse lastenverlichting. Anderzijds leveren de meeste aftrekposten in 2020 nog maar een fiscaal voordeel op van maximaal 46%. Dit kan het koopkrachtplaatje flink verstoren.

> Lees meer

Nieuwe arbeidsmarktregels en tijdelijke contracten

26-9-2019
Vanwege de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 veranderen de regels voor opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Hoe zit dat?

> Lees meer

Zelfstandigenaftrek fors omlaag

25-9-2019
De zelfstandigenaftrek gaat op termijn met € 2.280 omlaag van € 7.280 naar € 5.000 in 2028. Op deze manier wil het kabinet het fiscale verschil tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen. Dit staat in het Belastingplan 2020.

> Lees meer

Besluit inzake Reisbureauregeling aangepast

24-9-2019
Binnen de omzetbelasting bestaat de zogenaamde Reisbureauregeling. Een besluit inzake deze regeling is onlangs geactualiseerd en omvat een aantal wijzigingen. Welke zijn dit?

> Lees meer

Hypotheek aflossen? Denk aan peildatum vermogensbelasting

24-9-2019
Nu de aftrek van hypotheekrente verder wordt beperkt en sparen nauwelijks meer iets oplevert, is het wellicht aantrekkelijk uw hypotheek geheel of deels af te lossen. Maar houd daarbij wel de peildatum van box 3 in de gaten.

> Lees meer

Verder uitstel lastenverlichting grootbedrijf

23-9-2019
De toegezegde lastenverlichting voor het grootbedrijf wordt verder uitgesteld. Het tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten vanaf € 200.000 gaat het komende jaar niet omlaag, in tegenstelling tot eerdere plannen. Dit staat in het Belastingplan 2020.

> Lees meer

Vanaf 2020 twee tarieven box 1

23-9-2019
Vanaf volgend jaar kent box 1 nog maar twee tarieven. De hoogte ervan is 37,35% en 49,5%. Dit staat in het Belastingplan 2020.

> Lees meer

Heffingskortingen volgend jaar extra omhoog

20-9-2019
Het maximum van de algemene heffingskorting en van de arbeidskorting gaan volgend jaar extra omhoog. Vorig jaar was al een verhoging van beide kortingen aangekondigd, maar de extra verhogingen komen hier bovenop. Dit staat in het Belastingplan 2020.

> Lees meer

Top 10 proposals and changes in the 2020 Tax Plan

20-9-2019
What proposals and changes in the area of taxation did Dutch Minister of Finance Wopke Hoekstra pull from his briefcase on the third Tuesday of September 2019? A brief explanation of the ten most important ones is provided below.

> Lees meer

WKR: meer ruimte belastingvrij extraatje

19-9-2019
Volgend jaar gaat de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het meerdere van uw loonsom blijft de vrije ruimte 1,2%. Dit staat in het Belastingplan 2020.

> Lees meer

Paid VAT abroad? Reclaim this VAT before October 1st

19-9-2019
Just like previous years, VAT paid by companies based in The Netherlands on business expenses abroad can be reclaimed. Has your company paid VAT abroad, make sure to timely reclaim the VAT and keep an eye on the terms and conditions.

> Lees meer

Hogere boete en lik op stuk bij ontbreken RI&E

18-9-2019
De Inspectie SZW controleert bedrijven strenger op de aanwezigheid van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Bij overtreding zal de inspectie direct een hogere boete opleggen.

> Lees meer

Top 10 voorstellen en wijzigingen Belastingplan 2020

18-9-2019
Welke fiscale voorstellen en wijzigingen zijn er op de derde dinsdag in september 2019 uit het koffertje van de minister van Financiën Hoekstra gekomen? Wij zetten kort de tien belangrijkste fiscale voorstellen en wijzigingen voor u op een rij.

> Lees meer

Wees alert op btw-fraude

17-9-2019
Als u als ondernemer de door u betaalde btw in aftrek wilt brengen, dient u over facturen te beschikken die aan de nodige voorwaarden voldoen. Zo niet, dan kan de aftrek van btw geweigerd worden. Dit kan ook als er duidelijk sprake is van fraude door uw leverancier.

> Lees meer

Scherpere regels rond giftenaftrek

16-9-2019
Giften aan goede doelen zijn in beginsel aftrekbaar in box 1. Om misbruik van de regeling tegen te gaan, zal het kabinet volgend jaar onder meer op een aantal punten een verscherping van de regelgeving voorstellen, zo blijkt uit een eerdere brief van staatssecretaris Snel.

> Lees meer

Wat houdt de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering in?

13-9-2019
Eind vorig jaar kwamen werkgevers, het kabinet en verzekeraars een convenant overeen inzake een 'MKB verzuim-ontzorgverzekering'. Is zo'n verzekering, die per 1 januari 2020 door verschillende verzekeraars wordt aangeboden, wellicht ook iets voor uw bedrijf?

> Lees meer

BOR: aandelen vijf jaar in bezit

9-12-2019
Bij schenken moet de onderneming minimaal vijf jaar bij de schenker in bezit zijn. Dat heet de bezitseis en is een van de voorwaarden voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Een rechter bepaalde dit eerder. De advocaat-generaal (A-G), die de Hoge Raad adviseert, is het daarmee eens.

> Lees meer

Prinsjesdag top 10: wat weten we al?

9-11-2019
Nog even en het is Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor het komend jaar bekend maakt. Een aantal plannen is echter vorig jaar of in de loop van dit jaar al aangekondigd. Enkele belangrijke wijzigingen voor 2020 zetten we nu alvast voor u op een rij.

> Lees meer

Eind derde kwartaal, nog iets reserveren?

9-11-2019
Eind september is alweer het einde van het derde kwartaal. Boekhoudkundig en cijfermatig belangrijk, want op weg naar het laatste kwartaal van 2019 zijn er absoluut nog punten om te checken. Lees verder welke punten!

> Lees meer

Makkelijker lenen voor jonge agrarisch ondernemers

9-10-2019
De Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) ondersteunt startende jonge boeren en tuinders bij het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf. Vanaf 1 januari 2020 wordt deze VVK-regeling opengesteld, waarmee het voor jonge boeren gemakkelijker moet worden om een lening te krijgen.

> Lees meer

Nieuw procesrecht in handelszaken per 1 oktober 2019

9-9-2019
Procederen in handelszaken - vorderingen boven de € 25.000 - zal voorlopig weer overal in Nederland op papier gebeuren. Het verplicht digitaal procederen bij de rechtbank Midden-Nederland en Gelderland, bekend geworden onder de naam KEI (Kwaliteit En Innovatie), wordt per 1 oktober 2019 afgeschaft.

> Lees meer

2022: geen spaartaks tot € 440.000

9-9-2019
Vanaf 2022 hoeven spaarders geen belasting te betalen over spaargeld tot een bedrag van € 440.000. Doel is spaarders te ontzien die op dit moment nauwelijks rendement maken, maar wel belasting betalen. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Snel.

> Lees meer

Eigenrisicodrager worden? Aanvragen vóór 1 oktober!

9-6-2019
Wanneer u per 1 januari 2020 eigenrisicodrager voor de ZW of WGA wilt zijn, dan moet u dat 13 weken voor de gewenste ingangsdatum aanvragen, dus vóór 1 oktober. Hetzelfde geldt voor beëindiging van het eigenrisicodragerschap. De aanvraag dient u in bij de Belastingdienst.

> Lees meer

Verwachte automaatregelen per 2020

9-5-2019
Op Prinsjesdag maakt het kabinet de plannen voor de komende jaren bekend, waaronder een aantal plannen met betrekking tot de auto. Dit overzicht laat zien wat ons, waarschijnlijk, te wachten staat.

> Lees meer

Deadline Brexit 31 oktober? Bereid u voor

9-5-2019
Heeft u als ondernemer de nodige stappen gezet om te anticiperen op een no-dealBrexit? Weet u welke gevolgen de Brexit voor uw bedrijf heeft? Wat kunt u doen?

> Lees meer

Ook verlaging winstbelasting 2021 onzeker

9-4-2019
Het is nog lang niet zeker dat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting ook voor 2021 zal dalen. Stijgen de lonen onvoldoende, dan gaat die verlaging voor een deel niet door. Dit meldde het Financieele Dagblad (FD) eerder.

> Lees meer

Online een bv oprichten? Vanaf 1 augustus 2021

9-3-2019
Als u nu een bv wil oprichten, moet u naar de notaris. Vanaf 1 augustus 2021 zijn de Europese lidstaten verplicht om het oprichten van een bv ook online mogelijk te maken.

> Lees meer

Geen aanpak import gebruikte elektrische auto

9-3-2019
Staatssecretaris Snel is niet van plan de import van jonge, gebruikte elektrische auto's aan te pakken. Dit antwoordde hij eerder op Kamervragen.

> Lees meer

WOZ-waarde van een recreatieterrein?

9-2-2019
Voor het vaststellen van de WOZ-waarde van een recreatieterrein bestaan aparte regels. Deze zijn ook bepalend voor de vraag of de op een recreatieterrein aanwezige bebouwing meegenomen moet worden bij het bepalen van de WOZ-waarde.

> Lees meer

Mogelijk minder overdrachtsbelasting starters

9-2-2019
Het kabinet overweegt om de overdrachtbelasting voor starters af te schaffen. Dit meldde RTL-nieuws eerder. De overdrachtsbelasting voor woningen bedraagt 2%. Op nieuwbouwwoningen drukt geen overdrachtsbelasting.

> Lees meer

Opletten bij wijziging auto van de zaak

30-8-2019
Als een auto van de zaak ter beschikking staat, krijgt een werknemer met de bekende bijtelling te maken. Alleen als hij met de auto per jaar niet meer dan 500 kilometer privé rijdt, is de bijtelling niet aan de orde. Dit kan bij het wisselen van auto gedurende het jaar onverwachte problemen opleveren, zo meldt de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR).

> Lees meer

Nieuwe arbeidsmarktregels: wat komt later?

29-8-2019
De Wet arbeidsmarkt in balans treedt voor het grootste deel op 1 januari 2020 in werking. Enkele onderdelen van deze wet worden echter later ingevoerd, zo heeft minister Koolmees eerder laten weten.

> Lees meer

Deadline Subsidie Praktijkleren 16 september!

28-8-2019
Heeft u in het studiejaar 2018/2019 werknemers in dienst die gebruikmaken van een praktijk- of werkleerplaats? Vergeet dan niet tijdig de Subsidie Praktijkleren aan te vragen.

> Lees meer

WOZ-waarde recreatiewoning in- of exclusief btw?

28-8-2019
Het normale btw-tarief bedraagt in Nederland 21%. Het is daarom nogal van belang te weten of de WOZ-waarde van een woning in- of exclusief btw moet worden bepaald. Volgens de rechter is dit afhankelijk van de positie van de koper en verkoper.

> Lees meer

‘Vpb minder omlaag, afbouw zelfstandigenaftrek’

27-8-2019
Het kabinet heeft een flinke lastenverlichting voor burgers voor ogen. De rekening daarvoor moet onder andere worden betaald door het bedrijfsleven, zo meldde eerder het FD op basis van Haagse bronnen. De verlaging van de Vpb wordt uitgesteld of verminderd. Ook wordt de zelfstandigenaftrek afgebouwd.

> Lees meer

Isoleren woning? Vraag vanaf 2 september subsidie aan

27-8-2019
Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH), kunt u vanaf 2 september 2019 aanvragen.

> Lees meer

AVG: hoe beveilig je persoonsgegevens tegen digitale bedreigingen?

26-8-2019
Cybercrime komt inmiddels vaker voor dan fietsendiefstal, zo blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Wat moet u doen om ervoor te zorgen dat verlies van persoonsgegevens in uw bedrijf wordt voorkomen?

> Lees meer

Parkeerbelasting betalen tijdens telefoneren!

23-8-2019
U zult onderweg wel eens een telefoontje krijgen. Vanwege de verkeersveiligheid kunt u dan het beste de auto aan de kant zetten voordat u aan het gesprek begint. Maar vergeet dan niet eerst de parkeerautomaat te vullen als u op een plek voor betaald parkeren staat, anders bent u de klos!

> Lees meer

Zonder begeleiding of toezicht geen aftrek scholingskosten

22-8-2019
Scholingskosten zijn in beginsel aftrekbaar. Het moet dan wel gaan om scholing waarbij sprake is van begeleiding of toezicht, anders zijn de scholingskosten niet aftrekbaar.

> Lees meer

Leg studiekostenbeding werknemer nauwkeurig vast

22-8-2019
Werkgevers nemen nogal eens de kosten van een studie van een werknemer voor hun rekening. Wilt u dat een werknemer bij ontslag deze kosten geheel of deels terugbetaalt, dan dient u dit goed vast te leggen.

> Lees meer

Wat bepaalt uw sectorindeling?

21-8-2019
Als werkgever bent u voor de werknemersverzekeringen ingedeeld bij een sector. De hoogte van de premies verschilt per sector. Bij welke sector u bent ingedeeld, is afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten. Het gerechtshof in Den Bosch heeft eerder duidelijk gemaakt wat bij verschillende activiteiten de doorslag biedt voor wat betreft deze indeling.

> Lees meer

Btw-tip! Betaalde btw buitenland? Vraag deze voor 1 oktober terug

21-8-2019
Ook dit jaar kan de btw worden teruggevraagd die in het buitenland over zakelijke uitgaven in 2018 is betaald. Heeft uw bedrijf vorig jaar ook btw in het buitenland betaald, kom dan tijdig in actie en houd de voorwaarden in de gaten.

> Lees meer

Agiostorting derdenrekening notaris valt in box 3

20-8-2019
Als u het kapitaal in uw bv wilt vergroten, kan dit via een agiostorting. Gebruikt u voor deze storting een derdenrekening bij een notaris, dan telt het vermogen bij u nog steeds mee in box 3, totdat u er de beschikkingsmacht over verliest.

> Lees meer

Kleineondernemersregeling? Aanmelden voor 20 november

19-8-2019
Wilt u in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling (KOR) in 2020? Dan kunt u zich hiervoor tot 20 november van dit jaar aanmelden bij de Belastingdienst.

> Lees meer

Let op juiste toepassing taxatiewijzer

16-8-2019
Voor het vaststellen van de WOZ-waarde van bedrijfspanden, maken gemeentes vaak gebruik van zogenaamde taxatiewijzers. Wees daarbij alert dat de gemeente deze wel goed toepast.

> Lees meer

Profiteer als transportsector van de milieu- en energie-investeringsaftrek

14-8-2019
Ook dit jaar kunnen ondernemers in de transportsector profiteren van de milieu- en energie-investeringsaftrek (MIA en EIA). Naast algemeen toepasbare bedrijfsmiddelen, zoals zonnepanelen, zijn beide aftrekken ook van toepassing op een aantal sectorspecifieke bedrijfsmiddelen. U kunt zelf eenvoudig nagaan of ook uw investering voor een van de aftrekken in aanmerking komt.

> Lees meer

Fiscale controle? Vergaande bevoegdheden Belastingdienst

13-8-2019
De Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden inzake het uitvoeren van een fiscale controle bij uw bedrijf. Wanneer hieraan niet de nodige medewerking wordt verleend, kan dit forse gevolgen hebben. Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch.

> Lees meer

Moet meerwerk altijd worden uitgevoerd?

8-12-2019
Bij de uitvoering van aangenomen opdrachten krijgt een aannemer vaak te maken met meerwerk. Wat staat daarover in het bestek of in de inkoopvoorwaarden? Hoe gaat u hier (juridisch) handig en verstandig mee om?

> Lees meer

Zware bewijslast voor fiscus bij werkkostenregeling

8-9-2019
Volgens de werkkostenregeling, WKR, kunnen vergoedingen en verstrekkingen van een werkgever aan zijn werknemers belastingvrij worden uitgekeerd. Voorwaarde is wel dat de vergoedingen en verstrekkingen 'gebruikelijk' moeten zijn. De inspecteur moet hard kunnen maken dat dit niet het geval is, als hij stelt dat de werkkostenregeling niet toegepast mag worden. Dit stelt de Hoge Raad in een recent arrest.

> Lees meer

Nieuwe arbeidsvoorwaarden voor alle uitzendkrachten

8-8-2019
Vanaf 30 december 2019 worden de ABU- en de NBBU-cao voor uitzendkrachten gelijkgetrokken. Als werkgever heeft u dan nog maar met één pakket aan arbeidsvoorwaarden te maken.

> Lees meer

Wat is kunst volgens de fiscus?

8-7-2019
Op kunstvoorwerpen is het lage btw-tarief van toepassing. Maar dat geldt niet voor alle kunstvoorwerpen. En bovendien, wat is eigenlijk kunst volgens de Belastingdienst?

> Lees meer

Minder griffierechten bij kleine vorderingen

8-6-2019
Het griffierecht voor civiele zaken in eerste aanleg wordt gewijzigd. Nu betalen ondernemers voor een vordering tussen de € 500 en € 5.000 nog € 486 aan griffierechten. Dat wordt straks € 204, respectievelijk € 306 als de ondernemer een rechtspersoon is, zoals een bv.

> Lees meer

Inkomsten uit verhuur deel woning onbelast

8-5-2019
Verhuurt u als particulier af en toe een deel van uw woning aan derden? Volgens het gerechtshof in Amsterdam zijn de inkomsten uit deze verhuur voor u onbelast.

> Lees meer

Massaal bezwaar heffing box 3 afgewezen

8-1-2019
De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of de vermogensrendementsheffing in box 3 tot 2017 in strijd was met het Europese recht. Hoewel de Hoge Raad tot de conclusie kwam dat het veronderstelde rendement van 4% in de periode tot 2017 zonder veel risico niet haalbaar was, werden de ingediende bezwaren toch afgewezen.

> Lees meer

Formele eisen zijn er niet voor niets!

31-7-2019
Onze belastingwetten kennen diverse formele eisen waaraan u zich dient te houden. Maar dat geldt ook voor de overheid zelf, zo ervoer de gemeente Meierijstad onlangs toen een bezwaar tegen de WOZ-waarde van een drietal panden per e-mail werd ingediend.

> Lees meer

Eenvoudige douaneaangifte voor zendingen tot 22 euro

30-7-2019
Vanaf 2021 komt er een eenvoudige douaneregeling voor zendingen met een waarde van niet meer dan € 22. De vereenvoudigde regeling heeft te maken met de nieuwe btw-regels rond e-commerce die de EU-lidstaten vanaf 2021 moeten toepassen.

> Lees meer

Beschikking tegemoetkomingen Wtl? Check deze!

29-7-2019
De Belastingdienst verstuurt deze maand de beschikkingen voor 2018 inzake de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (Wtl). U dient deze goed te controleren. Heeft u namelijk ten onrechte geheel of gedeeltelijk een tegemoetkoming ontvangen, dan kan dit bedrag worden teruggevorderd.

> Lees meer

500 km zijn bepalend of auto zakelijk is

25-7-2019
Als u minder dan 500 kilometer privé met een auto rijdt, behoort deze verplicht tot het ondernemingsvermogen. De rechtbank Noord-Nederland heeft onlangs beslist dat een auto keuzevermogen is in plaats van verplicht privévermogen, zodra de ondernemer meer dan 500 zakelijke kilometers heeft gereden.

> Lees meer

Nieuwe testmethode voor vaststellen BPM

23-7-2019
Per 1 juli 2020 komt er een nieuwe testmethode voor het bepalen van de hoogte van de BPM op nieuwe auto's. Deze methode is strenger en geeft een beter inzicht in de CO2-uitstoot.

> Lees meer

Kosten aanschaf airco aftrekbaar?

22-7-2019
Werkt u geheel of deels vanuit huis? Nu er weer een aantal zeer warme dagen voor de deur staan, overweegt u wellicht een airco aan te schaffen. Kunt u de kosten daarvan delen met de fiscus?

> Lees meer

Heeft uw kantoor al energielabel C?

19-7-2019
Kantoren moeten vanaf 2023 ten minste over het energielabel C beschikken. Zo niet, dan mag u uw kantoor vanaf die tijd niet meer als kantoor gebruiken. Daarom is het van belang te checken of uw kantoor aan de eisen voldoet.

> Lees meer

Payrollen gaat veranderen per 1 januari 2020

18-7-2019
De Wet arbeidsmarkt in balans, WAB, is inmiddels door het parlement aangenomen. Dit betekent dat er per 1 januari 2020 ook een aantal zaken verandert voor payrolling. De wetswijzigingen gaan op 1 januari 2020 in.

> Lees meer

Btw-tip! Maatschap voor verrekenen btw? Mag dat?

16-7-2019
Ondernemingen die vrijgestelde prestaties verrichten, kunnen de aan hun in rekening gebrachte btw niet in aftrek brengen. Om toch die btw te kunnen verrekenen, wordt wel een constructie met een maatschap opgetuigd waarmee een fiscale eenheid voor de btw wordt aangegaan.

> Lees meer

Brengt bijverdienste studiefinanciering in gevaar?

16-7-2019
Studenten aan het mbo en sommige studenten aan het hbo of de universiteit mogen jaarlijks maximaal een bepaald bedrag bijverdienen. Schieten ze over deze grens heen, dan komt hun studiefinanciering in gevaar.

> Lees meer
Ik wil:
Ik zoek informatie over:

Nieuwsbrief