Nieuws

Afspraak maken?

Bel (0416) 33 70 10
of vul het formulier in

Nieuws

In 2022 strengere regels voor milieuzones

12-8-2021
In Nederland hebben enkele gemeentes een zogeheten milieuzone voor vrachtauto’s op diesel. Vanaf 2022 mogen alleen vrachtauto’s met emissieklasse 6 en elektrische vrachtauto’s nog binnen deze milieuzones rijden.

> Lees meer

Uitkering TVL en TOGS onbelast, NOW belast

12-7-2021
Heeft u dit jaar een bedrag ontvangen in het kader van de tegemoetkoming vaste lasten (TVL), dan is dit onbelast. Dat gold ook in 2020, toen u aanspraak kon maken op de TOGS (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) en de opvolger TVL. Heeft u dit jaar TOGS ontvangen, dan is ook dit onbelast.

> Lees meer

Ouders krijgen meer compensatie kinderopvang

12-7-2021
Vanwege het coronavirus is de kinderopvang tijdens enkele periodes van dit en vorig jaar gesloten geweest. Ouders hebben compensatie gekregen wanneer zij de kosten voor kinderopvang tijdens die periodes hebben doorbetaald. Deze compensatie wordt herzien.

> Lees meer

TVL vierde kwartaal; de verschillen

12-6-2021
Vanwege de coronabeperkingen kunnen ondernemers ook in het vierde kwartaal van dit jaar een beroep doen op de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Deze is gewijzigd ten opzichte van de eerder aangekondigde steunmaatregelen. Wat zijn de verschillen?

> Lees meer

Belastingdienst herstelt fouten met belastingrente

12-6-2021
De Belastingdienst heeft vanaf 2016 fouten gemaakt bij het geautomatiseerd verwerken van het vergoeden van belastingrente. Deze fouten zullen nog in 2021 worden hersteld. Dit betekent dat ten onrechte niet betaalde belastingrente alsnog aan de betreffende ondernemers wordt overgemaakt.

> Lees meer

Onderscheid mogelijk bij heffing reclamebelasting?

12-2-2021
Een gemeente mag bij ondernemers reclamebelasting heffen. Het beleid hieromtrent moet worden vastgelegd in een verordening. Mag een gemeente daarbij onderscheid maken tussen verschillende ondernemers?

> Lees meer

Speciale computerbril belastingvrij?

12-2-2021
Een computerbril is een bril die speciaal is afgestemd op werken met de computer. U mag een dergelijke bril onder voorwaarden belastingvrij aan uw werknemer verstrekken.

> Lees meer

Lager gebruikelijk loon dga moet aantoonbaar zijn

12-1-2021
Als dga bent u verplicht jaarlijks salaris aan uw bv te onttrekken, het zogeheten gebruikelijk loon. Hoe hoog dit salaris is, hangt onder meer af van wat uw medewerkers verdienen. Is dit bij een van hen meer dan € 47.000, dan mag u in principe uzelf niet minder uitkeren.

> Lees meer

Belastingtelefoon zit ernaast, wat zijn de gevolgen?

12-1-2021
Tijdens de aangifteperiode doen met name particulieren massaal een beroep op de Belastingtelefoon. Wanneer kunt u zich beroepen op de voorlichting of adviezen van de betreffende ambtenaar als deze fout blijken te zijn?

> Lees meer

Werkgeverspremies voor 2022 bekend

30-11-2021
De definitieve werkgeverspremies voor 2022 voor de werknemersverzekeringen en de volksverzekeringen zijn gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe percentages moet u vanaf 1 januari 2022 hanteren bij het invullen van de loonaangifte voor uw werknemers.

> Lees meer

Nog geen wijziging belastingheffing aandelenopties

30-11-2021
Het voorstel om de belastingheffing over aandelenopties te wijzigen, gaat voorlopig in de ijskast. Het kabinet wil eerst onderzoeken of het mogelijk is de regeling alleen voor kleinere bedrijven te wijzigen.

> Lees meer

Extra steun bedrijven vanwege coronabeperkingen

28-11-2021
Het kabinet heeft de coronamaatregelen weer verder aangescherpt. Dat heeft gevolgen voor ondernemers. Daarom is besloten ondernemers die hiervan de dupe worden opnieuw financieel te compenseren.

> Lees meer

Volgend jaar KOR toepassen? Nu aanmelden!

26-11-2021
Als u per 1 januari 2022 jaar gebruik wilt maken van de kleineondernemersregeling (KOR) in de btw, moet u zich snel aanmelden. Uw aanmelding moet namelijk uiterlijk vier weken voor 1 januari bij de Belastingdienst binnen zijn.

> Lees meer

Vier sinterklaas fiscaal vriendelijk

25-11-2021
Nog even en het is 5 december. Besluit u om voor uw werknemers een sinterklaasfeest te organiseren, dan is dit in beginsel belast loon. Hoe dit belast wordt, is afhankelijk van de omstandigheden.

> Lees meer

Uw hypotheek onderbrengen in box 3?

24-11-2021
Uw eigen woning is belast in box 1. Daardoor is de hypotheekrente ook aftrekbaar. Soms kunt u uw hypotheek echter beter onderbrengen in box 3. Hoezo eigenlijk?

> Lees meer

Heeft u dit jaar de schenkvrijstelling al gebruikt?

24-11-2021
Een aantal vrijstellingen in de schenkbelasting is dit jaar eenmalig verhoogd. U kunt daar dus tot en met 31 december gebruik van maken.

> Lees meer

Betalingen aan derden voortaan inclusief BSN

23-11-2021
De wetgeving rond betalingen aan derden gaat vanaf 2022 veranderen. Naast gegevens die al moesten worden doorgegeven, moet voortaan ook het BSN-nummer van de ingehuurde derde aan de Belastingdienst worden doorgegeven.

> Lees meer

Verklaring geen privégebruik auto te laat, wat nu?

23-11-2021
Als een werkgever aan zijn personeel een auto ter beschikking stelt, is de bekende bijtelling van toepassing. Dat is niet zo als de werknemer een ‘Verklaring geen privé gebruik auto’ bij de werkgever inlevert. Maar wat nu als hij hiermee te laat is?

> Lees meer

Pas uw beloning voor thuiswerkers aan

22-11-2021
Vanwege corona wordt er veel thuis gewerkt. Vanaf 2022 mag u uw werknemers hiervoor een onbelaste vergoeding geven. Daar staat tegenover dat de bestaande ruime vergoeding voor kosten van het woon-werkverkeer beperkt wordt.

> Lees meer

Aanspraak levensloop per 1 november belast

22-11-2021
Voor werknemers die nog over een zogenaamd tegoed beschikken volgens de levensloopregeling, is dit tegoed op 1 november 2021 vrijgevallen. De uitvoerder van de levensloopregeling is verplicht hierover loonheffing in te houden. Daarbij mag geen rekening worden gehouden met de standaardloonheffingskorting.

> Lees meer

Aanvragen vaststelling TVL Q2 2021 vanaf 29 november

18-11-2021
Ondernemers die voor het tweede kwartaal van dit jaar TVL hebben aangevraagd, kunnen vanaf 29 november van dit jaar een verzoek tot vaststelling indienen. Deze ondernemers krijgen via email hierover bericht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

> Lees meer

Opnieuw coronasteun voor getroffen bedrijven

17-11-2021
Vanwege de nieuwe beperkende coronamaatregelen heeft het kabinet een pakket aan extra financiële compensatie bekendgemaakt. Met de nieuwe maatregelen is een bedrag van € 1,3 miljard gemoeid.

> Lees meer

Pas op voor bestuurdersaansprakelijkheid

17-11-2021
Hoewel een bv een onafhankelijke rechtspersoon is, kunt u als bestuurder toch aansprakelijk gesteld worden voor belastingschulden van uw bv. U kunt uw aansprakelijkheid wel beperken. Dit bleek onlangs nog uit een uitspraak van de rechtbank Gelderland.

> Lees meer

Nog geen sancties bij toezicht op arbeidsrelaties

16-11-2021
De Belastingdienst werkt sinds enige jaren met modelovereenkomsten voor de beoordeling van de vraag of er tussen opdrachtgever en -nemer een arbeidsrelatie bestaat. Bij controles op de uitvoering zijn tot nu toe geen sancties getroffen.

> Lees meer

Beloon Wajonger extra via werkkostenregeling

16-11-2021
Heeft u een Wajonger in dienst en wilt u iets extra’s geven, dan kunt u dit extraatje het beste verstrekken via de werkkostenregeling. Alleen op deze manier wordt de Wajonger niet gekort op zijn uitkering en blijft het extraatje dus 100% netto in stand.

> Lees meer

Hoger Vpb-tarief in 2022

15-11-2021
De Tweede Kamer steunt het plan om het toptarief in de vennootschapsbelasting vanaf 2022 te verhogen. Dit bleek eerder bij de stemming over het belastingplan voor 2022. Het tarief stijgt in 2022 van 25% naar 25,8%.

> Lees meer

Beperk privéopnames vóór 1 januari

15-11-2021
Uw privévermogen wordt belast in box 3. De peildatum hiervoor is 1 januari. Daarom is het zaak uw privéopnames vóór deze datum te beperken.

> Lees meer

Wat als een werknemer een passende functie weigert?

11-11-2021
Als een werknemer wiens functie is komen te vervallen, niet reageert op een aangeboden passende functie kan dit tot gevolg hebben dat hij geen recht heeft op een transitievergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen.

> Lees meer

Bijtelling elektrische auto uit 2017 flink hoger

11-10-2021
De bijtelling voor een elektrische auto die in 2017 voor het eerst op kenteken is gezet, gaat volgend jaar flink omhoog. Dit als gevolg van het feit dat de bijtelling voor een auto na 60 maanden wordt herzien.

> Lees meer

Zonder controle eerdere jaren geen 'nieuw feit'

11-10-2021
Als de fiscus een navorderingsaanslag op wil leggen, is daar in de regel een ‘nieuw feit’ voor nodig. Dit is een feit dat de inspecteur bij het opleggen van de aanslag niet bekend was en redelijkerwijs ook niet bekend kon zijn. Hiervan is onder omstandigheden geen sprake als de inspecteur verzuimd heeft aanslagen uit eerdere jaren te beoordelen, aldus een uitspraak van de rechtbank Breda.

> Lees meer

Reclamebelasting, wat verstaan we onder reclame?

11-9-2021
Als u reclame maakt, kan de gemeente u een aanslag reclamebelasting opleggen. Maar wat verstaan we precies onder reclame? De rechtbank Zeeland-West-Brabant gaf eerder uitsluitsel.

> Lees meer

Maximaliseer voordeel KIA

11-9-2021
Als u dit jaar meer dan € 2.400, maar niet meer dan € 328.721 investeert, kunt u in aanmerking komen voor de extra aftrek op de winst voor kleinschalige investeringen (KIA). Door uw investeringen op het einde van dit jaar goed te plannen, kunt u de KIA maximaliseren.

> Lees meer

Hoe lang is geruisloze overdracht te herzien?

11-8-2021
Ondernemers in de inkomstenbelasting kunnen bij staking van hun bedrijf onder voorwaarden ervoor kiezen de onderneming geruisloos door te schuiven. Maar is een dergelijke keuze achteraf nog te herzien, en zo ja, tot wanneer?

> Lees meer

Neveninkomsten mogelijk pas in later jaar ter discussie

11-8-2021
Als u verlies uit neveninkomsten heeft en de inspecteur accepteert deze, is hij daar niet voor latere jaren aan gebonden. Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag.

> Lees meer

Voorkom afrekenen over herinvesteringsreserve

11-4-2021
Als u een bedrijfsmiddel met boekwinst verkoopt, moet u hierover belasting betalen. Gelukkig kunt u met de herinvesteringsreserve de boekwinst tijdelijk opzij zetten en zo belastingheffing spreiden. Reserveren van de boekwinst kan in beginsel maximaal drie jaar, dus is het oppassen als u in 2018 een bedrijfsmiddel met boekwinst heeft verkocht.

> Lees meer

Lager gebruikelijk loon door kostenvergoeding en bijtelling

11-4-2021
Als dga moet u jaarlijks ten minste een minimumbedrag aan salaris uit uw bv opnemen, het gebruikelijk loon. Door dit te verminderen met kostenvergoedingen en de bijtelling voor de auto van de zaak, kan uw loon lager worden vastgesteld.

> Lees meer

Opnieuw meer tijd voor aanvraag vaststelling NOW 1

11-3-2021
Ondernemers die de vaststelling van de NOW 1 niet uiterlijk 31 oktober 2021 hebben aangevraagd, krijgen hiervoor toch nog meer tijd. Het UWV stuurt deze werkgevers een herinnering. De nieuwe deadline is gesteld op 9 januari 2022.

> Lees meer

Koop nog dit jaar elektrische auto

11-2-2021
Als u van plan bent op niet al te lange termijn een elektrische auto te kopen en deze op de zaak te zetten, is het raadzaam dat nog dit jaar te doen. U profiteert dan nog maximaal vijf jaar lang van een lage bijtelling en van de milieu-investeringsaftrek.

> Lees meer

Kerstpakket belastingvrij via werkkostenregeling

11-2-2021
Dit jaar is vanwege corona de vrije ruimte van de werkkostenregeling flink verhoogd. Tot een loonsom van € 400.000 bedraagt uw vrije ruimte 3%, over het meerdere van uw loonsom 1,18%. Heeft u nog vrije ruimte over dit jaar, laat die dan niet verloren gaan, want u kunt de vrije ruimte niet doorschuiven naar volgend jaar.

> Lees meer

Schenken op papier, waar moet u op letten?

11-1-2021
Ligt uw vermogen grotendeels vast en wilt u het toch aan uw kinderen overdragen zonder al te veel belasting te betalen, dan is schenken op papier vaak een optie. Wat is dat en welke rol speelt de notaris hierbij?

> Lees meer

Onnauwkeurige dga komt flink op de koffie

11-1-2021
Als dga kan het voorkomen dat u bepaalde privé-uitgaven abusievelijk als zakelijk aanmerkt. Wie het echter structureel niet zo nauw met de fiscale regelgeving neemt, kan flink op de koffie komen. Dit werd onlangs duidelijk voor de rechtbank in Den Haag.

> Lees meer

Correctie heffing box 3 door interen op vermogen

28-10-2021
Als u moet interen op uw vermogen om de verschuldigde belasting in box 3 te voldoen en u heeft alleen inkomsten uit rente, dan moet de verschuldigde box 3-belasting worden gecorrigeerd. Dit volgt uit een uitspraak van rechtbank Zeeland-West-Brabant.

> Lees meer

Geen extra correctie bij fout loonkostenvoordeel

27-10-2021
Als een werkgever een werknemer in dienst neemt die moeilijk toegang heeft tot de arbeidsmarkt, is hiervoor een loonkostenvoordeel beschikbaar. Wie bij het aanvragen van deze tegemoetkoming fouten maakt, heeft voldoende mogelijkheden deze te corrigeren. Extra mogelijkheden voor correctie zijn dan ook niet nodig.

> Lees meer

Advieswijzer Kantoor aan huis 2021

27-10-2021
Het lijkt aantrekkelijk: wonen en werken in één pand. Maar een kantoor aan huis is lang niet altijd ook fiscaal aantrekkelijk. Wanneer is uw werkplek ook voor de fiscus een werkruimte? Waar moeten u, uw bedrijf en uw werkruimte dan aan voldoen?

> Lees meer

Aanvraag TVL derde kwartaal 2021 verlengd

26-10-2021
Ondernemers kunnen de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor het derde kwartaal van dit jaar aanvragen tot en met 29 oktober 2021 17.00 uur. De aanvraagtermijn zou oorspronkelijk op 26 oktober om 17.00 uur sluiten, maar is dus met drie dagen verlengd.

> Lees meer

Vaak ziek? Geen reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst

26-10-2021
Een medewerker meldde zich 23 keer in een jaar ziek. Voor de werkgever was de maat vol. Hij diende bij de kantonrechter een ontbindingsverzoek in gebaseerd op frequent verzuim. Maar de rechter wees het verzoek van de werkgever af.

> Lees meer

Voorschot UWV niet op eigenrisicodrager WGA verhalen

25-10-2021
Vanwege de achterstanden bij de geneeskundige keuringen heeft het UWV aan (ex-)werknemers van werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA zijn, voorschotten verleend in afwachting van een beslissing op de WIA-aanvraag. Vervolgens zijn deze voorschotten doorbelast aan de WGA-eigenrisicodrager. Dit is echter niet toegestaan volgens de rechtbank in Roermond.

> Lees meer

Geen BOR bij weinig actief beleggen in vastgoed

25-10-2021
In de schenkbelasting bestaat een belangrijke faciliteit voor het schenken van een onderneming, de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Een van de vereisten is dat het gaat om een zogeheten materiële onderneming. Als er alleen beleggingsactiviteiten verricht worden, is er geen sprake van een materiële onderneming. De vrijstelling schenkbelasting is dan dus niet van toepassing.

> Lees meer

Coronamaatregelen: wat is gestopt en wat niet?

20-10-2021
Vanaf 1 oktober 2021 is het generieke deel van het steunpakket in verband met de coronacrisis stopgezet. Zo zijn de regelingen NOW, TVL, Tozo en TONK en diverse belastingmaatregelen vanaf die datum niet meer verlengd. Op onderdelen loopt de steun nog door en zijn nieuwe maatregelen bekendgemaakt.

> Lees meer

Is de fiscale eenheid vennootschapsbelasting nog aantrekkelijk?

20-10-2021
In de vennootschapsbelasting bestaan al jaren twee tarieven. In 2021 is het verschil tussen het lage en hoge tarief weer groter geworden. En voor 2022 is voorzien dat het verschil nog groter wordt. Reden om afscheid te nemen van de fiscale eenheid?

> Lees meer

Verliezen verrekenen: wat verandert er per 1 januari 2022?

20-10-2021
Heeft of verwacht u verrekenbare verliezen in de vennootschapsbelasting? Bekijk dan tijdig de gevolgen van de gewijzigde verliesverrekeningsregels. De regels worden verruimd, maar ook beperkt vanaf 1 januari 2022.

> Lees meer

Top-10 Year-End Tips

19-10-2021
Which tax-related measures can you still benefit from this year as an entrepreneur? How can you respond smartly now to changes that will apply from 2022? Here are ten practical tips.

> Lees meer

Strenge eisen Milieulijst niet altijd fataal

19-10-2021
Als u milieuvriendelijk investeert, kunt u in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en voor de Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Voor deze faciliteiten gelden vaak zeer specifieke eisen. Die mogen echter niet onevenredig zwaar uitpakken, aldus de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

> Lees meer

Tijdens vakantie ook recht op doorbetaling overuren

19-10-2021
Moeten overuren en ook de onregelmatigheidstoeslag tijdens de vakantie worden doorbetaald? Ja, zo zegt het gerechtshof Den Haag. Het gerechtshof gaat uit van een ruim loonbegrip.

> Lees meer

Wijzigingen 2022 in belastingheffing eigen woning

18-10-2021
Ook rond de eigen woning vindt volgend jaar een aantal wijzigingen in de belastingheffing plaats. Zo wordt de aftrek hypotheekrente weer verder beperkt en daalt de zogenaamde Hillenaftrek. Daarnaast worden de fors gestegen woningwaarden deels gecompenseerd door een lager eigenwoningforfait.

> Lees meer

Vereenvoudiging btw-regels voor EU-ondernemer

18-10-2021
Voor afstandsverkopen kunnen ondernemers tegenwoordig voor de btw gebruik maken van het OSS-systeem (One Stop Shop). De Belastingdienst gaat dit systeem voor buitenlandse ondernemers die in Nederland afstandsverkopen hebben, vereenvoudigen.

> Lees meer

Top 10 Eindejaarstips

14-10-2021
Welke fiscale maatregelen kunt u als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor u kunnen uitpakken? Hoe kunt u nu al slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2022 gaan gelden? Tien praktische tips.

> Lees meer

Vanaf 2022 hogere BPM

14-10-2021
De belasting die bij aankoop van een nieuwe personenauto betaald moet worden (BPM), gaat de komende vier jaar stijgen. Dit is op Prinsjesdag in het Belastingplan 2022 bekendgemaakt.

> Lees meer

STAP in plaats van scholingsaftrek

13-10-2021
Vanaf 2022 is er voor scholingsactiviteiten een nieuwe subsidie beschikbaar. Deze kan vanaf 1 maart 2022 worden aangevraagd. De subsidie STAP (Stimulans Arbeidsmarkt Positie) komt in de plaats van de huidige scholingsaftrek. Deze aftrek is alleen in 2021 nog mogelijk.

> Lees meer

Wetsvoorstel lenen bij eigen bv aangehouden

10-12-2021
Het kabinet heeft de behandeling van het wetsvoorstel 'Excessief lenen bij de eigen vennootschap' voorlopig opgeschort. Dit wetsvoorstel wil leningen van meer dan € 500.000 bij de eigen bv belasten in box 2. Het is onbekend of de opschorting van de behandeling ook betekent dat het wetsvoorstel later dan 2023 ingaat.

> Lees meer

Welke cao is op uw bedrijf van toepassing?

10-12-2021
In de praktijk komt het regelmatig voor dat ondernemingen hun bedrijfsactiviteiten wijzigen. Vaak wordt er vergeten dat wijzigingen invloed kunnen hebben op de toepasselijkheid van de cao. Past u de juiste cao toe? Voorkom onaangename verrassingen.

> Lees meer

Soms toch langer uitstel van betaling belastingschuld

10-11-2021
Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis, kunnen in sommige gevallen toch nog langer uitstel van betaling van hun belastingschuld krijgen. Het uitstel betreft belastingen die vanaf 1 oktober 2021 weer betaald hadden moeten worden.

> Lees meer

Eisen bijstand zelfstandige versoepeld vanwege corona

10-11-2021
De eisen voor zelfstandigen die vanaf 1 oktober van dit jaar een beroep doen op de bijstand (Bbz), zijn versoepeld. Dit heeft het ministerie van SZW eerder bekendgemaakt. De versoepeling hangt samen met de coronacrisis.

> Lees meer

Lastenverlichting voor kleinere bv vanaf 2022

10-7-2021
Volgend jaar betalen bv’s over een winst tot € 395.000 nog maar 15% vennootschapsbelasting. Nu is dit lage tarief nog maar van toepassing op de eerste € 245.000 winst. Over het meerdere blijft het tarief 25%. Dit blijkt uit de stukken die gepresenteerd zijn op Prinsjesdag.

> Lees meer

Minder subsidie nieuwe elektrische auto in 2022

10-6-2021
Volgend jaar kunnen particulieren voor een nieuwe elektrische auto € 3.350 subsidie krijgen. Dit is € 650 minder dan in 2021. De subsidie voor aanschaf van een gebruikte elektrische auto blijft in 2022 met € 2.000 hetzelfde als nu.

> Lees meer

Vrije ruimte WKR in 2022 weer beperkt

10-6-2021
De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt in 2022 weer beperkt. De vrije ruimte was in 2020 en 2021 verruimd vanwege de coronacrisis. Dat de vrije ruimte in 2022 wordt beperkt, blijkt uit het Belastingplan 2022 dat met Prinsjesdag is gepresenteerd.

> Lees meer

Terugwerkende kracht juiste sectorindeling mogelijk

10-5-2021
Betaalde een werkgever te veel premies omdat hij in een verkeerde sector was ingedeeld, dan was het niet mogelijk om ingedeeld te worden in de juiste sector. De Hoge Raad heeft daar nu een streep doorheen gezet en de mogelijkheid heropend naar een wijziging van de sectorindeling met terugwerkende kracht.

> Lees meer

Ook dit jaar versoepeling uren kinderopvangtoeslag

10-4-2021
Vanwege de coronacrisis wordt ook in 2021 de eis versoepeld voor de kinderopvangtoeslag inzake het aantal gewerkte uren. Ouders die niet konden werken vanwege corona, krijgen daardoor meer kinderopvangtoeslag.

> Lees meer

Specifieke steun boekhandels vanwege corona

10-4-2021
Ook de fysieke boekhandel heeft geleden onder de coronacrisis. Op aandrang van de Tweede Kamer is er daarom een specifieke steunmaatregel beschikbaar.

> Lees meer

Deadline vaststelling TVL eerste kwartaal 2021 verlengd

10-1-2021
Ondernemers die voor het eerste kwartaal van 2021 de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) hebben aangevraagd, hoeven de definitieve vaststelling pas uiterlijk 12 november van dit jaar aan te leveren. Oorspronkelijk was dit 1 oktober.

> Lees meer

Ook in 2022 lager gebruikelijk loon innovatieve start-up

30-9-2021
Innovatieve start-ups kunnen ook in 2022 ervoor kiezen een lager gebruikelijk loon uit te keren dan een dga normaal gesproken aan gebruikelijk loon moet opnemen. Door een lager gebruikelijk loon uit te keren wordt de liquiditeitspositie van de bv verbeterd. Dit staat vermeld in het Belastingplan 2022 dat op Prinsjesdag bekend is gemaakt.

> Lees meer

Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2021

30-9-2021
Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger.

> Lees meer

Aandelenopties vanaf 2022 flexibeler belast

29-9-2021
Vanaf volgend jaar kan een werknemer kiezen wanneer hij belasting wil betalen over verkregen aandelenopties. Door deze keuzevrijheid wordt het met name voor IT-bedrijven aantrekkelijker om personeel te belonen via aandelenopties. Dit voorstel is op Prinsjesdag bekendgemaakt.

> Lees meer

Uiterlijk 31 oktober definitieve NOW 1 aanvragen!

28-9-2021
Ondernemers die voor de eerste periode NOW hebben aangevraagd, moeten uiterlijk 31 oktober een definitieve aanvraag indienen. Doen ze dit niet, dan moeten ze alle ontvangen NOW met betrekking tot de eerste periode terugbetalen.

> Lees meer

Extra steun voor nachthoreca

27-9-2021
De nachthoreca, zoals discotheken en nachtclubs, mogen voorlopig na middernacht nog niet open. Daarom heeft het kabinet besloten voor deze sector een extra financiële steunmaatregel te treffen, de VLN.

> Lees meer

Volgend jaar lagere zelfstandigenaftrek

27-9-2021
De zelfstandigenaftrek wordt volgend jaar verder verlaagd. Dit staat in de stukken die op Prinsjesdag zijn gepubliceerd. De verlaging was al eerder aangekondigd.

> Lees meer

Top 10 proposals from Prince’s Day 2021

24-9-2021
What important tax proposals for entrepreneurs did the caretaker Minister of Finance pull from his briefcase on Prince’s Day? An explanation of the ten most important ones is provided below.

> Lees meer

Sparen en beleggen iets minder zwaar belast

24-9-2021
Sparen en beleggen wordt volgend jaar iets minder zwaar belast. Dit blijkt uit de stukken die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

> Lees meer

Per 2022 meer milieu-investeringsaftrek

24-9-2021
Als u volgend jaar milieuvriendelijk investeert, kunt u in aanmerking komen voor een hogere milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit staat in het Belastingplan 2022 dat op Prinsjesdag is bekendgemaakt.

> Lees meer

Bijtelling elektrische auto in 2022 extra omhoog

23-9-2021
De bijtelling voor de volledig elektrische auto van de zaak gaat volgend jaar extra omhoog. Dit staat in het Belastingplan 2022.

> Lees meer

Vanaf 2022 belastingvrije thuiswerkvergoeding mogelijk

23-9-2021
Vanwege corona wordt er nog veel thuis gewerkt. Vanaf volgend jaar is het mogelijk om werknemers hiervoor een belastingvrije vergoeding van € 2 per dag te geven. Dit staat in het Belastingplan 2022.

> Lees meer

Top 10 Prinsjesdag 2021

22-9-2021
Welke belangrijke fiscale voorstellen voor ondernemers kwamen op Prinsjesdag uit het koffertje van de demissionair minister van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij.

> Lees meer

Per 2026 kilometerheffing vrachtauto

21-9-2021
Het is de bedoeling dat er in Nederland vanaf 2026 een kilometerheffing wordt ingevoerd voor vrachtauto’s die gebruik maken van snelwegen of van een aantal provinciale en lokale wegen. De opbrengst van de heffing wordt besteed aan milieuvriendelijke maatregelen inzake het wegvervoer.

> Lees meer

Aftrek hypotheekrente vergeten bij lening familie of bv?

21-9-2021
Leende u geld bij de bv of een familielid voor een woning en vergat u de rente per abuis in aftrek te brengen, dan kunt u dat niet in alle gevallen herstellen volgens de Belastingdienst. Een adviseur van de Hoge Raad adviseerde de Hoge Raad onlangs echter om de aftrek van rente toch toe te staan.

> Lees meer

Laatste keer NOW vóór 1 oktober aanvragen

20-9-2021
U kunt voor de zesde keer een tegemoetkoming in loonkosten aanvragen via de NOW. Uw aanvraag moet dan uiterlijk 30 september bij het UWV binnen zijn. Het gaat dan om de periode juli, augustus en september 2021.

> Lees meer

Met terugwerkende kracht de bv in? Wees op tijd!

20-9-2021
Heeft u een eenmanszaak, vof of maatschap? Dan is het raadzaam om van tijd tot tijd te beoordelen of de overstap naar een bv raadzaam is. Maak die beoordeling nu. Als u namelijk vóór 1 oktober 2021 actie onderneemt, dan kan de overstap fiscaal zelfs nog met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

> Lees meer

Wat kan er fiscaal wel voor een gezonde lunch?

16-9-2021
Werkgevers die hun personeel voorzien van een gezonde lunch, krijgen hiervoor geen extra fiscale faciliteit. Dit blijkt uit het eerdere antwoord van staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen. Maar wat kan er wel?

> Lees meer

Gebruikelijk loon niet lager door ziekte

16-9-2021
Als dga moet u uit uw bv een gebruikelijk loon opnemen. Ziekte leidt er in beginsel niet toe dat het gebruikelijk loon lager mag worden gesteld dan wettelijk is voorgeschreven, aldus rechtbank Gelderland.

> Lees meer

Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2021

15-9-2021
Als u een vakantiewoning op het oog heeft in Nederland, zijn er fiscale regels over de aankoop en het gebruik hiervan. Denk aan inkomstenbelasting, onroerendezaakbelasting en mogelijk ook overdrachtsbelasting, omzetbelasting en forensenbelasting.

> Lees meer

Met terugwerkende kracht de bv uit? Deadline 1 oktober

14-9-2021
Als u opereert vanuit een bv, kunnen er redenen zijn uw bv om te zetten naar een eenmanszaak, vof of maatschap. Maak die beoordeling op tijd. Als u namelijk vóór 1 oktober 2021 uw intentie om de bv uit te gaan registreert bij de Belastingdienst, kan dat fiscaal zonder afrekening met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

> Lees meer

Premies ZW en WGA volgend jaar omhoog

14-9-2021
De gemiddelde werkgeverspremies voor de ziektewet (ZW) en voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) gaan volgend jaar omhoog. Dit heeft het UWV bekendgemaakt.

> Lees meer

Aanvragen uitstel van belasting tot 1 oktober

13-9-2021
Ondernemers die door de coronacrisis hun belastingen niet tijdig kunnen betalen, kunnen nog tot 1 oktober van dit jaar bijzonder uitstel aanvragen. Heeft u al bijzonder uitstel aangevraagd en loopt dit vóór 1 oktober af, dan hoeft u geen verlenging aan te vragen voor de belastingen waarvoor u al bijzonder uitstel hebt.

> Lees meer

Prinsjesdag 2021: wat weten we al?

13-9-2021
Nog even en het is weer Prinsjesdag en dan weten we onder meer wat er op belastinggebied in 2022 gaat veranderen. Maar wat is al uitgelekt of was al eerder bekend? Een paar belangrijke punten op een rij.

> Lees meer

Gebruik in 2021 de ruimere vrije ruimte in de WKR

9-9-2021
Vanwege de coronacrisis bestonden in 2020 al ruimere mogelijkheden om werknemers onbelast een vergoeding of verstrekking te geven. Voor het jaar 2021 gelden dezelfde verruimingen. Maak hiervan in 2021 nog gebruik. Vanaf 2022 wordt namelijk weer teruggekeerd naar het oude niveau.

> Lees meer

Niet uitbetaald pensioen dga wel belast

9-8-2021
Als u als dga van uw bv geen pensioen krijgt terwijl u hier wel recht op heeft, betekent dit niet automatisch dat het ook niet belast is. Dit besliste rechtbank Gelderland eerder.

> Lees meer

Is de fiscale eenheid vennootschapsbelasting nog aantrekkelijk?

9-8-2021
In de vennootschapsbelasting bestaan al jaren twee tarieven. In 2021 is het verschil tussen het lage en hoge tarief weer groter geworden. En voor 2022 is voorzien dat het verschil nog groter wordt. Reden om afscheid te nemen van de fiscale eenheid?

> Lees meer

Luxere ARBO-voorziening vergoeden?

9-7-2021
Op dit moment werken nog veel werknemers (deels) thuis. U kunt daartoe ARBO-voorzieningen, bijvoorbeeld een bureaustoel, voor de thuiswerkplek onbelast aan uw werknemers vergoeden. Maar kunt u ook een luxere versie onbelast aan uw werknemer vergoeden of aan uw werknemer hiervoor een eigen bijdrage vragen?

> Lees meer

Eigenrisicodrager WGA of ZW? Uiterlijk 1 oktober wijzigen!

9-7-2021
Wilt u per 1 januari 2022 eigenrisicodrager worden voor de WGA of ZW? Of bent u eigenrisicodrager en wilt u opzeggen? Dan moet u dat uiterlijk 1 oktober aanvragen bij de Belastingdienst.

> Lees meer

U kunt niet betalen? Wat nu met de al afgetrokken btw?

9-6-2021
Soms is een ondernemer niet in staat om zijn facturen te betalen. Betaalt u uw facturen niet (op tijd)? Houd er dan rekening mee dat u (mogelijk) de btw die u eerder in aftrek bracht aan de Belastingdienst, moet terugbetalen.

> Lees meer

Verschuldigde rente aan dga is winstuitdeling

9-6-2021
Als u als dga een lening sluit bij uw bv, moet u hierover in de regel rente betalen. Gebeurt dit niet, dan is er sprake van een belaste winstuitdeling, aldus de rechtbank Gelderland.

> Lees meer
Ik wil:
Ik zoek informatie over:

Nieuwsbrief